monachus
journal
občasník Golfresortu Monachus
03/2011
ŘÍJEN
PLNÝ KLUBOVÝCH TURNAJŮ
JAMKOVKA
TĚSNĚ PŘED SVÝM FINÁLE
Máme mistry Golf Clubu Mnich
MÍSTNÍ PRAVIDLA PODR BNĚ
Pohyblivé závady (pravidlo 24-1)
Směrovky, orientační cedule se považují za
pohyblivou závadu.
Hráč může beztrestně využít následující úlevu od
pohyblivé závady:
a) jestliže míč neleží v závadě nebo na závadě,
smí se závada odstranit. Pokud se míč pohne,
musí se vrátit na původní místo. Jestliže se míč
pohnul v přímé souvislosti s odstraňováním
závady, není to trestné. Jinak platí pravidlo
18-2a.
b) jestliže míč leží v závadě nebo na závadě, smí
se míč beztrestně zvednout a závada
odstranit. Míč se potom poli nebo v překážce
spustit, na jamkovišti umístit, co nejblíže
místu, které je přímo pod místem, na kterém
původně míč v závadě nebo na závadě ležel,
avšak ne blíže jamce.
Míč se smí očistit. Žádná závada nesmí být odstraněna,
jestliže je nějaký míč v pohybu (kromě praporkové tyče
nebo výstroje hráčů).
2) Nepohyblivé závady (pravidlo 24-2)
Součásti zavlažovacího systému, mladé stromky
o velikosti do 1,5 m, velké kameny na nízko
sekané ploše, kameny určující vzdálenost od
greenu, uměle vystavěné kamenné zídky a
terasy, podpůrné konstrukce vysazených
stromů, tabule s plány jamek.
a)
b)
Překážení – Nepohyblivá závada překáží, jestliže
míč leží v závadě nebo na závadě nebo tak
blízko závady, že závada překáží hráči v postoji
nebo v prostoru zamýšleného švihu. Jestliže
hráčův míč leží na jamkovišti, překáží
nepohyblivá závada na jamkovišti také tehdy,
pokud překáží v dráze patu. Překážení ve směru
hry není samo o sobě překážením ve smyslu
tohoto pravidla.
Úlevy – kromě případů, kdy je míč ve vodní
překážce může hráč beztrestně využít následující
úlevu:
V poli: hráčů může míč zvednout a spustit
beztrestně na délku jedné hole od nejbližšího
místa úlevy, avšak ne blíže jamce. Nejbližší
místo úlevy nesmí být v překážce ani na
jamkovišti.
V bankru: beztrestně v daném bankru nebo
s připočtením jedné trestné rány mimo bankr.
Takové místo musí být přímo mezi jamkou a
místem spuštění bez omezení jak daleko za
bankr.
Na jamkovišti: musí jej hráč zvednout a
umístit na nejbližší místo úlevy, které není
v překážce. Nejbližší místo může být i mimo
jamkoviště.
Míč se smí očistit.
Zdroj: Pravidla golf a Pravidla amatérského statusu 2008 – 2011.
3) Území mimo hřiště (pravidlo 27-1)
Hranice hřiště je vyznačena bílými kolíky.
4) Půda v opravě (pravidlo 25-1)
Cesty, pěšiny a plochy vyznačené modrými kolíky
jsou
půdou v opravě.
a)
b)
Překážení –jestliže v ní míč leží nebo se jí jakkoliv
dotýká na závadě nebo tak blízko závady, že závada
překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného
švihu. Jestliže hráčův míč leží na jamkovišti, překáží
nepohyblivá závada na jamkovišti také tehdy, pokud
překáží v dráze patu. Překážení ve směru hry není
samo o sobě překážením ve smyslu tohoto pravidla.
Úlevy – kromě případů, kdy je míč ve vodní překážce
může hráč beztrestně využít následující úlevu:
V poli: hráč může míč zvednout a spustit beztrestně
na délku jedné hole od nejbližšího místa úlevy, avšak
ne blíže jamce. Nejbližší místo úlevy nesmí být
v překážce ani na jamkovišti.
