w.
Y
rm
bu
y
ABB
F T ra n sf o
to
re
he
k
C
A B B Y Y.c
om
Pa
w
w
w
w
PD
lic
to
re
he
k
C
lic
Y
3.0
5A
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
1
2
3
4
Öğle Arası
5
6
7
8:30 - 9:10
9:30 - 10:10
10:25 - 11:05
11:20 - 12:00
12:00 - 13:20
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15:00 - 15:40
Seçmeli İngilizce
Matematik
Uygulamaları
İlke ÖNEMLİER
Sa
Sosyal Bilgiler
Melek ÇİFTÇİ
Matematik
Ebru CAN
Ça
Dik Kültürü
Fen Bilgisi
İngilizce
Beden Eğitimi
İlke ÖNEMLİER
Cu
Fen Bilgisi
Yasemin GÜREL
Ders Planı Oluşturuldu:20.02.2015
Muharrem ARSLANTAŞ
Müzik
Erol ÖZUMUTLU
Süleyman RAVSALI
Sosyal
Bilgiler
Ebru CAN
om
Gülizar YANDIM
İbrahim KAHRAMAN
Temel
Dini
Bilgiler
Fatıma TINGIR
Matemati
k
Türkçe
Yasemin GÜREL
A B B Y Y.c
Görsel Bilişim Teknolojileri
Ve Yazılım
Sanatlar
Türkçe
Melek ÇİFTÇİ
Fatıma TINGIR
Pe
w.
İbrahim KAHRAMAN
Türkçe
İbrahim KAHRAMAN
Matematik
Melek ÇİFTÇİ
Melek ÇİFTÇİ
Temel
Dini
Bilgiler
Fatıma TINGIR
İngilizce
İlke ÖNEMLİER
aSc Ders Dağıtım
w.
Y
rm
bu
y
ABB
F T ra n sf o
to
re
he
k
C
A B B Y Y.c
om
Pa
w
w
w
w
PD
lic
to
re
he
k
C
lic
Y
3.0
5B
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
1
2
3
4
Öğle Arası
5
6
7
8:30 - 9:10
9:30 - 10:10
10:25 - 11:05
11:20 - 12:00
12:00 - 13:20
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15:00 - 15:40
Beden Eğitimi
Fen Bilgisi
Muharrem ARSLANTAŞ
Sa
Türkçe
Fen Bilgisi
Sosyal Bilgiler
Ebru CAN
Pe
Matematik
Melek ÇİFTÇİ
Cu
Türkçe
İbrahim KAHRAMAN
Ders Planı Oluşturuldu:20.02.2015
Matematik
Filiz UYSAL
İbrahim KAHRAMAN
Ça
w.
Filiz UYSAL
Dik Kültürü
Fatıma TINGIR
Türkçe
İbrahim KAHRAMAN
İngilizce
İlke ÖNEMLİER
Melek ÇİFTÇİ
İngilizce
A B B Y Y.c
om
Görsel
Sanatlar
Süleyman RAVSALI
Matematik
Uygulamaları
İlke ÖNEMLİER
Melek ÇİFTÇİ
Matemati Bilişim Teknolojileri
k
Ve Yazılım
Melek ÇİFTÇİ
Gülizar YANDIM
Temel
Dini
Bilgiler
Seçmeli İngilizce
Sosyal
Bilgiler
Temel
Dini
Bilgiler
İlke ÖNEMLİER
Fatıma TINGIR
Ebru CAN
Müzik
Erol ÖZUMUTLU
Fatıma TINGIR
aSc Ders Dağıtım
w.
Y
rm
bu
y
ABB
F T ra n sf o
to
re
he
k
C
A B B Y Y.c
om
Pa
w
w
w
w
PD
lic
to
re
he
k
C
lic
Y
3.0
5C
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
1
2
3
4
Öğle Arası
5
6
7
8:30 - 9:10
9:30 - 10:10
10:25 - 11:05
11:20 - 12:00
12:00 - 13:20
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15:00 - 15:40
Müzik
İbrahim KAHRAMAN
Matematik
Melek ÇİFTÇİ
Ça
Bilişim Teknolojileri
Ve Yazılım
Gülizar YANDIM
Pe
Görsel
Sanatlar
Türkçe
Erol ÖZUMUTLU
Sa
Türkçe
Fen Bilgisi
Hüseyin DALGAÇ
Matematik
Uygulamaları
Melek ÇİFTÇİ
Ders Planı Oluşturuldu:20.02.2015
İlke ÖNEMLİER
Temel
Dini
Bilgiler
Ebru CAN
Türkçe
İbrahim KAHRAMAN
om
Matemati
k
Melek ÇİFTÇİ
İlke ÖNEMLİER
Fen Bilgisi
Hüseyin DALGAÇ
İngilizce
A B B Y Y.c
Seçmeli İngilizce
Fatıma TINGIR
Rüveyda SEZER
Sosyal Bilgiler
Matematik
İngilizce
Süleyman RAVSALI
İbrahim KAHRAMAN
Cu
w.
