ROZVOJ
OSOBNOSTI
A SEBEPOZNÁNÍ
„Být sám sebou, ale neztratit druhé – být naplno s druhými a zůstat sebou…“
Máte problémy v mezilidských vztazích?
Trpíte strachy, úzkostmi, dlouhodobým smutkem či nadměrným stresem?
Ocitli jste se v zátěžové životní situaci?
Usilujete o svůj vlastní osobní rozvoj?
a. Skupina je vhodná pro všechny, kteří
Otevíráme sebezkušenostní skupinu v centru Brn
ina není vhodná pro lidi s psychotickým
chtějí skrze druhé lépe porozumět sobě samým. Skup
drogách.
onemocněním a závislostí na alkoholu či jiných
V čem může být skupina přínosná?
ému
• V sebepoznání, v hlubším porozumění sobě sam
• V umění naslouchat a porozumět druhým
• V posílení komunikačních dovedností
í s druhými
• V rozvoji schopnosti sdílet své pocity a prožíván
• Ve směřování ke svobodě a autenticitě
• V hledání životního smyslu a jeho naplňování
1x za 2 týdny, vždy ve středu od 17.00 do 18.30 hod.
Kde? Ulice Novobranská 14, Brno
Cena je 250 Kč/osoba/90 min.
Studentům poskytujeme slevy!
aiová Sovová
Vedou a provázejí: Andrea Doubková a Petra Kass
ujte nás co nejdříve e-mailem či telefonicky.
Máte-li zájem o zařazení do této skupiny, kontakt
entrum.cz, 775 613 277
[email protected], 777 663 555 / [email protected]
Více na www.poradna-brno.cz/novinky
Download

ROZVOJ OSOBNOSTI A SEBEPOZNÁNÍ