На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО
МК АРНАЈЕВО, АРНАЈЕВО, БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА БР.1
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 1, у градској општини БАРАЈЕВО, и то:
1) члан: Славица Петровић, Милорад, Арнајево, Космајског одреда 81
- заменик: Данијела Павловић, Драгомир, Арнајево, Будимира Симића 1
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Срећко Богићевић, Драган, Арнајево, Лазаревачки пут 7
- заменик: Саша Милићевић, Зоран, Барајево, Живка Стевановића 46а
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Данка Марковић, Милић, Арнајево, Космајског одреда 69
- заменик: Звездан Анђелковић, Милан, Арнајево, Божидара Анђелковића 19
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Никола Пантић, Милош, Манић, Момчила Јовановића 3
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Милоје Стевановић, Наталија, Арнајево, Будимира симића 22
- заменик: Мирољуб Гајић, Томислав, Барајево, Милосава Ивановића 35
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
2
6) члан: Дарко Мијаиловић, Душан, Рожанци, Космајских партизана 1
- заменик: Јулијана Симић, Витомир, Арнајево, Будимира Симића 34
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Немања Петровић, Живорад, Арнајево, Будимира Симића 56
- заменик: Александар Петковић, Зоран, Арнајево, Космајског одреда 45
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Дејан Томић, Данко, Арнајево, Космајског одреда 36
- заменик: Тина Ненадовић, Драган, Бељина, Јована Поповића 52
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Зоран Радоичић, Милијан, Соколово, Соколово 87
- заменик: Слободан Милојевић, Милисав, Арнајево, Космајског одреда 65
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Велимир Стајић, Јагош, Лисовић, Обрада Павловића Гуслара 54
- заменик: Вељко Милошевић, Тихомир, Барајево, 20.октобра 1
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Биљана Танасијевић, Бранислав, Арнајево, Братства и јединства 62
- заменик: Никола Томић, Славољуб, Арнајево, Космајског одреда 31
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Саша Костадиновић, Живан, Арнајево, Миливоја Костадиновића 6
- заменик: Ивана Богојевић, Радослав, Арнајево, Будимира Симића 63
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Љубивоје Милановић, Зоран, Бељина, Космајска 14
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Жељко Трифуновић, Љубивоје, Гунцати, Светосавска 391
- заменик: Боривоје Савић, Братислав, Гунцати, Омладинска 10
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
15) члан: Зоран Сретеновић, Миломир, Бождаревац, Виноградска 22
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
.
3
16) члан: Југослав Сићовић, Раде, Јунковац, Јунковац 0
- заменик: Горан Живојиновић, Рајко, Јунковац, Јунковац 0
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО
СО - ВЕЛИКА САЛА, БАРАЈЕВО, СВЕТОСАВСКА БР.2
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 2, у градској општини БАРАЈЕВО, и то:
1) члан: Милета Стевановић, Милан, Барајево, Мике Ћурчића 9г
- заменик: Зорица Гајић, Живота, Барајево, Миодрага Вуковића 40а
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Даринка Тиквеџија , Чедомир, Барајево, Светосавска 44
- заменик: Јелка Стевановић, Милан, Бождаревац, Симе Марковића 36
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Стефан Станимировић, Миливоје, Барајево, Светосавска 55/6
- заменик: Ивана Дмитрашиновић, Милан, Барајево, Багрданска 9
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Данијела Ћулафић, Радослав, Барајево, Дује Дамњановића 117
- заменик: Злаја Минић, Златомир, Лисовић, Обрада Михајловића Јастреба 10
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Илија Опачић, Никола, Барајево, Светосавска 54
- заменик: Милица Трубић, Адам, Барајево, Багрданска 4
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Саша Ђуричић, Драган, Рожанци, Тијановачка 13
- заменик: Владимир Ђуричић, Миладин, Рожанци, Шумадијска 80
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Братислав Турковић, Лука, Барајево, Багрданска 9
- заменик: Дарко Симић, Љубивоје, Барајево, Симе Марковића 51
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Љиљана Живановић, Сава, Барајево, Средњокрајска 74
- заменик: Далибор Пејић, Станко, Барајево, Барајевска 13
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Тамара Чавић, Драгутин, Београд, Настићева 10
- заменик: Славица Нешић, Томислав, Барајево, Светосавска 131
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Александра Алексић, Миле , Барајево, Мике Ћурчића 52
- заменик: Марко Икић, Радоје, Барајево, Железничка станица насеље 749
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Добривоје Јелић, Коста, Барајево, Светосавска 77
- заменик: Тања Михаиловић, Жељко, Барајево, Миодрага Вуковића 12
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Драгана Радић, Милан, Барајево, Царице Милице 1
- заменик: Радица Минић, Радослав, Барајево, Ратка Јевтића 2
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Јелена Кубат, Драгован, Барајево, Миодрага Вуковића 92
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Радмила Стеванчевић, Радиша, Барајево, Железничка 12а
- заменик: Жељка Новаковић, Милан, Барајево, Симе Марковића 18
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
15) члан: Никола Стеванчевић, Милутин, Барајево, Бранислава Јовановића 55
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
3
.
16) члан: Драган Јовановић, Живадин, Барајево, Живка Стевановића - Жикице 2
- заменик: Жељко Мрдак, Љубоје, Барајево, Светосавска 20
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 3, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО
ДИСКОТЕКА „САТУРНУС“, БАРАЈЕВО, СВЕТОСАВСКА 224
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 3, у градској општини БАРАЈЕВО, и то:
1) члан: Јелена Икић, Радоје, Барајево, Железничка станица насеље 749
- заменик: Александар Петровић, Светомир, Барајево, Светосавска 178
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Милица Станковић, Војислав, Барајево, Железничка станица 731
- заменик: Рамиза Доловац, Хасан, Барајево, 20.октобра 12
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Ненад Миљановић, Миломир, Барајево, Богољуба Петковића 10
- заменик: Александар Крстић, Слободан, Барајево, Светосавска 168а
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Александар Косановић, Стеван, Барајево, Добривоја Бановића 30
- заменик: Драган Јанићијевић, Радиша, Барајево, Светосавска 49
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Небојша Мићуновић, Никола, Барајево, Светосавска 84
- заменик: Марко Николић, Аксентије, Барајево, Прокић крај 40
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Јелена Николић, Радомир, Гунцати, Прокић крај 24
- заменик: Зоран Петровић, Стојан, Гунцати, Деветог маја 39
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Наталија Ташић, Зоран, Барајево, 20.октобра 2
- заменик: Оља Петровић, Србољуб, Барајево, Светосавска 222
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Саша Здравковић, Ранко, Барајево, Врелинска 3
- заменик: Симеон Плуимерс, Јан, Барајево, Светосавска 230
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Ивана Минић, Милета, Лисовић, Милована Стевановића 33
- заменик: Зорица Гајић, Горан, Лисовић, Милована Стевановића 35
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Драгутин Петковић, Момчило, Барајево, Светосавска 180 б
- заменик: Милош Крстонијевић, Рајко, Барајево, Светосавска 212
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Александра Милић, Небојша, Београд, Макишка колонија - Космај 50
- заменик: Сања Ивковић, Живослав, Вранић, Милана Мијаиловића Миће 105
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Борис Несторовић, Драган, Барајево, Железничка 19
- заменик: Горица Илић, Драгослав, Гунцати, Светосавска 247
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Соња Лукић, Драган, Барајево, Живка Стевановића Жикице 33
- заменик: Иљаз Лијевић, Даут, Барајево, Богољуба Петковића 33
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
14) члан: Данијела Станковић, Миломир, Барајево, Светосавска 28ц
- заменик: Тихомир Дудуковић, Милић, Гунцати, Изворска 46а
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
3
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 4, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО
ОШ „РАВНИ ГАЈ“, БАРАЈЕВО, ДУЈЕ ДАМЊАНОВИЋА 82
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 4, у градској општини БАРАЈЕВО, и то:
1) члан: Јелена Маринковић, Миломир, Барајево, Витковачка 17
- заменик: Сузана Михајиловић, Горан, Барајево, Милије Михаиловића 14
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Слађана Димитријевић - Костић, Светозар, Барајево, Царице Милице 11/12
- заменик: Миломир Ивановић, Радомир, Барајево, 1.нова 1
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Иван Лазаревић, Горан, Равни Гај, Дује Дамњановића 77
- заменик: Снежана Ташић, Драгиша, Барајево, 20.октобра 7/7
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Ана Дамњановић, Милорад, Барајево, Дује Дамњановића 58
- заменик: Јована Поповић, Ненад, Барајево, Дује Дамњановића 159
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Милован Ђокић, Илија, Барајево, Милије Михаиловића 53
- заменик: Радица Радонић, Милосав, Барајево, Милије Михаиловића 66А
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Радослав Михајловић, Милисав, Барајево, Витковачка 7
- заменик: Драгана Ивковић, Петар, Барајево, Боривоја Ташића 8
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Стефан Стевановић, Живомир, Барајево, Средњокрајска 1а
- заменик: Силвана Дамњановић, Радиша, Барајево, Дује Дамњановића 15
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Немања Ивановић, Зоран, Барајево, Миодрага Вуковића 35
- заменик: Радослав Јевтић, Миливоје, Барајево, Милије Михаиловића 143
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Љубивоје Михаиловић, Милован, Барајево, Милије Михаиловића 139А
- заменик: Миљка Обрадовић, Обрад, Барајево, Дује Дамњановића 108
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Валентина Марић, Мирослав, Барајево, Дује Дамњановића 22
- заменик: Љубина Пантовић, Томислав, Барајево, Живка Стевановића Жикице 1
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Марија Бурсаћ, Лазар, Гунцати, Прокић крај 21
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Мирјана Ђорђевић, Љубиша, Барајево, Милије Михајловића 42
- заменик: Ивица Стојановић, Радован, Барајево, Дује Дамњановића 99
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Небојша Васиљевић, Миливоје, Гунцати, Космајска 9
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Јован Стеванчевић, Ненад, Барајево, Дује Дамњановића 46
- заменик: Јелена Обрадовић, Момчило, Барајево, Дује Дамњановића 89
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
15) члан: Марија Вујиновић, Ненад, Барајево, Војислава Дамјановића 14
- заменик: Драгослав Ружић, Никола, Велики Борак, Милорада Пламенића 12А
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
3
.
16) члан: Владимир Маричић, Микица, Лисовић, Обрада Михајловића Јастреба 16
- заменик: Бобан Обрадовић, Боривоје, Мељак, 20.октобра 4
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 5, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО
ОШ „СРЕДЊИ КРАЈ“, БАРАЈЕВО, ШКОЛСКА 24
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 5, у градској општини БАРАЈЕВО, и то:
1) члан: Зоран Павловић, Радиша, Барајево, Лазара Јанковића 3
- заменик: Рајко Илић, Драган, Барајево, Милосава Ивковића 128а
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Добривоје Симић, Миодраг, Барајево, Змајевачка 6
- заменик: Ана Павловић, Првослав, Барајево, Стражарија 207
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Дејан Јанковић, Миодраг, Средњи Крај, Стражарија 232
- заменик: Маријана Ранковић, Миливоје, Глумчево Брдо, Дражановац 460
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Данијела Мицуловић, Зорица, Барајево, Миодрага Вуковића 40а
- заменик: Драгана Петровић, Драган, Барајево, Војислава Дамњановића 30ц
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Бранка Арбутина, Милош, Барајево, Средњокрајска 9
- заменик: Славица Петровић, Живорад, Барајево, Миодрага Вуковића 100А
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Зоран Томић, Првослав, Рожанци, Шумадијска 19
- заменик: Радослав Илић, Живојин, Барајево, Средњокрајска 37
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Ђина Ђујић, Ђорђе, Барајево, Милосава Ивковића 24е
- заменик: Милена Радивојевић, Миодраг, Барајево, Средњи Крај 391
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Александар Живановић, Љубодраг, Барајево, Средњокрајска 74
- заменик: Дејан Ћурчић, Сретен, Барајево, Миодрага Вуковића 64
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Јована Прентић, Зоран, Лисовић, Милана Стевановића 11
- заменик: Миодраг Цветиновић, Миливоје, Барајево, Миодрага Ристовића Мије 20
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Предраг Петровић, Радослав, Барајево, Стражарија 239
- заменик: Зоран Јанковић, Душан, Барајево, Милосава Ивковића 177
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Марко Стевановић, Зоран, Барајево, Светосавска 2
- заменик: Бојана Пантовић, Божидар, Барајево, Живорада Стевановића Жикице 1а
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Верица Жујовић - Илић, Драгољуб, Барајево, Мике Ћурчића 44
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Станица Мићовић, Драгољуб, Барајево, Милосава Ивковића 53
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Љубисав Јовановић, Милун, Барајево, Јасеновачка 6
- заменик: Ана Милошевић, Радојко, Барајево, Средњокрајска 27
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
15) члан: Горан Урошевић, Милош, Барајево, Јасеновачка 3
- заменик: Бојан Стошић, Зоран, Барајево, Миодрага Вуковића 43
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
3
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 6, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО
ОШ „ГЛУМЧЕВО БРДО“, ГЛУМЧЕВО БРДО, ГЛУМЧЕВО БРДО 456
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 6, у градској општини БАРАЈЕВО, и то:
1) члан: Миломир Стеванчевић, Љубивоје, Барајево, Дражановац 54а
- заменик: Милан Васиљевић, Милисав, Барајево, Дражановац 105
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Мирослав Вуксић, Драгиша, Барајево, 7.јула 1
- заменик: Филип Ђорђевић, Горан, Гунцати, Прокић крај 18а
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Славица Радојичић, Славко, Глумчево Брдо, Дражановац 554
- заменик: Петар Нинчић, Небојша, Глумчево Брдо, Бранислава Јовановића 30
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Владан Павловић, Борисав, Барајево, Стражарија 238
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Милета Стеванчевић, Драгослав, Барајево, Стара Липовица 194
- заменик: Перица Ђанић, Мата, Барајево, Миодрага Вуковића 100А
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
2
6) члан: Милош Благојевић, Радомир, Барајево, Дражановац 558
- заменик: Марија Васиљевић, Милета, Барајево, Дражановац 481
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Жана Бобић, Добривоје, Барајево, Дражановац 122
- заменик: Дарко Мијаиловић, Зоран, Рожанци, Космајских партизана 23
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Мариена Борић, Мицхал, Барајево, Глумчево Брдо 11
- заменик: Миљан Антић, Живорад, Барајево, Врелинска 9
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Зоран Ристивојевић, Мирослава, Барајево, Бранислава Јовановића 5
- заменик: Марко Деветаковић, Зоран, Лисовић, Обрада Михаиловић 20
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Зоран Милосављевић, Миливоје, Барајево, Светозара Маринковића Зарета
12
- заменик: Марица Николић, Драгомир, Гунцати, Прокић крај 53
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Зоран Мијаиловић, Љубомир, Рожанци, Космајских партизана 23
- заменик: Игор Илић, Славко, Бељина, 10.октобра 16
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Кристина Стеванчевић, Бобан, Барајево, Глумчево Брдо 147
- заменик: Зоран Горуновић, Живан, Баајево, Дражановац 501
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Јелена Горуновић, Драган, Барајево, Вучинац 543
- заменик: Радмила Јовановић, Јован, Барајево, Дражановац 424
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
14) члан: Петар Минчић, Небојша, Барајево, Бранислава Јовановића 30
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
.
15) члан: Александар Јовановић, Милош, Барајево, Бранислава Јовановића 11
- заменик: Саша Марковић, Слободан, Барајево, Ненадовац 629
3
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
16) члан: Бојана Милошевић, Милован, Барајево, Дражановац 471
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 7, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО
ПРЕДУЗЕЋЕ „ХИДРОТЕХНИКА“, БАРАЈЕВО, ЛИПОВАЧКИ ПУТ 32
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 7, у градској општини БАРАЈЕВО, и то:
1) члан: Драган Вуксић, Радослав, Барајево, Радионичка 9
- заменик: Бранимир Јовановић, Милинко, Барајево, Липовачки пут 182
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Зоран Јовановић, Боривоје, Барајево, Стара Липовица 650
- заменик: Миломир Анђелковић, Радосав, Барајево, Бранислава Јовановића 62
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Милена Павловић, Бошко, Барајево, Ненадовац 600
- заменик: Ђура Костић, Горан, Глумчево Брдо, Бранислава Јовановића 33
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Милица Оцокољић, Младомир, Гунцати, Липовачка 51
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Анђелко Јефтенић, Максо, Барајево, Липовачки пут 136 Б
- заменик: Мирослава Илић, Љиљана, Барајево, Светосавска 404
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
2
6) члан: Драгана Павић, Миладин, Барајево, Стара Липовица 229Б
- заменик: Јелена Илић, Радослав, Барајево, Мике Ћурчића 44
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Миле Јанковић, Божидар, Барајево, 29.новембра 186
- заменик: Иван Младеновић, Петар, Барајево, 29.новембра 180а
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Жељко Андрић, Сретен, Барајево, Мике Ћурчића 3
- заменик: Ненад Борић, Предраг, Барајево, Глумчево Брдо 11
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Вукоман Јелић, Дмитар, Барајево, Липовачки пут 1
- заменик: Зоран Јевтић, Миливоје, Барајево, Светосавска 54
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Мирослав Николић, Живан, Гунцати, Прокић крај 53
- заменик: Милка Дамњановић, Миодраг, Барајево, 20.октобра 1
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Вучета Бараћ, Вукомир, Барајево, Изворска 6ћ
- заменик: Милија Пушић, Велисав, Мељак, Маршала Тита 64
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Зоран Алексић, Светомир, Барајево, Средњокрајска 37
- заменик: Бранко Драгић, Гојко, Барајево, Живка Стевановића Жикице 24А
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Драган Спасов, Владимир, Барајево, Стара Липовица 36
- заменик: Драган Горуновић, Мирослав, Барајево, Милисава Горуновића 17
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
14) члан: Анета ал Соофи, Абдул Кадх, Барајево, Изворска 11
- заменик: Дијана Маркез, Душан, Барајево, Првомајска 33а
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
.
15) члан: Горан Марковић, Слободан, Барајево, Стара Липовица 162
- заменик: Владан Виторовић, Весна, Барајево, Двадесетог октобра 7
3
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 8, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО
ДОМ КУЛТУРЕ, БАЋЕВАЦ, КОСМАЈСКИХ ПАРТИЗАНА ББ
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 8, у градској општини БАРАЈЕВО, и то:
1) члан: Виолета Јанковић, Владан, Баћевац, Београдског батаљона 77
- заменик: Милица Стојадиновић, Мира, Баћевац, Београдског батаљона 35а
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Маријана Павловић, Милован, Бождаревац, Обрада Лазића 14
- заменик: Данијела Росић, Слободан, Баћевац, Драгутина Јовановића 55а
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Дамир Синановић, Љутво, Баћевац, Лисачка 23
- заменик: Гордана Иконић, Радивоје, Баћевац, Милорада Бркића - Ициног 4
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Никола Николић, Аца, Баћевац, Милутина Станимировића Миће 2
- заменик: Тамара Марковић, Томислав, Баћевац, Владисава Николића 49
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Илија Гаћеша, Милан, Гунцати, Слободана Пенезића Крцуна 41
- заменик: Верица Јањић, Филип, Гунцати, Београдског батаљона 1а
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Светлана Радић, Бранислав, Баћевац, Живојина Жике Катића 33
- заменик: Златко Живановић, Милица, Миросаљци, Миросаљци 407
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Милош Дамњановић, Боривоје, Баћевац, Београдског батаљона 13
- заменик: Сузана Радовановић, Радољуб, Баћевац, Живорада Јанковића 12
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Зоран Чомагић, Стојадин, Барајево, Врелинска 43
- заменик: Максим Турковић, Братислав, Барајево, Багрданска 9
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Радомир Нешић, Драгутин, Бождаревац, Подрумичка 1
- заменик: Ана Јовичић, Синиша, Бождаревац, Драгомира Миловановића Мирка 35
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Кали Шерифовић, Шериф, Барајево, Светозара Маринковића 52
- заменик: Зоран Ивановић, Саша, Баћевац, Београдског батаљона 90
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Милош Банић, Давор, Баћевац, Жртава фашизма 21
- заменик: Бобан Ћурчић, Славољуб, Баћевац, Милутина Станимировића Миће 12
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Дарко Ђорђевић, Зоран, Манић, Живорада Лукића 7
- заменик: Јелена Јеремић, Милан, Барајево, Светосавска 18
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Милорад Јаковљевић, Радован, Баћевац, Скојевска 25
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Татјана Гајић, Чедомир, Баћевац, Живорада Јанковића 22
- заменик: Јелена Васић, Раде, Барајево, Мике Ћурчића 43
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
15) члан: Горица Ђорђевић, Александар, Баћевац, Шесте личке дивизије 48а
- заменик: Небојша Петровић, Живота, Баћевац, Скојевска 18
3
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 9, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО
СПОРТСКО ДРУШТВО, БАЋЕВАЦ, СКОЈЕВСКА 2
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 9, у градској општини БАРАЈЕВО, и то:
1) члан: Марко Јанковић, Живко, Баћевац, Београдског батаљона 65
- заменик: Миланка Благојевић, Борисав, Баћевац, Владислава Николића 107
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Синиша Гајић, Велимир, Баћевац, Скојевска 10
- заменик: Милодраг Марковић, Милорад, Баћевац, Владисава Николића 53
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Светлана Благојевић, Милутин, Баћевац, Миленије Ивановић 6
- заменик: Марко Благојевић, Драган, Баћевац, Скојевска 1
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Сандра Мутавчић, Стојан, Барајево, Добривоја Бановића 22
- заменик: Милица Јовановић, Слободан, Београд, Пилота Михајла Петровића 17
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Иван Васиљевић, Миле, Гунцати, Слободана Пенезића Крцуна 27
- заменик: Зоран Поповић, Радован, Барајево, Светосавска 49
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Тијана Николић, Миломир, Баћевац, Милице Николић 11Б
- заменик: Марко Николић, Милинко, Велики Борак, Симе Марковића 45
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Милина Благојевић, Радоје, Баћевац, Владислава Николића 113
- заменик: Милован Радовић, Љубивоје, Баћевац, Скојевска 23
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Јелена Мандић, Живан, Бождаревац, Посавска 17
- заменик: Драгана Симић, Радован, Барајево, Светосавска 327
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Оливера Рауш, Божидар, Мељак, Ибарски пут 121Б
- заменик: Милица Сабић, Славиша, Лисовић, Ратка Јевтића 117
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Миломир Михаиловић, Милун, Барајево, Миодрага Вуковића 12
- заменик: Лазар Младеновић, Горан, Барајево, 20.октобра 8
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Станислава Савић, Дмитар, Баћевац, Владислава Николића 70
- заменик: Марија Костадиновић, Драгиша, Баћевац, Миленије Ивановић 31
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Гордана Јеремић, Љубиша, Барајево, Светосавска 18
- заменик: Душан Стевановић, Живомир, Барајево, Светосавска 67
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Живорад јаковљевић, Радован, Баћевац, Скојевска 25
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Марко Глишовић, Миломир, Баћевац, Посавских партизана 6а
- заменик: Иван Петковић, Владан, Барајево, Светосавска 180
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
15) члан: Миљана Мицковић, Ненад, Баћевац, Љубомира Живковића Шпанца 175Б
- заменик: Жељко Здравковић, Милорад, Баћевац, Владисава Николића 68А
3
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
.
16) члан: Богољуб Симић, Станко, Баћевац, Љубомира Живковића Шпанца 221
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 10, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО
ДОМ КУЛТУРЕ, БЕЉИНА, ШЕСТЕ ЛИЧКЕ ДИВИЗИЈЕ 12
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 10, у градској општини БАРАЈЕВО, и то:
1) члан: Љубиша Танасијевић, Радуле, Бељина, Ливадска 5
- заменик: Будимир Милановић, Љубивоје, Бељина, Брђанска 4
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Данијел Шиљковић, Томислав, Бељина, Брђанска 14
- заменик: Марко Марковић, Драган, Бељина, Првог српског устанка 6
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Невена Танасковић, Боривоје, Бељина, Јована Поповића 28
- заменик: Радован Пумпаловић, Мирјана, Барајево, Живка Стевановића 17
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Александар Пантић, Милош, Манић, Момчила Јовановића 3
- заменик: Жељко Деветаковић, Александар, Бељина, 4.јула 22
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Ненад Петровић, Боривоје, Бељина, Ливадска 2
- заменик: Драган Михајловић, Драгиша, Бељина, Ливадска 12
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Ненад Цветковић, Радивоје, Бељина, Ливадска 31
- заменик: Милан Павловић, Милован, Бељина, Карађорђева 6
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Данијела Ненадовић, Радош, Бељина, 4.јула 1
- заменик: Милорад Петровић, Момчило, Бељина, Јована Поповића 12
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Милош Милошевић, Милосав, Рожанци, 10.октобра 6
- заменик: Славица Бојковић, , Барајево, Милије Михаиловића 96
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Никола Максић, Љубиша, Бељина, Космајска 28
- заменик: Мирјана Андрић, Славољуб, Бељина, Карађорђева 2
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Дарко Милић, Милорад, Бељина, Источничка 2
- заменик: Јелена Иванковић, Живорад, Манић, Боривоја Иванковића 8
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Славко Илић, Миленко, Бељина, 10.октобра 16
- заменик: Марко Мијаиловић, Зоран, Рожанци, Космајских партизана 23
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Мирослав Илић, Драгослав, Бељина, Јована Поповића 24
- заменик: Душан Марковић, Богољуб, Бељина, Београдска 7
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Миња Ђурђевић, Давор, Лисовић, Ратка Јевтића 13
- заменик: Тања Азировић, Благоје, Лисовић, Милана Стевановића 7
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
14) члан: Маја Симић, Радиша, Гунцати, Светосавска 293
- заменик: Слободан Ерић, Зоран, Лисовић, Ратка Јевтића 204
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
3
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 11, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО
ДОМ КУЛТУРЕ, БОЖДАРЕВАЦ, ДРАГОМИРА МИЛОВАНОВИЋА 61
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 11, у градској општини БАРАЈЕВО, и то:
1) члан: Страхиња Јовановић, Драгослав, Бождаревац, Београдског батаљона 33
- заменик: Томислав Милекић, Момир, Бождаревац, Грнчаричка 4
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Мирољуб Стевановић, Живомир, Бождаревац, Симе Марковића 63
- заменик: Душан Савић, Драгиша, Лисовић, Ратка Јевтића 232
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Давид Госић, Татјана, Бождаревац, Радомира Станојевића 1
- заменик: Зоран Гајић, Живко, Барајево, Живка Стевановића 76
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Јована Јовановић, Слободан, Бождаревац, Радничка 4
- заменик: Зоран Госић, Момчило, Бождаревац, Госића улица 3
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Нада Нинковић, Миленко, Барајево, Милије Михаиловића 53
- заменик: Бранислав Радонић, Милисав, Барајево, Милије Михаиловића 66А
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Марко Живковић, Драган, Бождаревац, Радомира Станојевића 28
- заменик: Јелена Живковић, Владан, Бождаревац, Радомира Станојевића 30
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Мирослав Петровић, Славољуб, Бождаревац, Драгомира Миловановића
Мирка 23
- заменик: Златомир Јовановић, Живослав, Бождаревац, Школска 8
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Златомир Мандић, Будимир, Бождаревац, Посавска 17
- заменик: Лазар Симић, Драгољуб, Гунцати, Светосавска 327
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Сања Томић, Миливоје, Рипањ, Пут за коларушу 14
- заменик: Милица Јовичић, Синиша, Бождаревац, Драгомира Миловановића Мирка 35
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Надежда Павловић, Александар, Велики Борак, Шесте личке дивизије 46
- заменик: Марко Јовановић, Томислав, Барајево, Живка Стевановића - Жикице 65
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Горан Јовичић, Велисав, Бождаревац, Београдског батаљона 3
- заменик: Катарина Маринковић, Љуба, Бождаревац, Татарински гај 7
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Наташа Арсић Милошевски, Иван, Барајево, Ратка Јевтића 10
- заменик: Душан Михајиловић, Владимир, Бељина, Београдска 24
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Живослав Јовановић, Љубомир, Бождаревац, Београдског батаљона 6
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Радојка Николић, Анђелко, Гунцати, Прокић крај 49а
- заменик: Ненад Стевановић, Биљана, Лисовић, Милана Стевановића 6
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
15) члан: Снежана Милованчевић, Добривоје, Бождаревац, Обрада Лазића 58
- заменик: Ивана Недељковић, Бранислав, Бождаревац, Симе Марковића 77
3
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
.
16) члан: Миленко Лазовић, Милољуб, Бождаревац, Драгомира Миловановића - Мирка
27
- заменик: Мирјана Пауновић, Зоран, Лисовић, Космајско-посавског одреда 37
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 12, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО
ДОМ КУЛТУРЕ, ВЕЛИКИ БОРАК, ПАЛИХ БОРАЦА 3
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 12, у градској општини БАРАЈЕВО, и то:
1) члан: Светислав Марковић, Михаило, Велики Борак, Костадина Богдановића 17а
- заменик: Милена Миловановић, Милан, Велики Борак, Обрада Миловановића 30
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Зоран Милошевић, Милисав, Барајево, Средњокрајска 12
- заменик: Слободан Марковић, Радиша, Велики Борак, Скојевска 12
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Милош Марић, Гордана, Барајево, Живка Стевановића 77а
- заменик: Катарина Королија, Драгољуб, Барајево, Светосавска 172а
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Душан Козлица, Милован, Велики Борак, Николе Минића 15
- заменик: Иван Петровић, Миодраг, Велики Борак, Миливоја Косанића 9
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Томислав Илић, Петар, Барајево, Миодрага Вуковића 22
- заменик: Гордана Марић, Милан, Бождаревац, Западна 21
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Душан Утјешановић, Бошко, Велики Борак, Шесте личке дивизије 26
- заменик: Добривоје Танасијевић, Радојица, Велики Борак, Симе Марковића 64
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Снежана Нинковић, Милорад, Велики Борак, Чедомира Нинковића 6
- заменик: Иван Николић, Љубивоје, Велики Борак, Симе Марковића 35
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Ивана Михајловић, Радован, Гунцати, Светосавска 309Б
- заменик: Радован Цветковић, Никола, Гунцати, Светосавска 309А
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Јелена Јевтић, Милан, Велики Борак, Трг палих бораца 14
- заменик: Александар Мићовић, Бранислав, Велики Борак, Милисава Чамџије 6
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Татјана Госић-Ницке, Зоран, Бождаревац, Радомира Станојевића 1
- заменик: Наташа Кунац, Гордана, Велики Борак, Костадина Богдановића 1
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Биљана Марић, Бранислав, Велики Борак, Шесте личке дивизије 19
- заменик: Катарина Нинковић, Владан, Велики Борак, Миливоја Косанића 22
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Владан Миловановић, Драгољуб, Велики Борак, Обрада Миловановића 14
- заменик: Милорад Марковић, Живота, Велики Борак, Миливоја Маријанчевића 1
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Петар Госић, Живота, Барајево, 20.октобра 3
- заменик: Тамара Марковић, Милан, Велики Борак, Милића Марјанчевића 3
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
14) члан: Марко Пејовић, Петар, Гунцати, Вука Караџића 27
- заменик: Дејан Пауновић, Миливоје, Лисовић, Милисава Пауновића Ћосе 3
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
3
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 13, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО
ЛОКАЛ-КУЋА ПОПОВИЋ, ВРАНИЋ, КОСМАЈСКИХ ПАРТИЗАНА 176
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 13, у градској општини БАРАЈЕВО, и то:
1) члан: Александар Поповић, Зоран, Вранић, Братства и јединства 296
- заменик: Катарина Јелић, Жељко, Вранић, Пролетерских бригада 2
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Вера Поповић, Миладин, Вранић, Космајских партизана 188
- заменик: Стефан Брковић, Томислав, Вранић, Скојевска 11
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Стеван Савић, Зоран, Вранић, Чедомира Ђоинчевића 17
- заменик: Катарина Јелић, Радисав, Вранић, Драгише Јелића 37
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Марија Денић, Петар, Вранић, Буковачка 1
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Љубомир Пејовић, Милован, Вранић, Пролетерских бригада 125
- заменик: Ненад Јојић, Владан, Вранић, Миодрага Јоксића 6
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
2
6) члан: Александар Ђуричић, Миладин, Рожанци, Шумадијска 80
- заменик: Весна Поповић, Радомир, Вранић, Космајских партизана 196
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Горан Ранковић, Милован, Вранић, Братства и јединства 328
- заменик: Предраг Поповић, Бранко, Вранић, Космајских партизана 174
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Нела Поповић, Милорад, Вранић, Космајских партизана 34
- заменик: Никола Јовановић, Миливоје, Барајево, Посавских партизана 19
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Данило Шћекић, Радомир, Вранић, Поп Борина 17
- заменик: Никола Адамовић, Мираш, Вранић, Миланка Јелића 1Б
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Лука Ђорђевић, Бојан, Баћевац, Милорада Бркића Ициног 22
- заменик: Филип Јанковић, Жељко, Баћевац, Београдског батаљона 67
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Дејан Поповић, Душан, Вранић, Космајских партизана 174
- заменик: Бојан Јојић, Радојко, Вранић, Космајских партизана 91
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Радисав Минић, Добросав, Барајево, Ратка Јевтића 2
- заменик: Горан Живковић, Радомир, Вранић, Павла Поповића 4
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Анђелка Мирковић, Радоје, Мељак, Лоле Рибара 64
- заменик: Данка Радосављевић, Станојица, Мељак, Лоле Рибара 23
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
14) члан: Сања Вујновић, Сава, Вранић, Космајских партизана 86
- заменик: Даворка Цвијановић, Драган, Вранић, Космајских партизана 122ц
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
.
15) члан: Владимир Алексић, Боривоје, Вранић, Драгиће Алексића 31
- заменик: Мирјана Којић, Љубиша, Вранић, Миливоја Стајковића - Миће 12
3
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
16) члан: Лазар Костић, Станиша, Вранић, Скојевска 1а
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 14, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА, ВРАНИЋ, ЧЕДОМИРА ЂОИНЧЕВИЋА 95
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 14, у градској општини БАРАЈЕВО, и то:
1) члан: Ивана Јојић, Живослав, Вранић, Космајских партизана 107
- заменик: Јелена Јелић, Момчило, Вранић, Миливоја Стекића 12
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Здравко Илић, Милета, Вранић, Космајских партизана 20
- заменик: Бобан Поповић, Светозар, Вранић, Космајских партизана 188
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Весна Поповић, Драгослав, Вранић, Чедомира Ђоинчевића 70
- заменик: Снежана Стевановић, Предраг, Вранић, Милоша Обилића 1-а
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Ивана Вукашиновић, Милован, Вранић, Тихомира Степановића 5а
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Боја Лакић, Тодор, Вранић, Космајских партизана 179
- заменик: Драган Матић, Стеван, Барајево, Светосавска 325
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
2
6) члан: Татјана Мијаиловић, Јосип, Рожанци, Космајских партизана 20
- заменик: Дејан Виторовић, Јеврем, Вранић, Космајских партизана 113
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Владан Илић, Радисав, Вранић, Поп Борина 3
- заменик: Драган Анђелковић, Славко, Београд, Падинска Скела 101
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Данијела Поповић, Србослав, Вранић, Космајских партизана 34
- заменик: Жељка Варагић, Мирко, Вранић, Радоја Јоксића 7Ц
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Маја Поповић, Бранислав, Вранић, Бошка Поповића 7
- заменик: Сунчица Станић, Драгомир, Вранић, Милана Мијаиловића Миће 22
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Радован Мартиновић, Голуб, Гунцати, Прокић крај 17
- заменик: Тамара Поповић, Љиљана, Барајево, 20.октобра 3
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Марија Јоксић, Зоран, Вранић, Поп Борина 8
- заменик: Драган Антонић, Миодраг, Вранић, Богољуба Михаиловића 2
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Данијела Николић, Бранко, Рожанци, Железничка 12а
- заменик: Сандра Драгић, Бранко, Барајево, Живка Стевановића 24а
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Иван Васић, Милан, Вранић, Чедомира Ђоинчевића 106
- заменик: Сања Недељковић, Мијодраг, Барајево, Дује Дамњановића 22
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
14) члан: Ирена Тодоровић, Радмило, Вранић, Миодрага Тодоровића 16
- заменик: Мирослава Јанковић, Мирјана, Барајево, Цара Лазара 11
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
.
