Tehnički list proizvoda
URSA SECO PRO 2
Parna prepreka
Tehničke karakteristike:
- Propustnost za vodenu paru sd vrednost ~
~ 2m
- Veoma otporna na cepanje zbog strukture materijala (PP-flis sa polimernim
premazom
- Mlečno bela
- Vlagonepropusna
- Nepropusna za vazduh
- Markeri za pomoć kod polaganja
Područja upotrebe:
Kao parna prepreka kod:
- Kosih krovova
- Međuspratnih konstrukcija i spuštenog plafona ka hladnom potkrovlju
- Drvenih konstrukcija i drvenih panela sa toplotnom izolacijom kao ispunom
- Izolacije spoljašneg zida iznutra
Tehničke karakteristike
Materijal
sd -vrednost
Debljina
Propustnost za vazduh
Klasa gorivosti
Zatezna čvrstoća po dužini
Zatezna čvrstoća po širini
Temperaturno područje upotrebe
Boja
Stabilnost na svetlost
Težina
Težina koluta
Širina
1,5 m
Dužina
50 m
Podaci
Jedinica mere
Polipropilenski flis sa 2-slojnim polimernim premazom
m
~
~2
mm
0,5
nepropusno
B2
E
200
N/5 cm
135
N/5 cm
-40 do +80
C
mlečno bela
Potrebna je zaštita od direktnog sunčevog zračenja
~
g/m 2
~ 110
~ 9,5
kg
~
Količina
2
75 m /Rolni
Broj
20 Rolni/Paleti
Standard
EN 1931
EN 1849-2
EN 12114
DIN 4102-1
EN 13501-1
EN 12311-1
EN 12311-1
Količina
1500 m2/Paleti
Tehničke informacije se odnose na naše dosadašnje znanje i iskustva. Kod opisa područja upotrebe, moguće je da specifičnosti u
pojedinim slučajevima nisu uvažavane, i za to ne preuzimamo nikakvu odgovornost. Molimo, uvažavajte važeće tehničko stanje i
stručne smernice.
URSA Beograd, d.o.o., Milutina Milankovića 25, 11000 Novi Beograd
Telefon za informacije: 011/2137 548, E-mail: [email protected]
Prodaja Tel/Fax.: 011/2137 480
Download

TEHNIČKI LIST SECO PRO 2 SRB.cdr