Memory Spiel der Europaregion Donau-Moldau
Das neue Memory Spiel für Erwachsene präsentiert in Bildern alle sieben Regionen der
Europaregion Donau-Moldau.
In einen zweiten, speziell für Kinder entworfenen Memory, tragen Illustrationen mit den
dazugehörigen Begriffen in Deutsch und Tschechisch zum Erlernen der beiden Sprachen
ein.
Das Spiel besteht aus 60 Kärtchen, auf denen 30 verschiedene Motive abgebildet sind.
Dabei werden Gedächtnis und Konzentrationsvermögen trainiert und in spielerischer Form
Wissen über Geschichte, Kultur, Sport und Natur der Europaregion Donau – Moldau
erworben.
Die Europaregion Donau-Moldau wünscht Ihnen Viel Spaß!
Pexeso Evropského regionu Dunaj-Vltava
Nové pexeso pro dospělé představuje prostřednictvím fotografií všech sedm regionů
Evropského regionu Dunaj-Vltava.
V druhém, speciálně pro děti navrženém pexesu, vedou ilustrace a tomu příslušné názvy
v němčině a v češtině k naučení obou dvou řečí.
Hra se skládá z 60 kartiček, na kterých je zobrazeno 30 obrázků. Při jejich hledání je
podpořen rozvoj paměťi, umění soustředit se a hravou formou je tak možno získat nové
vědomosti o historii, kultuře, sportu a přírodě v Evropském regionu Dunaj-Vltava.
Evropský region Dunaj-Vltava Vám přejeme příjemnou zábavu!
www.europeanregion-danube-vltava.eu
Geschäftsstelle der Europaregion Donau-Moldau / Kancelář Evropského regionu Dunaj-Vltava
Amt der OÖ Landesregierung, Überörtliche Raumordnung, Koordinationsstelle für EU-Regionalpolitik, Bahnhofplatz 1, A-4021 Linz
Email: [email protected], Tel.: +43 732 77 20 14845
Memory Spiel EDM (Regionen, Kinderillustrationen)
Pexeso ERDV (regiony, dětské ilustrace)
BESTELLUNG
OBJEDNÁVKA
Institution/ Organisation:
Instituce/ organizace:
Kontaktperson:
Kontaktní osoba:
Tel.:
Email:
Postadresse/ Lieferadresse:
Poštovní-/ dodací adresa:
Nutzungszweck:
Účel použití:
Bestellmenge (Stk.) *:
Obj. množství (ks) *:
* EDM behält sich das Recht vor, die Bestellmenge je nach Verfügbarkeit zu reduzieren. Maximale Bestellmenge pro
Institution/ Organisation 10 Stk, über diesen Rahmen nach Vereinbarung. Das Memory Spiel ist kostenlos.
Wir stimmen der Veröffentlichung der Information über die Zusammenarbeit zwischen unserer Organisation und der EDM
auf der EDM Homepage bzw. in anderen Drucksorten der EDM zu.
* ERDV si vyhrazuje právo na redukci objednaného množství dle aktuálních disponibilních zásob. Maximální množství á
instituce/ organizace 10ks, nad tento rámec na základě dohody. Pexeso je zdarma.
Souhlasíme se zveřejněním informace o spolupráci naší organizace s ERDV na webových stránkách ERDV příp. v jiných
propagačních materiálech ERDV.
Datum
Unterschrift/ Podpis
www.europeanregion-danube-vltava.eu
Geschäftsstelle der Europaregion Donau-Moldau / Kancelář Evropského regionu Dunaj-Vltava
Amt der OÖ Landesregierung, Überörtliche Raumordnung, Koordinationsstelle für EU-Regionalpolitik, Bahnhofplatz 1, A-4021 Linz
Email: [email protected], Tel.: +43 732 77 20 14845
PEXESO PRO DĚTI
Evropský region Dunaj-Vltava je trilaterální uskupení,
které zahrnuje sedm partnerských regionů:
Horní Rakousko, Dolní Rakousko (oblasti Mostviertel
a Waldviertel), Dolní Bavorsko s okresem Altötting,
Horní Falc, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj a Kraj Vysočina.
3
Länder
země
countries
2
Sprachen
jazyky
languages
1
Region
region
region
Cílem je rozvoj spolupráce pro dobro obyvatelstva žijícího
na tomto území, posílení regionu v konkurenci s jinými
aglomeracemi a realizace evropské myšlenky. Založením
Evropského regionu Dunaj-Vltava začala operativní činnost
formou pracovního společenství, které se věnuje spolupráci a rozvoji partnerských regionů v 7 následujících
oblastech budoucnosti:
Výzkum a inovace
Kooperace vysokých škol
Kooperace podniků a vytváření klastrů
Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh
Cestovní ruch orientovaný na přírodu
a zdraví, města a kulturu
Obnovitelné zdroje energií a energetická efektivnost
Mobilita, dostupnost a doprava
www.europeanregion-danube-vltava.eu
Milé děti!
