Turanlar Şirketler Grubu Yayınıdır
www.turanlargroup.com
magazin
Mayıs
2014
Sektörün Öncüsü;
Yeni
Ürün
‘Peliparquet’
Naturel Lamine Parke
Yatırımlar: 92 cm x 212 cm HPL Parlak Laminat
Peliform Bayilikleri Verilecektir
Dış Cephelerdeki sanat; Peliexterior Diji
Murat Turan ile Söyleşi
4
8 Naturel Lamine Parke
Yeni
Ürün
10 Peliparquet 1. Genel Bayii Toplantısı
12 Peliparquet Usta Semineri
14 Peliparquet Online Ödeme Sistemi
Pelilam ile Gösteriye Devam
19
16 Peliform
20 Peliexterior
22 Pelicompact İnterior
24 Sağlam, Şık, Esktetik, Pelimetal
32 Sentido Turan Prince Hotel
Pelit İskele ve Kalıp Sistemleri
28
33 Turanlar Group’tan 5 Yıldızlık Yatırım
37 Yatırımlar
38 Varşova’da Bir Türk, Pelipaper
42 Projeleriimizden
magazin
Pelilam, İran Medex Fuarında
Pelit Arslan Kontrplak
Fabrikası A.Ş. Adına
İmtiyaz Sahibi
Nihat Turan
Sorumlu Müdür
Hakan Tarhan
34
Yönetim Yeri
Halkalı Cd.
No: 170 34306
Sefaköy
İSTANBUL
T: +90 212 698 89 92
F: +90 212 698 89 95
43 Sosyal Sorumluluk
Yapım
Reklam Odası
Tantavi Mah. Ümraniye
İstanbul
T: +90 216 386 66 54
reklamodasi.com.tr
Yayın Türü
Yerel Süreli
Baskı
Esen Ofset
İkitelli Org. San Bölgesi
İstanbul.
Tel: +90 212 549 25 68
magazin
magazin
Söyleşi
Söyleşi
fonksiyona sahip değil ama bugün belirli yerlere geldik,
ciddi çalışmalar da yapıyoruz. Bugün bizdeki gibi her firmada
Ar-Ge birimi, Ar-Ge laboratuvarı mevcut. En azından bir
takım üniversitelerle birlikte çeşitli çalışmalar başlatıldı.
Özellikle laminat parke gibi daha tüketiciye hitap eden
ve onların tercihlerinin, beğenilerinin de devreye girdiği
ürünler kullanılıyor. Bu noktada kendinizi hızlı bir biçimde
yenilemek zorundasınız. Eskiden bir eve bir parke yapılır,
kimse deseni sorgulamaz ve o parke ev sahibiyle birlikte
ömür boyu yaşlanır giderdi. Artık öyle bir şey yok. Şimdi
malzeme de ucuzladı ve artık insanlar üç - beş senede
bir değişiklik istiyor. Evinin boyasını değiştirdiğinde “hadi
parkeyi de değiştireyim” diyebiliyor. Moda hep değişiyor.
Bu bir yandan tüketimi motive ediyor ama diğer taraftan
da imalatı zorlaştırıyor.
Çevre korumacılığı, özellikle de orman ürünleri
sektöründe çok daha önem kazanıyor tabii.
Murat Turan
Turanlar Group Yön. Kurulu Üyesi
1949’dan beri sektörde üretmeye çalışan bir aile şirketiyiz. Ben 3. kuşağın en
büyüklerindenim. Biz hep fabrikanın içerisinde çalışanlarla beraber büyüdük. Aile olarak
üretmeyi sadece meslek olarak değil, bir kültür, bir yaşam tarzı olarak benimsedik.
V
ezirağaç ve Pelitarslan firmalarını bünyesinde
bulunduran Turanlar Group Yönetim Kurulu
Üyesi Murat Turan ile orman ürünleri, MDF ve
Yonga levha sektörünün tarihi, gelişimi, geldiği nokta
ve yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi genel
konuların yanısıra firma grubunun tesisleri, yatırımları,
çalışmaları, yeni ürün ve projelerinden bahsettik…
Firmanızın öyküsü aslında bir anlamda sektörün
de öyküsü demek. Sizler, büyük zorluklara göğüs
gererek bugünlere gelen bir geleneğin üçüncü kuşak
temsilcileri olarak sektörümüzü dünya pazarlarında
başarıdan başarıya koşturuyorsunuz. Gelinen noktayı
bizlere kısaca özetler misiniz?
1949’dan beri sektörde üretmeye çalışan bir aile şirketiyiz.
Ben 3. kuşağın en büyüklerindenim. Biz hep fabrikanın
içerisinde çalışanlarla beraber büyüdük. Aile olarak
üretmeyi sadece meslek olarak değil, bir kültür gibi,
bir yaşam tarzı olarak benimsedik. Türkiye’nin zorlukla
4
ithalat yaptığı, yurt dışından bir şey getiremediğimiz o
dönemlerde üretim yapmak kolay değildi. Bugün bütün
dünya elinizin altında. İstediğiniz ham madde, yarı mamul
ya da makinayı istediğiniz yerden getirebiliyorsunuz. O
dönem tek bir makina bile gözbebeği idi. Uzun yıllar hizmet
ederdi. Günümüzde her şey çok çabuk tüketiliyor. Bugün bir
tesiste amortismanı 7 yıldan fazla hesap etmemek lazım.
Ama babamların döneminde bir yatırım yapıldığında o uzun
yıllar size hizmet ederdi. Bugün bir boya hattı kurdunuz
diyelim; buna her yıl bir şeyler eklemek, hep yatırım yapmak
zorundasınız. Dijital çağdayız, teknoloji sürekli değişiyor.
Üretmek için artık teknolojiyi daha yakından takip etmek
ve buna göre sürekli yatırım yapmak zorundasınız.
Esasında Türkiye’deki orman ürünleri sektöründeki
bizim gibi tesislerin çok büyük faydası var. Yanlış bir
algı oluşturuldu dışarıda. Sanki bizim tesislerimiz ağacı
azaltıyor, yok ediyor sanılıyor. Yıllar once bir Amerikalı
gelmişti, ilk ondan duymuştuk “Ağaçlar bizim yenilenebilir
kaynaklarımızdır” lafını. Çok şaşırmıştık. Daha sonra ne
demek istediğini anladık. Hakikaten bir ormanın yanması için
ya dışarıdan bir müdahele gerekiyor ya da bakımsızlıktan
yanıyor. Bakımlı bir orman kolay kolay yanmıyor. Fidanları
belirli dönemlerde budar, temizler, altındaki pisliği alırsanız
bu taze güzel ve bakımlı bir orman haline gelir. İşte biz
de bu artıkları hammadde olarak kullanıyoruz. Bizim gibi
MDF, sunta üreticilerinin asli görevi budur. Biz orman
artıklarından değer yaratan bir firmayız. Bu artıkları alıp
ekonomiye katıyoruz.
Dünya nüfusunun hızla arttığı ve mobilyaya ihtiyacın
sürekli büyüdüğü bir dünyada, tüm ihtiyacının doğal
masif ürünlerle karşılanması o ağaçların hepsinin katline
neden olmaktadır. Bu nedenle farklı ürün gamlarıyla bu
sektöre ürün ve malzeme kazandırmak aslında doğayı da
korumaktır. Farklı enerji sistemlerini, alernatif kaynakları
ve tabii geri dönüşümü göz ardı etmemek gerekir.
Elbette, özellikle ülkemiz için söylemek gerekirse,
Türkiye’deki en büyük sorunlardan biri de göçtür. Biz
Vezirköprü’de yaklaşık 500 kişi ile birlikte çalışıyoruz.
Bunun nakliyecisi, tedarikçisi ile düşündüğünüzde bu üç
dört bin kişilik bir topluluktur. Biz, demek ki bu kadar kişiyi
Samsun’a, Vezirköprü’ye bağlıyoruz.
Ağaç sektöründeki öncelikleriniz nelerdir ?
Ağaç sektöründe biz ağırlığımızı laminat parke ve laminata
verdik. Laminat esasında 2014 ve 2015 yıllarında yoğun
yatırım yaptığımız ve yapacağımız bir ürün. Laminat
parkede bu sene yeni bir kapasite artışı yaptık. Yeni pres
hattı ve parke hattı ile beraber 22 milyon m2 ‘lik bir üretim
kapasitesine ulaşıyoruz. Bu Türkiye’nin şu anki üretim
gücünün dörtte birine denk geliyor.
Tüm yatırımlarımız Vezirköprü’de. Tutkalın ham
maddesinden başlayarak kontrplak, kereste, sunta ve
MDF üretimi olan tam entegre bir tesisimiz var. Orası bizim
için çok önemli bir nokta oldu. Belki ileride başka bir yerde
Bugün yurtdışında trendleri belirleyen çok faktör
var. Yabancı markalar ürünleri piyasaya sunuyorlar
ve sizler de ister istemez o süreci takip edip, talep
oluşturan yatırımları yapmak zorunda kalıyorsunuz.
Evet. Türk firmaları henüz daha bu trendi belirleyecek bir
www.turanlargroup.com
www.turanlargroup.com
5
magazin
magazin
Söyleşi
Söyleşi
güveni sarstı. İnsanlar sırf Avrupa malı diye güvendiler ve bu durum da hem pazarı hem ürün algısını çok negatif etkiledi. Biz
bununla ilgili olarak devletin bu kötü niyetten bizi korumasını istedik.
Devlet bizi bu noktada bağlıyor. Eh, bu kadar bağlarken, hiç değilse biraz da korusun. Bu
nedenle bir anti damping yasasının çıkmasını bekliyoruz ki, sanırım çıkacak da.
bir yatırım düşünebiliriz ama burası orman potansiyeli ile
beraber düşündüğümüzde pek çok yatırımı kaldırabiliyor.
Yarıca dijital print teknolojisini laminat, HPL yüksek basınç
ve kontinü rulo laminatlarda kullanıyoruz. Pelit Arslan
olarak bu konuda oldukça da başarılıyız. Zaten büyüyen
bir firma ve laminatta bizim için bir gurur kaynağı. Şu anda
Türkiye’nin ağaç sektöründe laminat konusunda ihracat
yapan en önemli firmalardan biri, ve katettiği mesafe ile
dünyanın belli başlı laminat markalarıyla çok rahat rekabet
edebilecek bir konuma geldi. Her konuda Ar-Ge’siyle,
kalitesiyle, maliyetiyle, fiyatıyla rekabet edebiliyoruz.
Örneğin Pelilam laminatları Greenguard sertifikalı, yanmaz,
anti bakteriyel özellikleriyle her türlü ihtiyaca cevap
verecek konumda. Güney Amerika’dan Avrupa’ya oradan
bir laminat ülkesi olan Hindistan’a mal satıyoruz. Üstelik bu
başarıyı yeni yatırımlarla ödüllendiriyoruz.
Yasal düzenlemeler konusunda devletin de sizlere
destek olması gerekiyor.
6
Elbette, bakın bu konuda laminat parkedeki anti damping
soruşturmasını örnek verebiliriz. Avrupa’dan Türkiye’ye
gelen laminat parkelerle ilgili bizim de destekçisi
olduğumuz bir başvurumuz oldu. Müsteşarlık bunu uygun
buldu, onayı da aldı ve soruşturma başlattı. Türkiye
pazarına geçtiğimiz yıl itibariyle %30 oranında ithal mal
girdi. Esasında pazarda bir arz talep dengesi vardı. Yerli
üretim mevcut talebi karşılayacak konumdaydı. Ama
birkaç Avrupalı, Alman, İsviçreli üretici, kendi bölgelerindeki
pazarlama güçlüklerinden ötürü, Türkiye pazarına düşük
fiyatla yöneldiler. Kendi ülkelerinde satmadıkları kalitede
bir ürünü Türkiye’ye satmaya başladılar. Türkiye onlar
için kolay bir pazar oldu. Burada yatırımları olmadığı ve
uzun vadeli düşünmedikleri için rahat davranabilecekleri
bir pazardı ve damping yaparak mal sattılar. Avrupa’da
sattıkları fiyatların ve kalitenin çok daha altına ürünlerle
geldiler. Kendi ülkelerindeki durum düzelene kadar buraya
gelir, bu malı satar, sonra da çıkar gideriz diye düşündüler.
Bu durum Türkiye’deki kalite algısını bozdu, ürüne olan
www.turanlargroup.com
Bakın, bugün artık en yeni tesisler Türkiye’de, işçilikte
iyiyiz, enerji idare eder. Bizim rekabetimizin önündeki en
büyük engel, devletin orman politikasıdır, bize yüksek
maliyetle hammadde temin etmesidir. Bırakın Romanya’yı,
Bulgaristan’ı, Polonya’yı filan, biz Almanya’daki
rakibimizinden pahalı odun kullanıyoruz. Devlet bizi bu
noktada bağlıyor. Eh, bu kadar bağlarken, hiç değilse
biraz da korusun. Bu nedenle bir anti damping yasasının
çıkmasını bekliyoruz ki, sanırız çıkacak da...
7
magazin
magazin
Vezirköprü
Bu ürünün en büyük özelliği özel ahsap desenlerine sahip
olması ve 32. Sınıf AC4 grubunda olmasıdır. Bu ürüne karar
verdiğimizde düşündüğümüz tüm yenilikler hazır değildi.
Ar-Ge çalışmalar sırasında yapılan testler müşterilerimiz
tarafından çok beğenildi.
Bu süreçte üretilen Wood kolleksiyonumuz iki farklı kilit
sistemini içinde taşımak zorunda kaldı. Bu sebeple Unilin
2C ve Unifit contalı kilit sistemi ürün renkleri arasında
paylaşılmıştır. Yeni sistem olan Unifit Kilit sayesinde Peli
Vezirköprü
döşeyen ustalarının kazançlarını artırmalarını sağladık. Bu
sistem sayesinde Türkiye’de ilk defa yerli üretimde en hızlı
montaj yapilabilen parke unvanına sahip olduk.
Peli Lamine üretimimiz plank ebatta, standart Lamine
üretimleri ile Görsellik, Fiyat, Sessizlik, Kalite Ve Aşınma
dalında öne çıkmıştır.
Gelecekte de Peli Parke olarak sizlerin karşısına yeni
ürünlerle çıkacağız. Tekrar buluşmak üzerere.
Yeniliklere devam eden Peli Parquet yurtdışı Know How destekli çalışması ile HDF
üretici yerli firmalar arasında ilk defa Lamine Parke üretimine başlamıştır.
GÖRSELLİK: Micro derzli natural ahşap desenleri ile
FİYAT: Plank ebatta benzer ürünlere göre avantajlı alım
SESSİZLİK: Mantar kaplı modelleri ile sizlere daha sessiz ortamlar yaratır
KALİTE: Orta katmanındaki yüksek yogunluktaki HDF taşıyıcısı ile uzun kullanım ömrü saglar
AŞINMA: Natural Ahsap kaplama üzerinde kullanılan overlay katkılı cila ile çizilmez yüzey sunar
Peli’nin 2014 sloganı; Çok döşe > Çok kazan!
Mehmet Karahasanoğlu
Peliparquet Satış ve Pazarlama Müdürü
Sektörün Öncüsü; Peliparquet
Naturel Lamine Parke
Kuruluşundan bugüne kadar kalite çizgisini her geçen gün daha da arttırarak yoluna
devam eden Peli Parquet’yi sektörün aranan markası haline getirmek en büyük
hedefimizdir.
O
rman Ürünleri ve turizm sektöründe Türkiye’nin
önde gelen firmalarından Turanlar Group 63 yıllık
bir başarı geçmişine sahiptir. Tüm bu başarılarından
kazandığı deneyimler sayesinde Samsun Vezirköprü’
de yer alan entegre tesisinde ürettiği Peli Parquet
markasını,Türkiye pazarında en üst noktaya taşımayı
hedeflemiştir. Turanlar Group bu hedefi doğrultusunda,
gelişen teknoloji ile birlikte kendini yenileyip, dizayn ve
imalat tekniklerini geliştirerek, Türkiye’ nin rakipsiz parke
firması olma yolunda ilerlemektedir.