V bankru: beztrestně v daném bankru nebo
s připočtením jedné trestné rány mimo bankr. Takové
místo musí být přímo mezi jamkou a místem spuštění
bez omezení jak daleko za bankr.
Na jamkovišti: musí jej hráč zvednout a umístit na
nejbližší místo úlevy, které není v překážce. Nejbližší
místo může být i mimo jamkoviště.
Míč se smí očistit.
Přesné znění pravidel najdete
v Pravidlech golfu. Koupit si je můžete
kdykoliv u nás na recepci nyní za
zvýhodněnou cenu 20 Kč!
SOUTĚŽE DRUŽSTEV
ŽEN, MUŽŮ A SENIORŮ
O tom, že se Golf Club Mnich účastní se svými družstvy soutěží ČGF a Mistrovství jihočeského kraje , zřejmě
všichni víte. To, že je díky hráčům více či méně úspěšný Vám prozradíme právě zde.
Největší konkurence je jako vždy právě v této
kategorii. I když je velmi těžké se udržet mezi
nejlepšími, našim mužům se to daří. I když jim
dala letos druhá liga pořádně zabrat,
s největší pravděpodobností se v ní udrží i
v roce 2012. Co se nepovedlo ve druhé lize,
napravují hráči pod vedením kapitána
Eduarda Truhláře juniora, na Mistrovství
jihočeského kraje. Po loňském neúspěchu, kdy
se hráči neprobojovali do play-off, letos svítá
na lepší časy. Výhoda domácího hřiště je pro
hráče obrovskou výzvou a věříme, že to
soupeřům v posledních zápasech nedají
zadarmo. Silné jádro družstva mužů tvoří:
Marek Sviták, Marek Sajner, Petr Míšek jr., Jirka
a Jirka Endrštovi, Stanislav Janota, Pavel
Kočica, Jaroslav Čech a Pavel Hovorka.
V Golf Clubu Mnich máme silné mužstvo žen
hlavně zásluhou „děvčat od Beznosků“. Páteř
týmu tvoří mimo jiných hlavně kapitánka
Pavlína Pátková a hráčky: Adéla Beznosková,
Agáta Beznosková, Renata Beznosková a Věrka
Hesová. Děvčata jsou sehraná a to je zejména
v týmových soutěžích vidět. Jakmile se nepodaří
uhrát dobrý výsledek, vždy je tu spoluhráčka,
která to napraví. Za družstvo žen hovoří hlavně
výsledky.
Pouze pár ran scházelo našemu družstvu, aby
postoupilo do první ligy. Nakonec se na hřišti
v Ústí nad Labem rozhodlo, že do první ligy o
fous postupují ženy z Golf Clubu Most, kterým
hřiště v Ústí očividně sedělo.
Několikanásobné mistryně jihočeského kraje
letos obhajují titul. Turnaj se hraje 22.9.2011 na
hřišti v Kestřanech a všichni držíme palce!
Druhé nejpočetnější družstvo na Mnichu. Hraje téměř každý, kdo má
odvahu a chuť reprezentovat svůj klub. Samozřejmostí jsou ambice
na co nejlepší výsledky a tak kapitán Ladislav Řeháček sestavuje družstvo
vždy velmi pečlivě a propočítává různé varianty. Díky tomu v loni
družstvo Mnichu vyhrálo Mistrovství jihočeského kraje ve své kategorii.
Letos se o to pokusí znovu z velmi dobré druhé pozice v průběžném
pořadí. Stejně jako ženy sehrají své poslední utkání 22.9.2011 na hřišti
v Písku. Silná sestava družstva seniorů je sestavena z hráčů:
Orlowski Milan, Hnátek Václav, Věra Hesová, Dobrovolný Jaroslav,
Truhlář Eduard, Řeháčková Eva.
