Trgovinsko akcionarsko društvo "C MARKET", BEOGRAD
Osnovne informacije o preduzeću
Puni naziv preduzeća:
Trgovinsko akcionarsko društvo "C MARKET"
Matični broj:
07040628
Puna adresa:
Jurija Gagarina br. 14, Novi Beograd
Godina osnivanja:
29.05.1976.
Direktor:
David Vander Schueren
Osoba za kontakt:
Sanja Komadina
Broj zaposlenih:
3,403
Broj telefona:
011 715 3385
Broj faksa:
011 715 3905
E-mail adresa:
[email protected]
Delatnost:
4711 - Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno
hranom, pićima i duvanom
Sertifikat kontrole standarda ISO 9001
Preduzeće poseduje sertifikat standarda kontrole kvaliteta ISO 9001.
Ekološka zaštita
Prema sadašnjim propisima, nisu ispunjeni svi uslovi u pogledu ekološke zaštite.
Problemi : C market a.d. je u najvećem delu postupio u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom. Za manji broj
objekata, C market a.d. je u fazi prilagođavanja poslovanja, zbog otežanih uslova za primenu zakona u nekim slučajevima.
Udaljenost preduzeća (u km) od:
Udaljenost od
Udaljenost (u km)
Beograda
0
Regionalnog centra
0
Magistralnog puta
0
Luke
0
Železnice
0
Struktura kapitala preduzeća (u %)
Struktura kapitala
% učešća u
ukupnom kapitalu
Društveni
23.23
Pravna lica
75.39
Fizička lica
1.38
Povezana pravna lica
Učešće drugih pravnih lica u kapitalu preduzeća
Preduzeće
Delhaize d.o.o. Serbia
Učešće preduzeća u kapitalu drugih pravnih lica
Matični
broj
Oblik povezivanja
% učešća u
ukupnom
kapitalu
17569171
Učešće u kapitalu
75.39
Preduzeće
"Zvezdara" a.d.
Matični
broj
Oblik povezivanja
% učešća u
ukupnom
kapitalu
07028008
Učešće u kapitalu
67.27
IMOVINA I OBAVEZE
Najvažnija oprema u preduzeću
Naziv opreme
Vrsta i namena opreme
Ocena stanja
opreme
Godina
proizvodnje
Nabavna
vrednost
(u 000 RSD)
Otpisana
vrednost
(u 000 RSD)
Sadašnja
vrednost
(u 000 RSD)
1
OPRE.PUTNIČKA VOZILA
putnicki automobili
78.28%
2007-2008
21,142
16,550
4,592
2
OP.KOMERCIJAL. VOZI.
kombi vozila
41.44%
2010
5,069
2,100
2,969
3
OPR.ZA UTOV. I PRET.
viljuskari, rucni viljuskari, kolica
garbo, magacinska kolica,
61.17%
1975-2012
98,143
60,032
38,111
4
OPREMA - RAČUNARI
racunari,oprema za
kase,serveri,stampaci
66.22%
1996-2012
269,278
178,313
90,965
5
OPREMA - NAMEŠTAJ
stolovi,stolice,mobilne kasne,
ormari gardarobni
67.93%
1955-2012
28,148
19,122
9,026
6
OP.MAGACINSKA
mafacinski rafovi
19.66%
2006-2012
28,681
5,640
23,041
7
OP.MA.I OST.PR.OBJE.
razne vreste polica I gondola,inox
stolovi,sudopere, pultevi za kase,
53.19%
1951-2012
520,394
276,814
243,580
8
OP.ZA KLIMATIZACIJU
ventilacija objekta,klima
uredjaji,vazdusne zavese,kaloriferi
49.71%
1976-2012
305,505
151,857
153,648
9
OPREMA - TELEFONI
telefoni,telefax
68.65%
1986-2012
4,794
3,291
1,503
10
OPR.URE.APA.TEH.LAB.
sistem video nadzora,protivprovalna I protiv-pozarne
centrale,video nadzor,
44.21%
1957-2012
160,208
70,823
89,385
11
OP.MERNI I KONTR.URE
vage magacinske (vise vrsta)
72.10%
1954-2012
16,516
11,909
4,608
12
OP.RASHLA.UREĐA.
rashladne vitrine,frizideri,
komore,agregati,ledomati
53.97%
1971-2012
1,404,677
758,087
646,590
13
OP.ZA TERMI.OBRA.
pekarska pec,rostilj za
pilice,friteza,komore
fermentacione,konvektomati
60.19%
1977-2012
89,552
53,904
35,648
14
OP.ZA OBR.MESA
salamoreznice,mlin za meso,presa
za pljeskavice,top za kobasice
56.45%
1974-2012
37,559
21,203
16,356
15
OP.ZA ODR.HIGIJE.
masine za ciscenje poda
68.27%
2001-2012
6,939
4,737
2,202
16
ALAT I SITAN INVENT.
