SPISAK IZDATIH PUBLIKACIJA 1961. god. do maja 2013. god.
NAZIV
AUTOR
GOD
KOM
1.
GODIŠNJA ZAŠTITA INDUSTRIJSKE OPREME I
TEHNIČKIH MATERIJALA 59-60
BEOGRAD
61
2.
DEZINFEKCIJA VODE ZA PIĆE - Aparati i uređaji za
dezinfekciju njihova primena i održavanje
Zbornik Radova - Beograd
20-23. 6.
62
3.
OTPADNE VODE I ZAŠTITA VODA OD ZAGAĐIVANJA
Zbornik Radova - Beograd
7-10.12.
64
4.
VODOSNABDEVANJE GRADSKIH NASELJA I
INDUSTRIJE SRBIJE
Zbornik Radova - Građ.
Fakulteta
71
5.
OTPADNE VODE - četvrto savetovanje
Zbornik Radova - Beograd
73
6.
KATODNA ZAŠTITA
Dušan Stamenković dipl.ing.
74
4
7.
EAKUACIJA I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
NASELJA I INDUSTRIJE
Zbornik Radova - Stubičke
Toplice 24-26. 4.
74
2
8.
FLUORISANJE VODE ZA PIĆE
Zbornik Radova - BEOGRAD
74
1
9.
VODA I NARODNA ODBRANA SNABDEVANJE
VODOM U RATU I DRUGIM VANREDNIM
PRILIKAMA
BEOGRAD - JUN
74
4
10.
VODA I NARODNA ODBRANA SNABDEVANJE
VODOM U RATU I DRUGIM VANREDNIM
PRILIKAMA - II KNJIGA
BEOGRAD - JUN
74
4+1
11.
EAKUACIJA I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
NASELJA I INDUSTRIJE
ZBORNIK RADOVA - 74
75
2
12.
AUTOMATIZACIJA U GRADSKIM I INDUSTRIJSKIM
VODOVODIMA
Zbornik Radova - Beograd
75
2
13.
EAKUACIJA I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
NASELJA I INDUSTRIJE
Zbornik Radova - Karlovac
23-25. 4.
75
6
14.
KULE ZA HLAĐENJE VODE
Dr. Vojislav Alić
75
1
15.
AUTOMATIZACIJA U GRADSKIM I INDUSTRIJSKIM
VODOVODIMA
Zbornik Radova - Beograd
75
6
16.
SANITARNI USLOVI SNABDEVANJA VODOM I
UKLANJANJE OTPADNIH MATERIJA
Dr. Dragoljub Vučić
75
4
17.
SISTEMI TEHNOLOGIJA PRIPREME RASHLADNIH
VODA U INDUSTRIJI
ZBORNIK RADOVA
76
1
18.
KOROZIJA I ZAŠTITA VODOVODNIH I DRUGIH
DISTRIBUTIVNIH SISTEMA
BEOGRAD
76
1
19.
SNABDEVANJE I OSTALA KOMUNALNA INFRA
STRUKTURA I NJIHOVA MESTA U PROSTORNIM
PLANOVIMA
Zbornik Referata - Beograd
76
4
20.
AUTOMATIZACIJA U GRADSKIM I INDUSTRIJSKIM
VODOVODIMA
Zbornik Radova - Portorož
20-22. 10.
76
4
21.
EAKUACIJA I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
NASELJA I INDUSTRIJE
Zbornik Radova - Novi Sad
5-7. 5.
76
5
22.
TEHNOLOGIJA PRIPREMA VODE ZA PICE U RATU I
DRUGIM VANREDNIM USLOVIMA
PRIRUČNIK
76
1
23.
NOVE METODE MIKROBIOLOCKIH PREGLEDA VODE
PREMA PREPORUKAMA SVETSKE ZDRAVSTVENE
ORG.
Dr. Bosa Mirković -Brus
77
1
24.
EAKUACIJA I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
NASELJA I INDUSTRIJE
ZBORNIK RADOVA
77
7
25.
PREČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA
Zbornik Referata - Portorož
7-9.12.
