МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Распоред група и термина за реализацију психолошке и медицинско-здравствене процене
према Упутству за пријем кандидата из грађанства у војне школе
Кандидати одређени за психолошко тестирање 15.04.2015.г
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Број
пријаве
005
006
008
009
010
011
012
014
016
017
018
020
021
022
023
024
025
026
027
028
Презиме, име родитеља, име
РУЖИЋ Мирко САРА
ЈОСИПОВИЋ Стеве ВИШЊА
РАДОСАВЉЕВИЋ Радиша ТАМАРА
ПОЛИЋ Небојше ДУШИЦА
ЋОСИЋ Зоран КАТАРИНА
БОЖИЋ Милан ИВАНА
ДЕНИЋ Слађан АНА
ГАЧИЋ Предислав АЛЕКСАНДРА
ЈУРИШИЋ Гостимир САЊА
ЕРИЋ Драган ТИЈАНА
ДУЊИЋ Сретен ЈОВАНА
КОВАЧЕВИЋ Драгојле ЗОРИЦА
ЧАРАПИЋ Радован ОЛГА
КАШИКОВИЋ Влада ТИЈАНА
ЈОВИЧИЋ Драган ДРАГАНА
ВЕЛИМИРОВИЋ Велибор МИЛИЦА
ДИМИТРИЈЕВИЋ Богдан МИЛИЦА
ЖУЈОВИЋ Драган НЕДА
БАБОВИЋ Живомир МАРИЈАНА
ИВАНОВИЋ Хаџи Влада АНА
пол
м/ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ЈМБГ
0709996798428
2912996778610
2703996788413
0804996779515
2006996795018
1803996795038
2104996795044
2103996795048
3007996777036
0509995777010
1312996715154
0508996787811
2601997775016
1211996775032
1810996775033
0105996775026
2707996929985
2710996775016
0105996775018
2908996775010
Регионални
центар МО
Ваљево
Ваљево
Ваљево
Ваљево
Ваљево
Ваљево
Ваљево
Ваљево
Ваљево
Ваљево
Ваљево
Ваљево
Ваљево
Ваљево
Ваљево
Ваљево
Ваљево
Ваљево
Ваљево
Ваљево
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Кандидати одређени за психолошко тестирање 16.04.2015.г
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Број
пријаве
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
Презиме, име родитеља, име
ПЕРОВИЋ Горан ДИЈАНА
БЈЕЛЕТИЋ Мишо ДРАГАНА
БУЛАТОВИЋ Веселин МИЛОРАД
ЂУРОВИЋ Милош НИКОЛА
БЕЛОПАВЛОВИЋ Ненад МИЛОШ
МИЛАШИНОВИЋ Светолик НИКОЛА
РАШОВИЋ Миладин СТЕФАН
ЂУРЂЕВИЋ Радивоје СРЂАН
БАБИНЦЕВ Марин НИКОЛА
ВЕЉКОВИЋ Слободан МИЛОРАД
ЈЕЛИЋ Благоје Бранка МАРКО
ТЕРЗИЋ Зоран КРИСТИНА
ВОЈИНОВИЋ Иван АНДРЕА
ЛАЗАРЕВИЋ Славиша СЛАЂАНА
ПАНТОВИЋ Никодин ЈЕЛЕНА
ЖИВИЋ Мирољуб КРИСТИНА
ЖИВИЋ Мирољуб КАТАРИНА
ВУЧКОВИЋ Радиша ДРАГАНА
РАДОЈЕВИЋ Живорад ТАМАРА
АРСИЋ Драган ЈАСМИНА
пол
м/ж
ж
ж
м
м
м
м
м
м
м
м
м
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ЈМБГ
2304996726815
1306996726814
0608995780052
0610996780018
1106996782812
1509995780031
2308995914729
2401995934851
1707996924971
2403995780024
1512996784511
1707996785033
2810996785032
2706996939798
3105996785024
2703996785031
2703996785023
2504996727837
2301995727819
2110995979834
Регионални
центар МО
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Кандидати одређени за психолошко тестирање 17.04.2015.г.
