karanovic/nikolic
/Radni odnosi
01 – Odeljenje za radne odnose
02 – Oblasti rada
03 – Nenadmašno iskustvo
04 – Naš tim
/Kontakt
0LOHQD-DNãLü3DSDF
6WDULMLVDUDGQLN
T +381 (0)11 3094 200 (centrala)
T +381 (0)11 3094 2 (direktan)
[email protected]
01
Odeljenje za
radne odnose
Odeljenje za radne odnose
advokatske kancelarije Karanović
& Nikolić pruža kompletne pravne
usluge vezane za sve aspekte
radnog prava, od zapošljavanja do
prestanka radnog odnosa,
uključujući i radno angažovanje
stranaca i regulisanje boravka
stranaca u Srbiji. Naša kancelarija
neguje proaktivan pristup u svom
radu i pruža praktične i poslovno
orjentisane pravne savete vodećim
preduzećima i organizacijama u
Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori,
Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji i
šire. Advokati u odeljenju za radne
odnose specijalizovani su za oblast
radnog prava i posvećeni su
pružanju kvalitetne pravne usluge
koja je u potpunosti prilagođena
specifičnim potrebama klijenata.
Fleksibilan i otvoreni pristup naše
kancelarije prilikom pružanja
pravnih saveta od ključnog je
značaja imajući u vidu
kompleksno i katkad nestabilno
poslovno okruženje u kome
klijenti posluju, a prvenstveno
usled učestalog usvajanja novih
propisa, kao i neretko
neusaglašenih odluka sudova i
službenih mišljenja nadležnih
državnih organa. Naša
kancelarija održava
profesionalan odnos sa
relevantnim organima i
službama, i u svakom trenutku
smo svesni posebne osetljivosti
odnosa između poslodavaca i
zaposlenih i prirode problema
sa kojima se klijenti susreću.
karanovic-nikolic.com/category/oblasti-rada/radni-odnosi/
—1
02
Oblasti
rada
Odeljenje za radne odnose
poseduje regionalno iskustvo bez
premca u pružanju pravnih
saveta klijentima u Bosni i
Hercegovini, Crnoj Gori,
Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji u
svim oblastima radnog prava,
uključujući naročito sledeće
oblasti:
Organizacione promene
− promene u internoj organizaciji
poslova;
− rešavanje viška zaposlenih
usled organizacionih promena;
− zastupanje poslodavaca u
pregovorima sa zaposlenima
/ sindikatima;
− statusne promene / odvajanje
sporednih poslovnih aktivnosti
i angažovanje eksternih
pružalaca usluga;
− savetovanje u pogledu
radno-pravnih aspekata
preuzimanja i statusnih
promena privrednih društava;
− priprema “due diligence”
izveštaja iz oblasti radnih
odnosa;
− integracija zaposlenih posle
statusnih promena i
preuzimanja privrednih
društava;
− zastupanje poslodavaca u
slučajevima tužbi zbog
navodno nezakonitog otkaza.
Otkaz ugovora o radu
– otkaz ugovora o radu usled
krivice zaposlenog (npr.
usled kršenja radne obaveze
ili radne discipline);
– otkaz ugovora o radu usled
neostvarivanja rezultata rada,
odnosno neposedovanja
potrebnih znanja i
sposobnosti;
– otkaz ugovora o radu usled
organizacionih, ekonomskih
ili tehnoloških promena
(višak zaposlenih);
– planiranje otpuštanja
pojedinih zaposlenih;
– procena adekvatnosti osnova
za nameravani otkaz ugovora
o radu;
– otkaz ugovora o radu po
ostalim zakonskim osnovima.
karanovic-nikolic.com/category/oblasti-rada/radni-odnosi/
—3
Eksterno angažovanje pružalaca
usluga („outsourcing“)
– strateške pripreme za
„outsorcing“;
– izrada ugovora za eksterno
angažovanje pružalaca usluga;
– alokacija odgovornosti između
klijenta i društva koje pruža
eksternu uslugu;
– potpuna i delimična izdvajanja
poslovnih jedinica;
– otpuštanja zaposlenih usled
eksternog angažovanja pružalaca
usluga;
– pravna podrška prilikom
otpuštanja zaposlenih po osnovu
viška zaposlenih.
