NEBOJŠA ČOVIĆ NAJAVUUJE ZVEZDA JURIŠA
f£
hvatamo za vrat
Ove sezone
Napadamo titule, i to ne krijemo. Ne krijemo ni da ćemo napasti
sve faktore neregularnosti. Ako hoće da muljaju hvatamo za vrat
-
nebojša
Čović, rešen
nego- ikad,
objavljuje da će Crvena zvezda ove sezone napasti trofeje u svim takmičenjima. S podrškom istaknutih zvezdaša i rašterećen od
više
nEil__H___l--_H_-i'
'-_____B
______I1_h__s_______-______
r
I
'___________________■___________■
_______^_H___________________________l___B_l
afera
privredno-političkih
koje tresu i domad sport,
deluje samouvereno. Ide
mu, kaže, u prilog i to što je
prvi predsednik koji je klubu
skinuo s leda višemilionski
dug i uspravio ga, što je dugo
godina za Zvezdu bila misaona imenica.
CUj nam je da u svim tak-
-
mičenjima napadnemo prvo
mesto: u ladranskoj, Evrokupu, domaćoj ligi i kupu. I to
uopšte ne krijemo. Kao što
ne krijemo da ćemo napasti i
sve diuge faktore koji proba-
judanasuveduuneregular-
_________________r__^'^^8llii/S_
'^S___P7-Pll'fiM. -^_________H
'
^
^
________________*ti____i___K %.'
'J* ''.lU-K-ji/' ___________
_________________P"' :! '"l'
'
_______________________________--^ll________l
da nas
uvedu u prijavštinu. To me
ne interesuje, hoću da na terenu budemo prvi.
lzgleda kao da se uzda-
•
teupromenudruštvenopo-
UtHSkekHme.
Prošle sezone imali smo
sa sudijama, metaforički rečeno, hvatamo za vrat ističe
Čović za Informer.
jednog državnog sponzora,
•Kakotoii_is-_te„damu-
Ijajusasud-jama"?
Pa lepo: mi uložimo
ogroman rad i novac, a onda
dode neki laufer, da li je nekom kum ili nije, pa prospe
sve sa tri duvanja u pištaljku.
To više nece mođ! Baš da vidim koji će to autoriteti pristati da štite takve. Čemu onda spoit? Pa je 1' treba da pristanemo na dogovor da je
neko prvi, a mi da budemo
dnjgi? Ja na takve dogovore
ne pristajem. Naprotiv, svim
kapacitetima i svom snagom
-
kontrolisaćemo dešavanja i
x
-
„Telekom", koji nam je dao
200.000 evra. Naš veliM rival
imao je istog tog sponzora,
samo ne znam da li je suma
za njih bila tri fli četiri puta
veća. Tako više neće moći.
Ne želim da se vraćam u
prošlost, jer znam da je bilo
nepravde i kad je Zvezda
imala državne pare, a Partizan nije, pa se zatim situaci-
-K-V
otpč^lisutajdug.Hvalaimnatome
ja okrenula. Sistem koji ćemo postaviti regulisaće potrebu da Partizan dobije dr-
žavne pare, a da Zvezda dobije isto, samo deset odsto
manje dok je slabije plasirana od Partizana. Srbiji su
potrebni i Zvezda i Partizan.
Da H će vam u tome po-
•
mođAleksandarVučić?
-Kao predsednik, iskoristiću poznanstva, veštinu i
iskustvo iz privrede, politike
i sporta da povežem sve zvezdaše koji mogu da pomognu, ma kojoj stranci ili kompaniji pripadaju. Bez obzira
Želimo dobre odnose
-
*■
0™^niajeZv_2dadugoi»alaix>uac,
nećemo dozvoliti
nosti. Više ćutanja nema. A
to znači, ako hoće da muljaju
-
3w/
- '&^bts-. \"^9^^H______________I
WS^^^i£^Š^^Š^.^mmmmmmmmmm\
mmmmmmmmmmmmm
_____________________________________________
4
i sa Partizanom
dobre odnose sa svima, pa i s Partizanom.
Polemika sa ostrašćenim i nebitnim Ijudima za Zvezdu je
gubljenje vremena. Pokaza.e se ko koga gura i gde ga gura.
Želimo
na sve oštre razlike, dogovorili smo se da mi koji volimo
Zvezdu budemo objedinjeni. Naiavno, tu je i gospodin
Vufić. Zašto bismo krili, kad
to radi i Partizan? Ovde ništa
ne može bez politike, ali sve
će biti u okvkiina zakona i
normalnog poslovanja.
