04-6/1888-4
22. 07. 2014.
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ
ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ
ЗА УПИС У 1. ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ШКОЛСКЕ 2014/2015. ГОДИНЕ
НА ФАКУЛТЕТУ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
Студијски програм: Конзервација и рестаурација
Модул:
Конзервација и рестаурација слика и
уметничких дела на папиру
Рб.
Презиме Име родитеља Име
Испит
Успех
Укупно
1
2
3
4
5
Рајковић Светлана Наташа
Лекић Војислав Тијана
Станчевић Душан Милица
Тошковић Ратко Тијана
Краљевић Олга Вања
76,00
74,67
73,33
65,33
67,67
19,27
16,21
17,12
17,05
11,67
95,27
90,88
90,45
82,38
79,34
6
7
8
9
10
11
Љубисављевић Светомир Исидора
Продић Дејан Димитрије
Кнежевић Драган Богдан
Миленковић Дејан Страхиња
Јовановић Мерима Михајло
Велисављев Драган Вања
62,00
65,67
57,00
58,33
57,67
53,67
17,06
12,90
19,32
16,76
16,85
15,73
79,06
78,57
76,32
75,09
74,52
69,40
12
Живков Ненад Ђорђе
52,67
10,69
63,36
Уписује се 5 (пет) студената чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.
Уписује се 6 (шест) самофинансирајућих студената.
1
Студијски програм: Конзервација и рестаурација
Модул:
Конзервација и рестаурација скулптуре и
археолошких предмета
Рб.
Презиме Име родитеља Име
Испит
Успех
Укупно
1
2
Дамјановић Богосав Радмила
Шумахер Милица Виктор
67,67
68,67
20,00
18,91
87,67
87,58
Уписује се 2 (два) студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.
2
Студијски програм: Дизајн
Модул:
Графички дизајн
Рб.
Презиме Име родитеља Име
Испит
Успех
Укупно
1
2
3
4
5
6
Тодоровић Небојша Надежда
Видојевић Јован Јулија
Крстић Славко Алекса
Јоцић Александра Јована
Живковић Зоран Љубица
Секулић Гордан Тамара
70,00
64,67
67,33
60,33
59,33
60,67
19,27
18,28
12,97
19,80
20,00
18,50
89,27
82,95
80,30
80,13
79,33
79,17
7
8
9
10
11
12
Манојловић Ненад Тамара
Василић Иван Петар
Аничић Светлана Ивана
Петровић Драган Вања
Ивановић Владислав Јана
Станојевић Зоран Ирена
59,67
66,67
60,00
60,33
60,67
59,67
19,50
11,60
18,26
17,26
16,74
17,54
79,17
78,27
78,26
77,59
77,41
77,21
13
14
15
16
17
Шкундрић Жарко Николина
Стојшић Александар Ирина
Вујичић Душан Дуња
Лазић Славиша Биљана
Ерац Бранислав Теодора
57,00
55,67
56,33
57,00
53,00
19,04
18,81
17,57
16,72
14,34
76,04
74,48
73,90
73,72
67,34
Уписује се 6 (шест) студената чије се школовање финансира из буџета Републике
Србије.
Уписује се 6 (шест) самофинансирајућих студента.
3
Студијски програм: Дизајн
Модул:
Индустријски дизајн
Рб.
Презиме Име родитеља Име
Испит
Успех
Укупно
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Павловић Слободан Тијана
Пехливановић Салих Ема
Стефановић Небојша Александар
Мијатовић Драган Стефан
Гроздановић Бобан Петар
78,33
74,67
64,00
68,67
65,33
19,85
19,30
20,00
14,53
17,59
98,18
93,97
84,00
83,20
82,92
Тица Мића Недељко
Недић Предраг Марина
Војновић Никола Милан
62,67
62,67
62,67
19,69
19,28
16,29
82,36
81,95
78,96
Поповић Војкан Никола
51,33
14,37
65,70
Уписује се 5 (пет) студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.
Уписује се 3 (три) самофинансирајућа студента.
4
Студијски програм: Дизајн
Модул:
Дизајн ентеријера и намештаја
Рб.
