w
w
w
s
r
.
ad
SADRZAJ
kir U V O D
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
.se
1. Znacaj i uloga savremene nezavisne revizije
1.1 Razvoj nezavisne revizije u svijetu
1.2 Razvoj revizije na nasem ekonomskom prostoru
1.3 Definicija nezavisne revizije
1.4 Vrste revizije
1.5 Vrste revizora
1.5.1 Interni revizori
1.5.2 Eksterni revizori
1.5.3 Drzavni revizori
w
w
w
s
r
.
d
ir a
ww
k
s
r
ina
m
e
s
w.
s
r
.
ad
e
s
.
w
ww 08
s
r
.
ad
ZAKLjUCAK
LITERATURA
10
11
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
04
04
04
05
05
06
06
06
06
07
07
w
w
PRILOG 1- Izvjestaj o internoj reviziji
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
s
r
.
d
ira
2. Interna revizija
2.1 Izvjestaj internog revizora
kir
03
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
2
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
UVOD
s
r
.
ad
n
i
m
ese moderno drustvo nikada ne bi razvilo u toj mjeri bez.se
s
Nije pretjerano ako se kaze
da
.
w i revizora, kao,,andjela cuvara’’kvaliteta finansijskog
w
nezamjenjive uloge w
racunovodja
w
w
izvjestavanja. Racunovodstvo,
kao i revizija, ima dugu praistoriju. Dokaze ow
obavljanju
revizije antropolozi su pronasli jos u vrijeme Vavilonije-3000 godina prije nase ere. Revizija
je, takodje, obavljana i u staroj Kini, Grckoj i Rimu.
s savremene revizije finansijskih izvjestaja direktnodje.rpovezan
s sa razvojem
r
.
Razvoj
d
a i obezbedile kontrolu
korporacija, koje su prikupljale kapital od brojnihirakcionara
kiravelikih
k
najveceg dijela kapitalnih resursa na odredjenom podrucju.
s
r
a
n
i
Pojam interna revizija dobijae
nam
znacaju 1981. godine kada savez revizora daje veoma
e
s
sadrzajnu definiciju funkcije .interne revizije, koja glasi: ,,Interna revizija je nezavisna.s
wje ustanovljena unutar organizacije u cilju ispitivanja i procjene
w
funkcija procijenjivanja
koja
w
w
wservis toj organizaciji’’.
w
njenih aktivnosti kao
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
3
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
1.ZNACAJ I ULOGA SAVREMENE NEZAVISNE REVIZIJE
n
i
m
.se
e
s
.
w
Od najstarijih civilizacija do danas, uloga racunovodja je bila da se zastiti integritet
finansijskog sistema. Oni su to mogli da cine jer su visoko obuceni i profesionalci sa
obimnim fondom znanja. Otuda, oni pruzaj najvrednije usluge kapitalistickom drustvu i bez
njihove uloge je nezamisliva efinasnost trzista kapitala.
Polazeci od toga, s pravom bi se moglo zakljuciti da se analiza principa nezavisne
revizije ne moze kompetentno obaviti ukoliko se pri tome ne uzmu u obzir dostignuca koja
su u toj oblasti ostvarena u praksi SAD I V.Britanije, kao i dostignuca sadrzana u okviru
publikovanih Medjunarodnih standarda revizije(MSR). A kada je rijec o MSR treba reci da
danas veliki broj zemalja u svijetu iste primjenjuje za obavljanje revizije, odnosno MSR su u
tim zemljama proglaseni kao njihovi nacionalni standardi.
w
w
w
s
r
.
d
ir a
ww
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
m
e
e
s
s
.
.
w imaju dugu praistoriju. Dokaze o obavljenoj wreviziji
w
Racunovodstvow
i revizija
w jos u vrijeme Vavilonije-3000. godina prije nase ere.w
antropolozi su pronasli
Revizija je,
1.1 Razvoj nezavisne revizije u svijetu
takodje, obavljana i u staroj Kini, Grckoj i Rimu.
U srednjem, za razliku od starog vijeka, revizija postaje mnogo slozenija, posebno
kada je rijec o Velikoj Britaniji. Visoki drzavni zvanicnici su bili odgovorni celnicima
srednjovijekovnih drzavica.
Razvoj savremene revizije finansijskih izvjestaja direktno je povezan sa razvojem
velikih korporacija, koje su prikupljale kapital od brojnih akcionara i obezbedile kontrolu
najveceg dijela kapitalnih resursa na odredjenom podrucju.
Ujedinjeno kraljevstvo ostaje centar razvoja revizije finansijskih izvjestaja sve do
dvadesetih godina XX vijeka. Od tada pa na dalje, taj centar se pomijera prema SAD.
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
e
s
.
w
w
w
w 1.2 Razvoj revizije na nasem ekonomskom prostoru ww
Pocetak organizovane revizije na prostorima bivse SFRJ je otpoceo na teritoriji
Slovenije, Istre i Dalmacije koje su do 1914. godine bile u sastavu Austrije. Preciznije, na
osnovu odredaba Zakona o reviziji privrednih i gospodarskih zadruga iz 1903. godine bilo je
propisano da svaka zadruga mora da bude podvrgnuta redovnoj reviziji svake druge godine.
Kada je rijec o Srbiji, osnovni propisi o reviziji zadruga su bili obuhvaceni u Zakonu o
zemljoradnickim i zanatskim zadrugama za 1898. godine.1
Za razliku od zadruga, uvodjenje revizije za nezadruzne privredne organizacije je
uvedeno znatno kasnije, po osnivanju zajednicke drzave Juznih Slovena. Preciznije, to je
bilo tek 1935. godine kada je osnovan Revizorski ured pri Trgovinsko-industrijskoj komori u
Zagrebu.
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
s
r
.
d
a
r
i
k
1
w
S.Martic, Kontrola i Revizija, Ekonomski fakultet Beograd, 1987, str. 22-27
k
s
r
na
s
r
.
irad
4
Download

2555-Revizija-Interna revizija