I MEĐUNARODNI MEMORIJALNI
FUDBALSKI TURNIR MILJAN MILJANIĆ
1st INTERNATIONAL MEMORIAL
FOOTBALL TOURNAMENT MILJAN MILJANIĆ
GODIŠTE/YEAR OF BIRTH: 1998
BEOGRAD
05–10.06.2014.
I MEĐUNARODNI MEMORIJALNI FUDBALSKI TURNIR
1st INTERNATIONAL MEMORIAL FOOTBALL TOURNAMENT
POZDRAVNA REČ
WELCOME SPEECH
Upućujući pozdrave i želeći svima dobrodošlicu ističem to
što Fudbalski savez Beograda ima veliku čast da, zajedno
sa Fudbalskim savezom Srbije, organizuje prvi memorijalni turnir „Miljan Miljanić“. Posebno zadovoljstvo mi je što
mogu da pozdravim goste iz Italije, Španije, Crne Gore i
naše nade iz reprezentacije Srbije. Kao organizatori, potrudićemo se da predstojeće nadmetanje mladih fudbalera protekne tako da se svi oni uvek rado sećaju boravka
u fudbalskom Beogradu i nadamo se pozitivne utiske prenesu u svoje sredine.
In sending the greetings and wishing welcome to everyone, I emphasize that the Football Association of Belgrade
has the great honour to organise along with the Football
Association of Serbia the First edition of the Memorial
Tournament “Miljan Miljanć” It is my special pleasure to
greet the guests from Italy, Spain, Montenegro and our
prospects from the National Team of Serbia. Being the
host, we shall do our best that the forthcoming competition of youth players to be organised as best as possible
so they can always have good memories of their stay in
football Belgrade and we hope that they will present the
positive impressions to their countries.
Organizujući Memorijal „Miljan Miljanić“ trudili smo se da
svi njegovi učesnici imaju ravnopravne takmičarske i sve
druge uslove. Fudbalski savez Beograda je uložio maksimalni napor da još jednom demonstrira sposobnost za
uspešnu organizaciju ovakvih događaja. Obaveza nam
je time veća jer je ovo turnir posvećen veličini kakva je
bio Miljan Miljanić, čovek koji je u fudbalu ostavio dubok
trag. Svojim dolaskom na ovaj prvi memorijal posvećen
svetskoj trenerskoj veličini fudbalske federacije Italije,
Španije i Crne Gore iskazale su veliko poštovanje prema
Miljanu Miljaniću.
By organising the Memorial Tournament “Miljan Miljanić”
we did our best that all of the participants have the equal
conditions, in relation to the competition and all other
conditions. The Football Association of Belgrade had the
maximum effort to demonstrate again the capability for
the succesfull orgnaisation of these events. Our obligation
is becoming more important as this tournament is dedicated to the great Miljan Miljanić, the man who has left an
enormous scent in football. Football Federations of Italy,
Spain and Montenegro, by arriving on this first Memorial Tournament dedicated to the World Coaching great
showed an enormous respect towards Miljan Miljanić.
Fudbalski klub „Čukarički“ bezrezervno je prihvatio učešće
u ovom projektu i učinio veliki napor da ovaj turnir dobije
visok evropski nivo. I Fudbalski savez Srbije sa svojim dobro poznatim resursima koji dolaze do izražaja u ovakvim
prilikama potvrdio je da ima ogromne organizacione potencijale. Hvala i mnogobrojnim srpskim i beogradskim
medijima koji su ispoštovali ovo takmičenje i svima onima koji će doći da prate njegove utakmice, jer se na taj
način čuva uspomena na našeg Miljana koji je bio i ostao
sinonim fudbala u celom svetu – što i jeste smisao organizacije ovog Memorijala.
Football Club “Čukarički” has accepted the participation
unquestioningly in this project and it had an enormous
effort in order that this tournament reaches the european level. The Football Association of Serbia with its well
known resources confirmed that it has enormous potentials for organisation. We would like to thank to Belgrade
and Serbian Media that has accepted this competition
and to all persons that will arrive to follow its matches,
because this is the way to keep the memory of our Miljan
who was and remained the synonym of football worldwide - which is the essential part of the organisation of
this Memorial Tournament.