15) члан: Анкица Јанковић, Славко, Вранић, Ђуре Митровића 38
- заменик: Марија Станић, Драгољуб, Вранић, Милана Мијаиловића - Миће 20
3
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 15, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО
СПОМЕН ДОМ, ВРАНИЋ, ПАЛИХ БОРАЦА 1
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 15, у градској општини БАРАЈЕВО, и то:
1) члан: Драгиша Јоксић, Драгивоје, Вранић, Пролетерских бригада 17
- заменик: Јелена Ђурђевић, Петар, Вранић, Ђуре Митровића 31
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Небојша Станчић, Боривоје, Вранић, Децембарских жртава 32
- заменик: Драгољуб Јелић, Милорад, Вранић, Милинка Јелића 38
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Слађана Јанковић, Радован, Вранић, Ђуре Митровића 38
- заменик: Тања Њењић, Жељко, Вранић, Чедомира Ђоинчевића 4а
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Мирослав Шкркић, Божидар, Вранић, Тихомира Степановића 5а
- заменик: Саша Николић, Љубиша, Велики Борак, Симе Марковића 35а
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Сунчица Буквић, Новица, Вранић, Тихомира Степановића 32
- заменик: Радмило Радовановић, Радоје, Вранић, Чедомира Ђоинчевића 65
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Марко Бранковић, Паулина, Миросаљци, Миросаљци 0
- заменик: Слађана Ђуричић, Драган, Београд, Петра Лековића 51
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Игор Јелић, Жељко, Вранић, Милинка Јелића 40
- заменик: Стефан Милијановић, Зоран, Вранић, Трг палих бораца и жртава фашизма
и терора 11
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Александра Поповић, Миодраг, Барајево, Космајских партизана 54
- заменик: Марина Шкркић, Миливоје, Вранић, Децембарских жртава 7
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Бојана Гајић, Душан, Вранић, Милана Мијаиловића Миће 35
- заменик: Дарко Мијаиловић, Миомир, Вранић, Милана Мијаиловића Миће 87а
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Гордана Јоксић, Гојко, Вранић, Чедомира Ђоинчевића 106
- заменик: Добрина Симић, Бранислав, Вранић, Пролетерских бригада 72
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Немања Кујовић, Радослав, Вранић, Космајских партизана 157
- заменик: Витомир Ђурђевић, Живорад, Вранић, Пролетерских бригада 38
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Радица Драгић, Бранислав, Барајево, Живка Стевановића 24а
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Мирјана Гајић, Драгољуб, Београд, Радничка 37г
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Лепосава Илић, Велисав, Вранић, Павла Поповића 22
- заменик: Боривоје Радић, Петко, Баћевац, Живојина Катића - Жике 33
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
15) члан: Сузана Којић, Драгана, Вранић, Миливоја Стајковића Миће 3
- заменик: Јелена Крупниковић, Милош, Вранић, Бошка Јоксића 5
3
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 16, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО
УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ СУНЦЕ ПЛУС, ВРАНИЋ, ЗОКЕ ЂОРИЋА 4
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 16, у градској општини БАРАЈЕВО, и то:
1) члан: Дејан Тришић, Славољуб, Вранић, Мирка Радосављевића 2
- заменик: Смиљана Јовановић, Слободан, Вранић, Пролетерских бригада 54
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Драган Бабић, Велибор, Вранић, Драгомира Пантића 26
- заменик: Радмила Живанић - Лазић, Радиша, Вранић, Посавских партизана 45
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Анђелка Штулић, Душко, Вранић, Милоша Обилића 4-а
- заменик: Јована Којић, Драган, Вранић, Миливоја Стајковића Миће 3
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Срђан Маринковић, Љиљана, Барајево, Витковачка 146
- заменик: Дамир Караџић, Есма, Барајево, 20.октобра 11
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Божидар Шкркић, Симо, Вранић, Тихомира Степановића 5а
- заменик: Младен Рапајић, Петар, Мељак, Устаничка 33
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Миломир Јеремић, Милоје, Рожанци, Шумадијска 63
- заменик: Рајко Ђукић, Стојан, Барајево, Обрада Павловића Гуслара 46а
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Срђан Стевановић , Миломир , Вранић, Љубивоја Буце Тришића 1
- заменик: Сњежана Белошевић, Мирко, Вранић, Драгољуба Драге Тришића 3а
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Љубиша Зувић, Марко, Вранић, Децембарских жртава 1
- заменик: Анђелија Поповић, Миодраг, Барајево, Космајских партизана 54
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Ђорђе Гајић, Душан, Вранић, Милана Мијаиловића Миће 35
- заменик: Марина Станић Тороман, Миливоје, Вранић, Милана Мијаиловића Миће 28
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Драшко Симић, Душан, Вранић, Пролетерских бригада 72
- заменик: Оливера Васић, Миодраг, Вранић, Милосава Ђорића 3
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Милош Алексић, Горан, Београд, Срнетичка 2
- заменик: Милош Савић, Слободан, Мељак, Лоле Рибара 41
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Санела Поповић, Вујо, Вранић, Ђуре Митровића 8
- заменик: Милорад Крупниковић, Михаило, Вранић, Бошка Јоксића 5
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Данијела Ламбић, Јован, Вранић, Пролетерских бригада 33 б
- заменик: Радмило Поповић, Томислав, Вранић, Слободана Тодоровића 10
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
14) члан: Зоран Којић, Слободан, Вранић, Миливоја Стајковића - Миће 10
- заменик: Јелена Стојановић, Драго, Вранић, Поп Борина 81
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
3
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 17, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО
ТАРАИШ ПРОДАВНИЦА, ВРАНИЋ, МИЛАНА МИЈАИЛОВИЋА 50
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 17, у градској општини БАРАЈЕВО, и то:
1) члан: Предраг Станић, Велимир, Вранић, Милана Мијаиловића Миће 23
- заменик: Мирјана Јанковић, Милорад, Вранић, Мареванчка 18
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Фуад Пањета, Фехим, Вранић, Миливоја Стекића 23
- заменик: Златомир Марић, Илија, Вранић, Милана Мијаиловића 109
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Милица Јанковић, Славко, Вранић, Ђуре Митровића 38
- заменик: Тијана Станић, Милан, Вранић, Милана Мијаиловића Миће 21
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Јелена Јовановић, Милорад, Вранић, Милана Мијаиловића Миће 5а
- заменик: Марко Станић, Драгољуб, Вранић, Милана Мијаиловића Миће 20
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Зоран Лакић, Сава, Вранић, Пролетерских бригада 50
- заменик: Зоран Премовић, Светислав, Вранић, Чедомира Ђоинчевића 88
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Живан Јеремић, Милутин, Рожанци, Шумадијска 49
- заменик: Радован Новићевић, Божидар, Бождаревац, Ливадска 7
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Вања Гајић, Раде, Вранић, Милана Мијаиловића Миће 80
- заменик: Небојша Јанковић, Рудица, Вранић, Маревачка 20
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Никола Станишић, Жељко, Барајево, Децембарских жртава 1
- заменик: Срећко Шкркић, Слободан, Вранић, Децембарских жртава 9а
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Јована Гајић, Душан, Вранић, Милана Мијаиловића Миће 35
- заменик: Милица Станић, Радиша, Вранић, Милана Мијаиловића Миће 22
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Јелена Томашевић, Снежана , Барајево, Живка Стевановића - Жикице 36
- заменик: Весна Ђорић - Луковић, Бранислав, Вранић, Љубивоја Тришића 22
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Тања Ивковић, Живослав, Вранић, Милана Мијаиловића Миће 105
- заменик: Зоран Лукић, Радисав, Вранић, Милана Мијаиловића Миће 64
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Дејан Богдановић, Сретен, Вранић, Братства и јединства 330
- заменик: Звонко Белошевић, Ивко, Вранић, Милосава Ђорића Зоке 175а
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
13) члан: Давид Ерчевић, Радојко, Вранић, Милана Мијаиловића - Миће 39
- заменик: Александра Николић , Милан, Барајево, 20.октобра 12
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
.
14) члан: Миленко Штулић, Милан, Вранић, Милоша Обилића 4-а
- заменик: Вук Шаптовић, Мијодраг, Вранић, Драгише Алексића 10
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
3
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 18, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА, НАСЕЉЕ „ГАЈ“, 20. ОКТОБРА БР.2
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 18, у градској општини БАРАЈЕВО, и то:
1) члан: Александар Сарић, Радмила, Барајево, Барајевска 15
- заменик: Немања Живановић, Бојан, Барајево, 20.октобра 4
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Горан Ковач, Петар, Лисовић, Љубе Станисављевића 15
- заменик: Весна Мирковић, Млађен, Барајево, Царице Милице 3/17
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Вера Бркановић, Војко, Барајево, Барајевска 17
- заменик: Милица Вујасиновић, Александар , Барајево, 20.октобра 1
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Љубица Јовановић, Петар, Барајево, 20.октобра 3
- заменик: Светлана Павловић, Бранислав, Барајево, 20.октобра 3
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Петар Илић, Љубомир, Барајево, Миодрага Вуковића 22
- заменик: Драгана Мићуновић, Милан, Барајево, Светосавска 84
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Станко Димитријевић, Младен, Барајево, Царице Милице 7
- заменик: Рада Станисављевић, Љубивоје, Лисовић, Илије и Ивана Трифуновића 54
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Предраг Пакашки, Јелкица, Барајево, 20.октобра 7/21
- заменик: Александар Стевановић, Славољуб, Барајево, 20.октобра 1/11
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Дејан Марковић, Милутин, Барајево, 20.октобра 12
- заменик: Немања Миковић, Саша, Барајево, Цара Лазара 3
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Владимир Анђелковић, Зоран, Барајево, 20.октобра 12
- заменик: Младен Станковић, Славољуб, Барајево, 20.октобра 10
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Марко Скадрић, Милинко, Барајево, 20.октобра 4
- заменик: Драгић Марковић, Миливоје, Барајево, Царице Милице 9
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Гроздана Мирјанић, Аранђел, Барајево, 20.октобра 7
- заменик: Кристина Ристовић, Дејан, Барајево, 20.октобра 7
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Саша Арсов, Славица, Барајево, Двадесетог октобра 3
- заменик: Љубомир Лацковић, Љубан, Лисовић, Илије и Ивана Трифуновића 85а
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Александар Костић, Аца, Барајево, Царице Милице 11
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Зоран Николић, Марко, Гунцати, Прокић крај 40
- заменик: Ивана Госић, Слободан, Барајево, 20.октобра 3
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
15) члан: Биљана Јанчић, Драгић, Барајево, Цара Лазара 11
- заменик: Санела Перић, Јован, Барајево, 20.октобра 2
3
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
.
16) члан: Веско Рабреновић, Милан, Барајево, Царице Милице 11
- заменик: Урош Алексић, Златомир, Барајево, Прокића крај 50
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 19, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО
КАФАНА БЕЛИ ЛАБУД, СВЕТОСАВСКА 247, БАРАЈЕВО
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 19, у градској општини БАРАЈЕВО, и то:
1) члан: Јован Брашњовић, Милојко, Гунцати, Светосавска 393
- заменик: Татјана Мирковић, Милосав, Гунцати, 9.маја 17
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Славољуб Васиљевић, Добривоје, Гунцати, Светосавска 443
- заменик: Марко Павловић, Милован, Бождаревац, Обрада Павловића 16
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Жељко Станић, Миливоје, Барајево, Светосавска 225
- заменик: Јован Петровић, Зоран, Барајево, Светосавска 140-а
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Божана Милошевић, Вељко, Барајево, 20.октобра 1
- заменик: Далибор Јаковљевић, Стојан, Барајево, Царице Милице 11
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Божо Гаћеша, Милан, Гунцати, Војводе Степе 7
- заменик: Вера Николић, Кристина, Барајево, Прокић крај 40
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Милорад Николић, Лазар, Гунцти, Прокић крај 22
- заменик: Јасмина Петровић, Момчило, Гунцати, Деветог маја 39
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Јована Микић, Славко, Бождаревац, Симе Марковића 83
- заменик: Мирко Радивојевић, Миломир , Бождаревац, Драгомира Миловановића
Мирка 22
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Драгослав Тркуља, Драган, Барајево, Мике Ћурчића 19
- заменик: Стојадин Чомагић, Душан, Барајево, Врелинска 43
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Љубина Стевановић, Драгомир , Гунцати, Светосавска 197
- заменик: Јована Стојановић, Здравка, Гунцати, Светосавска 205
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Мирјана Јевђеновић, Јован, Гунцати, Слободана Пенезића 4
- заменик: Борика Николић, Синиша, Гунцати, Слобоана Пенезића 163
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Милош Николић, Мирослав, Гунцати, Прокић крај 53
- заменик: Здравко Глушчевић, Милун, Барајево, Светосавска 64
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Сања Гогић, Михајло, Гунцати, Светосавска 247
- заменик: Михајло Илић, Миодраг, Гунцати, Светосавска 247
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Слободан Николић, Иван, Гунцати, Прокић крај 51а
- заменик: Горан Лукић, Милорад, Гунцати, Хајдук Вељкова 24 б
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
14) члан: Урош Пумпаловић, Драган, Гунцати, Светосавска 293а
- заменик: Славица Ђокић, Иван, Гунцати, Светосавска 245
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
.
15) члан: Ђура Петровић, Светомир, Барајево, Светосавска 192
3
- заменик: Невена Секулић, Миливоје, Манић, Момчила Јовановића 6
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 20, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА, ГУНЦАТИ, ОМЛАДИНСКА 1
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 20, у градској општини БАРАЈЕВО, и то:
1) члан: Јелена Милићевић, Зоран, Гунцати, Омладинска 22
- заменик: Андријана Стевановић, Раде, Гунцати, 10.октобра 8
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Мирољуб Стевановић, Драгослав, Гунцати, 10.октобра 14
- заменик: Стана Ивановић, Чедомир, Гунцати, Палих бораца 24
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Ненад Милојевић, Марко, Гунцати, Војводе Степе 3-а
- заменик: Ђорђе Батножић, Милан, Гунцати, Космајска 1
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Дамјан Милошевић, Вељко, Барајево, 20.октобра 1
- заменик: Александар Колаковић, Владан, Барајево, Цара Лазара 5
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Јелена Гаћеша, Илија, Гунцати, Слободана Пенезића Крцуна 41
- заменик: Ружица Тумбо, Иле, Гунцати, Београдска 18
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Марија Стевановић, Влада, Гунцати, Изворска 3
- заменик: Марија Илић, Предраг, Гунцати, Обршинска 52
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Зорица Шего, Јовица, Гунцати, Липовачка 61
- заменик: Горан Арсенијевић, Слободан, Гунцати, Изворска 11
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Виолета Павловић, Ђорђе, Гунцати, Вука Караџића 1а
- заменик: Дарко Глигић, Радисав, Барајево, Партизанска 26Б
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Горан Дудуковић, Десанка, Гунцати, Изворска 46А
- заменик: Никола Јовановић, Слободан, Гунцати, Слободана Пенезића Крцуна 97
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Биљана Илић, Предраг, Гунцати, Омладинска 11
- заменик: Нада Савић, Живан, Гунцати, Омладинска 14
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Александар Пештерић, Радослав, Гунцати, Светосавска 371
- заменик: Александар Сцхерер, Снежана , Гунцати, Обршинска 33
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Бранко Тешић, Михајло, Гунцати, Обршинска 22
- заменик: Ивана Тешић, Добривоје, Гунцати, Обршинска 24
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Момчило Стевановић, Војислав, Гунцати, Обршинска 27
- заменик: Јелена Николић, Слободан, Гунцати, Прокић крај 51а
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
14) члан: Мирјана Николић, Бранко, Гунцати, Слободана Пенезића Крцуна 61а
- заменик: Сава Глувић, Бошко, Гунцати, Слободана Пенезића Крцуна 52а
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
.
15) члан: Предраг Пјано, Томо, Гунцати, Слободана Пенезића Крцуна 77а
- заменик: Данијел Пуповац, Ђуро, Гунцати, Шандрванска 6
3
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 21, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО
МК ЛИСОВИЋ, ЛИСОВИЋ, ИЛИЈЕ И ИВАНА ТРИФУНОВИЋА 24
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 21, у градској општини БАРАЈЕВО, и то:
1) члан: Александар Петровић, Милосав, Лисовић, Илије и Ивана Трифуновића 28
- заменик: Радослав Јевтић, Михаило, Лисовић, Космајских партизана 219
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Милош Минић, Зоран, Лисовић, Обрада Михаиловића 6
- заменик: Добросав Бодановић, Станоје, Лисовић, Миливоја Богдановића 31
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Иван Станисављевић, Златомир, Лисовић, Стјепана Абрлића - Стеве 39
- заменик: Никола Михаиловић, Милан, Лисовић, Илије и Ивана Трифуновића 17
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Јована Драганић, Милош, Барајево, Живка Стевановића Жикице 32
- заменик: Ненад Јовановић, Дејан, Лисовић, Илије и Ивана Трифуновића 21
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Персида Савић, Стеван, Лисовић, Ратка Јевтића 87
- заменик: Јовица Марић, Радован, Бождаревац, Западна 21
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Емил Јанковић, Бранислав, Лисовић, Обрада Михајловића Јастреба 35
- заменик: Добрина Петровић, Миливоје, Лисовић, Илије и Ивана Трифуновића 85А
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Александар Живановић, Слободан, Барајево, Ратка Јевтића 1
- заменик: Љубомир Радуљевић, Живомир, Барајево, Бранислава Јовановића 109
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Валентина Петровић, Жељко, Барајево, Ратка Јевтића 132
- заменик: Роберт Стефановић, Ђоко, Лисовић, Ратка Јевтића 172А
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Милосав Ристовић, Милинко, Лисовић, Доле Михајловић 72
- заменик: Марија Деветаковић, Зоран, Лисовић, Обрада Михаиловића 20
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Небојша Казимировић, Владимир, Лисовић, Миодрага Ристовића Мије 21
- заменик: Слободан Мајсторовић, Драгутин, Лисовић, Илије и Ивана Трифуновића 45
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Зорица Гашпаревић, Мирко, Лисовић, Милована Стевановића 12
- заменик: Виолета Петровић, Витомир, Лисовић, Космајских партизана 64
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Гордана Ристовић, Дане, Лисовић, Доле Михајловића 17
- заменик: Светлана Јовановић, Радош, Лисовић, Миливоја Богдановића Арнаута 29
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Дејан Ташић, Миодраг, Барајево, Сремских партизана 26
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
14) члан: Сања Баранац, Милосав, Гунцати, Слободана Пенезића 36Б
- заменик: Никола Пауновић, Зоран, Лисовић, Ратка Јевтића 113
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
.
15) члан: Јовица Петровић, Славољуб, Лисовић, Илије и Ивана Трифуновића 87
- заменик: Првослав Пауновић, Слободан, Лесковац, Лесковац 0
3
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 22, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО
ДОМ КУЛТУРЕ - СПАСОВИНА, ЛИСОВИЋ, РАТКА ЈЕВТИЋА 71
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 22, у градској општини БАРАЈЕВО, и то:
1) члан: Влада Савић, Светомир, Лисовић, Ратка Јевтића 234
- заменик: Верица Илић, Михајло, Лисовић, Ратка Јевтића 85
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Ненад Маринковић, Александар , Лисовић, Ратка Јевтића 224
- заменик: Ненад Гајић, Горан, Лисовић, Обрада Миловановића 9
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Срђан Пауновић, Драган, Лисовић, Космајско-посавског одреда 35
- заменик: Катарина Радаковић, Славко, Лисовић, Милована Стевановића 14а
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Верка Минић, Ђорђе, Лисовић, Обрада Михајловића Јастреба 10
- заменик: Драган Дедић, Душан, Барајево, Боривоја Ташића 36
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Зоран Ђурђевић, Илија, Барајево, Железничка 9
- заменик: Драгослав Васиљевић, Милош, Барајево, Светосавска 154
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Горан Цветковић, Владисав, Лисовић, Ратка Јевтића 139В
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Валентина Новићевић, Радован, Бождаревац, Ливадска 7
- заменик: Милица Радивојевић , Миломир, Бождаревац, Драгомира Миловановића
Мирка 22
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Миланка Радовић, Миливоје, Лисовић, Ратка Јевтића 79
- заменик: Ненад Петровић, Зоран, Лисовић, Ратка Јевтића 216
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Љиљана Лазић, Михајло, Барајево, Миодрага Ристовића Мије 20
- заменик: Немања Стевановић, Добривоје, Лисовић, Милана Стевановића 1
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Драган Стевановић, Милосав, Лисовић, Милосава Пауновића Ћосе 6а
- заменик: Зоран Илић, Миливоје, Лисовић, Ратка Јевтића 142
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Миодраг Гашпаревић, Ратко, Лисовић, Милована Стевановића 12
- заменик: Марина Маринковић, Ненад, Бождаревац, Драгомира Миловановића Мирка
16
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Миодраг Јовановић, Драгослав, Лисовић, Ратка Јевтића 176
- заменик: Урош Ђукић, Рајко, Лисовић, Обрада Павловића Гуслара 46а
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Рада Јаношевић, Радослав, Лисовић, Милована Стевановића 4
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Илија Стефановић, Роберт, Лисовић, Ратка Јевтића 172а
- заменик: Милосав Петровић, Божидар, Лисовић, Илије и Ивана Трифуновића 28
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
15) члан: Снежана Пауновић, Слободан, Лисовић, Ратка Јевтића 89
- заменик: Татјана Јелински, Горан, Лисовић, Ратка Јевтића 73
3
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
.
16) члан: Душко Савић, Србољуб, Лисовић, Ратка Јевтића 87а
- заменик: Јелена Младеновић, Светислав, Барајево, Светосавска 18
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 23, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО
ДОМ КУЛТУРЕ, МАНИЋ, ЧЕДОМИРА РАНКОВИЋА 1
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 23, у градској општини БАРАЈЕВО, и то:
1) члан: Марко Стојановић, Добривоје, Манић, Боривоја Маринковића 15
- заменик: Никола Нешковић, Дејан, Манић, Боривоја Иванковића 7
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Милорад Трајковић, Милисав, Манић, Светолика Миловановића 22
- заменик: Ратко Јевтић, Љубиша, Барајево, Светосавска 77
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Драган Пантић, Лука, Манић, Три партизана 20
- заменик: Горан Лукић, Милосав, Манић, Живорада Лукића 14
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Ивана Антевски, Миодраг, Барајево, Дује Дамњановића 71
- заменик: Зорица Гаврић, Горан, Барајево, Светосавска 12
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Иван Ђорђевић, Витомир, Гунцати, Светосавска 179
- заменик: Радослав Јелић, Миодраг, Бељина, Космајског одреда 16
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Милош Алексић, Зоран, Манић, Животе Марковића 2
- заменик: Петар Свилар, Никола, Манић, Милорада Јовановића 9
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Гојко Лукић, Велисав, Манић, Космајска 52
- заменик: Данијела Нинић, Милодраг, Манић, Момчила Јовановића 11
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Властимир Максић, Радивоје, Бељина, Космајска 28
- заменик: Ненад Бојковић, Зоран, Барајево, Милије, Михаиловића 96
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Горан Алексић, Радослав, Манић, Животе Марковића 6
- заменик: Гордана Стојиљковић, Радомир, Манић, Животе Марковића 4
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Слободан Иванковић, Радован, Манић, Боривоја Марковића 8
- заменик: Радован Петровић, Боривоје, Манић, Боривоја Јовановића 11
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Горица Пантић, Живорад, Манић, Космајска 6
- заменик: Наташа Марковић, Владан, Манић, Боривоја Маринковића 19
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Срђан Лукић, Милодраг, Манић, Живорада Лукића 10
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Слободан Лукић, Милојко, Манић, Живорада Лукића 25
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Госпава Иванковић, Владисав, Манић, Боривоја Иванковића 19
- заменик: Слободан Пантелић, Милан, Манић, Момчила Јовановића 24
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
15) члан: Православ Петковић, Милијан, Арнајево, Космајског одреда 69
- заменик: Драгослав Пауновић, Бранко, Лисовић, Ратка Јевтића 78
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
3
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 24, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО
ДОМ КУЛТУРЕ, МЕЉАК, МАРШАЛА ТИТА 32
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 24, у градској општини БАРАЈЕВО, и то:
1) члан: Драгана Пајовић, Милан, Мељак, Ибарски пут 109а
- заменик: Саша Маринковић, Радован, Мељак, Вељка Влаховића 25
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Милинко Гајић, Милован, Мељак, Маршала Тита 83
- заменик: Милош Костић, Драган, Мељак, Милисава Крстића 15
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Божидар Влаховић, Драгољуб, Мељак, Мила Вуковића 25а
- заменик: Предраг Ивановић, Иван, Мељак, Душана Борисављевића 8
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Јована Добраш, Драгица, Лисовић, Милосава Пауновића Ћосе 4
- заменик: Драган Николић, Радослав, Велики Борак, Симе Марковића 33
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Срећко Сарић, Миле, Мељак, Устаничка 2.део 67Б
- заменик: Радомир Димитријевић, Драгољуб, Мељак, Маршала Тита 88
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Стеван Лакић, Никола, Мељак, Милисава Крстића 2
- заменик: Предраг Вукмировић, Славиша, Мељак, Милисава Крстића 4
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Марко Маринковић, Душко, Мељак, Лоле Рибара 40
- заменик: Милица Арсић, Милутин, Мељак, Ибарски пут 66
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Јовица Рабасовић, Чедомир, Баћевац, Љубомира Живковића Шпанца 27
- заменик: Весна Симић, Гаврило, Гунцати, Светосавска 327
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Предраг Пушић, Милија, Мељак, Маршала Тита 64
- заменик: Маја Росић, Радоје, Мељак, Маршала Тита 66
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Живко Недељковић, Милован, Мељак, Мила Вуковића 7
- заменик: Боривоје Петронијевић, Чедомир, Мељак, Војвођанска 1
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Живорад Богићевић, Мирко, Мељак, Милисава Крстића 17
- заменик: Саша Петровић, Бранко, Мељак, Маршала Тита 37
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Драган Радосављевић, Милан, Мељак, Вељка Влаховића 12
- заменик: Драгослав Павловић, Слободан, Мељак, Вељка Влаховића 3
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Снежана Милић, Радмила, Мељак, Вељка Влаховића 29
- заменик: Милутин Павловић, Предраг, Мељак, Мила Вуковића 14
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
14) члан: Радован Нинковић, Јанко, Мељак, Маршала Тита 9
- заменик: Милица Марковић, Ненад, Мељак, Мила Вуковића 9
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
.
15) члан: Драгомир Вуковић, Живан, Мељак, Душана Борисављевића 2
- заменик: Бранко Борисављевић, Бисенија, Мељак, Вите Радовића 21
3
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 25, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО
МК - РОЖАНЦИ, РОЖАНЦИ, КОСМАЈСКИХ ПАРТИЗАНА 2
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 25, у градској општини БАРАЈЕВО, и то:
1) члан: Радослав Ранковић, Стеван, Барајево, Светосавска 129ц
- заменик: Светомир Петровић, Ђура, Барајево, Светосавска 178
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Катарина Милошевић, Драган, Рожанци, 10.октобра 13
- заменик: Јелена Станковић, Мирослав, Рожанци, Шумадијска 29
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Тамара Лукић, Добросав, Рожанци, Тијановачка 9
- заменик: Славица Јевтић, Томислав, Рожанци, Тијановачка 7
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Никола Јоксић, Бобан, Барајево, Београдског батаљона 31а
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Ненад Живаљевић, Слободан, Гунцати, Светосавска 185А
- заменик: Милисав Стевановић, Радиша, Бељина, Карађорђева 22
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
2
6) члан: Бојан Илинчић, Горан, Рожанци, Селска 13
- заменик: Ивана Ђуричић, Драган, Рожанци, Шумадијска 78
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Ненад Никодиновић, Рајко, Рожанци, Шумадијска 32
- заменик: Милена Милошевић - Мијаиловић, Зоран, Рожанци, Шумадијска 36
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Мирко Максић, Властимир, Бељина, Космајска 28
- заменик: Никола Ненадовић, Владан, Бељина, Јована Поповића 52
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Дејан Милошевић, Радосав, Рожанци, 10.октобра 7
- заменик: Стефан Богосављевић, Славиша, Арнајево, Лазаревачки пут 5
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Срђан Алибашић, Ахмед, Рожанци, Космајских партизана 19
- заменик: Небојша Павловић, Миодраг, Рожанци, Селска 4
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Александар Милошевић, Радомир, Рожанци, Космајских партизана 45
- заменик: Мирјана Ђуричић, Томислав, Рожанци, Шумадијска 72
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Марија Станисављевић, Милисав, Рожанци, Шумадијска 19
- заменик: Милутин васиљевић, Надежда, Рожанци, Десетог октобра 21
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Милорад Шиљковић, Томислав, Бељина, Брђанска 14
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Љиљана Милошевић, Рајко, Рожанци, Шумадијска 27
- заменик: Милорад Петровић, Добривоје, Арнајево, Будимира Симића 58
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
15) члан: Марко Паул Вишић, Вељка, Мељак, Милована Тодоровића 13
- заменик: Катарина Ђурић, Владан, Мељак, Маршала Тита 77Б
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
3
.
16) члан: Марија Иванић, Зоран, Београд, Вељка Петровића 163
- заменик: Маријана Обрадовић, Добривоје, Мељак, Двадесетог октобра 4
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 26, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО
ДОМ КУЛТУРЕ, ШИЉАКОВАЦ, ДОБРИВОЈА МАКСИМОВИЋА 2
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 26, у градској општини БАРАЈЕВО, и то:
1) члан: Слађана Ђорђевић, Иван, Шиљаковац, Властимира Тодоровића 16
- заменик: Јован Јовановић, Станиша, Шиљаковац, Добривоја Максимовића 30
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Зорица Николић, Срећко, Шиљаковац, Милорада Иванковића 3
- заменик: Предраг Павловић, Миломир, Бождаревац, Обрада Лазића 14
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Милош Николић, Зоран, Шиљаковац, Посавских партизана 34
- заменик: Слободан Ранковић, Радослав, Шиљаковац, Душана Јеремића 7
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Сања Спајић, Петко, Барајево, 20.октобра 4
- заменик: Весна Ивановић, Слободан, Барајево, Барајевска 11
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Ружица Савић, Илија, Гунцати, Светосавска 385
- заменик: Светозар Грубић, Јован, Барајево, Багрданска 4
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Никола Маринковић, Радован, Шиљаковац, Добривоја Максимовића 5
- заменик: Миљана Мицковић, Ненад, Баћевац, Љубомира Живковића Шпанца 175Б
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Јована Ђуричић, Ратко, Шиљаковац, Марка Тодоровића 4
- заменик: Радомир Николић, Чедомир, Шиљаковац, Посавских партизана 15
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Властимир Тодоровић, Будимир, Шиљаковац, Добривоја Максимовића 16а
- заменик: Драгослав Димитријевић, Милинко, Шиљаковац, Радована Маринковића 53
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Дејан Јеремић, Бранислав, Шиљаковац, Душана Јеремића 43
- заменик: Бојан Јаковљевић, Горан, Шиљаковац, Чедомира Јаковљевића 1
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Данела Белевић, Драган, Велики Борак, Милисава Чамџије 14
- заменик: Мирко Жугић, Тодор, Барајево, Царице Милице 7
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Драган Јеремић, Петар, Шиљаковац, Радомира Маринковића 69
- заменик: Мирослав Маринковић, Бошко, Шиљаковац, Посавских партизана 12
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Алекса Стевановић, Томислав, Шиљаковац, Милорада Иванковића 1
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
13) члан: Светлана Иванковић, Радомир, Велики Борак, Космајска 1
- заменик: Милош Лукић, Мира, Баћевац, Београдског батаљона 35а
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
14) члан: Теодора Јеремић, Милорад, Шиљаковац, Добривоја Максимовића 8
- заменик: Мирјана Темелковска, Милутин, Рожанци, Шумадијска 49
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
.
15) члан: Немања Пауновић, Драган, Лисовић, Космајско-посавског одреда 35
- заменик: Миомир Савић, Србољуб, Лисовић, Ратка Јевтића 87а
3
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 27, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО
ДК БАРАЈЕВО, БАРАЈЕВО, МИОДРАГА ВУКОВИЋА БР.2
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 27, у градској општини БАРАЈЕВО, и то:
1) члан: Снежана Томашевић, Живојин, Барајево, Живка Стевановића Жикице 36
- заменик: Маријана Борковић, Бранко, Барајево, Милисава Горуновића 8Б
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Милан Вујиновић, Мирко, Барајево, 20.октобра 10/4
- заменик: Снежана Маринковић, Драгован, Бождаревац, Обрада Лазића 53
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Јована Ивановић, Зоран, Барајево, Миодрага Вуковића 35
- заменик: Бојана Марковић, Бојан, Барајево, Живка Стевановића 16а
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Милош Драганић, Александар, Барајево, Живка Стевановића Жикице 32
- заменик: Михаило Косановић, Стеван, Барајево, Добривоја Бановића 30
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Светлана Томић, Радомир, Београд, Славка Родића 3А
- заменик: Јованка Илић, Вукашин, Барајево, Миодрага Вуковића 22Б
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Иван Мијаиловић, Драгивоје, Рожанци, Космајских партизана 20а
- заменик: Марија Митровић, Зоран, Сурчин, Железничка 82
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Ивана Живановић, Зоран, Барајево, Ратка Јевтића 1
- заменик: Стефан Јовановић, Милован, Барајево, Миодрага Вуковића 49
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Дубравка Ћурчић, Радисав, Гунцати, Хајдук Вељкова 48г
- заменик: Милица Турковић , Радован, Барајево, Багрданска 9
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Блаженка Зрињанин, Максим, Барајево, Светосавска 122
- заменик: Владанка Николић, Мирослав, Барајево, Светосавска 55
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Ненад Обрадовић, Радиша, Барајево, Миодрага Вуковића 50
- заменик: Себастијан Алијевић, Даут, Барајево, Богољуба Петковића 33а
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Данијела Вујчић, Боривоје, Барајево, Цара Лазара 11
- заменик: Зоран Бркић, Момчило, Барајево, Миодрага Вуковића 43
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Љубивоје Петровић, Александар, Рожанци, Шумадијска 25
- заменик: Ратко Милошевић, Радомир, Рожанци, Шумадијска 36
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Дејан Гајић, Славко, Баћевац, Скојевска 12
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Милица Маринковић, Звездан, Барајево, Живка Стевановића Жикице 23
- заменик: Марко Маринковић, Слободан, Барајево, Живка Стевановића-Жикице 3
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
15) члан: Златко Берглез, Драгица, Барајево, Миодрага Вуковића 61
- заменик: Бојана Милошевић, Михаило, Рожанци, Кленовачка 7
3
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
.