Peli Parquet,Temmuz 2014 ‘ den itibaren yeni üçüncü
hattının devreye girmesiyle birlikte yıllık kapasitesini
8
20.000.000 m2 ‘ye yükseltecektir. Şu an 4 ürün grubunda
çalışmalarını yürütmekte olan Peli yeni hatla birlikte
5.ürün grubunu da devreye sokacaktır.
Bu günlerde çalışmaları süren yeni Golden Floor grubumuz
ürün çeşitliliğimize farklı bir soluk getirecektir. Bu ürünümüz
8 mm. kalınlığında mikro derzli ve yüksek aşınma değeri ile
AC4 olarak üretilecektir. Özel sekronize yüzeye sahip 3
farklı ahşap deseni ile tüketicilere ulaşacaktır.
Yine 2013 yılı sonlarında başlayan ve halen devam etmekte
olan Wood koleksiyonumuzdan da bahsetmek istiyorum.
Bu koleksiyonumuz dar ebatta ve 10 mm kalınlıkta Lamine
müşterisine hitap eden bir üründür.
www.turanlargroup.com
www.turanlargroup.com
9
magazin
magazin
Vezirköprü
Vezirköprü
Türkiye genelindeki tüm ana bayilerini toplandığı
seminerde eğlenceli kareler yakalandı.
Peliparquet Bayileri
Hediyelerini Aldı!
S
ektörün önde gelen isimlerinden Peli Parke, Türkiye
genelindeki tüm bayiilerine yönelik olarak 18 - 20
Nisan 2014 tarihinde, Antalya Turan Prince Hotel’de
bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Firma sahipleri ve satış kadrosunun yoğun ilgi gösterdiği
etkinlik 2 gece 3 gün sürdü.
Etkinliğin ilk günü özellikle satış kadrosunun ilgi gösterdiği
hediye programı ve sanal pos uygulamasının anlatıldığı
özel standlarda başladı.
Etkinliğin 2. gününde Satış Pazarlama Genel Müdür
Yardımcısı Oğuz Maden konuşmasında, 2008’de üretime
başlayan genç bir kuruluş olmalarına değindi ve yeni
bir üretim yapan bir firma olarak sektörün lideri olmayı
hedeflediklerini belirtti. Kar ettiren ürünler üretmeyi
amaçladıklarını
dile getiren Oğuz Maden, “Takip eden değil, takip
edilen firma olma yolunda emin adımlar ile yürümekteyiz”
dedi. Toplantının ikinci konuşmacısı Satış Pazarlama
Müdürü Mehmet Karahasanoğlu oldu. Tüm bayiilere bu
zamana kadar verdikleri destekler için teşekkür ederek
başlayan Karahasanoğlu, ürünler ve genel çalışma
prensipleri üzerine bilgiler verdi. City collection ve Project
collection adındaki ekonomik ürünlerde Peli logosunun
kaldırıldığını ifade etti. Bunun stratejik bir karar olduğunu
ve bu ürünlere dair bundan sonraki hiç bir pakette Peli
logosunun yer almayacağını söyledi. Kaliteli ürünler
olarak Elegance exclusive ve Golden collection grupları
ve VIP ürün gruplarında Wood collection ile Naturel
Lamine Collection hakkında bilgi verdi. Karahasanoğlu,
özellikle Naturel lamine ürünlerin, laminant parkenin
yanında bayiilerin ellerini güçlendirmek için yaptıkları
bir ürün olduğunu belirtti. Karahasanoğlu ayrıca, stok
tutan bayiilerle çalışmayı tercih ettiklerini, tutmayanlarla
yollarını ayırdıklarını ve bölgeselden il bazına yöneldiklerini
ifade etti. “Bağlantıları iki aylık olarak yapıyoruz. Bunu da
bayilerin satış kapasitelerine göre öngörüyoruz” dedi ve
ekledi “tüm bayilerimiz bizim ailemizin bir parçasıdır, onlar
mutlu oldukça bizlerde mutlu oluyoruz.” Hediye sistemini
anlatan Mehmet Karahasanoğlu, 50 ana bayii, 700 alt bayii
ve 800’ün üzerinde ustanın kullanmakta olduğu sistem
hakkında herkesin görüş bildirdiğini söyledi. Karahasanoğlu
konuşmasında, bayiiler için motivasyon sağlayan hediye
kampanyasının 2014 yılında da devam edeceğini belirtti.
Yeni sistemin tahsilat açısından çok büyük kolaylıklar
sağladığına değinen Mehmet Karahasanoğlu, bayilerin yeni
sistem hakkındaki detaylı bilgileri çalışma arkadaşlarından
edinebileceklerini dile getirdi.
Toplantının bir diğer konuşmacısı Batı Bölgesi Satış ve
Pazarlama Yöneticisi Can Öntürk de, ürünler hakkında
geniş bilgiler verdi. Sorunlar ve yeni fikirlere açık olduklarını
ifade eden Öntürk, yeni koleksiyonlarını da yine bayiilere
danışarak hazırladıklarını belirtti. Tuncer Üstundag, Zeki
Türk, Taner Demirer, Bünyamin Sağır, Hasan Teker, Hakkı
Özata, Nuri Şermet, Mehmet Ufuk, Murat Şahin, Adem
Baş ve Zümral Başıbüyük ise toplantıda yer alan diğer
konuşmacı isimlerdi.
Toplantının ikinci kısmı soru cevap bölümüyle başladı.
Bayiler istek ve beklentilerini sırası ile belirtiler. Toplantının
hemen ardından da, üç bayii sadakat programından elde
ettikleri, puanlar karşılığında araçlarını teslim aldılar.
Akşam ise, Peliparquet’nin bayileri için özel olarak düzenlediği gala yemeğinde biraraya gelen tüm bayiler, yorgunluk atıp,
yeni sezon için güç ve moral topladılar.
10
11
magazin
Vezirköprü
Peliparquet Usta Semineri Gecesi
1
Kusursuz Zeminlerin
Seçkin Dokusu
4 - 15 Mart 2014 tarihlerinde Adana ve Antep’te büyük bir organizasyonla yapılan Peliparquet usta semineri bölgesel
olarak bayilerin ve bölgedeki uygulayıcı firmaların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
Seminerde üretim hattıyla ilgili bilgiler, yatırımlar ve yeni renk
koleksiyonlarından bahsedildi.
Türkiye’de ilk defa peliparquet ürünlerinde kullanılmaya başlanılan Unilin
Kilit Sistemi’nin gelişmiş yeni versiyonu olan ustaların uygulamada hızını
arttıracak UNİFİT CONTALI uygulama sistemi hakkında detaylı bilgiler
verildi.
Soru cevap şeklinde ilerleyen seminer,
hediye çekilişleri ile sona erdi.
THE
WOOD
COLLECTION
By
Vezirköprü
12
www.turanlargroup.com
magazin
Vezirköprü
Peliparquet’den Bir Yenilik Daha, Online Ödeme!
Nettahsilat Sistemi, Türkiye'de sürekli artan kredi kartı kullanımı sonucunda bayi
veya alt bayilerimizin bu konuda oluşan ihtiyaçlarını çözümlemek üzere hizmete
açılmıştır.
N
ettahsilat bayi ve müşterilerinden online kredi kartı ile
tahsilat yapmalarını sağlayan, kullanımı kolay, esnek
ve pratik e-tahsilat sistemidir. Bu sistem Bayi ve alt
bayilerden tahsilat, müşterilerden tahsilat, dövizli tahsilat,
limitli tahsilat, 3D secure, farklı ödeme seti, sanal pos web
servisi, raporlar ve benzeri birçok özelliğ ile bayilerimizin
tahsilat sorunlarına çözüm üretmekte ve nakit akışlarını düzene
sokmaktadır.
Mobil cihaz uyumluluğu da olan Netahsilat bu özelliği sayesinde
saha satış ekipleri tarafından da kullanılabilmektedir. Saha satış
personeli internete bağlanabilen cep telefonları ile herhangi
bir pos cihazı taşımaya gerek olmadan tüm kredi kartlarından
taksitli tahsilat yapabilmekte ve işlemler anında bayinin cari
hesabına işlenebilmektedir.
Uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak geliştirilen
ve çalışan Netahsilat dövizli tahsilat, limitli tahsilat ve benzeri
bir çok özelliğe sahiptir. Netahsilat, bayilerin kendi “sanal
ödeme sistemleri” olarak çalışabilmektedir. Bu şekilde üretici,
toptancı ve tedarikçi firmalar bayilerinin satış hasılatlarını
kendi kasalarında toplayabilmektedirler. Bayiler tüketicilere
ürün satarken ödemeyi direkt tedarikçinin sistemine
yapabilmektedirler.
14
AQUA STOP Uygulamanın
Avantajları
• Çapraz bağlı Poliüretan şilte,
ezilmeye karşı dayanımı sayesinde,
zeminden kaynaklanan hataları
düzeltecektir.
• Folyo kaplı olması sayesinde
zeminden gelecek neme karşı
parkeyi korur.
• 1metre genişliğinde şiltenin yan
yana serilmesinden sonra kutu
içindeki birleştirme bandı ile alan
yekpare hale gelir.
bir
ürünüdür.
Malzeme Kalınlığı
3 mm.
Format
1,00 x 10,00 mm.
Yangın Sınıfı
EN 13501-1 E
Isı Direnci
0,075 m2K/W
Yerden ısıtma için
uygundur.
2 si 1: İzolasyon +
nem koruma
3,1 t/m2 Basınç
Dayanımı
ΔLw = 20dB Ses
Yalıtımı
6 dB Adımlık Ses
Yalıtımı
Isıya Dayanıklı Alev Geciktirici
Binaların toprak altında
kalan zeminlerini neme
karşı korur.
3,1 t/3.1 t/m2 yüksek
basınç dayanımı m2
basınç istikrarı için
idealdir.
Lw= 20 dB ses yalıtımı
alt alanlarda duyulan
gürültüyü azaltır.
Her adımda 6 dB adımlık
ses yalıtımı sağlar.
Ürünün E sınıfı (EN
13501-1) Yangına karşı
uygundur.
magazin
magazin
Vezir Köprü
Vezir Köprü
Oğuz Mağden
Peliform Film Kaplı Kontrplak (Plywood)
V
ezirköprü fabrikamızda üretimine başlamış
olduğumuz PELİFORM markalı ürünümüz
18 mm. kalınlıkta ve 13 kat olup %100 sert
soymalık ağaçlardan elde edilmektedir. Yüzeyler
120 gr/m 2 “PELİFORM” logolu film ile kaplıdır.
Kenarlar akrilik boya ile yalıtılmıştır. Yapıştırma,
suya, kaynamaya ve hava şartlarına dayanıklı fenol
formaldehit (WBP) reçinedir. Ebat 1250 x 2500
mm.’dir. İthal ürünlerle kıyaslandığında ürünümüz
performansı ve ekonomik oluşu ile de rakiplerinden
üstündür.
Vezirköprü Orman Ürünleri
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Gnl Müd. Yrd.
P
elipan Hafif Panel, Vezir Köprü Orman Ürünleri
Fabrikasında üretilmektedir.
Sahip olduğumuz bu tesis sayesinde 16mm.’ye
100mm. kalınlığında ve istenen ebatlarda Hafif Panel
üretimi yapabilmekteyiz.
Pelipan Hafif Panel, üretim tesisi özel
bir üretim teknolojisine sahip olup,
gerçekleştirecek Hafif Panel üretimi çok
amaçlı kullanıma uygun olarak sunulur.
Pelipan Hafif Panel, boyanabilme, preslenebilme,
kaplanabilme ve laminat yapıştırılabilme özelliğiyle bir çok
projenin ve standart üretim yapan firmaların vazgeçilmezi
olmuştur.
Pelipan Hafif Panel, mutfak, banyo, ofis mobilyası, kapı
kanatları, okul - hastane dekorasyonları,
iç bölme duvarları gibi hafifliğin ön
plana çıktığı proje işlerinde rahatlıkla
kullanılabilir.
Pelipan Hafif Panel, Formaldehit sınıfı
E2, E1 normunda üretilmektedir.
Pelipan Hafif Panel, MDF, HDF ve Yonga
Levha üzerine melamin kaplama, lake
boyalı ve ham olarak siz müşterilerimize
sunulmaktadır.
de
n
i
s
e
y
n
ü
b
n
i
leri’n
n
ü
r
Ü
n
a
m
r
ektir
c
e
l
i
r
e
v
Vezirköprü O
i
r
e
l
ayilik
b
m
r
o
f
i
l
e
P
üretilen
16
www.turanlargroup.com
www.turanlargroup.com
17
magazin
magazin
Pelit Arslan
Vezirköprü
Pelit Arslan
Size en uygun çalışma imkanını sağlayan ürün...
Adil Tosyalı
Pelilam Satış ve Pazarlama Müdürü
Pelilam laminat ürünlerinin üstün kalitesi istenilen
formlarda mobilya üretimine imkanı vermektedir. Bu
ürünler ofis mobilyalarında, masalarda, dolaplarda ve
sehpalarda kullanıldığı gibi, metal, ahşap, mermer, cam ve
diğer malzemeler ile de mükemmel bir u Pelilam laminat
Pelilam laminatlar ev ve ofis mobilyalarında, banyo
mobilyalarında, dolap kapaklarında , kapılarda kullanıldığı
gibi, metal, ahşap, mermer, cam ve diğer malzemeler
ile de mükemmel bir uyum sağlar. Ayrıca banko ve
mobilyalarda, ofis tasarımlarında, evlerdeki, bankalardaki
ve iş yerlerindeki seperatör panellerde büyük oranda
tercih edilmektedir. İlave olarak, fabrika standlarında, ısıtcı
peteklerinin kapanmasında ve kolon uygulamalarında da
kullanılmaktadır. Suya ve buhara karşı mukavimdir, geniş
renk ve desen seçeneklerine sahiptir. İlave olarak, fabrika
standlarında, ısıtcı peteklerinin kapanmasında ve kolon
uygulamalarında da kullanılmaktadır.
18
ürünleri; kalitesi , arttırılmış yüzey aşınma direnci, üstün
postforming özelliği , zengin renk ve desen seçenekleriyle
en üstün teknolojiyle üretilmektedir. Kullanımda istenilen
formlarda üretimine imkanı vermektedir.
Pelilam ile Gösteriye Devam.
H
er geçen gün çağın ritmini ve
trendleri yakından takip eden
Pelilam Laminatları yeni girdiği
soft geçişli ahşap renkleri, özel kapılık
dekorları ve dış cephe renkleriyle
rakiplerini kıskandırmaya devam ediyor.
701
702
703
704
707
708
709
711
712
713
www.turanlargroup.com
19
magazin
magazin
Pelit Arslan
Pelit Arslan
Peliexterior ile Hayal Gücünüzün Sınırlarını Zorlayın
P
eliexterior, yani Yeni Nesil Dış Cephe Kaplaması,
ahşabın sıcaklığını Compact Laminat ile birleştirerek
bina cephelerini binanın ömrü ile eşitler. Peliexterior
+UV’nin esnek yapısı ve yüksek darbe direnci binaların
deprem güvenliği açısından diğer bütün uygulamalara karşı en
büyük avantajıdır. Zengin desen ve renk çeşitliliği ile binaların
cephesine özel görünüm kazandırır. Havalandırmalı cephe
sistemleri görüntü güzelliğinin yanı sıra binanın nefes almasını
sağlar, düşük ısıl iletkenliği ve yüksek ses yalıtım özelliği ekstra
bir mantolama malzemesine ihtiyaç duymadan binalara doğal
yalıtım sağlar. Yazın aşırı sıcaktan, kışın soğuktan koruduğu
gibi dışardaki gürültüyü azaltarak sessizliği sağlar.
Peliexterior +UV EDS yoğun iklim şartlarının dış cephe
kaplama ihtyacını karşılarken, Peliexterior +UV EDF ise
yoğun iklim şartlarının ve yangına dayanım istenen yerlerin
çözüm ürünüdür.
Peliexterior üretimi ISO 9001-2008 güvencesi ile EN 438-6
standardına (dış mekan sınıfı sıkı lamine levhalar standardı)
uygun olarak üretilmektedir. Peliexterior yangına karşı
güçlendirilmiş yapısıyla yangına tepki sınıflandırma
testlerinden (EN 13501-1) başarıyla geçerek yanmaya karşı
sınıfında en yüksek mukavemeti, B s1 d0 / EGF derecesi
olarak göstermiştir. Ayrıca EN 438-7 standardının güvenlik,
sağlık ve çevre gereklerini AOC-level3 CE işaretlemesiyle
karşılaşmaktadır.
Peliexterior +UV yüzeylerindeki özel UV filmle mesimsel her
türlü yağış ve güneş etkilerine azami dayanıklıdır. Bu alanda
daha yoğun iklim şartlarına dayanıklı iki önemli ürünü üreterek,
Peliexterior +UV EDS ve Peliexterior +UV EDF, her türlü
talebe cevap vermektedir.
20
www.turanlargroup.com
21
magazin
magazin
Pelit Arslan
Bayi Tanıtım
Bayilerimizden
BERK LAMİNAT
İç Mekanlarınıza Özgün Tasarımlar
İ
ç mekan kullanımlarınız için üretilen Pelicompact Interior
düşlediğiniz, özgün iç mekan tasarımlarınızı uygulamanızda
sizlere çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Üstün teknolojik
üretimi sayesinde üretilen Pelicompact Interior darbelere ,
suya ve neme dayanıklıdır. Bu özellikleri sayesinde tuvalet
kabinlerin, hastaneler, hava alanları, spor salonları, alışveriş
merkezleri, özel tasarım duvar kaplamalarınızda ve daha
birçok tasarımsal uygulama alanlarında kullanılabilecek bir
ürün olma özelliğindedir.
22
www.turanlargroup.com
992 yılında laminat, laminatlı ürün ve yardımcı
malzemeler satışı ile kurulmuş; Avrupa’da ve dünyada
sektörümüzle ilgili yenilikleri, değişimleri ülkemize
taşımaya özen göstermiştir. Tasarımcılarımızın ve ahşap
sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu yeni, güncel ve en iyi
ürünleri hızlı - istikrarlı bir şekilde sunmaya temsilcisi
olduğumuz ürünlerimiz ile (Lamicolor S.p.a - İtalya; Dekodur
– Almanya; Fantoni Grup / La-con – İtalya; Pba – ıslak hacim
aksesurları – İtalya) devam ediyoruz.
1
Laminat sektörü yıllara göre hızlı büyüyerek kurumsallaşmış ;
müşteriye ürün yetiştirme telaşını kurumsal kimlik oluşturma,
konsept belirleme ve farklılık yaratma almıştır.
Amacımız; Türkiye’de faaliyet gösteren ahşap imalatçıları,
inşaat firmaları ve tasarım yapan mimarlarımıza
PELİLAM ürünlerini daha hızlı ve BERK hizmet kalitesiyle
buluşturarak; Avrupa ve dünyada laminat kullanıcılarına
ulaşmak , Türk malı ürünlerimizi gururla sunabilmek ve ülke
ihracatına katkı sağlamaktır. Hedefimiz, Pelilam ürünlerinin
bünyemize kattığı sinerji ile Türkiye ve dünya pazarında
daha başarılı olmaktır.
Gelişen ve değişen pazar şartları, ekonomik ürün ihtiyacını
da beraberinde getirmiştir. Gururumuz, yerli laminat
üreticisi PELİT ARSLAN A.Ş./ PELİLAM LAMİNAT BAYİİLİĞİ’ni
2012 yılında alarak; ekonomik ürün, hızlı laminat üretimi
ve satışını BERK LAMİNAT hizmetiyle birlikte sunmaya
başladık.
Hedefimiz, Pelilam
ürünlerinin bünyemize
kattığı sinerji ile Türkiye
ve dünya pazarında daha
başarılı olmaktır.
Yeni oluşturduğumuz BERK Pelilam renk kartelamız; Pelilam bünyesinde yapılan yeni yatırımları, yeni yüzey dokularını, 140
cm eninde CPL rulo laminat imkanlarını, yeni ebat ve yeni ürünleri; yeni renkler ve ebatlar ile sunulmasına emek veriyoruz.
Laminat kullanırken uygun ve ekonomik fiyatları ile Pelilam’ı düşünmenizi istiyor; kalitesi ve yeni ebatları ile memnun
kalacağınızı biliyoruz.
www.turanlargroup.com
23
magazin
magazin
Pelit Arslan
Pelit Arslan
Sağlam, Şık ve Estetik; Pelimetal
Üstün kalite anlayışı ve yenilikçi vizyonu sayesinde her geçen gün sektörün
taleplerini doğru analiz ederek , sektörün ihtiyaçları doğrultusunda piyasaya
sürdüğü yeni ürünlere bir yenisi daha ekledi.
metal
Ü
retimi dekor kağıdı yerine gerçek metal
kullanılarak gerçekleştirilen Pelimetal modern,
özgün tasarımlara sahip uygulamalarınızda
kullanabileceğiniz alternatif bir ürün olarak sizlerin
beğenisine sunuluyor.
Laminatın kullanım kolaylığının ve metal ışıltısı ile
birleşmesiyle ürettiğimiz Pelimetal’i modern kapı
üretimlerinde, mobilya uygulamalarınızda ve iç dekorasyonlarda kullanabilirsiniz.
Dikey yüzeylerde kullanılması önerilen Pelimetal,
üzerine kaplanan koruyucu folyosu sayesinde taşıma,
istifleme ve üretim sırasında metal yüzeylere gelebilecek
darbelere karşı dayanımlıdır.
Pelimetal’in yüzeyi üstün özellikleri sayesinde , nemli bir
bez ve aşındırıcı içermeyen hafif bir temizlik malzemesi
ile kolay temizlenir.
Pelit Arslan’dan Bir Yenilik Daha Pelimetallayer
P
elimetallayer özel tasarımlarınız için arasında
yumuşak metal levhalar olan dekoratif bir
üründür. Compact laminat gibi kolay işlenebilme
özelliğiyle öne çıkan pelimetallayer, kesitsel görüntü
alınacak olan uygulama alanlarında daha şık bir görüntü
elde etmek için tasarlanmıştır.
Kapı Gibi Marka Pelidoor
F
arklı tasarımlarınızda çizginizi yansıtacak size
özel kapı laminatı çözümleri sunar. Ayrıca rulo
laminat olarak vertical horizontal- vertical
(suyuna/ sokrasına/ suyuna) desenlerde üretimi sizlerin
beğenisine sunulmaktadır.
Hastane, okul, otel derken fark ettik ki laminat kapının
tercih edilmediği tek yaşam alanı kalmış. Evlerimiz.
Araştırdık ve gördük ki konut kapılarında genel ve özel
mekanlara göre farklı beklentiler mevcut. İnsanlar
evlerinde huzuru görsel sadelik yanında farklılıkta arıyor.
Yani konut kapılarında ofis veya otel kapısı görmek
istemiyor.İşte bu sebeple Pelidoor Selection’ı geliştirdik.
Ahşabın en ve boyunun yan yana ama ahenkle ve
dozunda kullanıldığı, duvar boyası ve zemin döşemesiyle
kontras sağlayan, metal efektlerle zengin gösteren,
sıcak ve modern bir laminat kapı anlayışı.
Sonsuz kombinasyon seçeneğiyle kapı gibi kapı...
Özellikle masalar, bistrolar ve bankolar gibi kesitlerin
önemli olduğu noktalarda alternatif bir ürün olma
özelliğindedir.
24
www.turanlargroup.com
www.turanlargroup.com
25
magazin
Pelit Arslan
Pelit Arslan
Dış mekanlarınızdaki
Sanat...
Cephelerde Sınırları Kaldırıyoruz
Peliexterior digi sayesinde dış cephelerinizde artık hiçbir şey çözümsüz değil.
H
ayaliniz ve tasarımlarınızın ışığında yapacağınız
tüm cephelerde Peliexterior digi sizlere çözüm
ortağı oluyor. Peliexterior digi dış cephelerde güneş
ışığının asit yağmurlarının, günlük ani ısı değişimlerinin
olduğu yerlerde kullanılabilen teknik bir üründür.
digi
Özel üretim tekniği
sayesinde Peliexterior
digi compact panelleri
10 yıl homojen olmayan
renk solmalarına ve kat
ayrılmalarına karşı garanti
kapsamındadır.
