PRELIMINARNA RANG LISTA-UPIS U PRVI RAZRED U PRVOM UPISNOM
ROKU ZA ŠKOLSKU 2014/2015.GOD.
Na prijedlog komisije koja je obavila proceduru prijema i obradu dokumentacije, Direktorica škole utvrđuje sljedeću preliminarnu- rang listu učenika koji su
upisani u prvom upisnom roku za školsku 2014/2015. godinu:
R/B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Ime
Elmedin
Armin
Amina
Mubarek-Kerim
Belma
Kemal
Tarik
Nedim
Emin
Haris
Nedim
Muhamed
Emrah
Irhad
Ahmet
Almira
Emir
Aras
Belmin
Arif
Tarik
Ferid
Haris
Faris
Aldin
Prezime
Šeta
Dugić
Krupalija
Bektašević
Adilović
Ramić
Hašimić
Čavčić
Karišik
Karović
Avdović
Mulaosmanović
Tahić
Radača
Smječanin
Šehić
Mušmulja
Kapetan
Mahmutović
Velić
Hasanović
Ramić
Prašović
Durić
Bičo
Zanimanje/stručno zvanje
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
UKUPNO BODOVA
98,30
95,16
94,15
90,80
90,73
88,51
87,81
85,88
85,77
85,35
84,84
84,51
83,49
83,32
81,81
81,14
81,00
80,23
79,40
79,19
78,06
77,90
77,85
77,65
77,29
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Goran
Eldar
Abdulah
Adna
Beniamin
Vedad
Edin
Ensar
Kemal
Safet
Imad
Edin
Aldin
Ahmed
Almin
Rijad
Ramiz
Kasim
Vildan
Mujo
Kerim
Saša
Armin
Mirnes
Kenan
Benjamin
Eldin
Amer
Almin
Armin
Armin
Vedad
Armin
Jović
Voljevica
Agić
Havić
Turčalo
Zulčić
Radovović
Topalli
Kešmer
Humić
Bećirović
Stambolić
Čomaga
Karup
Hebibović
Hadžić
Selimović
Abdurahmanović
Kolak
Tabaković
Arnaut
Dočkal
Salihović
Bijelonja
Žilić
Lojo
Alagić
Bibić
Prasko
Karamović
Ahmetović
Mujezinović
Paro
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
77,15
76,74
76,40
76,02
75,15
74,94
74,77
74,65
74,56
74,54
74,11
73,80
72,91
72,68
72,56
72,30
72,08
71,78
71,46
71,35
71,23
71,22
71,11
70,92
70,84
70,83
70,75
70,74
70,61
70,54
70,45
70,18
69,85
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
Elvard
Elmin
Edis
Ibrahim
Angelo
Ajlan
Vedad
Enes
Safet
Faruk
Elma
Adis
Amar
Ajdin
Benjamin
Nihad
Salko
Armin
Tarik
Nedim
Amer
Emir
Ismar
Dario
Edin
Timur
Eldar
Haris
Ervin
Medina
Admir
Haris
Kerim
Karačić
Murtić
Nezir
Ibrahimagić
Šimić
Kovačević
Kozić
Baltić
Rahić
Kadić
Svraka
Riđević
Pekmez
Franca
Krek
Vrhovčić
Hadžić
Lubovac
Mahmut
Habibović
Čeligija
Dacić
Popović
Pešikan
Mujanović
Sarajlić
Hamzić
Bikić
Prutina
Hadžić
Hodžić
Bičević
Džananović
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
69,46
69,44
69,34
69,15
69,12
69,11
68,95
68,92
68,90
68,90
68,86
68,80
68,79
68,75
68,72
68,68
68,54
68,08
67,82
67,79
67,75
67,50
67,02
66,98
66,89
66,84
66,81
66,74
66,48
66,25
66,09
66,06
65,99
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Ivan
Tarik
Kebir
Aldin
Rijad
Lebo
Hurić
Karamehmedović
Lemezan
Fatić
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
65,63
65,15
65,11
65,01
64,76
Alis
Gabrijel
Ilvana
Rijad
Ramić
Bošković
Smajić
Duhović
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
elektrotehničar (IV stepen)
64,72
64,65
61,58
60,62
Učenici od rednog broja 1-96 su primljeni u I razred za zanimanje Elektrotehničar (IV stepen).
