Republika Srbija
Univerzitet u Nišu
Medicinski fakultet
Broj: 01-5116/3
08. Jul 2013. god.
K
KO
ON
NA
AČ
ČN
NA
AR
RA
AN
NG
GL
LIIS
ST
TA
AK
KA
AN
ND
DIID
DA
AT
TA
A
Š
ŠK
KO
OL
LS
SK
KA
A2
20
01
13
3/
/1
14
4..
INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE
STOMATOLOGIJE
R.br
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Br.pr.
47
74
105
48
39
51
53
92
15
83
52
84
56
72
21
4
45
9
23
20
59
54
29
60
104
94
25
24
Prezime
Ime oca
Ime
Matejić
Ðurđević
Milutinović
Radisavljević
Burić
Ćirković
Jovanović
Popović
Ðorđević
Jovanović
Burgić
Antić
Živković
Stojanović
Krstić
Petrović
Šulić
Kurtagić
Stošić
Rakić
Cvijić
Jovanović
Petronijević
Stojanović
Pančić
Jovanović
Pernar
Adamović
Saša
Vesna
Radoslav
Miloslav
Nikola
Bogoljub
Goran
Nebojša
Nenad
Ljubomir
Ivan
Vladimir
Dragan
Nebojša
Branka
Branko
Slaviša
Jusuf
Veseo
Miodrag
Darko
Boban
Miroljub
Miodrag
Svetozar
Radmilo
Željko
Selimir
Marko
Sandra
Ana
Dušan
Kristina
Stevan
Marija
Katarina
Jasna
Emilija
Milica
Filip
Tamara
Nataša
Jovan
Kristina
Bojana
Džemil
Ivana
Aleksandar
Marija
Nikola
Petar
Božidar
Marijana
Milena
Ana
Aleksandra
Uspeh iz
srednje
škole
39.84
40.00
40.00
37.80
38.80
36.78
37.92
39.44
39.50
39.34
37.06
37.32
40.00
38.64
38.62
40.00
39.50
40.00
40.00
37.60
36.84
33.40
37.76
33.58
37.22
40.00
31.74
35.50
Biologija
Hemija
Ukupno
26
26
26
26
26
21
23
21
20
25
24
24
26
25
22
18
21
22
22
19
19
24
20
20
25
19
27
17
28
27
26
26
23
29
25
23
23
18
21
20
15
17
20
22
19
17
17
22
22
20
19
23
14
17
17
23
93.84
93.00
92.00
89.80
87.80
86.78
85.92
83.44
82.50
82.34
82.06
81.32
81.00
80.64
80.62
80.00
79.50
79.00
79.00
78.60
77.84
77.40
76.76
76.58
76.22
76.00
75.74
75.50
Status
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
Strana 1 od 3
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
41
98
27
5
30
42
93
76
22
73
43
97
79
67
69
87
96
62
68
12
31
32
57
37
89
90
8
17
1
44
61
36
Grahovac
Maksić
Hurak
Mitrović
Kostić
Ilčić
Stevčić
Denić
Cvetković
Dojčinović
Pavlović
Milutinović
Dobrić
Mitić
Marjanović
Sladić
Milenković
Petrović
Mitrović
Rakić
Petrović
Vasić
Novaković
Petrović
Krunić
Mirčević
Janković
Petrović
Elfić
Milovanović
Manić
Ilić
Ljubo
Jovan
Vlatko
Milovan
Saša
Dragan
Dragan
Miodrag
Biljana
Nebojša
Mića
Nevena
Slađan
Jovan
Ljubiša
Branimir
Goran
Ðorđe
Stojan
Dragan
Dragan
Blagoje
Zoran
Slađan
Nebojša
Ljubiša
Miroslav
Radoslav
Enes
Dušan
Srđan
Nebojša
Nikola
Vesna
Miloš
Marko
Jovan
Andjelija
Sandra
Teodora
Milan
Ana
Tijana
Marko
Lazar
Nevena
Aleksandar
Jovan
Marija
Mia
Jovana
Ivan
Kristina
Marija
Luka
Sanja
Vladan
Teodora
Jelena
Kristina
Aida
Petar
Jelena
Jovana
35.26
39.72
33.36
32.30
31.84
40.00
39.12
36.96
36.56
36.50
36.38
36.12
36.86
37.40
36.22
34.74
35.72
31.60
39.46
34.36
35.00
32.54
29.52
39.50
31.24
35.14
37.06
33.92
39.46
33.88
36.66
37.38
25
17
17
21
21
16
19
23
17
21
19