Halkalı Cad. No:170 Sefaköy
34306 Küçükçekmece-İstanbul
T: (0 212) 698 89 92
F: (0212) 0212 698 89 95
www.turanlargroup.com
[email protected]
26
magazin
magazin
Pelit İskele ve Kalıp Sistemleri
Pelit İskele ve Kalıp Sistemleri
Tuncay Yılmaz
Pelit İskele ve Kalıp Sistemleri Satış Müdürü
Üstün Teknoloji Ürünü Kalıp ve İskele Sistemleri
Ü
13-15 Şubat 2014 tarihinde gerçekleşen İskele ve Kalıp
Sistemleri Fuarına katılan firmamız aşırı ilgi ile karşılaşmıştır.
Özellikle Ukrayna, Rusya, Azarbaycan, Türkmenistan’dan
gelen müşterilerimizin akınına uğrayan standımızda
müşterilerimize hasbihal edip,çözüm üretmeye çalıştık. .
lkemizde son yıllarda gelişen endüstriyel kalıp sistemlerinin
inşaat sektöründeki önemi her geçen gün artmaktadır.
Sistemin iş güvenliği ve yüksek kalite standartlarında olması,
farklı birçok projede kullanılabilmesi, zaman verimliliği ve projelerde
istenilen en üst noktasal çözümler sağlaması, kullanıcıya ekonomik
olarak büyük bir kazanç sağlamaktadır.
CR3 MARMARAY Kazlıçeşme Şantiyesi (OHL / Turcan İnşaat)
Firmamızın satış ve şantiye aşamasında süpervizörlük hizmetleri
veriyor olması da kullanıcıların ilgisini çeken bir husustur.
Ürünlerimiz
Endüstriyel Kalıp ve İskele Sistemleri
Pelit Kalıp ve İskele Sistemleri sektördeki başarılarına her geçen gün
bir yenisini eklemektedir. 2002 yılında kurulan Pelit Kalıp ve İskele
Sistemleri entegre bir tesis olan Pelitarslan Kontrplak San. A.Ş. ‘nin
desteği ile hızla büyümektedir.
• Peliwood Kolon Perde Kalıp Sistemleri
• Pelipano Sac Yüzeyli Modüler Kolon Perde
Kalıp Sistemleri
• Pelitable Ağıryük İskele Sistemi
• Pelicup Fincanlı İskele Sistemi
• Peliflange Flanşlı İskele Sistemi
• Pelitower Kovanlı İskele Sistemi
• Peliflex Ayarlanabilir Dikme Sistemi
• Pelicep Güvenlikli Cephe İskelesi Sistemi
• Endüstriyel Ahşap Kiriş Ürünleri
• H20 Ahşap Kiriş
Filmli ve filmsiz kontrplak üretimi ile endüstriyel kalıp, h20 ahşap kiriş
sistemlerini %100 yerli üretimle gerçekleştirmesi ekonomiye ciddi
katkı sağlamaktadır. Bu üretimi yaparken çevreye saygılı ve sıfır atık
madde prensibi ile çalışmaktadır.
Pelit Kalıp ve İskele Sistemleri gelişen pazarda kendisini profesyonel
ve kurumsal anlamda yenileyen, pazarın talepleri doğrultusunda
yatırımlarını yapan sektörde lider olmayı hedefleyen bir firmadır.
Kurumsal ve entegre bir tesisin parçası olması bütün bu söylenenleri
yapabilecek olmasının bir kanıtıdır.
Firmamız sektörle alakalı tüm fuarlara iştirak ederek her geçen gün
kendisini yeni yüzlere tanıtmaktadır.
Plywood Ürünleri
TEKFEN TÜPRAŞ RAFİNERİSİ ŞANTİYESİ / Günkon İnşaat
Üstün kalite standartlarındaki ürünleri, optimum noktasal çözümleri ve satış
sonrası hizmetleri ile artan bir başarı grafiğine imza atıyor.
28
www.turanlargroup.com
• Peliwood Yerli Üretim
• Powerply (Rusya Menşeili)
• Brezilya Menşeili
• Şili Menşeili
• 3mm-50mm Filmli Filmsiz Kontrplak Ürtimi
29
magazin
magazin
Farklı Çözümler
Çözümler
Farklı Çözümler
Pelipheno ve Pelicompact
Pelit Arslan Kontrplak
Peliphosphor ve Pelidigi
Adrenalin için en uygun zemin;
Pelipheno
Kaykay ve bisiklet pistlerinde kullanımaya elverişli
üzerinde bu sporların rahatça yapılabilmesine imkan
sağlayan bir ürün Pelipheno. Avantajları sayesinde
bu tip uygulamalarda aranan marka olan Pelipheno
siz değerli müşterilerimiz için yoğun ar-ge çalışmaları
sonucunda sektöre kazandırılmış özel bir üründür.
Gün ışığında farklı, mor ışıkta farklı; Peliphosphor.
Pelit Arslan Kontrplak farklı tasarım
çözümleri ile yaşamın her anında...
P
elit Arslan Kontrplakları dayanıklılığı sayesinde farklı
sektörlerde de tercih edilmeye devam ediyor.
30
www.turanlargroup.com
P
eliphosphor, yani mor ışıkta renk değiştirebilen üstün teknolojik döşeme malzemesi. Bu özelliği sayesinde sizlerin
uygulama alanlarınızda fark yaratmanıza yardımcı olan ender ve en özel ürünlerden biri. Peliphosphor gün ışığı
altında üzerinde bulunan doğal deseni sergilerken, ortam ışığı değiştirilip üzerine mor ışık tutulduğunda ise fosforlu
bir görünüme bürünerek ışıldar.
Oyun makineleri yapımında en
yaratıcı çözüm: Pelidigi
O
yun makine üreticilerinin özellikle tercihi olan
pelidigi üstün özellikleri ve hiçbir firmanın
yapamadığı postforming digital laminat olma
özelliği ile tercih sebebi oluyor.
www.turanlargroup.com
31
magazin
magazin
Sentido Turan Prince
Turanlar Group’tan 5 Yıldızlık Yatırım
Otel Zinciri İş Birliği ile Büyüyor
SENTIDO TURAN PRINCE
TURANLAR GROUP OTELLER ZİNCİRİ,
İstanbul’da Yapımına Başlanan
Yeni Otelle Büyümeye Devam Ediyor.
2
014 yılında Grup Otelciliğimiz bünyesinde bulunan
Turan Prince Residence otelimiz Thomas Cook
Tur operatörünün Avrupa’da tanınan markası olan
SENTIDO markası altında “SENTIDO TURAN PRINCE’’ ismi
ile hizmet verme kararı alınmıştır. Bu marka ile 2013-2014
Kış sezonunda Otelimizde tüm yapılması gereken tadilatlar
tamamlanacak ve yeni konsept ile 2014 yaz sezonunda
hizmet vermeye başlayacaktır. Sentido Konsept’inde
tüm otel genel mekanları ile odalarda tadilata gidilecek,
mobilyalar değiştirilecek ve otelin dış mekan renkleri
yenilenecektir. Ayrıca odalara LCD TV, yeni teknolojik
telefon, bornoz, terlik ve özel oda set-upları ilave edilecektir.
Yiyecek ve içecek hizmetlerinde saat 12:00’a kadar devam
eden geç kahvaltı, kahvaltıda ücretsiz taze meyve suyu
ikramları, girişte meyve sepeti, şarap ile tüm odalara sıcak
su ısıtıcıları (Kettle), çay çeşitleri, kahve set-upları ilave
olarak verilecektir.
Turizmde amacımız sürdürebilirliği sağlamak ve hizmet
kalitesini artırmaktır. Son yıllarda insan kaynaklarına
yapmış olduğumuz yatırımlar ve personelimize yönelik
verilen eğitimler ile Turan Prince marka değerini artırmak
istemekteyiz. Sadece yurtiçi ve Avrupa pazarında değil,
misafir kabul ettiğimiz tüm pazarlarda markamızı en üst
düzeyde tutmak ve beğenilmek arzusundayız.
SENTIDO markası ile turizmde varmak istediğimiz hedefe
daha kısa sürede, daha süratli ulaşacağımıza inanıyoruz.