Zbog toga želim da se pre svega dobro osećate u Beogradu, a zatim i da ostvarite što bolje rezultate u borbi
za najboljeg na ovom prvom izdanju memorijala „Miljan
Miljanić“.
Having in mind the above written, I wish you first of all to
feel nice in Belgrade and then to achieve as best results as
possible for being the best at this first Edition of the Memorial Tournament “Miljan Miljanić”. Respect the fair-play
and friendship and let the best to be happy for the victory!
Poštujte fer plej i prijateljstvo, a najbolji neka se raduje
pobedi!
Ratomir Babić
Predsednik Organizacionog odbora turnira
Ratomir Babić
President of the Organizing Committee
2
I MEĐUNARODNI MEMORIJALNI FUDBALSKI TURNIR
1st INTERNATIONAL MEMORIAL FOOTBALL TOURNAMENT
VELIKI TRENUTAK SVETSKOG FUDBALA
A GREAT MOMENT OF WORLD FOOTBALL
The information about the Memorial Tournament “Miljan
Miljanic” will appear around our football planet. There is
no doubt that this will open a new page in the development of our civilization’s most popular sport. Simply, it can
not be different, because the memory of the great sports
achievement of Miljan Miljanic - can not be different.
FIFA President, Mr. Joseph Sepp Blatter nominated Miljan Miljanić in March 2002,for the medal “Order of Merit”
awarded by the world football organization to the most
prominent persons in the history of the sport of football.
Thus the first man of world football explained the nomination of Miljan Miljanic: “In the last four decades Miljan
has done a lot of football around the world, both as a player and as a coach and National Team Head Coach, and as
an official.”
Osvanuće informacija o Memorijalnom turniru „Miljan
Miljanić“ širom naše fudbalske planete. Nema sumnje
da će time biti otvorena nova stranica u razvoju najpopularnijeg sporta naše civilizacije. Jednostavno, ne može
biti drugačije, jer u sećanju na grandiozno sportsko delo
Miljana Miljanića – ne može biti drugačije.
Miljan Miljanić was awarded in the FIFA congress on 29
May of the same year in Seoul. This will provide to the
man whose name this trophy has, to find himself alongside the international football greats such as Sir Stanley
Rous, Dr Joao Havelange, Sir Bobby Charlton, Dino Zoff,
Edson Arantes do Nascimento Pele, Lev Yashin ...
Predsednik FIFA, gospodin Jozef Sep Blater nominovao
je, u martu 2002, Miljana Miljanića za odlikovanje „Orden
za zasluge“, koje dodeljuje Svetska fudbalska organizacija
najistajknutijim ličnostima u istorijatu fudbalskog sporta.
Ovako je prvi čovek svetskog fudbala obrazložio nominaciju Miljana Miljanića: „U poslednje četiri decenije Miljan
je uradio mnogo za fudbal celog sveta i kao igrač, i kao
trener i nacionalni selektor, i kao funkcioner“.
There are few people who belong totally to football. Fortunately, there are. One of these persons, unforgettable,
is a man about whose name and deeds gathered young
football world population. Latin quote “Per aspera ad
astra” will be a banner over his childhood and boyhood
which was not easy at all. A surveyor family, typically modest, comes from Bunjani near Niksic, Montenegro. He was
born in Bitola, FYR Macedonia, and then the life threw him
in a sea of refugees. Twelve nights and two days more, a
refugee train from Bitola railway station, composed of
vans for transporting goods rather than a passenger
train, was traveling from Bitola to Stalać.The acceptance
of good people lasted a week, and then Family Miljanić
- mother, father and two older sisters, got a new sign:
Ćuprija for few days, then Jagodina and finally Kragujevac. He will there have an encounter with the World War II.
As a thirteen years old boy he will fight to supply the family with some basic food, as well as the spontaneous role
as a messenger to tell who will join the resistance of the
Serbian people against fascism. The country will award
him with a Medal for bravery for his boyish consciousness.
