Tehnički list proizvoda
URSA SECO PRO 0,04
Paropropusna-vodonepropusna folija sa samolepljivim preklopom
Tehničke karakteristike:
- Paronepropusna, sd vrednost ~ 0,04 m
- Veoma otporna na cepanje zbog 3-slojnog flisa sa polipropilenskim filmom
PP-folije od koje je sastavljena
- Otporna na vetar zbog samolepljivog preklopa (sa obe strane po jedan)
- Laka montaža (markeri za preklapanje)
- Otporna na sredstva za zaštitu drveta
- Nema neželjenih reakcija u kontaktu sa drugim građevinskim materijalima
Područja upotrebe:
- Kao sekundarni pokrivač kosog krova -ispod crepa i vazdušnog prostora za
ventilaciju -direktno preko rogova (na termoizolaciju) ili preko daščane oplate
kojom je podaščan krov.
- Kao obloga preko toplotne izolacije u sistemima provetravanih sendvič fasada
gde štite izolaciju od prodora vlage i uticaja vetra.
- Kao zaštita od atmosferskih padavina negrejanih potkrovlja, gde je
razapinjemo ispod kosog krova.
Tehničke karakteristike
Podaci
Jedinica mere
3-slojni flis sa polipropilenskim (PP) filmom
≥ 0,04
m
0,8
mm
B2
Materijal
sd vrednost
Debljina
Klasa gorivosti
E
270
270
50
40
N/5 cm
N/5 cm
(%) N/mm 2
(%) N/mm 2
Norma
CE atest po DIN EN 13859-1
DIN EN ISO 12572-C
DIN EN 1849-2
DIN 4102-1
EN 13501-1
EN ISO 12311-1
EN ISO 12311-1
EN ISO 12311-1
EN ISO 12311-1
Zatezna čvrstoća po dužini
Zatezna čvrstoća po širini
Max. podužno istezanje
Max. poprečno istezanje
Otpornost na kidanje ekserom
po dužini
+ 20
150-
N(N/mm)
DIN EN 12310-1
Odpornost na kidanje ekserom
po širini
+ 20
160-
N(N/mm)
DIN EN 12310-1
otporno
Otpornost na jake atmosferske padavine
Temperaturno područje upotrebe
-40 do + 80
3 (UV-stabilizovana)
Otpornost na sunčevo zračenje
klasa W1
Otpornost na prodor vode
Boja
Crvena (Bordo)
Površinska težina
~ 175
Težina rolne
13
Širina
1,5 m
Dužina
50 m
AZ: 090330-2
Mesec
g/m2
kg
Količina
Broj
2
20 Rolni/Paleti
75 m /Rolni
DIN EN 1928
Količina
1500 m2/Paleti
Tehničke informacije se odnose na naše dosadašnje znanje i iskustva. Kod opisa područja upotrebe, moguće je da specifičnosti u pojedinim
slučajevima nisu uvažavane, i za to ne preuzimamo nikakvu odgovornost. Molimo, uvažavajte važeće tehničko stanje i stručne smernice.
URSA Beograd, d.o.o., Milutina Milankovića 25, 11000 Novi Beograd
Telefon za informacije: 011/2137 548, E-mail: [email protected]
Prodaja Tel/Fax.: 011/2137 480
Download

tehnički list seco pro 0,04