Bu başarı bölgedeki tüm oteller içinde bir hedef ve örnek
teşkil edecek olup ve ileriki dönemlerde Türkiye turizmi
daha sağlam ve güvenli zemine oturacaktır.
32
İ
stanbul’un merkezinde yapımına
başlanılan otelle birlikte şehir
otelciliğinde de sizlere hizmet
verecek olan otelimizde; 239 adet
standart, 13 adet küçük suit, 4 adet
büyük suit ve 2 adet de V.I.P suit
olmak üzere toplam 272 adet oda
yapılması planlanmaktadır.
Toplam misafir kapasitesi 516 kişi
olarak dizayn edile otelimizde binamız
alçak yayvan tavan olarak tasarlanıp,
Zemin kat,1. Kat ve 2. Katta yer alan
sosyal tesis alanları ile yükselen 16
katlı bir bloğu olacak ve finalinde de
teraslı bir alakart restaurant olarak
planlanmıştır.
www.turanlargroup.com
33
magazin
magazin
Pelit Arslan
Pelit Arslan
Pelilam İran Medex Fuarında
2
6 Ocak – 1 Şubat 2014 tarihleri arasında Tahran,
İran’da düzenlenen Medex fuarına Pelilam 52 m2’lik
bir alan ile katılmıştır. Hali hazırda ihracatının önemli
bir payına sahip İran pazarında Pelilam, hem tezgahlık ve
mobilyalık CPL-HPL laminat ürünlerini, hem de mimari
tasarım ve inşaata yönelik iç ve dış kompakt panel ürünlerini
sergilemiştir. Laminat yeni desen ve yüzeyleri büyük
ilgi gören Pelilam standı, fuar süresi boyunca yüzlerce
34
ziyaretçiyi ağırlamıştır. Turanlar Grubu’nun İran pazarında
iyi tanınan ve satılan MDF, sunta ve parke ürünleri de
aynı stantta sergilenmiş ve ziyaretçiler tarafından yoğun
ilgi ve beğeni görmüştür. İran’da siyasi ve ekonomik
göstergelerin 2014 yılı için olumlu sinyaller vermesi ve
ticaretin ivme kazanma beklentisi, Medex fuarının da
desteğiyle Pelilam’ın İran’daki pazar payını önemli ölçüde
arttıracaktır.
www.turanlargroup.com
Pelilam Almanya Zow Fuarında
1
0-13 Şubat 2014 tarihleri arasında Almanya’nın önemli
mobilya sanayi bölgesi Kuzey Ren Westfalya’nın şirin
kasabası Bad Salzuflen’de düzenlenen ve sektörün
en önemli ve profesyonel fuarlarından olan ZOW 2014’e
Pelilam olarak üç yıl üst üste katılım sağlanmıştır. En
yeni trend ve yaratıcı tasarımların görülebildiği bu fuarda
Pelilam’ın da bu trendlere paralellik gösteren yeni dekor ve
yüzeylerine gösterilen ilgi hem memnuniyet yaratmış, hem
de atılan adımların doğru yönde olduğunu tescil etmiştir.
Özellikle laminatın kalbi olan Batı Avrupa’da Avrupalı
alıcılar ve kullanıcılar tarafından ürün gamına gösterilen
yoğun ilgi ve akabinde verilen yeni siparişler Pelilam adına
gurur vesilesi olurken, Avrupa satış strateji başarısının da
göstergesi olmuştur.
35
magazin
Yatırımlar
Mat Yüzeyli Cpl Üretimine Başlandı
Pelilam markalı laminatıyla sektörün taleplerini karşılayan firmamız,
yapmış olduğu yatırımlarına yenilerini ekliyor...
Üretim Ölçüleri:
En: 100cm / 130 cm / 140 cm arası
Kalınlık: 0.20 - 1.20 mm arası
Cpl (Rulo Laminat) üretim tesisinde yeni devreye giren hattımızla beraber,
preslerimizde mat, soft ve bute üretimimiz sayesinde sektörün taleplerini
karşılamaya devam ediyoruz.
92 cm x 212 cm HPL Parlak Laminat
Üretim Ölçüleri:
92cm X 212 cm HPL parlak laminat
Halkalı Cad. No:170 Sefaköy-İstanbul 34306 Küçükçekmece-İstanbul
T: (0 212) 698 89 92 F: (0212) 0212 698 89 95
[email protected]
www.turanlargroup.com
Sektörde her zaman zirveyi hedefleyen bir firma olan, Pelilam,
içinde bulunduğu sektörün talepleri üzerine yaptığı, gerçekçi ve
doğru analizler sayesinde 92 cm x 212 cm ebadında parlak yüzeyli
HPL laminat presini devreye alıp, üretime başladı.
www.turanlargroup.com
37
magazin
magazin
Haber
Vezirköprü
Haber
Varşova’da Bir Türk:
1
Muharrem Uzunkavak
Pelipaper Satış ve Pazarlama Müdürü
0 – 14 Şubat 2014 tarihlerinde “Tea & Coffee World
Cup Europe / Warsaw – Poland” fuarına Vezirköprü
A.Ş. firmamızın Pelipaper markalı “ Çay & Kahve Filtre
Kağıtlarımızı ” tanıtmak maksadıyla bir kez daha katıldık.
Dünya çay ve kahve sektöründe her 2 yılda bir Avrupa’nın
farklı şehirlerinde yapılan bu fuara Pelipaper markamız
altında ürettiğimiz poşet çay filtre kağıtlarımızı tanıtmak
ve pazarlamak maksadıyla son 6 yıldır sürekli katılıyoruz.
Bu fuarı yapan organizasyon aynı fuarı her iki yılda bir
“Tea & Coffee World Cup Asia” olarak uzakdoğunun farklı
şehirlerinde de gerçekleştirmektedir. Yani sonuç olarak
bir yıl Avrupa’ da ve diğer yıl Asya’ da olmak üzere her
yıl bir kez bu keyifli ve verimli geçen fuarlara katılımcı
firma olarak dahil oluyoruz. Bu fuarlar dünyanın dört bir
yanından genellikle bizim gibi üreticiler ile ciddi alıcıları
buluşturmaktadır. Şubat 2014’de katıldığımız Varşova
fuarı bizim açımızdan bu kez oldukça verimli, coşkulu ve
sonuçları açısından başarılı geçti.
Varşova fuarında hem eski müşterilerimiz ile bir kez daha buluşarak hasret giderdik
hem de yeni müşterilere kendimizi yakından tanıtmak fırsatını bulduk.
Polonya’ya gitmişken biraz da buradaki çay kültürü ve tüketimi hakkında bilgi vermek istiyorum. Tahmin edebileceğiniz
gibi çay ve kahve gibi sıcak içecekler oldukça soğuk olan bu coğrafyada doğal olarak çok talep edilen içeceklerdir. Bilgi için:
En son yapılan bir araştırmada dünyada en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında Türkiye kişi başı yıllık 3,2 kg çay tüketimi
ile tüm ülkelere açık ara fark atmıştır ki ikinci olan İrlanda’da bile çay tüketimi ancak 2,2 kg’da kalmıştır, Türkler böylelikle
dünyada önemli bir rekora imza atmıştır. Polonya ise bu sıralamada kişi başı çay tüketiminde 1,1 kg ile 8. sırada yer almıştır.
Polonya’da çayın yanı sıra kahve de içilmektedir ve kahve tüketiminde dünyada kişi başı tüketimde 2,4 kg ile 48. sırada yer
alıyorlar , bilgi için: dünyada en çok kahve tüketen ülke 12 kg ile Finlandiya . Bu da gösteriyor ki Polonyalılar sıcak içeceklerde
38
www.turanlargroup.com
Çay tüketimleri Türkiye’nin aksine dökme çay yerine çok büyük bir çoğunlukla poşet
çay olarak yapılmaktadır. Bu nedenle nereye giderseniz gidin çay istediğinizde
önünüze genellikle poşet çay getirilmektedir.
en fazla çaya ve kahveye rağbet etmektedirler. Çay
tüketimlerini, Türkiye’nin aksine dökme çay yerine çok
büyük bir çoğunlukla poşet çay olarak yapmaktadırlar.