Mistrovství GC Mnich
na rány
2011
Všechno to začalo, když mi v pátek ráno Eda Truhlář
oznámil, že loňský Mistr Golf Clubu Mnich na rány
nejspíše nebude hrát. Jakmile se dostala do vzduchu
tato zpráva, začali se dít věci.
No dobře, tak trochu přeháním, ale tato zpráva zněla ostatním
hráčů aspirujícím na titul mistra Golf Clubu Mnich jako rajská
hudba. Šance se tím pádem zvýšily a hráči nastupovali na
odpaliště první jamky s pocitem bojovnosti a velké šance na
úspěch. Nikdo ale neměl vyhráno, protože o víkendu byli na hřišti
nejlepší hráči Golf Clubu Mnich a všichni měli v očích vidinu svého
jména na putovním poháru. Celý turnaj se nesl ve velmi přátelské
atmosféře a všichni hráči odstartovali naprosto bez problémů.
Překrásné počasí a dobře připravené hřiště nejvíce svědčili Marku
Sajnerovi, který obešel hřiště v paru. To mu zajistilo start ve flajtu
s Petrem Míškem jr. a Eduardem Truhlářem jr. ve druhém kole.
Nutno podotknout, že hráčům po dobu mistrovství zmizela
z místních pravidel možnost úlevy od kamenných zídek a
terásek a stavění bylo povoleno pouze na jamce číslo 11.
Tempo hry 4:32 hravě zvládli téměř všichni hráči a někteří
dokonce s 20 minutovým předstihem. Po startu hráčů, přišly
na řadu hráčky. Flajty seřazené přesně podle HCP opět
slibovaly dobré výsledky. Nejlépe se s hřištěm poprala Adéla
Beznosková, která končila první kolo na prvním místě
s výsledkem 85 ran. Ve stejném flajtu s Věrou Hesovou a
Agátou Beznoskovu startovala děvčata i ve druhém kole.
Nedělní ráno 4.9.2011 doprovázelo opět slunečné počasí a
start hráčů nemohlo nic ohrozit. Druhého kola se bohužel bez
omluvy nezúčastnili dva hráči, zato prezident Golf Clubu
Mnich, pan Milan Orlowski se vrátil ze zahraniční cesty, aby se
připojil ke hráčům a odstartoval v prvním flajtu mužů.
Všechno šlo jako po másle. Hráči postupně odstartovali a dva
nejlepší flajty mužů a žen uzavíraly startovní pole.
Všichni hráči soustředili svou
pozornost na vedoucí hráče a
doprovázeli je na posledních
jamkách druhého kola. Skupinka
hráčů, která již dohrála vytvořila
posledním
flajtům
skvělou
atmosféru a nikdo nešetřil
potleskem při puttování. To už se
pomalu
schylovalo
k závěru
turnaje. Hráči odevzdali score karty
a výsledky byly jasné. Marek Sajner
zahrál opět nejlepší kolo (75) a tím
pádem pojistil své vítězství a
pozici mistra Golf Clubu Mnich. Za
sebou, na druhém místě, nechal
Petra
Míška
jr.
a
trojici
nejúspěšnějších hráčů uzavíral
Eduard Truhláře jr. Vedoucí hráčka
prvního kola, Adéla Beznosková,
zahrála druhý den o jednu ránu
více. To by ale nesměla hrát Agáta
Beznosková, která chytla ve
druhém kole svou příležitost a
hřiště zahrála na 81 ran a posunula
o dvě rány svou sestru Adélu na
druhé
místo.
Pohodlně
s náskokem 5 ran se na třetím
místě usadila Věra Hesová.
Všem hráčům děkujeme za skvělou atmosféru a férový golf!
Září sotva začalo a my už pro Vás připravujeme říjen. Je
to každoroční zářijový turnajový kolotoč. Poslední
slunečné dny využívají zejména firmy pro uspořádání
komerčních turnajů. Je to období po prázdninách, kdy
bylo hřiště co nejvíce přístupné pro členy a fee hráče.