potrosacke korpe I kolica (vise
vrsta),pp aparati
67.10%
2008-2012
44,609
29,932
14,677
17
OST.NEKR,POSTR.I OPR
svetlece reklame
61.45%
1986-2012
90,362
55,530
34,833
Zemljište i objekti
Zemljište
Naziv zemljišta
Njiva zvana "Donje
zemlje" Futog
Katastarska Broj
parcela
zgrade
8941/8
Način
korišćenja i
katastarska
klasa
Površina
zemljišta (u
m2)
Vrsta
zemljišta
Oblik
svojine
Vrsta prava
Obim udela
njiva 3. klase
ostalo
građevinsko
148,330.00
zemljište u
svojini
svojina
privatna
11
svojina
Zemljište u Futogu
213/1 i 213/2
njive 4. klase
18,925.00
ostalo
građevinsko
zemljište u
svojini
privatna
11
Dobanovački put
4382/2,
4382/4,
4382/5, 4384
zemljište pod
zgradamaobjektima i njiva
2.klase
24,333.00
zemljište u
građevinskom pravo korišćenja državna
području
11
Dobanovački put
4382/1
zemljište pod
zgradamaobjektima i njiva
2. klase
89,534.00
zemljište u
građevinskom pravo korišćenja državna
području
76617/89534
Dobanovački put
4318/1,
4318/2
zemljište pod
zgradama i njiva
3.klase (4318/1)
i njiva 3. klase
(4318/2)
91,736.00
zemljište u
građevinskom pravo korišćenja državna
području
4122/91736
Dobanovacči put
4383
zemljište pod
zgradom
2947,00
zemljište u
građevinskom pravo korišćenja državna
području
820/2947
Brigadira Ristića i Obala 4773/3,
Sonje Marinković,
4773/4,
Zrenjanin
4773/5
zemljište uz
zgrade-objekte i
ostalo veštački
stvoreno
neplodno
6,337.00
gradsko
građevinsko
zemljište
pravo korišćenja državna
11
Milosa Trebinjca,
Pančevo
4357
zemljište pod
delom zgrade i
nepokriveni
sportski objekat
(igralište)
1,129.00
gradsko
građevinsko
zemljište
pravo korišćenja državna
746/1129
4522/6
zemljište pod
zgradomobjektom i livada
7. klase
1,167.00
gradsko
građevinsko
zemljište
pravo korišćenja državna
11
412
zemljište pod
zgradomobjektom i
zemljište uz
zgradu-objekat
4,451.00
gradsko
građevinsko
zemljište
pravo korišćenja državna
11
Zlatibor
Tošin bunar
Opis tereta
Datum
upisa
tereta
Opis tereta
Datum
upisa
tereta
Objekti
Naziv objekta
Katastarska
Broj
parcela
zgrade
Način
korišćenja i
katastarska
klasa
Površina
Površina zemljišta
objekta
pod
(u m2) objektom
(u m2)
Vrsta
objekta
Vrsta
prava
Oblik
svojine
Obim
udela
Takovska 27
2631
zemljište pod
zgradomobjektom
201.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
Slavka Kolara 1
3129/2
zemljište pod
zgradomobjektom
509.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
Vojvode Stepe 284
7560/5
zemljište pod
zgradomobjektom
295.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
1
317.00
zemljište pod
zgradomobjektom
507.00
zemljište pod
zgradomobjektom
1,036.00
3053/1
zemljište pod
zgradomobjektom
331.00
2769/39
1
zemljište pod
zgradomobjektom i
zemljište uz
zgradu-objekat
839.00
1
zemljište pod
zgradomobjektom
Kralja Petra I 25,
Obrenovac
32/1, 32/2
Knjaza Miloša 216,
Aranđelovac
2141/1
Lješka 110
Nikole Vučete 1a
Majora Z. Radosavljevića
5347
220
1
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
maloprodajni
objekat i lokal svojina
za izdavanje
privatna
11
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
zgrada
trgovinesamousluga
svojina
privatna
11
320.00
maloprodajni
objekat i lokal svojina
za izdavanje
privatna
11
828.00
667.00
Trgovačka 24
492/1, 489/1,
491
zemljište pod
zgradomobjektom
440.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
Svetosavska bb
3499/1
zemljište pod
zgradomobjektom
455.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
Kraljice Marije 70
1845/1,
1845/2
zemljište pod
zgradomobjektom
105.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
Cerova 2
2569/6
zemljište pod
zgradomobjektom
596.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
50%
Krajiška 28
13290/1,
13292/1
zemljište pod
zgradomobjektom
178.00
maloprodajni
objekat i lokal svojina
za izdavanje
privatna
11
Alaska 40
11114/1
zemljište pod
zgradomobjektom
297.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
Prvomajska 9
13664
1
zemljište pod
zgradomobjektom
3,134.00
trzni centar maloprodajni svojina
objekat i lokali
privatna
11
7
zemljište pod
zgradomobjektom i
zemljište uz
zgradu-objekat
1,146.00
trzni centar objekat
1,196.00
svojina
trgovine i
lokali
privatna
11
Nikole Ribarića 3
15405/5
Gospodska 21
1040
zemljište pod
zgradomobjektom
553.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
Kralja Milana 31a
5131
zemljište pod
zgradomobjektom
