PROGRAM
karanovic/nikolic
—Konkurencija
Ekonomija konkurencije
/ 07. novembra 2013. godine / Resavska 23, konferencijska sala, sprat 1b / Beograd
16:00-16:30
/ Registracija i kafa
/ Pozdravni govor Rastka Petakovića, partnera u Karanović & Nikolić
16:30-18:00
/ Prezentacije:
Moderator: Rastko Petaković, partner, Karanović & Nikolić
 Evropska unija i region: pravo konkurencije, proces pridruživanja i
ekonomska kriza
 Usaglašenost sa pravom zaštite konkurencije i izazovi sa kojima se
susreću regionalno prisutne kompanije
 Stav zakonodavca: podizanje svesti o Zakonu o zaštiti konkurencije.
Održavanje balansa između advokature i sankcija
 Razvoj prava konkurencije u regionu
 Brojke: korišćenje ekonomske analize i argumentacije u pravu
konkurencije
 Ekonomski argumenti u pravu konkurencije - kontrola koncentracija
 Prošlost, sadašnjost i budućnost prava konkurencije u bivšoj Jugoslaviji
Govornici:
 Dag Johansson, Koordinator praktičnih politika, Evropska Komisija,
Generalni Direktorat za Konkurenciju
 Ian Forrester, partner, White & Case LLP u Briselu
 Gordana Lukić, član Saveta, Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije
 Boris Lemberger – rukovodilac Sektora za ispitivanje koncentracija, Komisije za zaštitu
konkurencije Republike Srbije
18:00-18:15
/ Pitanja
18:15-19:30
/ Predstavljanje knjige & koktel – sprat 8b (prostorije Karanović &
Nikolić)
*Advokatska firma Karanović & Nikolić zadržava pravo izmene programa kao i pravo korišćenja fotografija sa događaja u njenoj organizaciji bez pisanog odobrenja lica koja se nalaze
na tim fotografijama. Lica koja ne žele da budu fotografisana moraju unapred takav zahtev dostaviti u pisanoj formi.
Download

Agenda - Karanovic & Nikolic