M71 – Priprema za test – Polinomi
#1# Izvrši naznačene računske operacije nad monomima:
3
1) 3 ∙ ( 2 )
4
2) (−8 2 ) ∙ 2 2
3) (−5 3 )2 ∙ (2)5
4
4) (−  2 ) : 2 3 
5
#2# Odredi proizvode, uprosti dobijeni rezultat i uredi po opadajućem stepenu:
1. (x + 2) ∙ ( + 3)
2. (2 − 3) ∙ ( + 3)
3. (43 −  +  2 ) ∙ (−2)
4. 2a(3a2 – 2a +1) + (a – 2a2) ∙ (-6a)
#3# Reši jednačine
1. (x – 5 )(x – 2) – (x + 4)(x – 1) =14
2. 5(3x2 – 2) + (5x – 1)(-3x + 2) =14
#4# Uprosti izraz i izračunaj njegovu vrednost:
1. (a – 2b)(2a + b) – 2a2, ako je a=8, b= -12
3
2. (x – 5)(x – 1) – (x – 2)(x – 3), ako je  = −2 5
3. (x2 – 2x + 3)(x – 4), ako je x=-1
#5# Primenom formule za razliku kvadrata i kvadrat binoma rastaviti date izraze na činioce:
#6# Koristeći formulu za razliku kvadrata i kvadrat binoma naći sledeće proizvode:
#7# Reši jednačine:
#8# Izračunaj na najjednostavniji mogući način
Download

M71 – Priprema za test – Polinomi #1# Izvrši naznačene računske