VICTORIALOGISTIC
PONUDA SEMENA SOJE ZA PROIZVODNU 2014.GODINU
Postovan; раппеп,
"Victoria togistic" је obezbedila i 2014 godine seme soje NSi SELSEMza
proizvodnju merkantilne soje roda 2014.godine.
Prodaju semena soje ugovaramo па odtozeno u paritetnoj razmeni u odnosu
1 kg semena soje : 2 kg merkantНnog zrna soje,
па agro rok ЗО.О9.2014.g0diпе.
Seme soje је FCO magacin/doradni centar Prodavca.
U ponudi imamo sledeci sortiment:
NS SEME : Favorit,
Tajfun, Fortuna, Merkur, Vatjevka, Gatina, Maximus, Вагкап,
Sava, Victoria, Vojvodanka, RuЫп, Venera, Trijumf, ...
SELSEM : Gorstak,Gateb i Dukat.
и Novom
Sadu,
18.02.2014.
беп.аи: Mladen Jovanov;c
VICTORIA LOGISТIC
Hajduk Veljkova 11
Indetification No. 20105097
Нуро Аlре Adria Bank ad:
о.о.о.
21112 Novi Sad, Serbla
ТIN 104188334
165-6037-73
Теl: 381 (21) 4886 500
V VICTORIAGROUP
Fax: 381 (21) 521 204
www.victorialogistic.rs
I С:-ГС> R..II pt.. LC>С; I S 1.
"
CENOVNIK SEMENA SUNCOKRETA
с:
VICTORIA LOGISTIC 2014.
SYNGENTA
NAZIV PROIZVODA
SUNGLOBEFP
SUNGLOBEFG
SUNGLOBEDF
SYKUPAVA
SYDOLBY
SY ARМONY
SYKONDI
SYKONDI
SYFERТI
SYNEOMA
SYNEOMA
SY ADAGIO
SY ADAGIO
SYFORTIМI
РАКОУ ANJE 150.000
1S.J. Clearfield hibrida
suncokreta+21Fusilade Forte+21
Pulsar40
1S.J. standardnog hibrida+21
Fusilade Forte+101Gardoprim
plus Gold 500sc
1S.J. standardnog hibrida+21
Fusilade Forte+61Dual Gold
960 ес
Bez insekticida
Sa insekticidom
Sa insekticidom
Bez insekticida
Sa insekticidom
Sa insekticidom
Bez insekticida
Sa insekticidom
Bez insekticida
Sa insekticidom
Sa insekticidom
Сепа ро pakovanju EUR
346
342
340
224
236
236
224
236
236
234
246
234
246
246
LIMAGRAIN
НШRID
LG 56.65
LG 56.65M+CR
LG56.35+CR
LG56.55+CR
LG56.58CL+CR
LG56.63CL+CR
LG65.33CL+CR
LG55.80CL+CR
HIDALGO+CR
LG55.25+CR
LG54.50HO+CR
VlCТORIA LOGISТIC о.о.о,
Hajduk Veljkova 11
21112 Novi Sad, Srblja
Tel: 381 (21) 4886 500
"
VICTORIAGROUP
Fax: 381 (21) 521 204
www.victorialogistic.rs
PAKOVANJE
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
Mat. Вг. 20105097
PIВ 104188334
Сепа ро pakovanju EUR
171
181
181
181
191
191
191
191
181
181
191
".с:-тс:>
I pt.. LC> (3 I S
т. с:
RABATNI USLOVI:
Proizvodac
Койёша semena s.j.
10 51 101 501 -
50
100
500
1000
~ 1000
100 - 500
501 -1000
~ 1000
0-100
101 - 300
301- 500
501 - 1000
~ 1000
0- 50
51 - 100
~ 100
8-49
50-99
100 - 199
200 - 499
Limagrain
KWS
NS SEME
Caussado
Maisadour
Rabat%
1
2
3
4
5
1
2
3
5
6
7
8
10
3
4
5
4
6
8
10
SYNGENTA:
Vrednosni:
Promet u EUR (bez PDV-a)
0-160.000
160.001 - 320.000
320.001 - 1.700.000
~ 1.700.001
% rabata
2
3
4
5
kolicinski:
Broj s.j.
0-500
501 - 1000
10001 - 5000
~ 5000
% rabata
2
2
3
4
Rabati za seme:
Vrednosni:
Promet u EUR ( bez PDV-а )
0-115.000
115.001 - 230.000
230.001 -1.150.000
~ 1.150.00
U Novom Sadu, 18.02.2014.
% rabata
2
3
4
5
kolicinski:
Вroј s.j.
0-500
501 - 1000
1001 - 5000
~ 5000
% rabata
2
2
3
4
".с:-тс:>
I pt.. LC> (3 I S
т. с:
RABATNI USLOVI:
Proizvodac
Койёша semena s.j.
10 51 101 501 -
50
100
500
1000
~ 1000
100 - 500
501 -1000
~ 1000
0-100
101 - 300
301- 500
501 - 1000
~ 1000
0- 50
51 - 100
~ 100
8-49
50-99
100 - 199
200 - 499
Limagrain
KWS
NS SEME
Caussado
Maisadour
Rabat%
1
2
3
4
5
1
2
3
5
6
7
8
10
3
4
5
4
6
8
10
SYNGENTA:
Vrednosni:
Promet u EUR (bez PDV-a)
0-160.000
160.001 - 320.000
320.001 - 1.700.000
~ 1.700.001
% rabata
2
3
4
5
kolicinski:
Broj s.j.
0-500
501 - 1000
10001 - 5000
~ 5000
% rabata
2
2
3
4
Rabati za seme:
Vrednosni:
Promet u EUR ( bez PDV-а )
0-115.000
115.001 - 230.000
230.001 -1.150.000
~ 1.150.00
U Novom Sadu, 18.02.2014.
% rabata
2
3
4
5
kolicinski:
Вroј s.j.
0-500
501 - 1000
1001 - 5000
~ 5000
% rabata
2
2
3
4
Download

VICTORIALOGISTIC