77
2
26.
HIGIJENA I TEHNOLOGIJA VODE ZA PIĆE
GRUPA AUTORA
78
3
27.
FIZIČKO TEHNIČKO OBEZBEĐENJE OBJEKATA I
PODRUŠTAVLJANJE SISTEMA BEZBEDNOSTI U "VIK"
Zbornik Radova - Portorož
13-15. 4.
78
8
28.
RECIKLACIONI SISTEMI I KONDICIONIRANJE
RASHLADNE VODE U INDUSTRIJI
Zbornik Referata - Portorož
8-11. 5.
78
3
29.
AUTOMATIZACIJA U GRADSKIM IINDUSTRIJSKIM
VODOVODIMA i Postrojenja za prečišćavanje
otpadnih voda
Zbornik Radova - Portorož
6-8.12.
78
3
30.
EAKUACIJA I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
NASELJA I INDUSTRIJE
Zbornik Radova - Skoplje
78
7
31.
GUBICI U SISTEMU VODOVODA ANALIZA GUBITAKA Zbornik Referata - Kragujevac
VODE I MERE ZA NJIHOVO SMANJENJE
28.2.-2.3.
79
4
32.
EVAKUIMI DHE
ZBORNIK NA ALBANSKOM
79
4
33.
EAKUACIJA I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
NASELJA I INDUSTRIJE
ZBORNIK RADOVA
79
34.
PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA VODOVODNIH
OBJEKATA I VODOVODNIH SISTEMA
GRUPA AUTORA
80
35.
HEMIJA U TERMO ENERGETSKIM POSTROJENJIMA
ZBORNIK RADOVA
80
36.
TEHNIČKI POSTUPCI U KANALIZACIJI
BEOGRAD
80
37.
INŽENJERSTVO HLAĐENJA VODE
Zbornik Referata - Beograd
24-25. 11.
80
38.
EAKUACIJA I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
NASELJA I INDUSTRIJE
ZBORNIK RADOVA
80
39.
VODA ZA PIĆE I OTPADNE VODE
ZBORNIK RADOVA
80
40.
VODA ZA HLAĐENJE U INDUSTRIJI
Zbornik Radova - Kragujevac
14 -16.11.79
80
2
3
41.
PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA KANALIZACIONIH
Zbornik Radova - Beograd
OBJEKATA I KANALI-ZACIONIH SISTEMA I
10-12.12.
POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
80
42.
HIDRAULIČKI I SANITARNI REZIM VODOVODNOG
SISTEMA
Zbornik Radova - Ilidža
28-30. 5.
80
43.
OBOGAĆIVANJE PODZEMLJA VODOM I ZAŠTITA
IZVORIŠTA (Veštačka infiltracija )
Zbornik Radova - Stubičke
Toplice 13-15.2.
80
6
44.
NEKA AKTUELNA EKONOMSKA PITANJA IZ OBLASTI
RADA KOMUNALNIH ORGANIZACIJA
GRUPA AUTORA
80
3
45.
PRAVCI DALJEG RAZVOJA STANDARDIZACIJE U
OBLASTI VODOVODA I KANALIZACIJE
Zbornik Radova - Split
30.5. -1.6.79
80
5
46.
LABORATORIJSKE I POGONSKE ANALIZE OTPADNIH
VODA - PRIRUČNIK -
GRUPA AUTORA
81
1
47.
EAKUACIJA I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
NASELJA I INDUSTRIJE
Zbornik - Banja Vrućica
21-23. 4.
82
2
48.
EAKUACIJA I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
NASELJA I INDUSTRIJE
ZBORNIK RADOVA
83
5
49.
VODA ZA PIĆE - PRIRUČNIK ( hlorisanje i pregled )
Tihomir R. Rašić ing.
85
7
50.
SANITARNI USLOVI SNABDEVANJA VODOM I
UKLANJANJA OTPADNIH MATERIJA
Dragoljub Vučić
85
2
51.
