25.03.2014
TEİAŞ
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
SAKARYA İLİNE AİT BİLGİ NOTU
1.
5.İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUPMÜDÜRLÜĞÜ’NÜN SORUMLULUK
ALANI
Grup Müdürlüğümüz merkezi Sakarya’da olmak üzere Kocaeli, Bolu, Düzce, Bartın ve
Zonguldak İllerinin 380 kV. ve 154 kV. Enerji İletim Hatları ve Trafo Merkezlerinin işletme ve
bakım hizmetlerini yürütmektedir.
Grup Müdürlüğümüz bünyesinde 380 kV. gerilim seviyesinde 4 adet, 154 ve 66 kV.
gerilim seviyesinde 31 adet trafo merkezi bulunmakta olup, toplam kurulu gücü (cebri) 5967,2
MVA.dır. 380 kV. trafo merkezlerinde toplam 12 adet trafo bulunmakta olup toplam kurulu
gücü 2250 MVA.dır. 154 ve 66 kV. trafo merkezlerinde toplam 72 adet Güç Trafosu İşletmede
olup, toplam kurulu güçleri 3717,2 MVA.dır. (Ayrıca işletmede olan 4 adet 154/66 kV. toplam
kurulu gücü 198,2 MVA olan trafo merkezi vardır.)
İletim Hatlarımız 380,154 ve 66 kV. Seviyelerinde bulunmakta olup, 1200,931 km
uzunluğunda 380 kV.luk, 1453,381 km. uzunluğunda 154 kV.luk, ve 53,746 km.
uzunluğunda 66 kV. luk E.İ.Hattı mevcuttur.
Grup Müdürlüğümüzün Toplam E.İ.H.uzunluğu 2,708,058 km’ dir.
2.
SAKARYA İLİ BAZINDA İLETİM SİSTEMİNDE İŞLETME VE BAKIMI YAPILAN
TRAFO MERKEZLERİ VE İLETİM HATLARININ TEKNİK BİLGİLERİ
İşletme ve Bakım Müdürlüğümüz, Sakarya İlimizde, 1 adet 380 kV. Adapazarı-II Trafo
Merkezi (1475 MVA) ve Hendek, Kaynarca, Karasu, Pamukova, Sakarya ve Kuzuluk olmak
üzere 6 adet 154 kV. Trafo Merkezi işletmede olup kurulu gücü (587 MVA)’dır. Toplam
kurulu güç ise 2062 MVA’dır.
2013 Yılı puant yükü 434 MW olmuştur. Trafo Merkezlerimizle Enerji iletimini
sağlayan 465,163 km. 380kV. 294,696 km. 154 kV.luk Enerji İletim Hattı mevcuttur
3.
SAKARYA İLİNİN ÜRETİM TÜKETİM BİLGİLERİ
Sakarya ilimizde 4 adet Hidroelektrik santralı faaliyette olup, kurulu gücü KAREL
ENERJİ HES 9,3 MW, PAZARKÖY HES 0,222 MW, HARAKLI HES 0,33 MW, ADA SU
9,6 MW’dır. Toplam kurulu güçleri 19,452 MW’dır.
Sakarya ilinde 2 adet Yap işlet modelinde Doğal gaz çevrim santralı bulunmakta
olup, kurulu güçleri GEBZE DGKÇS 1540 MW, ADAPAZARI DGKÇS 770 MW’dır.
Toplam kurulu güçleri 2310 MW’dır.
Sakarya İlinde 4 adet oto prodüktör santralı mevcut olup, kurulu gücü GOODYEAR
9 MW, AYDIN ÖRME 7,2 MW, AK GIDA 7,83 MW, PAMUKOVA ÇÖP 1,4 MW,
KARMA GIDA 1,52 MW’dır. Toplam kurulu güçleri 26,95 MW’dır.
2013 yılında Sakarya İlimizde 16.989.493.103 kWh elektrik üretimi yapılmış,
2.604.007.314 kWh. Elektrik enerjisi tüketilmiştir.
Yatırım Projeleri :
2012-2013 Yıllarında Karasu-Kaynarca TM Tevsiat çalışmaları yapıldı.
2013-2014 Yılı Karasu- Kaynarca E.İ.H. devam ediyor.
2013-2014 Yılı Ada 2-Paşaköy E.İ.H.devam ediyor.
Download

Sakarya İl Bilgileri - Teiaş 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü