Žádáme svobodnou možnost provozování klasické homeopatie
kvalifikovanými profesionálními nelékaři.
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Vážený pane ministře,
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, definuje zdravotní péči a zdravotní službu
velmi širokým (až absurdním) způsobem, který umožňuje dvojí právní výklad.
Dle takového účelového výkladu Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 19.5.2014 zákon
zamezuje provozování homeopatie kvalifikovaným profesionálním nelékařům (se
čtyřletým vzděláním v homeopatii) a umožňuje jejich nahrazení lékaři zcela bez
homeopatického vzdělání a výcviku.
My, níže podepsaní, žádáme svobodnou možnost provozování homeopatie profesionálními
kvalifikovanými nelékaři tak, jak tomu bylo až doposud. Není žádný reálný důvod, proč by se
tato praxe, která funguje od roku 1991, měla měnit. Chceme mít možnost i nadále
konzultovat svoje zdraví s kvalifikovanými odborníky na klasickou homeopatii, kteří mají
v homeopatické metodě dlouholeté vzdělání a profesionální výcvik a to jak z řad nelékařů,
tak i z řad lékařů.
Žádáme i do budoucna dostupnost profesionální a kvalitní klasické homeopatie podle
principů jejího zakladatele Samuela Hahnemanna v ČR.
Připomínáme, že podle platné legislativy se podstatná změna dosavadní praxe, mající za
následek závažný zásah do práv jednotlivce, může v právním státě uskutečnit jen na podkladě
velmi pečlivě doloženého negativního dopadu, který ona dosavadní praxe měla na společnost
jako celek. Jestliže takové důkazy nejsou, jde o svévolné omezení základních práv a svobod,
které nemá v právním státě místo ani ospravedlnění.
Domáháme se základního práva daného Listinou základních práv a svobod, v tomto případě
svobodné volby toho, s kým a jak budu konzultovat svoje zdraví a kde mohu hledat pomoc v
případě nemoci. Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou
ideologii, ani na náboženské vyznání. Materialistická vědecká léčba představovaná ideologií
dnešní "západní medicíny" nesmí být jediná zákonná možnost léčby v našem státě.
Petici sestavil petiční výbor ve složení:
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
Brno, 14.10.2014
Download

Konečný text petice