PROPISI O VODAMA SR.SRBIJE (ZBIRKA)
Svetlana Komarčević dipl.
pravnik
85
9
52.
TEHNOLOGIJA VODE ZA POTREBE INDUSTRIJE
Dr.Veljko Korać dipl. ing.
85
1
53.
SNABDEVANJE VODOM I KANALISANJE NASELJA
(neki problemi i primeri rešenja )
Dr.Miloje Milojević
dipl.ing.građ
86
10
54.
PRIMENA JONSKIH IZMENJIVAČA
Dr.Veljko Korać dipl. ing.
86
11
55.
ANALIZA NAPOJNE KOTLOVSKE VODE PRIRUČNIK
Jovan Vučković dipl. ing.
87
23
56.
TEHNOLOGIJA VODE ZA POTREBE INDUSTRIJE
Zbornik Radova - Portorož
13-15. 5.
87
7
57.
VODA U INDUSTRIJI
ZBORNIK RADOVA
87
7
58.
VODA U INDUSTRIJI (adp. 87 drugo izdanje)
ZBORNIK RADOVA
87
3
59.
NEKA PRAKTICNA REŠENJA U SNABDEVANJU
VODOM I ODVOĐENJU I PRERAD OTPADNIH VODA
ZBORNIK RADOVA
87
4
60.
PRIMENA RAZNIH VRSTA MATERIJALA ZA
CEVODOVE ARMATURU I MERNE UREĐAJE KOD
VODOSNABDEVANJA I ODVOĐENJA OTPADNIH
VODA
Zbornik Radova - Beograd
88
2
61.
VODA U INDUSTRIJI
ZBORNIK RADOVA
88
3
62.
RAZVOJ BEOGRADSKOG VODOVODA I
KANALIZACIJE
U PERIODU 83-89
Dr.Dušan Cuzović dipl.ing.
89
2
63.
SAVREMENE METODE PRIMENE RACUNARA U
KOMUNALNIM RADNIM ORGANIZACIJAMA
Zbornik Radova - Krk
30-31. 3.
89
4
64.
PROJEKTOVANJE, IZGRADNJA I EKSPLOATACIJA
CRPNIH STANICA VODOVODA I KANALIZACIJE
ZBORNIK RADOVA
89
3
65.
VODA U INDUSTRIJI V
ZBORNIK RADOVA
89
11
66.
VODA U INDUSTRIJI VI
ZBORNIK RADOVA
89
2
67.
VODA U INDUSTRIJI VII
ZBORNIK RADOVA
90
8
68.
VODA U INDUSTRIJI VIII
ZBORNIK RADOVA
90
8
69.
IZVORISTA VODE ZA URBANE VODOVODNE
SISTEME ( Planiranje, Upravljanje, Zaštita)
ZBORNIK RADOVA
90
8
70.
BUDUĆE SNABDEVANJE BEOGRADA VODOM
Dr. Dušan Ćuzović dipl.ing.
90
15
71.
VODOVOD I KANALIZACIJA CRPNE STANICE
ZBORNIK RADOVA
90
6
72.
ZNAČAJ SASTOJAKA VODE ZA PIĆE
ZBORNIK RADOVA
91
3
73.
VODOVODNI DISTRIBUTIVNI SISTEMI I CRPNE
STANICE KANALIZACIONA MREŽA I CRPNE STANICE
ZBORNIK RADOVA
91
12
74.
PRIMENA RACUNARA U PREDUZECIMA VODOVODA
ZBORNIK RADOVA
I KANALIZACIJE
91
9
75.
PREČIŠNJAVANJE OTPADNIH VODA
ZBORNIK RADOVA
91
4
76.
STO GODINA BEOGRADSKOG VODOVODA I
KANALIZACIJE
ZBORNIK RADOVA
92
2
77.
PREČIŠNJAVANJE OTPADNIH VODA
ZBORNIK RADOVA
92
6
78.
KVALITET VODE ZA PIĆE
Zbornik Radova - Lepenski Vir
24-26. 6.
92
4
79.
