Ventily určené pro ovládání
nástaveb nákladních
automobilů
Ventily určené pro ovládání nástaveb nákladních
automobilů (Aplikace)
Nákladní automobily a
přívěsy
Ventily určené pro ovládání nástaveb nákladních
automobilů (Zapojen
j í syst
y ému))
Schéma
Ovládací
pneumatický
ventil
Hydraulickéé
čerpadlo
Hydraulický ventil
Nádrž hydraulického
oleje
leje
Teleskopický
hydraulický
válec
Ventily určené pro ovládání nástaveb nákladních
automobilů (Princip činnosti)
4/3 Ventil, s funkcí regulátoru tlaku (proporcionální),
ovládání ruční pákou 0-30°, s odfukem
0
B
30°
A
30°
Ventily určené pro ovládání nástaveb nákladních
automobilů
4/3-Funkce
Ruč
ční páka
ka s proporcioná
p o o álníí funkcí
n
stř
držena pruž
střední
ední poloha drž
pružinou
Ručn
ní páka
lní
a s proporcioná
p o o ci
n funkcí
f n
stř
h aretovaná
t
n
střední poloha
Ruční páka s proporcionáln
lní funkcí ro ci
koncové
ko co polohy
p lo y aretované
a o n
Ventily určené pro ovládání nástaveb nákladních
automobilů (Princip činnosti)
Hydraulický válec
Hydraulický ventil
.
Ventily určené pro ovládání nástaveb nákladních
automobilů
Možnost montáže v kabině řidiče
Ventily určené pro ovládání nástaveb nákladních
automobilů
Další funkce a využití ventilů
Ventily určené pro ovládání nástaveb nákladních
automobilů (Aplikace))
Ovládání bočnic
ic sklápěčky,
ky
hydraulické ruky, …
Ventily určené pro ovládání nástaveb nákladních
automobilů
3/2- Funkce pro výběr
Volící
přepíínač
o
a
(automobil / př
přívěs)
Volící přepí
p nač
a
(automobil
ruka)
( o o i / hydraulická
ru
yd a l
Ventily určené pro ovládání nástaveb nákladních
automobilů (Princip činnosti)
Hydraulický válec
Hydraulický ventil
.
Ventily určené pro ovládání nástaveb nákladních
automobilů
Možnost montáže do bloku pro ovládání více funkcí
Ventily určené pro ovládání nástaveb nákladních
automobilů (Princip činnosti)
3/2- Funkce pro volbu ovládání automobilu,
nebo přívěsu
Hydraulický válec
.
Hydraulický ventil
Ventily pro ovládání nástaveb nákladních
automobilů (Princip činnosti)
3/2- Funkce pro volbu ovládání automobilu,
nebo hydraulické ruky
Hydraulický válec
Hydraulický ventil
.
Ventily určené pro ovládání nástaveb nákladních
automobilů (Princip činnosti)
5/3- Funkce pro ovládání bočnic sklápěčky
Tlač
Tlačítko zatlač
zatlačit / vytá
vytáhnout
(střřední
d ena pruž
d í poloha
o h drž
p u inou)
o
Ventily určené pro ovládání nástaveb nákladních
automobilů (Princip činnosti)
3/2- Funkce pro ovládání bočnic sklápěčky
Hydraulický válec
.
Hydraulický
Hydr u ký ventil
n
Ventily určené pro ovládání nástaveb nákladních
automobilů
Možnost montáže do bloku pro ovládání
více funkcí
Ventily určené pro ovládání nástaveb nákladních
automobilů
Možnost montáže do bloku pro ovládání více funkcí
Ventily určené pro ovládání nástaveb nákladních
automobilů
Možnost montáže do bloku pro ovládání více funkcí
Ventily pro ovládání nástaveb nákladních
automobilů
Dokumentace (katalogové listy DP14164cz.PDF)
ástaveb n
ákladních
ádání n
Ventily ur
čené pro ovl
určené
ovládání
nástaveb
nákladních
automobil
ů
automobilů
ástaveb)
Reference (výrobci automobil
ůan
automobilů
nástaveb)
• GEORG, NEUMEISTER, …
• SCHWARZMÜLER, DAUTEL, KÖGEL, KRONE, SCHMITZ, …
• MERCEDES, MAN, DAF, SCANIA, VOLVO, RENAULT, …
Download

Ventily určené pro ovládání nástaveb nákladních automobilů