But, there also will be the time to meet with the ball. After Kragujevac, Belgrade, the modest salary of his father
who was a surveyor, and the 2nd Male High School, in a
way a treasure trove of future players. With his classmates,
thanks to an exceptional football lover Mr Mitke, an important man in the biography of Miljan Miljanic, an unfed
boy will be found in the FC Red Star. He will struggle in
training sessions for the place in the first junior team of
Miljaniću je Orden uručen na Kongresu FIFA 29. maja iste
godine u Seulu. Tako će se čovek, čije ime nosi ovaj Trofej,
naći uz rame svetskim fudbalskim velikanima kao što su
ser Stenli Raus, dr Žoao Avelanž, ser Bobi Čarlton, Dino
Zof, Edson Arantes do Nascimento Pele, Lav Jašin...
Retki su ljudi koji svim bićem pripadnu fudbalskom sportu. Srećom, ima ih. Jedan od takvih, nezaboravnih, je i čovek oko čijeg imena i dela se na ovom turniru okupio mlad
fudbalski svet. Latinska sekvenca „Per aspera ad astra“
biće transparent nad njegovim ni malo lakom detinjstvu
i dečaštvu. Geometarska porodica, po pravilu skromna,
potiče iz Banjana u blizini Nikšića, u Crnoj Gori. Rodio se
u Bitolju, u Makedoniji, a onda ga je život, kao dete, bacio
u more izbeglica. Dvanaest noći i dva dana više, izbeglički
voz iz bitoljske železničke stanice, sastavljen od furgona
za prevoz robe a ne od putničkih vagona, putovao je od
Bitolja do Stalaća. Prihvat dobrih ljudi potrajao je nedelju
dana, a onda su Miljanići – majka, otac i dve starije sestre,
dobili nov putokaz: Ćuprija nekoliko dana, pa Jagodina, i
konačno Kragujevac. Tamo će se on prvo sastati sa vihorom Drugog svetskog rata. Kao trinaestogodišnjak jednako će se boriti za snabdevanje porodice nekim osnovnim
3
I MEĐUNARODNI MEMORIJALNI FUDBALSKI TURNIR
1st INTERNATIONAL MEMORIAL FOOTBALL TOURNAMENT
VELIKI TRENUTAK SVETSKOG FUDBALA
A GREAT MOMENT OF WORLD FOOTBALL
životnim namirnicama, kao i sa spontanom ulogom tako
reći kurira koji će se priključiti otporu srpskog naroda
protiv fašizma. Država će ga za dečačku svest nagraditi
Ordenom za hrabrost. Ali, biće vremena da se sastane i s
loptom. Posle Kragujevca Beograd, očeva skromna geometarska plata, i Druga muška gimnazija, na neki način
riznica budućih fudbalera. Sa školskim drugarima, zahvaljujući izuzetnom fudbalskom zaljubljeniku čika-Mitketu,
značajnom čoveku u biografiji Miljana Miljanića, neuhranjeni dečak naći će se u Crvenoj zvezdi. Sam će se na
treninzima izboriti za mesto u prvom juniorskom timu
pedesetih, kada je Crvena zvezda već stekla veliku popularnost. Odigraće malo docnije i sedamdesetak utakmica
za prvi tim, ali sve će biti prekinuto jednog dana kada se
sa utakmice na Karaburmi vratio kući duboko razočaran.
the 50’s, when the FC Red Star has already gained huge
popularity. He will play a little bit later seventy matches
for the first team, but everything will be stopped one
day when returned homw deeply disappointed from the
match played at Karaburma.
He had to explain to his mother what it is about. “I see everybody scolds you, what did you do?” she asked him. He
admitted: “I have not scored a goal from a penalty kick”, he
said. “Was there anyone to interfere you and you missed?”
“No, Mom.” “Well, then Forget about the ball.”
Miljan obeyed his mother. He was a hard worker, for three
persons, and since he had great coaches and great people
in the club, he became interested in learning the coaching job. Dr. Aleksandar Obradovic, one of the creators of
the modern FC Red Star, both as a club and as a team, recognized in Miljan a young man with great prospects. He
appointed Miljan to be the Secretary of the Expert Board
of the Club. Miljan met the entire professional machinery
of the big club. When the summer of 1958 was approaching, he said to Dr. Aca that he would like to go to Sweden
for the World Cup. The “ID” was not enough to him - he
trained and selected one youth team. The doctor told him
that he can go if he has money. Miljan managed somehow to get the money for the trip, the food in cans for
three weeks, and he managed to find a place for sleep.