Презиме Име родитеља Име
Испит
Успех
Укупно
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Стојак Марина Дејан
Стојановић Јездимир Теодора
Ристовски Бранислав Исидора
Стојановић Драган Анђела
Павловић Ненад Ана
Младеновић Срђан Марта
Бошковић Јован Милица
Митић Срђан Јефимија
Станковић Зоран Теодора
79,00
75,67
75,00
71,67
70,67
71,00
68,33
67,67
66,33
16,56
19,13
19,69
19,60
18,96
17,31
19,47
19,69
20,00
95,56
94,80
94,69
91,27
89,63
88,31
87,80
87,36
86,33
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Петров Горан Татјана
Нешић Ивана Марина
Родић Мирољуб Соња
Николић Зоран Ања
Пејовић Никола Марија
Стојановић Милан Марија
Гавриловић Ненад Тамара
Ђуровић Илија Ива
Луковић Миливоје Маша
Стевановић Момчило Маја
Михајловић Радмила Марија
68,33
67,67
60,00
61,33
61,67
62,67
61,67
63,00
61,33
59,33
56,33
17,84
15,42
20,00
18,33
17,68
16,46
16,35
14,32
15,37
14,96
14,14
86,17
83,09
80,00
79,66
79,35
79,13
78,02
77,32
76,70
74,29
70,47
Уписује се 9 (девет) студената чије се школовање финансира из буџета Републике
Србије.
Уписује се 11 (једанаест) самофинансирајућих студената.
5
Студијски програм: Дизајн
Модул:
Дизајн текстила
Рб.
Презиме Име родитеља Име
Испит
Успех
Укупно
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Калем Мирјана Ања
Ивановић Урош Катарина
Милановић Јован Андреа
Николић Драган Марија
Бабић Слободан Тања
65,33
62,00
62,33
61,33
60,67
19,61
20,00
19,60
18,51
17,08
84,94
82,00
81,93
79,84
77,75
Ивковић Душан Исидора
Јокић Љиљана Тамара
Поп Павел Ана-Леда
Маринковић Војислав Јована
57,00
58,00
51,00
54,67
17,10
14,38
18,42
11,44
74,10
72,38
69,42
66,11
Уписује се 5 (пет) студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.
Уписује се 4 (четири) самофинансирајућа студента.
6
Студијски програм: Примењена уметност
Модул:
Примењено сликарство
Рб.
Презиме Име родитеља Име
Испит
Успех
Укупно
1
2
3
4
5
6
7
8
Гаџа Синиша Татјана
Милојевић Зоран Сара
Матовић Весна Сара
Црногорац Светко Јелена
Стешевић Небојша Огњен
Ђорђевић Зоран Тамара
Тасић Мирослав Петар
Николчић Сања Милица
77,67
76,33
74,00
72,67
75,00
72,00
74,33
70,67
19,13
20,00
19,45
18,70
16,26
19,02
16,37
20,00
96,80
96,33
93,45
91,37
91,26
91,02
90,70
90,67
9
10
11
12
13
14
15
Радовановић Милан Ивана
Јевђић Јелесије Бранко
Танасковић Славиша Невена
Заношкар Биљана Теодора
Петровић Станимир Катарина
Лукић Љиљана Стефан
Јанус Мирјана Душан
70,33
73,67
69,67
70,00
67,33
74,00
65,00
20,00
16,15
18,54
17,12
18,48
9,84
18,50
90,33
89,82
88,21
87,12
85,81
83,84
83,50
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Адамовић Радосав Небојша
Зечевић Горан Мина
Бајило Марија Кристина
Паунковић Дејан Александар
Мирковић Звездана Тијана
Вукчевић Предраг Ивана
Јефтић Младен Нина
Вуксановић Бранко Александра
Поњавић Раде Кристина
Мркшић Љубинко Немања
Радовић Милан Душан
Конатар Миломир Јована
Петровић Миодраг Константинос
63,67
64,33
63,33
63,00
62,67
62,00
62,00
58,33
53,67
55,00
54,67
52,67
52,33
19,51
18,45
18,10
18,33
17,04
13,94
13,84
16,31
19,77
16,71
13,85
14,95
14,61
83,18
82,78
81,43
81,33
79,71
75,94
75,84
74,64
73,44
71,71
68,52
67,62
66,94
Уписује се 8 (осам) студената чије се школовање финансира из буџета Републике
Србије.