1,109.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
Mirijevski venac 18
2043/2,
2046/3
2054/7,
2054/8
zemljište pod
zgradomobjektom
1,000.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
50%
Neznanog junaka 2
20687/1,
20686/1,
20687/1,
20690/1
1
zemljište pod
zgradomobjektom i
zemljište uz
zrgadu-objekat
1,707.00
939.00
maloprodajni
objekat i
svojina
poslovna
zgrada
privatna
11
Vojvode Stepe 115
4980/1 i 2,
4978/1 i 2
4981/1 i 2
1
zemljište pod
zgradomobjektom i
zemljište uz
zgradu-objekat
976.00
517.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
1
zemljište pod
zgradomobjektom i
zemljište uz
zgradu-objekat
846.00
498.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
1
zemljište pod
zgradomobjektom i
zemljište uz
zgradu i drugi
objekat
849.00
500.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
Ustanička
66/M.Bondžulića
Koste Glavinića 2
2827/3
10741/3
Čika Ljubina 8
794
Luja Adamiča 2
303, 304
1
Bulevar Despota Stefana 6290/1,
68
6209/2
1
zemljište pod
zgradomobjektom
815.00
zemljište pod
zgradomobjektom
883.00
zemljište pod
zgradomobjektom
813.00
zemljište pod
zgradomobjektom
2,185.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
trzni centar 1,412.00 maloprodajni svojina
objekat i lokali
privatna
11
850.00
Pariske komune 13
968
Zaplanjska 35
6107, 6106
zemljište pod
zgradomobjektom
382.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
Požeška 98
12979/1
zemljište pod
zgradomobjektom
960.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
Borska 51
516
zemljište pod
zgradomobjektom i
zemljište uz
zgradu-objekat
1,479.00
maloprodajni
objekat i lokal svojina
za izdavanje
privatna
11
Vidikovački venac 92
2673, 3437,
2671
zemljište pod
zgradomobjektom
481.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
zemljište pod
zgradomobjektom
741.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
1471
zemljište pod
zgradomobjektom
3,936.00
trzni centar maloprodajni svojina
objekat i lokali
privatna
11
Dunavska 26
274/1
1
zemljište pod
zgradomobjektom i
zemljište uz
zgradu-objekat
4,800.00
maloprodajni
1,355.00 objekat i
svojina
arhiva
privatna
11
Jurija Gagarina 221
4933/1
1
zemljište pod
zgradomobjektom
1,352.00
zgrada
1,758.00 trgovine
svojina
-samoposluga
privatna
11
Jurija Gagarina 81
5156
1
zemljište pod
zgradomobjektom
1,237.00
1,747.00
zgrada
trgovinesvojina
samoposluga
C market
privatna
11
zemljište pod
zgradomobjektom
1,638.00
maloprodajni
objekat i lokal svojina
za izdavanje
privatna
11
zemljište pod
zgradomobjektom
904.00
zgrada
trgovine
svojina
-samoposluga
privatna
11
1
Sretena Mladenovića 1a
Save Nemanjića 6,
Smederevo
2416/2,
2415/3
Por. Spasića i Mašare 88
2414/4,
2413/2
Patrisa Lumumbe 48
1255/1
1
Darinke Radović 29
1690/1 i 2,
1691/1 i 3
zemljište pod
zgradomobjektom
1,187.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
Učiteljska 60
3265/2 i 3,
3217/4
3219/5
zemljište pod
zgradomobjektom
710.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
Narodnih heroja 42
1235
zemljište pod
zgradomobjektom
879.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
Nehruova 194
4920/1
zemljište pod
zgradomobjektom
260.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
Ustanička 192
13565/2
zemljište pod
zgradomobjektom
1,486.00
maloprodajni
svojina
objekat i lokal
privatna
11
Ratka Mitrovića 101
830, 881
zemljište pod
zgradomobjektom
790.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
Petefijeva 6a
2187
zemljište pod
zgradomobjektom
862.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
1
2
560.00
1,185.00
1,389.00
Bul. Zorana Đinđića 44
2284/7
1
zemljište pod
zgradomobjektom
1,310.00
maloprodajni
objekat i lokal svojina
za izdavanje
privatna
11
Bul. Zorana Đinđića 64
1120/1
1
zemljište pod
zgradomobjektom
1,321.00
maloprodajni
objekat i lokal svojina
za izdavanje
privatna
11
Bul. Nikole Tesle 30a
2474
1
zemljište pod
zgradomobjektom
844.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
5
zemljište pod
zgradomobjektom
532.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
2259/2,
Milutina Milankovića 120 2251/1,
2253/3
Borivoja Stevanovića 2
6928, 6929,
6930, 6980
zemljište pod
zgradomobjektom
1,028.00
maloprodajni
objekat i lokal svojina
za izdavanje
privatna
11
Patrijarha Joanikija 28
414/1 i 2
zemljište pod
zgradomobjektom
1,208.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
