SADRŽAJ
UVOD
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1. KARAKTERISTIKE DEČIJEG UČENJA
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2. ŠTA DECA MOGU IZ MATEMATIKE
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.1. POJAM SKUPA KOD DETETA
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.2. POJAM BROJA U PREDŠKOLSKOM UZRASTU
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.3. POJAM GEOMETRIJSKIH OBLIKA KOD DECE
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.4. POJAM MERA I MERENJA KOD DECE
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.5. PROSTOR I PROSTORNI ODNOSI KOD DECE
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3. IGRA
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.1. TEORIJE IGRE
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.2. VASPITNO-OBRAZOVNE VREDNOSTI DEČJE IGRE
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4. KULTIVISANJE DEČJE IGRE I DRUGIH AKTIVNOSTI PROGRAMSKIM
SADRŽAJIMA IZ OBLASTI RAZVIJANJA POČETNIH MATEMATIČKIH POJMOVA
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.1. IGRA KAO IZVOR SAZNANJA PROSTORNIH ODNOSA
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.2. IGRA KAO IZVOR SAZNANJA VREMENSKIH ODNOSA
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.3. IGRA KAO IZVOR SAZNANJA O SKUPOVIMA KONKRETNIH PREDMETA ERROR! BOOKMARK
NOT DEFINED.
4.4. IGRA KAO IZVOR SAZNANJA O BROJEVIMA
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.5. IGRA KAO IZVOR SAZNANJA GEOMETRIJSKIH OBLIKA
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.6. MERENJE U IGRI DECE
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5. ZNAČAJ IGRE ZA RAZVOJ POČETNIH MATEMATIČKIH POJMOVA
BOOKMARK NOT DEFINED.
5.1. IZBOR IGRE
ERROR!
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
6. IGRA KAO METOD U UČENJU PREDŠKOLSKOG DETETA ERROR! BOOKMARK
1
NOT DEFINED.
7. KLASIFIKACIJA IGARA
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
8. IGROM DO MATEMATIKE
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
8.1. PRIMERI IGARA ZA RAZVIJANJE MATEMATIČKIH POJMOVA
DEFINED.
ERROR! BOOKMARK NOT
9. ULOGA VASPITAČA
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PRAKTIČNA ISTRAŽIVANJA U VRTIĆU
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PRVA AKTIVNOST
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
DRUGA AKTIVNOST
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
TREĆA AKTIVNOST
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ZAKLJUČAK
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
LITERATURA
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PRILOZI
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2
-------- CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU --------
http://www.maturskiradovi.net/eshop/
POGLEDAJTE VIDEO UPUTSTVO SA TE STRANICE I PORUČITE RAD
PUTEM ESHOPA , REGISTRACIJA JE OBAVEZNA.
MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:
[email protected]
3
Download

Značaj igre za razvoj matematičkih pojmova kod dece