Y
rm
bu
y
ABB
F T ra n sf o
to
re
he
k
C
lic
to
re
he
k
lic
PD
Sınıf Öğretmeni : İbrahim KAHRAMAN
C
w.
A B B Y Y.c
om
w
w
w
w
Y
3.0
5A
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
1
2
3
4
Öğle Arası
5
6
7
8:30 - 9:10
9:30 - 10:10
10:25 - 11:05
11:20 - 12:00
12:00 - 13:20
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15:00 - 15:40
Pa
Türkçe
Sa
Beden Eğitimi
Sosyal Bilgiler
MA
Matematik
Uygulamaları
Melek ÇİFTÇİ
Pe
Matematik
ŞD
İngilizce
GY
Matematik
YG
Melek ÇİFTÇİ
Ebru CAN
İngilizce
İK
MÇ
Melek ÇİFTÇİ
Sosyal Bilgiler
Türkçe
Fen Bilgisi
İÖ
Ders Planı Oluşturuldu:27.02.2015
Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım
ŞD
om
Matematik
İK
EC
Süleyman RAVSALI
Temel Dini Bilgiler
Cu
Türkçe
Dik Kültürü
Görsel Sanatlar
İÖ
YG
A B B Y Y.c
Matematik
Uygulamaları
Seçmeli İngilizce
Fen Bilgisi
İK
Ça
w.
İlke ÖNEMLİER
Müzik
MÇ
Erol ÖZUMUTLU
aSc Ders Dağıtım
Y
rm
bu
y
ABB
F T ra n sf o
to
re
he
k
C
lic
to
re
he
k
lic
PD
Sınıf Öğretmeni : Gülizar YANDIM
C
w.
A B B Y Y.c
om
w
w
w
w
Y
3.0
5B
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
1
2
3
4
Öğle Arası
5
6
7
8:30 - 9:10
9:30 - 10:10
10:25 - 11:05
11:20 - 12:00
12:00 - 13:20
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15:00 - 15:40
Pa
Matematik
Temel Dini Bilgiler
MÇ
Sa
İÖ
Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım
Görsel Sanatlar
GY
Pe
Matematik
Süleyman RAVSALI
Dik Kültürü
Ders Planı Oluşturuldu:27.02.2015
EC
Matematik
Uygulamaları
MA
Fen Bilgisi
İK
İK
Melek ÇİFTÇİ
Sosyal Bilgiler
FU
Seçmeli İngilizce
Türkçe
ŞD
Melek ÇİFTÇİ
Erol ÖZUMUTLU
Türkçe
MÇ
Cu
Sosyal Bilgiler
Beden Eğitimi
Müzik
om
İlke ÖNEMLİER
İK
Matematik
Uygulamaları
İngilizce
Fen Bilgisi
A B B Y Y.c
İngilizce
Türkçe
HP
FU
Ça
w.
Ebru CAN
Matematik
İÖ
Melek ÇİFTÇİ
aSc Ders Dağıtım
Y
rm
bu
y
ABB
F T ra n sf o
to
re
he
k
C
lic
to
re
he
k
lic
PD
Sınıf Öğretmeni : İlke ÖNEMLİER
C
w.
A B B Y Y.c
om
Pa
w
w
w
w
Y
3.0
5C
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
1
2
3
4
Öğle Arası
5
6
7
8:30 - 9:10
9:30 - 10:10
10:25 - 11:05
11:20 - 12:00
12:00 - 13:20
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15:00 - 15:40
Sosyal Bilgiler
Müzik
Ebru CAN
Sa
w.
Matematik
Erol ÖZUMUTLU
Temel Dini Bilgiler
MÇ
Dik Kültürü
HD
Türkçe
ŞD
Pe
Türkçe
İK
Cu
Türkçe
Ders Planı Oluşturuldu:27.02.2015
Fen Bilgisi
Melek ÇİFTÇİ
HD
Matematik
Uygulamaları
İÖ
EC
Matematik
İK
İÖ
Rüveyda SEZER
İngilizce
Sosyal Bilgiler
Rüveyda SEZER
İngilizce
Beden Eğitimi
MÇ
Süleyman RAVSALI
Seçmeli İngilizce
Matematik
İK
om
Görsel Sanatlar
GY
Matematik
Uygulamaları
Fen Bilgisi
HP
Ça
Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım
A B B Y Y.c
RK
İlke ÖNEMLİER
aSc Ders Dağıtım
Y
rm
bu
y
ABB
F T ra n sf o
to
re
he
k
C
lic
to
re
he
k
lic
PD
Sınıf Öğretmeni : Sabriye NALÇAKAN
C
w.