Vojislava Ilića 102
3519/6
zemljište pod
zgradomobjektom
369.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
Svetosavska 14,
Obrenovac
4775/1
zemljište pod
zgradomobjektom
451.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
Miloša Trebinjca 1,
Pančevo
4357
1
zemljište pod
zgradomobjektom
1,735.00
856.00
poslovni
objekat C
svojina
market Slavina
privatna
11
1,723.00
1,082.00
zgrada
trgovinesvojina
samoposluga
i restoran
privatna
11
826.00
poslovni
prostor
trgovine
svojina
privatna
11
zgrada
trgovine
svojina
-supermarket
privatna
11
Medakovićeva 113
6867/3
1
zemljište pod
zgradomobjektom i
zemljište uz
zdradu-objekat
Paunova 24
1941/2
1
zemljiste pod
zgradomobjektom
1
zemljiste pod
zgradom i
drugim objektom
i ostalo vestacki 1,342.00
stvoreno
neplodno
zemljiste
Dula Karaklajića 8,
Lazarevac
1651
Milorada Draškovića 20
2940
803.00
zemljiste pod
zgradomobjektom
775.00
maloprodajni
objelat i lokali svojina
za izdavanje
privatna
11
Gospodar Jovanova 39-41 850
zemljiste pod
zgradomobjektom
1,565.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
Erčanska 2
9573/1
zemljiste pod
zgradomobjektom
441.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
Arsenija Čarnojevića 117 2245/1
zemljiste pod
zgradomobjektom
418.00
lokal
svojina
privatna
11
1
zemljiste pod
zgradomobjektom
362.00
zgrada
trgovinesvojina
samoposluga
privatna
11
1
zemljiste pod
zgradomobjektom i
zemljiste uz
zgradu-objekat
761.00
svojina
privatna
11
1
zemljiste pod
zgradomobjektom i
zemljiste uz
zgradu-objekat
2,210.00
poslovna
zgrada
svojina
povrsine 2.210
m2
privatna
11
zemljiste pod
zgradomobjektom
2,210.00
1,137.00
poslovna
zgrada
svojina
privatna
11
zemljiste pod
zgradomobjektom
16,544.00 12,371.00
magacin
regalni
svojina
privatna
11
Bul. Mihajla Pupina 203
149/7
Bulevar oslobođenja 131 3553/7
Brigadira Ristića/Sonje
Marinković Zrenjanin
4773/3 i 4
Danila Lekića Španca 31 2976
Dobanovacki put bb
4384
1
450.00
1,297.00 lokal
zgrada
prijemne zone
1,509.00 (nadstrešnica svojina
uz magacin
regalni)
privatna
11
svojina
privatna
11
Dobanovački put bb
4382/4
1
zemljiste pod
zgradomobjektom
Dobanovački put bb
4382/2
1
zemljiste pod
zgradomobjektom
9,228.00
9,841.00 hladnjača
Dobanovački put bb
4383
1
zemljiste pod
zgradomobjektom
6,732.00
1,864.00
upravna
zgrada
svojina
privatna
23
Dobanovački put bb
4382/1
5
zemljiste pod
zgradomobjektom
5,844.00
5,844.00
magacin
ambalaze
svojina
privatna
11
Dobanovački put bb
4382/1
10
zemljiste pod
zgradomobjektom
2,312.00
2,254.00
zrionica
banana
svojina
privatgna
11
3,028.00
poslovna
zgrada
svojina
privatna
11
lokal
svojina
privatna
119/10000
poslovna
zgrada
svojina
privatna
11
Herceg Stjepana 6
1105, 1106/1
zemljiste pod
zgradomobjektom i
zemljiste uz
zgradu-objekat
Knez Mihailova 1
2210/3
zemljiste pod
zgradomobjektom
176.00
Marije Bursać 38
13798/3
zemljiste pod
zgradomobjektom
2,268.00
Marijane Gregoran117/
S.Aljendea 31
6089
zemljiste pod
zgradomobjektom
478.00
lokal
svojina (*)
privatna
11
Pašmanska 1
324
zemljiste pod
zgradomobjektom
440.00
lokal
svojina
privatna
11
10040/2
1
zemljiste pod
zgradomobjektom i
zemljiste uz
zgradu objekat
951.00
lokal
svojina
privatna
11
Tošin bunar 130
412
zemljiste pod
zgradom1 do 13 objektom i
zemljiste uz
zgradu-objekat
poslovne
zgrade
drzavina
Zaplanjska 86
dva/19
zemljiste pod
zgradomobjektom
lokal
svojina
privatna
11
Zlatibor
4522/6
1
zemljište pod
zgradomobjektom i
dvorište - livada
7. klase
449.00
zgrada
odmaralista
svojina
privatna
11
Velizara Stankovića 10
1436/1
1
zemljište pod
zgradomobjektom
944.00
lokal
svojina
privatna
11
Marije Bursać 7
13690
zemljište pod
zgradom1 do 13 objektom i
zemljište uz
zrgradu objekat
poslovne
zgrade
svojina
privatna
11
Vidikovački vanac 92
2673, 3437,
2671
zemljište pod
zgradomobjektom
482.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
Braće Smiljanić 21
3304/3
zemljište pod
zgradomobjektom
350.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
zemljište pod
zgradomobjektom
270.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
zemljište pod
zgradomobjektom
238.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
Požeska 35
Janka Katića 16a,
Mladenovac
Kneza Lazara 19,
Mladenovac
1598
1
2,085.00
856.00
2,085.00
1,423.00
3,639.00
123.00
2,758.00
11
Nade Dimić 6
11478
zemljište pod
zgradomobjektom
261.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
