Radniční list
PŘEDSTAVUJEME: Společnost InTiCa Systems čelí krizi strategickým rozhodnutím
Patříte k menšině žen, které dosáhly
v Čechách poměrně vysokého manažerského postavení ve firmě vlastněné zahraničním kapitálem. Jak se vám to podařilo?
Moji pozici bych určitě nenazvala jako
vysoké manažerské postavení. Ve firmě
InTiCa jsem v podstatě od počátku jejího
fungování v Prachaticích, kdy jsem uspěla
ve výběrovém řízení na pozici asistentka.
Postupně jsem přebírala další a další úkoly
a zodpovědnost. Mohu potvrdit, že ženy
to v řídících funkcích nemají jednoduché,
a to hlavně v momentě, kdy musí své pracovní vytížení skloubit s rolí matky. Bez
významné podpory své rodiny bych tuto
pr áci vykonávat nejen ž e nemohla,
ale vlastně bych se k ní nikdy nedostala.
Jitka Havlíková
obchodní manažerka
a vedoucí personálního oddělení
InTiCa Systems, s. r. o. Prachatice
Datum a místo narození: 13. ledna 1976
v Prachaticích
Rodinný stav: svobodná
Děti: dcera Jana (narozena v r. 2004)
Dosažené vzdělání: Základní škola Zlatá
stezka v Prachaticích, Gymnázium Prachatice (maturita v r. 1994), Vyšší odborná škola
České Budějovice se zaměřením na ekonomiku podniku (ukončena v r. 2000)
Dosavadní kariéra: Schott Zwiesel Husinec
(1997–2003) – nejprve asistentka vedoucího
výroby, později vedoucí kvality, Rodentica
Vimperk (2003–2006) – vedoucí obchodního oddělení, InTiCa Systems, s. r. o. Prachatice (od r. 2006–dosud) – nejprve asistent vedení, nyní vedoucí personálního
oddělení
Koníčky: koně, volejbal, lyžování
InTiCa Systems, s. r. o. – stroze řečeno –
vyrábí v Prachaticích elektronické komponenty. Jaké konkrétně? Pro jaké odběratele?
Stručně lze říci, že se zabýváme výrobou elektronických komponent pro
automobilový průmysl a solární technologie. Veškeré produkty vyrábíme
pro naši „matku“, tedy mateřskou firmu, v Pasově, která je dál distribuuje
prakticky po celém světě. Co se týká automobilek, máme co do činění se
značkami jako například Audi, Porsche, Mercedes, Chrysler, BMW, Ford
nebo Landrover. Solární moduly dodáváme především do Německa, Španělska a Švýcarska.
Měnil se v historii vyráběný sortiment?
Není to tak, že by InTiCa měla nějakou dlouhou historii, jsme zatím spíše
„mladá“ firma. Koncern byl založen v roce 2000 se sídlem v bavorském
Pasově. Základní kámen výrobního závodu v Prachaticích byl položen v
roce 2005 a první výroba se rozjela na jaře 2006. Od té doby došlo k
výrazné změně v oblastech sortimentu. Na počátku se firma věnovala produktům pro automobilový a telekomunikační průmysl; automotive zůstal,
podíl telekomunikačních produktů postupně klesal, až jej téměř zcela
nahradily solární moduly.
Kolik firma momentálně zaměstnává v Prachaticích pracovníků
a jakých profesí?
V současné době máme 380 pracovníků, z většiny se jedná o montážní
dělníky a obsluhy strojů. Tento počet není ale konečný, stále přijímáme
nové zaměstnance.
Jak hodnotíte spolupráci s městem Prachatice a s dalšími institucemi,
například s úřadem práce?
Osobně hodnotím spolupráci ať s městem Prachatice či s jinými úřady
velice pozitivně. Dobrou spolupráci se všemi institucemi považujeme
za důležitou součást ve fungování firmy a popravdě si to opačně ani neumím představit. Ve všech důležitých skutečnostech jsme zatím vždy
dosáhli shody a pevně věřím, že tomu tak zůstane i do budoucna. Zároveň
doufám, že kdyby byla stejná otázka položena i druhé straně, zněla by
odpověď také kladně.
Dotkla se firmy jako celku a prachatického provozu speciálně hospodářská krize?
