CENOVNIK ZA SEZONU 2011/2012
SEMENSKI KUKURUZ
FAO
HIBRID
310
330
350
390
440
490
520
490
510
540
550
570
590
590
610
620
640
650
690
700
LG 23.06
LG 33.30
LG 33.50
LG 33.95
LG 34.75
AACIENDA
LG 25.33
LG 30.491
LG 35.35
AGRISTER
LG 35.40
LG 35.62
PONCHO
LG 30.597
LG 36.07
LG 36.27
LG 30.681
ANTISS
ALICUNDE
LG 37.10
PAKOVANJE
broj zrna
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Cena/pak
u din. bez PDV
3.800,00
3.800,00
3.800,00
4.160,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
4.160,00
4.160,00
4.160,00
4.160,00
3.800,00
4.160,00
4.160,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
Silažni program:
FAO
HIBRID
560
700
700
JANETT
HELEN
INDACO



PAKOVANJE
broj zrna
25.000
25.000
25.000
Cena/pak
u din. bez PDV
3.800,00
3.800,00
3.800,00
Cena setvene jedinice tretirane insekticidom PONCHO uvećava se za
840din + PDV u odnosu na cenu iz cenovnika.
Seme je iz uvoza, proizvedeno i dorađeno prema Francuskim
normativima kvaliteta.
Seme je tretirano fungicidom i upakovano u troslojne natron vreće.
23.12.2011.
Menadžer za Srbiju
Miroslav Sidor
CENOVNIK ZA SEZONU 2011/2012
SEMENSKI SUNCOKRET
Hibrid
LG 56.65M (CRUISER)
LG 56.35
(CRUISER)
LG 56.55 (CRUISER)
LG 56.58CL (CRUISER)
LG 56.63CL (CRUISER)
HIDALGO rani hibrid Cruiser
LG 54.50HO visoko oleinski Cruiser
LG 55.25 (CRUISER)
LG 55.80 (CRUISER)
Pakovanjebr. sem.
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
Cena/pak. u € bez
PDV-a
151
151
151
163
163
151
151
151
155
Seme je iz uvoza, proizvedeno i dorađeno prema francuskim
normativima kvaliteta.
Seme je tretirano fungicidom, insekticidom i upakovano u
troslojne natron vreće.
23.12.2011.
Menadžer za Srbiju
Miroslav Sidor
Download

cenovnik za sezonu 2011/2012 semenski kukuruz