Republika Srbija
Univerzitet u Nišu
Medicinski fakultet
Broj: 01-5116/3
08. Jul 2013. god.
K
KO
ON
NA
AČ
ČN
NA
AR
RA
AN
NG
GL
LIIS
ST
TA
AK
KA
AN
ND
DIID
DA
AT
TA
A
Š
ŠK
KO
OL
LS
SK
KA
A2
20
01
13
3/
/1
14
4..
INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE
FARMACIJE
R.br
Br.pr.
Prezime
Ime oca
Ime
Uspeh
iz
srednje
škole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
10
31
73
8
114
72
70
49
1
12
30
45
28
44
63
65
66
90
52
25
107
19
57
17
36
95
123
71
55
69
80
124
104
87
54
Milošević
Jovanović
Manić
Stojanović
Mihajlović
Gajić
Baćević
Dinić
Valčić
Stojanović
Mihajlović
Stamenković
Djordjević
Trajković
Grigorov
Lazov
Jović
Marjanović
Šabanović
Perović
Ranđelović
Milošević
Ilić
Andjelković
Ivanović
Petrović
Stevanović
Jaćimović
Arandjelović
Ðorđevoć
Vasić
Stamenković
Petković
Kocić
Kalauzović
Slavoljub
Radomir
Slaviša
Zoran
Boban
Zoran
Boriša
Nenad
Dragan
Toni
Dejan
Srdjan
Dragan
Srba
Vladimir
Milan
Bratislava
Slađan
Šaza
Miodrag
Dragan
Dejan
Saša
Nebojša
Slađan
Zvonimir
Zoran
Sveta
Nebojša
Bilja
Mita
Negovan
Suzana
Saša
Goran
Milica
Miljana
Milena
Stefan
Marko
Mihajlo
Katarina
Marko
Maja
Miljana
Tamara
Anastasija
Jelena
Bojana
Maja
Vanja
Nikola
Dijana
Fatima
Vuk
Jelena
Marija
Kristina
Natalija
Jovana
Tijana
Anica
Jelena
Nikola
Dana
Ljiljana
Emilija
Danica
Milena
Kristina
40.00
40.00
40.00
39.50
39.04
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
39.76
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
39.58
39.08
37.06
40.00
40.00
37.94
39.72
39.12
38.06
40.00
38.32
39.14
40.00
38.96
40.00
39.10
40.00
Hemija
Matem.
Ukupno
Status
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
29.00
29.00
30.00
29.00
30.00
29.00
29.00
30.00
29.00
30.00
30.00
29.00
30.00
27.00
29.00
28.00
30.00
28.00
30.00
27.00
30.00
27.00
27.00
26.00
28.00
27.00
26.00
26.00
25.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
29.00
29.00
29.00
28.00
29.00
28.00
29.00
29.00
27.00
28.00
27.00
27.00
27.00
26.00
29.00
29.00
27.00
25.00
29.00
25.00
28.00
26.00
27.00
28.00
28.00
25.00
27.00
26.00
26.00
26.00
100.00
100.00
100.00
99.50
99.04
99.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
97.76
97.00
97.00
97.00
97.00
96.00
95.58
95.08
95.06
95.00
95.00
94.94
94.72
94.12
94.06
94.00
93.32
93.14
93.00
92.96
92.00
91.10
91.00
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
Strana 1 od 3
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
68
102
98
53
37
40
22
27
77
108
116
59
50
11
14
106
48
113
15
33
35
86
121
105
58
5
110
76
7
96
21
74
4
91
99
120
34
42
39
24
89
61
6
9
101
81
82
83
84
85
103
112
18
3
67
Spasojević
Stevanović
Milovanović
Jovanović
Nikolić
Stojadinović
Tošić
Miković
Nikolić
Marković
Ismanović
Jovanović
Ćirić
Obradović
Jović
Trajković
Vasić
Filipović
Mladenov
Vidanović
Stojanović
Krstić
Stojanović
Rakić
Stojanović
Antonijević
Ðurđević
Stojković
Vučić
Milenković
Petrović
Stanojević
Matejić
Stojadinović
Prvulović
Stanojević
Mitić
Stojanović
Mitić
Vukadinović
Mladenović
Djordjević
Bogdanović
Veljković
BulajićMavrić
Marković
Ilić
Tomić
Hamzagić
Nedeljković
Branislav
Miroslav
Mića
Dragan
Nikola
Saša
Goran
Ratko
Batica
Ranko
Dejan
Miodrag
Saša
Dragoljub
Dragan
Nenad
Sonja
Ivan
Dejan
Saša
Slavoljub
Dragan
Ivan
Srđan
Zoran
Zoran
Dejan
Žarko
Vladica
Siniša
Dragan
Zoran
Zoran
Aleksandar
Jugoslav
Branislav
Slaviša
Slađan
Ivica
Slavko
Goran
Zoran
Vladan
Boban
Ljubomir
Nina
Jovana
Nemanja
Ivana
Milena
Andrijana
Natalija
Jelena
Marija
Jovan
Martin
Miljana
Tamara
Mirjana
Aleksandra
Marija
Marija
Ana
Andrijana
Hristina
Ana
Sanja
Milica
Jelena
Miljana
Jovana
Tamara
Mina
Milica
Marija
Ružica
Mihailo
Jelena
Sunčica
Ana
Anđela
Aleksandra
Stefan
Tamara
Sanja
Tamara
Nikola
Tamara
Milica
Andrija
38.90
39.72
38.10
39.04
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
