Türkçe Öğretmenliği I-A
Pa
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü, Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi, Merkez Kampüs, Rize
1
2
3
4
5
6
7
8
8:15 - 9:00
9:15 - 10:00
10:15 - 11:00
11:15 - 12:00
13:00 - 13:45
14:00 - 14:45
15:00 - 15:45
16:00 - 16:45
Eğitim Bilimine Giriş
Yazılı Anlatım-1
Yrd. Doç. dr. Ali Faruk YAYLACI
Sa
Eğitim Bilimine
Giriş
Yrd. Doç. dr. Ali Faruk
YAYLACI
Ça
A-301
Edebiyat Bilgi ve Kuramları-1
Öğr. Gör. Yasemin BAKİ
Yazı Yazma Teknikleri
Yrd. Doç. Dr. Esra EKİNCİ ÇELİKPAZU
Yabancı Dil -1
Pe
Öğr. Gör. Bekir GÖKÇE
Okt. Fatih KILIÇ
Yabancı Dil -1
Yrd. Doç. Dr. Esra EKİNCİ
ÇELİKPAZU
Öğr. Gör. Bekir GÖKÇE
Sözlü Anlatım-1
Öğr. Gör. Tuğba KARAKAYALI
Türk Dil Bilgisi-1: Ses Bilgisi
Yrd. Doç. Dr. Demet SANCI UZUN
Cu
Okt. Fatih KILIÇ
Yazı Yazma
Teknikleri
Osmanlı Türkçesi-1
Ders Planı Oluşturuldu:13.09.2014
aSc Ders Dağıtım
Türkçe Öğretmenliği 2
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü, Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi, Merkez Kampüs, Rize
A-303
2
3
4
5
6
7
8
8:15 - 9:00
9:15 - 10:00
10:15 - 11:00
11:15 - 12:00
13:00 - 13:45
14:00 - 14:45
15:00 - 15:45
16:00 - 16:45
Pa
1
Grup 1
Sa
Metin İnceleme
Öğr. Gör. Bekir GÖKÇE
Grup 2
Yeni Türk Edebiyatı - I
Türk Halk Edebiyatı- I
Roman ve Hikâye Teorisi
Yrd. Doç. Dr. Elif AKTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Elif AKTAŞ
Öğr. Gör. Yasemin BAKİ
Grup 1
Ça
Metin İnceleme
Öğr. Gör. Bekir GÖKÇE
Bilimsel Araştırma Yön.
Grup 2
Pe
Yrd. Doç. Dr. Fazilet TAŞDEMİR
Roman ve
Hikâye Teorisi
Yrd. Doç. Dr. Elif AKTAŞ
Eski Türk Edebiyatı- I
Cu
Öğr. Gör. Tuğba KARAKAYALI
Bilgisayar-1
Öğr. Gör. Hüseyin ATALAY
Ders Planı Oluşturuldu:13.09.2014
Öğretim İlke ve Yön.
Yrd. Doç. Dr. Cem TOPSAKAL
Bilgisayar-1
Öğr. Gör. Hüseyin ATALAY
Öğretim İlke ve
Yön.
Yrd. Doç. Dr. Cem
TOPSAKAL
Türk Dil Bilgisi- III : Kelime
Bilgisi
Yrd. Doç. Dr. Esra EKİNCİ ÇELİKPAZU
aSc Ders Dağıtım
Türkçe Öğretmenliği 3
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü, Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi, Merkez Kampüs, Rize
A-304
2
3
4
5
6
7
8
8:15 - 9:00
9:15 - 10:00
10:15 - 11:00
11:15 - 12:00
13:00 - 13:45
14:00 - 14:45
15:00 - 15:45
16:00 - 16:45
Sa
Pa
1
Çocuk Edebiyatı
Ça
Öğr. Gör. Yasemin BAKİ
Çocuk
Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr. Esra EKİNCİ ÇELİKPAZU
Dinleme Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. Elif AKTAŞ
Cu
Öğr. Gör. Tuğba
KARAKAYALI
Özel Öğretim Yön-1
Yrd. Doç. Dr. Esra EKİNCİ ÇELİKPAZU
Ders Planı Oluşturuldu:13.09.2014
Dinleme Eğitimi
Yrd. Doç. dr. Ali Faruk YAYLACI
Dünya
Edebiyatı
Pe
Öğr. Gör. Yasemin BAKİ
Özel Öğretim Yön-1
Sınıf Yönetimi
Okuma Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. Demet SANCI UZUN
Yrd. Doç. Dr. Elif AKTAŞ
Dünya Edebiyatı
Öğr. Gör. Tuğba KARAKAYALI
Okuma Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. Demet SANCI UZUN
Topluma
Hizmet Uyg.
/ / / /
Topluma
Hizmet Uyg.
/ / / /
aSc Ders Dağıtım
Türkçe Öğretmenliği I-B
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü, Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi, Merkez Kampüs, Rize
2
3
4
5
6
7
8
8:15 - 9:00
9:15 - 10:00
10:15 - 11:00
11:15 - 12:00
13:00 - 13:45
14:00 - 14:45
15:00 - 15:45
16:00 - 16:45
Pa
1
Yazılı Anlatım-1
Öğr. Gör. Yasemin BAKİ
Sa
Eğitim Bilimine
Giriş
Yrd. Doç. dr. Ali Faruk
YAYLACI
Ça
A-302
Yabancı Dil -1
Pe
Okt. Fatih KILIÇ
Sözlü Anlatım-1
Yrd. Doç. Dr. Esra EKİNCİ ÇELİKPAZU
Osmanlı Türkçesi-1
Öğr. Gör. Bekir GÖKÇE
Öğr. Gör. Bekir GÖKÇE
Yazı Yazma
Teknikleri
Yrd. Doç. Dr. Esra EKİNCİ
ÇELİKPAZU
Cu
Yrd. Doç. Dr. Demet SANCI UZUN
Yrd. Doç. dr. Ali Faruk YAYLACI
Edebiyat Bilgi ve Kuramları-1
Öğr. Gör. Tuğba KARAKAYALI
Yabancı Dil -1 Türk Dil Bilgisi-1: Ses Bilgisi
Okt. Fatih KILIÇ
Yazı Yazma Teknikleri
Eğitim Bilimine Giriş
Ders Planı Oluşturuldu:13.09.2014
aSc Ders Dağıtım
Download

Türkçe Öğretmenliği I-A - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi