Profil preduzeća
Privredno društvo "PTT-UGOSTITELJSTVO" d.o.o. Beograd u restrukturiranju
OSNOVNE INFORMACIJE O PREDUZEĆU:
Naziv preduzeća:
Matični broj:
Adresa:
Godina osnivanja:
Direktor:
Osoba za kontakt:
Broj zaposlenih:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Delatnost:
Zavisna društva:
PTT-UGOSTITELJSTVO
20054077
Savska 9/2 Beograd
2005
Dragan Ljubisavljevic
Dragan Ljubisavljevic
29
011 3607 801
011 3607 802
[email protected]
Hoteli i sličan smeštaj
nema
Struktura kapitala preduzeća (u %):
Struktura kapitala
Agencija za privatizaciju
Akcionarski fond
Ostali akcionari
% učešća u ukupnom kapitalu
70
16
14
Zemljište
Naziv
zemljišta
Zemljišt
e
Zelenka
da
Zemljišt
e
Zelenka
da
Zemljišt
e
Zelenka
da
Zemljišt
eSerdare
Katastars
ka parcela
34
Način
korišćenj
ai
katastars
ka klasa
zemljište
pod
zgradomobjektom
Površi
na
zemljiš
ta (u
m2)
Vrsta
zemljišta
Vrsta
prava
Oblik
svojin
e
Obi
m
udel
a
Opis
tereta
1434
gradsko
građevins
ko
pravo
korišćenja
državn
a
1/1.
nema
344
pašnjak 6.
klase
94635
gradsko
građevins
ko
pravo
korišćenja
državn
a
1/1.
nema
4470
pašnjak 6.
klase
303
gradsko
građevins
ko
pravo
korišćenja
državn
a
1/1.
nema
40
zemljište
pod
439
gradsko
građevins
ko
pravo
korišćenja
državn
a
1/1.
nema
1
v konak
čajetina
Zemljišt
e
Restora
n Rujno
Zemljišt
e
Restora
n Rujno
Zemljišt
e
Restora
n Rujno
Zemljišt
e Mlečni
restoran
Zemljišt
e bife
Čajetina
Zemljišt
e
Srebrna
c,
Kopaoni
k
Zemljišt
e
Srebrna
c,
Kopaoni
k
Zemljišt
e
Srebrna
c,
Kopaoni
k
zgradom i
uz zgradu
71
zemljište
pod
zgradom
675
gradsko
građevins
ko
pravo
korišćenja
državn
a
1/2.
nema
71
zemljište
pod
zgradom
55
gradsko
građevins
ko
pravo
korišćenja
državn
a
1/2.
nema
71
pašnjak 6.
klase
1391
gradsko
građevins
ko
pravo
korišćenja
državn
a
1/2.
nema
570
šuma 7.
klase
814
državn
a
1/1.
nema
24
zemljište
uz zgradu
230
državn
a
1/1.
nema
246
zemljište
pod
zgradom
1/1.
Zemljište
u zoni
nacionaln
og parka
246
zemljište
pod
zgradom
1/1.
Zemljište
u zoni
nacionaln
og parka
246
njiva 6.
klase
1/1.
Zemljište
u zoni
nacionaln
og parka
26
28
469
gradsko
građevins
ko
gradsko
građevins
ko
ostalo
građevins
ko
zemljište
u drzavnoj
svojini
ostalo
građevins
ko
zemljište
u drzavnoj
svojini
ostalo
građevins
ko
zemljište
u drzavnoj
svojini
držalac
Zlatiborturi
st
držalac
Opština
Čajetina
Svojina
opštine
Brus
Svojina
opštine
Brus
Svojina
opštine
Brus
javna
javna
javna
Objekti
Naziv
objekta
Hotel
Zelenkada
Serdarev
Konak
Cajetina
Restoran
Rujno
Mlečni
restoran
Bife
Čajetina
Katastarska
parcela
Način
korišćenja i
katastarska
klasa
Površina
objekta
(u m2)
Površina
zemljišta
pod
objektom
(u m2)
Vrsta
objekta
Vrsta
prava
Oblik
svojine
Obim
udela
Opis
tereta
343.77
Zgrada
turizma
3,784.24
1,434.00
hotel
držalac
mešovita
1/1.