The biggest Serbian newspaper “Politika” has hired him as
a reporter from the World Cup. He presented to our public
the 18 years old Pele, and also he presented himself. On
his return. he intensified the work with young people at
the club and he did a remarkable job for the Football Association as an associate in the selection of the youth National team. “He forced” the management of the football
world to be joined in the Panel of Head Coaches of the “A”
National Team alongside Tirnanić, Antolković and Gegić.
Morao je majci da objasni o čemu se radi. „Vidim da te svi
grde, šta si to uradio“, pitala ga je. Priznao je: „Nisam dao
gol iz penala“, odgovorio je. „A je li te ko ometao pa si promašio?“ „Nije, mama.“ „E, onda batali tu loptu“.
Miljan je poslušao majku. Bio je vredan za trojicu, i pošto
je u klubu imao velike trenere i velike ljude, zainteresovao
se za učenje trenerskog posla. Dr Aleksandar Obradović,
jedan od tvoraca moderne Crvene zvezde, i kao kluba i
kao tima, prepoznao je u Miljanu mladića se velikom
perspektivom. Postavio ga je za sekkretara Stručnog kolegijuma kluba. Upoznao je Miljan celokupnu stručnu mašineriju velikog kluba. Kad se približavalo leto 1958. kazao
je doktoru Aci da bi voleo da ide u Švedsku, na Svetsko
prvenstvo. „Legitimacija“ mu nije bila dovoljna – trenirao
je i selektirao pionire. Doktor mu je rekao da može da ide
ukoliko ima para. Miljan je skrpio novac za put, konzerviranu hranu za tri nedelje, a za spavanje se snalazio. Najveći srpski list „Politika“ ga je angažovao za izveštača sa
Svetskog prvenstva. Našoj javnosti je predstavio osamnaestogodišnjeg Pelea, ali i sebe. Po povratku je pojačao rad
sa mladima u klubu i istakao se u Fudbalskom savezu kao
saradnik u selekciji mladih reprezentativaca. „Primorao“ je
ljude iz vrha fudbala da ga uključe u selektorsku komisiju
glavne reprezentacije uz Tirnanića, Antolkovića i Gegića.
Therefore, first as a Head Coach, and then in the summer
of 1966. there was a first rate “bomb” - Miljan Miljanic was
appointed the coach of FC Red Star instead of Rajko Mitic
and Misa Pavic. FC Red Star had a vision for the future time
and it stood firmly behind Miljan. The rage of the fans was
big due to the sensational coach replacement. They were
coming down on the pitch and they were chopping the
goal nets. The first year - fifth place! But, in next three seasons - three Championship titles! He won another title in
the season 1973/74. The Yugoslav Cup, three wins. The
total number of trophies reached 7 and the FC Red Star
team was made of players from the youth team, and with
only two players that arrived from the clubs of the First
Division, ha had a major dominance in the Yugoslav football, and he gave during this period 19 players to be the
players of the “A” National Team.
Dakle, prvo selektor, a onda je u leto 1966. odjeknula
prvorazredna „bomba“ – Miljan Miljanić je postavljen za
trenera Crvene zvezde umesto Rajka Mitića i Miše Pavića.
Crvena zvezda je imala viziju za buduće vreme i čvrsto je
stajala iza Miljana. Bes navijača bio je veliki zbog senzacionalne smene trenera. Silazili su na teren i cepali mreže.
Prve godine – peto mesto! Ali, već u tri sledeće sezone
– tri titule prvaka! Još jednu je osvojio u sezoni 1973/74.
U Kupu Jugoslavije tri pobede. Ukupno 7 trofeja, Zvezdin
tim od igrača iz Omladinskog pogona, i sa samo dva pojačanja iz klubova Prve lige, izveo je veliku dominaciju u
4
I MEĐUNARODNI MEMORIJALNI FUDBALSKI TURNIR
1st INTERNATIONAL MEMORIAL FOOTBALL TOURNAMENT
VELIKI TRENUTAK SVETSKOG FUDBALA
A GREAT MOMENT OF WORLD FOOTBALL
jugoslovenskom fudbalu, i dao je u tom periodu 19 državnih reprezentativaca.
He was appointed the Head Coach of the National Team
1973/74 (He took the National Team to the World Cup in
Germany) and within the three-years term in the season
1979–82 the Yugoslav National Team qualified for the
World Cup in Spain.
