Univerzitet u ….
Fakultet………..
Odsjek…………
POLITEISTIČKE I MONOTEISTIČKE RELIGIJE
-DIPLOMSKI RAD-
Mentor:
Student:
Mjesto, 2011.
Diplomski rad
„Politeističke i monoteističke religije“
SADRŽAJ
SADRŽAJ
SAŽETAK
1. UVOD………………………………………………………………………………..4
1.1. Definicija i teorije religije……………………………………………………….4
1.2. Istorija religije…………………………………………………………………...5
1.3. Društvene funkcije religije………………………………………………………6
1.4. Podjela religije…………………………………………………………………..7
2. POLITEISTIČKE RELIGIJE………………………………………………………..8
2.1. Hinduizam……………………………………………………………………….9
2.1.1. Osnovna obilježja hinduizma……………………………………………..9
2.1.2. Hinduističke svete knjige………………………………………………...11
2.1.3. Kaste……………………………………………………………………..12
2.1.4. Hinduistička božanstva…………………………………………………..13
2.1.5. Rasprostranjenost………………………………………………………...15
2.2. Budizam………………………………………………………………………...15
2.2.1. Garane budizma………………………………………………………….17
2.2.2. Buda……………………………………………………………………..18
2.2.3. Širenje budizma………………………………………………………….20
2.3. Konfučijanizam…………………………………………………………………21
2.4. Taoizam………………………………………………………………………...22
3. MONOTEISTIČKE RELIGIJE…………………………………………………….24
3.1. Hrišćanstvo……………………………………………………………………..25
3.1.1. Istorija hrišćanstva……………………………………………………….26
3.1.2. Isus Hrist…………………………………………………………………27
3.1.3. Biblija-sveta knjiga………………………………………………………28
3.1.4. Crkve…………………………………………………………………….29
3.1.5. Rasprostranjenost hrišćanstva…………………………………………...32
3.2. Jevrejstvo………………………………………………………………………33
3.2.1. Istorija i razvoj jevrejstva………………………………………………..34
3.2.2. Mojsije…………………………………………………………………...35
3.2.3. Svete knjige jevrejske religije…………………………………………...35
3.2.4. Jevrejski praznici………………………………………………………...37
3.2.5. Rasprostranjenost………………………………………………………..39
3.3. Islam…………………………………………………………………………...39
3.3.1. Istorija islama……………………………………………………………42
3.3.2. Podjela islama…………………………………………………………...42
3.3.3. Muhamed………………………………………………………………..43
3.3.4. Kuran……………………………………………………………………44
3.3.5. Džamija………………………………………………………………….44
3.3.6. Praznici………………………………………………………………….46
3.3.7. Rasprostranjenost………………………………………………………..47
4. ZAKLJUČAK………………………………………………………………………48
5. LITERATURA……………………………………………………………………..50
2
Diplomski rad
„Politeističke i monoteističke religije“
-------- CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU --------
http://www.maturskiradovi.net/eshop/
POGLEDAJTE VIDEO UPUTSTVO SA TE STRANICE I PORUČITE RAD
PUTEM ESHOPA , REGISTRACIJA JE OBAVEZNA.
MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:
[email protected]
3
Download

Politeističke i monoteističke religije