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Број
пријаве
007
013
015
019
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
Презиме, име родитеља, име
МАРКОВИЋ Срећко МИЛАН
ТИМОТИЈЕВИЋ Душан ЛАЗАР
ЋЕНДИЋ Светомир НИКОЛА
ЛАЗОВИЋ Зоран НИКОЛА
КОПРИВИЦА Милош КОСАНА
ДОБРИЈЕВИЋ Зоран ДОРОТЕА
ТОДОРОВИЋ Жељко САРА
ВУКОТИЋ Веселин МАШАН
КОПУНОВИЋ Петар АНДРИЈАНА
НИКОЛИЋ Небојша АНЂЕЛА
БОШЊАКОВИЋ Жарко МИЛИЦА
ПАУНОВИЋ Милан МАРКО
ЈОКАНОВИЋ Стево САВО
БАШКАЛО Радослав ДУШКО
РАЈКОВИЋ Славиша ЂОРЂЕ
АРСОВИЋ Бошко АНЂЕЛА
СТРИКОВИЋ Драгослав МИЛИЦА
пол
м/ж
м
м
м
м
ж
ж
ж
м
ж
ж
ж
м
м
м
м
ж
ж
ЈМБГ
2410995783429
2610996790010
1109996790024
2807996782830
2103995178401
1503996715200
1801997158950
0802996710008
0510996715114
1012996715118
2212996715064
1310995710199
0304996100072
2107996101475
1504996710027
1501997715104
2008996939942
Регионални центар
МО
Ваљево
Ваљево
Ваљево
Ваљево
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Кандидати који су одређени за психолошко тестирање 20.04.2015.г.
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Број
пријаве
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Презиме, име родитеља, име
АНЂЕЛКОВИЋ Горан ДАНИЈЕЛА
АНЂЕЛКОВИЋ Драгослав НЕВЕНА
АРИЗАНОВ Милан ЈОВАНА
АРСИЋ Драгана ТЕОДОРА
БЛАГОЈЕВИЋ Томаш МИЉАНА
БУНИЋ Дејан КАТАРИНА
ВУКСАНОВИЋ Саша СТЕФАН
ГОЛУБОВИЋ Небојша МИЉАН
ДАВИДОВИЋ Срба ИВАНА
ДИНИЋ Драган МАРИЈА
ЂОРЂЕВИЋ Божидара САЊА
ЖИВКОВИЋ Бранимир ИГОР
ЖИВКОВИЋ Мирослава АНЂЕЛА
ЗДРАВКОВИЋ Славко МИОНА
ИЛИЋ Вељка ДРАГАНА
ИЛИЋ Горана МАГДАЛЕНА
ИЛИЋ Славољуб АЛЕКСАНДРА
ЈАНКОВИЋ Бобана МИЉАНА
ЈОВАНОВИЋ Бобана МИЛИЦА
ЈОВАНОВИЋ Горан МАРИЈА
пол
м/ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
м
м
ж
ж
ж
м
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ЈМБГ
0406996735059
1305996786012
0707996747022
3012996747041
0604997979934
1703995735037
2512996733511
2202996730114
0607996747036
1010996735043
1212996745010
1404996731321
2104996959802
2510996919809
1208996745035
1201996747017
0206996749115
2702997745010
1802996745034
0301996735036
Регионални центар
МО
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Кандидати за психолошко тестирање 21.04.2015.г.