Temel
Dini
Bilgiler
Fatıma TINGIR
Beden Eğitimi
İlke ÖNEMLİER
Recep KIR
Dik Kültürü
Fatıma TINGIR
Sosyal
Bilgiler
Ebru CAN
aSc Ders Dağıtım
w.
Y
rm
bu
y
ABB
F T ra n sf o
to
re
he
k
C
A B B Y Y.c
om
Pa
w
w
w
w
PD
lic
to
re
he
k
C
lic
Y
3.0
6A
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
1
2
3
4
Öğle Arası
5
6
7
8:30 - 9:10
9:30 - 10:10
10:25 - 11:05
11:20 - 12:00
12:00 - 13:20
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15:00 - 15:40
Matematik
Nurgül ŞEN
Sa
Hz Muhammed'in
Hayatı
Hasan POYRAZ
Ça
w.
Beden Eğitimi
Muharrem ARSLANTAŞ
Pe
Türkçe
Sabriye NALÇAKAN
Cu
Türkçe
Sabriye NALÇAKAN
Ders Planı Oluşturuldu:20.02.2015
Adalet ve
Hukuk
Türkçe
Sabriye NALÇAKAN
Sosyal Bilgiler
Sevgi DAĞ
Bilişim Teknolojileri
Ve Yazılım
Dik Kültürü
Yasemin GÜREL
Matematik
Nurgül ŞEN
Seçmeli İngilizce
Keziban USLU
Yasemin GÜREL
İngilizce
Keziban USLU
Adalet ve
Hukuk
Sevgi DAĞ
Matemati
k
Fen Bilgisi
Fatıma TINGIR
Fen Bilgisi
Keziban USLU
Süleyman RAVSALI
Gülizar YANDIM
om
İngilizce
Sevgi DAĞ
Görsel
Sanatlar
A B B Y Y.c
Sosyal
Bilgiler
Sevgi DAĞ
Nurgül ŞEN
Müzik
Erol ÖZUMUTLU
aSc Ders Dağıtım
w.
Y
rm
bu
y
ABB
F T ra n sf o
to
re
he
k
C
A B B Y Y.c
om
Pa
w
w
w
w
PD
lic
to
re
he
k
C
lic
Y
3.0
6B
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
1
2
3
4
Öğle Arası
5
6
7
8:30 - 9:10
9:30 - 10:10
10:25 - 11:05
11:20 - 12:00
12:00 - 13:20
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15:00 - 15:40
Sosyal
Bilgiler
Sevgi DAĞ
Sa
Görsel Bilişim Teknolojileri
Sanatlar
Ve Yazılım
Süleyman RAVSALI
Dik Kültürü
Fatıma TINGIR
Ça
Sosyal Bilgiler
Gülizar YANDIM
Hz Muhammed'in
Hayatı
Hasan POYRAZ
Cu
Beden Eğitimi
Muharrem ARSLANTAŞ
Ders Planı Oluşturuldu:20.02.2015
İngilizce
Sabriye NALÇAKAN
Fen Bilgisi
Filiz UYSAL
İngilizce
Keziban USLU
Seçmeli İngilizce
Keziban USLU
A B B Y Y.c
om
Fen Bilgisi
Keziban USLU
Filiz UYSAL
Adalet ve
Hukuk
Türkçe
Sevgi DAĞ
Pe
w.
Matematik
Sevgi DAĞ
Rüveyda SEZER
Matematik
Rüveyda SEZER
Türkçe
Sabriye NALÇAKAN
Türkçe
Sabriye NALÇAKAN
Müzik
Erol ÖZUMUTLU
Matemati
k
Rüveyda SEZER
Adalet ve
Hukuk
Sevgi DAĞ
aSc Ders Dağıtım
w.