16) члан: Драган Брестовац, Томислав, Барајево, Живка Стевановића Жикице 60
- заменик: Тијана Дмитрашиновић, Милан, Барајево, Багрданска 9
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 28, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО
КАФАНА КОД СТАРОГ ИГРАЛИШТА, МЕЉАК, ЛОЛЕ РИБАРА 54
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 28, у градској општини БАРАЈЕВО, и то:
1) члан: Верољуб Мирковић, Душан, Мељак, Лоле Рибара 64
- заменик: Олгица Решков, Здравко, Мељак, Косовска 3
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Драган Шеврт, Стојан, Мељак, Маршала Тита 83
- заменик: Драго Ковачевић, Стеван, Мељак, Душана Борисављевића 25
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Милан Мркић, Душан, Мељак, Лоле Рибара 22а
- заменик: Милан Јовановић, Слободан, Мељак, Лоле Рибара 72
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Никола Ђорђевић, Биљана, Барајево, Бранислава Јовановића 13
- заменик: Лидија Алексић, Драган, Београд, Дубљанска 37
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Ненад Поповић, Богољуб, Вранић, Павла Павловића 11
- заменик: Радиша Нешковић, Јован, Мељак, Војвођанска 11
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Милосав Митровић, Никола, Рожанци, Кленовачка 6
- заменик: Марко Савкић, Радослав, Рожанци, Селска 7
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Јована Карановић, Предраг, Мељак, Саве Радосављевић 6
- заменик: Мирослава Ристић , Милован, Мељак, Лоле Рибара 5
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Јован Ивошевић, Драган, Барајево, Светосавска 329
- заменик: Милица Симић, Драгољуб, Барајево, Светосавска 327
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Никола Будимир, Јандрија, Мељак, Устаничка 50А
- заменик: Кристина Вукеља, Предраг, Мељак, Ибарски пут 28
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Мирослав Дмитрашиновић, Милан, Мељак, Иве Живанића 47
- заменик: Фрањо Фулетић, Ђуро, Мељак, Устаничка 2.део број 41
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Дафинка Живанић, Светислав, Мељак, Маршала Тита 82
- заменик: Маријана Пушић, Синиша, Мељак, Маршала Тита 64
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Боривоје Радосављевић, Живојин, Мељак, Вељка Влаховића 12
- заменик: Радован Маринковић, Живко, Мељак, Вељка Влаховића 25
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Момчило Павловић, Милан, Мељак, Милисава Крстића 12
- заменик: Рајна Милошевић, Стеван, Мељак, Милисава Крстића 13
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
14) члан: Дарко Вуковић, Мирко, Мељак, Лоле Рибара 41
- заменик: Ђорђе Дозет, Жељко, Мељак, Љубљанска 2а
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
3
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
„ЕПСТУРС“, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 412А
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 1, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Ненад Брајовић, Миленко, Добривоја Исаиловића 5
- заменик: Жељко Алексић, Вукашин, Породице Трајковић 32
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Миљан Ђоковић, Раде, Воћарска 1
- заменик: Марко Станковић, Стефан, Милована Марковића 3а
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Јелена Љубисављевић, Љубиша, БУЛЕВАР ЈНА 72, РАКОВИЦА СЕЛО
- заменик: Весна Селић, Серафим, Војводе Степе 399 н
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Ђорђе Терзовић, Шпиро, Беранска 13б
- заменик: Милорад Мандић, Андрија, Војводе Влаховића 4а
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Зорица Стокућа, Драган, Породице Трајковић 18
- заменик: Јагода Поповић, Миливоје, Булевар Ослобођења 337
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Томљеновић Биљанa, Сима, Породице Трајковић 2 б
- заменик: Илија Врцељ, Душан, Топола 33
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Љиљана Мировић, Слободан, Црнотравска 1 в
- заменик: Миљан Ивановић, Срђан, Црнотравска 11-а
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Јасна Недић-Толо, Надежда, Београд Вождовац Браће Јерковића 50
- заменик: Вељко Тошовић, Бошко, Београд Вождовац Пива Караматијевића 7
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Данијела Ристић Лилић , Слободан, Плитвичка 11
као представници подносиоца Изборне листе: СДА Санџака – др Сулејман Угљанин
SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin
0
10) члан: Радослав Ђинђић, Нада, Рибарчева 26
- заменик: Ирена Рељић, Александар, Шевина 24
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Аница Ђикић, Радослав, Беранска 016
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
12) члан: Милица Лукић, Роберта, Вождовац, Баштованска 18
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Светлана Милосављевић , Радомир, Војводе Степе 347-в
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
14) члан: Богослав Иванов, Крста, Војводе Степе 426
- заменик: Јасмина Вуковић, Томислав, Скадарска 19
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
15) члан: Светомир Јовановић, Борка, Сенајска 87
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
16) члан: Љубица Компалић, Стеван, Лозничка 1
- заменик: Марија Бадивук, Драгиша, Милешевска 32
3
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
17) члан: Мина Ђикић, Радислав, Београд, Беранска 16
- заменик: Јелена Кораћ, Борјана, Београд, Булевар Ослобођења 78
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
МЗ „БАЊИЦА“, БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА 96
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 2, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Марина Обрaдовић, Слободан, Паунова 7
- заменик: Драгана Живановић, Драгомир, Унска 4а
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Верољуб Лентић, Драгић, Владете Поповићa Пинецког 7
- заменик: Драган Миливојевић, Милан, Војводе Степе 223
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Милка Арсенијевић, Младен, Бул.ослобођења 80
- заменик: Милица Трајковић, Јован, Паунова 15
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Милена Ђорђевић, Влада, Војводе Степе 403
- заменик: Љубиша Пановић, Драгољуб, Паунова 39
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Душан Кнежевић, Миле, Булевар ослобођења 68
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Драгиња Радосављевић, Љубомир, Булевар Ослобођења 64
- заменик: Вук Морић, Дејан, Црнотравска 1Д
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Александар Николић, Војислав, Паунова 77
- заменик: Владо Марјановић, Радивоје, Булевар Ослобођења 102
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
8) члан: Кристина Крстић, Дејан, Булевар Ослобођења 154
- заменик: Леонид Благојевић, Милутин, МУРМАНСКА 1-Б
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
9) члан: Миломир Милић, Вељко, Београд Вождовац Булевар Ослобођења 96
- заменик: Тијана Милинковић, Зоран, Београд Вождовац Булевар Ослобођења 108
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Александар Станковић, Слободан , Бул.ослобођења 62
као представници подносиоца Изборне листе: СДА Санџака – др Сулејман Угљанин
SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin
0
11) члан: Валентина Ракић, Славољуб, Јанка Јанковића 50
- заменик: Душица Трифуњагић, Витомир, Бјеловарска 14
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
12) члан: Невенка Јелесић, Глигор, Вождовац, Булевар ослобођења 80
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Никола Милосављевић, Велибор, Војводе Влаховића 39 и
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
14) члан: Момчило Живковић, Снежана, Породице Трајковић 2ц
- заменик: Владимир Вуковић, Драган, Скадарска 19
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
15) члан: Марко Бадивук, Драгиша, Милешевска 32
- заменик: Богданка Компалић, Стеван, Лозничка 1
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
3
16) члан: Борјана Кораћ, Боривоје, Београд, Булевар Ослобођења 78
- заменик: Зоран Лазић, Данило, Борисављевићеваa 29
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 3, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
МЗ „БАЊИЦА“, БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА 96
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 3, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Нела Милинковић, Душан, Билећка 20
- заменик: Саша Ристић, Милош, Црнотравска 1б
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Слободанка Николеско, Жива, Булевар ослобођења 86
- заменик: Стевица Стојић, Милка, Војводе Степе 343
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Весна Ђурђевић, Добривоје, Црнотравска 11
- заменик: Бојан Мандић, Томислав, Црнотравска 1 б
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Јованка Ђорђевић, Јордан, Булевар ослобођења 86
- заменик: Бранко Лемаић, Миле, Пазинска 19
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Душан Радовановић, Миломир, Милоја Павловића 25
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Дејан Морић, Босиљка, Црнотравска 1Д
- заменик: Миладин Милошевић, Слободан, Беранска 13
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Стефан Николић, Александар, Паунова 77
- заменик: Уна Чановић, Срђан, Плитвичка 6а
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
8) члан: Гордана Богојевић, Радомир, МУРМАНСКА 1-Б
- заменик: Јована Алексић, Предраг, Црнотравска 1 г
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
9) члан: Драгана Радојичић, Драган, Београд Вождовац Булевар Ослобођења 108
- заменик: Душан Лукић, Милош, Београд Вождовац Булевар Ослобођења 74
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Милица Липовшек, Александар, Нехруова 79
- заменик: Зоран Митровић, Миодраг, Браће Срнић 7
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Марко Јовановић, Драган, Булевар Ослобођења 98
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
12) члан: Бранкица Красавчић, Младен, Вождовац, Булевар ослобођења 74
- заменик: Светлана Караџић, Славомир, Вождовац, Незнаног јунака 15
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Марија Недељковић, Борисав, Љубичица 13
- заменик: Стеван Шутија, Пњетар, Бул.ослобођења 98
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
14) члан: Саша Поповић, Александар, Црнотравска 13а/88
- заменик: Јована Милић, Дарко, Паунова 79
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
15) члан: Снежана Миковић, Радосав, Војводе Степе 379
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
3
16) члан: Ђорђе Милутиновић, Војислав, Димитрија Туцовића 146
- заменик: Никола Миљковић, Зоран, Војводе Богдана 38
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
17) члан: Јован Бастић, Војислав, Петра Добровића 5
- заменик: Драган Гарабиљевић, Владета, Боривоја Стевановића 2А
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 4, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“, ПАУНОВА 19А
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 4, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Драган Јањић, Момчило, Милоја Павловића 13
- заменик: Марко Ђорђевић, Димитрије, Бјеловарска 6
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Радмила Здравковић, Вукмир, Витановачка 44
- заменик: Љубинка Јеремић, Будимир, Јованичка 5
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Оливера Драгићевић, Добривоје, Светог Николе 41/7
- заменик: Милош Александровић, Десимир, Црнотравска 11
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Тања Вујисић, Србијанка, Кумодрашка 354
- заменик: Младен Водалов, Драгољуб, Булевар ослобођења134
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Катарина Јовановић, Александар, Слободана Јовића 33 б
- заменик: Иван Радовановић, Миломир, Милоја Павловића 25
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
2
0
6) члан: Гордана Ранђић, Славо, Црнотравска 11А
- заменик: Миодраг Исаиловић, Милош, Јосипа Славенског 5
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Кристина Вуковић, Радосав, Војводе Степе 415т
- заменик: Предраг Мићић, Жељко, Паунова 77/42
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
8) члан: Мирјана Пајић, Љубиша, Нићифора Нинковића 48/19
- заменик: Александар Јовановић, Владимир, Нехруова 111/22
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
9) члан: Зоран Младеновић, Драгиша, Београд Вождовац Паунова 81
- заменик: Игор Горшић, Милета, Врачар, Светозара Марковића 5
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Јелена Микановић, Рашко, Церова 9
- заменик: Лепосава Васић , Никола, Стевана Опачића 42
као представници подносиоца Изборне листе: СДА Санџака – др Сулејман Угљанин
SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin
0
11) члан: Вукашин Дракуловић, Ранко, Булевар ослобођења 114
- заменик: Владимир Драгојевић, Горан, Црнотравска 11а
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
12) члан: Јована Лукић, Драган, Вождовац, Баштованска 18
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Нађа Ђорђевић, Десимир,
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
14) члан: Игор Продановски, Александар, Јеврема Грујића 12
- заменик: Иван Бошковић, Слободан, Ђушина 2
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
15) члан: Наташа Бакић, Зоран, Кумодрашка 394
- заменик: Вукица Александровић, Мирољуб, Јунска 11
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
3
.
16) члан: Душан Цузовић, Марјан, Макензијева 81
- заменик: Матеја Бакочевић, Слободан, Кичевска 6
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
17) члан: Дарко Крстић, Небојша, Београд,Васе Чарапића 19ц
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
.
18) члан: Јелена Цветковић, Витко, црнотравска 13, Београд
- заменик: Марија Кораћ, Борјана, Београд, Булевар Ослобођења 78
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 5, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“, ПАУНОВА 19А
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 5, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Ведран Јањић, Драган, Милоја Павловића 13
- заменик: Милан Травица, Никола, Скендера Куленовића 6
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Бобан Бојковић, Новица , Баштованска 66 а
- заменик: Филип Благојевић, Марко, Црнотравска 11
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Татјана Трајковић, Бисерка, Паунова 15
- заменик: Катарина Мојић, Бранислава, Плитвичка 16
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Никола Куртевић, Ђорђе, Мажуранићева 19
- заменик: Дејан Станчев, Ристе, Паунова 53
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Урош Тодоровић, Зоран, Учитељице Леонтине Краус 4
- заменик: Радмила Станојковић, Михајло, Нова 1, бр. 33
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
2
0
6) члан: Мирољуб Кошанин, Владимир, Баштованска 62
- заменик: Миланка Лешић, Момир, Породице Трајковић 18
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Милош Глигорић, Радосав, Црнотрвска 13а
- заменик: Ивана Симић, Родољуб, Рудо 1/185
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
8) члан: Мирослав Чаревић, Миодраг, Паунова 73
- заменик: Жељко Врачар, Никола, Устаничка 162
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
9) члан: Љиљана Тодоровић, Милан, Београд Вождовац Црнотравска 13 Б
- заменик: Војислав Алексић, Бранислав, Београд Вождовац Макаријева 1 А
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Љиљана Марков, Драгиша, Церова 9
као представници подносиоца Изборне листе: СДА Санџака – др Сулејман Угљанин
SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin
0
11) члан: Саша Крајинић, Бехаудин, Булевар ослобођења 80
- заменик: Светлана Вигњевић, Дане, Булевар ослобођења 120
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
12) члан: Алија Пазаркић, Мухарем, Вождовац, Црнотравска 11
- заменик: Габријела Момчиловић, Галина, Срнетичка 10
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Јелена Марковић, Аврам, МИте Ценића 2
- заменик: Снежана Брандалик, Верица, Вукасовићева 45
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
14) члан: Марко Тошић, Дарко, Кумодрашка 113
- заменик: Милица Софијанић, Злата, Црнотравска 11А
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
15) члан: Александар Алексић, Сретен, Савез Бораца 8 б
3
- заменик: Немања Радић, Саша, Милутина Миљковића 3 б
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
16) члан: Растко Бакочевић, Слободан, Кичевска 6
- заменик: Владислав Милосављевић, Слободан, Молерова 45
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
17) члан: Милан Мандић, Бранко,
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
.
18) члан: Радован Букумирић, Чедомир, Београд,Црнотравска 13
- заменик: Немања Марковић, Душан, Јована Гајгера 2
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
.
19) члан: Душан Јовановић, Аница, Паунова 39
- заменик: Mарија Поповић, Јован, Паунова 75, Београд
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 6, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“, ПАУНОВА 19А
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 6, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Марко Милекић, Предраг, Јована Гајгера 16
- заменик: Бранислав Стаменов, Никола, Пива Кармантијевића 15
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Милош Гостушки Живковић, Стеван, Видска 8
- заменик: Сузана Васић, Радомир, Душана Јовановића 4
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Јелена Илинчић, Јовица, Бул.ослобођења 170
- заменик: Никола Главаш, Мирослав, Црнотравска 13 б
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Зоран Боротић, Миленко, Тиквешка 8а
- заменик: Споменка Ђуручић, Мирослав, Беранска 4
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Милош Ралевић, Миодраг, Ристе Стефановића 7 А
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Сава Чуровић, Радисав, Булевар Ослобођења 174
- заменик: Тања Исаиловић, Ђорђе, Јосипа Славенског 5
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Фрања Рибић, Јосип, Алексиначки рудари 32
- заменик: Лука Лончаревић, Зоран, Паунова 77/3
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
8) члан: Мирјана Милић Александровић, Милош, Црнотравска 11
- заменик: Олага Чађо, Благоје, Булевар Ослобођења 96
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
9) члан: Дејан Иванов, Гроздан, Београд Вождовац Браће Јерковића 159
- заменик: Ивана Симић, Крунослав, Београд Вождовац Макаријева 1 А
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Рашко Микановић , Младомир, Церова 9
као представници подносиоца Изборне листе: СДА Санџака – др Сулејман Угљанин
SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin
0
11) члан: Горан Веселинов, Арсен, Булевар ослобођења 112
- заменик: Марија Николић, Бранко, Хајдук Вељкова 31
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
12) члан: Слађана Недељковић, Спасоје, Вождовац, Бул. Ослобођења 106
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
13) члан: Ева Јелесић, Слободан, Вождовац, Булевар ослобођења 80
- заменик: Веселка Јевтић, Микајло, Париске комуне 1
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
14) члан: Милош Јоксимовић, Зоран, Воје Радића 34
- заменик: Павле Ожеговић, Стојан, В.Лукића Курјака 33
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
15) члан: Исидора Павловић, Александар, Јастребачка 44
- заменик: Зоран Дубајић, Симо, Војводе Степе 403р/26
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
3
16) члан: Јелена Рабреновић, Зоран, Иванке Муачевић 50в
- заменик: Александра Ахметовић, Александар, Рада Неимара 41
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
17) члан: Миодраг Дабић, Мирјана, Војводе Степе 256
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
18) члан: Небојша Павловић, Живојин, Београд,Војводе степе 403и
- заменик: Тамара Милутиновић, Горан, Прва нова 24
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
.
19) члан: Ксенија Станојевић, Петроније, Београд, Булевар Ослобођења 160
- заменик: Бранко Јоковић, Будиша, Београд, Паунова 51∕6
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 7, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“, ПАУНОВА 19А
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 7, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Дејан Стојановић, Ранко, Булевар Ослобођења 172
- заменик: Стефан Петровић, Станиша, Костолачка 82
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Данило Танкосић, Зоран, Црнотравска 1г
- заменик: Наташа Радаковић, Недељка, Љермонтова 2
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Милош Гојковић, Драгољуб, Бул. Ослобођења 146
- заменик: Драгослав Миловановић, Драгутин, БУЛЕВАР ЈНА 22-Д, РАКОВИЦА СЕЛО
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Наташа Станковић, Никола, Паунова 43
- заменик: Немања Ћирковић, Дејан, Љубa Вучковића 11
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Александар Николић, Драгиша, Булевар ослобођења 170
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Милан Поповић, Паја, Плитвичка 4
- заменик: Јован Живић, Живојин, Крагујевачких ђака 9
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Јасна Терзић, Фрања, Алексиначки рудари 32
- заменик: Даница Перуновић, Раде, Кумодрашка 304
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
8) члан: Милена Александровић, Десимир, Црнотравска 11
- заменик: Бисерка Пендић, Душан, Милорада Умјеновића 7
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
9) члан: Предраг Петровић, Миодраг, Београд Вождовац Златка Шнајдера 6
- заменик: Светлана Костић, Радисава, Београд Вождовац Браће Јерковића 159
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Љиљана Миљанић , Јордан , Стевана Опачића 34
- заменик: Младомир Микановић, Душан, Омладинских бригада 10
као представници подносиоца Изборне листе: СДА Санџака – др Сулејман Угљанин
SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin
0
11) члан: Урош Миљковић, Горан, Ђорђа Кратовца 52
- заменик: Биљана Радојичић, Милан, Трећа нова 53 Пиносава
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
12) члан: Гарић Радмила, Коста, Вождовац, Пилота Михаила Петровића 70-а
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Душан Мирковић, Снежана, Бул. Ослобођења 134
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
14) члан: Александра Мартаћ, Александар, Цветна 8
- заменик: Никола Ђерић, Раде, Ане Добеш 32
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
15) члан: Александра Симић, Драгиша, Војводе Степе 422а
- заменик: Марко Дејановић, Јован, Војводе Степе 459 в
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
3
16) члан: Радмила Живковић, Лазар, Љуба Вучковића 30
- заменик: Никола Илић, Милан, Кумодрашка 106
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
17) члан: Марко Цвијовић, Драгољуб, Паунова 63
- заменик: Немања Марковић, Драган, Паунова 65
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
.
18) члан: Милош Пајчин, Чедомир, Београд, Паунова 57
- заменик: Милка Ђокић, Небојша, Булевар ослобођења 60
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 8, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“, ПАУНОВА 19А
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 8, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Јованка Илић, Јован, Плитвичка 2
- заменик: Снежана Арсеновић, Обрен, Војводе Степе 403р
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Станислав Штиглић, Станко, Паунова 49
- заменик: Александар Бошковић, Предраг, Породице Трајковић 15
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Велибор Пејовић, Бајо, Паунова 57
- заменик: Драган Кићовић, Божидар, Булевар Ослобођења 174
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Јован Вујновић, Милосав, Црнотравска 13а
- заменик: Арсен Врањешевић, Данијел, Војводе Скопљанца 39
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Душко Станковић, Вукашин, Плитвичка 2А
- заменик: Обрен Попадић, Јован, Војводе Степе 443
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Петар Шишовић, Синиша, Браће Јерковића 205
- заменик: Радмила Рибић, Гојко, Црнотравска 11а
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Данијела Чаревић, Живојин, Паунова 73
- заменик: Ксенија Крстић, Дејан, Булевар Ослобођења 154
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Владимир Манасијевић, Савка, Београд Вождовац Браће Јерковића 199
- заменик: Светлана Митић, Бошко, Београд Вождовац Селимира Јефтића 3
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Ива Момчиловић, Драган, јоргована 28
- заменик: Марија Стоисављевић, Милош, Андрићев венац 12
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Александра Јовановић, Којо, Паунова 45
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
11) члан: Драган Павловић, Божидар, Вождовац, Баштованска 53а
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
12) члан: Слађана Милојковић, Радивоје, Паунова 77
- заменик: Милутин Степановић, Илија, Паунова 77
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Петар Ракић, Зоран, Војводе Степе 504
- заменик: Вања Бакић, Зоран, Кумодрашка 394
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Јелена Јовановић, Миодраг, Браће Јерковића 121
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
15) члан: Милош Данић, Горољуб, Баштованска 65д
- заменик: Дарко Пајдић, Велимир, Паунова 57
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
3
.
16) члан: Борис Крстић, Златко, Београд, Плитвичка 22
- заменик: Радош Симић, Љиљана, Београд, Паунова 55
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 9, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“, ПАУНОВА 19А
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 9, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Дарко Ђурковић, Бранко, Паунова 59
- заменик: Нела Аксентијевић, Војо, Паунова 77
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Љиљана Кошанин, Љубомир, Крагујевачких ђака 4
- заменик: Лука Јовичић, Ненад, Браће Јерковића 55
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Предраг Дракулић, Манојло, Паунова 59
- заменик: Младен Чекић, Бранко, Љубе Вучковића 29/11
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Хафиз Гицић, Таип, Паунова 77
- заменик: Ивана Јекић, Желимир, Црнотравска 13б
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Мирослав Букинац, Ђорђе, Животе Степановића 1
- заменик: Гордана Петровић, Ристо, Породице Трајковић 7
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Јелена Гајић, Радиша, Јасмина 13
- заменик: Биљана Шабановић, Вехбија, Паунова 77
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Марија Чаревић, Мирослав, Паунова 73
- заменик: Ружа Станковић, Никола, Паунова 85/13
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Лидија Митић, Драган, Београд Вождовац Браће Јерковић 197
- заменик: Радисав Лазић, Миливоје, Београд Вождовац Земљорадничка 6 В
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Ненад Миљанић , Душан, Стевана Опачића 34
као представници подносиоца Изборне листе: СДА Санџака – др Сулејман Угљанин
SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin
0
10) члан: Марко Милиновић, Љубивој, Цветанова ћуприја 24а
- заменик: Јелена Апостоловић, Будимир, Париске комуне 21/19
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Љиљана Пескар, Војислав, Паунова 91
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
12) члан: Милица Мијовић, Југослав, Вождовац, Војводе Степе 413 л
- заменик: Јелена Котур, Раде, Милутина Миљковића 54а
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Бранка Малиџан, Обрен , Паунова 89
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
14) члан: Јована Јовановић, Милка, Паунова 77
- заменик: Мирко Курешевић, Светозар, Паунова 77
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
15) члан: Јелена Радовић, Стојан, Гуњак 3
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
16) члан: Никола Војнић, Радован, Стевана Христића 2
3
- заменик: Филип Дујовић, Мојсије, Давидовичка 10 а
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
17) члан: Дарко Огњеновић, Мирољуб, Паунова 61
- заменик: Зорица Стоканић, Бошко, Паунова 59/20
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
.
18) члан: Ладислав Урошевић, Павле, Београд, Паунова 71
- заменик: Калина Степановић, Илија, Београд, Паунова 77∕9
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 10, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
СТУДЕНТСКИ ДОМ „4 АПРИЛ“, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 320
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 10, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Данијела Ракић, Живорад, Војводе Степе 407б
- заменик: Ксенија Вујичић, Славиша, Данила Бојовића 19
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Љиљана Јакшић, Никола, Војводе Степе 284
- заменик: Мира Вукосављевић, Божидар, Кумодрашка 181
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Јелица Савкић, Милан, Војводе Степе 287
- заменик: Душанка Лозо, Вељко, Војводе Степе 286
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Маја Дрењаковић, Драгица, Војводе Степе 276
- заменик: Миле Кајиш, Душан, Војводе Степе 323
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Марија Николић, Слободан, Вороњешка 4
- заменик: Бранкица Старчевић, Величко, Љуба Вучковића 9
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Десанка Ромић, Мићо, Војводе Степе 331/38
- заменик: Милена Тапавица, Јован, Војводе Степе 331
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Срђан Пејдић, Добрица, Љуба Вучковића 11
- заменик: Лука Вељковић, Миодраг, Црнојевића 4Б
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Игор Јовановић, Синиша, Београд Вождовац Браће Јерковић 71
- заменик: Урош Тепавац, Милорад, Београд Вождовац Љуба Вучковића 1
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Снежана Јакановски , Марко, Пере Косорића 23, Земун
као представници подносиоца Изборне листе: СДА Санџака – др Сулејман Угљанин
SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin
0
10) члан: Милица Карановић, Здравко, Војни пут 225ц,блок2
- заменик: Ана Нинић, Драган, Вукасовићева 62
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Ана Тодосијевић, Раде, Иванке Муачевић 73
- заменик: Николина Котур, Раде, Милутина Миљковића 54а
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
12) члан: Петар Зарић, Будимир, В. Степе 259
- заменик: Стефан Кутлача, Небојша, Раваничка 12
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
13) члан: Биљана Маркота, Мирко, Кумодрашка 181
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
14) члан: Иван Живанов, Богољуб, Вороњешка 12
- заменик: Ивана Спасеновић, Зоран, Капетана завишића 10
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
15) члан: Рајко Вукелић, Јово, Томе Росандића 13
- заменик: Милош Дугалић, Љубомир, Булевар Деспота Стефана 92
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
3
.
16) члан: Милан Пантић, Мирољуб, Владимира Томановића 35
- заменик: Милош Цветковић, Милорад, Црнотравска 1б
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
.
17) члан: Дарко Годић, Драган, Београд, Војводе Степе 335
- заменик: Љиљана Деспотовић, Петар, Радомира Марковића 9
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 11, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“, БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 317
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 11, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Небојша Ружић, Драган, Пазинска 13
- заменик: Саша Ћирић, Спасоја, Петровачка 12
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Иван Фрањишевић, Иван, Новакова 3
- заменик: Ањишора Субу, Ђорђе, Војводе Степе 278
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Предраг Арсеновић, Михаило, Љуба Вучковића 28
- заменик: Драган Скакић, Срећко, Љубе Вучковића 30
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Дејан Ћирковић, Бранислав, Љуба Вучковића 11
- заменик: Загорка Планић, Мирко, Милана Распоповића 12
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Драган Крсмановић, Радован, Милице Милојковић 12
- заменик: Станиша Јелисавчић, Новак, Љуба Вучковића 26
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Никола Ивошевић, Синиша, Војводе Степе 278/ VI
- заменик: Јелена Кљајић, Миомир, Војводе Степе 280/1
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Зорица Ристивојевић, Александар, Билећка 56
- заменик: Дејан Дузлевски, Часлав, Крфска 25
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Драган Маријанац, Симеун, Београд Вождовац Радована Симића-Циге 24
- заменик: Илија Боројевић, Милорад , Раковица, Вукасовићева 82
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Милован Ружић , Милош, Војводе Степе 182
као представници подносиоца Изборне листе: СДА Санџака – др Сулејман Угљанин
SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin
0
10) члан: Сања Нинић, Драган, Војводе Степе 289
- заменик: Горан Вукански, Јосиф, Војводе Степе 37
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Милица Поповић, Неђељко, Љуба Вучковића 022
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
12) члан: Јована Антоновић, Љубомир, Вождовац, Јоакима Раковца 6а
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Владан Здравковић, Ђорђе, Билећка 53
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
14) члан: Иван Аргировић, Зоран, Гуњак 3
- заменик: Страхиња Спасић, Верољуб, Данила Бојовића 6
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
15) члан: Владимир Драгишић, Мирко, Булевар Деспота Стефана 88
- заменик: Борислав Додош, Светислав, Булевар Деспота Стефана 86
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
3
16) члан: Марко Кнежевић, Добрица, Игњата Јоба 19
- заменик: Ивана Ивановић, Радослав, Бачванска 14/2
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
.
17) члан: Данијела Ковачевић, Славко, Београд, Војводе Степе 293
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
.
18) члан: Александар Спасенов, Драган, Боривоја Стевановића 10В
- заменик: Дарко Станковић, Миленко, Београд, Милана Распоповића 4∕16
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 12, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 305
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 12, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Дејан Ружић, Драган, Пазинска 13
- заменик: Саша Радовановић, Слободан, Подравска 15
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Милорад Ђорђевић, Љубиша, Билећка 6
- заменик: Кристина Младеновић, Тихомир, Зларинска 16
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Миленија Сератлић, Момир, М. Распоповића 6
- заменик: Цица Стеванчевић, Риста, Војводе Степе 291
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Јелена Милутиновић, Бранкица, Милана Распоповића 2
- заменик: Микан Планић, Светозар, Милана Распоповића 12
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Лидија Липавић, Бојанча, Милана Распоповића 8
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Живојин Марковић, Александар, Милана Распоповића 10
- заменик: Марија Стокућа, Предраг, Породице Трајковић 18
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Сара Ђоковић, Зоран, Капетана Завишића 10
- заменик: Наташа Радовац, Мирјана, Шајкашка 23
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
8) члан: Марија Антовић, Сава, Беранска 16 А
- заменик: Верољуб Сарић, Живорад, Војводе Степе 287
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
9) члан: Весна Маријанац, Атанасије, Београд Вождовац Радована Симића-Циге 24
- заменик: Ненад Чикојевић, Милован, Београд Вождовац Николе Мараковића 7
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Владимир Јакановски , Добросав, Пере Косорића 23, Земун
као представници подносиоца Изборне листе: СДА Санџака – др Сулејман Угљанин
SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin
0
11) члан: Ковиљка Матановић, Мирко, Војводе Степе 289
- заменик: Мирјана Карановић, Здравко, Булевар Арсенија Чарнојевића 123
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
12) члан: Сандра Дидић, Предраг, Милана распоповића 8/9
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
13) члан: Весна Антоновић, Стевана, Вождовац, Јоакима Раковца 6а
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
14) члан: Милош Станковић, Раде, Ђурђевданска 36
- заменик: Јована Поткоњак, Милош, Гуњак 12-а
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
15) члан: Предраг Вејновић, Марко, Мештовићева 28
- заменик: Луна Ђурић, Весна, Јове Илића 31
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
16) члан: Александра Арсић, Милан, Љуба Вучковића 11
3
- заменик: Милан Стојковић, Љубиша, Драгослава Срејовића 70
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
17) члан: Милина Гордић, Никола, Дарвинова 25
- заменик: Сања Мирковић, Ђура, Костолачка 81
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
18) члан: Марко Миловановић, Радиша, Црнотравска 1а
- заменик: Ана Ћирић, Зоран, Петровачка 12
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
.
19) члан: Александра Ковачевић, Славко, Београд, Војводе Степе 293
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
.
20) члан: Споменка Карбински, Милутин, Гостиварска 1, Београд
- заменик: Ведрана Станковић, Миленко, Београд, Милана Распоповића 4∕16
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 13, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 305
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 13, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Александра Сутулов, Алексеј, Костолачка 7
- заменик: Драган Ружић, Милован, Пазинска 13
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Борис Андрић-Љешевић, Цвијетин, Војводе Степе 266
- заменик: Ана Сремац, Ђурица, Новакова 17
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Живко Шокорац, Душан, Љуба Вучковића 22
- заменик: Алекса Ђурђевић, Драган, Боже Јанковића 63
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Бојана Стефановић, Љубомир, Љуба Вучковића 13
- заменик: Милан Тишма, Раде, Љуба Вучковића 15
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Драган Пешић, Љубодраг, Милице Милојковић 12
- заменик: Душко Јустинић, Никола, Војводе Степе 266
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Ненад Маџгаљ, Предраг, Карловачке Митрополије 10
- заменик: Даница Чуровић, Дарко, Трише Кацлеровића 7
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Соња Самарџић, Миодраг, Војводе Степе 289
- заменик: Ирена Милошевић, Боре, Браће Јерковић 80
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Вук Басурић, Срђан, Београд Вождовац Краља Владимира 11
- заменик: Марина Станковић, Сретен, Београд Вождовац Љуба Вучковића 21
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Александар Урошевић, Мирослав, Боривоја Стевановића 12в
- заменик: Милка Карановић, Сретко, Војни пут 2 225ц
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Љубица Поповић, Неђељко, Љуба Вучковића 022
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
11) члан: Радмила Грегорешак, Владимир, Вождовац, Љуба Вучковића 11
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
12) члан: Ненад Станковић, Раде, Ђурђевданска 36
- заменик: Урош Поткоњак, Милош, Гуњак 12-а
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
13) члан: Јована Ђоковић, Зоран, Капетана Завишића 10
- заменик: Зорица Вејновић, Јово, Мештровићева 28
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
14) члан: Александар Живанов, Иван, Вороњешка 12
- заменик: Велимир Балковић, Александар, Љуба Вучковића 17
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
15) члан: Марко Дробац, Милан, Митрополита Петра 19
- заменик: Бојана Радивојевић, Србослав, Маричка 24
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
3
.
16) члан: Добрила Мироња, , Љермонтова 6
- заменик: Бојан Ћирић, Зоран, Петровачка 12
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
.
17) члан: Сузана Тодоровић, Раде, Београд,Љубе Вучковића 9
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
.
18) члан: Филип Полак, Игор, Београд, Билећка 8
- заменик: Никола Релић, Стамен, Војводе Степе 227
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 14, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ВИС.ШК.ЕЛЕКТРОТЕХ. И РАЧУНАР., ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 283
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 14, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Вељко Павловић, Драгослав, Јове Илића 45
- заменик: Звездана Ђорђевић, Миливоје, Бјеловарска 6
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Маја Бајић, Ненад, Војводе Степе 249
- заменик: Лидија Стевановић, Душан, Војводе Степе 59
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Слободан Ковачевић, Драган, Кумодрашка 4
- заменик: Дуња Дабић, Миодраг, Војводе Степе 256
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Јована Станковић, Стојан, Ванђела Томе 21
- заменик: Стефан Смиљанић, Миладин, Љубе Ковачевића 8
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Радисавка Горуновић, Радисав, Кумодрашка 181
- заменик: Јованка Живановић, Миодраг, Кумодрашка 181
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Мина Кевић, Горан, Булевар Ослобођења 275
- заменик: Љиља Николић, Боривоје, Костолачка 60/44
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Љиљана Вукотић, Милисав, Данила Бојовића 28
- заменик: Весна Ивошевић, Златибор, Војводе Степе 266
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Игор Панић, Раденко, Београд Вождовац Војводе Степе 38
- заменик: Срђан Иванчевић, Јовица, Београд Вождовац Војводе Степе 286
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Гордана Косовић, Љубисав, Капетана Завишића 2
као представници подносиоца Изборне листе: СДА Санџака – др Сулејман Угљанин
SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin
0
10) члан: Олга Полкапоски, Неџат, Војводе Степе 266/6
- заменик: Стојадин Трајковић, Радисав, Др Ивана Рибара 160
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Радовановић Ивана, Небојша, Вождовац, Данила Бојовића 22
- заменик: Саша Јовановић-Јовашевић, Милош, Костолачка 50/40
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
12) члан: Лука Видлановић, Жељко, Вождовац, Војводе Степе 58
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Љиља Николић, Боривоје, Костолачка 60/44
- заменик: Верица Рмуш, Констатин, Мештровићева 26
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
14) члан: Марина Живанов, Миле, Вороњешка 12
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
15) члан: Људмила Милошевић, Николај, Војводе Степе 274
- заменик: Милка Предојевић, Мирко, М. Распоповића 8
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
3
.
16) члан: Александар Вићентић, Милић, Исмета Мујазиновића 31/8
- заменик: Александар Вучинић, Марка, Жоржа Клемансоа 12/27
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
.
17) члан: Марко Ранђелковић, Слободан, Београд,Љубе Вучковића 26
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
.
18) члан: Карло Полак, Игор, Београд, Билећка 8
- заменик: Деана Богдановић, Славољуб, Београд, Костолачка 80
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 15, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ВИС.ШК.ЕЛЕКТРОТЕХ. И РАЧУНАР., ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 283
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 15, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Миљана Шапоња, Жељко, Цветна 16
- заменик: Оливера Драгишић -Благојевић, Велимир, Цриквеничка 22
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Момчило Тртица, Стеван, Кумодрашка 158
- заменик: Милица Андрић-Љешевић, Бранко, Војводе Степе 266
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Горан Митрашиновић, Миљко, Гостиварска 49
- заменик: Мирослава Игњатовић, Радован, Војводе Степе 285
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Иван Атанасоски, Веселин, Витановачка 40
- заменик: Даница Ђурић, Зоран, Војводе Степе 62
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Александар Трифуновић, ПрEдраг, Војводе Степе 293
- заменик: Милица Маица, Саво, Земунска 23 део 15
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Мирјана Миленковић, Јанко, Костолачка 79/1
- заменик: Влада Николић, Станко, Костолачка 60/44
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Зорица Дамјановић, Михајло, Војводе Степе 229
- заменик: Горица Матић, Мирјана, Војводе Степе 284
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Драган Репић, Сава, Београд Вождовац Браће Јерковића 125
- заменик: Ненад Кржалијевић, Пера, Београд Вождовац Мештровићева 25
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Душанка Дејановић , Душан, Вардарска 15
- заменик: Младен Косовић, Илија, Капетана Завишића 2
као представници подносиоца Изборне листе: СДА Санџака – др Сулејман Угљанин
SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin
0
10) члан: Стоја Петронијевић, Мато, Војводе Степе 459г
- заменик: Сузана Луковић, Ненад, Гандијева 62/14
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Славко Панић, Радован, Војводе Степе 229
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
12) члан: Марко Стојановић, Мирослав, В. Степе 249
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
13) члан: Милош Коцић, Петар, Војводе Степе 246
- заменик: Никола Станић, Светислав, Гарсије Лорке 34
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
14) члан: Наташа Радовановић, Верица, Љуба Вучковића 1
- заменик: Дара Рашковић, Блаженко, Браће Јерковић 127
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
15) члан: Мирјана Булатовић-Глишић, Љубинка, Војводе Степе 249
- заменик: Здравица Голубовић-Мачукановић, Момир, Војводе Степе 249
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
3
.
16) члан: Светлана Драгојевић, Андра, Меше Селимовића 22
- заменик: Небојша Решетар, Перо, Лоле Рибара 24
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
.
17) члан: Ивана Реџић, Богољуб, Београд,Устаничка 168/54
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
.
18) члан: Ивана Маринковић, Милован, Београд, Војводе Степе 213
- заменик: Јелена Бераревић, Радомир, Београд, Војводе Степе 229
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 16, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ВИС.ШК.ЕЛЕКТРОТЕХ. И РАЧУНАР., ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 283
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 16, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Иван Кечкеш, Ђуро, Јована Бјелића 35
- заменик: Владан Живановић, Душан, Унска 4а
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Јелена Тртица , Стеван, Кумодрашка 158
- заменик: Оливера Ђукић, Персида, Војводе Степе 193
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Јасмина Игњатовић, Миломир, В.Степе 285
- заменик: Милош Трајковић, Владислав, Бјеловарска 2
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Снежана Алексић, Драгиша, Витановачка 40
- заменик: Дарко Ђурић, Зоран, Војводе Степе 62
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Никола Ћериман, Саво, Грузијска 9
- заменик: Милојко Степановић, Драгомир, Новакова 12
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Селена Радивојевић, Боривоје, Данила Бојовића 1
- заменик: Лав Ланго, Александар, Данила Бојовића 20
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Љиљана Мајсторовић, Миленко, Данила Бојовића 24
- заменик: Катарина Милошевић, Горан, Браће Јерковић 80
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Драган Симовић, Ђорђе, Београд Вождовац Војводе Степе 141
- заменик: Милена Милошевић, Славица, Београд Вождовац Гостиварска 1 А
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Миланка Маринковић, Љубисав, Масариков трг 16, Земун
као представници подносиоца Изборне листе: СДА Санџака – др Сулејман Угљанин
SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin
0
10) члан: Марко Крстић, Зорана, Љубе Вучковића 19/4
- заменик: Марко Тмушић, Миодраг, Љубе Вучковића 15/20
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Зоран Радовановић, Михаило, Данила Бојовића 22
- заменик: Снежана Зечевић, Никола , Вождовац Горњи,Никшићка 12
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
12) члан: Драгиша Цветковић, Витомир, Вождовац, Дарвинова 25
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Немања Станић, Светислав, Гарсије Лорке 34
- заменик: Александар Мијовић, Аднан, Облаковска 22
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
14) члан: Наташа Радовановић, Верица, Љубе Вучковића 1
- заменик: Милан Стојковић, Љубиша, Драгослава Срејовића 70
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
15) члан: Мирославка Вешовић, Мирко, Војводе Степе 249
- заменик: Дамир Милошевић, Србислав, Војводе Степе 274
3
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
16) члан: Силвија Вујичић, Симеон, Данила Бојовића 16
- заменик: Весна Медан, Спасоје, Тадеуша Кошћушког 70
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
.
17) члан: Владимир Поповић, Радмило, Београд, Љубе Шерцера 1∕2
- заменик: Сузана Поповић, Милутин, Београд, Љубе Шерцера 1∕2
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 17, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
УСТ. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР, КАЧЕРСКА 6
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 17, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Радивоје Пауновић, Миодраг, Војводе Степе 202
- заменик: Данијел Виторовић, Миодраг, Јурија Гагарина 176
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Благоје Јањић, Радивоје, Љубе Шерцера 41
- заменик: Зорица Карапанџић, Момчило, Трише Кацлеровића 8
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Душанка Ружић, Зоран, Максима Бранковића 9
- заменик: Славица Живковић, Живорад, Костолачка 50
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Розалија Бодор, Карло, Никшићка 18а
- заменик: Зорка Лазић, Марко, Кумодрашка 99
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Снежана Костадиновић, Драгомир, Љубе Шерцера 22
- заменик: Крсто Мршуља, Ана, Војводе Степе 36
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
2
0
6) члан: Милка Булат, Тодор, Војводе Степе 264
- заменик: Радомир Каличанин, Борисав, Дарвинова 25
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Тамара Миленковић, Јанко, Костолачка 79/1
- заменик: Љубинка Живковић, Драгослав, Браће Јерковић 237
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
8) члан: Славица Ђорђевић, Драгиша, Кумодрашка 111
- заменик: Стојадин Трајковић, Радисав, Др. Ивана Рибара 160
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
9) члан: Јелена Стојановић, Александар, Београд Вождовац Војводе Степе 42
- заменик: Ненад Петровић, Станимир, Београд Вождовац Пиве Караматијевића 14
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Љиљана Вишњић, Драгослав, Бјеловарска 2
- заменик: Ирена Спасеска, Милица, Бјеловарска 10
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Жељко Станушић, Слободан, Љубе Шерцера 34
- заменик: Михајло Васиљевић, Живослав, Вождовац, Кумодрашка 184
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
12) члан: Јелена Џуверовић, Милан, Вождовац, Љубе Шерцера 42
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Наталија Ресимић, Драган, Костолачка 14/31
- заменик: Вукашин Грубић, Горан, Омладинских бригада 34
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
14) члан: Горан Васиљковић, Станко, Зларинска 5а
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
15) члан: Снежана Матијаш, Јордан, Ранка Тајсића 40
- заменик: Данка Митрашиновић, Раденко, Гостиварска 49
3
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
16) члан: Никола Глишић, Зоран, Браће Јерковића 209
- заменик: Добрица Кнежевић, Богољуб, Игњата Јоба 19
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
.