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Број
пријаве
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
Презиме, име родитеља, име
ЈОВАНОВИЋ Зорана НИНА
ЈОВАНОВИЋ Миљан АНА МАРИЈА
КОВАЧ Жељко АНДРЕА
ЛУКИЋ Небојша ЛАЗАР
МАКСИМОВИЋ Драган САЊА
МАКСИМОВИЋ Срђан НИНА
МАРИНКОВИЋ Драган СТЕФАН
МИЈАЈЛОВИЋ Драгиша АНА
МИЛЕНКОВИЋ Бранислава ЉУБИНКО
МИЛУНОВИЋ Славимир МИЉАНА
МИТИЋ Михајла ВУКОТА
МИТИЋ Томислав НИКОЛА
МИТРОВИЋ Горана МИЛОШ
НИКОЛОВ Новица ЈОВАНА
ПАВЛОВИЋ Бојан БРАНКО
ПОПОВИЋ Зоран ЂОРЂЕ
РАДОВАНОВИЋ Горан АЛЕКСАНДАР
СТАНКОВИЋ Драгиша ЈЕЛЕНА
СТАНОЈЕВИЋ Драган РАДЕ
СТАНОЈКОВИЋ Горана ТИЈАНА
пол
м/ж
ж
ж
ж
м
ж
ж
м
ж
м
ж
м
м
м
ж
м
м
м
ж
м
ж
ЈМБГ
2308996745068
2006996735082
1402996735014
0108996781033
2111996786025
0705996786025
0510996730067
0502996738529
1810996750022
2410996735053
1006996751017
1507995730023
1508996740010
2209996735064
1706996730046
1210995742037
1405996914694
2509995755014
1005996742038
1606996747033
Регионални
центар МО
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Кандидати одређени за психолошко тестирање 22.04.2015.г.
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Број
пријаве
076
077
078
079
080
081
082
083
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
Презиме, име родитеља, име
ЋАТИЋ Маринка НИКОЛА
ВЕЛИМИР Никола НЕНАД
МЛАДЕНОВИЋ Владислав ТОМИСЛАВ
ВУЧКОВИЋ Дејан ФИЛИП
СУБАШИЋ Горан МАРКО
КРСТИЋ Јовица НИКОЛА
ЛАЈКО Золтан ТЕОДОРА
ПЕТКОВ Петар МИЛЕНА
СТОЈАНОВИЋ Дејана ДАНИЦА
РАЈКОВИЋ Јовица МИЛИЦА
РИСТИЋ Славољуб АЛЕКСАНДРА
СТAНКОВИЋ Татјана МИОНА
СТАJКОВИЋ Милан ЛУКА
СТАМЕНКОВИЋ Горан ЛАЗАР
СТОЈАНОВИЋ Звонимир ЈЕЛЕНА
ТОШИЋ Бојан СУНЧИЦА
ЦЕКИЋ Миленко ИВАНА
ЦЕКОВИЋ Саша АЛЕКСАНДАР
ЧУКУРАНОВИЋ Љубиша ВОЈИН
КОСТИЋ Драган МИЛЕНА
пол
м/ж
м
м
м
м
м
м
ж
ж
ж
ж
ж
ж
м
м
ж
ж
ж
м
м
ж
ЈМБГ
2405996800021
2709996800179
2706996800153
1501996800078
2311996800000
2712996800021
1803996805009
1103996805058
1606996745030
1011996919868
2403996735030
1001997735099
2502996730037
1006996914951
1002996759128
2402996735034
0611996757012
1909996750029
0903996782611
2504996735015
Регионални
центар МО
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Кандидати одређени за психолошко тестирање 23.04.2015.г.
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Број
пријаве
Презиме, име родитеља, име
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
РАНКОВ Саша ИВАНА
САНТРАЧ Боро ЈЕЛЕНА
КАЈТЕС Младен ЗОРАНА
БОГОСАВЉЕВ Стојан НАТАША
КУКУЉ Владимир ОГЊЕН
БОРКОВИЋ Владимир ИЛИЈА
ЛАКИЋЕВИЋ Веселин ДИНА
ЦРЕВАР Милан ЂУРО
ЈАНКОВИЋ Бојан МАЈА
КУКОЉ Душко ТАМАРА
ДАДИЋ Синиша МАЈА
КАПОР Миодраг МИЛИЦА
ПОПОВ Лаза МАРИЈА
БЕРАР Предраг ЈОВАНА
ЈАКШИЋ Александар ГОРАН
ВИЦИЈАН Мирослав ВАЊА
СТОЈШИЋ Живко ЈОВАН
СТАНОЈЕВИЋ Радослав БРАНКО
ПРОВЧИ Славољуб ВАЊА
ПЕТРОВИЋ Боривоје ВАЛЕНТИНА
пол
м/
ж
ж
ж
ж
ж
м
м
ж
м
ж
ж
ж
ж
ж
ж
м
ж
м
м
ж
ж
ЈМБГ
Регионални
центар МО
0608996845425
1803996845183
1309996845235
3101996715045
0806996810091
1606996810002
2707995815099
1310996810111
0101996825109
1406996305104
2506996865299
0912996865222
2006996855223
2001996855221
1609996800065
2403996715048
2412996890191
2010996880004
1401996895007
0304996885150
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Кандидати одређени за психолошко тестирање 24.04.2015.г.