Y
rm
bu
y
ABB
F T ra n sf o
to
re
he
k
C
A B B Y Y.c
om
Pa
w
w
w
w
PD
lic
to
re
he
k
C
lic
Y
3.0
6C
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
1
2
3
4
Öğle Arası
5
6
7
8:30 - 9:10
9:30 - 10:10
10:25 - 11:05
11:20 - 12:00
12:00 - 13:20
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15:00 - 15:40
Bilişim Teknolojileri Görsel Adalet ve
Ve Yazılım
Sanatlar Hukuk
Gülizar YANDIM
Sa
Sosyal Bilgiler
Sevgi DAĞ
Ça
Matematik
Süleyman RAVSALI
Beden Eğitimi
Muharrem ARSLANTAŞ
Cu
Hz Muhammed'in
Hayatı
Hasan POYRAZ
Ders Planı Oluşturuldu:20.02.2015
Türkçe
Dik Kültürü
Fatıma TINGIR
İngilizce
Matemati
k
Türkçe
Türkçe
Filiz UYSAL
Matematik
Sabriye NALÇAKAN
Rüveyda SEZER
Sosyal
Bilgiler
Sevgi DAĞ
Erol ÖZUMUTLU
Filiz UYSAL
Fen Bilgisi
Sabriye NALÇAKAN
om
Fen Bilgisi
Rüveyda SEZER
Keziban USLU
A B B Y Y.c
Müzik
Sabriye NALÇAKAN
Ebru CAN
Rüveyda SEZER
Pe
w.
Adalet ve
Hukuk
Ebru CAN
İngilizce
Keziban USLU
Seçmeli İngilizce
Keziban USLU
aSc Ders Dağıtım
w.
Y
rm
bu
y
ABB
F T ra n sf o
to
re
he
k
C
A B B Y Y.c
om
Pa
w
w
w
w
PD
lic
to
re
he
k
C
lic
Y
3.0
7A
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
1
2
3
4
Öğle Arası
5
6
7
8:30 - 9:10
9:30 - 10:10
10:25 - 11:05
11:20 - 12:00
12:00 - 13:20
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15:00 - 15:40
Fen Bilgisi
Seçmeli İngilizce
Filiz UYSAL
Sa
Fen Bilgisi
Filiz UYSAL
Ça
Dik Kültürü
Türkçe
Teknoloji Tasarım
Gülşen TAMKOÇ
Cu
Sosyal Bilgiler
Sevgi DAĞ
Ders Planı Oluşturuldu:20.02.2015
İbrahim KAHRAMAN
Seçmeli Bilişim
İbrahim KAHRAMAN
Matematik
Nurgül ŞEN
İngilizce
Abdullah DALKIÇ
Bilim
Uygulam
aları
Yasemin GÜREL
Müzik
Erol ÖZUMUTLU
Matematik
İlke ÖNEMLİER
Beden Eğitimi
Muharrem ARSLANTAŞ
A B B Y Y.c
om
Sosyal
Bilgiler
Türkçe
Keziban USLU
Hasan POYRAZ
Pe
w.
Nurgül ŞEN
İngilizce
İlke ÖNEMLİER
Sevgi DAĞ
Görsel
Sanatlar
Süleyman RAVSALI
Türkçe
İbrahim KAHRAMAN
Bilim
Uygulam
aları
Yasemin GÜREL
Matemati
k
Nurgül ŞEN
aSc Ders Dağıtım
w.
Y
rm
bu
y
ABB
F T ra n sf o
to
re
he
k
C
A B B Y Y.c
om
Pa
w
w
w
w
PD
lic
to
re
he
k
C
lic
Y
3.0
7B
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
1
2
3
4
Öğle Arası
5
6
7
8:30 - 9:10
9:30 - 10:10
10:25 - 11:05
11:20 - 12:00
12:00 - 13:20
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15:00 - 15:40
Dik Kültürü
Sosyal Bilgiler
Şaban DOĞAN
Sa
Fen Bilgisi
Sevgi DAĞ
Matematik
Nurgül ŞEN
Pe
Seçmeli Bilişim
Abdullah DALKIÇ
Cu
Teknoloji Tasarım
Gülşen TAMKOÇ
Ders Planı Oluşturuldu:20.02.2015
Müzik
Sevil TEKELİ
Erol ÖZUMUTLU
Türkçe
Yağmur Merve POLATLIOĞLU
Fen Bilgisi
Hüseyin DALGAÇ
İngilizce
Nurgül ŞEN
om
Yağmur Merve POLATLIOĞLU
Süleyman RAVSALI
Sosyal
Bilgiler
Sevgi DAĞ
Bilim
Seçmeli İngilizce Uygulam
aları
Sevil TEKELİ
Beden Eğitimi
Muharrem ARSLANTAŞ
Matematik
Sevil TEKELİ
A B B Y Y.c
Türkçe
Matemati Görsel
k
Sanatlar
İngilizce
Hüseyin DALGAÇ
Ça
w.