der Zug
Připravili jsme pro vás zábavnou hru – pexeso. Kromě
zábavy vám přinese i poučení a snad se naučíte i několik
nových německých slovíček. Hra se skládá z 60 kartiček,
na kterých je zobrazeno 30 obrázků a každý obrázek je
ve hře uveden dvakrát. Základním principem hry je hledání
odpovídajících dvojic obrázků. Při jejich hledání rozvíjíte
svoji paměť, umění soustředit se a hravou formou získáváte
nové vědomosti. Nůžkami nejprve pečlivě vystříhejte
jednotlivé kartičky a pozorně si přečtěte pravidla hry.
das Fahrrad
das Schiff
die Kuh
der Hund
das Auto
die Gurke
vlak
das Brot
die Katze
die Milch
das Schaf
das Ei
kolo
loď
kráva
pes
auto
okurka
chléb
kočka
mléko
ovce
vejce
Přejeme vám příjemnou zábavu!
Pravidla hry:
1. Počet hráčů: 2 a více.
2. Kartičky zamíchejte a rozložte lícem dolů (aby obrázky
nebyly viditelné) do libovolného obrazce.
der Mann
3. Dohodněte se, v jakém pořadí budete hrát.
die Frau
die Familie
die Sonne
žena
rodina
muž
slunce
4. Začínající hráč otočí dvě libovolné kartičky lícem nahoru
tak, aby obrázky jasně viděli všichni spoluhráči. Když se
podaří najít dvojici patřící k sobě, ponechá si obě dvě
kartičky a pokračuje ve hře. Když ne, obě kartičky vrátí na
původní místa lícem dolů. Ve hře pak pokračuje další hráč.
der Mond
das Kind
5. Hra končí, když na hrací ploše nezůstane žádná kartička.
Každý hráč si spočítá nalezené dvojice stejných kartiček.
Za každou dvojici získává jeden bod.
das Haus
6. Vítězem je ten, kdo získal nejvíc bodů.
der Tisch
der Stuhl
das Buch
Majitel vlastnických práv: Pracovní společenství Evropský region Dunaj-Vltava
Vydavatel: Kancelář ERDV, Amt der Oö. Landesregierung, Abteilung Raumordnung/
Überörtliche Raumordnung, Bahnhofplatz 1, A-4021 Linz, [email protected],
www.europeanregion-danube-vltava.eu
Redakce a koordinace: Kancelář Evropského regionu Dunaj-Vltava
Grafická úprava: Pavel Jirák, [email protected], www.paveljirak.cz
Ilustrace: Lenka Pužmanová
Tisk: RAIN tiskárna, s.r.o.
Srpen 2014
der Apfel
die Erdbeere
das Bett
die Blume
die Karotte
měsíc
dítě
dům
der Baum
stůl
židle
kniha
das Schwein
der Vogel
jablko
jahoda
postel
kytka
mrkev
strom
prase
pták
PEXESO
Evropský region Dunaj-Vltava je trilaterální uskupení,
které zahrnuje sedm partnerských regionů:
Horní Rakousko, Dolní Rakousko (oblasti Mostviertel
a Waldviertel), Dolní Bavorsko s okresem Altötting,
Horní Falc, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj a Kraj Vysočina.
3
Länder
země
countries
2
Sprachen
jazyky
languages
1
Region
region
region
Cílem je rozvoj spolupráce pro dobro obyvatelstva žijícího
na tomto území, posílení regionu v konkurenci s jinými
aglomeracemi a realizace evropské myšlenky. Založením
Evropského regionu Dunaj-Vltava začala operativní činnost
formou pracovního společenství, které se věnuje spolupráci a rozvoji partnerských regionů v 7 následujících
oblastech budoucnosti:
Výzkum a inovace
Kooperace vysokých škol
Kooperace podniků a vytváření klastrů
Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh
Cestovní ruch orientovaný na přírodu
a zdraví, města a kulturu
Obnovitelné zdroje energií a energetická efektivnost
Mobilita, dostupnost a doprava
www.europeanregion-danube-vltava.eu
Milí hráči!
Připravili jsme pro Vás zábavnou hru – pexeso. Kromě zábavy Vám přinese i poučení
a dozvíte se i několik nových informací z oblasti historie, kultury, sportu a přírody
z Evropského regionu Dunaj-Vltava. Hra se skládá z 60 kartiček, na kterých je
zobrazeno 30 obrázků a každý obrázek je ve hře uveden dvakrát. Základním
principem hry je hledání odpovídajících dvojic obrázků. Při jejich hledání rozvíjíte svoji
paměť, umění soustředit se a hravou formou získáváte nové vědomosti. Nůžkami
nejprve pečlivě vystříhejte jednotlivé kartičky a pozorně si přečtěte pravidla hry.
Přejeme Vám příjemnou zábavu!
Pravidla hry:
1. Počet hráčů: 2 a více.
2. Kartičky zamíchejte a rozložte lícem dolů (aby obrázky nebyly
viditelné) do libovolného obrazce.
