U saradnji sa renomiranim svetskim
proizvođačem opreme
ACOEM
organizujemo besplatan seminar:
Evropska dostignuća na polju merenja i analize buke i
vibracija
Vreme održavanja:
Utorak, 6.11.2012 od 09:30 do 15.00
Mesto održavanja:
Kongresni centar CePTOR – Andrevlje
Organizovan autobuski prevoz iz Beograda
Predavači:
dr Hotimir Ličen, red. prof.
dr Ninoslav Zuber, docent
Daniel Vaucher de la Croix - regionalni menadžer „Acoem Environmental
Solutions-01dB“
Patrice Dannepond - regionalni menadžer „Acoem Industrial Solutions-OneProd“
O seminaru:
Seminar je pravo mesto gde možete osvežiti i unaprediti vaša znanja o merenju i analizi buke i vibracija. Na taj način,
kroz predavanja ili kroz direktnu komunikaciju sa predavačima, možete dobiti rešenje ili pak insipraciju za nov način
rešavanja problema povišenih nivoa buke i vibracija u vašim poslovnim sistemima.
Akcenat seminara je na najsevremenijim tehnologijama merenja i analize buke i vibracija sa praktičnim primerima i
demonstracijama.
Ovaj seminar je prvenstveno namenjen inženjerima i tehničarima-konstruktorima na poslovima projektovanja,
razvoja, ispitivanja, kontrole kvaliteta i održavanja, mašinske, građevinske i elektro struke.
O organizatoru:
01dB-Metravib (Francuksa) je jedna od vodećih svetskih kompanija na polju razvoja sistema za merenje i analizu
buke i vibracija. Kroz svoja četiri odelenja (Environment-01dB, Industry-OneProd, Defence-Metravib, Material TestingMetravib) nudi originalna i veoma uspešna rešenja za sve industrije. Više o profilu kompanije i njenim rešenjima
možete naći na http://www.acoemgroup.com
Kontakt: Violeta Janković ili Ninoslav Zuber, tel/fax: +381 21 6433774 ili 6433824
Način prijavljivanja: popunjen obrazac fax-om ili na e-mail adresu: [email protected]
Rok za prijavljivanje: 1.11. 2012
Program
Utorak, 6. 11. 2012
09:30-10:00
09:45-09:10
10:00-10:45
10:45-11:30
11:30-12:00
12.00-12.45
12:45-13:30
13:30-14:30
14:30-15:00
Prijava učesnika i preuzimanje materijala
Uvod – Kratka prezentacija kompanija TRCpro i 01dB-Metravib
(Acoem)
01dB deo 1 – pregled postojećih zakonskih regulativa i evropskih
normi o dozvoljenim nivoima buke i vibracija u EU zoni. Prikaz
rešenja iz programa “Environmental Solutions” sa praktičnim
aplikacijama
01dB deo 2 - DUO smart noise monitor: najnovija generacija
prenosivih analizatora vibracija i monitoring stanice za real-time
praćenje buke u naseljenim sredinama. Praktična demonstracija
sistema.
Pauza sa osveženjem
OneProd deo 1 . Prikaz rešenja iz programa “Industrial Solutions”
za smanjenje broja neplanskih otkaza i povećanje opšte
raspoloživosti Vaših pogona: prenosivi i stacionarni online sistemi
za stratešku akviziciju vibracija na rotirajućim mašinama.
Aplikacije u različitim granama industrije: proizvodnja električne
energije (termoelektrane, hidroelektrane, vetrogeneratori,
nuklearne elektrane), čelična industrija, papirna industrija...
OneProd deo 2 – Najnovija dostignuća u razvoju i implementaciji
online monitoring sistema za nadzor rotirajućih mašina. Prikaz
daljinskog monitoringa udaljenih mašina – praktični prikaz novog
“Surveilance” modula OneproD MVX / XPR sistema.
Prezentacija realizovanih projekata - TRCpro. Prezentacija
Mobius Instituta i inovativnog načina međunarodno priznatog
obučavanja i sertifikacije vibrodijagnostičara.
Otvorena diskusija, pitanja i odgovori
dr Hotimir Ličen
Daniel Vaucher de la
Croix
Daniel Vaucher de la
Croix
Patrice Dannepond
Patrice Dannepond
dr Ninoslav Zuber
NAPOMENA: Seminar je otvorenog karaktera, ali je broj učesnika je ograničen, prema redosledu prijavljivanja! Molim
vas da posebno napomenete da li ćete koristiti organizovan prevoz iz Beograda.
Više informacija: http://trcpro.rs/obuka-i-seminari/01dB2012.html
---- -----------------------------------------------------------------------------------------Firma: ________________________________________________________________________________________
Adresa: _______________________________________________________________________________________
tel.:_______________________
fax.:________________________
e-mail.: ______________________________
Prijavljujemo sledeće učesnike: ____________________________________________________________________
Da li ćete koristiti organizovani prevoz iz Beograda: ____________________________________________________
Download

Preuzmite poziv sa programom seminara u PDF formatu!