20
19
20
21
18
16
18
19
16
15
18
23
15
22
15
14
18
14
19
14
13
15
18
24
21
21
17
14
11
17
13
15
14
14
12
12
16
17
19
10
18
18
17
15
13
14
17
16
15
13
12
14
14
75.26
74.72
74.36
74.30
73.84
73.00
72.12
70.96
70.56
70.50
70.38
70.12
69.86
69.40
69.22
68.74
68.72
68.60
68.46
68.36
68.00
67.54
67.52
67.50
67.24
67.14
67.06
66.92
66.46
64.88
64.66
64.38
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
budžet
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
99
63
3
58
14
75
46
81
6
106
Zlatković
Crnišanin
Zdravković
Lazić
Zdravić
Krstić
Aličković
Zdravković
Stevanović
Janković
Dragan
Fikret
Slaviša
Goran
Saša
Goran
Mijaz
Srđan
Miroslav
Miomir
Gabrijela
Erkin
Stefan
Anđela
Tijana
Natalija
Merima
Jasmina
Aleksandra
Miladin
39.72
37.68
39.52
35.44
35.40
37.26
40.00
37.00
37.72
37.38
10
12
12
11
12
20
15
12
11
11
14
14
12
17
16
6
7
13
13
13
63.72
63.68
63.52
63.44
63.40
63.26
62.00
62.00
61.72
61.38
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Strana 2 od 3
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
13
70
77
40
88
80
11
85
86
65
38
66
100
102
35
103
49
2
55
78
50
19
16
71
82
28
26
10
64
33
34
18
91
7
95
101
Stojanović
Ranđelović
Krstić
Rašić
Tasić
Prodanović
Ðorđević
Ranković
Novaković
Grujić
Lazović
Golubović
Simić
Kovačević
Belecan
Nešić
Golubović
Ðerlek
Ðorđević
Petrović
Ristić
Ilić
Nešić
Ivković
Mančić
Janković
Andjelković
Hamidović
Osmanlić
Bogosavljević
Petrović
Branković
Ristić
Spasojević
Nešić
Osmanović
Milomir
Slavoljub
Slobodan
Dragan
Srboljub
Danko
Dragan
Goran
Slobodan
Nebojša
Zvonimir
Dejan
Ljubiša
Ivan
Miroslav
Dejan
Mile
Mirsad
Aleksandar
Filip
Goran
Vladimir
Saša
Predrag
Vladan
Boban
Radiša
Sead
Iljaz
Vladan
Vladislav
Čedomir
Predrag
Bane
Predrag
Osman
Isidora
Dimitrije
Natalija
Kristina
Srđan
Marko
Milan
Dušan
Srđan
Marko
Dragana
Marjan
Marija
Antonio
Stefan
Marija
Marija
Ermin
Dušan
Luka
Vladan
Dušan
Nina
Pavle
Andrea
Miloš
Katarina
Denis
Demir
Jelena
Nikola
Maja
Nemanja
Petar
Milica
Ramadan
33.32
32.26
31.26
34.92
34.88
30.44
35.80
31.38
29.74
30.48
33.32
32.52
39.36
29.26
33.04
29.04
30.68
38.60
30.48
27.26
35.40
29.32
32.28
33.82
32.50
38.76
34.94
36.40
35.24
36.90
28.60
27.72
32.24
25.36
37.18
23.88
18
16
18
15
11
9
10
13
20
17
19
7
9
14
17
17
12
11
13
13
13
10
15
11
11
5
6
9
7
7
10
9
6
7
0
3
10
13
12
11
15
21
14
15
9
11
6
18
9
14
7
11
14
7
13
16
7
16
8
10
10
9
10
5
8
6
10
7
5
8
0
6
61.32
61.26
61.26
60.92
60.88
60.44
59.80
59.38
58.74
58.48
58.32
57.52
57.36
57.26
57.04
57.04
56.68
56.60
56.48
56.26
55.40
55.32
55.28
54.82
53.50
52.76
50.94
50.40
50.24
49.90
48.60
43.72
43.24
40.36
37.18
32.88
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Lis. ček.
Predsednik Komisije za
sprovođenje prijemnog ispita
Prof. dr Dobrila Stanković-Đorđević
Strana 3 od 3
Download

Medicinski fakultet – Stomatologija – Konačna rang