A B B Y Y.c
om
w
w
w
w
Y
3.0
6A
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
1
2
3
4
Öğle Arası
5
6
7
8:30 - 9:10
9:30 - 10:10
10:25 - 11:05
11:20 - 12:00
12:00 - 13:20
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15:00 - 15:40
İngilizce
Pa
Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım
KU
Sa
Türkçe
Sosyal Bilgiler
Ça
Beden Eğitimi
Pe
Dik Kültürü
YG
Türkçe
HP
Seçmeli İngilizce
Ders Planı Oluşturuldu:27.02.2015
NŞ
Adalet ve Hukuk
Erol ÖZUMUTLU
Fen Bilgisi
SN
Matematik
KU
Matematik
Müzik
Keziban USLU
NŞ
Sevgi DAĞ
Sevgi DAĞ
Matematik
YG
Adalet ve Hukuk
om
SN
Süleyman RAVSALI
İngilizce
Fen Bilgisi
MA
Sevgi DAĞ
Görsel Sanatlar
NGA
A B B Y Y.c
Türkçe
Sosyal Bilgiler
GY
SN
Cu
w.
Nurgül ŞEN
Hz Muhammed'in Hayatı
AK
aSc Ders Dağıtım
Y
rm
bu
y
ABB
F T ra n sf o
to
re
he
k
C
lic
to
re
he
k
lic
PD
Sınıf Öğretmeni : Filiz UYSAL
C
w.
A B B Y Y.c
om
Pa
w
w
w
w
Y
3.0
6B
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
1
2
3
4
Öğle Arası
5
6
7
8:30 - 9:10
9:30 - 10:10
10:25 - 11:05
11:20 - 12:00
12:00 - 13:20
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15:00 - 15:40
Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım
Türkçe
GY
Sa
Sosyal Bilgiler
Ça
Seçmeli İngilizce
Dik Kültürü
HP
Pe
Türkçe
Beden Eğitimi
Sevgi DAĞ
Ders Planı Oluşturuldu:27.02.2015
Müzik
Erol ÖZUMUTLU
Matematik
RS
Hz Muhammed'in Hayatı
Rüveyda SEZER
AK
İngilizce
Türkçe
SN
Süleyman RAVSALI
Sevgi DAĞ
Matematik
MA
Görsel Sanatlar
FU
Adalet ve Hukuk
KU
SN
Sosyal Bilgiler
Fen Bilgisi
RS
om
Keziban USLU
FU
Matematik
A B B Y Y.c
İngilizce
Fen Bilgisi
SN
NGA
Cu
w.
Adalet ve Hukuk
KU
Sevgi DAĞ
aSc Ders Dağıtım
Y
rm
bu
y
ABB
F T ra n sf o
to
re
he
k
C
lic
to
re
he
k
lic
PD
Sınıf Öğretmeni : Keziban USLU
C
w.
A B B Y Y.c
om
w
w
w
w
Y
3.0
6C
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
1
2
3
4
Öğle Arası
5
6
7
8:30 - 9:10
9:30 - 10:10
10:25 - 11:05
11:20 - 12:00
12:00 - 13:20
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15:00 - 15:40
Pa
Sosyal Bilgiler
Hz Muhammed'in Hayatı
Türkçe
İngilizce
Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım
KU
Pe
Fen Bilgisi
Matematik
FU
Cu
Dik Kültürü
Ders Planı Oluşturuldu:27.02.2015
Ebru CAN
RS
RS
Sosyal Bilgiler
Rüveyda SEZER
Görsel Sanatlar
Sevgi DAĞ
Ebru CAN
SN
İngilizce
Türkçe
MA
Süleyman RAVSALI
Türkçe
Adalet ve Hukuk
Beden Eğitimi
HP
Matematik
Matematik
GY
om
Erol ÖZUMUTLU
KU
Adalet ve Hukuk
SN
A B B Y Y.c
Müzik
FU
ŞD
Ça
Seçmeli İngilizce
Fen Bilgisi
NGA
Sa
w.
SN
Keziban USLU
aSc Ders Dağıtım
Y
rm
bu
y
ABB
F T ra n sf o
to
re
he
k
C
lic
to
re
he
k
lic
PD
Sınıf Öğretmeni : Gülşen TAMKOÇ
C
w.
A B B Y Y.c
om
w
w
w
w
Y
3.0
7A
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
w.