Postavljen je za selektora reprezentacije 1973/74 (odveo
reprezentacuju na Svetsko prvenstvo u Nemačkoj) a u
trogodišnjem mandatu u sezoni 1979 – 82. plasirao je
jugoslovenski tim na Svetsko prvenstvo u Španiji.
Meanwhile, and immediately after the World Cup in Spain,
he signed for Real Madrid. He replaced Miguel Munoz, as
a first foreign coach in the biggest club in the world. In
Madrid, he won the “double crown” in the first season and
the Spanish National Cup. Copa Del Rey in the second
season. Football Spain received him in 1982 as a football
personality of the first class. But the World Cup in Spain
will deeply hurt his personality. After the undeserved defeat against the home “Furia”, so many critics were thrown
at Miljan Miljanic, because after the fundamental error of
the Danish Referee Sorensen, who awarded a nonexistent
penalty for Spanish national team, he made the following
statement : “The error is an integral part of football.”
U medjuvremenu, odmah po završetku Mondijala u Španiji, otišao je u Real Madrid. Kao prvi inostrani trener u
najvećem klubu na svetu zamenio je Migela Munjoza. U
Madridu je osvojio „duplu krunu“ još u prvoj sezoni i Kup
Kralja u drugoj. Fudbalska Španija ga je dočekala 1982.
kao fudbalsku ličnost prve vrste. Ali, taj španski Mondijal
teško će raniti njegovu ličnost. Posle nezasluženog poraza
od domaće „furije“, drvlje i kamenje bacano je na Miljana
Miljanića, zato što je posle kardinalne greške danskog
sudije Sorensena, koji je dosudio nepostojeći penaltik
za špansku reprezentaciju, dao sledeću izjavu: „Greška je
sastavni deo fudbala“.
Fudbal bez Miljanića bio je nezamisliv. Izabran je za predsednika Fudbalskog saveza, gde je, kao i u intenzivnoj
stručnoj saradnji sa Svetskom fudbalskom federacijom,
pokazao kolosalan uspeh. Dodeljeno mu je da edukuje
fudbalske trenere na svim kontinentima. Tek je stručni
fudbalski svet tada saznao da je „totalni fudbal“ njegovo
delo, s tim što su ga sproveli Holanđani. To je rekao Johan
Krojf kao trener Barselone na zajedničkoj konferenciji za
novinare sa trenerom Real Madrida Miljanićem.
The Football without Miljanić was unthinkable. He was
elected the president of the Football Association, where,
as well as in an intensive professional co-operation with
the World Football Federation, showed a superb success.
He was assigned to educate the football coaches on all
continents. The professional football world learned only
then that the “total football” was his master-piece, and the
Dutch team conducted it. Johan Cruyff said that as coach
of FC Barcelona during a joint news conference with Real
Madrid coach Miljanić.
Na sahrani Miljana Miljanića, 13 januara 2002. godine, Beograd je ovim tužnim povodom bio fudbalska prestonica
sveta. Toliko najistaknutijih ličnosti sa svih nekadašnjih
jugoslovenskih prostora, iz Crvene zvezde i Real Madrida,
kao i iz UEFA i FIFA, događaj je kao večno svedočanstvo o
ulozi njegovoj u „fudbalu sveta“, kako je istakao dr Jozef
Sep Blater.
At the funeral of Miljan Miljanic, 17th of January 2012, the
City of Belgrade, in this sad occasion was the football capital of the world. So many prominent personalities from
all former Yugoslav countries, from FC Red Star and Real
Madrid as well as from UEFA and FIFA, the event is as an
eternal testimony about his role in the “Football of the
World” as pointed out by Dr.Joseph Sepp Blatter.
Eto, u slavu velikog Miljana odvija se ovaj Trofej, a datume
beogradskog skupa pamtiće tokom cele karijere igrači i
treneri koji su na njemu. Fudbalski savez Beograda je agilna organizacija, i nije daleko dan kada će ovaj turnir da
preraste u najznačajniji fudbalski samit budućih asova, ne
samo u Srbiji i Evropi.
Therefore, in the glory of the great Miljan, this tournament takes place and the dates of the Belgrade meeting
will be remembered during their entire career by players
and coaches who will participate in it. The Football Association of Belgrade is an agile organization, and the day
when this tournament will become the most important
football summit of future football stars, not only in Serbia
and Europe is not far.