17) члан: Татјана Мутић, Сретан, Београд, Војводе Степе 114
- заменик: Стеван Драженовић, Миша, Јована Бјелића 20
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 18, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ „КАРАЂОРЂЕ“, ЈОВЕ ИЛИЋА 2
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 18, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Весна Ристић, Момир, Војводе Степе 106
- заменик: Милена Нешковић, Душан, Војводе Степе 142
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Бранка Јовановић, Петар, Петра Гвојића 20
- заменик: Јелена Милић, Душан, Ранка Тајсића 3
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Јована Ранковић, Милинко, Боже Јанковића 57
- заменик: Бранко Јованов, Милан, Војводе Степе 48
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Зоран Ђурић, Радиша, Војводе Степе 62
- заменик: Татјана Мандић, Андрија, Војводе Влаховића 4а
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Мирослава Мршуља, Петар, Војводе Степе 36
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Милан Ранковић, Бранко, Гостиварска 62
- заменик: Иван Мијатовић, Душан, Јованичка 1
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Катарина Жарковић, Милан, Страхињића бана 82
- заменик: Саша Цвијетичанин, Стево, Милана Распоповића 8
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
8) члан: Весна Петковић, Драгослав, Јове Илића 47
- заменик: Зоран Радић , Милета, Војводе Степе 140
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
9) члан: Марија Мандић, Драгомир, Београд Вождовац Стевана Лилића 1
- заменик: Марко Тмушић, Миодраг, Београд Вождовац Љуба Вучковића 15
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Иванка Анђелковић, Мирко, Табановачка 20
- заменик: Станислав Петковић, Бранислав, Адмирала Вуковића 34
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Велибор Дувњак, Живко, Кашиковићева 13
- заменик: Гордана Косановић, Никола , Вождовац Горњи,Гостиварска 85
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
12) члан: Дмитар Шкиљо, Снежана, Вождовац, Јове Илића 43
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Владислав Јововић, Слободан, М.Маринковића 32
- заменик: Драган Јовановић, Станиша, Слободана Јовића 6-а
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
14) члан: Екатарина Арсић, Александар, Кумодрашка 41
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
15) члан: Радмила Митрашиновић, Јован, Гостиварска 49
- заменик: Никола Мартиновић, Гојко, Краља Владимира 46
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
3
16) члан: Оливера Кнежевић, Радован, Игњата Јоба 19
- заменик: Вук Томић, Бориша, Гостиварска 32
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
.
17) члан: Марија Трифуновић, Синиша, Београд, Косте Јовановића 59
- заменик: Марјана Цветковић, Горан, Београд, Војводе Степе, 166
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 19, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
МЗ „ЧИНОВНИЧКА КОЛОНИЈА“, ЈОВЕ ИЛИЋА 89
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 19, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Драго Милановић, Ђурађ, Јове Илића 85
- заменик: Зорица Пузовић, Миливоје, Војводе Степе 140
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Срђан Илић, Миодраг, Данила Бојовића 32
- заменик: Славица Миленковић, Лука, Трише Кацлеровића 8
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Татјана Андријанић, Слободан, Борисављевићева 46
- заменик: Дејан Јовић, Славољуб, В.Степе 118
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Цвета Цветкоски, Чедомир, Љуба Недић 8
- заменик: Драгана Рашуо, Михаил, Браће Јерковић 46
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Марија Мршуља, Мирослава, Војводе Степе 36
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Душан Мијатовић, Љубомир, Јованичка 1
- заменик: Стево Калинић, Илија, Војводе Степе 152
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Данко Јотановић, Дејан, Стевана Јаковљевића 8
- заменик: Даница Чуровић, Дарко, Трише Кацлеровића 7
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
8) члан: Мирјана Бошковић, Павле, Војвођанска 13
- заменик: Наташа Мавроди, Цвијетин, Браће Јерковић 68
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
9) члан: Милан Ћурчић, Владимир, Београд Вождовац Ђорђа Кратовца 44
- заменик: Предраг Мандић, Mарија, Београд Вождовац Стевана Лилића 1
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Сандра Стојановић, Боривоје, Аранђеловачка 7а
- заменик: Делфа Стоисављевић, Милан, Андрићев венац 12
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Снежана Зечевић, Никола , Вождовац Горњи,Никшићка 12
- заменик: Стеван Кецман, Ненад , Вождовац, Војводе Степе 62
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
12) члан: Никола Бошковић, Ненад, Војводе Степе 146/10
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Надица Хркаловић, Љубиша, Гостиварска 23
- заменик: Милица Прусац, Предраг, Гостиварска 28
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
14) члан: Алексаић Милош, Драган, Браће Грим 2
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
.
15) члан: Ивана Азуцки, Драган, Генерала Анрија 22
- заменик: Јелена Цветковић, Горан, Београд, Војводе Степе, 166
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
3
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 20, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ, БОЖЕ
ЈАНКОВИЋА 14
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 20, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Лидија Рајковић, Стеван, Војводе Степе 81
- заменик: Биљана Радовановић, Ђорђе, Војводе Степе 409-И
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Јаков Арсеновић, Сретен, Војводе Степе 463
- заменик: Гордана Јерић, Јосип, Ранка Тајсића 40
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Ксенија Стефановић, Мирослав, Милована Шарановића 17
- заменик: Бојан Јевремовић, Богољуб, Јове Илића 145
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Милосава Петровић, Алексије, Краљевачка 76
- заменик: Нада Дабушко, Милорад, Краљевачка 74
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Борка Башић, Душан, Заплањска 48
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
2
0
6) члан: Јовица Ранковић, Бранко, Гостиварска 62
- заменик: Љубиша Делибашић, Никола, Гостиварска 56
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Анђелка Јовић, Божо, Косте Јовановића 42
- заменик: Данијел Карановић, Душан, Вуковарска 2
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
8) члан: Марија Миленковић, Војисав, Старца Вујадина 9
- заменик: Маја Давидовић, Никола, Борисављевићева 57
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
9) члан: Гојко Несторовић, Будимир, Београд Вождовац Есад Пашина 4
- заменик: Стефан Ђуричковић, Слободан, Београд Вождовац Гостиварска 28
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Анђелка Живковић, Миливоје, Војводе Степе 104
- заменик: Миланка Николић, Живко, Хајдук Вељкова 31
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Милена Кецман, Ненад , Вождовац, Војводе Степе 62
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
12) члан: Небојша Илић , Видоје, Вождовац, Војводе Степе 118
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Данијел Карановић, Душан, Вуковарска 2
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
14) члан: Никола Секулић, Драган, Далматинска 85
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
15) члан: Милица Јовановић, Бранко, Београд,Жикице Јовановића 10
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
.
16) члан: Игор Николић, Душан, Војводе Степе 107, Београд
3
- заменик: Андрија Маслаћ, Милован, Гостиварска 1, Београд
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 21, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ "ВЕСЕЛИН МАСЛЕША", КУМОДРАШКА 72
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 21, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Весна Добрица, Јовић Мратинковић, Жикице Јовановића 10
- заменик: Урош Мијајловић, Миланко, Војводе Влаховића 1 Прилаз 43
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Марко Караџић, Срећко, Душана Јовановића 4/9
- заменик: Ратка Таков, Асен, Данијелова 36
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Мирко Миловановић, Љубомир, Бакарска 6
- заменик: Милан Ранковић, Милинко, Боже Јанковића 57
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Ајна Рамусовић, Исат, Војводе Степе 9
- заменик: Стојна Петровић, Влајко, Кумодрашка 107
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Лидија Димитријевић, Зоран, Тршћанска 3
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Божо Балабан, Никола, Краљевачка 84
- заменик: Милан Брајдић, Јосип, Витановачка 42
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Јелена Вукотић, Стево, Краљевачка 86
- заменик: Исидора Вејновић, Предраг, Мештровићевa 28
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
8) члан: Милош Митровић, Зоран, Кумодрашка 184
- заменик: Миле Грудић, Ђуро, Ерчанска 48
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
9) члан: Јадранка Тошовић, Вељко, Београд Вождовац Пива Караматијевића 7
- заменик: Татјана Несторовић, Гојко, Београд Вождовац ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 131
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Марија Лозановић, Милибор, Кумодрашка 32/7
- заменик: Лексија Стојановић, Душан, Краљице Катарине 68а
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Драган Ковачевић, Иван, Вождовац, Витановачка 30б
- заменик: Ђорђе Милошевић, Радивоје, Милована Шарановића 16
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
12) члан: Иван Томић, Милован, Вождовац, Струмичка 76
- заменик: Саша Цанић, Лазар, Вождовац, Трише Кацлеровића 14
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Милица Драшковић, Добривоје, Краљевачка 66
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
14) члан: Александра Радуловић , Миленко, Краљевачка 66
- заменик: Љиљана Делибашић, Станимир, Гостиварска 56
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
15) члан: Никола Илић, Слободан, Витановачка 40
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
3
16) члан: Александра Карличић, Љубиша, Mитровданска 25
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
17) члан: Мила Париповић, Милојко, Војводе Мицка Крстића 26
- заменик: Вељко Роловић, Миодраг, Вишњички венац 111
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
18) члан: Милан Стефановић, Светомир, Београд,Кирила Савића 4
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
.
19) члан: Момир Чабаркапа, Благоје, Буковичка 72 А, Београд
- заменик: Дејана Јовановић, Дарко, Београд, Краљевачка 80
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 22, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ "ВЕСЕЛИН МАСЛЕША“, КУМОДРАШКА 72
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 22, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Снежана Миливојевић, Иван, Подравска 14
- заменик: Маја Радовановић, Саша, Подравска 15
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Марија Обрадовић Стошић, Томислав, Витановачка 14а
- заменик: Иван Таков, Милчо, Данијелова 36
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Милован Коларић, Његован, В. Степе 141
- заменик: Ружица Мартиновић, Љубиша, Краља Владимира 46
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Милојка Смиљанић, Грубан, Љубе Ковачевића 8
- заменик: Милица Василић, Рајко, Санска 36
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Ђурђинка Љубеновић, Ђуро, Гостиварска 49
- заменик: Мира Ранковић, Обрад, Гостиварска 62
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Стефан Милкић, Ранко, Ђорђа А. Куна 17
- заменик: Милош Косановић, Стеван, Браће Јерковић 84
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Петар Цветковић, Тихомир, Краљевачка 88
- заменик: Ђурђа Грудић, Ђуро, Ерчанска 48
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Амела Бичић, Славица, Београд Вождовац Гостиварска 28
- заменик: Биљана Несторовић, Радивоје, Београд Вождовац Есад Пашина 4
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Радојка Миковић, Младен, Дарвинова 27
- заменик: Зоран Крстић, Никола, Љуба Вучковића 19/4
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Милијана Милошевић, Мирослав, Милована Шарановића 16
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
11) члан: Петар Цанић, Саша, Вождовац, Трише Кацлеровића 14
- заменик: Мухамед Гаши, Суља, Вождовац, Браће Јерковића 93/3
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
12) члан: Милан Дубљанин, Бранислав, Војводе Степе 141
- заменик: Борис Михаиловић, Звонимир, Милована Шарановића 25а
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Марина Карличић, Зоран, Љубе Ковачевића 9
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
14) члан: Гордана Мићановић, Миодраг, Товилиште 33,Падинска скела
- заменик: Милутин Мацановић, Раде, Братсва и Јединства 111
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
15) члан: Николић Тихомир, Милан, Београд,Браће Јерковић 74б
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
3
.
16) члан: Драгана Чанак, Момчило, Београд, Глигорија Возаревића 4∕5
- заменик: Србијанка Јовановић, Станоје, Београд, Кумодрашка 109
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 23, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ИНСТИТУТ "КИРИЛО САВИЋ“, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 51
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 23, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Стоја Варошчић, Вука, Војводе Степе 19
- заменик: Мирко Радовић, Радосав, Војводе Скопљанца 9
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Гордана Јовић, Андрија, Војводе Степе 35
- заменик: Јелена Пантелић, Милош, Дели Радивоја 1
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Милена Бојанић, Јефто, Војводе Степе 15
- заменик: Александар Шкорић, Стеван, Браће Јерковић 139
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Златко Меркаш, Златко, Боже Јанковића 9а
- заменик: Ален Алидини, Сткија, Јована Бјелића 17
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Слободан Миладиновић, Радован, Трише Кацелеровића 1
- заменик: Велимир Јовановић, Љубинко, Петра Гвојића 20
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Алиса Милошевић-Асатрјан, Завен, Ранка Тајсића 5
- заменик: Марко Лазаревић, Данко, Булевар Ослобођења 128
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Гордана Стоисављевић, Раде, Адмирала Вуковића 33
- заменик: Катарина Париповић, Милош, Ранка Тајсића 3
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Ђорђе Несторовић, Гојко, Београд Вождовац Есад Пашина 4
- заменик: Светислав Игњатовић, Зоран, Београд Вождовац Ранка Тајсића 40
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Милица Костић, Александар, Трише Кацлеровића 24/66
- заменик: Бојана Петаковић, Ратко, Дубрава 0
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Александра Пантић, Сергеј , Вождовац, Адмирала, Вуковића 6
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
11) члан: Сузана Цанић, Богољуб, Вождовац, Трише Кацлеровића 14
- заменик: Исат Рамусовић, Адил, Вождовац, Војводе Степе 9
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
12) члан: Марјана Јовановић, Драгољуб, Краљице Јелене 10
- заменик: Милош Ракоњац, Рајко, Бул.ослобођења 162
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
13) члан: Вељко Чуровић, Дарко, Трише Кацлеровића 7
- заменик: Небојша Ристић, Александар, Трише Кацлеровића 30
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
14) члан: Љубица Коцић, Стојиљко, Трише Кацлеровића 12/5
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
15) члан: Анђелка Стојаковић, Франо, Љубе Ковачевића 9
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
3
16) члан: Невена Дабовић, Предраг, Беле Бартока 32
- заменик: Дражен Ћелић, Душко, Јованке Радаковић 25 ј
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
17) члан: Катарина Стефановић, Јонел, Београд,Кирила Савића 4
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
.
18) члан: Теодора Крстић, Златко, Плитвичка 22, 11000 Београд
- заменик: Миодраг Карбински, Методије, Гостиварска 1, Београд
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 24, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ГЕОЛОШКА ШКОЛА, ЕСАД ПАШИНА БР.26
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 24, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Браца Голубовић, Витомир, Адмирала Вуковића 51
- заменик: Немања Алимпијевић, Томислав, Данијелова 25
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Ружица Адамовић, Томислав, Витановачка 14
- заменик: Здравко Чарапић, Слободан, Калничка 8а
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Мила Цоцић, Никола, Краља Владимира 11
- заменик: Јелена Мартиновић, Никола, Краља Владимира 46
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Наташа Раденковић, Драгиша, Љермонтова 8
- заменик: Предраг Коцић, Љубица, Трише Кацлеровића 12
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Слађана Нишавић, Крсто, Кумодрашка 8
- заменик: Љиљана Малиџан, Рајко, Кумодрашка 8
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Мирјана Цветковић, Петар, Боже Јанковића 31а
- заменик: Снежана Кнежевић, Љубан, Костолачка 36
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Весна Вукомановић, Слободан, Римска 7
- заменик: Жарко Радојевић, Милица, Војводе Степе 8
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Вања Марковић, Мирослав, Београд Вождовац Ранка Тајсића 40
- заменик: Немања Шкулетић, Милош, Београд Вождовац Радована Симића-Циге 42
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Ајчевић Јована, Драган, Краља Владимира 8
- заменик: Јовановић Максим, Бранко, Генерала Анрија 35
као представници подносиоца Изборне листе: СДА Санџака – др Сулејман Угљанин
SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin
0
10) члан: Гордана Стоисављевић, Раде, Адмирала Вуковића 33
- заменик: Владимир Влајковић, Зоран, Адмирала Вуковића 73
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Марија Милошевић, Радивоје, Вождовац, Милована Шарановића 16
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
12) члан: Ненад Јеленић, Драгутин, Вождовац, Трише Кецлеровића 20
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Бранка Урошевић, Томислав, М.Тита 5
- заменик: Бојана Бачевић, Момчило, Пере Велимировића 16
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
14) члан: Гордана Јовановић, Александар, Војводе Степе 37/8
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
15) члан: Филип Гарић Велимир, Негован, Пролећна 4
- заменик: Душан Дојчиновић, Драган, Лимска 9
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
3
16) члан: Јадранка Мркушић, Срђан, Љубе Ковачевица 6
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
17) члан: Мирослава Андријанић, Риста, Борисављевићева 46
- заменик: Василије Илић, Драган, Краља Владимира 11
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
18) члан: Данило Јовановић, Рајко, Београд,Жикице Јовановића 10
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
.
19) члан: Драгана Мијатовић, Ранђел, Индире Ганди 6
- заменик: Mирослав Цимеша, Раде, Долењска 25
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 25, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ, ДАНИЈЕЛОВА 33
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 25, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Тања Тадић, Слободанка, Љубише Миодраговића 43а
- заменик: Стефан Пантић , Сергеј, Адмирала Вуковића 6
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Радомир Крстић, Живан, Трише Кацлеровића 3
- заменик: Снежана Рацић, Митар, Милована Шарановића 27
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Драгослав Петковић, Ђорђе, Прешернова 34
- заменик: Катарина Урошевић, Петар, Краљевачка 19
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Ивана Јовановић, Никола, Војводе Скопљанца 27
- заменик: Ивана Поповић, Недељко, Кумодрашка 111
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Цвијетин Петруљевић, Лука, Хусова 4
- заменик: Гордана Јовановић, Велимир, Петра Гвојића 20
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Катарина Милкић, Виолета, Ђ. Андрејевића Куна 17
- заменик: Филип Унић, Љиљана, Мештровићева 13
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Михаило Марковић, Зоран, Краљевачка 82
- заменик: Милица Радојевић, Никола, Војводе Степе 8
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Александар Барбарез, Михаило, Београд Вождовац Боривоја Стевановића 2
А
- заменик: Нада Томљановић, Анте, Београд Вождовац Горичка 3
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Љубо Стоисављевић, Божо, Адмирала Вуковића 33
- заменик: Мирјана Андрејић, Слободан, Римска 7
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Биљана Софренић, Владимир, Љубићка 25
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
11) члан: Емир Зорнић, Нурчо, Вождовац, Беличка 3
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
12) члан: Марта Вукадић, , Прешернова 34
- заменик: Ранка Шипчић, Миодраг, Земљорадничка 18-ц
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
13) члан: Дејан Антић, Слободан, Генерала Арачића 20
- заменик: Анђа Мацановић, Јово, Братсва и Јединства 111
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
14) члан: Никола Бабић, Милован, Београд, Војводе Скопљанца 6
- заменик: Владимир Говедарица, Васо, Кумодрашка 388
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
3
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 26, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ЗГРАДА УПРАВЕ ГРАД. ОПШ. ВОЖДОВАЦ, УСТАНИЧКА 53
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 26, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Слободан Жугић, Крсто, Беличка 1
- заменик: Анђелка Поповић, Милан, Драгице Кончар 39
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Милић Петковић, Јован, Раде Кончара 20
- заменик: Марија Метовски, Беким, Тетовска 4
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Миодраг Адамовић, Предраг, Подравска 25
- заменик: Јелена Ђурђевић, Милан, Обреновачки пут 62
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Сандра Црногорац, Рајко, Владимира Томановића 39
- заменик: Бранка Поповић, Милош, Браће Ковач 76
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Петар Мировић, Војислав, Устаничка 12
- заменик: Младен Петровић, Јова, Пиротска 22
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Драгослав Прокић, Милорад, Дели Радивоја 5а
- заменик: Јована Војниковић, Коста, Господара Вучића 134
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Људмила Младеновић, Данило, Браће Ковач 52
- заменик: Урош Благојевић, Аћим, Раде Кончара 33
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Мирослав Петровић, Михајло, Београд Вождовац Пчињска 4
- заменик: Никола Ђорђевић, Душан, Београд Вождовац Пчињска 4
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Бранка Јовановић, Милић, Војислава Илића 92
- заменик: Зорица Милић, Радојица, Првог маја 9, Винча
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Живана Васић, Момир, Устаничка 15
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
11) члан: Сретенка Трифковић, Никола, Вождовац, Устаничка 10
- заменик: Зорица Спасић, Михајло, Вождовац, Устаничка 156
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
12) члан: Горан Богдановић, Добрица, Граховска 1
- заменик: Велибор Радељић, Радосав, 10 авијатичара 19
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
13) члан: Милован Поповић, Миодраг, 10 Авијатичара 4
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Мирослав Павловић, Момчило, Слободана Лале Берберског 14
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
15) члан: Јовица Живковић, Василије, Пере Ћетковића 68
- заменик: Зорица Илић, Мирољуб, Марјане Грегоран 81
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
3
16) члан: Душан Поповић, Бранислав, Београд, Устаничка 12∕1
- заменик: Пава Урошевић, Васо, Браће Јерковића 76а
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 27, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА, ГОСПОДАРА ВУЧИЋА 50
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 27, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Сања Џакула, Мирослав, Браће Јерковића 183
- заменик: Александар Аврамовић, Драган, Браће Јерковић 92
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Борислав Лазовић, Милан, Тетовска 11
- заменик: Дуња Срдановић, Саватије, Бањалучка 7
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Милкан Булајић, Мића, Максима Горког 123
- заменик: Јована Ковачевић, Радован, Мурска 5
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Миа Богдановић, Сања, Господара Вучића 22а
- заменик: Милош Поповић, Бранка, Браће Ковач 76
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Драган Бешлић, Даринка, Радe Кончара 46
- заменик: Марија Станковић, Драган, Николе Груловића 47
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Нина Стевановић , Горан, Видска 27
- заменик: Војан Пауновић, Милета, Господара Вучића 6а
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Маријана Асановић, Оран, Симе Игуманова 14
- заменик: Милош Ивановић, Срђан, Црнотравска 11 А
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Дарко Вуковић, Зоран, Београд Вождовац Устаничка 143
- заменик: Мирко Гамбирожа, Милорад, Београд Вождовац Слободана Јовића 39 Б
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Босиљка Нинковић, Миленко, Браће Ковач 66
- заменик: Горан Ракуљ, Јанко, Љермонтова 2
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Живојин Маринковић, Драгић, Вождовац, Бране Ћосића 22
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Бранко Радељић, Велибор, 10 авијатичара 19
- заменик: Живота Весић, Богољуб, акробате Алексића 3б
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Миладин Николић, Миодраг, Господара Вучића 185
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Марина Петровић, Милета, Корнатска 8
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
14) члан: Славољуб Живадиновић, Томо, Далматинска 85
- заменик: Ивица Тимчић, Момчило, Драгослава Срејовића 70 к
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
15) члан: Срђан Стефановић, Мирољуб, Београд,Петра Добровића 1
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
.
16) члан: Александар Милосављевић, Миладин, Београд, Господара Вучића 22
3
- заменик: Соња Ступар, Божидар, Тодора Дукина 64б
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 28, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОСМА БГД ГИМНАЗИЈА- ХОЛ У ПРИЗЕМЉУ, ГРЧИЋА МИЛЕНКА 71-ХОЛ У ПРИЗЕМЉУ
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 28, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Предраг Малатестинић , Марјан, Требињска 31
- заменик: Даница Караџић, Сава, Љермонтова 3
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Ненад Милосављевић, Живојин, Давида Пајића 16
- заменик: Снежана Обрадовић, Александар, Хусинских Рудара 1
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Нина Магазин, Обрад, Веселина Маслеше 22
- заменик: Јелена Милутиновић, Драгомир, Јаше Игњатовића 13
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Слађана Радоичић, Радуле, Јована Рајића 2
- заменик: Невена Станојевић, Мирослав, Салвадора Аљендеа 9
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Јадранка Алексић, Бранко, Колашинска 10
- заменик: Радојка Војновић, Босиљка, Гарибалдијева 11 А
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
2
0
6) члан: Снежана Стефановић, Михаило, Колашинска 24
- заменик: Маја Босијоковић, Драган, Грчића Миленка 106
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Војислав Радаковић, Петар, Тетовска 63
- заменик: Зоран Пурић, Дарко, Колашинска 6
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
8) члан: Биљана Шачић, Милорад, Матошева 2
- заменик: Ана Катић, Зоран, Вељка Милићевића 11
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
9) члан: Бојан Петровић, Зоран, Београд Вождовац Радована Симића-Циге 34
- заменик: Зоран Милосављевић, Вукашин, Београд Вождовац Устаничка 98
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Сава Аврамовић, Душан, Војислава Илића 92
- заменик: Емин Вила, Мустафа, Јована Авакумовића 1
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Радмила Симић, Вељко, Струмичка 17
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
12) члан: Нина Буђински , Светлана , В. Маслеше 28
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
13) члан: Ивана Лукић, Драгомир, Веселина Маслеше 16
- заменик: Иван Павковић, Недељко, Тетовска 29б
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
14) члан: Жељко Васић, Мишко, Липовачка 7 Б
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
15) члан: Илија Ивановић, Мирјана, Тетовска 65
- заменик: Андријана Балок-Николић, Миодраг, Вука Мандушића 26
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
3
16) члан: Никола Радосављевић, , Тетовска 23
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
.
17) члан: Стефан Стефановић, Мирољуб, Београд,Петра Добровића 1
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
.
18) члан: Небојша Рибић, Свето, Београд, Вељка Милићевића, 5
- заменик: Вања Рибић, Илија, Београд, Вељка Милићевића 5
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 29, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОСМА БГД ГИМНАЗИЈА- ХОЛ У ПРИЗЕМЉУ, ГРЧИЋА МИЛЕНКА 71-ХОЛ У ПРИЗЕМЉУ
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 29, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Зоран Младеновић, Виден, Краља Бодина 7
- заменик: Зоран Стошић, Момчило, Охридска 9
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Марија Паравињић, Зоран, Тиквешка 8
- заменик: Милена Јовановић, Славко, Устаничка 131
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Јасмина Плескоњић, Бранко, Ђорђа Кратовца 47- Б
- заменик: Драган Андрић, Гордана, Гарибалдијева 21
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Милан Штерјев, Драган, Петроварадинска 10
- заменик: Сабина Куч, Авдија, Љермонтова 5
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Мирјана Бијелић, Милан, Колашинска 10
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Жарко Станић, Јовица, Крушевачка 27
- заменик: Верка Маринковић, Милан, Крушевачка 18
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Тихомир Ивановић, Милан, Тетовска 65
- заменик: Урош Перишић, Бранислав, Мажуранићева 9а
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
8) члан: Маја Поповић, Јагода, Струмичка 78
- заменик: Златко Богатиновски, Јефта, Валентина водника 11
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
9) члан: Андрија Микић, Радисав, Београд Вождовац Булевар Јна 65
- заменик: Зоран Петровић, Војислав, Београд Вождовац Радована Симића-Циге 34
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Катарина Цвијановић, Иван, Устаничка 145
- заменик: Сања Трбушковић, Дејан, Браће Ковач 66
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Милена Обрадовић, Љубиша, Браће Ковач 66
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
12) члан: Бисерка Црноглавац, Миомир, Тетовска 50
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
13) члан: Константин Живковић, Радмило, Варваринска 39
- заменик: Виктор Сивка, Антон, Колашинска 6
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
14) члан: Бранко Митровић, Стеван, Мартина Палушке 14
- заменик: Ивана Сремчевић, Невена, Слободана Лале Беберског 85
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
15) члан: Нина Богдановић, Светомир, Јованичка 5
- заменик: Јована Николић, Божидар, Симе Игуманова 5
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
3
16) члан: Филип Петровић, Небојша, Београд,Мештровићева 46
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
.
17) члан: Александра Ивановић, Тихомир, Београд, Тетовска, 65
- заменик: Гордана Митровић, Кристодор, Београд, Крушевачка 18
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 30, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
НУ "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“, УСТАНИЧКА 66
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 30, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Иван Празник, Ранко, Браће Ковач 30
- заменик: Саша Гецић, Томислав, Устаничка 65
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Марко Јонев, Мирослав, Тодора Дукина 72
- заменик: Томислав Обрадовић, Цветко, Устаничка 67
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Дејан Васовић, Павле, Устаничка 63
- заменик: Јовица Цветановић, Александар, Миклошићева 31
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Милосав Савић, Ђуро, Устаничка 65
- заменик: Весна Вујасиновић, Танасије, Бул. Војводе Путника 9
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Гордана Млађеновић, Вукашин, Крушевачка 38
- заменик: Зорица Босијоковић, Драгомир, Грчића Миленка 106
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Милица Станимировић, Сима, Браће Ковач 1
- заменик: Александар Миланковић, Радивоје, Бачванска 11
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Душнка Кретов, Миленко, Јунска 3
- заменик: Радмила Савић, Миленко, Озренска 32
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Јована Чековић, Војислав, Београд Вождовац Љермонтова 10
- заменик: Никола Јовановић, Предраг, Београд Вождовац Боривоја Стевановића 23
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Весна Вукомановић, Слободан, Римска 7
- заменик: Душанка Кретов, Миленко, Јунска 3
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Александра Обрадовић, Душан, Вождовац, Тодора Дукина 39
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
11) члан: Јована Милановић, Јован, Вождовац, Устаничака 112а
- заменик: Милош Милошевић , Миланко, Вождовац, Крушевачка 45
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
12) члан: Марија Крећа, Прока, Устаничка 147
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
13) члан: Владимир Јозић, Славољуб, Варваринска 1/7
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
14) члан: Илија Цвејић, Александар, Козарчева 74
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
15) члан: Миодраг Арсић, Павле, Албанске Споменице 6
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
16) члан: Динко Ћелић, Душко, Јованке Радаковић 25 ј
3
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
17) члан: Олга Исаков, Миливој, Устаничка 75
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
.
18) члан: Сања Миленковић, Миливоје, Београд,Крушевачка 44
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
.
19) члан: Дејан Марјановић, Мирољуб, Струмичка 2, Београд
- заменик: Слађана Марјановић, Стојан, Струмичка 2, Београд
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 31, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛИПАКС“, ВИДСКА 29-А
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 31, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Гоја Гордић, Деспот, Миклошићева 22а
- заменик: Анђелка Вујковић, Живорад, Пива Кармантијевића 15
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Александар Петровић, Мирко, Браће Јерковић 191
- заменик: Драгана Николић, Предраг, Видска 14
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Богољуб Плескоњић, Бранко, Ђорђа Кратовца 47- Б
- заменик: Перуника Милинковић, Милета, Браће Ковач 62
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Бранко Поповић, Ратко, Браће Ковач 76
- заменик: Јован Марчета, Небојша, Тодора Дукина 74
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Наталија Војиновић, Аранђео, Браћа Ковач 62
- заменик: Дубравка Деспот Герић, Иванко, Тодора Дукина 78
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Исидора Вуковић, Горан, Крушевачка 21
- заменик: Александра Стевановић , Миливоје, Видска 27
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Стефан Ружичић, Горан, Устаничка 65
- заменик: Јелена Аврамовић, Сава, Војислава Илића 92
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Данка Тошовић, Вељко, Београд Вождовац Пива Караматијевића 7
- заменик: Мирко Перишић, Радован, Београд Вождовац Видска 14 А
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Ана Крето, Душко, Јунска 3
- заменик: Драгана Главоњић, Тихомир, Видска 35
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Бојан Обрадовић, Љубиша, Браће Ковач 66
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
11) члан: Стана Милановић, Милан, Вождовац, Устаничка 112 а
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
12) члан: Нина Николић, Александар, Тиквешка 24
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Никола Митровић, Живојин, Слободана Лале Беберског 14М
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
14) члан: Весна Наумовски, Драган, Ђорђа Кратовца 43
- заменик: Зоран Дисић, Бошко, Рада Неимара 23
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
15) члан: Ана Корица, Вељко, Београд,Устаничка 81
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
.
16) члан: Душан Бркић, Симо, Устаничка 79, Београд
3
- заменик: Јелена Ковач, Световид, Мажуранићева 29, Београд
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 32, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОСМА БГД ГИМНАЗИЈА- ФИСКУЛТУРНА САЛА, ГРЧИЋА МИЛЕНКА 71
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 32, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Весна Лукић, Стеван, Устаничка 131
- заменик: Игор Радуловић, Јован, Војводе Степе 407е/31
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Славица Шиљковић, Симо, Бачванска 14/2
- заменик: Радмила Срдановић, Саватије, Бањалучка 7
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Весна Ђокић-Дисић, Радивоје, Рада Неимара 23 а
- заменик: Јелена Соломка, Борис, Љермонтова 24
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Кристина Станојевић, Александар, Мокролушка 5
- заменик: Алекса Коматина, Марјан, Струмичка 88г
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Катарина Ђошић, Слободан, Млинарска 5
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Драгица Петровић, Вера, Алексиначка 4
- заменик: Анђелија Чејовић, Жељко, Господара Вучића 182
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Весна Миланковић, Здравко, Бачванска 11
- заменик: Милица Божицки, Лука, Бачванска 2
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
8) члан: Јагода Крнић, Радомир, Веселин Маслеше 45
- заменик: Мирослав Бердовић, Милорад, Сундечићева 28
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
9) члан: Добрила Јовичић, Миомир, Београд Вождовац Сплитска 17
- заменик: Небојша Њежић, Горан, Београд Нови Београд Сајмиште 14
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Павић Настасија, Миодраг, Устаничка 150
- заменик: Даскаловић Звездана, Ненад, Бачванска 13
као представници подносиоца Изборне листе: СДА Санџака – др Сулејман Угљанин
SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin
0
11) члан: Јован Јовановић, Живан, Јаше Игњатовића 31
- заменик: Ања Петровић, Миодраг, Митрополита Стратимировића 1
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
12) члан: Милена Стојановић, Мирољуб, Господара Вучића 174 Д
- заменик: Јелена Спасић, Аца, Вождовац, Господара Вучића 4а
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
13) члан: Наташа Стојменовић, Миодраг, Вождовац, Војводе Тозе 12
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
14) члан: Александар Стојановић, Дејан, Бул. Ослобођења 51, Гроцка
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
15) члан: Јелена Спасић, Аца, Господара Вучића 174а
- заменик: Јасна Секулић, Момчило, Петроварадинска 10
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
3
16) члан: Љубинка Благојевић, Бранимир, Породице Трајковић 3а
- заменик: Косић Маја, Душан, Жарка Савића 62
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
17) члан: Павле Арсић, Миодраг, Албанске Споменице 6
- заменик: Марија Митровић, Живојин, Слободана Лале Беберског 14М
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
18) члан: Тодор Будимир, Илија, Данијелова 1
- заменик: Анкица Јелесијевић, Даница, Милована Шарановића 20
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
19) члан: Марија Недељковић, Борисав, Љубичица 13∕8, Београд
- заменик: Сергеј Божовић, Вељко, Бгд, Владимира Митровића 110
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 33, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ", УМЧАРСКА 2
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 33, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Мирјана Радаковић, Милан, Струмичка 75
- заменик: Данило Аврамовић, Драган, Браће Јерковић 92
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Вукоје Шиљковић, Недељко, Бачванска 14
- заменик: Милеса Ћулибрк, Радослав, Струмичка 80
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Александар Ђорђевић, Драгослав, Сплитска 12
- заменик: Драган Миладиновић, Драгомир, Сланачки пут 131 н
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Владимир Рабатић, Милан, Устаничка 164
- заменик: Немања Таталовић, Владимир, Устаничка 152
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Дејан Лазаревић, Миломир, Кашиковићева 12
- заменик: Ана Николић, Иван, Струмчка 80
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Ивана Стојиљковић, Љубодраг, Бачванска 14
- заменик: Јелена Шиљић, Милутин, Бакићева 5
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Небојша Антић, Александар, Римска 7
- заменик: Сава Аврамовић, Душан, Војислава Илића 92
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Јелена Максимовић, Зоран, Београд Вождовац Струмичка 43
- заменик: Доротеја Јовичић, Миомир, Београд Вождовац Сплитска 17
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Кристина Ђошић, Слободан, Млинарска 5
као представници подносиоца Изборне листе: СДА Санџака – др Сулејман Угљанин
SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin
0
10) члан: Катарина Андрејић, Небојша, Ђорђа Кратовца 44
- заменик: Жаклина Перишић, Мирко, Ђорђа Кратовца 44
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Ивана Бојић, Горан, Горњомилановачка 1
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
12) члан: Дејан Тодоровић, Милутин, Драгослава Ђорђевића Гоше 2 г
- заменик: Владан Никитовић, Радиша, Струмичка 100
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Зоран Перовић, Мирољуб, Ј. Гагарина 259
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
14) члан: Татјана Матовић, Мирослав, Струмичка 92/15
- заменик: Јована Благојевић, Биљана, Рада Неимара 33
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
15) члан: Светлана Илић, Павле, Струмичка 84
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
16) члан: Драган Вукмирица, Јован, Шејкина 56
3
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
17) члан: Мирјана Парошки, Јован, Боже Јанковића 59
- заменик: Милинко Ранковић, Велимир, Боже Јанковића 57
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
18) члан: Марија Николић, Братислав, Београд, Рада Неимара 54А
- заменик: Стаменка Николић, Сретена, Београд, Рада Неимара 54а
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 34, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ЦЕНТАР "ШУМИЦЕ", УСТАНИЧКА 125/1
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 34, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Младен Јовановић, Боривоје, Струмичка 87
- заменик: Весна Фуштић, Момир, Кашиковићева 3
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Славица Бурсаћ, Стеван, Владимира Томановића 33
- заменик: Гордана Ђермановић, Војислав, Владимира Томановића 43
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Снежана Миљојковић, Добросав, Владимира Томановића 2
- заменик: Васил Николов, Серафим, Браће Јерковић 141
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Катарина Пановић, Станко, Зрењанински пут 11њ
- заменик: Слободан Лучић, Јово, Љермонтова 10
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Наташа Николић, Добривоје, Струмчка 80
- заменик: Стеван Спасић, Јован, Рада Неимара 56 Б
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Градимир Лазаревић, Миољуб, Устаничка 147
- заменик: Maрија Пејовић , Горан, Тетовска 18
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Златица Поповић, Мићо, Владимира Тмановића 33
- заменик: Александра Сретеновић, Сава, Устаничка 202
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Александар Павловић, Војислав, Београд Вождовац Устаничка 162
- заменик: Милеса Радисављевић, Стојадин, Београд Вождовац Растка Петровића 2
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Живкоски Војислав, Борислав, Ђурићева 14
као представници подносиоца Изборне листе: СДА Санџака – др Сулејман Угљанин
SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin
0
10) члан: Јованка Мрмак, Петра, Римска 9
- заменик: Часлав Стаменковић, Војислав, Сплитска 7/9
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Ђорђе Манчев, Александар, Љермонтова 6
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Павле Николић, Александар, Тиквешка 24
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Аца Вуковић, Лука, Устаничка 135
- заменик: Мишо Амић, Милорад, Господара Вучића 175
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Зоран Пешић, Горан, Цриквеничка 18
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
15) члан: Александра Поповић, Зоран, Генерала Арачића 15
- заменик: Марија Јоксић, Драгош, 27.марта 5
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
16) члан: Драган Станисављевић, Милисав, Београд, Војислава Илића 96
3
- заменик: Данило Шаковић, Милош, Београд, Сплитска 15
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 35, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
МЗ „ДУШАНОВАЦ“, ОЗРЕНСКА 39
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 35, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Ђорђе Живкоски, Војислав, Владимира Томановића 43
- заменик: Саво Билановић, Божо, Сињска 29а
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Андреа Радаковић, Драган, Љермонтова 2
- заменик: Иванка Љепоја, Љубомир, Колубарска 21
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Никола Илић , Милан, Кумодрашка 106
- заменик: Милена Граховац, Миле, Љермонтова 24
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Јелица Таталовић, Милан, Устаничка 152
- заменик: Игор Бојовић, Радослав, Петра Драпшина 63
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Душан Марићевић, Алексије, Томазеова 40
- заменик: Милица Петровић, Милан, Устаничка 79
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Ана Прокић, Драгослав, Дели Радивоја 5а
- заменик: Горан Машановић, Божидар, Бачванска 1
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Драгица Јовановић, Властимир, Кумодрашка 390
- заменик: Младен Скенџић, Ђорђе, Владимира Тмановића 49
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Милош Цветиновић, Бошко, Београд Вождовац Мокролушка 2 А
- заменик: Раде Стевановић, Ђорђе, Београд Вождовац Устаничка 67
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Илија Плавша, Драго, Сплитска 8/14
- заменик: Зорица Мандић, Душан, Љермонтова 6
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Биљана Благојевић, Милан, Бакићева 9
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
11) члан: Светлана Урошевић, Стеван , Љермонтова 2
- заменик: Лепосава Станковић, Бранислав, Љермонтова 5
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Слободан Љубић, Миодраг, Устаничка 80
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Жељко Радосављевић, Велимир, Устаничка 138
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Владимир Јанковић, Милош, Петра Кочића 12
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
15) члан: Љубиша Ристић, Секула, Устаничка 142
- заменик: Марина Лопичић, Блажо, Војводе Степе 418/р
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
16) члан: Марко Ђорђевић, Никола, Устаничка 162
3
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
.
