POZNÁVÁNÍ
Strpský rybník
E VODŇANECH A V OKOLÍ BYLO NADPRŮMĚRNĚ VODY PROKAZATELNĚ UŽ V ROCE
1327, KDY SE TEHDEJŠÍ „VODŇANY“ PODLE
ZACHOVANÉ PÍSEMNOSTI JMENOVALY WODNA
(VODNÁ) - URČITĚ V SOUVISLOSTI S VÝRAZNĚ
VYSKYTUJÍCÍ SE VODOU. V ROCE 1335 BYLO ZAPSÁNO – OPPIDI WODNAN. SÍDLO BYLO OPEVNĚNÉ A LZE PŘEDPOKLÁDAT, ŽE JIŽ TENKRÁT VE
VODŇANECH ŽILI RYBÁŘI A EXTENZIVNĚ SE VĚNOVALI RYBAŘENÍ V MEANDRECH A RAMENECH
ŘEKY BLANICE.
V
VODŇANSKÉ
RYBNÍKY
Dřemlínský rybník u Vodňan
Cesta ze Strpí po hrázi Strpského rybníka
Nasvědčuje tomu rozvoj rybářství za Karla IV.
Rozmach chovu ryb začal kolem roku 1500. U silnice směrem na Krašlovice byl založen rybník
Nový. V severní části města mezi staršími rybníky
Velká Outrata a Velká Okrouhlice rybník Podviniční. Ten je dnes rozdělen bývalou státní silnicí na
dva rybníky – Velkou Podvinici a Malou Podvinici.
Název Podvinice naznačuje, že na jižních svazích
Radčického vrchu bývala vinice. Tyto rybníky
a další jako Kohoutovský, Hluboký, Zámecký, Kutinovský atd. byly naháněny vodou Blanice systémem kanálů.
60
Na začátku 16. století byla soustava
vodňanských rybníků skoro dokončena
Rybníky přinášely městu a měšťanům slušný
zisk. O kapra byl zájem i v Rakousku a Bavorsku,
ryba byla perspektivní (nejspíše též dorazily pochvalné zprávy o rožmberských rybnících na Třeboňsku), takže v roce 1524 radní ve Vodňanech
promysleli situaci a rozhodli se vybudovat stran
příštích zisků velký městský rybník na východ od
města v místech zvaných V Dřemlinách. Název
přešel na rybník v podobě Dřemlínský rybník, hovorově Dřemliny. V roce 1528 byl Dřemlínský rybník dokončen a tím byla zároveň zkompletována
i celá vodňanská rybniční soustava. Původ termínu dřemlíny není jasný. Nejblíže tomu je zoologické jméno dřemlík, což je dravý pták podobný
sokolovi.
účinně propagovala. Dávala předem vědět, kdy se
bude lovit a kdy zájemci o ryby mohou přijet a nakoupit ryby bez chvatu a v pohodlí. Předem ohlášení kupci také byli přednostně obsluhováni bez
ohledu na množství ryb, které odebírali. Ryby se
prodávaly samozřejmě za jiné peníze než dnes,
často v celých džberech. Ale po přepočtu grošů
na naturální podobu byla cena kapra přibližně dvakrát vyšší než cena slepice a zhruba stejná jako
kopa (60) vajec.
Vodňanské rybníky jsou malé
K věhlasu vodňanského rybníkářství přispěla
Velikánům na Hlubocku, Třeboňsku a Chlu- ve 20. století i Střední rybářská škola, poměrně
mecku se rovnat nemohou. Největší Dřemlínský věhlasná i za hranicemi země.
má 75 ha, Strpský 50 ha, ale rybníky si vydobyly,
Dřemlínský rybník
potažmo tržní vodňanský kapr, dobré jméno i postavení. Když se kdysi lovily Dřemliny, z města vy- Dřemlínský rybník (75 ha) z roku 1528 se nacházel průvod vedený purkmistrem a dvěma kon- chází 2,5 km na východ od Vodňan. Nahání se tzv.
šely, pověřenými dozorem nad výlovem. Lovilo se dřemlínskou stokou dlouhou 7,3 km, která je vedva až tři dny, byly koláče, muzika a pasovalo se dena z Blanice u rybníka Námětek. Prochází kolem hráze rybníka Nového a protéká i městem, sedo rybářského cechu.
Vodňanská obec už v 16. století své ryby verní částí hradebního příkopu. Stoka podle
Pokračování čtěte v tištěné verzi v Rybářství číslo 9.
Download

vodňanské rybníky