25.03.2014
TEİAŞ
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
ZONGULDAK İLİNE AİT BİLGİ NOTU
1.
5. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN SORUMLULUK
ALANI
Grup Müdürlüğümüz merkezi Sakarya’da olmak üzere Kocaeli, Bolu, Düzce,
Bartın ve Zonguldak İllerinin 380 kV. ve 154 kV. Enerji İletim Hatları ve Trafo
Merkezlerinin işletme ve bakım hizmetlerini yürütmektedir.
Grup Müdürlüğümüz bünyesinde 380 kV. gerilim seviyesinde 4 adet, 154 ve 66
kV. gerilim seviyesinde 31 adet trafo merkezi bulunmakta olup, toplam kurulu gücü
(cebri) 5967,2 MVA.dır. 380 kV. trafo merkezlerinde toplam 12 adet trafo bulunmakta
olup toplam kurulu gücü 2250 MVA.dır. 154 ve 66 kV. trafo merkezlerinde toplam 72 adet
Güç Trafosu İşletmede olup, toplam kurulu güçleri 3717,2 MVA.dır. (Ayrıca işletmede
olan 4 adet 154/66 kV. toplam kurulu gücü 198,2 MVA olan trafo merkezi vardır.)
İletim Hatlarımız 380,154 ve 66 kV. Seviyelerinde bulunmakta olup, 1200,931 km
uzunluğunda 380 kV.luk, 1453,381 km. uzunluğunda 154 kV.luk, ve 53,746 km.
uzunluğunda 66 kV. luk E.İ.Hattı mevcuttur.
Grup Müdürlüğümüzün Toplam E.İ.H.uzunluğu 2,708,058 km’ dir.
2.
ZONGULDAK İLİ BAZINDA İLETİM SİSTEMİNDE İŞLETME VE BAKIMI
YAPILAN T.M.LERİ VE İLETİM HATLARININ TEKNİK BİLGİLERİ
Çatalağzı İletim İşletme ve Bakım Müdürlüğümüz Zonguldak İlimizde 1 adet 380
kV. Ereğli-III Trafo Merkezi (570 MVA), 7 adet 154 kV. Trafo Merkezi Yeni Çatalağzı,
Zonguldak-II, Ereğli-I, Erdemir-I, Erdemir-II, Çaycuma-II, Yeni Kozlu Trafo Merkezi
(924,5 MVA) ve 4 adet 66 kV. Trafo Merkezi Karadon, Zonguldak-I, Kozlu, Kandilli,
Trafo Merkezi (165,7 MVA) mevcuttur. Zonguldak ilinin toplam kurulu gücü 1660,2
MVA’dır.
2013 Yılı puant yükü 385 MW olmuştur. Trafo Merkezlerimizle Enerji iletimini
sağlayan 54,499 km. 380 Kv
, 241,560, km. 154 kV.ve 53,746 km.lik 66 kV Enerji İletim Hatları mevcuttur
3.
ZONGULDAK İLİNİN ÜRETİM TÜKETİM BİLGİLERİ
Zonguldak ilinde 2 adet Termik ÇATALAĞZI TERMİK (300 MW) ve ZETES
(EREN ENERJİ) 1360 MW. Santralı bulunmakta olup, toplam kurulu gücü 1.660 MW
dır. Zonguldak ilinde 3 adet oto prodüktör santralı mevcuttur. ERDEMİR (245 MW),
OYKA KAĞIT (10 MW), TEFEN HES (33 MW) olup, toplam kurulu güçleri 288
MWdır.
2013 Yılında Zonguldak İlimizde 12.352.611.953 kWh elektrik üretimi yapılmış,
2.937.631.251 kWh. elektrik enerjisi tüketilmiştir.
Yatırım Projeleri :
2012-2013-2014 Yılı EREĞLİ TM Tevsiat çalışmaları yapıldı.
2013 Yılı YENİÇATES TM Tevsiat çalışmaları yapıldı.
2012-2013-2014 Yeniçates-Karabük OSB E.İ.H. yenileme çalışmaları devam ediyor.
2012-2013-2014 Yeniçates-Zonguldak2-Ereğli2 E.İ.H. Yenileme devam ediyor.
2013-2014 yılı Eren Tes-Ereğli-Osmanca E.İ.H. çalışmaları devam ediyor.
Download

Bu Benim Eserim" İl Çalışma Grubu Tarafından Bölge Çalışma