MERENJA U VODOVODNIM I KANALIZACIONIM
SISTEMIMA
Zbornik - Vrnjačka Banja
Ž18-20.11.
92
2
80.
VODA U INDUSTRIJI
Zbornik Radova - Kikinda
15-17. 4.
92
16
81.
PRIMENA RACUNARA U PREDUZECIMA VODOVODA Zbornik Radova - Beograd
I KANALIZACIJE
6-7. 5.
93
8
82.
DISTRIBUTIVNI SISTEMI VODOVODA
GRUPA AUTORA
93
6
83.
SNABDEVANJE VODOM I ODVOĐENJE OTPADNIH
VODA U USLOVIMA SANACIJE
Zbornik Radova - Beograd
JUN
93
13
84.
OTPADNE VODE IZ PREHRANBENE PROIZVODNJE I
INDUSTRIJE
Zbornik Radova - Kikinda
8-10.12.
93
1
85.
MODELIRANJE I AUTOMATIZACIJA VODOVODNIH
SISTEMA I PRAĆENJE RADA VODOMERA
Zbornik Radova - Beograd
16-17.6.
94
6
86.
OTPADNE VODE I ČVRSTI OTPAD
Zbornik Radova - Prohor
Pčinjski 22-24. 6.
94
5
87.
KVALITET VODA
Zbornik Radova - Čačak
5-7.10.
94
3
88.
OTPADNE VODE I OSTALI OTPADI
Zbornik Radova - Vrnjačka
Banja 10-12. 5.
95
6
89.
INDUSTRISKE VODE
Zbornik Radova - Pančevo
8-10. XI
95
7
90.
AKOMULACIJA KAO IZVORISTE ZA SNABDEVANJE
VODOM
Zbornik Radova - Leskovac
13-15. 12.
95
2
91.
MODERNI VODOSNABDITELJ TEHNOLOGI
Zbornik Radova - Sofija
9-10. 3.
95
3
92.
PRIMENA RACUNARA U PREDUZECIMA VODOVODA Zbornik Radova - Beograd
I KANALIZACIJE
22-23. 6.
95
2
93.
SANITARNI USLOVI SNABDEVANJA VODOM I
UKLANJANJA OTPADNIH MATERIJA
Dragoljub Vučić
96
69
94.
OPASAN OTPAD I ŽIVOTNA SREDINA
Zbornik Radova - Budva
13-15. 5.
96
5
95.
MERENJA I MERNI INSTRUMENTI REGULACIONA
TEHNIKA I AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA U
VODODVODNIM I KANALIZACIONIM SISTEMIMA
Zbornik Radova - Beograd
5-6. 12.
96
12
96.
GUBICI U SISTEMIMA ZA VODOSNABDEVANJE I
RACIONALIZACIJA POTROŠNJE VODE
Zbornik Radova -Beograd
3-4. 4 .
96
4
97.
KANALIZACIJA - PRIRUČNIK (tabele za hidraulički
proračun kanalizacione mreže )
Dr.Dušan Cuzović dipl.ing.
97
2
98.
OTPADNE VODE I ČVRSTI OTPAD
Zbornik Radova - Budva
21-23. 5.
97
12
99.
PODZEMNE VODE KAO IZVORIŠTA
Zbornik Radova - Beograd
5-7.11.
97
11
100.
OTPADNE VODE, OTPAD I OPASAN OTPADMeđunar.konf.
Zbornik Radova - Budva
20-22. 5.
98
2
101.
DEZINFEKCIJA VODE ZA PIĆE
Zbornik Radova - Beograd
18-19. 6.
98
2
102.
HEMIJSKO ČIŠĆEENJE PRIMENE NAPOJNE VODE I
BAJCOVANJE PARNIH VODENIH KOTLOVA NISKOG I
SREDNJEG PRITISKA
ZBORNIK RADOVA
98
103.
ZBIRKA PROPISA O VODAMA SA KOMENTAROM
GRUPA AUTORA
99
41
104.
VODA ZA 21 VEK
Zbornik Radova - Beograd
22-24. 3.
99
3
105.