Jelikož závod v Prachaticích je jediným výrobním místem celého koncernu, nelze firmu v Pasově a v Prachaticích posuzovat zvlášť. Jinými
slovy, problém, se kterým se potýká „matka“, je zároveň i problémem českého závodu a naopak. Krize zasáhla samozřejmě i naši firmu, ale díky
včasnému strategickému rozhodnutí managementu koncernu přizpůsobit skladbu našich výrobků aktuální poptávce, se nám podařilo krizi přečkat bez nějakých, řekněme, nepopulárních opatření jako propouštění
zaměstnanců, omezování výroby či krácení mezd. Tím dobrým rozhodnutím mám na mysli postupný přechod od telekomunikačních komponent na výrobky pro solární průmysl.
Jsou celosvětové ekonomické potíže podle signálů z vaší mateřské
firmy na ústupu, nebo máme očekávat ještě razantnější dopady?
Soudě podle počtu navyšování zakázek, a to i v oblasti automotive, si myslím, že by krize mohla být na ústupu. S negativními ekonomickými
dopady se ale firma bude ještě po nějakou dobu vyrovnávat.
Určitě se vám hodila znalost cizích řečí…
To jednoznačně. V současné době je znalost
minimálně jednoho světového jazyka
nezbytností pro každého, kdo chce uspět
na nějakém vedoucím postu v zahraniční
firmě. Můj táta mi již od malička, ještě
za minulého režimu, vtloukal do hlavy, jak
důležité je učit se cizí řeči a hodně mu na tom
záleželo. Tehdy jsem to moc nechápala, nyní
jsem mu za to vděčná.
Jedná se vám (obchodně) lépe s muži, nebo se ženami?
Asi se to nedá jednoznačně říci. V pracovních záležitostech se setkávám
jak s muži i ženami příjemnými, tak i s muži a ženami, řekněme, méně
sympatickými. Přesto, kdybych se měla k jedné variantě přiklonit, tak
s muži. Ale možná je to dané tím, že při pracovních jednáních se potkávám převážně s muži.
Je snadnější řídit ženský, mužský, nebo smíšený kolektiv? Proč?
Smíšený a vyvážený kolektiv je důležitý ani ne tak z pohledu snadnějšího
řízení jako spíše z pohledu samotného fungování kolektivu. Je jasné,
že ženský kolektiv přistupuje k problémům v mezilidských vztazích
a k jejich řešení jinak než kolektiv mužů. U nás převažují ženy, i když
oproti začátkům se podíl mužů neustále zvyšuje. Ze svého pohledu jsem
za to každopádně ráda.
Jak vzpomínáte na vaše začátky ve firmě?
Jako všechny začátky, nebyly jednoduché. Když jsem nastoupila do firmy,
bylo hotové stěží opláštění jedné výrobní haly. Od té doby jsem se musela
postupně podílet na řešení různých problémů spojených s výstavbou
nového závodu. Ještě ani nebyla zcela uzavřena jedna stavební etapa, již
se začalo s další. S odstupem času se ale pro mě ukázalo velice výhodné,
že jsem byla všemu přítomná již od začátku, kdy se formoval nejen vzhled
firmy, ale i její organizace a systém.
Je systém řízení německé firmy podle vás v něčem jiný, než jste
poznala u tuzemských firem?
Na tuto otázku mohu odpovědět pouze teoreticky, protože moje minulé
pracovní zkušenosti byly ve firmách se zahraniční účastí, tedy vlastně
podobný model jako u firmy InTiCa. Nemyslím si ale, že systém vedení
německých firem by se od vedení moderních českých závodů nějak
výrazně odlišoval.
Kdy jste se poprvé a naposledy setkala s pověstnou německou důsledností?
Vzhledem k tomu, že do prachatického závodu velice často jezdí kolegové
z Německa nebo členové německého vedení, mohu říci, že se s ní setkávám denně. Co jsem ale měla možnost poznat i u předchozích zaměstnavatelů, není vždy stoprocentním pravidlem, že každý německý manažer
je důsledný.
Co dokážete podřízeným odpustit, co nikoliv?
Při řešení problémů se snažím vždy dát prostor k vysvětlení dané skutečnosti. Velice oceňuji otevřený přístup bez jakýchkoli výmluv či mlžení.
Při upřímném rozhovoru lze spoustu věcí vyřešit. Osobně zastávám
názor, že každý někdy může udělat chybu a v případě, že se nejedná
o selhání hrubého charakteru, zaslouží si každý „druhou šanci“. Je vždy
ale potřeba se z chyby poučit a příště se jí vyvarovat.
strana třetí
Vyptával se Václav Malina.
březen 2011
www.prachatice.cz
Download

Společnost InTiCa Systems čelí krizi strategickým