Teme za seminarski rad (koji ce se vrednovati za II kolokvijum)
iz predmeta Medjukulturni menadzment
Broj
indeksa
002-11
Ime I prezime studenta
Tema
Kraja Enesa
Slobodno vreme u funkciji turizma
003-11
Stojanović Milica
Sportsko-rekreativni turizam na planni
Durmitor
004-11
005-11
006-11
010-11
Pepđonović Stevo
Kulturni turizam u Niksicu
Kuč Marina
Ruralni turizam u Kolasinu
Tadić Marija
Kulturni turizam u Bijeljini
Hadžibrahimović Florinda
Kupalisni turizam u Ulcinju
13-11
Vukčević Anđela
Sportsko-rekreativni turizam na
Zlatiboru
15-11
16-11
18-11
19-11
24-11
25-11
27-11
29-11
30-11
31-11
35-11
36-11
41-11
48-11
50-11
58-11
Adrović Anes
Sportsko-rekreativni turizam u Baru
Delić Nataša
Kulturni turizam u Boki kotorskoj
Cicvarić Svetlana
Turizam Skadarskog jezara
Markolović Marija
Sportsko-rekreativni turizam u Ulcinju
Marović Anita
Ruralni turizam u Ulcinju
Stojanović Miloš
Sportsko-rekreativni turizam u Kotoru
Kovač Irena
Kulturni turizam u Baru
Glavičić Tanja
Multikulturalizam i turizam u Baru
Ćetković Jovana
Sportsko-rekreativni turizam u Tivtu
Agović Emir
Sportsko-rekreativni turizam u Kotoru
Čelić Branko
Kulturni turizam u Cetinju
Gardašević Suzana
Ruralni turizam Skadarskog jezara
Džiknić Angelina
Kulturni turizam u Kotoru
Golubović Dejan
Kulturni turizam u Novom Sadu
Ramusović Dino
Sportsko-rekreativni turizam u Budvi
Gulić Đorđe
66-11
Leković Marko
86-11
90-11
91-11
93-11
Martinović Tamara
Kulturni turizam u Cacku
Sportsko-rekreativni turizam
Skadarskog jezara
Odnosi velikih sila i turizam
Hadžibrahimović Fatmire
Zdravstveni turizam u Ulcinju
Femić Marijana
Ruralni turizam u Spaniji
Vuković Dejan
Kulturni turizam Skadarskog jezara
95-11
Mrdak Dragica
Multikulturalizam I turizam u Bijelom
Polju
008-10
Piljević Dalila
Kulturni turizam u Tivtu
17-10
Ranitović Miloš
Kulturni turizam na Crnogorskom
primorju
20-10
25-10
63-10
65-10
68-10
Milogorić Ivana
Mutikulturalizam I turizam u Kotoru
Perić Miloš
Multikulturalizam, turizam, globalizacija
Prljača Jasna
Kultura roda I rodnih odnosa
Marković Dejana
Turizam i globalizacija u Crnoj Gori
Mitrović Dragana
Rod i rodni odnosi u Crnoj Gori
72-10
Davidović Jovan
75-10
Bogdanović Jelena
86-10
Harbić Amsal
18-09
Vitić Dragana
19-09
Popović Zorica
135-09
40-08
Pejčinović Enis
Ruralni turizam u Mojkovcu
Dulović Marija
Kulturni turizam u Kini
69-08
Grdinić Nebojša
141-08
Marković Danica
Seoski turizam u Crnoj Gori
174-08
Đurašević Mitar
Sportsko-rekreativni turizam u Crnoj
Gori
196-08
Šabović Meliha
Ruralni turizam u severnoj regiji
Crne Gore
36-07
62-07
57-06
175-05
212-05
38-04
47/T13
48/T-13
Tošić Jelena
Sportsko-rekreativni turizam u Bijelom
Polju
Kulturni turizam u Budvi
Menadzment slobodnog vremena u
turizmu
Smisao I sadrzaj multikulturalnog
menadzmenta u turizmu
Sportsko-rekreativni turizam na Adi
Bojani
Tadić Ivana
Multikulturalizam i turizam u Australiji
Čilingiri Branko
Ruralni turizam u Pljevljima
Božović Milica
Kulturni turizam u Bijelom Polju
Dobrković Sanja
Turizam na Adi Bojani
Đedović Đuro
Kulturni turizam u Crnoj Gori
Pajović Ivana
Kulturni turizam u Niksicu
Jokić Bojana
Multikulturalizam u Beranama
101/10
Kovijanic Katarina
Sportsko-rekreativni turizam na
Crnogorskom primorju
49/09
Vujosevic Jelena
Kulturno-istorijski turizam na
području opštine Ulcinj
189/09
Smolovic Ivan
Ruralni turizam u Beranama
175/07
Pesic Marko
Kulturni turizam u Podgorici
12-11
89-09
39-11
Hadzibegovic Alma
Globalizacija i etnoklturni identitet
Dacevic Mara
Multikulturalizam i turizam u Niksicu
Nikolic Radomir
Sportsko-rekreativni turizam u Podgorici
Download

ovdje