Nurgül ŞEN
Hüseyin DALGAÇ
Türkçe
Yağmur Merve
POLATLIOĞLU
Bilim
Uygulam
aları
Hüseyin DALGAÇ
aSc Ders Dağıtım
w.
Y
rm
bu
y
ABB
F T ra n sf o
to
re
he
k
C
A B B Y Y.c
om
w
w
w
w
PD
lic
to
re
he
k
C
lic
Y
3.0
7C
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
1
2
3
4
Öğle Arası
5
6
7
8:30 - 9:10
9:30 - 10:10
10:25 - 11:05
11:20 - 12:00
12:00 - 13:20
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15:00 - 15:40
Pa
İngilizce
Türkçe
Teknoloji Tasarım
İngilizce
Ça
Seçmeli İngilizce
Filiz UYSAL
Pe
Matematik
Sevil TEKELİ
Dik Kültürü
Nurgül ŞEN
Cu
Matematik
Nurgül ŞEN
Ders Planı Oluşturuldu:20.02.2015
Hasan POYRAZ
Sosyal
Bilgiler
Sevgi DAĞ
Muharrem ARSLANTAŞ
Türkçe
İlke ÖNEMLİER
Gülşen TAMKOÇ
Fen Bilgisi
Beden Eğitimi
İlke ÖNEMLİER
Sabriye NALÇAKAN
Sa
w.
Müzik
Erol ÖZUMUTLU
Sabriye NALÇAKAN
Sosyal Bilgiler
Sevgi DAĞ
Fen Bilgisi
Filiz UYSAL
Seçmeli Bilişim
Abdullah DALKIÇ
A B B Y Y.c
om
Matemati
k
Nurgül ŞEN
Bilim
Uygulam
aları
Yasemin GÜREL
Görsel
Sanatlar
Süleyman RAVSALI
Türkçe
Sabriye NALÇAKAN
Bilim
Uygulam
aları
Yasemin GÜREL
aSc Ders Dağıtım
w.
Y
rm
k
he
re
to
bu
y
ABB
F T ra n sf o
C
A B B Y Y.c
om
Pa
w
w
w
w
PD
lic
to
re
he
k
C
lic
Y
3.0
8A
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
1
2
3
4
Öğle Arası
5
6
7
8:30 - 9:10
9:30 - 10:10
10:25 - 11:05
11:20 - 12:00
12:00 - 13:20
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15:00 - 15:40
İnkılap Tarihi
Beden Eğitimi
Ebru CAN
Sa
Türkçe
Teknoloji Tasarım
Melek ÇİFTÇİ
Pe
Dik Kültürü
Süleyman RAVSALI
Erol ÖZUMUTLU
Matematik
Şaban DOĞAN
Cu
Müzik
Erol ÖZUMUTLU
Ders Planı Oluşturuldu:20.02.2015
Vatandaş
lık
Ebru CAN
Melek ÇİFTÇİ
Türkçe
Yağmur Merve POLATLIOĞLU
om
Sevil TEKELİ
İngilizce
Gülşen TAMKOÇ
Görsel
Halk
Sanatlar Kültürü
Matematik
A B B Y Y.c
İngilizce
Muharrem ARSLANTAŞ
Yağmur Merve POLATLIOĞLU
Ça
w.
Sevil TEKELİ
Türkçe
Yağmur Merve
POLATLIOĞLU
Fen Bilgisi
Hüseyin DALGAÇ
Fen Bilgisi
Hüseyin DALGAÇ
aSc Ders Dağıtım
w.