17) члан: Милица Иветић, Владимир, Београд, Озаренска, 47
- заменик: Стефан Лазаревић, Милош, Београд, Љермонтова 8
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 36, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ДВ "БИСЕРИ", ЉЕРМОНТОВА 9
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 36, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Сања Живкоски, Војислава, Ђурићева 14
- заменик: Александар Јовановић, Слободан, Љермонтова 3
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Ђурђа Коман, Петар, Устаничка 150
- заменик: Никола Јовић, Мирослава, Крушевачка 24
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Анђелка Томић, Љубомир, Војводе Тозе 16
- заменик: Јасмина Адамовић, Зоран, Мишка Јовановића 21
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Никола Мађановић, Ивана, Митрополита Стратимировића 2
- заменик: Ирена Карловић, Владимир, Љермонтова 8/63
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Жељка Марјановић, Мирко, Устаничка 162
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Кармен Ћук, Гојко, Љермонтова 1
- заменик: Драган Новаковић, Радосав, Струмчка 78
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Владимир Таталовић, Душан, Устаничка 152
- заменик: Јелена Жарковић, Миливоје, Љермонтова 20
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
8) члан: Јасмина Скенџић, Борислав, Владимира Томановића 49
- заменик: Новак Новаковић, Александар, Богојављенска 8
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
9) члан: Дубравка Стоисављевић, Душан, Београд Вождовац Ђорђа Кратовца 11
- заменик: Ивана Богдановић, Драгутин, Београд Вождовац Ђорђа Кратовца 12
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Драгана Спасић, Живојин, Љермонтова 6
- заменик: Јелена Мали, Радиша, Устаничка 112
као представници подносиоца Изборне листе: СДА Санџака – др Сулејман Угљанин
SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin
0
11) члан: Сања Роси, Добрица, Струмичка 82
- заменик: Блаженка Стојанчев, Гордана, Браће Јерковића 115
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
12) члан: Тамара Јерковић, Мате, Љермонтова 10
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
13) члан: Дамир Мартиновић, Никица, Вождовац, Војводе Баћевића 5
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
14) члан: Ђорђе Ђорђевић, Драгомир, Љермонтова 20
- заменик: Олгица Мрмош, Драгољуб, Цара Николаја 2 30
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
15) члан: Александра Злајић, Милорад, Слободана Лале Берберског 10
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
16) члан: Зорка Секулоски, Душан, Устаничка 150
3
- заменик: Драган Живић, Милош, Владимира Томановића 11
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
17) члан: Загорка Митровић, Бранко, Мартина Палушке 14
- заменик: Бобан Јанковић, Милош, Петра Кочића 12
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
18) члан: Ембија Дестани, Емин, Бране Ћосића 36
- заменик: Стефан Мартиновић, Биљана, Бранка Ћопића 10
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
.
19) члан: Наталија Реџић, Богољуб, Београд,Устаничка 168/54
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
.
20) члан: Никола Ковачевић, Вањо, Београд, Устаничка 158
- заменик: Александар Лазаревић, Милош, Београд, Љермонтова 8
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 37, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ДВ "ШЕЋЕРКО“, ВЛАДИМИРА ТОМАНОВИЋА 25
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 37, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Јелена Вујовић, Слободан, Војводе Степе 152/2
- заменик: Горан Јовановић, Слободан, Љермонтова 3
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Новак Тасев, Зорица, Устаничка 150
- заменик: Никола Кнежевић, Мирко, Љермонтова 10
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Маја Стошић, Драган, Мирче Ацева 2
- заменик: Милена Ратковић, Драгутин, Растка Петровића 19
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Бојан Бугарски, Бранислав, Владимира Томановића 45
- заменик: Владо Никодиновски, Никола, Владимира Томановића 10
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Мира Јованић, Дане, Веселина Маслеше 32
- заменик: Драган Мијалковић, Радивоје, Рада Неимара 33 Б
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Сунчица Таир, Боривоје, Гласиначка 3
- заменик: Матеја Агатоновић, Миливоје, Владимира Томановића 10
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
7) члан: Ђорђе Скенџић, Милан, Владимира Томановића 49
- заменик: Лидија Ромић, Радивој, Владимира Томановића 49
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
8) члан: Милена Милосављевић, Ратомир, Београд Вождовац Владимира Томановића
39
- заменик: Милијана Пауновић Костић, Светозар, Београд Вождовац Владимира
Томановића 23
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Живкоски Мирјана, Бошко, Ђурићева 14
- заменик: Лазар Бикицки, Драган, Јосипа Славенског 33
као представници подносиоца Изборне листе: СДА Санџака – др Сулејман Угљанин
SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin
.
10) члан: Зоран Мијаиловић, Недељко, Римска 2/3
- заменик: Лора Срећковић, Душан, Устаничка 143
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Марина Станковић, Мирјана, Владимира Томановића 47
- заменик: Никола Јеленић, Гордана, Вождовац,Озренска 91
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
12) члан: Милан Кајчић, Јован, Вождовац, Владимира Томановића 49
- заменик: Едина Љајић, Нурчо, Вождовац, Гласиначка 13
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Звездана Милосављевић, Велибор, В.Томановића 55
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
14) члан: Лука Павловић, Зоран, Владимира Томановића 31
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
15) члан: Жељко Митровић, Душан, Слободана Лале Беберског 14М
3
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
0
16) члан: Станка Гајић, Милорад, Растка Петровића 69
- заменик: Сања Дубајић, Мирко, Владимира Томановића 10
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
0
17) члан: Слободан Здравковић, Милан, Бгд, Владимира Томановића, 51
- заменик: Јамина Терзић, Ђурђе, Београд, Владимира Томановића, 27
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 38, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ПРЕДУЗЕЋЕ "БОСАНКА ПРОМЕТ", СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 148
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 38, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Свето Несторовић, Кирило, Мокролушка 22
- заменик: Ђорђе Потић, Новица, Радована Симића Циге 21
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Драгица Лекић, Милојка, Василија Ђуровића Жарког 6а
- заменик: Золтан Фаркаш, Андраш, Растка Петровића 51
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Зоран Бакић, Тодор, Трубарева 36
- заменик: Моника Ратковић, Владимир, Слободе Трајковић 9
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Нада Љуна, Никола, Слободе Трајковића 14
- заменик: Бошко Милованчевић, Миодраг, Господара Вучића 20
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Горан Ратковић, Милоје, Растка Петровића 19
- заменик: Радан Несторовић, Свето, Мокролушка 22
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Марија Илић, Зоран, Пека Павловића 85
- заменик: Вероника Баркић, Балаж, Устаничка 166
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
7) члан: Слободанка Ђорђевић, Радоје, Ђакона Авакума 86
- заменик: Стефан Мутавџић, Душан, Тузланска 22
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
8) члан: Весна Ђедовић, Слободан, Београд Вождовац Игњата Јоба 63
- заменик: Милан Јовичић, Драгиша, Београд Вождовац Заплањска 11 А
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Дамјан Петровић , Зоран, Русијанова 9
као представници подносиоца Изборне листе: СДА Санџака – др Сулејман Угљанин
SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin
.
10) члан: Владимир Бешлин, Живојин, Браће Ковач 66
- заменик: Ненад Ђорђић, Јово, Василија Ђуовића Жарког 2
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Викторија Божић, Миодраг, Мокролуска 29
- заменик: Гордана Јеленић, Чедомир, Озренска 91
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
12) члан: Марија Гало , Јанош, Вождовац, Ровињска 12
- заменик: Велиборка Денић, Владимир, Вождовац, Колашинска 16
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Мирослав Курандић, Драгић, Медаковићева 95
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
14) члан: Милко Тошић, Јелисије, Зрењанински пут 98 к
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
15) члан: Марко Ненадовић, Дејан, Трубарева 46
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
3
16) члан: Марина Петровић, Данило, Београд,Ханибала Лукића 2
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
17) члан: Миросинка Дачић, Живота, Мокролушка 88∕24 Београд
- заменик: Славица Здравковић, Милан, Београд, Владимира Јовановића, 51
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 39, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ДВ "СЕСТРЕ БУКУМИРОВИЋ“, ИГЊАТА ЈОБА 69
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 39, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Србољуб Филиповић, Богољуб, Бране Ћосића 38
- заменик: Славко Зечевић, Милојица, Радована Симића Циге 2
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Анђелка Вучићевић, Михаило, Хусова 11а
- заменик: Мирјана Цветковић, Богдан, Радована Симића Циге 36
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Инђија Митровић, Милутин, Радована С. Циге 4
- заменик: Никола Бачани, Славко, Радована С. Циге 4
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Марко Бижић, Милан, Браће Јерковића 117а
- заменик: Владимир Миленковић, Небојша, Љуба Вучковића 24
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Надежда Клинцов, Душан, Медаковићева 24
- заменик: Петар Јаредић, Саво, Радована Симића Циге 10
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Мира Миланов, Васил, Медаковићева 50
- заменик: Дејан Топар, Золтан, Трубарева 30
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
7) члан: Зоран Ђорђић, Коста, Василија Ђуровића Жарког 2
- заменик: Зорица Петровић, Петар, Растка Петровића 64
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
8) члан: Небојша Цветуљски, Иван, Београд Вождовац Драгице Кончар 17
- заменик: Славица Приљева, Милета, Београд Вождовац Мокролушка 50
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Александар Илић, Михајло, Шупљикчева 26
- заменик: Ружа Татарин, Јоцо, Медаковићева 107
као представници подносиоца Изборне листе: СДА Санџака – др Сулејман Угљанин
SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin
.
10) члан: Гордана Јовановић, Милош, Мокролушка 54
- заменик: Душица Николић, Радивој, Светозара Радојчића 26
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Љиљана Костадиновић, Момчило, Јаше Игњатовића 94
- заменик: Ненад Славковић, Миодраг, БАЧЕВИЧКА 28, МИСЛОЂИН
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
12) члан: Урош Видановић, Верољуб, Вождовац, Медаковићева 79
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Даринка Маленовић, Радојка, Медаковићева 48
- заменик: Јелена Дробњак, Љиљана, Сјеничка 9
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
14) члан: Мирослав Милекић, Станимир, Радомира Симића Циге 15
- заменик: Мирјана Ђуковић, Цветина, Радована Симића Циге 7
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
15) члан: Вацлав Черни, Вјекослав, Медаковићева 86
- заменик: Јована Ћурчић, Љубиша, Струмичка 76
3
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
16) члан: Ирена Пауновић, Миланка, Медаковићева 59
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
0
17) члан: Данијела Лукић, Зоран, Београд,Радована Симића Циге 14
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
18) члан: Зорана Пипер, Димитрије, Бгд, Радована Симића Циге, 26
- заменик: Лака Тодор, Љубомир, Београд, Војводе Влаховића 29у
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 40, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ДВ "СЕСТРЕ БУКУМИРОВИЋ", ИГЊАТА ЈОБА 69
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 40, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Мирка Николић Михајловић, Стојан, Медаковићева 57
- заменик: Марија Филиповић, Стојан, Растка Петровића 45
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Предраг Тричковић, Христивоје, Игњата Јоба 71
- заменик: Саво Вишекруна, Миленко, Мокролушка 21а
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Слободан Митровић, Данило, Радована С. Циге 4
- заменик: Светлана Ратковић-Драгановић, Светомир, Слободе Трајковић 9
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Слађана Гавриловић, Жарко, Ораховачка 21
- заменик: Александар Драгишић, Миодраг, Радована Симића Циге 20
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Марјана Павловић, Сава, Радована Симића Циге 5
- заменик: Зоран Петровић, Милорад, Русијанова 9
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
2
0
6) члан: Бобан Андрић, Ранко, Лазе Симића 10
- заменик: Илија Павић, Мато, Ханибала Луцића 6
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Саша Марковић, Славољуб, Браће Јерковић 187
- заменик: Адријана Шурлан, Славко, Мештровићева 38
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
8) члан: Радосав Митровић, Угљеша, Боривоја Стевановића 37/7
- заменик: Марио Брнин, Милорад, Ханибала Луцића 8
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
9) члан: Иван Гавриловић, Александар, Београд Вождовац Радована Симића-Циге 24
- заменик: Соња Јанковић, Предраг, Београд Вождовац Радована Симића-Циге 3
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Немања Никић, Милољуб, Торлачка 7
- заменик: Маја Москов, Слободан, Вељка Дугошевића 16
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Стефан Кнежевић, Милан, Медаковићева 079
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
12) члан: Снежана Стојковић, Миодраг, Вождовац, Војводе Влаховића 25ч
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Александра Петковић, Милорад, Кумодрашка 318
- заменик: Илија Поповић, Драган , Андре Никоића 7
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
14) члан: Зорица Миљковић, Стојадин, ПИВА КАРАМАТИЈЕВИЋА 17
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
15) члан: Јелена Симић, Владан, Радована Симића Циге 12
- заменик: Немања Јанкетић, Ранко, Владимира Томановића 8
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
3
16) члан: Ђорђе Бачани, Славко, Радована Симића Циге 4
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
0
17) члан: Зоран Лукић, Живка, Београд,Радована Симића Циге 14
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
18) члан: Стефан Елезовић, Мирослав, Београд, Радована Симића Циге, 23
- заменик: Драгутин Мастиловић, Божидар, Бгд, Владимира Митровића 110А
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 41, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
MЗ „МИЛОРАД МЕДАКОВИЋ“, МИЛОРАДА УМЈЕНОВИЋА 18
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 41, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Вера Бајић, Анђелко, Радована Симића Циге 36
- заменик: Мирјана Максимовић, Живко, Радована Симића Циге 23
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Шејкин Рушити, Мамут, Радована Симића Циге 44
- заменик: Славица Марковић, Славко, Игњата Јоба 41
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Небојша Вукотић, Крста, Свемира Јовановића 1
- заменик: Дејан Живковић, Миле, Кнеза Богосава 12
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Стефан Петровић, Боривоје, Сива Стена 22
- заменик: Весна Радовановић, Жарко, Растка Петровића 56
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Илија Погуберов, Слободан, Растка Петровића 46
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Радмила Јаредић, Војислав, Радована Симића Циге 10
- заменик: Слободанка Царановић, Раде, Растка Петровића 45
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Ивона Рајк, Срђан, Радована Симића Циге 17
- заменик: Милан Радаковић, Дане, Радована Симића Циге 42
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
8) члан: Нада Јовановић, Цвета, Радована Симића Циге 24
- заменик: Сава Антовић, Љубомир, Беранска 16 А
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
9) члан: Душан Клинцов, Мирослав, Београд Вождовац Медаковићева 24
- заменик: Мирела Милосављевић, Велизар, Београд Вождовац Радована СимићаЦиге 11
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Гордана Синђелић, Хранислав, Вјекослава Афрића 11
као представници подносиоца Изборне листе: СДА Санџака – др Сулејман Угљанин
SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin
.
11) члан: Зорица Мијаиловић, Мирољуб, Римска 2/3
- заменик: Јелена Ивановић, Небојша, Љубе Вучковића 13
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
12) члан: Марија Јелинић, Гордана, Вождовац,Озренска 91
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
13) члан: Велинка Ђуричанин , Миланко, Вождовац, Растка Петровића 62
- заменик: Марица Томић, Ђорђе, Вождовац, Јаше Игњатовића 50
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
14) члан: Тања Стојадиновић, Петар, Бул.Ослобођења 98
- заменик: Весна Сарафин, Даница, Дарвинова 8
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
15) члан: Нада Малишић, Петар, Растка Петровића 62
- заменик: Катарина Савић, Славиша, Индире Ганди 6
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
3
.
16) члан: Љубомир Петровић, Драгољуб, Радована Симић Циге 14
- заменик: Сандра Лекић, Милан, Финжгарова 2
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
17) члан: Драгана Лукић, Живорад, Београд,Радована Симића Циге 14
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
18) члан: Теодора Васић, Милан, Београд, Растка Петровића 48
- заменик: Дивна Коларић, Зоран, Бгд, Радована Симића Циге 17
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 42, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ "БРАНИСЛАВ НУШИЋ“, ЗАПЛАЊСКА 45
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 42, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Чедомир Поповић, Љубо, Радована Симића Циге 4
- заменик: Соња Ступар, Драгутин, Ханибала Луцића 8
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Младен Кризманић, Жељко, Заплањска 66
- заменик: Нина Нинковић, Марко, Козарачка 2ц
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Љубомир Кузмановић, Спиро, Растка Петровића 14
- заменик: Зоран Ценић, Јован, Мишка Јовановића 21
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Александар Вујиновић, Милутин, Јована Бијелића 19
- заменик: Јелена Стевановић, Горан, Браће Јерковић 100
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Доста Крстић, Славко, Растка Петровића 34
- заменик: Небојша Алексић, Стеван, Кумодрашка 314
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
2
0
6) члан: Тихомир Недељковић, Соња, Игњата Јоба 19
- заменик: Драгиња Лазаревић, Владимир, Радована Симића Циге 17
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Јелица Перцан, Станко, Растка Петровића 33
- заменик: Рајко Косић, Ненад, Радована Симића Циге 20/30
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
8) члан: Владан Грујић, Славољуб, Медаковићева 20
- заменик: Нада Борак, Марко, Радована Симића Циге 32
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
9) члан: Александра Приљева, Јован, Београд Вождовац Мокролушка 50
- заменик: Никола Јанковић, Предраг, Београд Вождовац Радована Симића-Циге 3
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Ана Јелисавац, Гордана, Старе порте 2а
- заменик: Вања Барјактаревић, Зоран, Старе порте 2
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Мила Поповић, Бранко, Мирча Ацева 41
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
12) члан: Драган Васиљковић, Станоје, Јаше Игњатовића 2
- заменик: Дарко Марјановић, Радослав, Вождовац, Игњата Јоба 67
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Бојана Стефановски, Зорка, Заплењска 20
- заменик: Игор Ђорђевић, Бора, Заплењска 58
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
14) члан: Милан Лазаревић, Ђорђе, РАСТКА ПЕТРОВИЋА 63
- заменик: Павле Алићајић, Адам, Ђорђа Андрејевића Куна 17/7
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
15) члан: Александар Миљковић, Славољуб, Мештровићева 23
- заменик: Јелена Петровић, Љубомир, Радована Симића Циге 14
3
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
16) члан: Стеван Менковић, Живојин, Париске Комуне 27
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
0
17) члан: Бранко Ракочевић, Марина, Београд,Ханибала Лукића 2
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
18) члан: Јована Милић, Симо, Београд, Бране Ћосића 9
- заменик: Славољуб Стошић, Благоје, Игњата Јоба 39, Београд
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 43, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ "БРАНИСЛАВ НУШИЋ“, ЗАПЛАЊСКА 45
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 43, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Душан Величковић, Чедомир, Митрополита Павла Ненадовића 20
- заменик: Анита Поповић, Зоран, Драгице Кончар 39
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Мирјана Јовичић, Милован, Браће Јерковић 55
- заменик: Александар Васић, Зоран, Радована Симића Циге 14
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Слободан Миливојевић, Цветко, Селимира Јефтића 11
- заменик: Милица Вукотић, Небојша, Свемира Јовановића 1
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Срђан Поповић, Славица, Браће Јерковић 48
- заменик: Жаклина Симић, Цветко, Боривоја Стевановића 37
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Јелена Љумовић Алексић, Драгољуб, Кумодрашка 314
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Александар Симоновић, Коста, Кнеза Богосава 19
- заменик: Милица Кузмић, Радосав, Браће Јерковић 56
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Ана Љубисављевић, Дејан, Наде Наумовића 7
- заменик: Радмила Ђорђевић, Љубодраг, Игњата Јоба 43
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
8) члан: Зоран Зафиров, Александар, Браће Јерковић 50
- заменик: Светлана Пејоски, Миле, Браће Јерковић 75
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
9) члан: Марко Милошевић, Деса, Београд Вождовац Кружна 6
- заменик: Христина Бошковић, Оташ, Београд Вождовац Браће Јерковића 51
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Дарко Дабић, Милорад, Митрополита П. Ненадовића 14
као представници подносиоца Изборне листе: СДА Санџака – др Сулејман Угљанин
SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin
.
11) члан: Катарина Никић, Мирољуб, Торлачка 7
- заменик: Маријана Нинковић, Братислав, Кумодрашка 360
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
12) члан: Оливера Радета , Жарко, Растка Петровића 39
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
13) члан: Милан Миливојевић, Живорад, Вождовац, Браће Јерковић 57/9
- заменик: Слободанка Васиљковић, Славољуб, Јаше Игњатовића 2
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
14) члан: Марија Бојовић, Славица , Заплањска 82
- заменик: Јована Ђурић, Миодраг, В.венац 77
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
15) члан: Иван Стргар, Франц, Твртка Великог 1а
- заменик: Милош Марковић, Ненад, Мештровићева 12/20
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
3
16) члан: Владан Васић, Миодраг, Браће Јерковић 55
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
17) члан: Драган Срдановић, Никола, Заплањска 7
- заменик: Милан Спасић, Стеван, Заплањска 86 б
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
0
18) члан: Владета Томић, Стеван, Гласиначка 17
- заменик: Бојана Шавија, Јакослав, Торлачка 7
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
19) члан: Славиша Миљковић, Миодраг, Београд,Браће Јерковић 62
- заменик: Даница Милосављевић, Данко, Митрополита Павла Ненадовића 14
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
20) члан: Тања Стошић, Славољуб, Београд, Игњата Јоба 39
- заменик: Милица Краш, Милорад, Београд, Браће Јерковића, 112б
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 44, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ "Б. НУШИЋ“ - МАЛА ШКОЛА, ЗАПЛАЊСКА 45
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 44, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Марко Радован, Лучић, Браће Јерковћа 71
- заменик: Андреа Поповић, Зоран, Драгице Кончар 39
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Сергеј Јелесијевић, Зоран, Ванђела Томе 14
- заменик: Ивана Шиндић, Недељко, Финзгарова 4
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Александра Несторовић, Александар, Трубарева 28
- заменик: Мирко Поповић, Милун, Димитрија Маринковића 1
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Јован Булат, Драган, Мештровићева 29
- заменик: Благица Перић, Јован, Растка Петровића 56
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Милица Михаиловић, Зоран, Француска 32 А
- заменик: Марко Стојковић, Милан, Заплањска 88 Б
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
2
0
6) члан: Владимир Иванов, Горан, Браће Јерковића 69
- заменик: Јелисавета Циглић, Миленко, Селмира Јефтића 21
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Бојана Реџић, Зоран, Браће Јерковић 54/28
- заменик: Дејана Косић, Ненад, Радована Симића Циге 20/30
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
8) члан: Виолета Гајчанин, Никола, Витановачка 55
- заменик: Убавка Атанасовски, Димитрије, Витановачка 40
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
9) члан: Арсеније Бошковић, Оташ, Београд Вождовац Браће Јерковић 51
- заменик: Тамара Миљковић, Драган, Београд Вождовац Витановачка 61
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Силвија Шабанај, Хисен, Браће Јерковић 66
- заменик: Стокић Стефан, Ђорђе, Браће Јерковића 72
као представници подносиоца Изборне листе: СДА Санџака – др Сулејман Угљанин
SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin
.
11) члан: Драгана Живановић, Драган, Јаше Игњатовића 34
- заменик: Јагодина Никић, Милутин, Торлачка 7
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
12) члан: Тамара Савић, Звонко, Браће Јерковић 75
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
13) члан: Оливера Бранковић, Мара, Јаше Игњатовића 43
- заменик: Загорка Пауновић, Љубомир, Јаше Игњатовића 18
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
14) члан: Маша Дапчеић, Милица, В.венац 77
- заменик: Бошко Пантић, Душан, Мајска 18
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
15) члан: Мирјана Вебер, Ратко, Браће Јерковић 67
- заменик: Александра Милошев, Мирослав, Браће Јерковић 91
3
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
16) члан: Милан Петровић, Љубомир, Радована Симић Циге 14
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
17) члан: Јасмина Нешић, Витомир, Мирча Ацева 6
- заменик: Срђан Марковић, Александар, Браће Јерковић 75
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
0
18) члан: Немања Бабић, Радисав, Пеке Павловића 8
- заменик: Милан Бубањ, Милорад, Кнеза Богосава 9
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
19) члан: Павле Ћосић, Лазар, Београд,Браће Јерковића 66
- заменик: Немања Драгановић, Дејан, Типографска 11а
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
20) члан: Сандра Анђелковић, Славиша, Београд, Браће Јерковић 54
- заменик: Ђорђе Ранитовић, Бранислав, Београд, Браће Јерковић 54
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 45, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ "Б. НУШИЋ" - МАЛА ШКОЛА, ЗАПЛАЊСКА 45
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 45, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Сања Добрислав, Кењић, Милоша Свилара 20а
- заменик: Марко Травица, Милан, Скендера Куленовића 6
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Владимир Милић, Милутин, Браће Јерковића 71/2
- заменик: Драгана Ловчевић, Милица, Браће Јерковић 237
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Урош Јовановић, Миодраг, Пеке Павловића 61
- заменик: Мирољуб Денчић, Илија, Мит.Павла Ненадовића 30
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Бранка Крга, Илија, Браће Јерковић 88
- заменик: Зорка Пикић, Лепосава, Растка Петровића 69
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Предраг Златковић, Љубомир, Кнеза Богосава 33
- заменик: Вељко Миљковић, Миле, Димитрија Маринковића 36
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Милена Јејинић-Митровић, Мила, Ванђела Томе 14
- заменик: Никола Шурлан, Славко, Мештровићева 38
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
7) члан: Марина Милошевић, Богољуб, Бране Ћосића 2
- заменик: Анђела Зафиров, Зоран, Кнеза Богосава 4
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
8) члан: Јован Приљева, Борислав, Београд Вождовац Мокролушка 50
- заменик: Ивана Момчиловић, Слободан, Београд Вождовац Милована Јанковића 23
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Предраг Беговић, Драгутин, Гарибалдијева 12
- заменик: Слободан Живановић, Миленко, Јаше Игњатовића 34
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Тамара Бранковић, Оливера, Јаше Игњатовића 43
- заменик: Стојана Ценић, Драгољуб, Мишка Јовановића 21
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Младен Кризманић, Жељко, Заплењска 66
- заменик: Драгиња Бабић, Вукосава, Кашиковићева 12
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Милош Миленковић, Љубиша, Митрополита Павла Ненадовића 34
- заменик: Дејан Милошев, Мирослав, Браће Јерковић 91
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Владимир Бошњак, Маринко, Канадска 5
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Драган Нешић, Милан, Мирча Ацева 6
- заменик: Радован Ђурић, Сталета, Милорада Рувидића 7
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
0
15) члан: Лазар Ћосић, Милутин, Београд,Браће Јерковића 66
- заменик: Јања Милосављевић, Данко, Митрополита Павла Ненадовића 14
3
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
16) члан: Ана Миљковић, Драган, Сива Стена 10, Београд
- заменик: Милош Ђуковић, Мићо, Ванђа Томе 19, Вождовац
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 46, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
СПЕЦ. БОЛ. ЗА ЦЕР. ПАРАЛИЗ. И РАЗВ. НЕУРОЛОГ., БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ 5
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 46, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Миланка Живко, Јовановић, Јаше Игњатовић 60
- заменик: Бранислав Александар, Миловановић, Ђакона Авакума 37
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Срђан Буњевац, Јово, Мештровићева 42
- заменик: Душанка Малић, Ђорђе, Браће Јерковић 46
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Љубиша Карић, Милутин, Свете Симића 19
- заменик: Павле Бакић, Душан, Пеке Павловића 51
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Снежана Цимбаљевић, Мато, Јована Бијелића 39
- заменик: Љубомира Стојановић Утржен, Љубомир, Јована Бијелића 37
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Мирјана Аврамовић, Милан, Мишка Јовановића 35
- заменик: Марко Томић, Љубисав, Браће Јерковић 60
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Ивана Брат, Ивица, Мишка Јовановића 29
- заменик: Ана Мирковић, Живота, Заплањска 72/13
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
7) члан: Милена Маџаревић, Петар, Мицкијевичeва 11
- заменик: Зоран Митровић, Драгослав, Слободе Трајковић 10
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
8) члан: Дејана Радовановић, Гвозден, Београд Вождовац Сива стена Ђакона Авакума
58
- заменик: Душан Димовић, Ненад, Београд Вождовац Др Милоша Пантића 11
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Жељка Миловановић, Раденко, Кнеза Богосава 25a
- заменик: Дивна Адамовић, Никола, Лијачка 16а
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Велимир Гојак, Славенко, Аврама Петронијевића 4г
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
11) члан: Радмила Станковић, Радослав, Јаше Игњатовића 8
- заменик: Душко Марковић, Војислав, Јаше Игњатовића 43
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
12) члан: Душка Стефановски, Зорка, Заплењска 20
- заменик: Милина Сврзић, Благоје, Лединачка 1
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
13) члан: Милош Митровић, Никола, Петра Добровића 14
- заменик: Немања Недељковић, Горан, Мештровићева 25
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
14) члан: Јовица Раденов, Павица, Београд,Заплањска 18
- заменик: Ненад Маринкоивћ, Ћира, Кнеза Богосава 22
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
15) члан: Урош Нинковић, Младен, Београд, Пеке Павловића 37А
- заменик: Синиша Станаћев, Александра, Београд, Ђакона Авакуша 27
3
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 47, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ "ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ", МЕШТРОВИЋЕВА 19
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 47, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Слободанка Алексић, Миливоје, Јована Бјелића 13
- заменик: Нена Бараћ, Милан, Заплањска 86в
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Милосав Пакић, Драгомир, Браће Јерковић 100
- заменик: Милица Адамовић, Душан, Браће Јерковић 237
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Драган Поповић, Мијат, Браће Јерковић 79
- заменик: Јаворка Батица, Мирко, Ђорђа Андрејевића Куна 9
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Живко Марковић, Славко, Мештровићева 26
- заменик: Оливера Димитријевић, Томислав, Заплењска 84д
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Славица Симић, Милана, Сушачка 33
- заменик: Владимир Чорба-Бакић, Иван, Милете Крунића 16, Зрењанин
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
2
0
6) члан: Зоран Лекић, Лабуд, Браће Јерковић 86
- заменик: Александра Бакић, Александар, Мокролушка 86
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Паун Јовић, Зарије, Томе Росандића 21
- заменик: Владимир Јонтић, Слободан, Браће Јерковић 85
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
8) члан: Дарко Радисављевић, Никола, Миодрага Петровића 7
- заменик: Филип Дмитровић, Љубомир, Миле Димић 34
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
9) члан: Барбара Мишић, Милован, Београд Вождовац Браће Јерковића 131
- заменик: Жељко Вуканић, Светислав, Београд Вождовац Заплањска 88 Б
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Милош Радовић, Ненад, Димитрија Маринковића 46а
- заменик: Властимир Илић, Александар , Томе Росандића 44
као представници подносиоца Изборне листе: СДА Санџака – др Сулејман Угљанин
SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin
.
11) члан: Љубица Миладиновић, Душан, Јована Бијелића 11
- заменик: Милена Стевановић, Горан, Браће Јерковић 100
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
12) члан: Дивна Маринковић, Живорад, Вождовац, Бране Ћосића 22
- заменик: Момчило Драговић, Радослав, Вождовац, Мештровићева 19
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Марија Базнат , Мирослав, П.Караматијевића 12
- заменик: Јелена Јефтовић, Бошко, Б.Јерковића 117-а
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
14) члан: Стефан Милкић, Ранко, Ђорђа А. Куна 17
- заменик: Тања Митровић, Ратомир, Јужни Булевар 20
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
15) члан: Саша Меденица, Ранка, Мештровићева 13
3
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
16) члан: Немања Рајачић, Жељко, Београд, Дарвинова 17
- заменик: Ненад Којић, Жељко, Пиве Караматијевић 2 Београд
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 48, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ "ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ", МЕШТРОВИЋЕВА 19
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 48, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Здравко Зељуг, Никола, Мештровићева 26
- заменик: Драган Дакић, Трипко, Браће Јерковића 80
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Розмари Аничић, Петар, Браће Јерковић 112г
- заменик: Милош Максимовић, Милан, Браће Јерковић 121
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Дејан Славковић, Крунослав, Браће Јерковић 101
- заменик: Мирјана Бурчул, Никола, Браће Јерковић 107
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Нина Воиновић, Драгомир, Браће Јерковић 76а
- заменик: Надежда Георгиевски, Борис, Заплањска 46
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Светозар Несторовић, Радомир, Мештровићева 4
- заменик: Бојанка Машић, Стojана, Браће Јерковића 98
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Александра Петровић, Ненад, Мештровићева 6
- заменик: Ненад Вукелић, Божо, Индире Ганди 3
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
7) члан: Драгослав Багић, Драгослав, Браће Јерковић 111
- заменик: Милица Каличанин, Марко, Раковичка 2А
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
8) члан: Љиља Бартошек, Будимир, Београд Вождовац Петра Добровића 5
- заменик: Вељко Вељковић, Мирослав, Београд Вождовац Браће Јерковића 100
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Александар Љубисављевић, Војкан, Браће Јерковић 100
- заменик: Александра Вишњић, Зоран, Мачванска 21
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Горан Басара , Јован, Д. Срезојевића 3
- заменик: Сања Перовић, Мирјана, Крњешевац 5
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
11) члан: Милош Косановић, Стеван, Браће Јерковић 84
- заменик: Милош Симић, Србољуб, Стари Виногради 20д
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
12) члан: Дијана Пудар, Боро, Петра Добровића 7
- заменик: Гордана Перић, Сава, Браће Јерковић 76а
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
13) члан: Оливер Борђоски, Владимир, Београд,Мештровићева 12/12
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
14) члан: Урош Поповић, Весна, Мештровићева 8, Београд
- заменик: Марко Младеновић, Славољуб, Београд, Пиве Караматијевића 2
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
3
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 49, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ "ЂУРА ДАНИЧИЋ“, МЕШТРОВИЋЕВА 19А
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 49, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Милица Павић, Горољуб, Мештровићева 31
- заменик: Јованка Симић, Стојанка, Браће Јерковића 114
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Ранка Стратијев, Бошко, Сушачка 28
- заменик: Никола Дражић, Драган, Браће Јерковић 177
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Данијела Иванов, Душан, Радована С. Циге 15
- заменик: Драгослав Бурчул, Шиме, Браће Јерковић 107
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Даница Трнавац, Андрија, Пива Караматијевића 6
- заменик: Милош Кошутић, Петар, Јована Бијелића 19
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Јадранка Тадић, Стеван, Заплањска 70А
- заменик: Урош Мијајловић, Миланко, Вељка Влаховића 1 прилаз 43
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Maрa Бабић, Срђа, Заплањска 84а
- заменик: Немања Пејчић, Драгица, Булевар краља Александра 433a
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
7) члан: Јована Јанићијевић, Милорад, Индире Ганди 17
- заменик: Димитрије Багић, Драгољуб, Браће Јерковић 111
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
8) члан: Бранислав Бартошек, Иван, Београд Вождовац Петра Добровића 5
- заменик: Вања Баничевић, Недељко, Београд Вождовац Јована Бијелића 39
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Милица Самарџић, Димитрије, Салвадора Аљендеа 29/17
- заменик: Бранислав Миладиновић, Мирослав, Устаничка 144
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Арсеније Мијовић, Драган, Браће Јерковића 101/2
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
11) члан: Дарија Стојковић, Милутин, Вождовац, Игњата Јоба 11
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
12) члан: Јелена Лукић, Слободан, Б. Јерковић 139
- заменик: Ивана Ђурић, Мирослава, Б. Јерковић 117-а
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
13) члан: Рамадан Саитовић, Рамо, Браће Јерковића 96
- заменик: Дејан Кукољ, Мирко, Јована Бијелића 14
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
14) члан: Драган Остојић, Мирјана, Браће Јерковић 105
- заменик: Лука Коврлија, Слободан, ВЛАДИМИРА МИТРОВИЋА 11
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
15) члан: Стефан Борђоски, Владимир, Београд,Мештровићева 12/12
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
3
16) члан: Марко Трифуновић, Миленко, Београд, Пива Караматијевића 12∕11
- заменик: Јасмина Кечкеш, Петар, Београд, Јована Бијелића 35
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 50, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ "ЂУРА ДАНИЧИЋ“, МЕШТРОВИЋЕВА 19А
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 50, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Јасмина Добричанин, Станиша, Петра Добровића 9
- заменик: Миодраг Радовић, Лазар, Томе Росандића 10
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Бобан Миленковић, Радивоје, Јована Бјелића 3
- заменик: Драган Дражић, Милан, Браће Јерковић 177
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Петар Петковић, Ђорђе, Прешернова 34
- заменик: Драган Смиљанић, Верољуб, Заплањска 84
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Данијела Матковић, Бранислав, Витановачка 40
- заменик: Драгица Кошутић, Драгутин, Јована Бијелића 19
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Зоран Крстић, Радоје, Јована Бијелића 1
- заменик: Софија Кнежевић, Јован, Јована Бијелића 1
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
2
0
6) члан: Љубинка Аритоновић, Милован, Заплањска 61
- заменик: Дубравка Петровић, Лазар, Јована Бјелића 19
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Стадомирка Шапић, Тихомир, Ђорђа Андрејевића Куна 17/2
- заменик: Тамара Пејчић, Драгица, Булевар краља Александра 433a
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
8) члан: Вук Стефановић, Зоран, Мештровићева 37
- заменик: Видоје Милутиновић, Слободан, Заплањска 78
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
9) члан: Дуња Тонић, Зоран, Београд Вождовац Браће Јерковића 217
- заменик: Владо Ристер, Томас, Звездара, Бул. Краља Александра 390
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Милена Павловић, Милорад, Мештровићева 1
као представници подносиоца Изборне листе: СДА Санџака – др Сулејман Угљанин
SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin
.
