Jun 2011
www.pwc.rs
www.trainingacademy.rs
ACCA Diploma u IFRS
ACCA diploma u Međunarodnim standardima finansijskog
izveštavanja (IFRS)
Šta je ACCA diploma u IFRS (DipIFR)?
ACCA diploma u MSFI je međunarodno priznata kvalifikacija koju izdaje Udruženje ovlašćenih sertifikovanih računovođa Velike
Britanije (ACCA). Ova kvalifikacija omogućava zainteresovanima obavljanje stručnih poslova višeg nivoa složenosti u oblasti
MSFI.
Zašto ACCA diploma u IFRS (DipIFR)?
Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja predstavljaju pitanje od opšteg značaja i važnosti za najveći broj preduzeća i
stručnjaka u oblasti finansija. Više od 90% zemalja lidera svetske ekonomije zahteva ili, pak, teži ka primeni MSFI, stoga skoro
da nema preduzeća koje može da zanemari potrebu zaposlenih za razumevanjem MSFI i njihovog uticaja na poslovanje i
finansijsko izveštavanje.
Za koga je DipIFR?
Program obuke je namenjen stručnjacima koji rade na poslovima računovodstva i revizije, kao i zaposlenima u službi finansija
koji žele da polažu ispit za sticanje kvalifikacije u oblasti Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i prošire svoja
teoretska i praktična znanja u oblasti MSFI.
Trajanje:
Termini:
8 modularnih dana
21-23 mart
19-20 april
17-19 maj
28 maj
Teorijski deo kursa
Teorijski deo kursa
Praktični deo kursa
Probni ispit
Nakon ovih modula održaće se junski ispit. Krajnji rok za prijavljivanje
ispita je 15. april 2011. Troškovi ispita nisu uključeni u cenu obuke.
Trening, materijali i ispit su na engleskom jeziku.
ACCA studenti koji poloze ispit DipIFR imaju pravo na izuzeće od
jednog ACCA ispita (F7 Financial Reporting)
Sertifikovani stručnjaci sa ACCA dipIomom u
IFRS stiču:
• Suštinsko poznavanje i razumevanje osnovnih principa IFRS;
• Veštine i znanja za potrebe izveštavanja u skladu sa IFRS i pripreme
konsolidovanih finansijskih izveštaja
• Veštine i znanja za potrebe primene IFRS u praksi
Zašto studirati u PwC Trening akademiji?
PricewaterhouseCoopers ima bogato iskustvo na projektima revizije
finansijskih izveštaja pripremljenih u skladu sa IFRS, kao i na projektima
obuke polaznika za primenu pomenutih standarda. Naši eksperti su
sertifikovani od strane ACCA i poseduju bogato iskustvo u praktičnoj
primeni IFRS.
Materijali koje polaznici koriste tokom obuke pripremljeni su od strane
eksperata zaposlenih u preduzeću PricewaterhouseCopers koji su svoju
stručnost dokazali u svim relevantnim oblastima struke.
Za vreme obuke polaznici imaju punu pažnju i podršku predavača koji
pažljivo prate proces učenja i savladavanja gradiva svakog polaznika
ponaosob.
Predavanja drže naši iskusni predavači, eksperti u oblasti MSFI, koji će
polaznicima na praktičnim primerima pokazati kako primena MSFI utiče na
finansijske rezultate i položaj preduzeća.
Cena standardnog treninga
uključuje:
• Radionice koje se održavaju u PwC Trening
akademiji Omladinskih brigada 88a, Beograd,
• Sve materijale za trening, uključujući i one koje su
izradili PwC eksperti,
• Sveobuhvatan plan studiranja za ispit u junu 2011.
godine,
• Savetodavnu podršku tutora u toku trajanja
treninga, kao i u periodu do ispita,
• Probni ispit i 4 testa, koje će oceniti tutor i vratiti
studentima.
DipIFR prijavni formular
DiplFR – Prijavni podaci
Ime i prezime:
Funkcija:
Kompanija:
PIB:
Adresa:
Fax:
Telefon:
e-mail:
Potpis i pečat:
Cene
Rana registracija
Do 28 februara
1.200 € + PDV (u dinarskoj
protivvrednosti)
Standardna registracija
Od 1. marta do 18. marta
1.300 € + PDV (u dinarskoj
protivvrednosti)
Broj mesta na DiplFR je ograničen. Iskoristite pogodnosti rane registracije.
Za uspeh na finalnom ispitu, preporučujemo prisustvovanje modulima u celosti.
Za više informacija o ispitu i o procesu registracije ispita posetite
http://www.accaglobal.com/members/qualifications/dipifr/.
Molimo Vas popunite ovaj obrazac i pošaljite ga faksom ili elektronskom
poštom:
Maja Rastovic
Fax: +381 11 3302 101
e-mail: [email protected]
Za dodatne informacije pozovite:
Miro Smolović
Tel: +381 11 3302 100
e-mail: [email protected]
Download

ACCA DipIFR - PwC Academy