1. KROVNI POKRIVA Č
2. POPREČNA LETVA
3. PODUŽNA LETVA-VAZDUŠNI SLOJ ZA VETRENJE
4. PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA LDS 0.02
+ univerzalna traka za lepljenje LDS Solifit
5. DASKE
6. Kamena mineralna vuna ( između rogova)
KNAUF INSULATION KR SK d=16cm
visilica
7. Staklena mineralna vuna
KNAUF INSULATION TI 135 U (UNIFIT 035) d=12cm
8. PARNA PREPREKA LDS 5 Silk
+ univerzalna traka za lepljenje LDS Solifit
9. ZAVRŠNA OBRADA (gips-kartonske ploče)
1
2
3
4
5
6
visilica
7
8
9
NAPOMENA:
2.2.
Izolacija krovne konstrukcije - kos krov
Jednostrano vetrena podaščana konstrukcija / krovni pokrivač crep
DETALJ
R 1:10
projekat:
investitor:
odgovorni projektant:
datum:
visilica
1. KROVNI POKRIVA Č
2. POPREČNA LETVA
3. PODUŽNA LETVA - VAZDUŠNI SLOJ ZA VETRENJE
4. PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA LDS 0.02
+ univerzalna traka za lepljenje LDS Solifit
5. DASKE
6. Kamena mineralna vuna ( između rogova)
KNAUF INSULATION KR SK d=16cm
7. Staklena mineralna vuna
KNAUF INSULATION TI 135 U (UNIFIT 035) d=12cm
8. PARNA PREPREKA LDS 5 Silk
+ univerzalna traka za lepljenje LDS Solifit
9. ZAVRŠNA OBRADA (gips-kartonske ploče)
NAPOMENA:
2.2.1.
Izolacija krovne konstrukcije - kos krov
Jednostrano vetrena podaščana konstrukcija / krovni pokrivač crep
DETALJ
KROVNOG PROZORA
R 1:10
projekat:
investitor:
odgovorni projektant:
datum:
visilica
1. KROVNI POKRIVA Č
2. POPREČNA LETVA
3. PODUŽNA LETVA - VAZDUŠNI SLOJ ZA VETRENJE
4. PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA LDS 0.02
+ univerzalna traka za lepljenje LDS Solifit
5. DASKE
6. Kamena mineralna vuna ( između rogova)
KNAUF INSULATION KR SK d=16cm
7. Staklena mineralna vuna
KNAUF INSULATION TI 135 U (UNIFIT 035) d=12cm
8. PARNA PREPREKA LDS 5 Silk
+ univerzalna traka za lepljenje LDS Solifit
9. ZAVRŠNA OBRADA (gips-kartonske ploče)
NAPOMENA:
2.2.2.
Izolacija krovne konstrukcije - kos krov
Jednostrano vetrena podaščana konstrukcija / krovni pokrivač crep
DETALJ
STREHE
R 1:10
projekat:
investitor:
odgovorni projektant:
datum:
zaštitna mrežica
visilica
1. KROVNI POKRIVA Č
2. POPREČNA LETVA
3. PODUŽNA LETVA - VAZDUŠNI SLOJ ZA VETRENJE
4.
PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA LDS 0.02
+ univerzalna traka za lepljenje LDS Solifit
5. DASKE
6. Kamena mineralna vuna ( između rogova)
KNAUF INSULATION KR SK d=16cm
7. Staklena mineralna vuna
KNAUF INSULATION TI 135 U (UNIFIT 035) d=12cm
8. PARNA PREPREKA LDS 5 Silk
+ univerzalna traka za lepljenje LDS Solifit
9. ZAVRŠNA OBRADA (gips-kartonske ploče)
NAPOMENA:
2.2.3.
Izolacija krovne konstrukcije - kos krov
Jednostrano vetrena podaščana konstrukcija / krovni pokrivač crep
DETALJ
ZABATA
R 1:10
projekat:
investitor:
odgovorni projektant:
datum:
visilica
1. KROVNI POKRIVA Č
2. POPREČNA LETVA
zaštitna mrežica
3. PODUŽNA LETVA - VAZDUŠNI SLOJ ZA VETRENJE
4. PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA LDS 0.02
+ univerzalna traka za lepljenje LDS Solifit
5. DASKE
6. Kamena mineralna vuna ( između rogova)
KNAUF INSULATION KR SK d=16cm
7. Staklena mineralna vuna
KNAUF INSULATION TI 135 U (UNIFIT 035) d=12cm
8. PARNA PREPREKA LDS 5 Silk
+ univerzalna traka za lepljenje LDS Solifit
9. ZAVRŠNA OBRADA (gips-kartonske ploče)
NAPOMENA:
2.2.4.
Izolacija krovne konstrukcije - kos krov
Jednostrano vetrena podaščana konstrukcija / krovni pokrivač crep
DETALJ
STREHE- grejan tavan
R 1:10
projekat:
investitor:
odgovorni projektant:
datum:
1. KROVNI POKRIVA Č
2. POPREČNA LETVA
3. PODUŽNA LETVA VAZDUŠNI SLOJ
ZA VETRENJE
4. PAROPROPUSNA
VODONEPROPUSNA
FOLIJA LDS 0.02
+ univerzalna traka za
lepljenje LDS Solifit
5. DASKE
6. Kamena mineralna vuna ( između rogova)
KNAUF INSULATION KR SK d=16cm
visilica
7. Staklena mineralna vuna
KNAUF INSULATION TI 135 U (UNIFIT 035) d=12cm
8. PARNA PREPREKA LDS 5 Silk
+ univerzalna traka za lepljenje LDS Solifit
9. ZAVRŠNA OBRADA (gips-kartonske ploče)
NAPOMENA:
2.2.5.
Izolacija krovne konstrukcije - kos krov
Jednostrano vetrena podaščana konstrukcija / krovni pokrivač crep
DETALJ
PRODORA DIMNJAKA
R 1:10
projekat:
investitor:
odgovorni projektant:
datum:
Download

Izolacija krovne konstrukcije - kos krov