Vojvode Stepe 120
4911, 6508,
6452/5
zemljište pod
zgradomobjektom
608.00
lokal
svojina
privatna
11
Stevana Opačića 20
1703
zemljište pod
zgradomobjektom
298.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
Dositejeva bb, Kraljevo
3366/2
zemljište pod
zgradomobjektom
352.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
7. jula bb, Valjevo
1381, 3535/3,
5684
zemljište pod
zgradomobjektom
315.00
lokal
svojina
privatna
11
zemljište pod
zgradomobjektom
95.00
lokal
svojina
privatna
11
3337/5
zemljište pod
zgradomobjektom
294.00
lokal
svojina
privatna
11
Milutina Milankovića 102 2262/1
zemljište pod
zgradomobjektom
210.00
lokal
svojina
privatna
11
Dr. Ivana Ribara 181
4977
zemljište pod
zgradomobjektom
261.00
lokal
svojina
privatna
11
Vojvode Stepe 29/2,
Kraljevo
91/1
zemljište pod
zgradomobjektom
180.00
lokal
svojina
privatna
11
zemljište pod
zgradomobjektom
212.00
lokal
svojina
privatna
11
zemljište pod
zgradomobjektom
173.00
lokal
svojina
privatna
11
1
Bežanijska 1
Dimitrija Tucovića 11,
Kraljevo
1
Karađorđeva 24, Kraljevo 701
1
352.00
Prvomajska 1, Čačak
4396/7
Stevana Dubajića 5
3399/2
zemljište pod
zgradomobjektom
211.00
lokal
svojina
privatna
11
Save Burića 13a
12562
zemljište pod
zgradomobjektom
256.00
maloprodajni
svojina
objekat
privatna
11
Struktura obaveza
Iznos obaveze
(u 000 RSD)
Poverilac
Obaveze prema komercijalnim poveriocima
4,422,717
Obaveze prema komercijalnim bankama
Obaveze prema bankama u stečaju
Obaveze prema Fondu za razvoj
Obaveze prema javnim preduzećima (EPS, Srbijagas...)
Obaveze prema lokalnim javnim preduzećima (Javno komunalno...)
Obaveze prema ostalim državnim institucijama (Republička direkcija
za robne rezerve...)
Obaveze prema zaposlenima (neisplaćene zarade i ostale obaveze iz
radnog odnosa)
97,662
Poreske obaveze iz radnog odnosa
12,584
Doprinosi
49,260
Ostale obaveze prema Poreskoj upravi
62,473
Ostale obaveze
534,547
Obaveze prema mat. i zav. pr.licima - pozajmice
4,066,147
UKUPNO:
9,245,390
PROIZVODNJA I SNABDEVANJE
Stepen iskorišćenosti kapaciteta
% iskorišćenosti
Mašina (Proizvodna linija)
0
Jed.mere.
Instalisani
kapacitet
Realni
kapacitet
0
0
0
2011
2012
2013
REALIZACIJA
Kretanje obima ostvarene prodaje
Količinski
Naziv proizvoda
Vrednost u 000 RSD
Jed. mere.
2011
2012
kg
2,745
2,821
266,011
339,354
ML.1571 - Mleko Moja Kravica sveze
2.8% 1L DC Imlek
l
3,077
2,650
206,097
185,778
ML.1544 - Jogurt Balans+probiotic 1KG
TT Imlek
l
1,926
1,877
181,542
182,287
NAP.2020 - Kafa mlevena Grand Gold
200g, Atlantik Brands
kg
749
879
135,755
170,767
HL.1035 - Hleb Sava 500g, BPI
kg
4,487
3,487
218,808
156,723
l
1,159
1,047
159,664
148,366
kg
1,041
1,591
107,927
143,757
ML.1252 - Mleko sterilizovano 2,8%mm
BP slim 1L, Imlek
l
1,585
1,495
126,232
123,873
PIV.1004 - Pivo svetlo Jelen flasa 0,5L,
Apatinska pivara
l
2,151
2,308
102,168
119,252
ML.1835 - Jogurt Moja kravica 2.8%mm
TB 1KG Imlek
l
1,255
1,437
103,868
113,832
ML.1860 - Jogurt Moja Kravica Elopak
Diamonc C 1KG 2.8.%mm Imlek
l
821
1,177
73,435
102,445
kg
0
170
0
102,227
l
2,461
2,314
102,505
99,479
SM.9089 - Cevapcici makrokonfekcija
Delhaize Serbia
kg
173
227
73,705
98,872
SM.3092 - Pilece meso grill Agroziv
kg
284
355
62,848
93,377
MP.2052 - Sunka u foliji Yuhor
kg
101
93
88,289
88,547
l
673
771
73,809
86,793
SVP.6365 - Limun Turska Uvoz
kg
884
721
74,885
83,314
UM.2049 - Ulje suncokretovo 1L
365,Victoria oil
l
166
610
18,875
79,066
HL.1859 - Hleb beli Premia 450g
kg
987
2,004
37,125
78,696
SM.3144 - Pileci batak i karabatak,
Agroziv
kg
0
210
0
75,507
SM.9034 - Pilece peceno meso Premia,
Delhaize Serbia Doo
kg
154
158
64,063
75,452
NAP.2019 - Kafa mlevena Grand Gold
100g, Atlantik Brands
kg
614
763
55,960
75,032
l
564
518
78,914
74,189
SVP.3068 - Jabuka Ajdared
kg
1,165
913
94,736
72,873
KEK.1017 - Keks Plazma 300g, Bambi
kg
302
420
51,218
69,359
ML.2013 - Maslac 125g, Imlek
kg
387
512
42,302
67,820
SM.2223 - Svinjski but bk I kategorija
makrokonf. Djurdjevic sztr klan
kg
0
130
0
67,508
KONZ.3405 - Tunjevina Premia komadi u
bilj.ulju 185g ,Delhaize S
kg
671
516
67,118
64,638
SVP.3308 - Paradajz uvoz
kg
374
467
43,041
63,432
l
2,240
2,910
47,217
63,236
ML.3612 - Sir President Somborska feta
500g Somboled
kg
292
270
57,207
59,889
SVP.6384 - Pomorandza Grcka Uvoz
kg
673
779
49,077
59,726
SM.1208 - Juneci but bk I kat.makrokonf.