Aby jste si nemysleli, že na členy zapomínáme,
připravili jsme pro Vás zcela unikátní říjen. Celkem 6
klubových turnajů, které se hrají až na jednu výjimku o
víkendu. A pozor, začínáme už neděli 2.10.2011,
prvním podzimním klubovým turnajem. Hrát se bude
stableford netto a pro hráče bude připravená svačina
do bagu a chutný oběd po hře. Druhá říjnová neděle
bude patřit turnaji se systémem texas scramble dvojic.
Třetí podzimní klubový turnaj se bude hrát v sobotu
odpoledne. Start je naplánovaný na 12:00 a systém hry
four some. Oba systémy se hrají ve dvojici a tudíž není
možné se do těchto turnajů přihlásit prostřednictvím
www.cgf.cz, ale pouze na recepci. Hráči se vždy
nahlašují jako dvojice.
Opravdu víkend plný turnajů na Vás čeká od 21. do
23.10.2011. Všichni, kteří máte v kalendáři poznamenaný termín Divočáku, tak jistě tušíte, že se jedná o
tento turnaj. Letos jsme jej trošku rozšířili. První turnaj
se hraje v pátek od 12:00 na hřišti Mnich na úpravu
HCP. Hlavní turnaj je naplánovaný na sobotu od 9:30 a
startovat se bude canon startem ze všech 27 jamek. A
v neděli bude všechno jinak. Turnaj bez úpravy HCP se
snídaní po náročné noci a trochu zmatenými odpališti.
Muži hrají z červených a ženy ze žlutých.
Přesný program Divočáku připravujeme, abychom
dostáli pověsti tohoto turnaje a zpestřili jej opět něčím
novým. Přihlásit se můžete již nyní na serveru České
golfové federace: www.cgf.cz.
TEXAS SCRAMBLE DVOJIC
Soutěž týmů (dvojic) systémem Texas scramble: Princip hry je takový,
že všichni hráči zahrají drive (první odpal) ze svých odpališť, vyberou si
delší nebo výhodnější z nich, a z tohoto místa zase všichni zahrají
druhé rány. Opět vyberou nejlepší míč a zase všichni pokračují z
tohoto místa. Takto pokračují až do jamky. Tým zapisuje na jamkách
výsledný počet ran na jamce. Poloha vybraného míče se na fairway a v
překážkách označuje týčkem, na greenu markovátkem. Hráči v rafu a v
překážkách svůj míč dropují co nejblíže označené poloze, ne blíže k
jamce. Na greenu a na fervejích míč umísťují co nejblíže označené
poloze (na šířku skorekarty), ne blíže k jamce.
Hrajeme s částečným vyrovnáním (1/2 vyrovnáním přesného HCP
dvojice). Hraje se na 18 jamek, bez úpravy HCP .
FOUR SOME
Turnaje Four some jsou jistě zajímavým zpestřením všech turnajů.
Jedná se opět o soutěž týmů. Tým tvoří dvojice. Existuje několik
variant systému hry, který si každý upravuje dle svých představ. Na
Mnichu budeme hrát four some s výběrovým drivem. Hráči hrají
jedním míčkem. To znamená, že si dvojice vždy vybere sama, kdo bude
odpalovat a následně se střídají v odpalech až do dohrání míčku do
jamky. Tímto způsobem si můžete zpestřit i vlastní miniturnaje
například v jamkové hře, kdy dvě dvojice hrají proti sobě. Věříme, že se
Vám tento systém hry bude líbit. Jelikož se jedná o atypický typ turnaje,
nehraje se na úpravu HCP. Hrajeme s HCP
PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS NEVÁHEJTE
KONTAKTOVAT.
MONACHUS TOUR
JDE DO FINÁLE
Oblíbená nedělní tour na Mnichu je těsně před finále. To se uskuteční již 25.9.2011
na hřišti Mnich. Zváni jste všichni a obzvláště pak hráči, kteří mají šanci zamíchat
pořadím a umístit se na stupních vítězů. V turnaji budou odměněni hráči v
jednotlivých kategoriích a také hráči, kteří v rámci tour nasbírali nejvíce bodů a
umístili se na předních místech.
