1. KROVNI POKRIVA Č
2. POPREČNA LETVA
3. PODUŽNA LETVA-VAZDUŠNI SLOJ ZA VETRENJE
4. PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA LDS 0.02
+ univerzalna traka za lepljenje LDS Solifit
5. Staklena mineralna vuna
KNAUF INSULATION TI 135 U (UNIFIT 035) d=12cm
6. Kamena mineralna vuna ( između rogova)
KNAUF INSULATION KR SK d=16cm
7. PARNA PREPREKA LDS 5 Silk
+ univerzalna traka za lepljenje LDS Solifit
8. AB PLOČA
sekundarni krovni nosač
9. MALTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NAPOMENA:
2.5.
Izolacija krovne konstrukcije - kos krov
Jednostrano vetrena konstrukcija na AB ploči
DETALJ
R 1:10
projekat:
investitor:
odgovorni projektant:
datum:
sekundarni krovni nosač
1. KROVNI POKRIVA Č
2. POPREČNA LETVA
3. PODUŽNA LETVA - VAZDUŠNI SLOJ ZA VETRENJE
4. PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA LDS 0.02
+ univerzalna traka za lepljenje LDS Solifit
5. Staklena mineralna vuna
KNAUF INSULATION TI 135 U (UNIFIT 035) d=12cm
6. Kamena mineralna vuna ( između rogova)
KNAUF INSULATION KR SK d=16cm
7. PARNA PREPREKA LDS 5 Silk
+ univerzalna traka za lepljenje LDS Solifit
8. AB PLOČA
9. MALTER
NAPOMENA:
2.5.1.
Izolacija krovne konstrukcije - kos krov
Jednostrano vetrena konstrukcija na AB ploči
DETALJ
KROVNOG PROZORA
R 1:10
projekat:
investitor:
odgovorni projektant:
datum:
sekundarni krovni nosač
1. KROVNI POKRIVA Č
2. POPREČNA LETVA
3. PODUŽNA LETVA - VAZDUŠNI SLOJ ZA VETRENJE
4. PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA LDS 0.02
+ univerzalna traka za lepljenje LDS Solifit
5. Staklena mineralna vuna
KNAUF INSULATION TI 135 U (UNIFIT 035) d=12cm
6. Kamena mineralna vuna ( između rogova)
KNAUF INSULATION KR SK d=16cm
7. PARNA PREPREKA LDS 5 Silk
+ univerzalna traka za lepljenje LDS Solifit
8. AB PLOČA
9. MALTER
NAPOMENA:
2.5.2.
Izolacija krovne konstrukcije - kos krov
Jednostrano vetrena konstrukcija na AB ploči
DETALJ
STREHE
R 1:10
projekat:
investitor:
odgovorni projektant:
datum:
1. KROVNI POKRIVA Č
2. POPREČNA LETVA
3. PODUŽNA LETVA - VAZDUŠNI SLOJ ZA VETRENJE
4. PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA LDS 0.02
+ univerzalna traka za lepljenje LDS Solifit
5. Staklena mineralna vuna
KNAUF INSULATION TI 135 U (UNIFIT 035) d=12cm
6. Kamena mineralna vuna ( između rogova)
KNAUF INSULATION KR SK d=16cm
7. PARNA PREPREKA LDS 5 Silk
+ univerzalna traka za lepljenje LDS Solifit
8. AB PLOČA
9. MALTER
NAPOMENA:
2.5.3.
Izolacija krovne konstrukcije - kos krov
Jednostrano vetrena konstrukcija na AB ploči
DETALJ
ZABATA
R 1:10
projekat:
investitor:
odgovorni projektant:
datum:
zaštitna mrežica
sekundarni krovni nosač
Kamena mineralna vuna
KNAUF INSULATION FKD-S
1. KROVNI POKRIVA Č
2. POPREČNA LETVA
3. PODUŽNA LETVA - VAZDUŠNI SLOJ ZA VETRENJE
4. PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA LDS 0.02
+ univerzalna traka za lepljenje LDS Solifit
5. Staklena mineralna vuna
KNAUF INSULATION TI 135 U (UNIFIT 035) d=12cm
6. Kamena mineralna vuna ( između rogova)
KNAUF INSULATION KR SK d=16cm
7. PARNA PREPREKA LDS 5 Silk
+ univerzalna traka za lepljenje LDS Solifit
8. AB PLOČA
NAPOMENA:
9. MALTER
2.5.4.
Izolacija krovne konstrukcije - kos krov
Jednostrano vetrena konstrukcija na AB ploči
DETALJ
STREHE- grejan tavan
R 1:10
projekat:
investitor:
odgovorni projektant:
datum:
1. KROVNI POKRIVA Č
2. POPREČNA LETVA
3. PODUŽNA LETVA VAZDUŠNI SLOJ
ZA VETRENJE
4. PAROPROPUSNA
VODONEPROPUSNA
FOLIJA LDS 0.02
+ univerzalna traka za
lepljenje LDS Solifit
5. Staklena mineralna vuna
KNAUF INSULATION TI 135 U (UNIFIT 035) d=12cm
6. Kamena mineralna vuna ( između rogova)
KNAUF INSULATION KR SK d=16cm
7. PARNA PREPREKA LDS 5 Silk
+ univerzalna traka za lepljenje LDS Solifit
8. AB PLOČA
9. MALTER
sekundarni
krovni nosač
NAPOMENA:
2.5.5.
Izolacija krovne konstrukcije - kos krov
Jednostrano vetrena konstrukcija na AB ploči
DETALJ
PRODORA DIMNJAKA
R 1:10
projekat:
investitor:
odgovorni projektant:
datum:
Download

Izolacija krovne konstrukcije - kos krov