Dobrivoje Janković, sportski novinar i publicista.
Dobrivoje Janković, sports journalist and publicist.
5
I MEĐUNARODNI MEMORIJALNI FUDBALSKI TURNIR
1st INTERNATIONAL MEMORIAL FOOTBALL TOURNAMENT
RASPORED UTAKMICA – MATCH SCHEDULE
Učesnici turnira – Tournament participants
Srbija/Serbia, Španija/Spain, Italija/Italy, Crna Gora/Montenegro
06.06.2014. 1. kolo/ 1st Round
Grad/City
Stadion/Stadium
Početak/Kick off
Srbija/Serbia – Španija/Spain
Belgrade
FK Čukarički
17:30
Italija/Italy – Crna Gora/Montenegro
S. Pazova
SC FSS
17:30
07.06.2014. 2. kolo/ 2nd Round
Grad/City
Stadion/Stadium
Početak/Kick off
Srbija/Serbia – Crna Gora/Montenegro
Belgrade
FK Čukarički
17:30
Španija/Spain – Italija/Italy
S. Pazova
SC FSS
17:30
08.06.2014. Slobodan dan/ Rest day
09.06.2014. 3. kolo/ 3rd Round
Grad/City
Stadion/Stadium
Početak/Kick off
Srbija/Serbia – Italija/Italy
Belgrade
FK Čukarički
17:30
Crna Gora/Montenegro – Španija/Spain
S. Pazova
SC FSS
17:30
6
I MEĐUNARODNI MEMORIJALNI FUDBALSKI TURNIR
1st INTERNATIONAL MEMORIAL FOOTBALL TOURNAMENT
FS SRBIJE I FS BEOGRADA
FA OF SERBIA AND FA OF BELGRADE
Tomislav KARADŽIĆ
PREDSEDNIK / PRESIDENT
Zoran LAKOVIĆ
GENERALNI SEKRETAR / GENERAL SECRETARY
Ratomir BABIĆ
PREDSEDNIK / PRESIDENT
Jovan ŠURBATOVIĆ
GENERALNI SEKRETAR / GENERAL SECRETARY
ORGANIZACIONI ODBOR
Ratomir Babić, predsednik FSB - PREDSEDNIK OO
Miloš Miljanić, počasni član Organizacionog odbora
Tomislav Karadžić, predsednik FSS
Zoran Laković, generalni sekretar FSS
Nebojša Ivković, zamenik generalnog sekretara FSS
Savo Milošević, direktor reprezentativnih selekcija FSS
Mitar Mrkela, zamenik direktora reprezentativnih
selekcija FSS
Slavko Gak, gradski sekretar za sport i omladinu
Dragoljub Kočović, zamenik gradskog sekretara
Vuk Blečić, pomoćnik gradskog sekretara
Miodrag Popović, potpredsednik FSB
Nebojša Lukić, potpredsednik FSB
Dr Jovan Šurbatović, generalni sekretar FSB
Jovica Milikić, ppredsednik OFT FSB
Srđan Jovanović, predsednik OFS FSB
Aleksandar Maksimović, predsedni Komisije za
bezbednost FSB
Dr Miroljub Zlatković, predsednik Komisije za
zdravstvenu zaštitu FSB
Mr Nebojša Ilić, predsednik Sportskog saveza Beograda
Miodrag Janković, predsednik FK „Čukarički“
Zoran Marković, RTS
Dragiša Kovačević, SOS kanal
Dragan Pešikan, Eurosport Srbija
Predrag Sarić, Sportski žurnal
Miodrag Stojanović, Sport
Jovan Sekulić, Večernje novosti
Miroslav Stojanović, stručna služba FSB
Srđan Milosavljević, stručna služba FSB
Branislava Klemenjak, stručna služba FSB
Duško Milanović, stručna služba FSB
Direktor turnira: Goran Stanojević.