Bu nedenle nereye giderseniz gidin çay istediğinizde
önünüze genellikle poşet çay getirilmektedir. Polonya’da
siyah çayın yanı sıra yeşil çay, meyve çayları ve bitki
çaylarındaki oldukça bol çeşitlilik de dikkat çekiyor. Burada
çay paketlemesi yapan üretici firmalar hem kendi pazarları
hem de genellikle Avrupa ülkeleri için private label çay
üretimi yapmaktadırlar. Başka bir deyişle bu firmalar aynı
zamanda Avrupa’nın en en önde gelen private label çay
üreticileridir .
www.turanlargroup.com
39
magazin
magazin
Vezirköprü
Haber
Aktüel
Sporun Destekçisi; Turanlar Group
Vezirköprü Kunduz Ormanları’nda her yıl Eylül ayında düzenlenen KÜLTÜR, SANAT,
DOĞA VE TURİZM FESTİVALİ bu yıl da Peli Parke sponsorluğunda güreş ve off-road
araba yarış meraklılarına ev sahipliği yaptı.
Varşova’ya gidenler bilir, oraya gidip de eski şehir diye
bilinen Stare Miasto adındaki muhteşem tarihi bölgeyi
görmemek olmazdı herhalde. Bristol adındaki otelimizin
bu bölgenin içerisinde olması fuar çıkışı otelimizde
üstümüzü değişip hiç vakit kaybetmeden otelden dışarı
attığımız ilk adımda bu tarihi bölgede olmamızı ve bu masal
diyarı bölgeyi gezebilmemize imkan tanıdı. Stare Miasto
Varşova’nın en tarihi yaşayan bölgesidir. Stare Miasto
13. Yüzyılda prensin yaptırdığı kalenin büyük duvarlarla
çevrildiği ve içerisinde sizin zaman tünelinde o yıllarda
bir masal kentinde gezdiğiniz hissini veren harika eski
binalarla dolu . İşim gereği çok seyahat ediyorum ve bazı
tarihi yerler vardır ki her gitmenizde size aynı ilk günkü
40
heyecanı ve lezzeti yeniden yaşatır, işte Stare Miasto’da
bana göre böyle bir yer.
2. Dünya Savaşı sırasında %90’ının tahrip edildiği bu bölge
daha sonra 1980’li yıllarda restore edilmiş ve bugünkü
halini almış. Sonrasında ise UNESCO tarafından “Dünya
Mirası” listesine girmeyi başarmıştır. Burayı görmeyenlere
görene kadar internete girip Stare Miasto görsellerinde bir
tur yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum.
Fuarda sabahtan akşama kadar oldukça yoğun, verimli
keyifli ve başarılı zaman geçirdik. Ancak bu yorucu masal
diyarında a Türkiye’ye zinde bir şekilde geri döndük.
www.turanlargroup.com
S
amsun’un Vezirköprü ilçesi Off-Road Külübü
tarafından Kunduz Yaylası’nda bu yıl 4.sü
düzenlenen “Karadeniz Off-Road Yarışları”nda özel
olarak hazırlanan parkurda 28 arazi aracı yarıştı. Motor
gücüne göre 6 farklı kategoride düzenlenen yarışlarda
sporcular 2.5 kilometrelik parkurda zor doğa şartları ile
mücadele etmeye çalıştı. Yarışma sırasında bazı sürücüler,
zorlu parkurda tekerleklerini yerden kesti. Parkurları adeta
uçarak geçen araçlar, izleyicilere büyük heyecan yaşattı.
Vezirköprü Off-Road Kulübü Basın Sözcüsü Orhan
Aydoğdu, dergimize yaptığı açıklamada, yarışmaya
Türkiye’nin her yerinden çok sayıda arazi aracı tutkunun
katıldığını söyledi.Yarışmacıların Kunduz Yaylası’nda doğa
koşullarıyla mücadele ettiğini belirten Aydoğdu, “Offroad yarışları için Vezirköprü çok güzel bir yer. Bu yıl 4.’sü
düzenlenen yarışmada 28 arazi aracı yarıştı. 2 etap halinde
yapılan yarışmada zorlu parkurları ilk etapta sadece 19 araç
tamamlayabildi. İkinci etapda yarışan 19 araçtan da birçoğu
yarışmayı tamamlamadı” dedi. Yarışlarda 37’şer puan
toplayan Erol Moral ile Ahmet Karaca birinciliği paylaştı.
Turanlar Group olarak ilçemizin gelişimine ve tanıtımına
yaptığımız yatırımlara bu yıl da bir yenisini ekledik.
Artık gelenekselleşmiş olan bu organizasyona destek
olarak ilçemizi farklı illerden gelen doğaya aşık ve bu
yarışlara gönül vermiş insanlarla bir araya getirmekten,
farklı heyecanları paylaşıp yeni dostluklar kazanmaktan
mutluluk duyduk.
Bu yarışların her tarafı yemyeşil ormanlarla kaplı
olan ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını
düşünüyoruz ve ilçemize olan desteğimizin her yıl
katlanarak artıracağımızı söylemekten gurur duyuyoruz.
www.turanlargroup.com
41
magazin
magazin
Yeni Proje
Sosyal Sorumluluklar
Projelerimizden
Korunoğlunda İlk Ezan Okundu
İ
nşaasına
geçtiğimiz
yıllarda
başlanan Korunoğlu Camii ibadete
açıldı. Turan Ailesinin mensubu
olduğu Korunoğlu Ailesi’nin yaşadığı
Trabzon’un
Çaykara
Soğanlı
Köyü’nde inşaatı biten Korunoğlu
Camii’nde ilk ezan okunarak köy
halkının ibadetine açıldı.
eygöl Aile Sağlık Hizmetleri Hastanesi, Kocaeli’nin
Gölcük ilçesinde inşa edilmesi planlanmakta olan
bir projedir. 9000 m2 kapalı alanlı ve 70 yatak
kapasitelidir.
S
bakım, neonatal yoğun bakım, doğumhane, merkezi
sterilizasyon ünitesi, yönetim birimleri, kafeterya,
yemekhane, seminer salonu ve kapalı otopark
bölümlerinden oluşmaktadır.
Özel hastane; radyoloji, klinik laboratuar ve patoloji
laboratuarı, poliklinikler, acil ünitesi, cerrahi
ameliyathaneleri, dahili yoğun bakim, cerrahi yoğun
Özel hastanenin proje başlangıç tarihi 2008 olup, mimari
ön projesi tamamlanmıştır. Özel hastanenin yapım türü
betonarme karkas olarak planlanmaktadır.
Geyran Mimarlık, Seygöl Aile Hastanesi dış cephelerinde Seyhan Dekor’u, tüm iç
dekorasyonunda ise tercihini American Maple’dan yana kullandı.
American Maple
Seyhan
Osman Turan Kültür Merkezi Açıldı
KTÜ Osman Turan Kültür Merkezi
Başbakanımız Tarafından Ödüllendirildi
K
aradeniz Teknik Üniversitesi’nde Mayıs ayında
yapılan törende Başbakanımız Recep Tayyip
Erdoğan tarafından
Yönetim Kurulu Başkanımız
Fuat Turan’a verilen
belge ile onur ve mutluluk
duyduk. Osman Turan
Kültür Merkezi hakkında
www.osmanturan.org
sitemizden bilgi alabilirsiniz.
Şefika Turan Aile Sağlığı Merkezi
T
urizm sektöründe faaliyet gösterdiğimiz yörede yaşam kalitesini
yükseltmek amacı ile Antalya Kızılağaç Köyünde 1995 yılında inşa
ettiğimiz Şefika Turan Aile Sağlığı Merkezi Binası ve ekli hekim
ve hemşire lojmanları 18 yıldır hizmet vermeyi sürdürüyor. 1995 yılından
itibaren Sağlık Ocağı’nın tüm giderleri ve ihtiyaçları grubumuz tarafından
karşılanmaktadır.
42
www.turanlargroup.com
www.turanlargroup.com
43
Doğadan İlham
Aldık
www.turanlargroup.com
Halkalı Cad. No:170 34306 Sefaköy / Küçükçekmece - İstanbul | Tel: (0212) 698 89 92 | [email protected]
Download

magazin - Turanlar Group