1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
Андреа Тешић
Марија Урошевић
Драгана Петровић
Марија Ристић
Бојан Јанковић
Ђорђе Петровић
Душан Раденковић
Стефан Јовановић
Милош Стевановић
Себастиан Ловрић
Митар Бојковић
Ђорђе Симић
Жарко Јакшић
Ана Марјановић
Татјана Стаменковић
Јелена Јовановић
Нађа Динић
Милица Џолић
Петар Вацић
Јелена Живковић
Лазар Тасић
I vezba
17.11.
24.11
I-1
5
I-2
5
II-3
2
I-4
4
I-5
5
II-6
3
I-7
5
II/8
5
I-9
3
I-10
0
II-11
0
II-12
5
/
0
/
0
II-15
2
/
0
/
0
/
0
/
0
II-20
5
II-21
5
II vezba
I-1
I-2
II-3
I-4
I-5
II-6
I-7
II/8
I-9
I-10
II-11
II-12
/
/
II-15
/
/
/
/
II-16
II-17
III vezba
5
5
3
5
5
0
3
5
1
0
0
5
0
5
5
I-1
I-2
II-3
I-4
I-5
II-6
I-7
II/8
I-9
I-10
II-11
II-12
/
/
II-15
/
/
/
/
II-16
II-17
5
5
3
5
5
3
5
5
3
0
0
5
0
5
5
IV vezba
12.01.
I-1
I-2
II-3
I-4
I-5
II-6
I-7
II/8
I-9
I-10
II-11
II-12
/
/
II-15
/
/
/
/
II-16
II-17
V vezba
5
5
5
5
0
0
0
1
0
0
5
0
0
0
ukupno
20
20
8
19
20
6
13
15
8
0
0
20
0
0
2
0
0
0
0
15
15
Download

ukupno 17.11. 24.11 12.01. 1 2096 Андреа Тешић I-1 5 I-1 5 I