SAVREMENI VODOVODI - INFORMATIKA I
OPERATIVNO UPRAVLJANJE
Dr. Dušan Obradović
99
14
106.
OTPADNE VODE I KOMUNALNI ČVRSTI OTPAD
Međunarodna konferencija
Zbornik Radova - Budva
20-22. 9.
99
8
107.
OTPADNE VODE I KOMUNALNI ČVRSTI OTPAD
Zbornik Radova - Subotica
22-25. 5.
01
6
108.
URBANI SISTEMI ZA ODVOĐENJE OTPADNIH VODA
Branislav Kujundžić
dipl.ing.građ
01
-
109.
GRAĐEVINE U KANALIZACIJI
Dr.Miloje Milojević
dipl.ing.građ
01
-
110.
PRIVATIZACIJA U SEKTORU SNABDEVANJA VODOM
I KANALISANJA
Zbornik, Beograd
25-27. 04.
01
111.
OTPADNE VODE, KOMUNALNI ČVRSTI OTPAD I
OPASAN OTPAD
Zbornik Radova - Tara
28-31. 5.
02
112.
OTPADNE VODE, KOMUNALNI ČVRSTI OTPAD I
OPASAN OTPAD
Zbornik, Tara
28-31. 05.
02
113.
UPRAVLJANJE KVALITETOM VODE I ELEMENTI
STARTEGIJE UPRAVLJANJA GUBICIMA VODE U
VODOVODNIM SISTEMIMA
ZBORNIK, PALE JAHORINA
16-17. 05.
02
114.
SAVREMENA ELEKTROMAŠINSKA OPREMA I
UPRAVLJANJE SISTEMIMA VODOVODA I
KANALIZACIJE
ZBORNIK, VRNJAČKA BANJA
18-20. 10.
02
115.
IZBOR SAVREMENE OPREME ZA OBJEKTE
VODOVODA, KANALIZACIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE
SREDINE
ZBORNIK, BEOGRADSKI
SAJAM 5-8. 03.
03
116.
MERENJE USLOV EFIKASNOG POSLOVANJA
VODOVODNIH I KANALIZACIONIH SISTEMA
ZBORNIK, BEOGRAD,
27-28. 03.
03
117.
UPRAVLJANJE KVALITETOM VODE, GUBICI VODE I
RACIONALNA POTROŠNJA VODE U VODOVODNIM
SISTEMIMA - TEHNOLOGIJA I MERNI UREĐAJI
ZBORNIK, PALE, JAHORINA
28-30. 05.
03
118.
OTPADNE VODE, KOMUNALNI ČVRSTI OTPAD I
OPASAN OTPAD
ZBORNIK, BUDVA
10-13. 06.
03
119.
BILTEN
BILTEN, 19-20. 11.
03
120.
BILTEN - UPRAVLJANJE KVALITETOM VODE, GUBICI
VODE I RACIONALNA POTROŠNJA VODE U
VODOVODNIM SISTEMIMA - TEHNOLOGIJA I
MERNI UREĐAJI
BILTEN, JUNI
03
17
121.
III MEĐUNARODNO STRUČNO SAVETOVANJE
TEHNIČKA REGULATIVA U OBLASTI VODOVODA I
KANALIZACIJE
ZBORNIK, BEOGRAD
25-26. 03
04
122.
OTPADNE VODE, KOMUNALNI ČVRSTI OTPAD I
OPASAN OTPAD
ZBORNIK, ZLATIBOR
20-23. 04.
04
123.
KVALITET VODE, GUBICI I RACIONALNA POTROŠNJA
ZBORNIK, PALE JAHORINA
VODE U VELIKIM I MANJIM (LOKALNIM)
19-21. 05.
VODOVODIMA - TEHNOLOGIJA I MERNI UREĐAJI
04
124.
SAVREMENA ELEKTROMAŠINSKA OPREMA I
UPRAVLJANJE SISTEMIMA VODOVODA I
KANALIZACIJE
ZBORNIK, VRNJAČKA BANJA
6-8. 10.
04
125.