Уписује се 7 (седам) самофинансирајућих студената.
7
Студијски програм: Примењена уметност
Модул:
Примењено вајарство
Рб.
Презиме Име родитеља Име
1
2
3
4
5
6
7
Јечменица Лазар Драго
Обрадовић Сања Немања
Стаменковић Зоран Никола
Стаменковић Милутин Ана
Рафајловић Александар Михаило
Недељковић Ђорђе Стефан
Крстонић Благоје Милутин
Јоцић Миодраг Катарина
Крсмановић Горан Арсеније
Бурсаћ Јовица Страхиња
Ћировић Љубиша Никола
Јовић Милан Драгана
Колаковић Милена Филип
8
9
10
11
12
13
Испит
68,00
69,67
69,67
63,67
65,33
62,67
58,67
59,33
54,00
53,00
59,33
54,67
52,67
Успех
16,76
13,53
12,49
18,23
15,57
15,36
16,12
12,54
17,37
18,2
11,77
15,81
11,26
Укупно
84,76
83,20
82,16
81,90
80,90
78,03
74,79
71,87
71,37
71,20
71,10
70,48
63,93
Уписује се 7 (седам) студената чије се школовање финансира из буџета Републике
Србије.
Уписује се 5 (пет) самофинансирајућих студената.
8
Студијски програм: Примењена уметност
Модул:
Графика и књига
Рб.
Презиме Име родитеља Име
Испит
Успех
Укупно
1
2
3
4
5
6
Живановић Драшко Милица
Срејић Јерко Катарина
Милутиновић Љиљана Ђорђе
Бошковић Софија Дејан
Милутиновић Љиљана Милош
Гарчевић Снежана Исидора
52,67
72,00
68,33
64,67
66,00
64,33
17,56
20,00
17,21
19,01
17,32
18,52
70,23
92,00
85,54
83,68
83,32
82,85
7
8
9
10
11
Васојевић Марко Милена
Јовановић Славољуб Милош
Јаковљевић Миливоје Јована
Марковић Миле Милица
Узелац Татјана Јована
60,67
59,67
58,33
53,00
57,00
19,39
18,24
15,52
18,06
13,13
80,06
77,91
73,85
71,06
70,13
12
Мајкић Гордана Тамара
53,33
16,23
69,56
*
Уписује се 6 (шест) студената чије се школовање финансира из буџета Републике
Србије.
Уписује се 5 (пет) самофинансирајућа студента.
*
По Упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја
9
Студијски програм: Примењена уметност
Модул:
Фотографија
Рб.
1
2
3
4
5
6
Презиме Име родитеља Име
Богдановић Душан Александра
Ружић Милица Радош
Јевремовић Милија Мина
Јеремић Ивана Јелена
Станишић Звонимир Андреа
Стојановић Малиша Александар
Испит
68,67
67,67
63,33
68,67
65,33
63,33
Успех
18,84
17,01
19,75
12,14
15,25
16,02
Укупно
87,51
84,68
83,08
80,81
80,58
79,35
7
8
9
10
11
Јовичић Душко Смиљка
Петровић Милутин Богдан
Ђорђевић Слободан Давид
Мудринић Зоран Јулија
Теофиловић Оливера Ангелина
63,67
61,00
62,33
63,00
56,00
14,55
16,52
12,69
11,84
18,36
78,22
77,52
75,02
74,84
74,36
12
13
14
15
Ђорђевић Бојан Катарина
Арсенић Моника Анка
Дорословачки Зоран Марко
Милошевић Михаило Немања
60,33
52,67
55,33
52,00
12,07
17,81
14,71
12,81
72,40
70,48
70,04
64,81
Уписује се 6 (шест) студената чије се школовање финансира из буџета Републике
Србије.
