NOVO
!
drve Gorionik
ni
n
rasp pelet TE a
olož
RME
do 35 ive snage C
0 KW
TERMEC10-SRB
TERMEC
ǩ Gorionik TERMEC predstavlja jedinstven proizvod na našem tržištu za
kvalitetno potpuno sagorevanje drvenog peleta.
ǩ Proizvod se sastoji od samog gorionika (koji se montira na vrata kotla)
i od pužnog transportera koji se stavlja u rezervoar peleta.
ǩ Rad gorionika je potpuno automatski i može se programirati za svaki
dan u sedmici posebno.
ǩ Za razliku od ostalih sličnih proizvoda na tržištu gorionik TERMEC
poseduje dodatni pužni transporter smešten u samom telu gorionika
pomoću koga se pelet mehanički doprema u plamenu cev te potom
izduvavanjem od strane aksijalnog ventilatora u kotlu formira plamen.
Dodatni interni pužni transporter je utoliko važan što sa sigurnošću
sprečava da plamen iz kotla prodre nazad ka gorioniku i spremniku. ǩ Osnovna verzija pokriva opseg snage 10-50 KW i može se koristiti sa
svim tropromajnim kotlovima čija snaga ne prelazi 50 KW. Za veće
snage tu su verzije TERMEC 100, 150 zaključno sa 350 KW!
TKU3 PELLET
ǩ Kotao TKU3 Pellet je u potpunosti prilagođen sagorevanju drvenog
peleta (stepen korisnosti 91%) i u potpunosti ispunjava zahteve norme
EN 303-5.
ǩ Kotao je integrisan sa spremnikom kapaciteta za oko 200 kg peleta
koji se može slobodno pomerati u odnosu na kotao.
ǩ Sastavni delovi kotla su sigurnosni termostat zaštite od pothlađivanja,
termometar, pokretna pepeljara te pribor za čišćenje. Gornja vrata
kotla poseduju vizir od vatrostalnog stakla sa otvorom za sekundarni
vazduh.
ǩ Garancija na gorionik iznosi 2 godine, dok je garancija na kotao 5
godina uz uslov montaže prema priloženom uputstvu.
TKU3 PELLET
Opseg snage (kW)
Otpor ložišta (mbar)
Zapremina vode (l)
Temperatura izlaznih dimnih gasova (pri nominalnoj snazi) (˚C)
Zapremina ložišta (dm3)
Električni priključak (V/Hz)
IP zaštita
Radni opseg temperature
Minimalna temperatura povratnog voda
Dopušteno gorivo
Otvor gornjih vrata (mm2)
Otvor donjih vrata (mm2)
Max. radni pritisak (bar)
Stepen iskorišćenosti
Klasa kotla prema EN 303-5
TIP
TKU3 pellet 20
TKU3 pellet 25
TKU3 pellet 30
TKU3 pellet 35
TKU3 pellet 40
TKU3 pellet 50
50
40
35
30
40-50
35-40
30-35
25-30
28
28
25
25
125
120
115
105
150
150
150
150
130
113
101
89
230/50 osigurač 16 A
30
30
30
30
30
30
60˚-90˚C
60˚C
Pelet od drveta, kalorijske moći > 17.5 MJ/kg, prečnika 6 mm,
dužine 35 mm, maksimalne vlažnosti 8%
420x220 470x220 470x220
370x220
320x220
320x220
420x320 470x320 470x320
370x320
320x320
320x320
2,5
90%
90%
91%
91%
91%
91%
3
B (mm)
TEŽINA (kg)
25
20-25
25
100
150
76
20
15-20
25
98
150
71
L (mm)
Bez bunkera
Sa bunkerom
Bez bunkera
Sa bunkerom
Bez gorionika
Sa gorionikom
245
270
300
315
342
364
320
345
375
390
417
439
525
525
570
620
670
670
1085
1085
1130
1180
1230
1230
938
973
973
973
973
1047
1250
1250
1250
1250
1250
1330
GLAVNI PRODAJNI CENTAR (v.p. i m.p.):
22310 Šimanovci, Prhovačka bb
tel/fax: 022 480-038; 480-063; 480-494
H (mm)
A (mm)
E (mm)
F (col)
1210
1210
1210
1210
1210
1210
905
905
905
905
890
890
160
160
160
160
180
180
5/4”
5/4”
5/4”
5/4”
5/4”
5/4”
GREJNA TEHNIKA ZEMUN - CENTAR
11080 Zemun, Bežanijska 48 i 41
tel. 011 307-66-50, 011 26-11-755
fax. 011 307-66-51
GREJNA TEHNIKA ZEMUN - GORNJI GRAD
11080 Zemun, Ratarski put 55
tel. 011 307-96-09, 063 259-838
fax. 011 307-96-09
e-mail: offi[email protected]
www.termomont.co.rs
Termomont d.o.o. zadržava pravo izmene cena, opisa, dimenzija i osobina proizvoda bez prethodne najave i ne snosi odgovornost za eventualne štamparske greške.
Download

Gorionik na drveni pelet TERMEC raspoložive snage do 350 KW