Ugovori o radu i otkaz ugovora o
radu
– izrada standardnih ugovora o
radu;
– izmene ugovora o radu (kroz
postupak ponude za izmenu
ugovorenih uslova rada);
– izrada individualnih ugovora o
radu (ili ugovora o pravima i
obavezama) za direktore i
članove menadžmenta;
– ugovaranje zabrane konkurencije
sa dejstvom po prestanku radnog
odnosa;
– podrška prilikom pregovaranja
oko sporazumnog prestanka
radnog odnosa i izrada
sporazuma o prestanku radnog
odnosa;
– poresko optimiziranje sporazuma
o prestanku radnog odnosa i
isplate otpremnina;
– savetovanje i prevencija
negativnih posledica prestanka
radnog odnosa u pogledu prava u
slučaju nezaposlenosti.
Implementacija savremenih
sistema zarade i sticanje
akcija od strane zaposlenih
– definisanje i implementacija
savremenih sistema zarade u
okvirima i u skladu sa
zakonodavstvom Srbije;
– regulisanje dela zarade za
radni učinak;
– sticanje akcija od strane
zaposlenih i ostali vidovi
učešća zaposlenih u dobiti
poslodavca;
– sistemi podsticajnog
nagrađivanja zaposlenih;
– izrada ugovora sa
sindikatima;
– pregovaranje sa sindikatima.
Štrajkovi
– pregovaranje sa sindikatima;
– planiranja u cilju izbegavanja
štrajka i/ili umanjenja efekata
štrajka;
– određivanje minimuma
procesa rada za vreme štrajka
(u slučaju kada je
primenjivo);
– regulisanje delovanja
zaposlenih i sindikata za
vreme štrajka;
– postizanje sporazuma o
prestanku štrajka.
Kolektivni ugovori, odnosi sa
sindikatima i kolektivno
pregovaranje
– zastupanje poslodavaca u
pregovorima za zaključivanje
kolektivnih ugovora;
– pravna podrška u slučajevima
prelaska poslodavca na
primenu drugog kolektivnog
ugovora;
– pravna podrška u pitanjima
obaveznosti i mogućnosti
otkazivanja kolektivnih
ugovora;
– pružanje pravnih saveta
poslodavcima i udruženjima
poslodavaca u slučajevima
kolektivnih radnih sporova;
– uvođenje savremenih sistema
zarade u kolektivnim
ugovorima.
Angažovanje direktora i
menadžera
– imenovanje direktora i članova
nadzornog / izvršnog odbora;
– izrada ugovora o radu (ili
ugovora o pravima i
obavezama) direktora / članova
nadzornog odbora;
– razrešenje i otkaz ugovora
direktoru ili članu nadzornog /
izvršnog odbora;
– sporazumi o otpremnini;
– izrada poslovnika o radu
nadzornog / izvršnog odbora;
– izrada sistema naknada za
direktore i članove nadzornog /
izvršnog odbora;
– savetovanje o pravima i
obavezama iz penzijskog
osiguranja;
– ugovaranje zabrane
konkurencije sa dejstvom po
prestanku radnog odnosa;
– pitanja odgovornosti.
Privremeno radno angažovanje
– izrada ugovora o pružanju usluge
ustupanja zaposlenih;
– izrada ugovora o pružanju
usluga;
– savetovanje u cilju
obezbeđivanja zakonitosti.
Upućivanje zaposlenih na rad u
inostranstvo
– optimizacija međunarodnih
ugovora o upućivanju
zaposlenih;
– izrada ugovora o upućivanju
zaposlenih na rad u inostranstvo;
– upućivanje zaposlenih u okviru
grupe povezanih privrednih
društava;
– podrška prilikom pribavljanja
odobrenja za privremeni boravak
/ radne dozvole;
– savetovanje u vezi sa socijalnim
osiguranjem;
– optimizacija otpremnina za
strane državljane;
– podrška prilikom pregovaranja u
slučajevima prekograničnog
angažovanja zaposlenih.
Internet na radnom mestu
– izrada ugovora / pravilnika o
korišćenju Interneta na radnom
mestu;
– pravo na privatnost;
– obezbeđivanje adekvatne zaštite
podataka o ličnosti;
– sankcije u slučajevima
neovlašćenog korišćenja
Interneta / elektronske pošte.
Radni sporovi
– zastupanje interesa naših
klijenata pred svim
nadležnim sudovima i
arbitražama širom Bosne i
Hercegovine, Crne Gore,
Hrvatske, Makedonije i
Srbije u saradnji sa
Odeljenjem za rešavanje
sporova;
– naši klijenti uživaju najbolju
pravnu podršku zahvaljujući
našem iskustvu u zastupanju
pred nadležnim organima,
našoj reputaciji i
specijalizaciji za oblast
radnih odnosa;
– procena ishoda potencijalnih
/ tekućih radnih sporova, i
podrška prilikom
pregovaranja u cilju
postizanja poravnanja.