OTPADNE VODE, KOMUNALNI ČVRSTI OTPAD I
OPASAN OTPAD
ZBORNIK, ZLATIBOR
19-23. 04.
05
126.
KVALITET VODE, SMANJENJE GUBITAKA VODE I
ODVOĐENJE OTPADNIH VODA
ZBORNIK, PALE, JAHORINA
18-20. 05.
05
127.
III MEĐUNARODNO STRUČNO SAVETOVANJE
TEHNIČKA REGULATIVA U OBLASTI VODOVODA I
KANALIZACIJE
ZBORNIK (1. KNJIGA),
BEOGRAD
8-9. 11
05
128.
III MEĐUNARODNO STRUČNO SAVETOVANJE
TEHNIČKA REGULATIVA U OBLASTI VODOVODA I
KANALIZACIJE
ZBORNIK (2. KNJIGA),
BEOGRAD
8-9. 11
05
129.
DIREKTIVE EVROPSKE UNIJE O VODAMA
BEOGRAD
05
130.
UPRAVLJANJE SISTEMIMA, SAVREMENA
ELEKTROMAŠINSKA OPREMA I TEHNIČKA
REGULATIVA U OBLASTI ViK
ZBORNIK, VRNJAČKA BANJA
15-18. 10.
06
131.
OTPADNE VODE, KOMUNALNI ČVRSTI OTPAD I
OPASAN OTPAD
ZBORNIK, SUBOTICA
10-13. 04.
06
132.
O UDRUŽENJU
BEOGRAD
06
133.
AQUA FEST 2006
BEOGRAD, DECEMBAR
06
134.
KVALITET VODE, SMANJENJE GUBITAKA VODE I
ODVOĐENJE OTPADNIH VODA
ZBORNIK, PALE JAHORINA
16-18. 05.
06
135.
OTPADNE VODE, KOMUNALNI ČVRSTI OTPAD I
OPASAN OTPAD
ZBORNIK, KRUŠEVAC
2-5. 4.
07
136.
ODRŽAVANJE VODOVODNE I KANALIZACIONE
MREŽE
PRIRUČNIK, BEOGRAD
07
137.
SAVREMENA TEHNIKA KANALISANJA I TEHNIČKA
REGULATIVA
ZBORNIK, BEOGRAD
27-29. 11.
07
138.
UŠTEDA ELEKTRIČNE ENERGIJE U VODOVODNIM I
KANALIZACIONIM SISTEMIMA (MINIMALNA
UŠTEDA 30%)
PRIRUČNIK
07
139.
VODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEMI
ZBORNIK, PALE JAHORINA
10-12. 05.
07
140.
GROUNDWATER MANAGEMENT IN THE DANUBE
RIVER BASIN AND OTHER LARGE RIVER BASINS
CONFERENCE
PROJEKAT
07
141.
AQUA FEST 2007
BEOGRAD, DECEMBAR
07
142.
SMANJENJE GUBITAKA
29-30. 03.
07
143.
ODRŽAVANJE VODOVODA I KANALIZACIJE
28-30. 05.
07
144.
ODRŽAVANJE VODOVODA I KANALIZACIJE
30-31. 10.
07
145.
OTPADNE VODE, KOMUNALNI ČVRSTI OTPAD I
OPASAN OTPAD
ZBORNIK, VRŠAC
14-17. 4.
08
146.
VODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEMI
ZBORNIK, PALE JAHORINA
28-30. 05.
08
147.
SAVREMENA EKSPLOATACIJA I ODRŽAVANJE
OBJEKATA I POSTROJENJA U SISTEMIMA
VODOVODA I KANALIZACIJE
ZBORNIK, KOZARA,
MRAKOVICA
29-30. 9.
08
148.
UPRAVLJANJE SISTEMIMA, SAVREMENA OPREMA,
TEHNIČKA REŠENJA I TEHNIČKA REGULATIVA U
OBLASTI VODOVODA I KANALIZACIJE
ZBORNIK, VRNJAČKA BANJA
30.10.-01.11.
08
149.
