seminář pro rodiče
seminář pro rodiče
blok přednášek s diskuzí
Jak být dobrým rodičem? I.
Jak být dobrým rodičem? II.
Jak spolu komunikujeme?
Informací, často protichůdných, o tom jak „správně
a dobře vychovávat“ je k dispozici nepřeberné
množství. Ráda bychom vám nabídla základní
orientaci v rodičovských kompetencích a jistotu, že
nemusíte být dokonalým rodičem….
I ve výchově dětí, a zde možná mnohem více než
kdekoli jinde, platí, že nejlepší je začít u sebe.
Seminář vám přinese náhled a pomoc, jak
postupnými změnami u sebe vychovat spokojené a
šťastné děti….
Vzájemná komunikace je alfou a omegou všech
našich vztahů v životě. Způsob, jakým s druhými a
sami se sebou komunikujeme, má vliv na to, jak
budou naše vztahy vypadat a jak se v nich budeme
cítit….
I. pondělí 14. 10., 16.30
Bezpodmínečná láska – základní pilíř výchovy
Proč je důležité být silným a jistým rodičem
Jak zdravě vyjadřovat emoce v rodině
I. pondělí 18. 11., 16.30
Původní rodina a co si z ní neseme
Proč je tak důležité usmíření s našimi rodiči
I. čtvrtek 10. 10., 16.30
Jak komunikovat sám se sebou – sebeláska,
sebepřijetí, umění se pochválit,….
II. pondělí 25. 11., 16.30
Vztah k partnerovi
Mužský a ženský svět
II. čtvrtek 24. 10., 16.30
Jak komunikovat s partnerem – zásady komunikace
s druhým, komunikační chyby, partnerské hádky,…
III. pondělí 2. 12., 16.30
Řád v rodině a k čemu slouží
Proč je dobré vědět o všech členech širší rodiny
III. čtvrtek 7. 11., 16.30
Ženská a mužská komunikace – rozdíly ve vidění
světa a v řešení problémů
IV. pondělí 9. 12., 16.30
Empatie
Jazyk lásky
Manželské mýty
IV. čtvrtek 21. 11., 16.3
Jak komunikovat s dětmi – vhodná komunikace dle
věku dítěte
II. pondělí 21. 10., 16.30
Co je to vlastně zlobení
Jak je to s tresty a odměnami
Proč jsou hranice ve výchově tak důležité
Jak je to s naší důsledností
III. pondělí 4. 11., 16.30
Vztahy mezi sourozenci
Sourozenecké pozice
IV. pondělí 11. 11., 16.30
Vývojová stadia a výchova:
- kojenecký věk
- období vzdoru
- předškolák a školák
- dospívající
Růstová skupina
Nabízíme účast v tzv. růstové skupině.
Jedná se uzavřenou skupinu 10 – 12 členů (tzn. po
jejím zahájení už není možné přibírat nové členy),
kteří se schází 1x za 14 dnů na cca 2 hodiny, po dobu
minimálně 1 roku.
Růstová skupina je o osobním růstu a rozvoji
každého člena. Pomocí různých technik (např.
kresba, imaginace, relaxace) dochází postupně
k odkrývání toho, na co v běžném životě není prostor
a čas. Členové volně vyjadřují své názory, pocity a
zpětné vazby, které nemusí vždy být pozitivní (a je
dobře, když nejsou ). Tím dostávají možnost u sebe
něco pozměnit nebo alespoň posunout.
Největší důraz je kladen na bezpečné prostředí a
mlčenlivost všech zúčastněných.
Dá se říci, že platí pravidlo - čím více dám (tzn. dám
ze sebe, čím více se otevřu, čím jsem upřímnější), tím
více dostanu (názorů, zpětných vazeb, podpory,..).
SUBVENIUM
SUBVENIUM
Karlov 78
Velké Meziříčí
Poradenské a terapeutické centrum
www.subvenium.cz
Mgr. Elen Sejrková
Pokud máte zájem o jakýkoli seminář či
růstovou skupinu, přihlaste se, prosím, na tel.
čísle 608 754 953 nebo na emailu
[email protected]
Nabízí semináře a růstové skupiny
Cena:
za celý seminář – 500,- Kč
manželský pár – 800,- Kč
jednotlivá přednáška – 150,- Kč
Skupina bude otevřena po jejím naplnění,
pravděpodobně během podzimu 2013.
Drobné občerstvení a pití zajištěno.
Cena za jedno setkání 100,- Kč.
STOJÍ-LI PŘED NÁMI PROBLÉM, NENÍ TŘEBA
Zkušenosti členů z již probíhajících skupin si můžete
přečíst na adrese www.subvenium.cz, pod odkazem
Rodičovské a růstové skupiny.
Kontakt
Mgr. E. Sejrková – 608 754 953
[email protected]
NĚCO DĚLAT.
JE TŘEBA NĚCO POCHOPIT.
Download

I. Jak být dobrým rodičem?