39.86
40.00
40.00
37.92
38.40
38.96
37.94
37.68
39.58
40.00
38.80
39.34
40.00
37.10
38.48
39.08
39.16
34.06
40.00
40.00
37.80
38.66
35.38
37.66
38.50
40.00
38.68
39.46
40.00
40.00
32.90
37.88
37.86
34.02
28.00
26.00
30.00
27.00
28.00
25.00
24.00
24.00
26.00
26.00
22.00
27.00
24.00
23.00
24.00
26.00
20.00
28.00
24.00
25.00
21.00
24.00
23.00
17.00
22.00
23.00
20.00
23.00
28.00
24.00
22.00
18.00
23.00
14.00
23.00
24.00
21.00
24.00
21.00
22.00
26.00
22.00
27.00
20.00
19.00
24.00
25.00
22.00
24.00
22.00
24.00
25.00
25.00
23.00
22.00
26.00
21.00
21.00
22.00
23.00
20.00
25.00
18.00
22.00
19.00
22.00
20.00
20.00
25.00
22.00
19.00
21.00
17.00
17.00
15.00
17.00
23.00
17.00
29.00
17.00
15.00
16.00
14.00
16.00
14.00
10.00
21.00
11.00
18.00
22.00
90.90
90.72
90.10
90.04
90.00
89.00
89.00
89.00
89.00
88.00
88.00
87.86
85.00
85.00
84.92
84.40
83.96
83.94
83.68
83.58
83.00
82.80
82.34
82.00
81.10
80.48
80.08
79.16
79.06
79.00
79.00
78.80
78.66
78.38
77.66
77.50
77.00
76.68
76.46
76.00
76.00
75.90
75.88
75.86
75.02
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
Miroslav
Ivan
Miljan
Šerif
Novica
Milica
Nikola
Marija
Amina
Dušica
36.62
37.08
40.00
39.84
39.42
18.00
17.00
23.00
17.00
25.00
19.00
19.00
10.00
16.00
8.00
73.62
73.08
73.00
72.84
72.42
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Strana 2 od 3
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
117
125
81
127
60
79
16
26
2
78
13
88
122
51
100
41
75
93
92
119
97
118
82
23
20
62
115
38
94
43
84
85
64
46
47
29
32
83
111
56
109
126
Marinković
Marković
Milovanović
Stošić
Milenković
Stevanović
Petrović
Nikolić
Tončić
Mitić
Petrović
Veljković
Jovanović
Lukić
Simonović
Stamenov
Cvetković
Babić
Uzunović
Marjanović
Stevanović
Ranđelović
Nikolić
Mladenović
Todorović
Anđelković
Filipović
Jelić
Mišić
Stošić
Stojanović
Marković
Filipović
Tasić
Janković
Stojanović
Petrović
Grozdanović
Stanković
Stamenković
Ðukić
Janaćković
Radivoje
Saša
Branko
Jaćim
Novica
Srđan
Zoran
Goran
Zdravko
Dragan
Ivica
Dragiša
Dragan
Snežana
Zoran
Jasmina
Slaviša
Goran
Ljubiša
Jadranko
Ljubiša
Ivan
Dejan
Saša
Slaviša
Negovan
Goran
Mališa
Siniša
Goran
Goran
Živan
Jasmina
Ðokica
Srboljub
Radovan
Dragan
Zoran
Zoran
Tatjana
Nebojša
Ljubiša
Stefan
Milica
Stefan
Marija
Aleksandra
Jelena
Nina
Aleksandra
Andjelka
Dragana
Ivana
Jelena
Nikola
Jelena
Katarina
Aleksandra
Lazar
Jovana
Emilija
Dijana
Stefan
Marko
Andjelija
Marija
Sanja
Slobodan
Miljana
Jovana
Damjan
Miljana
Tamara
Aleksandra
Jovana
Milena
Marina
Katarina
Tamara
Ana
Jovana
Natalija
Tamara
Jovana
35.98
32.92
39.86
37.70
38.78
38.78
37.60
40.00
40.00
37.98
39.86
37.10
39.60
36.58
38.56
38.90
37.08
32.86
40.00
33.96
38.80
38.74
40.00
36.34
32.30
33.74
38.62
38.44
34.16
38.76
36.66
34.42
39.34
40.00
40.00
31.92
37.04
33.06
35.04
29.90
40.00
38.08
16.00
17.00
17.00
21.00
18.00
19.00
20.00
15.00
11.00
15.00
16.00
10.00
15.00
9.00
16.00
18.00
16.00
22.00
16.00
17.00
15.00
14.00
19.00
13.00
16.00
16.00
12.00
14.00
12.00
14.00
15.00
15.00
10.00
7.00
9.00
13.00
7.00
5.00
9.00
8.00
.00
.00
20.00
22.00
14.00
12.00
13.00
12.00
12.00
13.00
17.00
15.00
12.00
19.00
11.00
20.00
11.00
8.00
10.00
7.00
5.00
10.00
7.00
8.00
1.00
10.00
11.00
9.00
8.00
6.00
12.00
5.00
6.00
8.00
4.00
6.00
4.00
8.00
7.00
10.00
4.00
5.00
.00
.00
71.98
71.92
70.86
70.70
69.78
69.78
69.60
68.00
68.00
67.98
67.86
66.10
65.60
65.58
65.56
64.90
63.08
61.86
61.00
60.96
60.80
60.74
60.00
59.34
59.30
58.74
58.62
58.44
58.16
57.76
57.66
57.42
53.34
53.00
53.00
52.92
51.04
48.06
48.04
42.90
40.00
38.08
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Predsednik Komisije za
sprovođenje prijemnog ispita
Prof. dr Dobrila Stanković-Đorđević
Strana 3 od 3
Download

Medicinski fakultet – Farmacija – Konačna rang lista