OSNOVNI PODACI O BANCI 30.09.2013
OTP BANKA SRBIJA ad NOVI SAD
BULEVAR OSLOBOðENJA 80, 21000 NOVI SAD
Telefoni sedišta banke: 021/48-000-00
Telefaks banke: 021/48-000-32
Internet adresa banke: www.otpbanka.rs
SWIFT adresa banke: OTPVRS22
Matični broj banke: 08603537
Broj žiro-računa banke : 908-32501-57
Predsednik izvršnog odbora: IMRE BERTALAN
Telefon predsednika izvršnog odbora: 021/48-000-00
Telefaks predsednika izvršnog odbora: 021/48-000-32
E-mail adresa predsednika izvršnog odbora:
[email protected]
ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA BANKE
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ime i prezime
Laszlo Wolf - Predsednik
Peter Krizsanovich - Član
Vlatko Sekulović - Član
Dušan Dobromirov - Član
Rita Jozefa Yokochi - Član
Tibor Dr.Kovacs - Član
Norbert Kassai - Član
Života Mihajlović - Član
Akcionar koga predstavlja
OTP Bank ltd Budapest
OTP Bank ltd Budapest
Nezavisni član
Fakultet Tehničkih Nauka - Univerziteta U Novom Sadu
OTP Bank ltd Budapest
OTP Bank ltd Budapest
OTP Bank ltd Budapest
Nezavisan član
ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA BANKE
Redni
broj
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
Imre Bertalan - Predsednik
Ivan Radojčić - zamenik Ppredsednika
Sandor Moczar - Član
Attila Hornok - Član
Csaba Gabor Fenyvesi - Član
ORGANIZACIONI OBLICI BANKE
Podaci o organizacionom obliku
Redni
broj
Organizacioni
oblik
1.
Centrala banke
Centrala - Novi Sad
Regionalni
centar
Regionalni
centar
Regionalni
centar
Regionalni
centar
Regionalni
centar
Regionalni
centar
Regionalni centar za poslove
sa stanovništvom Novi Sad
Regionalni centar za poslove
sa stanovništvom Beograd
Regionalni centar za poslove
sa stanovništvom Niš
Regionalni centar za poslove
sa privredom Novi Sad
Regionalni centar za poslove
sa privredom Beograd
Regionalni centar za poslove
sa privredom Niš
8.
Filijala
Filijala Novi Sad
9.
Filijala
Filijala Novi Sad
10.
Filijala
Filijala Novi Sad
11.
Filijala
Filijala Novi Sad
12.
Filijala
Filijala Zrenjanin
13.
14.
15.
16
17.
Filijala
Filijala
Filijala
Filijala
Filijala
Filijala Vrbas
Filijala Temerin
Filijala Kula
Filijala Odžaci
Filijala Subotica
18.
Filijala
Filijala Sombor
19.
20.
21.
Filijala
Filijala
Filijala
Filijala Bečej
Filijala Senta
Filijala Kanjiža
22.
Filijala
Filijala Kikinda
23.
Filijala
Filijala Bačka Topola
24.
Filijala
Filijala Beograd
25.
Filijala
Filijala Beograd
26.
Filijala
Filijala Beograd
27.
Filijala
Filijala Beograd
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Filijala
Filijala
Filijala
Filijala
Filijala
Filijala
Filijala Beograd
Filijala Beograd
Filijala Beograd
Filijala Beograd
Filijala Pančevo
Filijala Valjevo
34.
Filijala
Filijala Čačak
35.