Pa kad neto za godinu
vrali 15 mflfcma evra duga,
to se baš i ne može nazvati
normalnim poslovanjem.
Da niste pronašH neki davnozaboravljenlnovac?
Ništa nismo pronasli.
Ponašamo se domaćinsJd,
vodimo računa o svakom di-
•
-
naru. Nemaputovanja naletnje kampove po Americi i
nema troškova za izmišljene
i poluizmišljene marketin-
ške aktivnosti. Sve mora da
bude u okvirima budžeta.
Dobro, att kako ste de-
•
NA SVA PRVA MESTA
Zadovoljan sam pojačanjima
-
Zasad mi tim izgleda veoma
dobro, zadovoljan sam pojačanjima. Iz plana nam je izmakao
samo Omar Tomas, koji je dobio mnogo vecu ponudu od Samare. Rakočević, Braun, Savović i Simonović su nam najjača
uporišta, kao i to što smo sa šest mladih igrača produžili ugovore na tri godine.
blokirali račun? Odakle
vam 15 milionaevra? Kako
jeuopštemogudedakosarkaSkt klub duguje toUko?
- Svega tu ima: i napumpanih potraživanja, i
nerealnih direktorskih plata, i nepoštenih menadžera, igrača... Kad sam izabran za
predsednika, rekao sam da
nije moje da se bavim istražnim radnjama, nego da na
osnovu dokumentacije dodem do realnog duga. Zivi
smo se namučili da nademo
te papire, pošto su neke
prethodne uprave vodile
evidenciju, najblaže rečeno,
aljkavo. Kad smo to uspeli
da sredimo, shvatili smo da
dugujemo 15,5 miliona evra.
Onda smo više od 80 odsto
duga eliminisali u dogovoru
s poveriocima, deo smo platili igračima kojima smo dugovali, a ubrzo ćemo vratiti i
preostalih 300.000 evra.
•
eiimlnisali dugove poveri-
Čekajte, kako ste to
laca?
-
Pa lepo, otpisali su ih.
Najveci problem bilo je jemstvo kojim je založen grb
Zvezde, i to ne košark__ke
sekcije, nego sportskog društva. Na to sam potrošio šest
meseci, a proces je okončan
zahvaljujući razumevanju
gospodina Beka, čijaje firma
bila vlasnik grba i koji je i taj
deo troška eđiminisao. Posle
toga smo imali i drugog veli-
kog poverioca,
gospodina
Slobu Vučićevića, kome je
Zvezda dugovala oko Četiri
miliona evra. I to smo uspeli
da regulišemo, a milion i po
je isplatio FMP. Veoma sam
zahvalan velikim poveriocima na razumevanju.
•Danebudedavassamo
mi cačkamo, možete 11 da
odgovorite kolegama iz
Partizana, koji su se javno
zapitaliodaklevampareza
pojačanja?
Prema planu koji smo
zacrtali kad smo došli u
klub, druga godina je period u kom će Zvezda svim
raspoloživim snagama krenuti ka cilju, a to su prva
mesta. Na osnovu te obaveze pravimo budžet, a na
osnovu budžeta formiramo
tim. Čuo sam da naše rivale
zanima odakle nam novac i
kako to da Braun nije došao
kod njih, nego kod nas, ali
me to ne čudi. Onaj ko ne
zna da odradi posao u svojoj kući, obično gleda preko
plota. Neka se oni bave sobom, anenama.
-
• Kažetedaprvakdriave,
i to 11 puta uzastopno, ne
znadaradiposao?!
Respektujem njihove rezultate i rad, ali sigurno necu
ući u polemiku koja bi nas
uvela u ambijent brloga. No
daću vam primer: Zvezda
sad za porez duguje 2.500
evra i bila je u blokadi zbog
tih obaveza, a pročitali smo
da Partizan duguje za porez
1.100.000 evra, i niko ga ne
blokira. E to mi nije jasno,
odnosno jasno mi je, ali ću
se praviti da mi nije jasno
-
akovamsetakovišesviđa.
Nemojte, recite na šta
•
ciljate.
-
Poreski obveznik duguje
državi više od milion evra, a
traži i dobija pare od te države. Pa ako su dobili pare,
onda prvo moraju da plate
porez, da bi država iz tog
poreza opet mogla da im
pomogne. Pravila treba da
buduistazasve. ANATADfĆ
Download

Prilog 3 - KK Partizan