Napomena: Učenici i roditelji/staratelji imaju pravo prigovora na ovu preliminarnu listu u roku od 48 sati od dana objavljivanja iste. Konačnu odluku po
prigovoru donosi Školski odbor najkasnije u roku od 24 sata. Konačnu rang list svih kandidata i učenika primljenih u prvi razred utvrđuje Školski odbor i
objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici škole 7.7.2014.godine.
Datum: 3.7.2014.godina
Direktorica škole:
Dj.broj:02-586/2014
Samira Karamehić, dipl.el.ing.
PRELIMINARNA RANG LISTA-UPIS U PRVI RAZRED U PRVOM UPISNOM
ROKU ZA ŠKOLSKU 2014/2015.GOD.
Na prijedlog komisije koja je obavila proceduru prijema i obradu dokumentacije, Direktorica škole utvrđuje sljedeću preliminarnu- rang listu učenika koji su
upisani u prvom upisnom roku za školsku 2014/2015. godinu:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Dženan
Bakir
Adis
Šemsudin
Ahmedin
Tarik
Dinel
Nedim
Riad
Ajhan
Emir
Ali
Muhamed
Medin
Mirnes
Advan
Edis
Ismir
Zlatan
Amir
Mirza
Amer
Armin
Elvin
Hećo
Subašić
Goga
Herenda
Jusufbegović
Čolo
Mehanovič
Rovčanin
Hećo
Kurtanović
Erlagić
Tufekčić
Mašović
Kapo
Ohranović
Hrnjić
Čeljaj
Arifović
Mušanović
Galić
Hadžibegović
Hanjalić
Hasagić
Herac
elektromehaničar (III stepen)
elektromehaničar (III stepen)
elektromehaničar (III stepen)
elektromehaničar (III stepen)
elektromehaničar (III stepen)
elektromehaničar (III stepen)
elektromehaničar (III stepen)
elektromehaničar (III stepen)
elektromehaničar (III stepen)
elektromehaničar (III stepen)
elektromehaničar (III stepen)
elektromehaničar (III stepen)
elektromehaničar (III stepen)
elektromehaničar (III stepen)
elektromehaničar (III stepen)
elektromehaničar (III stepen)
elektromehaničar (III stepen)
elektromehaničar (III stepen)
elektromehaničar (III stepen)
elektromehaničar (III stepen)
elektromehaničar (III stepen)
elektromehaničar (III stepen)
elektromehaničar (III stepen)
elektromehaničar (III stepen)
Učenici od rednog broja 1-24 su primljeni u I razred za zanimanje Elektromehaničar (III stepen).