Interkomerc
kg
0
92
0
57,484
NAP.2039 - Kafa mlevena C
200g,Strauss, Adriatic
kg
340
362
52,208
57,219
KEK.1016 - Keks Plazma 150g, Bambi
kg
622
639
53,879
56,452
l
1,030
1,243
48,253
56,188
SVP.7931 - Banana Bonita uvoz
UM.1003 - Ulje Dijamant pvc 1L, Dijamant
SEC.10022 - Secer kristal Notadolce
1KG, Senta
SM.3150 - Pileci file, Agroziv
ML.2282 - Kisela pavlaka Moja Kravica
20%mm casa 180g Imlek
ML.1683 - Mleko sveze Dukat 2.8%mm pet
1.5L Somboled
UM.1041 - Ulje suncokretovo Vital pet 1L,
Vital
ML.1847 - Kiselo mleko Moja kravica
2.8mm 180g Imlek
BEZ.1010 - Mineralna voda NG Prolom
1,5L, Planinka
2013
2011
2012
2013
HL.1549 - Hleb Lazarov 600g
kom
562
664
46,013
54,689
BEZ.3794 - Coca Cola Promo 119 pet
2L,Coca Cola HBC
l
0
449
0
53,400
BEZ.1003 - Mineralna voda GAZ Knjaz
Milos 1,5L, Knjaz Milos
l
1,335
1,318
53,551
53,102
PIV.1183 - Pivo svetlo Jelen 0,5L limenka
Apatinska pivara
l
819
740
54,077
52,627
SM.2253 - Svinjski but bk I
kat.makrokonfekcija, Koteks, Interkomerc
kg
0
109
0
51,924
PIV.1082 - Pivo svetlo Apatinsko pet 2L,
Apatinska pivara
l
308
369
42,682
51,590
SM.9091 - Kobasica za pecenje
makrokonfekcija Delhaize Serbia
kg
94
120
36,566
50,427
MP.2811 - Cureca prsa Gran Podere
A.I.A Silbo
kg
56
52
53,728
50,341
SM.2329 - Svinjski but bk I kategorija
makrokonfekcija Bg Mibras
kg
0
100
0
50,324
HL.1521 - Hleb beli seceni 500g(101024)
kom
959
1,119
47,156
50,205
SVP.7811 - Pomorandza pakovana komad
kg
586
688
39,533
49,722
KEK.1018 - Keks Plazma mlevena 300g,
Bambi
kg
257
277
45,773
49,195
SM.3145 - Pileci batak i karabatak,
Perutnina Ptuj
kg
0
128
0
48,006
ML.1930 - Jogurt Moja kravica 2.8%mm
Pet 1.5KG Imlek
l
14
403
1,840
47,901
UM.1013 - Ulje Cvet Banata suncokretovo
pet 1L Banat
l
201
333
25,358
47,216
KON.4011 - Cokoladna banana Bananica
25 g,Atlantik Brands
kg
2,948
3,350
38,714
47,125
kom
294
306
41,727
46,879
l
593
541
44,586
46,800
CG.1195 - Cigarete Marlboro zlatni Din
kom
270
256
44,955
46,766
HIG.55048 - Toalet papir 365 dvoslojni 4/1
Drenik
kom
742
776
46,770
46,515
MRZ.2001 - Smrznuti Grasak 450g,
Frikom
kg
485
470
47,081
44,875
SM.3141 - Pilece grudi, Agroziv
kg
0
111
0
44,653
ML.1486 - Kisela pavlaka jogurtna
20%mm 700g Imlek
l
310
269
47,800
44,237
NAP.2122 - Kafa mlevena Doncafe
Moment 200g ,Strauss, Adriatic
kg
499
235
80,422
43,989
SM.1189 - Juneci but bk I kat.makrokonf.