Savetovanje u M&A
transakcijama
– pružanje saveta u vezi sa
radno-pravnim aspektima kod
preuzimanja ili statusnih
promena privrednih društava
(due diligence) u okviru
domaćih i međunarodnih
transakcija.
Stručna mišljenja
– stručna mišljenja o svim
pitanjima u vezi sa radnim
odnosima.
karanovic-nikolic.com/category/oblasti-rada/radni-odnosi/
—5
03
Nenadmašno
iskustvo
Odeljenje za radne odnose
svakodnevno pruža pravne savete i
punu podršku u pogledu
radno-pravnih pitanja vodećim
multinacionalnim, regionalnim i
domaćim kompanijama. Pored
toga, među našim klijentima su i
brojna diplomatska predstavništva
i međunarodne organizacije. Naša
kancelarija bila je angažovana za
pružanje usluga u svim napred
navedenim oblastima širom Bosne
i Hercegovine, Crne Gore,
Hrvatske, Makedonije i Srbije,
uključujući izradu ugovora o radu i
radno-pravnih akata, rešavanje
radno-pravnih pitanja u vezi sa
privatizacijama i preuzimanjima i
statusnim promenama privrednih
društava, zastupanje i podršku u
radnim sporovima, rešavanje viška
zaposlenih, otkazima ugovora o
radu, angažovanju eksternih
pružalaca usluga, upućivanje
zaposlenih kod drugog
poslodavca u zemlji i
inostranstvu, uvođenje
različitih sistema zarada i
sticanje akcija od strane
zaposlenih, penzijske planove,
bolovanja, povrede na radu,
savetovanje o poreskom
tretmanu raznih naknada
zaposlenima, i brojna druga
pitanja iz oblasti radnog
odnosa1.
1 Zbog obaveze poverljivosti smo u
mogućnosti da podatke o našem profesionalnom iskustvu u oblasti radnih odnosa
navedemo samo na uopšten način. Na
zahtev možemo pružiti konkretne referente
projekte i iskustvo u pogledu svake gore
navedene oblasti našeg angažovanja.
karanovic-nikolic.com/category/oblasti-rada/radni-odnosi/
—7
04
Naš tim
Svi članovi našeg tima
specijalizovani su u oblasti radnog
prava i pružaju klijentima pravne
usluge najvišeg kvaliteta u pogledu
svih aspekata radnih odnosa u
Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori,
Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji.
Pored toga, u saradnji sa kolegama
iz drugih država, naš tim često
učestvuje i upravlja projektima
koji uključuju više jurisdikcija u
regionu, uključujući Sloveniju i
Albaniju.
koje nam omogućava da
razumemo regulatorne zahteve
i stavove državnih organa u
različitim jurisdikcijama, kao i
da se snađemo u situacijama u
kojima ima malo ili nimalo
relevantne prakse.
Naš pravni tim je spreman da
savetuje klijente na svim
službenim jezicima lokalnih
jurisdikcija, kao i na
engleskom i nemačkom jeziku.
Naši advokati imaju bogato
iskustvo i „know-how“ u oblasti
radnog prava, budući da redovno
savetuju vodeće multinacionalne,
regionalne i domaće klijente o
svim pitanjima iz oblasti radnih
odnosa u celom regionu. U velikoj
meri koristimo regionalno iskustvo
karanovic-nikolic.com/category/oblasti-rada/radni-odnosi/
—9
Beleške
Resavska 23
11000 Beograd, Srbija
[email protected]
T +381 11 30 94 200
F +381 11 30 94 223
Serdar Jola Piletića bb
zgrada „Palada”, apartman 3/II
81000 Podgorica, Crna Gora
[email protected]
T +382 20 238 994
F +382 20 238 984
Gundulićeva 4
78000 Banja Luka, Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
[email protected]
T +387 51 250 001
F +387 51 250 005
Trg djece Sarajeva 1/V, BBI Centar
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
[email protected]
T +387 33 261 535
F +387 33 261 547
Bulevar Partizanski Odredi 14
Poslovni centar "Aura" III /5
1000 Skopje, Makedonija
[email protected]
T +389 2 322 38 70
F +389 2 322 38 71
Radnička cesta 52/R3
10000 Zagreb, Hrvatska
[email protected]
T +385 1 5601 330
F +385 1 6011 410
karanovic-nikolic.com
Download

Radni odnosi - brošura