65,53
64,36
60,97
60,11
59,97
59,44
59,29
59,03
58,63
57,47
57,27
56,39
56,07
55,17
54,64
53,79
53,52
52,17
51,67
51,46
50,11
49,79
49,74
46,19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Deni
Adnan
Benjamin
Omer
Rijad
Edvin
Nezim
Admir
Aidin
Amir
Anes
Eldin
Haris
Fahrudin
Mateo
Jasmin
Dženan
Surhan
Armin
Robert
Belmin
Sanel
Elvis
Alen
25 Aylin
26 Kenan
Korjenić
Belko
Hastor
Gradaščević
Sjutrović
Golubić
Avdić
Islamović
Bećirović
Alagić
Šaćirović
Ožegović
Grabovica
Xani
Nujić
Dokara
Kovačević
Hasim
Nizić
Mišković
Kadrić
Kovačević
Begović
Rahić
elektroinstalater (III stepen)
elektroinstalater (III stepen)
elektroinstalater (III stepen)
elektroinstalater (III stepen)
elektroinstalater (III stepen)
elektroinstalater (III stepen)
elektroinstalater (III stepen)
elektroinstalater (III stepen)
elektroinstalater (III stepen)
elektroinstalater (III stepen)
elektroinstalater (III stepen)
elektroinstalater (III stepen)
elektroinstalater (III stepen)
elektroinstalater (III stepen)
elektroinstalater (III stepen)
elektroinstalater (III stepen)
elektroinstalater (III stepen)
elektroinstalater (III stepen)
elektroinstalater (III stepen)
elektroinstalater (III stepen)
elektroinstalater (III stepen)
elektroinstalater (III stepen)
elektroinstalater (III stepen)
elektroinstalater (III stepen)
64,37
63,78
63,11
62,61
62,36
62,23
60,89
60,51
60,16
59,99
59,79
59,29
57,76
57,44
57,39
57,27
54,49
54,03
53,57
52,33
51,24
50,59
50,54
47,27
Muslić
Ćeif
elektroinstalater (III stepen)
elektroinstalater (III stepen)
46,67
45,82
Učenici od rednog broja 1-24 su primljeni u I razred za zanimanje Elektroinstalater (III stepen).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Adin
Nermin
Eldar
Alem
Anel
Reuf
Emrah
Aldin
Mirza
Allen
Hamza
Berin
Emir
Čurić
Edis
Haris
Amer
Nikola
Adnan
Edin
Dženan
Edin
Hamza
Alem
25 Amar
26 Adela
Muratović
Pekmez
Đevlan
Imamović
Kahriman
Bajrić
Kurtagić
Kurtanović
Islamagić
Ikanović
Kalajdžisalihović
Hasković
Paćuka
Abdurrahman
Muratović
Murić
Omerović
Pranjić
Ahatović
Berilo
Čeligija
Herenda
Milić
Subašić
elektroenergetičar (III stepen)
elektroenergetičar (III stepen)
elektroenergetičar (III stepen)
elektroenergetičar (III stepen)
elektroenergetičar (III stepen)
elektroenergetičar (III stepen)
elektroenergetičar (III stepen)
elektroenergetičar (III stepen)
elektroenergetičar (III stepen)
elektroenergetičar (III stepen)
elektroenergetičar (III stepen)
elektroenergetičar (III stepen)
elektroenergetičar (III stepen)
elektroenergetičar (III stepen)
elektroenergetičar (III stepen)
elektroenergetičar (III stepen)
elektroenergetičar (III stepen)
elektroenergetičar (III stepen)
elektroenergetičar (III stepen)
elektroenergetičar (III stepen)
elektroenergetičar (III stepen)
elektroenergetičar (III stepen)
elektroenergetičar (III stepen)
elektroenergetičar (III stepen)
64,08
63,10
62,93
62,89
62,14
61,88
61,67
61,46
61,45
60,62
60,00
59,74
59,55
58,36
58,29
58,14
58,05
57,26
56,84
56,76
56,54
55,49
55,40
54,01
Kadić
Šuman
elektroenergetičar (III stepen)
elektroenergetičar (III stepen)
53,32
49,19
Učenici od rednog broja 1-24 su primljeni u I razred za zanimanje Elektroenergetičar (III stepen).
Napomena: Učenici i roditelji/staratelji imaju pravo prigovora na ovu preliminarnu listu u roku od 48 sati od dana objavljivanja iste. Konačnu odluku po
prigovoru donosi Školski odbor najkasnije u roku od 24 sata. Konačnu rang list svih kandidata i učenika primljenih u prvi razred utvrđuje Školski odbor i
objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici škole 7.7.2014.godine.
Datum: 3.7.2014.godina
Direktorica škole:
Dj.broj:02-587/2014
Samira Karamehić, dipl.el.ing.
Download

preliminarna rang lista-upis u prvi razred u prvom upisnom roku za