Уписује се 5 (пет) самофинансирајућа студента.
10
Студијски програм: Примењена уметност
Модул:
Анимација
Рб.
Презиме Име родитеља Име
Испит
Успех
Укупно
1
2
3
4
5
6
7
8
Мастелица Горан Милица
Ковачевић Мирослав Александра
74,67
70,00
18,72
19,06
93,39
89,06
Беговић Милан Јована
Живановић Никола Јанко
Радосављевић Предраг Антонија
Лазовић Селена Зоран
71,67
68,67
62,33
62,67
16,03
14,89
15,12
11,59
87,70
83,56
77,45
74,26
Тешовић Драган Миљана
Драгосављевић Јелена Милена
53,00
53,00
20,00
17,49
73,00
70,49
Уписује се 2 (два) студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.
Уписује се 4 (четири) самофинансирајућа студента.
11
Студијски програм: Примењена уметност
Модул:
Керамика
Рб.
Презиме Име родитеља Име
Испит
Успех
Укупно
1
2
3
4
5
Стојков Горан Горана
Ранковић Миломир Јана
Ћулибрк Милан Јована
Николиш Коча Сара
Матић Синиша Јован
76,33
72,00
65,00
64,33
66,00
18,37
16,77
19,72
18,36
16,39
94,70
88,77
84,72
82,69
82,39
6
7
8
9
Матић Радомир Лука
Острошки Јасенка Андреј
Степановић Славољуб Марко
Божић Слободан Тијана
61,00
60,00
64,00
56,00
17,79
16,04
10,56
16,13
78,79
76,04
74,56
72,13
Уписује се 5 (пет) студената чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.
Уписује се 4 (четири) самофинансирајућа студента.
12
Студијски програм: Примењена уметност
Модул:
Сценографија
Рб.
Презиме Име родитеља Име
Испит
Успех
Укупно
1
2
3
Ђуровић Гордан Јелена
Мандић Горан Анђела
Миличевић Далибор Ања
69,33
64,00
57,67
18,10
16,52
15,51
87,43
80,52
73,18
4
Абрамовић Марија Јелена
53,67
18,28
71,95
Уписује се 3 (три) студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.
Уписује се 1 (један) самофинансирајући студент и1 (један) страни држављанин.
Рб.
Презиме Име родитеља Име
Испит
Успех
Укупно
1
Јокић Зоран Матија Јован
51,33
10,51
61,84
13
Студијски програм: Примењена уметност
Модул:
Сценски костим
Рб.
Презиме Име родитеља Име
Испит
Успех Укупно
1
2
3
Лајко Лазар Ивона
Топић Александра Тијана
Врањеш Миленко Ања
69,67
71,00
66,00
19,67
16,65
20,00
89,34
87,65
86,00
4
5
6
Вукасовић Марко Ђорђина
Фотез Александар Петра
Богдановић Дејан Владислава
64,00
59,33
61,00
20,00
20,00
17,15
84,00
79,33
78,15
7
8
Костић Радиша Милена
Ђорђевић Жарко Александра
57,67
52,67
16,43
18,77
74,10
71,44
Уписује се 3 (три) студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.
Уписује се 3 (три) самофинансирајућа студента.
14
Студијски програм: Примењена уметност
Модул:
Савремено одевање
Рб.
Презиме Име родитеља Име
1
2
3
Николић Александра Кристина
Марковић Александар Никола
Гајић Радиша Ивана
4
5
6
Љубичић Владимир Миљана
Крнета Борис Јована
Варга Ференц Ференц
*
Испит
Успех
Укупно
51,33
75,00
70,33
17,75
20,00
20,00
69,08
95,00
90,33
65,00
66,00
59,67
18,66
17,08
13,90
83,66
83,08
73,57
Уписује се 3 (три) студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.
Уписује се 3 (три) самофинансирајућа студента.
*
По Упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја
ПРЕДСЕДНИК
ЦЕНТРАЛНЕ КОМИСИЈЕ
________________________
Зоран Ивановић, доцент
15
Download

Коначна ранг листа - факултет примењених уметности