Y
rm
k
he
re
to
bu
y
ABB
F T ra n sf o
C
A B B Y Y.c
om
Pa
w
w
w
w
PD
lic
to
re
he
k
C
lic
Y
3.0
8B
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
1
2
3
4
Öğle Arası
5
6
7
8:30 - 9:10
9:30 - 10:10
10:25 - 11:05
11:20 - 12:00
12:00 - 13:20
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15:00 - 15:40
Halk
Kültürü
Türkçe
İngilizce
Sevil TEKELİ
Sa
Dik Kültürü
Erol ÖZUMUTLU
İnkılap Tarihi
Ça
Türkçe
Yağmur Merve POLATLIOĞLU
İngilizce
Türkçe
Sevil TEKELİ
Cu
Vatandaş
lık
Ebru CAN
Ders Planı Oluşturuldu:20.02.2015
Melek ÇİFTÇİ
Müzik
Erol ÖZUMUTLU
om
Yasemin GÜREL
Beden Eğitimi
Ebru CAN
Matematik
A B B Y Y.c
Fen Bilgisi
Yağmur Merve
POLATLIOĞLU
Şaban DOĞAN
Pe
w.
Muharrem ARSLANTAŞ
Görsel
Sanatlar
Süleyman RAVSALI
Teknoloji Tasarım
Yağmur Merve POLATLIOĞLU
Matematik
Melek ÇİFTÇİ
Gülşen TAMKOÇ
Fen Bilgisi
Yasemin GÜREL
aSc Ders Dağıtım
w.
Y
rm
k
he
re
to
bu
y
ABB
F T ra n sf o
C
A B B Y Y.c
om
Pa
w
w
w
w
PD
lic
to
re
he
k
C
lic
Y
3.0
8C
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
1
2
3
4
Öğle Arası
5
6
7
8:30 - 9:10
9:30 - 10:10
10:25 - 11:05
11:20 - 12:00
12:00 - 13:20
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15:00 - 15:40
Görsel
Sanatlar
Müzik
Türkçe
Halk
Kültürü
Süleyman RAVSALI
Sa
Erol ÖZUMUTLU
İngilizce
Fen Bilgisi
Yasemin GÜREL
Beden Eğitimi
Sevil TEKELİ
Ça
w.
Dik Kültürü
İnkılap Tarihi
Türkçe
Yağmur Merve POLATLIOĞLU
Cu
Türkçe
Yağmur Merve POLATLIOĞLU
Ders Planı Oluşturuldu:20.02.2015
Ebru CAN
Matematik
Nurgül ŞEN
Matematik
Nurgül ŞEN
om
Erol ÖZUMUTLU
Fen Bilgisi
Muharrem ARSLANTAŞ
Şaban DOĞAN
Pe
Yağmur Merve
POLATLIOĞLU
A B B Y Y.c
Yasemin GÜREL
Vatandaş
lık
Ebru CAN
İngilizce
Sevil TEKELİ
Teknoloji Tasarım
Gülşen TAMKOÇ
aSc Ders Dağıtım
Y
rm
k
he
re
to
bu
y
ABB
F T ra n sf o
C
lic
to
re
he
k
lic
PD
Sınıf Öğretmeni : Yağmur Merve POLATLIOĞLU
C
w.
A B B Y Y.c
om
w
w
w
w
Y
3.0
8D
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
1
2
3
4
Öğle Arası
5
6
7
8:30 - 9:10
9:30 - 10:10
10:25 - 11:05
11:20 - 12:00
12:00 - 13:20
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15:00 - 15:40
Pa
Türkçe
Dik Kültürü
Görsel
Sanatlar
Matematik
Nurgül ŞEN
Ça
Fen Bilgisi
İnkılap Tarihi
Ebru CAN
Cu
İngilizce
İngilizce
Teknoloji Tasarım
Gülşen TAMKOÇ
Müzik
Erol ÖZUMUTLU
Türkçe
Sevil TEKELİ
Fen Bilgisi
Sevil TEKELİ
Ders Planı Oluşturuldu:20.02.2015
Muharrem ARSLANTAŞ
om
Nurgül ŞEN
Yağmur Merve
POLATLIOĞLU
Beden Eğitimi
Hüseyin DALGAÇ
Pe
Süleyman RAVSALI
Türkçe
A B B Y Y.c
Matematik
Şaban DOĞAN
Yağmur Merve POLATLIOĞLU
Sa
w.
Hüseyin DALGAÇ
Yağmur Merve POLATLIOĞLU
Halk Vatandaş
Kültürü
lık
Erol ÖZUMUTLU
Ebru CAN
aSc Ders Dağıtım
Download

Pa Sa Ça Pe Cu 5 A