11) члан: Јелена Љубисављевић, Војкан, Браће Јерковић 100
- заменик: Вања Дамчевић, Горан, Милана Ракића 75
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
12) члан: Мирјана Дамјановић, Арсен, Вождовац, Драгице Кончар 16
- заменик: Ново Стоканић, Петар, Вождовац, Јована Бијелића 1/11
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Дејан Гемаљевић, Тихомир, Заплењска 72
- заменик: Милица Лукић, Слободан, Б. Јерковић 139
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
14) члан: Драгана Недељковић, Илија, Мештровићева 25
- заменик: Слађана Цветковић, Живојин, Раде Врањешевић 7
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
15) члан: Душан Петровић, Зоран, Драгице Кончар 4
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
3
.
16) члан: Бранислав Миленковић, Гранислав, Браће Јерковића 167
- заменик: Кристина Стојшић, Лука, Индире Ганди 8
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
0
17) члан: Филип Дробњак, Драган , Браће Јерковића 233
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
18) члан: Сара Радовановић, Слободан, Београд,Томе Росандића 16
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
19) члан: Иван Кечкеш, Ђуро, Београд, Јована Бијелића 35
- заменик: Мирјана Петровић, Радољуб, Београд, Пива Караматијевића 8
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 51, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ "ЂУРА ДАНИЧИЋ“, МЕШТРОВИЋЕВА 19А
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 51, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Никола Стефановић, Зоран, Јована Бјелића 14
- заменик: Слободан Јовановић, Добривоје, Meштровићева 31
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Миломир Павловић, Томислав, Мештровићева 28
- заменик: Бранислава Дражић, Никола, Браће Јерковић 177
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Марија Бурчул, Драгослав, Браће Јерковић 107
- заменик: Александра Менковић, Душан, Костолачка 81
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Петар Кошутић, Перко, Јована Бијелића 19
- заменик: Виолета Драгаш, Алојз, Јована Бијелића 17
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Радмила Вуковић, Радисав, Устаничка 7
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Љиљана Алиломов, Светомир, Интернационалних бригада 95
- заменик: Милан Мандарић, Милош, Пива Караматијевића 13
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Душан Бабић, Срђа, Заплањска 84а
- заменик: Игор Шапић, Зоран, Ђорђа Андрејевића Куна 17/2
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
8) члан: Живадина Дробац, Стојан, Браће Јерковић 193
- заменик: Јелица Божовић, Младен, Пиве Караматијевића 7
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
9) члан: Александар Степановић, Иван, Београд Вождовац Мештровићева 44
- заменик: Светлана Шкорић, Станко, Београд Вождовац Браће Јерковића 139
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Мирко Гашпарић, Бранко, Бакићева 7
као представници подносиоца Изборне листе: СДА Санџака – др Сулејман Угљанин
SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin
.
11) члан: Никола Љубисављевић, Војкан, Браће Јерковић 100
- заменик: Милош Самарџић, Драган, Салвадора Аљендеа 29/17
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
12) члан: Михаило Татић, Александар, Заплањска 84 г
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
13) члан: Михаило Јелесијевић, Ђурђо, Вождовац, Пиве Караматијевића 13/33
- заменик: Милица Поповић, Небојша, Индире Ганди 3/17
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
14) члан: Мирослав Перишић , Рајко, Мештровићева 23
- заменик: Милица Недељковић, Горан, Мештровићева 25
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
15) члан: Иван Калајџић, Драган, Јована Бијелића 18
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
3
16) члан: Јована Вукмирица, Драган, Јована Бјелића 15
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
0
17) члан: Мирослав Марковић, Срђан, Рада Неимара 31
- заменик: Радмила Стајић, Радисав, Заплањска 74
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
0
18) члан: Весна Павловић, Миломир, Пива Караматијевића 5
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
19) члан: Јасмина Радовановић, Славко, Београд,Томе Росандића 16
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
20) члан: Тамара Јовановић, Томислав, Заплањска 86 А, Београд
- заменик: Небојша Пајчин, Предраг, Заплањска 84∕Е, Београд
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 52, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ДВ "ПЛАВИ ЧУПЕРАК“, ДРАГИЦЕ КОНЧАР 8А
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 52, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Слободан Станојевић, Јован, Индире Ганди 6
- заменик: Маја Томић, Божидар, Браће Јерковића 155
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Јелена Обреновић, Милан, Браће Јерковића 112б
- заменик: Немања Нинковић, Марко, Козарачка 2ц
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Стеван Шкорић, Александар, Браће Јерковић 139
- заменик: Сава Сабљић, Синиша, Браће Јерковић 201
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Никола Кошутић, Петар, Јована Бијелића 19
- заменик: Раде Скорић, Велимир, Јована Бијелића 19
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Душан Радаковић, Раде, Игњата Јоба 22
- заменик: Драган Николић, Ђорђе, Браће Јерковића 195
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Јелена Јовић, Јован, Браће Срнић 7
- заменик: Војин Николић, Александар, Паунова 77
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
7) члан: Александар Радуловић, Миладин, Нехруова 61
- заменик: Маргита Марковић, Момир, Мештровићева 16
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
8) члан: Зорица Арсић, Бранимир, Београд Вождовац Пива Караматијевића 9
- заменик: Марта Ашанин, Горан, Београд Вождовац Драгице Кончар 31
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Милош Бакал, Бошко, Стјепана Супанца 11/8
- заменик: Мара Павличек, Миодраг, Индире Ганди 8
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Душко Ђукић, Жарко, Скендера Куленовића 2
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
11) члан: Ненад Вукелић, Божо, Индире Ганди 3
- заменик: Михајило Поповић, Оливера, Индире Ганди 3
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
12) члан: Ивана Рајић, Саша, В. Митровића32
- заменик: Милан Нану, Молдован, Заплењска 84-е
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
13) члан: Јована Гајтановић, Ненад, Скендера Куленовића 4
- заменик: Ема Перишић, Рајко, Мештровићева 23
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
14) члан: Иван Стефановић, Радојко, Багремова 10
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
15) члан: Марија Брујић, Горо, Војкоде Влаховића 48/Г
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
0
3
16) члан: Маријана Миленковић, Бранислав, Владимира Митровића 27
- заменик: Љиља Глишин, Тодор, Драгице Кончар 23
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
0
17) члан: Ивона Раичевић, Драган , Драгице Кончар 19/2
- заменик: Кристина Шуњевић, Горан, Драгице Кончар 13
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
18) члан: Војкан Николић, Миладин, Београд,Мештровићева 33
- заменик: Небојша Трифковић, Бошко, Браће Јерковића 195
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
19) члан: Рајко Нинковић, Радојка, Београд, Драгице Кончар 19
- заменик: Никола Поповић, Весна, Заплањска 68, Београд
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 53, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ДВ "ПЛАВИ ЧУПЕРАК“, ДРАГИЦЕ КОНЧАР 8А
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 53, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Урош Дробњак, Зоран, Драгице Кончар 1
- заменик: Бојана Грујић, Радивоје, Заплањска 84д
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Љубица Паковић, Станоје, Браће Јерковић 69
- заменик: Милица Милосављевић, Љубинко, Браће Јерковић 171
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Душанка Панић, Александар, Индире Ганди 5
- заменик: Градимир Коларевић, Радомир, Драгице Кончар 15
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Ана Николић, Милојко, Индире Ганди 15
- заменик: Маја Кецман, Оливера, Саве Јовановића 53 Јајинци
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Милорад Секулић, Секула, Владимира Митровића 90
- заменик: Братислав Душанић, Богдан, Браће Јерковића 195
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Милка Ћосић, Раде, Индире Ганди 5
- заменик: Милица Радуловић, Драган, Браће Јерковић 207
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
7) члан: Марија Милојковић, Вуле, Индире Ганди 8
- заменик: Никола Томић, Владимир, Костолачка 14
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
8) члан: Јелена Оторан, Димитрије, Београд Вождовац Индире Ганди 1
- заменик: Сања Јовановић, Вјера, Београд Вождовац Браће Јерковић 185
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Жељко Ивановић, Борисав, Раде Наумовић 7
- заменик: Тијана Антић, Бошко, Стјепана Супанца 11/8
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Богдан Ковачевић, Дејан, Драгице Кончар 14
- заменик: Душан Јоцић, Миомир, Вождовац, Драгице Кончар 14
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
11) члан: Пела Цвијић, Милан, Вождовац, Индире Ганди 3
- заменик: Драгана Вукелић, Споменка, Вождовац, Индире Ганди 3/3
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
12) члан: Јован Миљковић, Теодосије, Индире Ганди 5/23
- заменик: Тијана Гајтановић, Ненад, Скендера Куленовића 4
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Кристина Мијатовић, Александар, Индире Ганди 6/23
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Данијела Миленковић, Бранислав, Владимира Митровића 27
- заменик: Војислав Пејчић, Зоран, Владимира Митровића 21
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
0
15) члан: Снежана Ковачевић, Драгољуб, Драхгице Кончар 16
- заменик: Горан Шуњевић, Чедомир, Драгице Кончар 13
3
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
16) члан: Александар Опачић, Добривоје, Београд,Браће Јерковић 185
- заменик: Горан Коларевић, Бранислав, Скендера Куленовића 1
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
17) члан: Жарко Ђукић, Павле, Београд, Скендера Куленовића, 2
- заменик: Роберт Минчић, Предраг, Београд, Драгице Кончар 16
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 54, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ЈП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО, ДРАГИЦЕ КОНЧАР 0
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 54, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Надица Недић-Камбер, Живорад, Војводе Влаховића 31
- заменик: Бранислав Мишљеновић, Миленко, Војводе Влаховића 29 Љ
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Петар Ракас, Душан, Браће Јерковића 191
- заменик: Венцеслав Дивнић, Розомир, Драгице Кончар 43
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Даринка Бајагић, Новица, Милоја Павловића 13
- заменик: Весна Бабић, Душан, Браће Јерковић 161
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Предраг Марковић, Алекса, Београдска 297
- заменик: Снежана Недић, Миливоје, Браће Јерковић 127
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Ана Петровић, Зоран, Стари виногради 20 и
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Данило Васић, Василије, Браће Јерковића 233
- заменик: Милица Павловић, Миленко, Индире Ганди 9
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Небојша Поповић, Мијајло, Индире Ганди 3/17
- заменик: Биљана Павловић, Драган, Српског хусарског пука 42, Падинска скела
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
8) члан: Зоран Габоров, Миодраг, Браће Јерковић 159
- заменик: Бојана Јевтић, Драган, Плитвичка 57
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
9) члан: Златија Дашић, Урош, Београд Вождовац Војводе Влаховића 52 С
- заменик: Стеван Јовановић, Живко, Београд Вождовац Боривоја Стевановића 13
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Снежана Ђукић, Јосип, Булевар Михајла Пупина 171
- заменик: Мирјана Милашиновић, Јездимир, Јужни булевар 101
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Милица Дукић, Бранко, Индире Ганди 11
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
12) члан: Љиљана Драгојловић, Младен, Вождовац, Браће Јерковић 223/19
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Милица Јарчевић, Миодраг, В. вЛаховића
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
14) члан: Слободан Шпица, Светозар, ВАСИЛИЈА ВАСИЛИЈЕВИЋА 22
- заменик: Алекса Јовановић, Предраг, Мештровићева 36/19
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
15) члан: Иван Коврлија, Слободан, Владимира Митровића 11
- заменик: Наташа Петковић, Стојан, Војводе Влаховића 31
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
16) члан: Сузана Бруић, Момир, Војводе Влаховића 49г
3
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
0
17) члан: Бобан Миленковић, Бранислав, Владимира Митровића 27
- заменик: Бојана Илић, Милорад, Браће Јерковића 175
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
0
18) члан: Драгана Станојевић, Драган, Индире Ганди 6
- заменик: Драгана Ђуровић, Мирослав, Војводе Влаховића 31ж
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
19) члан: Лазар Држајић, Драган, Београд,Браће Јерковића 157
- заменик: Иванка Павловић, Светомир, Браће Јерковића 155
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
20) члан: Марија Илић, Ранко, Београд, Војводе Влаховића 36д
- заменик: Љубица Јанковић, Фрањо, Београд, Војводе Влаховића 9
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 55, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
МЗ "МИТРОВО БРДО", ЗАПЛАЊСКА 86
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 55, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Станислава Илић, Чедомир, Браће Јерковића 217
- заменик: Драгомир Данчиловић, Паја, Браће Јерковића 201
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Владимир Бурић, Богдан, Браће Јерковића 157
- заменик: Зорица Милошевић, Божидар, Устаничка 10/5
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Душица Сиљаноски, Драган, Браће Јерковића 201
- заменик: Сања Жарковић, Милутин, Браће Јерковић 207
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Србољуб Драгишић, Александар, Радована Симића Циге 20
- заменик: Јелена Пајић, Мирослав, Боривоја Стевановића 12
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Ненад Вучетић, Радован, Браће Јерковић 161
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Хранислав Бајовић, Миломир, Браће Јерковића 199
- заменик: Милева Петронијевић, Миодраг, Браће Јерковића 199
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Светозар Шпица, Стојан, Браће Јерковић 207
- заменик: Милош Тењовић, Живорад, Браће Јерковић 213
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
8) члан: Саша Штерић, Душан, Драгице Кончар 1
- заменик: Дервишај Реџеп, Фазли, Браће Јерковић 183
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
9) члан: Гроздана Ковачевић, Божидар, Београд Вождовац Браће Јерковић 213
- заменик: Душан Радојичић, Драган, Београд Вождовац Браће Јерковић 189
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Маја Видановић, Вениамин, Додина1 , Мали Пожаревац,
- заменик: Јулија Стојановић, Стеван, Дрварске чесме 8
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Ана Вешовски , Милан, Драгице Кончар 1/13
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
12) члан: Саша Глишић, Владимир, Вождовац, Индире Ганди 4
- заменик: Милан Убовић, Никола, Вождовац, Булевар Арсенија Чарнојевића 71
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Татјана Којашевић, Владимир, Б.Јерковић 125
- заменик: Мирјана Милосављевић, Миленко, Зрмањска 20
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
14) члан: Ненад Илић, Никола, Браће Јерковић 207
- заменик: Душан Ђурић, Бранко, Браће Јерковић 207
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
15) члан: Никола Видаковић, Владан, Браће Јерковић 98
- заменик: Никола Поповић, Весна, Заплањска 68
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
3
.
16) члан: Милена Лујић, Предраг, Браће Јерковића 163
- заменик: Владимир Јовичић, Рајко, Пиве Караматијевића 14
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
0
17) члан: Данијела Аврамовски, Љубе, Ранка Тајсића 40
- заменик: Александра Ђорђевић, Драган, Браће Јерковића 211
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
18) члан: Слободан Милошевић, Младен, Београд,Браће Јерковића 197
- заменик: Срђан Кезуновић, Верица, Браће Јерковића 171
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
19) члан: Милена Ђукић, Милош, Београд, Скендера Куленовића 2
- заменик: Чедомир Милић, Јован, Београд, Драгице Кончар 14∕8
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 56, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
МЗ "МИТРОВО БРДО", ЗАПЛАЊСКА 86
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 56, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Драгослав Шуковић, Драгутин, Браће Јерковића 215
- заменик: Слободан Дутина, Славојка, Браће Јерковића 191
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Сара Поповић, Оливера, Јасеничка 20
- заменик: Светлана Михајловић, Божидар, Браће Јерковић 177
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Александра Недељковић, Павле, Браће Јерковић 169
- заменик: Предраг Лујић, Тодор, Браће Јерковић 163
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Вукашин Драгишић, Александар, Радована Симића Циге 20
- заменик: Мина Воиновић, Драгомир, Браће Јерковић 76а
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Сунчица Лепојевић Вујошевић, Миладин, Браће Јерковића 141
- заменик: Радмила Копривица, Вуко, Браће Јерковића 139
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
2
0
6) члан: Весна Стојиљковић, Томислав, Браће Јерковића 155
- заменик: Ружа Чучковић, Богдан, Индире Ганди 19
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Оливера Поповић, Михајило, Индире Ганди 3/17
- заменик: Снежана Васић, Бранислав, Индире Ганди 5/25
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
8) члан: Љиљана Миленковић, Миодраг, Винарска 11
- заменик: Ненад Милосављевић, Слободан, Заплањска 54
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
9) члан: Душан Добраш, Стево, Београд Вождовац Браће Јерковића 185
- заменик: Снежана Динић, Видоје, Београд Вождовац Браће Јерковића 183
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Јелена Живановић, Властимир, Заплањска 11а
- заменик: Милан Јовичић, Драгиша, Заплањска 11а
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Ненад Вучетић , Слободан, Индире Ганди 11
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
12) члан: Александра Убовић, Михајло, Вождовац, Браће Јерковића 139
- заменик: Станица Пејовић, Миленко, Вождовац, Браће Јерковићa 187/47
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Зорка Вукићевић, Спасе, Д.Кончар 37
- заменик: Драгана Стевановић, Радован, Косте Јосиповића 7
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
14) члан: Драгана Рангелов, Никола, Браће Јерковића 209
- заменик: Илинка Шпица, Миломир, Браће Јерковић 207
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
15) члан: Вукашин Велиновић, Микан, Браће Јерковић 199
- заменик: Александар Дамњановић, Десимир, Мештровићева 20
3
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
16) члан: Милан Томић, Зоран, Владимира Митровића 30
- заменик: Тамара Вучковић, Горан, Владимира Томановића 35
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
0
17) члан: Небојша Денић, Воислав, Браће Јерковића 215
- заменик: Ана Искреновић, Драги, Скендера Куленовића 6
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
18) члан: Никола Јовановић, Мирослав, Београд,Браће Јерковића 195
- заменик: Гордана Јелић, Драгомир, Браће Јерковића 157
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
19) члан: Душко Ђукић, Жарко, Београд, Скендера Куленовића, 2
- заменик: Милан Јовановић, Милорад, Београд, Драгице Кончар 10
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 57, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
МЗ „КУМОДРАЖ-ЈЕДАН“, СТАРА 1
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 57, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Јелена Васић, Љубиша, Кукурузова 5
- заменик: Александар Петровић, Велизар, Орахова 15
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Драган Новаковић, Жикица, Степеничка 39а
- заменик: Небојша Јовановић, Стратимир, Стрепеничка 13
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Стефан Јаковљевић, Звонко, Ораховачка 8а
- заменик: Ирена Томић, Зоран, Реметинска 7
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Маја Михаиловић, Мирољуб, Стара 39
- заменик: Снежана Чолаковић, Миодраг, Топола 1
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Биљана Миловановић, Миле, Степеничка 37
- заменик: Раденка Николић, Миливоје, Јабука 3
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Небојша Голић, Драгомир, Доња 20
- заменик: Љуба Ђуровић, Рангел, Виноградска 5
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
7) члан: Чедомир Сандић, Јеца, Шљиварска 16
- заменик: Марина Анђелковић, Ненад, Топола 44
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
8) члан: Далибор Станимировић, Срба, Београд Вождовац Војводе Степе 538
- заменик: Игор Митровић, Драган, Београд Вождовац Гуњак 1 А
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Татјана Кретов, Душко, Јунска 3
- заменик: Владимир Спасојевић, Петар, М.Узелца 11
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Ђорђе Крстић, Верица, Октобарска 23/2
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
11) члан: Тијана Тијанић, Драган, Житна 4
- заменик: Светлана Цветковић, Татомир, Љубичица 1б
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
12) члан: Немања Оцокољић, Добривоје, Излетничка 21
- заменик: Љиљана Кузмановић, Слађана, Војводе Степе 516
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
13) члан: Борјана Ђорђевић, Радован, Орахова 29
- заменик: Ратко Дувњак, Младенко, Татар Богданова 16
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
14) члан: Катарина Стаменић, Славиша, Београд,Степеничка 4
- заменик: Бранко Стефановић, Драгослав, Децембарска 2
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
15) члан: Татјана Ковачевић, Радован, Београд, Малена 1
- заменик: Милош Ђукић, Жарко, Београд, Скендера Куленовића 2
3
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 58, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ДВ „НЕВЕН“, МАЈСКА 9
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 58, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Јелена Лазић, Мирољуб, Мајска 8
- заменик: Војислав Петровић, Живан, Орахова 29
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Милица Новаковић, Драган, Степеничка 39а
- заменик: Јелена Живковић, Славољуб, Трешња 9
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Владимир Лазаревић, Крстивоје, Јужна 12
- заменик: Горан Матић, Живко, Вој. Степе 538
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Бранкица Хаџа Јеротијевић, Лидија, Богдана Жерајића 23
- заменик: Милица Јовановић, Миодраг, Калемарска 16
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Милош Нешић, Миодраг, Јунска 10
- заменик: Милош Севић, Станислав, Стефана Првовенчаног 155
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Биљана Петровић, Перо, Љубичица 11
- заменик: Владимир Курћубић, Нада, Сињска 40/1
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
7) члан: Радмила Степановић, Љубомир, Проломска 9
- заменик: Олгица Радмило, Радивоје, Гуњак 14
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
8) члан: Александар Митровић, Драган, Београд Вождовац Гуњак 1 А
- заменик: Марија Миљковић, Милорад, Београд Вождовац Сундечићева 26
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Саша Каурин, Здравко, Нова 2 3а, Жарково
- заменик: Соња Самарџић, Миодраг, Војводе Степе 289/35
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Огњен Китаљевић, Милан, Војводе Степе 472 А
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
11) члан: Бојана Бобић, Никола, Војводе Степе 415г
- заменик: Јована Цветковић, Јован, Љубичица 1б
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
12) члан: Марко Милић, Предраг, Породице Трајковић 24
- заменик: Жаклина Станковић, Данило, Орахова 14
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
13) члан: Ненад Вуичић, Радош, Трешња 2
- заменик: Томислав Бабић, Миодраг, Октобарска 6
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
14) члан: Наташа Петковић, Стојан, Београд,Војводе Влаховића 31
- заменик: Бранкица Благојевић, Бранислав, Кружна 24
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
15) члан: Бојана Ковачевић, Перица, Београд, Гуњак 10
- заменик: Лука Ђорђевић, Драгослава, Београд, Љубичица 2 А
3
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 59, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
МЗ "КУМОДРАЖ-ДВА" - МАЛА САЛА, КУМОДРАШКА 376
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 59, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Душанка Ђурић, Богдан, Војводе Степе 463г
- заменик: Александра Илић, Драган, Кумодрашка 338
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Славица Поспишек, Стеван, Војводе Степе 461г
- заменик: Милош Милићев, Милан, Устаничка 132
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Исидора Тодоровић, Maрија, Љубичица 2а/3
- заменик: Јован Милићевић, Станко, Војводе Степе 461
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Живадинка Стојић, Мирослав, Војводе Степе 461в
- заменик: Иван Војиновић, Миле, Радована Симића Циге 18
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Славко Марковић, Слободан, Кумодрашка 308
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Анђелко Црепуља, Митар, Кумодрашка 398
- заменик: Наташа Величковић, Слободан, Кумодрашка 392
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Раде Перуновић, Владислав, Кумодрашка 304
- заменик: Филип Кусовац, Славица, Булевар краља Александра 85
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
8) члан: Јована Братић, Томислав, Браће Јерковић 58
- заменик: Снежана Степановић, Петар, Проломска 9
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
9) члан: Дејан Станимировић, Срба, Београд Вождовац Божићна 6 А
- заменик: Филип Вуковић, Раде, Београд Вождовац Кумодрашка 318
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Александар Паскуљ, Душко, Скендера Куленовића 3
- заменик: Зоран Петровић, Александар, Јована Бијелића 2
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Јана Вукадин, Милорад, Вождовац, Војводе Степе 461 а/1
- заменик: Влада Чубриловић, Цветко, Вождовац, Војводе Степе 459
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
12) члан: Момчило Настасовић, Милорад, Божићна 27
- заменик: Николина Бобић, Никола, Војводе Степе 415г
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Никола Пејчић, Миливоје, Војводе Степе 457 б
- заменик: Филип Томић, Аца, Заплањска 69
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Милан Милосављевић, Радоје, Војводе Степе 463в
- заменик: Милан Мићић, Стево, Војводе Степе 240
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
15) члан: Филип Марковић, Бобан, Београд,Браће Јерковић 105
- заменик: Милорад Бркић, Милоје, Кумодрашка 310
3
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
16) члан: Бојан Томић, Зоран, Војводе Степе 459, Београд
- заменик: Иван Коврлија, Слободан, Владимира Митровића 11, Београд
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 60, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
МЗ „КУМОДРАЖ-ДВА" - ВЕЛИКА САЛА, КУМОДРАШКА 376
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 60, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Тома Давидовић, Миладина, Војводе Степе 459 Г
- заменик: Алекса Владичић, Остоја, Пиве Карматијевића 15
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Томислав Компировић, Радоје, Кумодрашка 340
- заменик: Сања Милићев, Драгослав, Јасмина 38
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Весна Крсмановић, Божидар, Кумодрашка 326/14
- заменик: Марија Тодоровић, Александар, Љубичица 2а/3
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Александар Атанасоски, Веселин, Витановачка 40
- заменик: Марко Ђаловић, Момир, Торлачки Вис 5
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Предраг Марковић, Слободан, Кумодрашка 308
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Слободан Величковић, Вукадин, Кумодрашка 392
- заменик: Бошко Пуцар, Милан, Војводе Степе 550
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Небојша Милчић, Станимир, Кумодрашка 394
- заменик: Владимир Петровић, Драган, Љубичица 11
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
8) члан: Славица Јовановић, Богољуб, Старе Порте 12
- заменик: Данијела Јовановић, Драгољуб, Цара Николаја Другог 90
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
9) члан: Војин Стојановић, Миломир, Београд Вождовац Кумодрашка 362
- заменик: Душан Лешевић, Лазар, Београд Вождовац Павла Лабата 91
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Тијана Паскуљ, Саша, Скендера Куленовића 3
- заменик: Александар Братић, Драгиша, Текеришка 22
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Дарко Цакић, Милутин, Вождовац, Стојана Љубића 19Б
- заменик: Маријана Денић, Зоран, Вождовац, Колашинска 16
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
12) члан: Драгица Комненовић, Божидар, Цара Николаја 2 90
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
13) члан: Никола Костић, Милутин, Кумодрашка 392
- заменик: Драгиша Васић, Сибин, Кумодрашка 394
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
14) члан: Наташа Лазаревић, Душан, Кумодрашка 390
- заменик: Немања Момочиловић, Драган, Јунска 15
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
15) члан: Добрица Стевановић, Радисав, Војводе Степе 461б
- заменик: Радмила Љумовић, Љубомир, Кумодрашка 308
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
3
0
16) члан: Тијан Милић, Саша, Београд,Браће Јерковић 52
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
17) члан: Милан Војиновић, Славиша, Београд, Кумодрашка 360∕7
- заменик: Александра Марковић, Петар, Кумодрашка 312, Београд
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 61, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ "ВОЈВОДА СТЕПА", ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 520
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 61, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Драгомир Митровић, Милисав, Војводе Степе 620а
- заменик: Златко Стојковић, Радослав, Војводе Степе 550
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Слободан Бабић, Радомир, Степојевачка 3
- заменик: Петар Милићев, Драгослав, Јасмина 38
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Душан Бранковић, Драган, Реметинска 12
- заменик: Томислав Живојиновић, Милорад, Вој.Степе 623
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Ружица Каралић, Драгослав, Војводе Степе 116
- заменик: Немања Банзић, Александар, Стара 5
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Љиљана Марковић, Живомира, Кумодрашка 308
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Зоран Живојиновић, Драгомир, Убска 4
- заменик: Милан Пуцар, Бошко, Војводе Степе 550
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Мирјана Лукић, Илија, Мајска 8
- заменик: Гордана Милошевић, Живо, Браће Јерковић 207
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
8) члан: Никола Петровић, Дејан, Топола 18 а
- заменик: Сања Петровић, Ненад, Топола 20
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
9) члан: Јасмина Лешевић Вуковић, Данило, Београд Вождовац Кумодрашка 318
- заменик: Јована Стајић, Слађана, Београд Вождовац Војводе Степе 538
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Стефан Раденковић, Дејан, Ђурђевданска 23
- заменик: Стојан Петрић, Раденко, Седма сутјеска 14а
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Стефан Антонијевић, Јовица, Милутина Миљковића 85 а
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
12) члан: Драгана Настасовић, Драган, Божићна бр. 27
- заменик: Нађа Сиљановски , Љупчо, Војводе Степе 457а
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Марко Момчиловић, Душко, Војводе Степе 457 б
- заменик: Марија Тоскић, Радивоје, Кумодрашка 394
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Наталија Магделинић, Радојко, Гуњак 21
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
0
15) члан: Немања Ружић, Перица, Београд, Војводе Степе 490Г
- заменик: Јелена Поповић, Момчило, Београд, Владимира Митровића 110 А
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
3
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 62, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ "ВОЈВОДА СТЕПА“, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 520
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 62, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Љуба Марковић, Миодраг, Рементинска 2
- заменик: Иван Стојковић, Милун, Степојевачка 21
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Милан Бабић, Живан, Ђурђевданска 6
- заменик: Радисав Радосављевић, Драган, Багремова 10
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Злативоје Томић, Томислав, Реметинска 7
- заменик: Бојана Урошевић, Милић, Реметинска 18
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Данило Рудић, Веселин, Стевана Дукића 5
- заменик: Петар Петровић, Ненад, Љубe Шерцера 25а
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Зорица Анић Божаковић, Јован, Божићна 48
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Ивана Живојиновић, Драгомир, Убска 4
- заменик: Милан Ћајић, Ђорђије, Кумодрашка 108
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Зоран Миланов, Методије, Орахова 18
- заменик: Светлана Ерчић, Сима, Орахова 18
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
8) члан: Иван Добраш, Душан, Михољска 5А
- заменик: Тамара Степановић, Ненад, Проломска 9
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
9) члан: Ненад Михаиловић, Добрила, Београд Вождовац Текеришка 11 В
- заменик: Нина Вуковић, Раде, Београд Вождовац Кумодрашка 318
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Милан Радојичић, Славољуб, Трећа нова 53 Пиносава
- заменик: Ивана Мосуровић, Горан, Јурија Гагарина 54/8
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Јелена Дотлић, Милан, Браће Јовановића 24, Панчево
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
12) члан: Маријана Профеник, Светлана, Топола 15
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
13) члан: Дејан Настасовић, Момчило, Божићна бр. 27
- заменик: Иван Вујковић, Рајко, Орахова 20
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
14) члан: Немања Павићевић, Бранислав, Пролећна 7 А
- заменик: Биљана Трајковић, Мијодраг, Војводе Степе 516
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
15) члан: Невена Животић, Драган, Пролећна 3
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
0
16) члан: Нина Андријашевић, Драган, Београд,Иванке Муачевић 53и
3
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
17) члан: Славко Шећеров, Руфин, Београд, Хризантема 6Б
- заменик: Љиљана Ујић, Младен, Београд, Земљорадничка 8Б
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 63, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
MЗ „ ЈАЈИНЦИ“, БУЛЕВАР ЈНА 86
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 63, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Срђан Цвејић, Живорад, Радомира Марковића 46 А
- заменик: Драгана Делић, Веселин, Војводе Степе 399ж
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Мирјана Димитријевић, Душан, Краља Милутина 5
- заменик: Слађана Спасојевић, Србољуб, Милутина Миљковића 56д
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Миле Стојановић, Радоје, Бул. ЈНА 146
- заменик: Душан Жиковић, Божидар, Радомира Марковића 46
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Тихомир Влашки, Душан, Слободана Јовића 6д
- заменик: Дејан Мијаљевић, Ратомир, Рада Остојића 4
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Јовица Мишковић, Милибор, Ораховачка 19 Б
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Јована Драганић, Блажо, Животе Степановића 15
- заменик: Предраг Симић, Горан, Ристе Стефановића 9
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Бобана Стојановић, Златибор, Булевар ЈНА, бр 39
- заменик: Марија Белаћевић, Драган, Брдска 30,Јајинци
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
8) члан: Ђорђе Јанковић, Војислав, XI Нова 52 -Пиносава
- заменик: Јелена Вулетић, Миле, Јарослава Черног 30 Д
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
9) члан: Марко Јанићијевић, Влада, Београд Вождовац Мештровићева 6
- заменик: Милорад Мијатовић, Радомир, Београд Вождовац Саве Јовановића 53 Б
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Рада Никић , Никола, Здравка Челара 12
- заменик: Андрија Исаковић, Бранко, Ристе Стефановића 23а
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Славица Милуновић, Зоран, Живка Гавриловића 28
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
12) члан: Ивона Аничић, Радомир, Вождовац, Ораховачка 17Д
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Лукић Александар, Јовица, Булевар јна 115
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Драгица Јагличић, , Слободана Јовића 6
- заменик: Бојана Дабижљевић, Борисав, Радомира Марковића 15
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
15) члан: Ева Конатар, Миломир, Београд,Дуго поље 35
- заменик: Маја Тасић, Славко, Булевар ЈНА 178Б
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
3
16) члан: Миодраг Памучина, Павле, Београд, Радомира Марковића 7
- заменик: Милан Стефановић, Божидар, Београд, Олге Јојић 1а
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 64, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ „ЈАЈИНЦИ“, ИЛИЈЕ ПЕТРОВИЋА 12
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 64, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Јована Крстић, Милан, Иванке Муачевић 6
- заменик: Милка Никшић, Миодраг, Милутина Миљковића 54ц
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Мирослав Нејковић, Јордан, Милутина Миљковића 5в
- заменик: Јована Смиљанић, Георгина, Илије Петровића 20а
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Михаило Лукић, Живан, Милоја Живановића 4
- заменик: Марко Антић, Небојша, 5. Нова 32, Пиносава
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Урош Илић, Предраг, Мајке Ангелине 28
- заменик: Александар Дробњак, Слађан, Ораховачка 21
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Снежана Мишковић, Благоје, Ораховачка 19 Б
