AUTOMATSKI APARAT ZA PUNJENJE KLIMA - BOSCHSOLUTION-SPX ECOLD 6730, PRODAJA ALATA
AUTOMATSKI APARAT ZA PUNJENJE KLIMA - BOSCHSOLUTION-SPX
ECOLD 6730
AUTOMATSKI APARAT ZA PUNJENJE KLIMA - BOSCHSOLUTION-SPX ECOLD 6730
RejtingJoš uvek neocenjen
Cena:
Modifikator cena:
Cena sa porezom:
Prodajna cena sa popustom:
315.000,00 Din.
315.000,00 Din.
Popust:
Postavite pitanje o ovom proizvodu
Proizvo?a?: Tecnotest - SPX
Opis
AUTOMATSKI APARAT ZA PUNJENJE KLIMA - BOSCHSOLUTION-SPX ECOLD 6730
ECOLD 6730 je najnapredniji utomatski aparat za punjenje klime za automobile, kamione i autobuse.
Potpuno automatski i jednostavan za upotrebu sa minimalnim intervencijama.
Jedinica automatski kontroliše oporavak, ?iš?enje i dopunjavanje ulja i rashladne te?nosti bez potrebe dodatnih podešavanja.
1 / 3
AUTOMATSKI APARAT ZA PUNJENJE KLIMA - BOSCHSOLUTION-SPX ECOLD 6730, PRODAJA ALATA
Tako?e se može koristiti u ru?nom režimu da se samostalno kontroliše svaka faza rada.
Moc?ana dual faza vakum pumpa garantuje brzo i efikasno pražnjenje A/C sistema.
Jedinica je opremljena integrisanom bazom snabdevanje, koli?ine rashladnih i koli?ine ulja u A/C sistemu vozila, opremljena je i štampa?em za
detaljan izvještaj o radu.
FUNKCIJE:
ECOLD 6730 dozvoljava:
Automatizovan oporavak i upravljanje reciklaža
Ru?ni ili automatski rad
Dual režim rada: napredni ili po?etni
Programirana vakum faza
Automatsko punjenje rashladne te?nosti
Integrisani i vo?eni test pritiska u sistemu
Automatsko ispuštanje ulja sa elektronskom vagom
Automatski sistem ?iš?enja klime
Displej na više jezika
Automatsko upravljanje servisa creva
Integrisani program ispiranja
Prenos podataka i ažuriranje baze podataka preko USB klju?a
I još mnogo toga ...
Tehni?ke karakteristike:
Protok vakum pumpe: Dvostepena 180 L/min (6,5 CFM)
Kapacitet rezervoara freona: 20 kg
Rezervoar ulja: 2 x 250 ml
Suša? filtera visokih performansi: 710 cc
Rezervoar sa UV te?noš?u: 50 ml
2 / 3
AUTOMATSKI APARAT ZA PUNJENJE KLIMA - BOSCHSOLUTION-SPX ECOLD 6730, PRODAJA ALATA
3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

automatski aparat za punjenje klima - boschsolution