SVÉPOMOCNÁ SKUPINA
„Pomoz si a pomáhej“
Peer konzultant a pracovnice Sociální rehabilitace ze Sdružení Práh vás srdečně zvou na skupinu, která se bude konat
každé úterý od 15:30 do 16:30 v prostorách Sdružení Práh, Křenová 19.




Skupina je určena osobám s psychotickým a afektivním onemocněním.
Účast na každém setkání je dobrovolná.
Skupina je zdarma.
Můžete přijít na všechna setkání, anebo si vybírat téma podle potřeby.
Témata:
1. Proces zotavení z duševní nemoci – představení konceptu zotavení – 3.2. 2015
2. Příběh mojí nemoci – sepsání vlastního příběhu zotavení a práce s ním I. - 10.2. 2015
3. Příběh mojí nemoci – sepsání vlastního příběhu zotavení a práce s ním II. –17.2. 2015
4. Moje důležité životní role a aktivity - 24.2. 2014
5. Moje sebevědomí - 3.3.2015
6. Moje životní perspektiva – 10.3.2015
7. Jak zvládat symptomy – 17.3.2015
8. Předcházení relapsu - plán duševní pohody a krizový plán – 24.3.2015
9. Jak řídit svůj život - 31.3.2015
10. Závěrečné shrnutí – 7.4.2015
Skupina Pomoz si a pomáhej bude pravidelně probíhat každé
Úterý od 15:30 – 16:30 hodin
ve společenské místnosti Práhu v areálu Mosilany na adrese
Křenová 19 v Brně.
Kontakty:
Ing. Václav Rolenec
Mgr. Nadia El Sabbaghová, tel: 734 850 544, 539 051 117
Aktivita je realizována v rámci projektu reg. č. CZ.1.04/3.1.03/D5.00031 Práh – změna přístupu k lidem s duševním
onemocněním v Jihomoravském kraji.
Sdružení Práh
Tuřanská 12, Brno 620 00
tel.: 545 229 339
Download

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA „Pomoz si a pomáhej“