A B B Y Y.c
1
2
3
4
Öğle Arası
5
6
7
8:30 - 9:10
9:30 - 10:10
10:25 - 11:05
11:20 - 12:00
12:00 - 13:20
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15:00 - 15:40
Görsel Sanatlar
Sosyal Bilgiler
Bilim Uygulamaları
Pa
Fen Bilgisi
Türkçe
İK
FU
Sa
İngilizce
Beden Eğitimi
İÖ
Ça
Sosyal Bilgiler
Fen Bilgisi
Pe
Cu
NŞ
Ders Planı Oluşturuldu:27.02.2015
Müzik
Seçmeli Bilişim
İÖ
Seçmeli İngilizce
Matematik
AK
İK
FU
NŞ
Erol ÖZUMUTLU
Türkçe
AD
Teknoloji Tasarım
KU
Yasemin GÜREL
Nurgül ŞEN
Türkçe
İngilizce
Matematik
Sevgi DAĞ
Dik Kültürü
Matematik
MA
NGA
Süleyman RAVSALI
om
İbrahim KAHRAMAN
Bilim Uygulamaları
GT
Yasemin GÜREL
aSc Ders Dağıtım
Y
rm
bu
y
ABB
F T ra n sf o
to
re
he
k
C
lic
to
re
he
k
lic
PD
Sınıf Öğretmeni : Sevil TEKELİ
C
w.
A B B Y Y.c
om
w
w
w
w
Y
3.0
7B
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
A B B Y Y.c
1
2
3
4
Öğle Arası
5
6
7
8:30 - 9:10
9:30 - 10:10
10:25 - 11:05
11:20 - 12:00
12:00 - 13:20
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15:00 - 15:40
Matematik
Görsel Sanatlar
Sosyal Bilgiler
Pa
Seçmeli İngilizce
Beden Eğitimi
MA
Sa
Seçmeli Bilişim
ST
Türkçe
AD
İngilizce
Ça
Matematik
Teknoloji Tasarım
Ders Planı Oluşturuldu:27.02.2015
HD
Dik Kültürü
AK
Fen Bilgisi
Sosyal Bilgiler
ST
Fen Bilgisi
Hüseyin DALGAÇ
NŞ
NGA
Türkçe
HD
Müzik
Erol ÖZUMUTLU
om
Sevgi DAĞ
Hüseyin DALGAÇ
Matematik
İngilizce
Süleyman RAVSALI
Bilim Uygulamaları
NŞ
GT
Cu
Nurgül ŞEN
Bilim Uygulamaları
YMP
ST
Pe
w.
Yağmur Merve
POLATLIOĞLU
Türkçe
YMP
aSc Ders Dağıtım
Y
rm
bu
y
ABB
F T ra n sf o
to
re
he
k
C
lic
to
re
he
k
lic
PD
Sınıf Öğretmeni : Nurgül ŞEN
C
w.
A B B Y Y.c
om
w
w
w
w
Y
3.0
7C
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
w.
1
2
3
4
Öğle Arası
5
6
7
8:30 - 9:10
9:30 - 10:10
10:25 - 11:05
11:20 - 12:00
12:00 - 13:20
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15:00 - 15:40
Pa
Türkçe
Sosyal Bilgiler
SN
Sa
NŞ
Ça
Fen Bilgisi
FU
Pe
İngilizce
Sevgi DAĞ
Süleyman RAVSALI
FU
Yasemin GÜREL
Teknoloji Tasarım
Sabriye NALÇAKAN
GT
Seçmeli Bilişim
İÖ
Yasemin GÜREL
Bilim Uygulamaları
BA
Türkçe
İngilizce
SN
Ders Planı Oluşturuldu:27.02.2015
Dik Kültürü
Fen Bilgisi
Türkçe
Bilim Uygulamaları
MA
Görsel Sanatlar
İÖ
Cu
Beden Eğitimi
ST
Sosyal Bilgiler
NŞ
Erol ÖZUMUTLU
Seçmeli İngilizce
Matematik
om
Matematik
Müzik
NGA
A B B Y Y.c
Matematik
AD
Nurgül ŞEN
aSc Ders Dağıtım
Y
rm
k
he
re
to
bu
y
ABB
F T ra n sf o
C
lic
to
re
he
k
lic
PD
Sınıf Öğretmeni : Ebru CAN
C
w.