TREND SPORT BOHEMIA
GOLF TOUR 2011
Průběžné výsledky z pravidelných pátečních a nedělních HCP turnajů najdete zde. Výsledky jsou aktualizovány jednou za 14 dní na
internetových stránkách www.golfmonachus.cz.
Přihlásit se do turnajů můžete prostřednictvím www.cgf.cz.
MISTROVSTVÍ GC MNICH
V JAMKOVÉ HŘE 2011
Jen pár utkání nás dělí od toho, abychom
znali jména nového mistra a nové mistryně
Golf Clubu Mnich ve hře na jamky.
Když se mě členové ptali, zda se mají přihlásit do jamkovky,
všem jsem radil, aby ani chvilku neváhali. S odstupem času
můžu své tvrzení pouze schválit, protože v průběhu
soutěže se opět potvrdilo, že jamková hra je specifická ve
své nepředvídatelnosti. Už v základním kole u mužů došlo
k několika překvapením. O jedno překvapení se postaral
František Písek, který porazil vítěze z roku 2009, Eduarda
Truhláře juniora. Druhé překvapení připravil Bohuslav Jirák,
který porazil Pavla Dolejšího. Nyní se nacházíme před
samotnými branami finále. Aby mohlo začít, musí mezi
sebou sehrát zápasy ještě 4 hráči. V semifinále se utká
Bohuslav Jirák se Stanislavem Janotou a Jiří Pešl s Endrštem
Jiřím juniorem.
Méně hráček, ale kvalitní obsazení sliboval zajímavé utkání
také mezi ženami. U žen jsme se žádného velkého
překvapení nedočkali. Zajímavým způsobem soutěží
postupuje Věrka Hesová, kterou čekalo až v semifinále první
utkání. Ze základní části postoupila bez soupeřky
(nepřihlásil se dostatečný počet hráček). Kristýna
Hemelíková, soupeřka ve čtvrtfinále, si bohužel velmi
nešťastně zlomila ruku a ze soutěže tak musela odstoupit.
První zápas tak sehrála s Adélou Beznoskovu v semifinále.
Adéla Beznosková nad Věrou Hesovou vyhrála a tak máme
zajištěné finále mezi sestrami Agátou a Adélou Beznoskovu.
Agáta porazila svou mámu Renatu Beznoskovou v neděli
11.9. na 16 jamce.
Po dlouhých 4 letech bude mít Golf Club Mnich oba mistry
ve hře na jamky.
Kompletní přehled soutěže najdete na
internetových stránkách www.golfmonachus.cz.
našich
NOMINACE
NA MISTROVSTVÍ JIHOČESKÉHO
KRAJE JEDNOTLIVCŮ
Muži
1.
2.
3.
Sajner Marek
Míšek Petr jr.
Truhlář Eduard jr.
0630052
0630185
0630029
Agáta Beznosková
Adéla Beznosková
0630188
0630118
Hesová Věra
Dobrovolný Jaroslav
0630289
0630032
Ženy
1.
2.
Senioři
1.
2.
Junioři – chlapci do 16 let
1.
Kolátor Marek Martinian
0630486
Hráči se nominovali na tento turnaj na Mistrovství Golf
Clubu Mnich ve hře na rány 2011.
Všechny hráče, kteří se nominovali, žádáme o včasné
potvrzení startu v tomto turnaji.
Turnaj se hraje 1.10.2011 na hřišti Mnich na rány.
SLEVY
V PROSHOPU
-30%
OBLEČENÍ RÖHNISCH, OSCAR JACOBSON,
ADIDAS, ASHWORTH
A NOVĚ TAKÉ OBUV
SLEVA NEPLATÍ NA GOLFOVÉ DOPLŇKY A RUKAVICE.
VÍCE INFORMACÍ O TOMTO TURNAJI
NAJDETE JIŽ BRZY NA STRÁNKÁCH
WWW.GOLFMONACHUS.CZ.
Download

JAMKOVKA - Golf Monachus