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Душан Мандић, Ђорђе, Драгана Маузера 14
- заменик: Ранко Драгојевић, Горан, Црнотравска 11 А
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Драгана Смиљанић, Милован, Илије Петровића 20а
- заменик: Миодраг Памучина, Павле, Радомира Марковића 7
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
8) члан: Гордана Ристичевић, Милана, XI Нова 18 -Пиносава
- заменик: Милош Вулетић, Миле, Јарослава Черног 30 Д
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
9) члан: Звездана Мијатовић, Милорад, Београд Вождовац Саве Јовановића 53 Б
- заменик: Никола Мандић, Раде, Земун, Добановачки пут 105в
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Милана Бошњак, Борисав, Саве Јовановића 47
- заменик: Ивана Николић, Горан, Браће Срнић 9/19
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Огњен Перовић, Сретко, Милутина Миљковића 1. прилаз 2б
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
12) члан: Невенка Котур, Даница, Вождовац, Милутина Миљковића 54
- заменик: Андрија Арсенић, Милиша, Вождовац, Милутина Миљковића 54
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Бојан Миљковић, Драган, М.Миљковића 32
- заменик: Вања Перић, Дејан, С.Јованића 16
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
14) члан: Наташа Мићуновић, Рајко, Илије Петровића 13
- заменик: Јовановић Александар, Момчило, Милутина Милиловића 58
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
15) члан: Јована Крстић, Милан, Иванке Муачевић 6
- заменик: Данијела Мишљевић, Петар, Вукосаве Ољаче 25ч
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
3
0
16) члан: Љиљана Ракочевић, Милош, Београд,Милутина Миљковића 64
- заменик: Маја Станковић, , Саве Јовановић 87
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
17) члан: Душан Милешевић, Илија, Милутина Миљковића 56, Београд
- заменик: Стефан Андрејевић, Раде, Београд, Браће Јерковића 111
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 65, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
МЗ „РАКОВИЦА СЕЛО“, БУЛЕВАР ЈНА 30
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 65, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Кристина Делић, Зоран, Војводе Влаховића 20-О
- заменик: Марија Симић, Радомир, Милоша Милошевића 22г
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Андријана Зарић, Миле, Нова 1 бр.24
- заменик: Анђела Павловић, Драган, Бојана Ступице 10е
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Божидар Кајганић, Милан, Мила Војиновића 9
- заменик: Марија Лукић, Живан, Миливоја Живановића 4
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Милева Кукић, Десимир, Дуго Поље 4д
- заменик: Слободан Недовић, Милун, Јакова Галуса 12
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Милош Мишковић, Јовица, Ораховачка 19 Б
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Бранка Салиховић, Душан, Нова 1 29 Ц
- заменик: Данијела Гарић, Зоран, Бојана Ступице 14 Е
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Јелена Стојановић, Драган, Исидора Бајића 24
- заменик: Драшко Пековић, Драган, Ристе Стефановића 9а
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
8) члан: Ђорђе Митровић, Александар, Велише Лековића 8
- заменик: Јасмина Бошњаковић, Сава, Велише Лековића 8
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
9) члан: Милан Јовичић, Ранко, Београд Вождовац Пиносава 10. Нова 19
- заменик: Споменка Ђурић, Војно, Београд Вождовац Перице Ивановића 2део 4д
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Никола Рогановић, Предраг, Дуго поље 3
- заменик: Влада Станковић, Живко, Дуго поље 3
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Ирена Богдановић, Слађана, Иванке Муачевић 6 в
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
12) члан: Дамир Салиховић, Бранка, Вождовац, Војводе Степе 9
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Драган Даскалоски, Ристо, Лојзе Долинара 9
- заменик: Јовица Милтенов, Дука, Булевар јна 115 б
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Александар Недељковић, Јелена, Велише Лековића 10
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
0
15) члан: Јелена Ракочевић, Милош, Београд,Милутина Миљковића 64
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
16) члан: Марко Марковић, Миливоје, Београд, Радомира Марковића, 9
3
- заменик: Санела Вучковић, Зоран, Београд, Кумодрашка, 310
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 66, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ДОМ КУЛТУРЕ, ВАСЕ ЧАРАПИЋА 48
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 66, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Дејан Димитријевић, Борисав, Фрицка Лоха 13
- заменик: Јелена Јовановић, Радоица, Васе Чарапића 9
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Биљана Здравковић, Слободан, Савез бораца 40
- заменик: Оливера Радовић, Милан, Живка Гавриловића 18ф
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Марко Јовановић, Зоран, Васе Чарапића 19 а, Бели Поток
- заменик: Немања Јакшић, Бранко, Васе Чарапића 23 а,Бели Поток
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Мирослав Стринека, Јован, 3 Нова 47а Пиносава
- заменик: Гордана Војиновић, Вукмир, 11 Нова 1 Пиносава
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Стана Бабић, Зоран, Нова 4 1 А
- заменик: Мирјана Богдан, Бранко, Нова 4 14
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Марко Милошевић, Обрад, Миријевски Венац 49/5
- заменик: Јелена Димитријевић, Бранко, Васе Чарапића 68, Б. Поток
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
7) члан: Стојанка Вукобратовић, Петко, Перице Ивановића 2 део 9
- заменик: Јасмина Вранеш, Љубисав, Авалска 41
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
8) члан: Миланка Томић, Велибор, Београд Вождовац Васе Чарапића 133 А
- заменик: Саво Остојић, Драгољуб, Београд Вождовац Генерал Жданова 100
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Слободан Михајловић, Милорад, Савеза бораца 2
- заменик: Милена Јовановић, Милан, Васе Чарапића 47
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Јелена Станковић , Славиша, ВАСЕ ЧАРАПИЋА 46, БЕЛИ ПОТОК
- заменик: Милица Чарапић, Томислав, Вождовац, Генерал Жданова 19б
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
11) члан: Стефан Павловић, Гојко, Вождовац, Савез бораца 5Д
- заменик: Мирослав Нешић, Ката, Станка Пауновића Вељка 68/11
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
12) члан: Марија Денић, Бошко, Ж.Гавриловића 18-д
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
13) члан: Горан Руменовић, Славољуб, Савез Бораца 30/3
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Милош Панић, Дејан, Генерал Жданова 94
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
0
15) члан: Сретко Џебрић, Раде, Јована Гајгера 6
- заменик: Александар Срећковић, Никола, Колонија 32
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
3
16) члан: Десанка Ђорђевић, Драгољуб, Београд,Васе Чарапића 155
- заменик: Саша Вукашиновић, Стаменко, Војводе Степе 409ј
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
17) члан: Јелена Миљуш, Милан, Финжгарова 4
- заменик: Урош Милошовић, Марина, Пива Караматијевића 33
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 67, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ "ВАСА ЧАРАПИЋ" - ИСТУР.ОДЕЉ- ПИНОСАВА, 3. НОВА 59
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 67, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Жељко Павловић, Радојица, Нехруова 117/7
- заменик: Жељко Рајковић, Љубисав, Железничка Станица Зуце 2
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Драгана Раковић, Зоран, Нова 1 бр.13, Пиносава
- заменик: Светлана Петровић, Србољуб, Нова 11 бр.28, Пиносава
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Дејан Пауновић, Миливоје, 6.нова 30,Пиносава
- заменик: Ранка Стошић, Радисав, 6 Нова 3,Пиносава
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Ада Урошевић, Радован, Генерала Жданова 141д
- заменик: Јованка Решитбеговић Ђуричић, Никола, Богдана Болте 23
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Мирослав Мијаиловић, Радован, Нова 4 7
- заменик: Марко Марић, Драган, Нова 4 9
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Сања Антић, Милош, 4.Нова 2ђ, Пиносава
- заменик: Милица Радовановић, Милинко, Нова 9 12
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
7) члан: Љиљана Илић, Живан, Нова 3/67 -Пиносава
- заменик: Драгана Митковић, Стојан, Генерал Жданова 278
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
8) члан: Ђорђе Младеновић, Југослав, Београд Вождовац Пиносава Нова 4 7 А
- заменик: Александар Вићентијевић, Драган, Београд Вождовац Нова 10 61
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Милош Живојиновић, Светлана, 10. нова 31
- заменик: Мирослав Пењевић, Милорад, 12. нова 16 Пиносава
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Марија Бошковић, Млађен, Нова 3 бр. 97
- заменик: Снежана Трајковић, Предраг, 3 нова бр 190
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
11) члан: Слободан Недељковић, Миодраг, Вождовац, Васе Чарапића 23а
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
12) члан: Бојан Стошић, Драган , 3 Нова 182-а
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
13) члан: Немања Јакшић, Бранко, Васе Чарапића 23 а
- заменик: Богдан Никшић, Стеван, Милутина Миљковића 54 ц
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Стефан Цветић, Дејан, 2.Нова 52,Пиносава
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
0
15) члан: Александра Отовић, Станко, Београд,Пиносава 1 Нова 48
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
16) члан: Весна Станојевић, Драгољуб, Растка Петровића 45
3
- заменик: Милијана Азуцки, Драган, Генерала Анрија 22
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 68, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ "В. ЧАРАПИЋ" - ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ, ЗУЦЕ, 14 НОВА БР. 7
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 68, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Оливера Ивановић, Зоран, Нова 12 Бр.28
- заменик: Векослав Анђелковић, Станислав, Нова 7 Бр.1
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Матија Лазић, Антонија, 4. Нова 45, Зуце
- заменик: Томислав Стевановић, Бранислав, 12. Нова 33, Зуце
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Драгиша Драшковић, Ана, 4. Нова 23,Зуце
- заменик: Драган Милуновић, Владисав, 17.нова 24а ,Зуце
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Владан Тацић, Миодраг, Мала Рамаћа 5
- заменик: Сања Стојковић, Радиша, Бобовачка 5
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Далибор Бабић, Милорад, Нова 4 1 А
- заменик: Милан Николић, Јован, Нова 13 29
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Кристина Трифуновић, Дејан, Нова 9 бр. 5, Зуце
- заменик: Андријана Стефановић, Цветко, XV Нова бр. 10
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
7) члан: Марија Ивановић, Драган, Нова 1 9 -Зуце
- заменик: Иван Стефановић, Небојша, 12 Нова 31
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
8) члан: Младен Ивановић, Спаса, Београд Вождовац Прњавор-Павићевац 6
- заменик: Никола Милић, Милован, Београд Вождовац Средњи Прњавор 18
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Зоран Матић, Радослав, 4. нова 23
- заменик: Биљана Бабић, Миломир, Прва нова 72
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Славиша Станковић, Добривоје, Васе Чарапића 46
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
11) члан: Милица Петровић, Зоран, Вождовац, Васе Чарапића 107
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
12) члан: Немања Јовић, Новица, Милутина Миљковића 62 г
- заменик: Радован Поповић, Никола, Бул ЈНА 116 б
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
13) члан: Драгана Котлаја, Радојица, Београд,Пиносава 1 Нова 48
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
14) члан: Кристина Чолић, Зоран, Прва нова 80
- заменик: Јелена Зорић, Зоран, Карађорђева 23/15
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
3
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 69, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ "ВУК КАРАЏИЋ", ЕРЧАНСКА 3
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 69, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Филип Цанић, Јовица, Брђанска 103
- заменик: Ђорђе Вукашиновић, Драган, Пут За Водицу-Ерчани 23а
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Срећко Стевановић, Зоран, Пут за Марић крај 6
- заменик: Милош Ђорђевић, Горан, Пут за крчевине 9а
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Мирослав Алексић, Томислав, Ерчанска 35,Рипањ
- заменик: Жељко Базић, Рамо, Брђанска 98 а , Рипањ
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Даринка Вукадиновић, Милутин, Пут за Трешњу 20
- заменик: Драгомир Гњатовић, Давор, ПУТ ЗА МИЛОВАНОВИЋЕ-ЕРЧАНИ 15
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Живота Катић, Љубица, Железничка 95
- заменик: Јадранка Марковић, Јелена, Пут за Трешњу 18
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Владан Скадрић, Радослав, Кружни пут 8, Рипањ
- заменик: Милица Стошић, Зоран, Ерчанска 29, Рипањ
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
7) члан: Сандра Новаковић, Горан, Пут за Клење 1А
- заменик: Катарина Стојановић, Драган, Кружни Пут 20-а
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
8) члан: Иван Радовановић, Зоран, Београд Вождовац Брђанска 26 В
- заменик: Милош Матић, Првослав, Београд Вождовац Пут За Клење 7
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Драган Милутиновић, Радослав, Пут за Скадриће 20
- заменик: Марко Недељковић, Владан, Пут за Скадриће 7
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Вања Петковић Живојиновић, Мирослав, Авалска 64
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
11) члан: Бојана Јовановић, Горан, Вождовац, Васе Чарапића 15
- заменик: Никола Рашић, Гордана, Вождовац, Пут за водицу, Ерчани 1а
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
12) члан: Јелена Стојић, , Тимочки пут
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
13) члан: Милош Савић, Биљана, Пут за Колонију 41
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Ивица Новак, Милорад, Ерчанска 6,Рипањ
- заменик: Драган Марковић, Зоран, Авалска 2,Рипањ
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
0
15) члан: Ђорђе Матић, Драган, Пут за Колонију 62
- заменик: Синиша Арсић, Витко,
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
3
16) члан: Младен Несторовић, Галина, Војводе Степе 291
- заменик: Милош Ристић, Зоран, Брђанска 205
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
17) члан: Јасмина Илић, Зоран, Београд, Ерчанска 27∕ц
- заменик: Јелена Скадрић, Драган, Пут за Клење 14в, Рипањ
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 70, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ "ВУК КАРАЏИЋ", ЕРЧАНСКА 3
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 70, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Јована Цанић, Јовица, Брђанска 103
- заменик: Мирјана Радојичић, Витомир, Брђанска 3
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Александар Матић, Радослав, Пут за Клење 7
- заменик: Горан Јовановић, Добривоје, Мала Рамаћа 25
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Светислав Пецић, Томислав, Пут за Трешњу 53 а
- заменик: Славољуб Исајиловић, Бранислав, Пут за Трешњу 53 б
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Александра Марић, Живорад, Солунска 31 Земун
- заменик: Братислав Деврња, Милорад, Јована Бијелића 33
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Дарко Бошњаковић, Живорад, Нова 4 8
- заменик: Дарко Катић, Живота, Железничка 95
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Мирољуб Мандић, Момир, Пут за Мандића крај 41, Рипањ
- заменик: Андреа Хлатки, Бранка, Матије Бана 3
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
7) члан: Милош Матић, Првослав, Пут за Клење 7
- заменик: Владимир Петровић, Момир, Авалска 129
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
8) члан: Миланче Ристић, Бранислав, Београд Вождовац Брђанска 71
- заменик: Светлана Исаиловић, Драган, Београд Вождовац Авалска 84 а
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Милош Богдановић, Мирко, Пут за липе 2
- заменик: Драгана Живаљевић, Драгољуб, Пут за Несторовиће -Ерчани 27
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Катарина Божанић, Миодраг, Двадесетог октобра 30, Сопот
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Сара Ђокић, , Пут за колонију 98
- заменик: Ана Ђорђевић, , Пут за колонију 61
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Никола Радојичић, Раде, Десета нова 22
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
13) члан: Милан Ковачевић, Горан, Никодима Милаша 8
- заменик: Милорад Алексић, Драгица, Пут за Павићевац 12 Б
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
0
14) члан: Драган Јовановић, Лука, Велика Рамаћа
- заменик: Стефан Шаковић, Томислав, Ерчанска 22а
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
15) члан: Видоје Цонић, Владимир, Пут за крчевине 4
- заменик: Немања Лукић, Радослав, Брђанска 237
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
3
0
16) члан: Невена Некић, Зоран, Београд, Брђанска 49
- заменик: Лидија Стефановић, Миодраг, Ново насеље 39
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 71, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ "ВОЈВОДА ПУТНИК" – ИСТУР. ОДЕЉ., АВАЛСКА 184
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 71, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Горан Радосављевић, Бранко, Авалска 126
- заменик: Дејан Ристић, Томислав, Авалска 174
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Мирољуб Радовановић, Миломир, Пут за Трешњу 55, Рипањ
- заменик: Драган Манојловић, Горан, Пут за Трешњу 55а
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Драгомир Станојевић, Станоје, Мали Степашиновац 52,Рипањ
- заменик: Андрија Буш, Иштван, Пут за Колонију 71,Рипањ
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Анђелко Митровић, Милован, Авалска 69 Рипањ
- заменик: Нела Живојиновић, Мирослав, Авалска 200 Рипањ
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Будимир Маровић, Драгољуб, Железничка 249
- заменик: Светлана Катић, Даринка, Железничка 95
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Јелена Јоцић, Зоран, Железничка 123, Рипањ
- заменик: Сузана Милић, Златимир, Железничка 25, Рипањ
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
7) члан: Марија Кузмановић, Миодраг, Авалска 219
- заменик: Весна Милићевић, Радосав, Нова Насеља 8
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
8) члан: Ђорђе Миливојевић, Милош, Београд Вождовац Ново Насеље 93
- заменик: Далибор Сретић, Зоран, Београд Вождовац Пут За Колонију 47
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Владан Илић, Живомир, Пут за Бошњаке 12б
- заменик: Бојан Кржановић, Драгиша, Крајишких бригада 28, Сопот
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Јелена Здравковић, Гојко, Ново Насеље 57
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
11) члан: Ненад Маринковић, Радосав, Железничка 75
- заменик: Немања Николић, Радослав, Паланачки поток 24
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Љубиша Петровић, Миодраг, Железничка 153
- заменик: Марко Максимовић, Бранислав, Ново Насеље 37
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
13) члан: Драгана Ђорђевић, Јованка, Пут За Ивановиће 14
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
0
14) члан: Рајко Бранковић, Драгољуб,
- заменик: Александра Ђорђевић, ,
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
15) члан: Анита Митровић, Драган,
- заменик: Мара Ђорђевић, , Авалска 173а
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
3
0
16) члан: Никола Јовановић, Мирослав, Београд, Железничка 9
- заменик: Драгица Чубрић, Драган, Београд, Пива Караматијевића 33
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 72, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ "ВОЈВОДА ПУТНИК", ПУТ ЗА КОЛОНИЈУ 12
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 72, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Предраг Јанковић, Бојан, Пут За Колонију 65
- заменик: Стефан Стефановић, Саша, Пут За Марића Крај 6
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Бојана Михајловић, Бранко, Пут за Колонију 90а, Рипањ
- заменик: Гордана Маринковић, Добривоје, Пут за Колонију 34
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Иштван Буш, Јанош, Пут за колонију 71
- заменик: Стеван Јовановић, Гордана, Бела река 30 а,Рипањ
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Јелена Илић, Зоран, Ерчанска 27
- заменик: Милош Милошевић, Славко, Средњи Прњавор 11
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Вукоман Бошковић, Драго, Степашиновац 69 Б
- заменик: Драгослав Ђорђевић, Живојин, Степашиновац 63
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Ненад Јовановић, Зоран, Пречица 5,Рипањ
- заменик: Славица Видић, Петар, Бела Река 40, Рипањ
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
7) члан: Јасмина Удовичић, Раде, Брђанска 160
- заменик: Миодраг Кузмановић, Љубиша, Авалска 219
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
8) члан: Михаило Петровић, Горан, Београд Вождовац Авалска 275
- заменик: Зоран Јоксимовић, Мирослав, Београд Вождовац Рипањ Пречица 2
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Дарко Марковић, Зоран, Пут за попове ливаде 13
- заменик: Предраг Кржановић, Драгиша, Крајишких бригада 28
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Биљана Искић, Славољуб, Пут за колонију 94
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
11) члан: Стефан Недељковић, Зоран, Авалска 256
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Рутић Горан, Зоран, Пут за Колонију 14
- заменик: Будимир Петровић, Станоја, Пут за колонију 45
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
13) члан: Славиша Урошевић, Иван,
- заменик: Раде Грујичић, Драгиша, Пут за алуге 6
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
14) члан: Јована Ђаковић, Валентин, Београд,Пут за колонију 51
- заменик: Тамара Ђорђевић, Милијан,
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
15) члан: Тодор Манић, Љубиша, Авалска 3. део 17, Рипањ
- заменик: Маја Ступар, Предраг, Пут за колонију 14
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
3
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 73, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ "В. КАРАЏИЋ"-ИСТУР. ОДЕЉ.- БРЂАНИ, БРЂАНСКА 185
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 73, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Ђорђе Лукић, Радослав, Брђанска 237
- заменик: Драган Ристић, Зоран, Брђанска 205
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Зоран Костић, Мирослав, Брђанска 200, Рипањ
- заменик: Љиљана Ракић Боровица, Мирослав, Пут за Колонију 49
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Никола Којић, Драган, Пут за Мандић крај 9
- заменик: Мирољуб Милошевић, Велимир, Брђанска 98 - А
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Наталија Недељковић, Рајко, Брђанска 243
- заменик: Кристина Илић, Миодраг, Пут за Илиће-Ерчани 6
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Небојша Копривица, Слободан, Пут за Марића крај 28
- заменик: Горан Теофиловић, Благоје, Авалска 124
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Снежана Баштовановић, Зоран, Пут за Липе 165а, Рипањ
- заменик: Ана Гаровић, Миомир, Борисављевићева 79
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
7) члан: Милош Алексић, Радослав, Пут за Марића Крај 12
- заменик: Невена Рашић, Гордана, Пут за водицу - Ерчани 1А
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
8) члан: Предраг Ристић, Светлана, Београд Вождовац Рипањ Рипањ Брђанска 71
- заменик: Стефан Станојловић, Радисав, Београд Вождовац Пут За Станојловића Крај
3
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Здравко Стојић, Славољуб, Брђанска 199
- заменик: Милош Цветић, Милорад, 6. нова 16б Пиносава
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Владимир Некић, , Брђанска 43
- заменик: Данијел Танасијевић, Десанка , Авалска 260-а
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
11) члан: Драгана Мандић, Радисав, Рипањ, Пут за Мандић крај 41
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
12) члан: Стеван Јовановић, Гордана, Бела река 30 а
- заменик: Александар Сушић, Зоран, Пут за Колонију 41
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
13) члан: Немања Марић, Зоран,
- заменик: Небојша Горуновић, Миломир, Авалска 85
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
14) члан: Александра Андрић, Драган, Пут за Петријино брдо 12
- заменик: Далибор Митровић, Душан, Палански пут 1
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
15) члан: Маргита Север, Драгутин, Пут за Колонију 109
- заменик: Михајло Станојловић, Зоран, Пут за Бубању 16
3
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 74, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ "В. КАРАЏИЋ" – ИСТУР. ОДЕЉ.- ПРЊАВОР, КРАГУЈЕВАЧКИ ПУТ 0
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 74, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Душко Андрић, Мирослав, Пут За Бошњаке 48
- заменик: Александар Станковић, Слободан, Прњавор-Смрдан 4
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Никола Ђорђевић, Милојко, Средњи Прњавор 6
- заменик: Немања Стајић, Југослав, Прњавор Павићевац 41
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Живослав Дробњак, Недељко, Пут за Дробњаке 5,Рипањ
- заменик: Дејан Илић , Драган, Пут за пећину 1
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Наташа Иличић, Рада, Пут за Бубању 21а
- заменик: Раденко Петковић, Бранислав, Палански пут 15
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Кристина Кнежевић, Чедомир, Пут за Павићевац 108 Ц
- заменик: Надежда Јеремић, Љубомир, Средњи Прњавор 36
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Јованка Гаровић, Вукосав, Црнотравска 3, Сопот
- заменик: Живослав Петровић, Mомир, Мали Степашинац 24, Рипањ
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
7) члан: Тања Ристић, Ненад, Средњи Прњавор 24А
- заменик: Стефан Иличић, Горан, Ерчанска 58
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
8) члан: Ивица Лазић, Момир, Београд Вождовац Средњи Прњавор 18
- заменик: Катарина Милић, Владанка, Београд Вождовац Средњи Прњавор 18
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Миљана Илијевски, Љубиша, Породице Трајковић 17а
- заменик: Весна Илић, Живомир, Пут за Бошњаке 12б
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Сњежана Јаковљевић, Павле, Вождовац, Авалска 79, Бели поток
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Славка Болић, Стеван, Борска 9-б
- заменик: Милица Петовић, , Павићевац 12-а
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Ивана Фуртула, Радомир, Крагујевачки пут 84
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Љиљана Миљковић, Светомир, Пут за Бошњаке 17а
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Зоран Ињац, Илија, Пут за Бубању 39
- заменик: Милош Петровић, Бранко, Пут за Павићевац 39
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
0
15) члан: Зоран Михајиловић, Љубивоје, Брђанска 112
- заменик: Драгана Скадрић, Живорад, Пут за Скадриће 36б
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
3
16) члан: Жељко Петровић, Предраг, Пут за Станојловиће
- заменик: Никола Ивановић, Радослав,
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
17) члан: Михаило Станојловић, Зоран, Београд, Пут за Бубању 16
- заменик: Александра Кекић, Слободанка, Пут за Павићевац 82
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 75, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ГТП "ТРЕШЊА", КРАГУЈЕВАЧКИ ПУТ 113
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 75, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Лидија Андрић, Меди, Пут За Бошњаке 48
- заменик: Александар Илић, Душан, Пут За Шупљу Стену 13
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Јовица Грујичић, Радојица, Пут за Трешњу 66
- заменик: Дејан Миленковић, Небојша, Пут за Бубању 1
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Живко Стојановић, Милован, Пут за стублове 8,Рипањ
- заменик: Драган Пецић, Живојин, Пут за Трешњу 62
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Милица Милошевић, Милован, Дражановац 471 Барајево
- заменик: Ђорђе Јанковић, Војислав, Нова 11 52
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Милијана Кнежевић, Ранко, Пут за Павићевац 180 Ц
- заменик: Момир Јеремић, Љубомир, Средњи Прњавор 36
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Жељко Станимировић, Томислав, Пут за Педића воће 49, Рипањ
- заменик: Мирослав Видић, Радисав, Бела Река 40, Рипањ
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
7) члан: Драган Николић, Часлав, Пут за Малу Иванчу 99
- заменик: Живко Томић, Видоје, Пут за Липар 10
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
8) члан: Владанка Лазић, Аница, Београд Вождовац Средњи Прњавор 18
- заменик: Драгана Стојић, Момир, Београд Вождовац Брђанска 169
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Светлана Поповић, Петар, Липа 10
- заменик: Биљана Марковић, Мила, Пут за Стублове 5део 2
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Дејан Комар, Томислав, Вождовац, Пут за Малу Иванчу 15, Рипањ
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Милан Петовић, , Павићевац 12-а
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Никола Васић, Чедомир, Прњавор-Павићевац 13
- заменик: Сања Максимовић, Горан, Петра Лубарде 16
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
0
13) члан: Бобан Радовановић, Милосав, Мала Рамаћа 38
- заменик: Александар Дуњић, Светлана, Брђснска 205
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
14) члан: Тања Спасић, Жарко, Бошњачка 20
- заменик: Јелена Војиновић, Милина, Авалска 27
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
15) члан: Слободанка Кузмановић, Милана, Крагујевачки пут 136
- заменик: Стефан Остојић, Слободанка, Крагујевачки пут 136
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
3
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 76, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ "МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ“, БОРИВОЈА СТЕВАНОВИЋА 27А
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 76, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Иван Лукић, Радосав, Браће Срнића 23
- заменик: Марко Стојковић, Љубиша, Боривоја Стевановића 15/12
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Драгица Ћирић, Мирко, Боривоја Стевановића 2б
- заменик: Сава Контогиоргис, Димитрос, Боривоја Стевановића 19
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Лука Петровић, Зоран, Браће Срнић 9
- заменик: Славка Јарић, Жарко, Јована Бјелића 27
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Јовица Васић, Коста, Василија Ђуровића Жарког 4
- заменик: Драгана Димовић, Драгослав, Ранка Тајсића 16
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Никола Топаловић, Стефан, Џона Кенедија 9а/12
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Срђан Драганић, Зоран, Браће Срнића 17
- заменик: Снежана Анђелковић, Божидар, Боривоја Стевановића 27/16
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Весна Недић, Душан, Боривоја Стевановића 11
- заменик: Тијана Ђорђевић, Драган, Растка Петровића 69
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
8) члан: Петар Божовић, Видан, Браће Срнић 31
- заменик: Бојана Средановић, Живојин, Орачка 49
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
9) члан: Михајло Перић, Аранђел, Београд Вождовац Боривоја Стевановића 2 Б
- заменик: Славко Костић, Василије, Београд Вождовац Боривоја Стевановића 23/4
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Дејан Николић, Горан, Боривоја Стевановића 12в
- заменик: Иван Бешлин, Живојин, Господар Јевремова 22
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Владимир Радојчић, Митар, Вождовац, Боривоја Стевановића 1
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
12) члан: Милена Радојевић, Саша , Б. Стевановића 10
- заменик: Теодора Мандић, Мирко, Д.Маринковића 52
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
13) члан: Мирјана Здравковић, Живота, Боривоја Стевановића 9
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
14) члан: Благоје Станковић, Горан, Вукасовићева 21 ђ
- заменик: Даниел Васић, Зоран, Русијанова 3
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
15) члан: Нада Станимировић, Чеда, Браће Срнић 3
- заменик: Живославка Селаковић, Радомир, Барће Срнића 23
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
3
16) члан: Снежана Милић, Никодин, Боривоја Стевановића 12а
- заменик: Милош Јовановић, Милорад, Боривоја Стевановић 2
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
17) члан: Марко Раденковић, Момчило, Београд, Боривоја Стевановића 15
- заменик: Голуб Гаровић, Радојица, Боривоја Стевановића 27, Београд
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 77, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ "МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ“, БОРИВОЈА СТЕВАНОВИЋА 27А
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 77, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Милош Пантелић, Живан, Мокролушка 145
- заменик: Иван Гертик, Александар, Боривоја Стевановића 29
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Слободан Васић, Властимир, Боривоја Стевановића 2
- заменик: Горана Стајић, Драгана, Боривоја Стевановића 35
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Наташа Петровић, Светислав, Боривоја Стевановића 10 б
- заменик: Љубиша Ађанчић , Милош, Растка Петровића 31
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Марија Ђорђевић, Слободан, Боривоја Стевановића 41
- заменик: Драган Милић, Момир, Пива Караматијевића 7
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Зоран Драганић, Тодор, Боривоја Стевановића 17
- заменик: Жељко Мијовић, Дамјан, Ханибала Луцића 3
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Милица Живановић, Драгомир, Браће Срнић 7
- заменик: Драгана Аксентијевић, Милован, Боривоја Стевановића 10
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
7) члан: Мирјана Лончар, Гордана, Боривоја Стевановића 2В
- заменик: Владан Микулић, Стево, Краља Милана 62
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
8) члан: Живко Љубисављевић, Благоје, Београд Вождовац Боривоја Стевановића 7
- заменик: Немања Драговић, Жељко, Београд Вождовац Боривоја Стевановића 21
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Александра Павловић, Вукица, Радована Симића-Циге 20
- заменик: Петар Божовић, Видан, Браће Срнић 31
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Едита Илић, Џевад, Вождовац, Бјеловарска 10
- заменик: Драгана Шупић , Радмила, Вождовац, Гочка 57 ц
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Срђан Миљковић, Илија, Б.Стевановића 49
- заменик: Марија Милошевић, , Мешторвићева 33
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Владимир Курћубић, Нада, Сињска 40/1
- заменик: Михајло Петровић, Владета, Сињска 35
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Невена Радосављевић, Драгомир, Боривоја Стевановића 12 а
- заменик: Ђорђе Вукићевић, Веско, Боривоја Стевановића 53
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Раде Ровчанин, Томислав, Цветанова Ћурпија 39
- заменик: Весна Ћурчић, Јован, Устаничка 178
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
0
15) члан: Весна Јовановић, Векослав, Боривоја Стевановића
- заменик: Бранка Живадиновић, Радомир, Браће Јерковића 155
3
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
16) члан: Марија Пејовић, Бошко, Боривоја Стевановића 2б
- заменик: Јована Думић, Слободан, 16. октобра 17
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
17) члан: Слободан Јездић, Петар, Београд, Боривоја Стевановића, 10В
- заменик: Мира Богићевић, Милован, Мокролушка 131а
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 78, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ "МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ“, БОРИВОЈА СТЕВАНОВИЋА 27А
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 78, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Габријела Ратковић, Петко, Боривоја Стевановића 39
- заменик: Миодраг Павловић, Стеван, Боривоја Стевановића 55
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Стеван Николић, Груја, Боривоја Стевановића 3
- заменик: Драгана Пешић, Андрија, Боривоја Стевановића 31
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Драган Величковић, Стамен, Боривоја Стевановића 29
- заменик: Јован Бабић, Милош, Борисављевићева 84
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Емил Путеш, Ајдин, Владимира Томановића 55
- заменик: Драгана Милић, Момир, Пива Караматијевића 7
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Марија Дабетић, Слободан, Браће Срнић 11
- заменик: Владимир Бркић, Петар, Боривоја Стевановића 33
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
2
0
6) члан: Стаменка Иванишевић, Живојин, Браће Срнића 11
- заменик: Тихомир Николић, Бранислав, Мокролушка 143
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Марија Милаћевић, Мирослав, Драгице Кончар 41а
- заменик: Иван Черин, Петер, Боривоја Стевановића 11
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
8) члан: Раша Лучић, Андрија, Боривоја Стевановића 10-б
- заменик: Радосав Митровић, Угљеша, Боривоја Стевановића 37/7
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
9) члан: Ђорђе Вересић, Мирослав, Београд Вождовац Боривоја Стевановића 45
- заменик: Зорица Антонић, Радомир, Београд Вождовац Медаковићева 80
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Данијела Јаковљевић, Драгољуб, Боривоја Стевановића 49
- заменик: Тамара Буцало, Драгољуб, Браће Срнић 23
као представници подносиоца Изборне листе: СДА Санџака – др Сулејман Угљанин
SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin
.
11) члан: Александра Грубор, Милан, Браће Срнић 31
- заменик: Бојана Јанковић, Милисав, Браће Срнић 31
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
12) члан: Радојка Вујадиновић, Ратко, Вождовац, Боривоја Стевановића 1
- заменик: Наталија Ристић , Радослав , Вождовац, Боривоја стевановића 43
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Милан Тошић, Никола, Руварчева 5
- заменик: Јована Ружић, , Б.Стевановића 55
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
14) члан: Јасна Стојановић, Адил, Боривоја Стевановића .31
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
15) члан: Марија Вучинић, Новица, Aвалска 81, Бели Поток
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
3
.
16) члан: Петар Поповић, Чедомир, Боривоја Стевановића 53/39
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ
0
17) члан: Марије Павловић, Зоран, Браће Срнић1
- заменик: Ирма Малески, Емина, Сињска 52ц
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
18) члан: Немања Јовановић, Миодраг, Београд,Авалска 43
- заменик: Светлана Стошић, Јовица, Браће Срнића 23
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
19) члан: Ђорђе Вукићевић, Веско, Боривоја Стевановића 53, Београд
- заменик: Југослав Милошевић, Манојло, Београд, Браће Срнића 1
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 79, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ "МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ“, БОРИВОЈА СТЕВАНОВИЋА 27А
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 79, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Светлана Славковић, Бошко, Браће Срнић 21
- заменик: Денис Бајрами, Расим, Боривоја Стевановића 2б
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Борислав Нинковић, Недељко, Боривоја Стевановића 2б
- заменик: Милош Васић, Властимир, Боривоја Стевановића 2б
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Јелена Миловановић, Првослав, Индире Ганди 8
- заменик: Лука Петровић, Александар, Боривоја Стевановића 10 б
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Миломир Калић, Момчило, Трише Кацлеровића 24
- заменик: Марија Путеш, Милосав, Владимира Томановића 55
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Добрица Манојловић, Саво, Боривоја Стевановића 1
- заменик: Драгица Дабетић, Илија, Браће Срнић 11
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
2
0
6) члан: Слободан Милошевић, Стамен, Боривоја Стевановића 9
- заменик: Милован Плавшић, Раденко, Боривоја Стевановића 2
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Немања Јовић, Владица, Јасмина 9
- заменик: Емина Малески, Емин, Сињска 52ц
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
8) члан: Марија Благојевић, Јосиф, Гандијева 72
- заменик: Марко Величковић, Драгиша, Браће Јерковић 48
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
9) члан: Зоран Петровић, Бисерка, Београд Вождовац Боривоја Стевановића 37
- заменик: Сузана Аћимовић, Станислав, Београд Вождовац Боривоја Стевановића 5
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Милан Тубић, Милан, Бране Ћосића 2
- заменик: Зорана Цветковић, Драган, Боривоја Стевановића 7
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Ђурин Ивана , Владимир, Вождовац, Браће Срнић 9
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
12) члан: Ленчица Радојчић, Иван, Вождовац, Боривоја Стевановића 1
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Александра Раденковић, Драган , Р.С.Циге 4
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
14) члан: Лука Атанасковић, Милан, Др. Ненада Паренте 27а
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
15) члан: Југослав Милошевић, Манојло, Браће Срнић1
- заменик: Дејан Пјешчић, , Боривоја Стевановића 53
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
16) члан: Никола Јовановић, Миодраг, Београд,Авалска 43
3
- заменик: Стево Боснић, Зорка, Боривоја Стевановића 21
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
17) члан: Марија Павловић, Милица, Београд, Браће Срнић 1∕24
- заменик: Игор Обрадовић, Михаило, Београд, Браће Срнић 3
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 80, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
МЗ „ БЕЛИ ПОТОК“, ВАСЕ ЧАРАПИЋА 48
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 80, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Иван Маринковић, Драган, Савез Бораца 6
- заменик: Саша Миленковић, Богољуб, Фрицка Лоха 4
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Валентина Зендели, Милорад, Савеза бораца 38ц
- заменик: Радосав Цанић, Добросав, Пут за Клење 2а
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Горан Јанковић, Радослав, Васе Чарапића 140,Бели Поток
- заменик: Душан Цекић, Миломир, Генерал Жданова 112 -Б.Поток
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Мирјана Милошевић, Агата, Булевар ЈНА 80, Раковица село
- заменик: Тамара Милојевић, Раде, Булевар ЈНА 67. Раковица село
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Војислава Балабан Божић, Војислав, Браће Срнић 11
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Томислав Станчић, Душица, Нова 4 35
- заменик: Мила Бошњаковић, Златко, Нова 4 1 А
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Марија Ћирковић, Драгослав, Фрицка Лоха 13
- заменик: Младенка Ђерић, Драго, 4.Нова 2е, Пиносава
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
8) члан: Александра Јовановић, Владислав, Васе Чарапића 47
- заменик: Дејан Вранеш, Ђуро, Авалска 41
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
9) члан: Мирела Миланковић Драгорајац, Богдан, Бели Поток Генерал Жданова 1 Д
- заменик: Слободан Томић, Живко, Београд Вождовац Васе Чарапића 133 А
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Стефан Илић, Славомир, Васе Чарапића 43
- заменик: Драгана Поповић, Драгомир, Живка Гавриловића 68
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Теодора Ћирић, Душан, Бул. ЈНА 150 Јајинци
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
12) члан: Милана Војновић, Милан, Вождовац, Перице Ивановића 1део 18 Раковица
село
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Драган Крстић, Петар, С.бораца 8-а
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
14) члан: Јелена Стаменковић, Милан, САВЕЗА БОРАЦА 30, БЕЛИ ПОТОК
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
15) члан: Александар Јовановић, Велимир, Васе Чарапића 85 б
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
16) члан: Драган Ковачевић, Петар, Саве Јовановића 37
- заменик: Мирослав Мишељић, Љубко, Вукосаве Ољаче 25ч
3
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
17) члан: Милан Рајковић, Саша, Београд,Авалска 81а
- заменик: Марко Ралевић, Чеда , Ристе Стефановића 33
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
18) члан: Драган Крстић, Петар, Београд, Савеза бораца 8А
- заменик: Слађана Ђорђевић, Слободан, Београд, Заводска 16
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 81, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ „ЈАЈИНЦИ“, ИЛИЈЕ ПЕТРОВИЋА 12
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 81, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Милан Кнежевић, Драги, Др Мила Бошковића 34
- заменик: Марија Костић Стаменковић, Малиша, Ораховачка 27
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Слободанка Косијер, Драгутин, Милешевска 2
- заменик: Бојан Станковић, Станоја, Булевар ЈНА 26
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Зоран Магделинић, Владимир, Гуњак 21а
- заменик: Станимир Савић, Александар, Стара 23
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Анђа Петковић, Јадранко, Браће Јерковић 117б
- заменик: Сања Дробњак, Слађан, Ораховачка 21
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Нада Божић, Дејан, Браће Срнић 11
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Михајло Јовановић, Владета, Јанка Јанковића 17
- заменик: Божидар Букинац, Ђорђе, Саве Јовановића 66
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Јасна Безбрадица, Горан, Булевар ЈНА 116 б,Јајинци
- заменик: Милица Илић-Заилац, Добрица, Пут за пећину 40а
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
8) члан: Марина Поповић, Драган, Браће Јаковљевић 17
- заменик: Марија Марковић, Драгослав, III Нова 146
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
9) члан: Немања Булатовић, Милован, Београд Вождовац Павла Лабата 91
- заменик: Сандра Мијатовић, Милорад, Београд Вождовац Јајинци Саве Јовановића
53 А
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Ранко Драгојевић, Горан, Црнотравска 11а
- заменик: Миомир Миљковић, Љубомир, Милутина Миљковића 32
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Остоја Росић, Радован, ЛИКСУРИ 11
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
12) члан: Лука Ђоковић, Велимир, Вождовац, Булевар ЈНА 169, Јајинци
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Милица Раковић, , ЈЈанковића 11
- заменик: Драгомир Зимоња, Милан, Воје Радића 40
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
14) члан: Јована Радић, Станиша, Саве Јовановића 53н, Јајинци
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
15) члан: Милан Лукић, Јовица, Булевар јна 115 б
- заменик: Марија Шарковић, Слободан, Булевар ЈНА 130
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
3
16) члан: Маријана Бошковић, Милинко,
- заменик: Ивана Степић, Тихомир, Саве Јовановића 80
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
17) члан: Драган Поповић, Боривоје, Београд,Браће Јаковљевић 17
- заменик: Марија Крстић, Милан, Иванке Муачевић 6
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
18) члан: Борисавка Миљковић, Бора, Београд, Булевар ЈНА 120
- заменик: Богдана Вилотић, Богдан, Београд, Јанка Јанковића 37
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 82, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ДОМ ЗА ДЕЦУ "Ј.ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“, БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ 119
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 82, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Милена Којић, Миодраг, Пиве Караматијевића 22
- заменик: Јован Ранчић, Ђорђе, Браће Јерковића 81
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Лазар Николић, Владета, Браће Јерковић 117а
- заменик: Милица Петровић, Бранислав, Браће Јерковић 86
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Ивана Лазић, Милош, Браће Јерковић 117а
- заменик: Растко Попадић, Живко, Мештровићева 22
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Верица Јанковић, Миладин, Мештровићева 27
- заменик: Теа Ваневић, Александар, Никшићка 13
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Живојин Паунов, Радован, Браће Јерковића 117 Б
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Миломир Тадић, Перо, Лепе Стаменковић 74
- заменик: Љубисав Живковић, Александар, Браће Јерковића 117 А
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Данијела Хинић, Александар, Браће Јерковић 113/17
- заменик: Гордана Шишовић, Вишеслав, Браће Јерковића 205
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
8) члан: Марта Стојаковић, Мирослав, Господара Вучића 180
- заменик: Милан Милосављевић, Новица, Скендера Куленовића 3
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
9) члан: Александар Милачић, Синиша, Београд Вождовац Браће Јерковића 133
- заменик: Весна Ђорђевић, Божидар, Београд Вождовац Браће Јерковића 203
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Јасна Љубисављевић, Дејан, Наде Наумовић 7
- заменик: Магдалена Вељковић, Мирослав, Ђорђа Андрејевића Куна 19
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Милош Радуловић, Љубисав, Булевар ЈНА 179
- заменик: Немања Андрејевић, Раде, Вождовац, Браће Јерковић 111
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
12) члан: Драган Репић, Сава , Б.Јерковића 125
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
13) члан: Марија Михајловић, Љубисав, Браће Јерковића 131
- заменик: Душан Јанићијевић, Владимир, Митровданска 45
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Драган Репић, Сава, Београд, Браће Јерковић 125
- заменик: Милица Паунов, Живојин, Браће Јерковић 117 Б, Београд
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
3
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 83, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
MЗ „РАКОВИЦА СЕЛО“, БУЛЕВАР ЈНА 30
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 83, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Вујадин Ровчанин, Радош, Дреновска 8
- заменик: Љубенко Вујичић, Драган, Јакова Галуса 38и
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Тамар Стојановић, Слободан, Милоја Живановића 3,
- заменик: Драгана Новаковић, Златомир, Нова 2 бр.70
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Живан Лукић, Цветко, Миливоја Живановића 4
- заменик: Љубомир Миленковић, Предраг, Студентска 21
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Урош Александрић, Драган, Иванке Муачевић 51
- заменик: Ана Белошевић, Радош, Излетничка 8
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Новица Јовановић, Станоје, Јована Миловановића 140
- заменик: Милош Насковић, Љубиша, Пере Сегеднинца 11
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Јована Климента, Јово, Перице Ивановића 2 део 2, Бели Поток
- заменик: Милош Стојановић, Драган, Исидора Бајића 24
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
7) члан: Јована Ункашевић, Веселин, Булевар ЈНА 59 -Раковица село
- заменик: Горан Раденковић, Миодраг, Хасана Кикића 15
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
8) члан: Иван Полић, Радан, Београд Вождовац Зуце Зуце Нова 2 24 А
- заменик: Милка Стефановић, Милица, Бели Поток Генерал Жданова 1 Д
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Марко Јуришић, Драган, Булевар Николе Тесле 8
- заменик: Немања Ђоковић, Предраг, Булевар ЈНА 32
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Стеван Пајић, Пантелија, Браће Јерковића 113
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
11) члан: Милан Војновић, Лазо, Вождовац, Перице Ивановић 18 Раковица село
- заменик: Милена Линта, Зорка, Вождовац, Јарослава Черног 26
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
12) члан: Лука Марковић, Жарко , Брестовачка 15
- заменик: Страхиња Тасић, Драган, Матије Губца 24
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
13) члан: Игор Панић, Милан, Булевар Јна 80
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Косовка Чанак, Момчило, Београд, Фредерика Шопена 2∕1
- заменик: Милан Беслић, Радован, Београд, Фредерика Шопена 2
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
3
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 84, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ОШ „ЈАЈИНЦИ“, ИЛИЈЕ ПЕТРОВИЋА 12
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 84, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Слободанка Цветановић, Драган, Др Ненада Паренте 16а
- заменик: Ивана Дабижљевић, Борислав, Радомира Марковића 15
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Владимир Васовић, Милан, др Ненада Паренте 1
- заменик: Драгана Смиљанић, Милован, Илије Петровића 20а
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Ивана Стојановић, Миле, Бул.ЈНА 146
- заменик: Кирил Тренкоски, Иван, Саве Јовановића 78 а
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Драган Мијаљевић, Ратомир, Рада Остојића 4
- заменик: Дејан Ђурђевић, Предраг, Игњата Јоба 19
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Бојана Миленковић, Томислав, Булевар ЈНА 145, Јајинци
- заменик: Персида Савић, Ђорђе, Војводе Степе 415 Д
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
2
0
6) члан: Стефан Ћурин, Владимир, Мила Војиновића 10
- заменик: Владимир Драгојевић, Горан, Црнотравска 11 А
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Марко Ђорђевић, Младен, Вукашина Антића 14а
- заменик: Зорица Аћимовић, Љубисав, 23 Српске ударне дивизије 28, Јајинци
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
8) члан: Страхиња Петровић, Александар, II Нова 25 Пиносава
- заменик: Ружица Радовановић, Младен, Браће Јаковљевића 34
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
9) члан: Александар Пушица, Бране, Београд Вождовац Вукосаве Ољаче 21 т
- заменик: Стефан Мандић, Предраг, Београд Вождовац Вукосаве Ољача 21 Ћ
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Јелена Јанковић, Бранко, Стевана Ђурђевића Трошаринца 6
- заменик: Јасминка Стојковић, Александар, Булевар ЈНА 124
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Алекса Марковић, Драгослав, Др.Мила Бошковића 34 а
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
12) члан: Мирела Ђоковић, Милан, Вождовац, Булевар ЈНА 169, Јајинци
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Јелена Ранковић, , Ј. Јанковића 11
- заменик: Радмила Зимоња, Драгомир, В. Радића 40
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
14) члан: Биљана Дабижљевић, Борислав, Радомира Марковића 15
- заменик: Вероника Делић, Веселин, Војводе Степе 399ж/49
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
15) члан: Милена Иванић, Теодор, Вукашина Антића 17
- заменик: Биљана Болић Миљевић, Милош, Др Мила Бошковића
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
3
0
16) члан: Алекса Марковић, Драгослав, Београд, Др Мила Бошковића 34 а
- заменик: Раомир Вилотић, Стојадин, Београд, Јанка Јанковића 37
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 85, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
„ИЗОЛАЦИЈА“, КУМОДРАШКА 257
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 85, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Милан Кљајић, Бошко, Браће Јерковића 219/7
- заменик: Кристијан Вујичин, Стеван, Војводе Степе 415п
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Лолита Марковић-Живковић, Миодраг, Војводе Степе 415к
- заменик: Марко Нинковић, Миле, Козарачка 2ц
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Ненад Срдановић, Драган, Заплањска 7
- заменик: Зорица Стаменковић, Сима, Прешевска 79
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Милена Старчевић, Милош, Мештровићева 11
- заменик: Иван Андријашевић, Драган, Иванке Муачевић 53-е
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Слободан Савић, Милан, Војводе Степе 415 Д
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Марија Марић, Драган, Борисављевићева 85
- заменик: Драган Богосављевић, Љубодраг, Поток 19
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Ненад Вучковић, Вукосава, Озренска 30
- заменик: Caња Јеличић, Војин, Вука Караџића 101в/20
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
8) члан: Драгана Георге Насхид, Миодраг, Булевар ЈНА 89 -Јајинци
- заменик: Споменка Мандић, Здравко, Војводе Влаховића 20 И
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
9) члан: Јасна Којић, Мирослав, Београд Вождовац Кумодрашка 368
- заменик: Петар Ковачевић, Радован, Београд Вождовац Војводе Степе 415 Ф
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Сњежана Ећимовић, Богдан, Војводе Степе 461в
- заменик: Драган Мојсић, Јован, Саве Јовановића 7
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Јелена Обрадовић, Милан, Војводе Степе 415 Л
- заменик: Немања Томовић, Милош, Војводе Степе 403 н
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
.
12) члан: Сташа Новићевић, Марко, Војводе Степе 399м
- заменик: Ђорђе Јеринић, Ненад, Војводе Степе бр.415ђ
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Катарина Вуковић, Раденко, Војводе Степе 648
- заменик: Сања Тодоровска, Стојче, Кумодрашка 392
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
14) члан: Татјана Ковачевић-Дољунчевић, Милан, Паунова 57
- заменик: Маја Мирчић, Зоран, Војводе Степе 415р
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
15) члан: Саша Васић, Србислав, Кукурузова 5
- заменик: Александра Бјелан, Стеван, Кумодрашка 316
3
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
16) члан: Слободанка Антић, Стеван, Београд, Војводе Степе 403 Л
- заменик: Марија Николић, Горан, Београд, Црноборска 13
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 86, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ БЕОГРАД, КУМОДРАШКА 263
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 86, у градској општини ВОЖДОВАЦ, и то:
1) члан: Татјана Ковачевић-Дољунчевић, Милан, Паунова 57
- заменик: Гордана Полумирац, Вера, Паунова 77
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Љубинка Јанковић, Ненад, Кумодрашка 392
- заменик: Горјана Радоман Ковачевић, Милан, Видиковачки венац 12/2
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Марко Јањевић, Ненад, Нова 1 6а
- заменик: Тања Селић, Зоран, Војводе Степе 399 н
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Ђорђе Драгаш, Миомир, Јована Бијелића 17
- заменик: Стеван Мирковић, Зоран, Браће Јерковић 94
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Данијела Костадиновић, Радосав, Ружа 17
- заменик: Госпава Пуцар, Милан, Војводе Степе 550 A
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Иван Живановић, Милован, Јована Ђаје 15
- заменик: Вaња Јеличић, Војин, Вука Караџића 101в/21
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
0
7) члан: Саша Зарић, Томислав, Браће Јерковић 161
- заменик: Гордана Поткоњак, Милутин, Гуњак 12А
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
0
8) члан: Михаило Динић, Радомир, Београд Вождовац Јована Бијелића 18
- заменик: Драган Лопушина, Вукашин, Звездара, Веселина Чајкановића 15 Г
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Бранко Ковачевић, Вајо, Кумодрашка 300/5
- заменик: Снежана Цветановић, Ђорђе, Кумодрашка 392
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Бранислав Митровић, Љубивоје, Вождовац, Павла Лабата 91
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Владимир Новићевић, Бранислав, Војводе Степе 399м
- заменик: Јелена Јеринић, Ненад, Војводе Степе бр.415ђ
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
12) члан: Нина Грба, Милан, Војводе Степе 415 Д
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
13) члан: Слободан Бабовић, , Војводе Степе 405д
- заменик: Љубица Шапоња, Жељко, Цветна 16
као представници подносиоца Изборне листе: ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ
ПОКРЕТ - БРАНКО ДРАГАШ
0
14) члан: Никола Момировић, Владимир, Београд,Војводе Степе 407ж
- заменик: Милан Планић, Радич, Стара 1/а
као представници подносиоца Изборне листе: ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ - 1389 МИША ВАЦИЋ
0
15) члан: Славица Перић, Благоје, Војводе Степе 413 В, Београд
- заменик: Љиљана Марковић, Јован, Београд, Др Миме Бошковића 34а
3
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
0
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВРАЧАР
МУЗИЧКА ШКОЛА "МОКРАЊАЦ", КРУНСКА /ПРОЛ. БРИГАДА/ 8
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 1, у градској општини ВРАЧАР, и то:
1) члан: Миодраг Јанићијевић, Драгољуб, Беогад, Максима Горког 4
- заменик: Слободан Чивовић, Јеврем, Беогад, Церска 131
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Зорица Ћирић, Милорад, Београд, Краља Милана 13
- заменик: Љубица Крсмановић, Срећко, Земун, Акробате Алексића 1
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Сергеј Церовић, Јелица, Бгд, Веспучијева 12
- заменик: Јасна Пашић, Петар, Бгд, Алексе Ненадовића 28
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Ниолета Крстић, Еко, Београд, Краља Милана 17
- заменик: Невена Манојловић, Милован, Београд, Недељка Гвозденовића 44
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Алекса Голубовић, Горан, Земун, Гоце Делчева 2
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Зоран Ђокић, Јован, Бгд. Борислава Пекића 11
- заменик: Милан Лукић, Сима, Н.Београд Нехруова 174
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Никола Брачков, Милорад, Београд, Јованке Радаковић 80 Д
- заменик: Милош Крагуљац, Драган, Београд, Јадранска 1
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
8) члан: Милица Матић, Борислав, Крунска 12, Београд
- заменик: Ивана Шукало Миљковић, Зоран, Косте Абрашевића 8, Београд
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
9) члан: Славиша Радовановић, Јелица, Београд, Мачванска 9
- заменик: Уна Мартиновић, Слободан, Београд, Чика Љубина 7
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Татјана Веселиновић, Славко, Бгд. Булевар краља Александра 539
- заменик: Небојша Булић, Слободан, Бгд. Генерала Арачића 21
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Душан Стојковић, Димитрије, Беогад, Бул. краља Александра 496
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
12) члан: Милош Петровић, Ненад, Млатишумина 1, Београд
- заменик: Стефан Вукајловић, Желимир, Дубљанска 68, Београд
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
13) члан: Милица Марковић, Небојша, Београд, Синђелићева 7а
- заменик: Милош Стојановић, Мирослав, Београд, Војводе Шупљикца 24а
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
14) члан: Сенад Бешири, Мусидин, Београд, Крунска 8
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
15) члан: Катарина Бајкић, Зоран, Смедеревска Паланка, Првомајска 64
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
16) члан: Слободан Церовић, Богдан, Београд, Веспучијева 12
3
- заменик: Радмила Алексић, Станоје, Обреновац, Четири 16А
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - Драган
Цветковић
.
17) члан: Срђан Марковић, Драган, Београд, Мутапова 41
- заменик: Саша Букуров, Чедомир, Беогад, Проте Матеје 42
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
.
18) члан: Mилена Величковић, Никола, Косово Поље, Косовских јунака 112
- заменик: Јелена Жикић, Раде, Лазаревац, Николе Вујачића 26
као представници подносиоца Изборне листе: Патриотизам у парламент-1389-Миша
Вацић
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВРАЧАР
МУЗИЧКА ШКОЛА "МОКРАЊАЦ", КРУНСКА /ПРОЛ. БРИГАДА/ 8
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 2, у градској општини ВРАЧАР, и то:
1) члан: Јелена Ристић, Зоран, Београд, Пеђе Милосављевића 36
- заменик: Невена Микић, Милан, Беогад, Ивана Ђаје 19
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Данило Савовић, Миодраг, Београд, Смиљанићева 23
- заменик: Павле Николић, Михајло, Београд, Ресавска 9 б
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Владимир Церовић, Слободан, Бгд, Веспучијева 12
- заменик: Миа Радоњић, Марина, Бгд, Борска 13
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Драгутин Родић, Ратко, Београд, Љубе Вучковића 20
- заменик: Сандра Решковић, Никола, Београд, Антифашистичке борбе 47
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Гордана Ђурашковић, Радмила, Беогад, Максима Горког 5
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Драгица Јовић, Милан, Београд Првог Маја 2
- заменик: Алекса Рајковић, Гордана, Београд Кичевска 30
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Милан Брачков, Милорад, Београд, Панчићева 16/2
- заменик: Иван Главаш, Гордана, Београд, Рисанска 1
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
8) члан: Петар Матић, Борислав, Крунска 12, Београд
- заменик: Зоран Николић, Драган, Ресавска 33а, Београд
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
9) члан: Филип Јанковић, Љубиша, Београд, Олге Алкалај 7
- заменик: Ведран Димкић, Ивица, Београд, Стевана Дукића 19
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Мартина Лазић, Радислав, Бгд. Ресавска 4
- заменик: Нела Петронијевић, Станко, Бгд. Кнеза Милоша 15
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Данијел Ачански, Тихомир, Беогад, Данице Марковић 9
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
12) члан: Милена Петровић, Бранислав, Млатишумина 1, Београд
- заменик: Софија Иконић, Илија, Светозара Марковића 12, Београд
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
13) члан: Марија Марковић, Евгенија, Београд, Синђелићева 7а
- заменик: Маја Новаковић, Снежана, Београд, Добрачина 37
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
14) члан: Анђела Бајкић, Зоран, Београд, Николе Тесле 40
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
15) члан: Марија Максимовић, Ненад, Београд, Брацана Брацановића 15а
- заменик: Зорица Смиљковић, Софија, Београд, Војводе Влаховића 39ц
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - Драган
Цветковић
.
3
16) члан: Драгана Лежајић, Драган, Беогад, Војводе Степе 403Н
- заменик: Ђорђина Савићевић, Сава, Беогад, Крунска 6
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
.
17) члан: Александар Дујовић, Жарко, Београд, Уздинска 19
- заменик: Владислава Грубачић, Драгољуб, Београд, Жичка 8
као представници подносиоца Изборне листе: Патриотизам у парламент-1389-Миша
Вацић
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 3, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВРАЧАР
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ, РЕСАВСКА /Г. ЖДАНОВА / 15
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 3, у градској општини ВРАЧАР, и то:
1) члан: Цвета Маринковић, Станиша, Београд, Жичка 25
- заменик: Ненад Тофиловски, Небојша, Београд, Станоја Стефановића 21
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Ђорђе Филиповић, Миланка, Београд, Његошева 8
- заменик: Соња Радовановић, Александар, Београд, Милана Закића 10
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Ђурђа Радаковић, Дане, Београд Булевар Краља Александра 74
- заменик: Тања Кољанчић, Спасоје, Бгд, Црвених Храстова 9
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Ведрана Манојловић, Милован, Крагујевац, Београдска 27
- заменик: Емилија Трајковић, Олга, Београд, Милоша Савковића 19
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Ђурђа Ђурашковић, Гордан, Београд, Максима Горког 5
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Милан Самарџић, Душан, Бгд.Симе Игуманова 22
- заменик: Иван Бенишек, Јован, Бгд.Веле Нигринове 2
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Роберт Ловрић, Ђуро, Београд, Кронштатска 4
- заменик: Лидија Стојановић, Добрић, Београд Нехруова 66
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
8) члан: Тијана Матић, Борислав, Крунска 12, Београд
- заменик: Маријана Милованов, Жива, Краља Милана 13, Београд
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
9) члан: Вања Лесковац, Славко, Београд, Владислава Бајчетића 15
- заменик: Саво Мартиновић, Слободан, Београд, Чика Љубина 7
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Владан Николић, Мирко, Бгд. Булевар краља Александра 92/7
- заменик: Жељко Видаковић, Лазар, Бгд. Браће Нинковића 66
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Вера Ачански Добријевић, Никола, Беогад, Данице Марковић 9
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
12) члан: Сања Мркобрада, Зора, Корнелија Станковића 10, Београд
- заменик: Александар Рашковић, Милан, Ламартинова 11, Београд
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
13) члан: Дина Стаменковић, Душан, Београд, Добрачина 37
- заменик: Драгана Салатић, Милорад, Београд, Јурија Гагарина 133
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
14) члан: Андре Бојић, Чедомир, Београд, Симе Игуманова 2
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
15) члан: Сања Смиљковић, Алекандар, Београд, Љубе Вучковића 26
- заменик: Ана Фориш, Иван, Београд, Дубљанска 55
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - Драган
Цветковић
.
3
16) члан: Анита Бјелаковић, Периша, Београд, Светозара Марковића 10
- заменик: Елизабета Крстић, Живојин, Београд, Светозара Марковића 10
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
.
17) члан: Горан Урошевић, Зоран, Београд, Дуговачка 15
- заменик: Соња Ђурковић, Добросав, Београд, Краљице Марије 17
као представници подносиоца Изборне листе: Патриотизам у парламент-1389-Миша
Вацић
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 4, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВРАЧАР
III БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА, ЊЕГОШЕВА 15
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 4, у градској општини ВРАЧАР, и то:
1) члан: Ненад Бојковић, Светислав, Београд, Грчића Миленка 3
- заменик: Александра Симић, Обрад, Београд, Марка Челебоновића 35
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Александар Тодороски, Љуба, Београд, Десанке Максимовић 4
- заменик: Радмила Јосифов, Срето, Београд, Крунска 24
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Марко Милев, Младен, Бгд, Радоја Домановића 14
- заменик: Нинослав Савић, Живко, Бгд, Миријевски Венац 24
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Душанка Мрваљевић, Тодор, Београд, Светозара Марковића 11
- заменик: Биљана Ћулафић, Драгомир, Београд, Краља Милутина 7
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Богдан Вујовић, Милан, Београд, Металска 31
- заменик: Иван Јелић, Тихомир, Београд, Ресавска 27
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
2
0
6) члан: Миленија Миловановић, Радосав, Бгд.Бул. ослобођења 23
- заменик: Љубиша Јелић, Драган, Београд.Кнегиње Зорке 11
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Сандра Худак, Звонимир, Београд Видска 27
- заменик: Игор Дробњаковић, Жељко, Београд, Ресавска 19
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
8) члан: Гроздана Младеновић, Миодраг, Мишарска 4а, Београд
- заменик: Горан Ристић, Бранко, Мишарска 43ђ, Винча
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
9) члан: Марија Тепавац, Даница, Београд, Косте Нађа 32
- заменик: Јасмина Стевановић, Љубомир, Београд, Косте Нађа 32
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Ивана Бајовић, Слободан, Бгд. Репишка 58
- заменик: Бранка Стефановић, Вукосав, Бгд. Хусинских рудара 6
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Ана Стојковић, Душан, Београд, Бул. краља Александра 496
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
12) члан: Игор Антанасковић, Стојан, Далматинска 109, Београд
- заменик: Милан Милошевић, Зоран, Господара Вучића 79, Београд
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
13) члан: Катарина Гачић, Бранка, Београд, Студентска 10
- заменик: Марија Синђелић, Велимир, Беогад, Сланачки пут 97
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
14) члан: Елвир Љаљућ, Хајро, Београд, Соколска 14
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
15) члан: Данило Вујаклија, Стеван, Београд, Омладинска 8
- заменик: Слободанка Митић, Дуишан, Београд, Смиљанићева 38
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - Драган
Цветковић
3
.
16) члан: Андрија Балинт Лаличић, Зорана, Београд, Краља Милана 31
- заменик: Божидар Кнежевић, Коста, Београд, Војислава Илића 14
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
.
17) члан: Нада Боричић, Илија , Београд, Вјекослава Ковача 8
- заменик: Марко Алексић, Драган, Нови Београд, Нехруова 122
као представници подносиоца Изборне листе: Патриотизам у парламент-1389-Миша
Вацић
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 5, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВРАЧАР
III БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА, ЊЕГОШЕВА 15
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 5, у градској општини ВРАЧАР, и то:
1) члан: Драгослав Илић, Радиша, Беогад, Светозара Марковића 7
- заменик: Катарина Ранчић, Илија, Београд, Светозара Маркоивћа 27
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Роса Вучетић, Драгомир, Београд, Краља Милана 33
- заменик: Бојана Јајчанин, Боривоје, Београд, Крунска 46а
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Тијана Милев, Младен, Бгд, Радоја Домановића 14
- заменик: Борис Ковачевић, Предраг, Бгд, Мачванска 19
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Бернарда Декић, Јелена, Београд, Кнегиње Зорке 94
- заменик: Јелена Јовановић, Милан, Београд, Кнегиње Зорке 94
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Горан Стаменковић, Слободан, Беогад,Вукице Митровић 14
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Жељко Родић, Мирко, Београд Бистричка 19
- заменик: Звездана Радовановић, Љубиша, Београд Веселина Чајкановића 8
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Радисав Јовановић, Гојко, Београд, Краља Милутина 10
- заменик: Нада Костић, Драго, Београд, Краља Милутина 11
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
8) члан: Дејан Ђорђевић, Мирјана, Бирчанинова 34, Београд
- заменик: Бранко Драговић, Мираш, Његошева 3, Београд
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
9) члан: Душан Смиљанић, Ђорђе, Београд, Стругарска 7
- заменик: Филип Михаилов, Сава, Београд, 10 авијатичара 1
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Наташа Илић, Бранко, Бгд. Др Ивана Рибара 180/7
- заменик: Богдан Латиновић, Борислав, Бгд. Саше Филиповића 11/3
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Биљана Стојић, Ранко, Нови Бановци, Стара Пазова, Сремска 22
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
12) члан: Милица Живковић, Радосав, Ђорђа Вајферта 16, Београд
- заменик: Роберт Куртић, Алиса, Генерала Хорватовића 20, Београд
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
13) члан: Јелена Брашанац, Мирјана, Београд, Краља Милутина 31
- заменик: Јован Панић, Србољуб, Београд, Смиљанићева 6
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
14) члан: Александар Коларевић, Верица, Београд, Краља Милутина 23
- заменик: Милан Савић, Нада, Београд, Војводе Влаховића 50 и
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
15) члан: Бојан Стојановић, Дејан, Београд, Лазаревачки друм 2
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
3
16) члан: Биљана Живановић, Милош, Београд, Мутапова 30а
- заменик: Соња Вуксановић, Радомир, Београд, Сретена Младеновића Мике 23
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - Драган
Цветковић
.
17) члан: Снежана Ђурковић, Јосип, Беогад, Милешевска 35
- заменик: Ненад Јовановић, Предраг, Београд, Борислава Пекића 7
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
.
18) члан: Јована Ракиџић, Бранко, Београд, Бранка Цветковића 18
- заменик: Јована Марић, Горан, Нови Београд, Јурија Гагарина 167
као представници подносиоца Изборне листе: Патриотизам у парламент-1389-Миша
Вацић
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 6, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВРАЧАР
III БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА, ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ /Ђ. СAЛАЈА/ 8
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 6, у градској општини ВРАЧАР, и то:
1) члан: Никола Ранчић, Лазар, Београд, Светозара Марковића 27
- заменик: Александра Теофиловић, Александар, Београд, Крунска 81
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Дејан Јајчанин, Боривоје, Београд, Крунска 46а
- заменик: Нада Танасић, Ђорђе, Београд, Светозара Марковића 27
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Дејан Милановић , Радисав, Београд Пиве Караматијевића 18
- заменик: Виолета Радосављевић, Миодраг, Бгд. Кајмакчаланска 18
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Дуња Манојловић, Милован, Крагујевац, Београдска 27
- заменик: Анђела Гајић, Драган, Александровац, Јаше Петровића 18
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Снежана Самарџић, Хранислав, Бгд. Симе Игуманова 22
- заменик: Илија Боснић, Перо, Београд Милешевска 48
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
2
.
6) члан: Љубица Јовић, Војислав, Београд, Десанке Максимовић 4
- заменик: Љиљана Новаковић, Живорад, Беогад, Кумановска 12
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
7) члан: Милован Даговић, Миљко, Мишарска 1, Београд
- заменик: Зоран Драгићевић, Георгије, Хумска 6, Београд
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
8) члан: Лука Живковић, Горан, Београд, Геце Кона 7а
- заменик: Александар Фејзуловски, Љубомир, Београд, Битке на Неретви 3
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
9) члан: Стефан Крстић, Тихомир, Бгд. Трајка Јарковића 4/2
- заменик: Симон Младеновић, Маја, Бгд. Париске комуне 61
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
10) члан: Иван Влајић, Боривоје, Београд, Миле Јевтовића 7
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
11) члан: Мирјана Живковић, Миле, Молерова 34, Београд
- заменик: Мирко Шајиновић, Дејан, Генерала Хорватовића 23, Београд
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
12) члан: Адам Домановић, Милић, Београд, Стојана Протића 34
- заменик: Бојана Левајац, Алексије, Краљево, Злена гора 11
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
13) члан: Марија Коматина, Милоје, Београд, Дрварске чесме 5
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
14) члан: Татјана Кршић, Никола, Београд, Београдска 43
- заменик: Владета Влах, Стјепан, Београд, Сање Живановић 3
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - Драган
Цветковић
.
15) члан: Ђорђе Урошевић, Драган, Београд, Алексе Ненадовића 27
- заменик: Марија Даутовић, Митрофан, Београд, Коче Капетана 16
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
3
.
16) члан: Невен Васић, Бошко, Београд, Коперникова 7
- заменик: Наташа Ерчић, Радош, Београд, Цвијићева 82
као представници подносиоца Изборне листе: Патриотизам у парламент-1389-Миша
Вацић
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 7, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВРАЧАР
III БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА, ЊЕГОШЕВА 15
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 7, у градској општини ВРАЧАР, и то:
1) члан: Јован Ђурић , Миодраг, Београд, Какањска 8
- заменик: Марија Николић, Златан, Беогад,Ђорђа Вајферта 31
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Славица Драгићевић, Стеван, Београд, Десанке Максимовић 17
- заменик: Ивана Бранковић, Милан, Београд, Козарачка 17
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Милош Јовановић, Зоран, Бгд. Интерн.бригада 19
- заменик: Нађа Ђурбабић, Миомир, Бгд. Здравка Пчелара 12
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Немања Дорић, Радослав, Београд, Крунска 24
- заменик: Марко Вукадиновић, Драган, Београд, Горничевска 6
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Ирена Ђуповац, Љиљана, Београд, Крунска 50
- заменик: Катарина Здравковић, Новица, Београд, Крунска 56
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
2
0
6) члан: Данијела Миловановић, Миленија, Београд Сестара Букумировић 148
- заменик: Душица Петковић, Миленко, Београд Љубомира Ивановића 6
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Милица Новаковић, Градимир, Београд, Булевар ослобођења 283
- заменик: Драгана Стевановић, Драгован, Београд, Проте Матеје 33
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
8) члан: Бранислав Стамески, Добривој, Његошева 6а, Београд
- заменик: Снежана Петковић, Љубица, Десанке Максимовић 2, Београд
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
9) члан: Зоран Јовановић, Живојин, Београд, Средачка 8
- заменик: Јерина Ђорђевић, Ангел, Београд, Војводе Сепе177
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Милица Латиновић, Борислав, Бгд. Саше Филиповића 11/3
- заменик: Зорица Пејовић, Драгољуб, Бгд. Сајмиште 4
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Александра Тешић, Андрија, Београд, Видиковачки венац 12 а
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
12) члан: Мирјана Миладиновић, Радован, Браће Јерковић 207, Београд
- заменик: Ивана Петровић, Илија, Гласиначка 10, Београд
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
13) члан: Јелена Ђорђевић, Слободан, Београд, Осијечка 32
- заменик: Един Љајић, Хајро, Београд, Соколска 14
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
14) члан: Гордана Брадић, Драгиша, Ивањица, Јаворска 105
као представници подносиоца Изборне листе: ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО
ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
.
15) члан: Александра Лекић, Љубиша, Беогад, Јунска 10
- заменик: Владимир Баић, Жарко, Београд, Вјекослава Ковача 10
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - Драган
Цветковић
3
.
16) члан: Милош Деспотовић, Александар, Београд, Виловског 4
- заменик: Марко Тасић, Иван, Београд, Крунска 6
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
.
17) члан: Лујза Стаматовић, Чедомир, Београд, Борислава Пекића 3
- заменик: Татјана Цветковић, Перо, Нови Београд, др.Ивана Рибаран 44
као представници подносиоца Изборне листе: Патриотизам у парламент-1389-Миша
Вацић
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 10. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ,
ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 8, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВРАЧАР
III БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА, ЊЕГОШЕВА 15
1. Именују се чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном
саставу, за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
и избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године,
за бирачко место број 8, у градској општини ВРАЧАР, и то:
1) члан: Марко Трајковић, Синиша, Београд,Патријарха Гаврила 9
- заменик: Никола Антоковић, Драгољуб, Стари сланкамен, Др Боривоја Гњатића 39
као представници подносиоца Изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У
КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
.
2) члан: Милена Гајић, Милован, Београд, Проте Матеје 30
- заменик: Данка Миловановић, Живорад, Београд, Десанке Максимовић 8
као представници подносиоца Изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС)"
.
3) члан: Стефан Смиљанић Николић, Драго, Бгд. Хаџи Мелентијева 70
- заменик: Марија Потић, Ненад, Гроцка Булевар револуције 228
као представници подносиоца Изборне листе: Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
.
4) члан: Милица Јанковић, Драгољуб, Беогад, Београдска 12
- заменик: Милош Аранђеловић, Павле, Београд, Ресавска 57
као представници подносиоца Изборне листе: ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС,
СДУ
.
5) члан: Милан Ећимовић, Милорад, Београд, Крунска 50
као представници подносиоца Изборне листе: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор
0
2
6) члан: Олгица Рајевић, Драгослав, Београд Десанке Максимовић 6
- заменик: Рада Савић, Милорад, Београд Војводе Бране 31
као представници подносиоца Изборне листе: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
.
7) члан: Немања Поповић, Дејан, Београд, Нехруова 64
- заменик: Живка Вукоје, Слободан, Београд, Београдска 31
као представници подносиоца Изборне листе: УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
МЛАЂАН ДИНКИЋ
.
8) члан: Лазар Милетић, Предраг, Проте Матеје 27, Београд
- заменик: Милош Хинић, Младен, Његошева 28а, Београд
као представници подносиоца Изборне листе: СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА
ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ
.
9) члан: Петар Бејин, Славица, Београд, Медаковићева 81
- заменик: Ненад Кнежевић, Милисав, Капетана Милоша Жунића 6
као представници подносиоца Изборне листе: ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ
.
10) члан: Снежана Спасић, Светислав, Бгд. 16. октобра 9
- заменик: Лазар Пејановић, Славко, Бгд. Мирче Ацева 27
као представници подносиоца Изборне листе: БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за
Војводину, Демократска левица Рома
.
11) члан: Александар Хаџи Бошковић, Петар, Београд Његошева 67
као представници подносиоца Изборне листе: ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ
ЉУДЕ
0
12) члан: Тијана Вуксановић, Љиљана, Београд, Сердар Јанка Вукотића 32
као представници подносиоца Изборне листе: ЛИСТА НАЦИОНАЛИХ ЗАЈЕДНИЦА –
БДЗ – МПСЗ – ДЗХ – МРМ – МЕП – ЕМИР ЕЛФИЋ
.
13) члан: Татјана Стошић, Драгана, Коче Капетана 51, Београд
- заменик: Биљана Мијушковић, Момир, Матице српске 65, Београд
као представници подносиоца Изборне листе: ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
.
14) члан: Анка Милановић, Јосип, Београд, Приморска 27
- заменик: Милош Петковић, Радован, Београд, Витеза Карађорђеве звезде 45
као представници подносиоца Изборне листе: „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА
И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“
.
15) члан: Олга Недељковић, Драган, Београд, Алексе Ненадовића 29 а
- заменик: Наталија Говедаровић, Миленија, Београд, Алексе Ненадовића 32
као представници подносиоца Изборне листе: „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР
БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“
.
3
16) члан: Александра Тодоровић, Зоран, Београд, Голсвордијева 30
- заменик: Драгана Петронијевић, Влада, Београд, Војислава Илића 125
као представници подносиоца Изборне листе: СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - Драган
Цветковић
.
17) члан: Иван Богдановић, Љубиша, Београ, Његошева 19А
- заменик: Борјан Игумановић, Добрила, Беогад, Његошева 21
као представници подносиоца Изборне листе: НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ
ОДГОВОРА
.
18) члан: Јелена Бућан -Гогић, Драгослав, Нови Београд, Омладинских Бригада
- заменик: Миленко Јевтић, Петар, Београд, Браће Срнића 1
као представници подносиоца Изборне листе: Патриотизам у парламент-1389-Миша
Вацић
.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
02 Број: 013-433/14
У Београду, 10. марта 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Дејан Ђурђевић
На основу члана 36. став 1. и члана 39. став 2. Закона о избору народних
посланика («Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04,
85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) и чл. 12.
и 15. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 16. март 2014. године («Службени гласник РС”, број 12/14),
Републичка изборна комисија, на седни