Djurdjevic
kg
0
67
0
43,277
SVP.3356 - Pomorandza
kg
556
412
49,860
43,123
l
763
728
44,063
42,966
MP.2043 - Pecenica svinjska klasicno
dimljena,Yuhor
kg
34
33
39,980
42,951
SM.3151 - Pileci file, Perutnina Ptuj
kg
0
68
0
42,874
KONZ.3198 - Tunjevina Premia komadici
185g, Delhaize Serbia
kg
557
548
37,763
42,815
ML.3203 - Sir President Somborska feta
7KG Somboled
kg
139
105
48,673
42,316
l
599
554
45,815
41,735
kg
64
62
41,150
41,424
l
853
865
37,807
41,127
SVP.3074 - Paradajz domaci
kg
1,040
412
48,839
40,918
SM.9011 - Pileci peceni batak i karabatak
Premia, Delhaize Serbia Doo
kg
57
60
35,579
40,654
SVP.3070 - Crni Luk
kg
1,043
1,385
34,014
40,460
SVP.3502 - Krompir crveni domaci
kg
729
1,160
29,243
40,360
BEZ.3738 - Coca Cola Promo 115
2L,Coca Cola HBC
l
280
350
32,120
40,260
kg
5
319
513
40,077
CG.1255 - Cigarete Winston 100's
Mercata doo Beograd
BEZ.3624 - Coca Cola pet 1.25L,Coca
Cola HBC
ML.1546 - Jogurt Balans+probiotic 500g
Pet Imlek
ML.1347 - Mleko sveze Dukat 2,8%mm pet
1L Somboled
MP.2479 - Poli maxi,Perutnina
BEZ.1006 - Mineralna voda NG Rosa
1,5L,Coca Cola
SVP.7992 - Banana Excelban
NAP.2075 - Kafa mlevena Grand Aroma
200g, Atlantik Brands
kg
237
210
40,974
40,018
ML.1056 - Mleko trajno Zdravo 2.8%mm
Re Cap 1L Mlekara Subotica
l
401
495
31,871
39,490
SM.1119 - Juneci but B.K. I kategorija
makrokonfekcija cca 20 Delhaize
kg
283
67
168,399
39,370
SVP.6283 - Limun Argentinski Uvoz
kg
158
200
19,375
39,310
MP.3401 - Curece meso u omotu Premia
Fruterra
kg
15
49
12,774
38,846
SVP.3096 - Jabuka Zlatni delises
kg
220
364
19,483
38,688
kom
134
373
13,726
38,607
SVP.3112 - Krompir beli domaci
kg
777
949
34,379
38,519
ML.3014 - Sir Iriski cca 1KG Imlek
kg
61
45
47,297
38,427
MP.1015 - Vrat klasicno dimljen bk, Yuhor
kg
28
36
28,100
38,159
SM.2208 - Svinjski but bk I
kat.makrokonfekcija, Neoplanta
kg
0
80
0
38,094
MP.4224 - Cajna kobasica delikates
Premia Yuhor
kg
27
44
22,566
37,696
HL.1769 - Hleb Tonus obogaceni 300g,
Trivit
HL.1515 - Hleb beli peceni 500g Premia
kom
1,283
831
62,016
37,226
MP.3198 - Pileca prsa u crevu Premia
Yuhor
kg
44
64
23,269
36,060
ML.1863 - Mleko sterilizovano 1.5% BP
slim 1L Imlek
l
287
412
25,404
35,860
kom
191
184
33,716
35,635
l
768
789
36,397
35,533
HL.1003 - Hleb Avala 500g, BPI
kg
835
580
52,064
35,415
SM.9122 - Meso za rostilj Delhaize
Serbia
kg
0
77
48
35,248
CG.1109 - Cigarete Classic 100S Din
kom
275
285
29,018
35,169
NAP.2102 - Kafa mlevena Bonito prava
200g, Atlantik Brands
kg
181
212
26,979
34,831
MP.2172 - Zlatiborac cajna kobasica
Zlatiborac
kg
30
39
23,702
34,769
MP.3080 - Virsla bez omota pileca
200g,Perutnina
kg
278
258
35,253
34,706
5,169,302
6,408,330
CG.1068 - Cigarete Davidoff
Gold,Veletabak
ML.1836 - Jogurt Moja kravica 2.8%mm
TB 500g Imlek
UKUPNO:
Struktura prodaje
Struktura prodaje u %
Domaće tržište
Strano tržište
Ukupno:
2011
2012
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Distribucioni kanali
Kanal distribucije
% učešća
Direktna prodaja
Veleprodaja
0.31
Maloprodaja
99.69
Posrednici
2013
.00
0
ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE I ZAPOSLENOST
ORGANIZACIONA ŠEMA
Broj zaposlenih
Radno angažovani
3,003
Plaćeno odsustvo
263
Neplaćeno odsustvo
12
Ostali
125
Ukupan broj
zaposlenih
3,403
Starosna struktura zaposlenih
Godine
-25 25-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55+
Broj
zaposlenih
377
986
499
474
421
414
232
Prosečna zarada (u bruto i neto iznosu) za 2011, 2012. i 2013.
