SPORTSKA FORMA
Sportska forma je stanje najviše
pripremljenosti sportaša koje mu
omogućuje najbolju izvedbu na
najvažnijim natjecanjima.
KARAKTERISTIKE SPORTSKE FORME
(Milanović, 2012.)
Specifična za pojedini sport
Individualni karakter
Dinamični karakter
Zakašnjela transformacija
Zakašnjeli transformacijski efekti (Siff & Verkhoshansky, 1999)
%
30
20
10
1
2
3
4
5
months
%
Competition period
140
120
100
80
1
2
3
4
5
months
TAPERING
Smanjenje trenaţnog volumena tijekom
zadnje faze pripremnog perioda.
 Ciljevi taperinga (Mujika, 2009.):

◦ Smanjenje trenaţnog stresa
◦ Uspostavljanje tolerancije na trening i
adaptacija na proces taperinga
EFEKTI TAPERINGA
(Mujika, 2009.)

SRĈANO-ŢILNI I RESPIRATORNI
EFEKTI
◦
◦
◦
◦
◦
◦
VO2 max (+)
Ekonomičnost kretanja (+/-)
Mišićna oksigenacija (+)
Srčana funkcija (-)
Ventilacijska funkcija (-)
Hematologija (+)
EFEKTI TAPERINGA
(Mujika, 2009.)

METABOLIĈKI EFEKTI
◦
◦
◦
◦
Sastav tijela (+)
Opskrba energijom (-)
Laktati (+)
Mišićni glikogen (+)
EFEKTI TAPERINGA
(Mujika, 2009.)

BIOKEMIJSKI EFEKTI
◦ Kreatin kinaza (+)...

HORMONSKI EFEKTI
◦ Testosteron i kortizol (+) ...

NEUROMUSKULARNI EFEKTI
◦ Snaga i jakost (+)
EFEKTI TAPERINGA
(Mujika, 2009.)

PSIHOLOŠKE PROMJENE
◦ Raspoloţenje (+)
◦ Subjektivna procjena opterćenja (+)
◦ Kvaliteta sna (+)
TIPOVI TAPERINGA
(Mujika, 2009)




STEP
LINEARNI
BRZI EXPONENCIJALNI
SPORI EXPONENCIJALNI
METODIKA TRAININGA U
TAPERINGU (Mujika, 2009.)
Intenzitet – nepromijenjen
 Volumen – smanjivanje (41-60%)
 Frekvencija treninga – zadrţana
 Tapering trajanje– 4 dana do 5 tjedana
(optimalno 2 tjedna)

TRAJANJE TAPERINGA
Psihološki status (Millet et al., 2005)
2 tjedna
Početna razina
TAPERING ZA TURNIRE
20%
Normal training
Overreaching
4 weeks
training period
2 weeks taper
Tournament
STVARANJE
VESELJE I ZANOS
STRUĈNI TIM
Mučnina
Zimice, jeţenje koţe
Glavobolja
Umor
Pojačana ţeđ
Prestanak znojenja
Obilno znojenje
Zbunjenost
Bolni grčevi velikih mišića
Grčevi
Gubitak svijesti
Iscrpljenost
Toplotni udar
Povećanje temperaturnog opterećenja
Utakmica s
Brazilom
Periodizacija
Svibanj
18
19
Lipanj
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Mjesto
1. ciklus
Hrvatska
Opis
0. ciklus
27
Odmor
6
7
8
9
10
2. ciklus
Bad Tazmandorf
Hrvatska
Brazil
Akumulacija
Specifikacija
Taper
Lipanj
13
14
15
16
17
11
18
19
20
21
22
Kamerun
Meksiko
Natjecateljski
Natjecateljski
23
12
PRAĆENJE TRENIRANOSTI
TEMELJNA DIJAGNOSTIKA
1.
2.
3.
4.
LAKTAT TEST/vo2MAX
SASTAV TIJELA
TENZIOMETRIJA
FMS
PRAĆENJE TRENIRANOSTI
METODE I TEHNOLOGIJE
1.
2.
3.
4.
5.
GPS/HR
BIOKEMIJA
RPE
STATISTIĈKA ANALIZA IZVEDBE
EKSPERTIZA
TIVOLI – PRAIA DO FORTE
PRIPREMANJE
OTVARANJE
ĈIN 1
PRIZEMLJENJE
ĈIN II
OKREPLJENJE
ĈIN III
OTREŢNJENJE
PRAĆENJE TRENIRANOSTI
12000
160
140
10000
120
8000
100
6000
80
60
4000
40
2000
20
0
0
Sum of
Total
Distance
Sum of
Metres Per
Minute
PRAĆENJE TRENIRANOSTI
1400
HMLD
1292
1200
1122
1045
958
1000
938
908
800
731
653
635
600
426
400
0
507
489
106
2
502
415 424
363
202
200
737 709
688
417
412
142
Zbroj
PRAĆENJE TRENIRANOSTI
Total Distance Vs High speed Running
7000
700
6000
600
5000
500
4000
400
3000
300
2000
200
1000
100
0
0
120
Energetske zone
100
6
80
20
4
2
8
5
60
8
8
6
7
13
22
4
10
40
20
46
49
13
1
5
10
38
42
13
Sum of >6mmol
6
37
8
8
7
40
Sum of 3-4mmol
1
4
9
69
52
38
36
14
0
3
65
63
51
48
9
Sum of 4-6mmol
71
63
4
4
12
02
3
4
5
14
10
15
3
15
12
4
2
2
3
8
7
59
55
52
35
40
29
29
Sum of 2-3mmol
Sum of Recovery
CK (obrambeni igrač)
Chart Title
600
500
400
300
100
0
1
2
3
4
5
6
7
8
UTAKMICA
UTAKMICA
200
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
CK (vezni igrač)
Chart Title
600
500
400
300
100
UTAKMICA
UTAKMICA
200
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
CK (napadač)
Chart Title
600
500
400
300
100
0
1
2
3
4
5
6
7
8
UTAKMICA
UTAKMICA
200
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
RPE (vezni igrač)
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1
0.5
UTAKMICA
UTAKMICA
1.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
RPE (napadač)
6
5
4
3
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
UTAKMICA
UTAKMICA
2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ZAKLJUĈNO
Tehnička sredstva kontrole treniranosti
 Subjektivna procjena sportaša
 Ekspertna procjena stručnjaka

ZAKLJUĈNO…
TITLE OF PRESENTATION
40
Download

KONDICIJSKI TRENING U NOGOMETU