Filijala
Filijala Šabac
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Naziv
Ulica i broj
Bulevar
Osloboñenja 80
Bulevar
Osloboñenja 80
Bulevar Mihajla
Pupina 115e
Trg Nikole Pašića
28
Bulevar
Osloboñenja 80
Bulevar Mihajla
Pupina 115e
Trg Kralja
Aleksandra 20
Bulevar
osloboñenja 80
Rumenačka 1
Bulevar Mihajla
Pupina 6
Bulevar
osloboñenja 127
Kralja Aleksandra I
Karañorñevića 2
Maršala Tita 93
Novosadska 383
Lenjinova 1
Jurija Gagarina 21
Trg slobode 2
Venac Stepe
Stepanovića 30
Trg osloboñenja 1
Poštanska 5
Glavna 8
Trg srpskih
dobrovoljaca 17
Nikole Tesle 1
Bulevar Mihajla
Pupina 115e
Svetogorska 15
Bulevar Kralja
Aleksandra 101
Aleksandra
Dupčeka 5
Ustanička 194
Kralja Petra 32
Vojislava Ilića 55
Nemanjina 46
Njegoševa 2
Karañorñeva 123
Župana Stracimira
19
Masarikova 44
Broj
zaposlenih
Opština
Grad
Novi Sad
Novi Sad
308
Novi Sad
Novi Sad
5
Novi Beograd
Beograd
6
Niš
Niš
5
Novi Sad
Novi Sad
9
Novi Beograd
Beograd
7
Niš
Niš
6
Novi Sad
Novi Sad
17
Novi Sad
Novi Sad
8
Novi Sad
Novi Sad
6
Novi Sad
Novi Sad
6
Zrenjanin
Zrenjanin
10
Vrbas
Temerin
Kula
Odžaci
Subotica
Vrbas
Temerin
Kula
Odžaci
Subotica
7
5
9
5
12
Sombor
Sombor
6
Bečej
Senta
Kanjiža
Bečej
Senta
Kanjiža
6
5
4
Kikinda
Kikinda
5
Bačka Topola Bačka Topola
4
Novi Beograd
Beograd
18
Stari Grad
Beograd
4
Zvezdara
Beograd
5
Zemun
Zemun
5
Zvezdara
Stari Grad
Novi Beograd
Savski venac
Pančevo
Valjevo
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Pančevo
Valjevo
4
6
8
5
7
10
Čačak
Čačak
9
Šabac
Šabac
6
Podaci o organizacionom obliku
Redni
broj
Organizacioni
oblik
36.
Filijala
Filijala Loznica
37.
Filijala
Filijala Gornji Milanovac
38.
Filijala
Filijala Niš
39.
Filijala
Filijala Niš
40.
Filijala
Filijala Niš
41.
Filijala
Filijala Leskovac
42.
Filijala
Filijala Vranje
43.
Filijala
Filijala Svrljig
Trg Vuka Karadžića
bb
Kneza Aleksandra
13
Trg Kralja
Aleksandra 2/Trg
Nikole Pašića 28
Bulevar Nemanjića
67 a
Obrenovićeva bb,
TPC Gorca lok.5
Bulevar
osloboñenja bb
Stevana
Prvovenčanog 61
Radetova 5
44.
Filijala
Filijala Pirot
Vuka Karadžića 1
45.
Filijala
Filijala Bela Palanka
46.
Filijala
Filijala Bujanovac
47.
Filijala
Filijala Kruševac
48.
Filijala
Filijala Kragujevac
49.
50.
51.
Filijala
Filijala
Filijala
Filijala Velika Plana
Filijala Kraljevo
Filijala Paraćin
52.
Filijala
Filijala Aleksinac
53.
54.
55.
Filijala
Filijala
Filijala
Filijala Sokobanja
Filijala Kuršumlija
Filijala Prokuplje
Naziv
Ulica i broj
Srpskih vladara
60/2
Trg Karañorña
Petrovića 260
Trg kosovskih
junaka bb
Kralja Aleksandra I
Karañorñevića 25
Nikole Pašića 3
Hajduk Veljkova 14
Vojvode Mišića 2
Momčila Popovića
40
Alekse Markišića 9
Palih boraca 8
21. srpske divizije 1
Broj
zaposlenih
Opština
Grad
Loznica
Loznica
5
Gornji
Milanovac
Gornji
Milanovac
5
Niš
Niš
19
Niš
Niš
11
Medijana
Niš
7
Leskovac
Leskovac
10
Vranje
Vranje
8
Svrljig
Svrljig
8
Pirot
Pirot
7
Bela Palanka
Bela Palanka
6
Bujanovac
Bujanovac
4
Kruševac
Kruševac
10
Kragujevac
Kragujevac
9
Velika Plana
Kraljevo
Paraćin
Velika Plana
Kraljevo
Paraćin
6
7
6
Aleksinac
Aleksinac
10
Sokobanja
Kuršumlija
Prokuplje
Sokobanja
Kuršumlija
Prokuplje
8
6
7
PODACI O ZAPOSLENIMA
Godine starosti
Do 30
godina
31-40
godina
41-50
godina
51-60
godina
Preko 60
godina
UKUPNO
I - NK
0
0
0
0
0
0
II - PK
0
0
0
0
0
0
III - KV, SSS
1
1
0
0
0
2
IV - SSS
19
45
52
61
4
181
V -VKV
0
0
0
0
0
0
VI/1 - VŠS
21
49
19
27
1
117
VII/1 - VS
69
205
71
50
1
396
VII/2 - magistar,
specijalista
0
5
3
0
0
8
VIII - doktor nauka
0
1
1
1
0
3
UKUPNO:
110
306
146
139
6
707
Stepen stručne
spreme
U Novom Sadu 21.10.2013 godine
Download

OSNOVNI PODACI O BANCI 30.09.2013