Godina
Bruto
Neto
2011
34,639.37
25,255.54
2012
37,418.21
27,240.82
SWOT ANALIZA
Prednosti:
Liderska pozicija na tržištu, prepoznatljivost brenda
Šanse:
Otvaranje novih objekata u gradovima gde trenutno ne postoje objekti, razvoj privatne
robne marke
Nedostaci:
Jaka cenovna osetljivost potrošaca
Opasnosti:
Snažne marketinške aktivnosti konkurencije
FINANSIJSKI POKAZATELJI
BILANS STANJA (u 000 RSD)
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
468,771
478,868
1,927,516
Kratkoročna potraživanja
219,613
309,363
299,146
5,853
0
77,862
0
38,507
1,510
Zalihe
1,141,267
1,175,346
1,315,946
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja
1,809,554
185,559
113,491
7,235
7,368
6,837
0
0
3,652,293
2,195,011
0
0
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
Kratkoročni finansijski plasmani
PDV i AVR
Odložena poreska sredstva
Obrtna imovina
Neuplaćeni upisani kapital
Goodwill
Nematerijalna ulaganja
Osnovna sredstva
Dugoročni finansijski plasmani
Stalna imovina
Gubitak iznad visine kapitala
UKUPNA AKTIVA
Vanbilansna aktiva
3,742,308
0
0
1,192,871
1,295,139
1,295,070
10,336,183
9,362,079
9,336,950
118,274
122,332
46,640
11,647,328
10,779,550
10,678,660
0
0
0
15,299,621
12,974,561
14,420,968
167,711
176,699
157,052
Dobavljači (Obaveze iz poslovanja)
6,210,576
4,422,717
5,296,641
Kratkoročne finansijske obaveze
4,039,309
4,066,147
4,099,179
138,936
45,692
97,363
0
0
0
203,074
660,950
979,782
Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja
Ostale kratkoročne obaveze i PVR
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
0
49,884
0
10,591,895
9,245,390
10,472,965
Dugoročni krediti
0
0
0
Ostale dugoročne obaveze
0
0
0
Ukupno dugoročne obaveze
0
0
0
2,452,518
2,219,356
954,233
13,044,413
11,464,746
11,427,198
2,738,570
2,738,570
2,738,570
0
0
0
3,620
3,620
3,620
4,782,445
Ukupno kratkoročne obaveze
Dugoročna rezervisanja
Ukupna dugoročna rezervisanja i obaveze
Osnovni i ostali kapital
Neuplaćeni upisani kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
6,074,062
5,033,135
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti
0
0
1,703
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti
0
7,349
20,791
Neraspoređena dobit
Gubitak
Otkupljene sopstvene akcije
Ukupno kapital
Odložene poreske obaveze
UKUPNA PASIVA
Vanbilansna pasiva
3,683,607
4,692,620
6,318,074
10,835,083
11,337,958
11,164,116
0
0
0
1,664,776
1,122,638
2,659,505
590,432
387,177
334,265
15,299,621
12,974,561
14,420,968
167,711
176,699
157,052
BILANS USPEHA (u 000 RSD)
2011
2012
2013
23,878,253
24,836,398
24,903,195
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
0
0
0
Povećanje vrednosti zaliha učinaka
0
0
0
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
0
0
0
Ostali poslovni prihodi
366,546
420,920
335,271
POSLOVNI PRIHODI
24,244,799
25,257,318
25,238,466
Nabavna vrednost prodate robe
18,174,876
18,862,301
19,191,930
644,356
679,625
679,625
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
1,842,466
1,921,543
2,027,217
Troškovi amortizacije
2,444,031
934,959
665,148
Ostali poslovni rashodi
2,096,294
1,800,085
1,402,072
POSLOVNI RASHODI
25,202,023
24,198,513
23,949,691
-957,224
1,058,805
1,288,775
Finansijski prihodi
114,444
10,890
21,488
Finansijski rashodi
928,676
814,072
390,179
Prihodi od prodaje
Troškovi materijala
POSLOVNI DOBITAK/GUBITAK
Ostali prihodi
89,700
322,653
1,014,637
Ostali rashodi
3,555,301
1,226,307
423,700
DOBITAK/GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
-5,237,057
-648,031
1,511,021
NETO DOBITAK KOJI SE OBUSTAVLJA
0
0
0
NETO GUBITAK KOJI SE OBUSTAVLJA
0
0
0
-5,237,057
-648,031
1,511,021
Poreski rashodi perioda
0
56,802
15,663
Odloženi poreski rashodi perioda
0
0
0
Odloženi poreski prihodi perioda
193,903
375,800
50,845
DOBITAK/GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
Isplaćena lična primanja poslodavcu
0
0
0
-5,043,154
-329,033
1,546,203
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA
0
0
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
0
0
Osnovna zarada po akciji
0
0
Umanjena zarada po akciji
0
0
NETO DOBITAK/GUBITAK
ZARADA PO AKCIJI
Download

Trgovinsko akcionarsko društvo "C MARKET", BEOGRAD