O UDRUŽENJU
BEOGRAD
08
150.
AQUA FEST 2008
BEOGRAD, DECEMBAR
08
151.
CEN/TEC 165
INFORMACIJE, BEOGRAD
23-24. 04.
09
152.
OTPADNE VODE, KOMUNALNI ČVRSTI OTPAD I
OPASAN OTPAD
ZBORNIK, ZLATIBOR
06-09. 04.
09
153.
VODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEMI
ZBORNIK, PALE JAHORINA
28-30. 05.
09
154.
SAVREMENA TEHNIKA KANALISANJA
ZBORNIK, BEOGRAD
16-17. 09.
09
155.
DIREKTIVE EVROPSKE UNIJE O VODAMA
(2006-2009)
BEOGRAD
NOVEMBAR 2009.
09
156.
SAJAM VODA I STRUČNI SKUP O VODI
BEOGRAD, DECEMBAR
09
157.
AQUA FEST 2009
BEOGRAD, DECEMBAR
09
158.
OTPADNE VODE, KOMUNALNI ČVRSTI OTPAD I
OPASAN OTPAD
ZBORNIK, 29.03 – 01.04.
godine, SUBOTICA
10
159.
VODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEMI
ZBORNIK, PALE JAHORINA
20-22. 05.
10
160.
SAVREMEN POSTUPCI EKSPLOATACIJE I
ODRŽAVANJE VODOVODNIH KANALIZACIONIH
OBJEKATA
Beograd, februar 2010.god.
10
161.
’’Unapređenje kvaliteta vode kod lokalnih
vodovoda”
Beograd, oktobar 2010. god.
10
162.
Monografija „50 godina rada Udruženja“
Beograd, novembar 2010.
god.
10
163.
Publikacija „Vodovodni i Kanalizacioni sistemi“
Beograd, decembar, 010.god.
10
164.
Publikacija „Standardni termini u oblasti
upravljanja vodama“
Beograd,decembar2010.god.
10
165.
Zbornik radova, „Otpadne vode, čvrsti komunalni
otpad i opasan otpad“- Niš
Niš, april-05 do 08.2011.god.
11
166.
Zbornik radova „Vodovodni i kanalizacioni sistemi“,
Jahorina 2011.god.
Jahorina 2011.god.,25 do
27.maj 2011.god.
11
167.
Zbornik radova „Kvalitet vode, energetska
efikasnost i uštede u preduzećima VIK-a“
SokoBanja, 20-21. Juni
2011.god.
11
168.
Zbornik radova, „Otpadne vode, čvrsti komunalni
otpad i opasan otpad“- Čačak
Čačak, 02.do 05.april,
2012.god.
12
169.
Zbornik radova „Vodovodni i kanalizacioni sistemi“,
Jahorinba 2012.god.
Jahorina,23-25.maj 2012.god.
12
Beograd, 08-09.2012.god.
12
Beograd, juni-oktobar 2012.
12
170.
171.
Zbornik radova, "Kvalitet vode u sistemima
vodovoda i vode u industriji"
Studija „Urbani izazovi Beograda“
172.
„ AKTЕЛНИ ПРОБЛЕМИ И УШТЕДЕ У
ПРЕДУЗЕЋИМА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ“,
Beograd, decembar 2012.god.
12
173.
MEĐUNARODNOG NAUČNO - STRUČNOG
SKUPA“UPRAVLJANJE VODAMA, TEHNIČKA
REGULATIVA UOBLASTI SNABDEVANJA VIK-
Beograde, 06-08.2012.god.
Belexpo-Časopis br.5
12
174.
Zbornik radova, „Otpadne vode, čvrsti komunalni
otpad i opasan otpad“, Subotica 10-12.04.2013.
Subotica, 10 do 12 april
2013. god.
13
175.
Zbornik radova „Vodovodni i kanalizacioni sistemi“,
Jahorina 2013.god.
Jahorina, 23-25. maj
2013.god.
13
Download

SPISAK IZDATIH PUBLIKACIJA 1961. god. do maja 2013