3. Dohodněte se, v jakém pořadí budete hrát.
4. Začínající hráč otočí dvě libovolné kartičky lícem nahoru tak, aby
obrázky jasně viděli všichni spoluhráči. Když se podaří najít dvojici
patřící k sobě, ponechá si obě dvě kartičky a pokračuje ve hře.
Když ne, obě kartičky vrátí na původní místa lícem dolů. Ve hře pak
pokračuje další hráč.
5. Hra končí, když na hrací ploše nezůstane žádná kartička. Každý hráč
si spočítá nalezené dvojice stejných kartiček. Za každou dvojici
získává jeden bod.
6. Vítězem je ten, kdo získal nejvíc bodů.
Vysvětlivky:
1. Jihočeský kraj - Schwarzenberská hrobka / Třeboň Databáze JK a centrály
cestovního ruchu v JK
2. Jihočeský kraj - Surfování, Lipenská přehrada / Daniel Selucký
3. Jihočeský kraj - Barokní divadlo, Český Krumlov / Databáze JK a centrály
cestovního ruchu v JK
4. Jihočeský kraj - Kvetoucí louka, Šumava / Správa Národního parku Šumava
5. Plzeňský kraj - Katedrála sv. Bartoloměje v Plzni / Jan Přibáň
6. Plzeňský kraj - Čertovo jezero / Jan Přibáň
7. Plzeňský kraj - Berounka pod hradem Krašov / Jan Přibáň
8. Plzeňský kraj - Rotunda sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci / Jan Přibáň
9. Plzeňský kraj - Národní park Šumava v zimě / Jan Přibáň
10. Kraj Vysočina - Zámek Jaroměřice nad Rokytnou / Archiv Vysočina Tourism
11. Kraj Vysočina - Město Telč / Ing. Vladimír Kunc
12. Kraj Vysočina - Zelená hora ve Žďáru nad Sázavou / Ing. Vladimír Kunc
13. Kraj Vysočina - Krypta-Třebíčská bazilika sv. Prokopa / Ing. Vladimír Kunc
14. Horní Falc - Kostel Kappel, Waldsassen / Tourismuszentrum Oberpfälzer
Wald - Landkreis Tirschenreuth
15. Horní Falc - Zahrada růží, město Amberg / Tourist-Information Stadt Amberg
16. Horní Falc - Historická radnice Weiden / Günter Standl, Stadt Weiden i.d.OPf.
17. Horní Falc - Pohled na město Regensburg / Regensburg Tourismus GmbH
18. Dolní Bavorsko - Bavorský les /Rudi Simeth, Tourismusverband Ostbayern e.V.
19. Dolní Bavorsko - Rys, Národní park Bavorský les / Peter Auerbeck,
Tourismusverband Ostbayern e.V.
20. Dolní Bavorsko - Noční pohled na město Pasov / Tourismusverband Ostbayern e.V.
21. Dolní Bavorsko - Bysta spisovatelky Emerenz Meier v Pasově / Wikipedia
Commons, Andreas Praefcke
22. Horní Rakousko - Pohled na městečko Engelhartszell / Bohnacker, OÖ Tourismus
23. Horní Rakousko - Lyžování, Krippenstein / Erber, OÖ Tourismus
24. Horní Rakousko - Běh zvonkařů / Heilinger, OÖ Tourismus
25. Horní Rakousko - Mrňous na vandru / Röbl, OÖ Tourismus
26. Horní Rakousko - Koně v postroji / Firma Fornius
27. Dolní Rakousko - Vodopád Lohnbach, Schönbach / Robert Herbst,
Waldviertel Tourismus
28. Dolní Rakousko - Makové pole / Robert Herbst, Waldviertel Tourismus
29. Dolní Rakousko - Zimní procházka na sněžnicích, Gutenbrunn / Waldviertel
Tourismus, www.ishootpeople.at
30. Dolní Rakousko - Surfování, Kampsee Ottenstein / Waldviertel
Tourismus, www.ishootpeople.at
Majitel vlastnických práv: Pracovní společenství Evropský region Dunaj-Vltava
Vydavatel: Kancelář ERDV, Amt der Oö. Landesregierung, Abteilung Raumordnung/
Überörtliche Raumordnung, Bahnhofplatz 1, A-4021 Linz, [email protected],
www.europeanregion-danube-vltava.eu
Redakce a koordinace: Kancelář Evropského regionu Dunaj-Vltava
Grafická úprava: Pavel Jirák, [email protected], www.paveljirak.cz
Tisk: RAIN tiskárna, s.r.o.
Srpen 2014
1.
2.
3.
4.
21.
22.
1.
2.
3.
4.
21.
22.
5.
6.
7.
8.
23.
24.
5.
6.
7.
8.
23.
24.
9.
10.
11.
12.
25.
26.
9.
10.
11.
12.
25.
26.
13.
14.
15.
16.
27.
28.
13.
14.
15.
16.
27.
28.
17.
18.
19.
20.
29.
30.
17.
18.
19.
20.
29.
30.
Download

stáhnout - Evropský region | Dunaj