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Број
пријаве
042
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
114
Презиме, име родитеља, име
ПЕРУНИЧИЋ Дарко АНЂЕЛА
ПАНДУРОВИЋ Дејан АНА
ВЕЛИЧКОВИЋ Драган ЛУКА
ЈОВАНОВИЋ Бошко ВАЛЕНТИНА
ПЕЈЧИЋ Саша ЈОВАНА
ЂУРИЦА Трипо ИВАНА
МИШКОВИЋ Златан АНИЦА
ПЕТРОВИЋ Југослав МИРЈАНА
СИКИМИЋ Владо ИВАНА
ОБРАДОВИЋ Жељко НИКОЛИНА
ЂОРЂЕВИЋ Славиша СТРАХИЊА
РИСТАНОВИЋ Боривоје ВЛАДИМИР
КРЕЈИЋ Раденко СРЂАН
ВУЧКОВИЋ Славиша КАТАРИНА
пол
м/ж
ж
ж
м
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
м
м
м
ж
ЈМБГ
2711996715184
2712995727819
2308996710256
2603996865332
1807996715145
1701997715158
0912996715026
1202996715138
0707996715090
2010995178403
2312996710121
2309996710058
1405996100050
1201996715204
Регионални
центар МО
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Крагујевац
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Кандидати за психолошко тестирање 27.04.2015.г.
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Број
пријаве
084
105
106
107
108
109
110
111
112
113
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
Презиме, име родитеља, име
МАРКОВИЋ Мирољуб МИРЈАНА
МЛАДЕНОВИЋ Драгиша МАРИНА
ЈОВАНОВИЋ Милош СОФИЈА
ДРИКИЋ Небојша КАТАРИНА
ВАСИЋ Слободан НАТАЛИЈА
БОЗДИЋ Ђокица СТЕФАН
СОТИРОВ Миланча НИКОЛА
СПАЛИНГЕР Алфред ДЕЈАН
КАЊЕВАЦ Горан КАТАРИНА
СОВРЛИЋ Драган КАТАРИНА
ЂОКОВИЋ Мирослав ЈЕЛЕНА
ЈАНОШЕВИЋ Саша ЂОРЂЕ
МИЈАТОВИЋ Саше МАРИЈА
ПЕШИЋ Милована МАЈА
ВУКОЈЕВИЋ Драгана МИЉАНА
ВУЛОВИЋ Јован ЛУКА
ВАСИЉЕВИЋ Иван МИЛИЦА
ДИМИТРИЈЕВИЋ Миленка АНЂЕЛА
МАТОВИЋ Ненад ДРАГАНА
ЈАНИЋИЈЕВИЋ Зоран НИКОЛЕТА
пол
м/ж
ж
ж
ж
ж
ж
м
м
м
ж
ж
ж
м
ж
ж
ж
м
ж
ж
ж
ж
ЈМБГ
1503996805021
2209996979648
1408996766023
0205996767028
2906996727226
2901996914776
0112995762016
1812995762089
0406996788942
0303997929775
1507996788955
0401996780818
1601997725023
1006996725032
1011996725028
2912995720058
1309996725027
0510996725012
0703996725058
1911996725010
Регионални
центар МО
Нови Сад
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Download

Распоред група и термина за реализацију психолошке и