A B B Y Y.c
om
w
w
w
w
Y
3.0
8A
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
1
2
3
4
Öğle Arası
5
6
7
8:30 - 9:10
9:30 - 10:10
10:25 - 11:05
11:20 - 12:00
12:00 - 13:20
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15:00 - 15:40
İngilizce
Pa
Türkçe
Sa
YMP
Dik Kültürü
Matematik
Türkçe
Süleyman RAVSALI
Pe
EC
İngilizce
Fen Bilgisi
Beden Eğitimi
Ders Planı Oluşturuldu:27.02.2015
Ebru CAN
Türkçe
HD
Halk Kültürü
MA
GT
Vatandaşlık
Yağmur Merve
POLATLIOĞLU
ST
Cu
MÇ
MÇ
İnkılap Tarihi
Erol ÖZUMUTLU
om
Teknoloji Tasarım
BA
Görsel Sanatlar
A B B Y Y.c
Matematik
ST
Ça
w.
Müzik
Erol ÖZUMUTLU
YMP
Fen Bilgisi
HD
aSc Ders Dağıtım
Y
rm
k
he
re
to
bu
y
ABB
F T ra n sf o
C
lic
to
re
he
k
lic
PD
Sınıf Öğretmeni : Melek ÇİFTÇİ
C
w.
A B B Y Y.c
om
Pa
w
w
w
w
Y
3.0
8B
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
1
2
3
4
Öğle Arası
5
6
7
8:30 - 9:10
9:30 - 10:10
10:25 - 11:05
11:20 - 12:00
12:00 - 13:20
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15:00 - 15:40
Halk Kültürü
Görsel Sanatlar
Erol ÖZUMUTLU
Sa
w.
Süleyman RAVSALI
Türkçe
EC
Ebru CAN
Türkçe
Pe
Matematik
ST
Müzik
MÇ
İngilizce
Beden Eğitimi
Erol ÖZUMUTLU
Dik Kültürü
ST
Türkçe
MÇ
Ders Planı Oluşturuldu:27.02.2015
İngilizce
Matematik
MA
Cu
YG
GT
YMP
om
Fen Bilgisi
Teknoloji Tasarım
Vatandaşlık
Yağmur Merve
POLATLIOĞLU
Ça
İnkılap Tarihi
A B B Y Y.c
BA
Fen Bilgisi
YMP
YG
aSc Ders Dağıtım
Y
rm
k
he
re
to
bu
y
ABB
F T ra n sf o
C
lic
to
re
he
k
lic
PD
Sınıf Öğretmeni : Yasemin GÜREL
C
w.
A B B Y Y.c
om
w
w
w
w
Y
3.0
8C
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
1
2
3
4
Öğle Arası
5
6
7
8:30 - 9:10
9:30 - 10:10
10:25 - 11:05
11:20 - 12:00
12:00 - 13:20
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15:00 - 15:40
Görsel Sanatlar
Halk Kültürü
Pa
Fen Bilgisi
YG
İngilizce
Sa
Süleyman RAVSALI
Vatandaşlık
Ebru CAN
Pe
İngilizce
Türkçe
Teknoloji Tasarım
YMP
Ders Planı Oluşturuldu:27.02.2015
Yağmur Merve
POLATLIOĞLU
Matematik
NŞ
GT
İnkılap Tarihi
Türkçe
YG
Türkçe
ST
YMP
Cu
Fen Bilgisi
BA
Erol ÖZUMUTLU
om
MA
Dik Kültürü
Müzik
A B B Y Y.c
Beden Eğitimi
Erol ÖZUMUTLU
ST
Ça
w.
Matematik
EC
NŞ
aSc Ders Dağıtım
Y
rm
k
he
re
to
bu
y
ABB
F T ra n sf o
C
lic
to
re
he
k
lic
PD
Sınıf Öğretmeni : Yağmur Merve POLATLIOĞLU
C
w.
A B B Y Y.c
om
w
w
w
w
Y
3.0
8D
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
1
2
3
4
Öğle Arası
5
6
7
8:30 - 9:10
9:30 - 10:10
10:25 - 11:05
11:20 - 12:00
12:00 - 13:20
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15:00 - 15:40
Pa
Türkçe
Sa
Fen Bilgisi
NŞ
Teknoloji Tasarım
Fen Bilgisi
İnkılap Tarihi
Pe
Halk Kültürü
Erol ÖZUMUTLU
Ders Planı Oluşturuldu:27.02.2015
BA
Görsel Sanatlar
HD
Süleyman RAVSALI
Türkçe
EC
Cu
Dik Kültürü
NŞ
GT
Vatandaşlık
Ebru CAN
om
ST
Matematik
HD
A B B Y Y.c
İngilizce
Matematik
YMP
Ça
w.
Beden Eğitimi
YMP
İngilizce
MA
Türkçe
ST
Yağmur Merve
POLATLIOĞLU
Müzik
Erol ÖZUMUTLU
aSc Ders Dağıtım
Download

1 2 3 4 Öğle Arası 5 6 7