7
I MEĐUNARODNI MEMORIJALNI FUDBALSKI TURNIR
1st INTERNATIONAL MEMORIAL FOOTBALL TOURNAMENT
SRBIJA / SERBIA
Ime i prezime:
Name and Lastname
Klub/Club:
Datum rođenja:
Date of Birth:
Golmani/Goalkeepers:
Stanković Aleksandar
Crvena Zvezda
17.02.1998
Ilić Marko
Vojvodina
03.02.1998
Odbrana/Defenders:
Pejović Nikola
Crvena Zvezda
22.09.1998
Radić Sava
Čukarički
04.03.1998
Dukić Nikola
Partizan
10.01.1998
Stanisavljević Aleksandar
CSKA Moskva
27.01.1998
Dinga Dominik
Hajduk Kula
07.04.1998
Mašović Ernan
Čukarički
22.11.1998
Srednji red/Midfielders:
Nišić Jovan
Partizan
03.03.1998
Gojkov Damjan
OFK Beograd
02.01.1998
Blagojević Jovica
Jagodina
27.08.1998
Šiškov Marko
OFK Beograd
08.01.1998
Đokić Luka
OFK Beograd
04.06.1998
MEHMEDOVIĆ Zehrudin
Čukarički
15.03.1998
Napad/Forwards:
Ilić Stefan
Partizan
27.07.1998
Milić Petar
OFK Beograd
12.03.1998
Panović Milan
Crvena Zvezda
27.02.1998
Miletić Milutin
Vojvodina
24.04.1998
Todorović Tomislav
Teleoptik
13.02.1998
Cvetković Stefan
Crvena Zvezda
12.01.1998
8
STRUČNI ŠTAB/OFFICIAL DELEGATION
Dejan Govedarica – selektor
Branislav Nikolić – trener
Vladimir Ješić – trener
Nenad Krtolica – trener
Goran Ćurko – trener golmana
Željko Ćurčić – doktor
Vladimir Petrović – fizioterapeut
Đorđe Prerad – ekonom
Pavle Simić – sekretar
I MEĐUNARODNI MEMORIJALNI FUDBALSKI TURNIR
1st INTERNATIONAL MEMORIAL FOOTBALL TOURNAMENT
ŠPANIJA / SPAIN
STRUČNI ŠTAB/OFFICIAL DELEGATION
D. Manuel Durán, Head of Delegation
Dª. Edurne Barrio, Secretary
D. Santiago Denia, National Coach
D. Eduardo Valcárcel, Assistant National
Coach
D. Juan Carlos Gómez Perlado, Physical
Trainer
D. Juan José González, Goalkeeper Trainer
Dr. Alberto Gómez, Doctor
D. Mariano Escobar, Phisiotherapist
D. Juan Carlos Berzosa, kit man
D. Paco Bautista, van driver (from the 4th)
Ime i prezime:
Name and Lastname
Klub/Club:
Datum rođenja:
Date of Birth:
Golmani/Goalkeepers:
Alejandro Santome García
C. Atco. de Madrid SAD
14.04.98
Daniel Martín Fernández
Real Sporting Gijón SAD
08.07.98
Odbrana/Defenders:
Jon Sillero Monreal
Athletic Club
24.05.98
José Alejandro Martín Valerón
Real Betis Balompié SAD
25.01.98
José María Amo Torres
Sevilla FC SAD
09.04.98
Francisco Manuel Nuñez Álvarez Sevilla FC SAD
23.05.98
Marc Cucurella Saseta
FC Barcelona
22.07.98
Pelayo Suárez López
Real Sporting de Gijón SAD 09.07.98
Srednji red/Midfielders:
Francisco J. Villalba Rodrigo
Valencia CF SAD
11.05.98
Gregorio López Teruel
Real Madrid CF
31.10.98
Carles Aleña Castillo
FC Barcelona
05.01.98
Oriol Busquets Mas
FC Barcelona
20.01.99
Manuel Morlanes Ariño
Villarreal CF SAD
12.01.99
Napad/Forwards:
Carles Pérez Sayol
FC Barcelona
16.02.98
José Luis Zalazar Martínez
Málaga CF SAD
05.05.98
Daniel Olmo Carvajal
FC Barcelona
07.05.98
Daniel Villanueva Rivas
Villareal CF SAD
01.02.98