0
40.00
Zgrada
Ugostiteljstva
780.00
332.00
Etno
restoran
Konačište
svojina
mešovita
1/1.
0
71.44
Zgrada
poslovnih
uslugRestoran
Rujno i
samoposluga
802.92
675.00
Restoran
pravo
korišćenja
državna
1/2.
0
569.88
nije uknjižen
98.25
0
montažni
objekat
0
0
0
0
24.00
nije uknjižen
12.00
0
0
0
0
0
0
2
Hotel
Srebrnac,
Kopaonik
-
nije uknjižen
3,071.71
0
0
0
0
0
0
Srebrnac
- smećara
245.93
pomoćna
zgrada
26.00
26.00
smećara
Drzalac
Interancinal
CG
društvana
1/1.
0
Srebrnac
- garaža
245.93
pomoćna
zgrada
28.00
28.00
garaža
držalac
državna
1/1.
0
Hotel ZELENKADA, Zlatibor
Hotel SREBRNAC, Kopaonik
PROIZVODNJA
Ostvarena proizvodnja najznačajnijih proizvoda (količinski i vrednosno)
Naziv
proizvoda/usluge
Usluge hotela
Usluge bifea
Ostali prihodi
Usluge restorana
Jed.mere
0
0
0
0
vrednost u 000
RSD za 2010
22405
526
0
2150
vrednost u 000 RSD za
2011
0
0
4569
0
vrednost u 000 RSD
za 2012
25291
0
2494
0
Starosna struktura zaposlenih
3
Godine
Broj zaposlenih
-25
0
25-35
5
35-40
1
40-45
7
45-50
10
50-55
5
55+
1
PREDNOST INVESTIRANJA
HOTEL ZELENKADA sa 3 zvezdice nalazi se u jednom od najlepših delova turističkog kompleksa Zlatibora, na nadmorskoj
visini od 1.030 metara. Raspolaže sa 45 soba i 120 ležaja u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama, a komfor upotpunjuju
piano bar, banket sala, rastoran sa 150 mesta, otvorena terasa, dok se u neposrednoj blizini nalaze sportski tereni, bazen
i pešačke staze. Svaka soba ima terasu, TV, direktnu telefonsku liniju, minibar, kompletno opremljen nameštajem, kupatila
imaju kade i fen za kosu. Hotel je izgrađen 1982 godine, a kompletno je renoviran i dograđen 1995 godine. U 2010 godini
izvedena je kompletna rekonstrukcija instalacija vodovoda i kanalizacije. Hotel ima sopstveni parking i određeni broj garaža
u okviru objekta.
HOTEL SREBRNAC se nalazi 5 km od Kopaonika ski centra u blizini sela Sveti Stefan na putu od turističkog centra
Kopaonik prema Brzeću, na 1.773 m/nv. Ispred objekta se nalazi žičara – četvorosed i žičara/tanjir koje vode prema vrhu
Gobelja i dalje preko Jarma u sistem ostalih žičara ski centra Kopaonik. Ove dve žičare pokrivaju oko 12 km skijaških staza.
Usred raskošnog planinskog pejzaža, ovaj mirni hotel sa dve zvezdice je omiljeno boravište obožavaoca Kopaonika i pravih
skijaša. Prvenstveno je namenjen mladima i porodicama. Objekat poseduje 1/2, 1/3, 1/3+1 sobe kao i 8 apartmana,
kapaciteta 180 ležaja. Svaka soba ima kupatilo, TV i telefon. Objekat poseduje restoran sa upečatljivim ognjištem gde se
pred gostima pripremaju razni specijaliteti, etno ćevabdžinicu sa posebno uređenim kaminom i roštiljem na ćumur, TV salu,
bežični internet, teretanu, saunu, diskoteku za noćni provod, ski servis i sportske terene u okolini objekta.
Ističemo pre svega, značaj lokacija turističkih kapaciteta koji doprinose afirmaciji turističkih resursa Srbije.
KONTAKT OSOBA U AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU
Ime
SLAVICA TANASIJEVIĆ
Funkcija
rukovodilac projekta za
privatizaciju (viši)
Telefon
011/30-20-882
e-mail
[email protected]
4
Download

"PTT-UGOSTITELJSTVO" doo Beograd u restrukturiranju