Nestor Gabriel Sánchez González Real Madrid CF
10.05.98
9
I MEĐUNARODNI MEMORIJALNI FUDBALSKI TURNIR
1st INTERNATIONAL MEMORIAL FOOTBALL TOURNAMENT
ITALIJA / ITALY
Ime i prezime:
Name and Lastname
Klub/Club:
Datum rođenja:
Date of Birth:
Golmani/Goalkeepers:
Cucchietti Tommaso
FC Torino
24.01.1998
Mandelli Luca
Brescia Calcio
03.07.1998
Odbrana/Defenders:
Iudica Marco
AC Milan
13.04.1998
Mattioli Alessandro
FC Internazionale
13.02.1998
Nicoletti Manuel
FC Crotone
19.12.1998
Scalera Giuseppe
AS Bari
26.01.1998
Toso Davide
FC Internazionale
10.07.1998
Zanetti Giacomo
CALCIO Padova
31.01.1998
Srednji red/Midfielders:
Bezziccheri Daniel
SS Lazio
21.01.1998
Bordin Alessandro
AS Roma
01.08.1998
Castellano Fabio
ATALANTA Bergamasca
14.03.1998
Gasperoni Matteo
AC Cesena
11.09.1998
La Ferrara Cosimo Marco
AC Milan
20.04.1998
Napad/Forwards:
De Luca Manuel
FC Internazionale
17.07.1998
Eleuteri Alessandro
ASCOLI Calcio 1898
08.06.1998
Mazzocchi Simone
ATALANTA Bergamasca
17.08.1998
10
STRUČNI ŠTAB/OFFICIAL DELEGATION
CAPO DELEGAZIONE – Dante CUDICIO (dal
7.6.2014)
ALLENATORE – Bruno TEDINO
ASSISTENTE ALLENATORE – Daniele
ZORATTO
MEDICO FEDERALE – Riccardo LANZETTI
FISIOTERAPISTA – Andrea CANTERA
MAGAZZINIERE – Andrea RUSSO (Ditta De
Vellis)
SEGRETARIO – Alessandro LULLI
I MEĐUNARODNI MEMORIJALNI FUDBALSKI TURNIR
1st INTERNATIONAL MEMORIAL FOOTBALL TOURNAMENT
CRNA GORA / MONTENEGRO
STRUČNI ŠTAB/OFFICIAL DELEGATION
Ljutica Boris – selektor
Miličković Boris – trener
Pejović Vanja – trener golmana
Mišković Goran – sekretar
Knežević Miro – doktor
Rosić Milić – fizioterapeut
Nešković Dejan – ekonom
Ime i prezime:
Name and Lastname
Klub/Club:
Datum rođenja:
Date of Birth:
Golmani/Goalkeepers:
Gligorović Matija
Budućnost (MNE)
06.02.1998
Carević Lazar
Grbalj (MNE)
16.03.1999
Odbrana/Defenders:
Malešević Luka
Budućnost (MNE)
01.08.1998
Mikić Kostadin
Čukarički (SER)
18.06.1998
Banović Balša
Budućnost (MNE)
26.01.1998
Filipović Yannick
Fortuna (GER)
23.02.1998
Šušić Petar
Budućnost (MNE)
26.01.1998
Goranović Balša
Sutjeska (MNE)
06.02.1998
Srednji red/Midfielders:
Vukićević Danilo
Berane (MNE)
14.12.1998
Hadžiosmanović Cristian
Milano (ITA)
09.07.1998
Burzanović Marko
Budućnost (MNE)
13.01.1998
Krcić Emrah
Jezero (MNE)
25.03.1998
Marković Danilo
Budućnost (MNE)
15.07.1998
Vukotić Ilija
Lovćen (MNE)
07.01.1999
Napad/Forwards:
Krnić Alija
Budućnost (MNE)
02.01.1998
Ćosović Andrija
Zemun (SER)
05.05.1998
Kasumović Gian-Luca
Eintracht (GER)
19.01.1998
Vorotović Filip
Sutjeska (MNE)
08.03.1998
11
SPONSORS AND PARTNERS
SOUTH EASTERN EUROPE
Izdavač/Publisher: FUDBALSKI SAVEZ BEOGRADA / Football Association of Belgrade
Dizajn, priprema, štampa / Design, Prepress, Press: VEGA Plus DOO, Beograd.
Tiraž / Printing: 500
www.fsb.org.rs
POKROVITELJ
Download

I MEĐUNARODNI MEMORIJALNI FUDBALSKI TURNIR MILJAN