ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE UYGULAMALARI
SEMİNERİ
11 Mayıs 2015
Kocaeli Sanayi Odası
ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI VE
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASININ ROLÜ
MEHMET FİDAN
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KOCAELİ ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI VE
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASININ ROLÜ
1- Enerji Üretim ve Tüketim Verileri
2- Neden Enerji Verimliliği
3- EMO’nun Enerji Verimliliği Çalışmaları
4- 6.Enerji Verimliliği, Kalitesi Sempozyumu ve Sergisi
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
ENERJİ İTHALAT VERİLERİ
2012 – 60,0 Milyar Dolar
2013 – 55,9 Milyar Dolar
2014 – 54,9 Milyar Dolar
2015 – 2017 60 Milyar Dolar
Tahmini Rakam
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
2014 ENERJİ ÜRETİMİ : 250,4 Milyar kWh
Fosil Yakıtlardan
Doğalgaz + LNG
Kömür
: %77,3
: %48,1
: %29,2
Yenilenebilir Enerji Kaynakları : %22,7
Hidrolik
Rüzgar
Termik (geri kazanım)
Jeotermal
Güneş
:
:
:
:
:
%16,1
% 3,3
% 2,3
% 0,9
% 0,0
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
SONUÇ
Dünyada En Fazla Enerji Tüketen 25 Ülkeden Biriyiz.
Enerjide %73 dışa bağımlıyız.
Sera Gazı Emisyonlarının %71’i Enerji Kaynaklı
Enerji Yıllık Talep Artışı %4 civarında
Fosil yakıt kullanımın yol açtığı kirlilik ve yüksek sera gazı
emisyonu
• İthal kaynaklı yakıtlardan dolayı yüksek cari açık
• Enerjide arz güvenliği sorunu
• Yüksek maliyetli enerji kullanımı
•
•
•
•
•
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
Çözüm Önerileri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ulusal Planlama
Tüketicilerin Bilinçlendirilmesi
Enerjiyi Verimli Kullanmak
Enerji tasarrufu
Yasal Düzenlemeler
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konusunda Arge Çalışmaları
Yenilenebilir Enerji Kaynakları konusunda Yatırımlar
Arge ve Üretim yatırımları ve Devlet Teşvikleri
Yerli Kaynakların Çevreye Duyarlı Yeni Teknolojilerle
Değerlendirilmesi
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
Devletin Yaptığı Çalışmalar
1- 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
2- Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
3- Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında
Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
4- Enerji Verimliliği Strateji Belgesi
5- Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında
Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
Yapılması Hakkında Yönetmelik
02.05.2007
05.12.2008
27.10.2011
25.02.2012
25.04.2014
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
Elektrik Mühendisleri Odasının
Yaptığı Çalışmalar
1-Enerji Çalışma Grubu (Genel Merkez Ankara)
2-Enerji Komisyonları (Tüm Şubeler)
3-Enerji Verimliliği Komisyonu (Tüm Şubeler)
4-Enerji Sempozyumu (TMMOB)
5-Enerji Verimliliği, Kalitesi Sempozyumu (Kocaeli Şube)
6-Güneş Enerjisi Sempozyumu
7-Rüzgar Enerjisi Sempozyumu
8-Nükleer Enerji Sempozyumu
9-Ulusal Aydınlatma Sempozyumu
10-YEKSEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu)
11-Akıllı Şebekeler Sempozyumu
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
Elektrik Mühendisleri Odasının
Yaptığı Çalışmalar
1- Kitaplar
http://www.emo.org.tr
2- E-kitaplar
http://kitap.emo.org.tr
2- Bilimsel Dergi
3- Cumhuriyet Enerji Dergisi
4- EMOEnerji Toplumsal Haber ve Araştırma Dergisi
5- Elektrik Mühendisliği Dergisi
6- Nükleer Enerji Raporu
7- Resim Öykü yarışmaları (İlköğretim/Lise)
8- Eğitici broşürler
9- Bilgilendirme seminerleri
10- Enerji Verimliliği Günleri
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
6.Enerji Verimliliği, Kalitesi
Sempozyumu ve Sergisi
4-5-6 Haziran 2015
Sakarya Üniversitesi
Kültür ve Kongre Merkezi
Sempozyum Yeri : Sakarya Üniversitesi
Kültür ve Kongre Merkezi
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
Sempozyum Konuları Akademik
Enerji Kalitesi
K.01
K.02
K.03
K.04
K.05
K.06
K.07
K.08
Enerji Kalitesinin Modellenmesi ve Analizi
Enerji Kalitesinin Ölçülmesi
Enerji Kalitesini İyileştirme Yöntemleri
Enerji Kalitesinin Ekonomik Analizi
İletim ve Dağıtımda Enerji Kalitesi
Yıldırım, Aşırı Gerilimler ve Koruma
Harmoniklerin Etkileri ve Giderilmesi
Güç Faktörünün Düzeltilmesi ve Modern
Kompanzasyon Yöntemleri
K.09 Enerji Kalitesi Yönetimi için Akıllı Şebeke
Teknikleri
K.10 Güvenilirlik Analizi
K.11 Topraklama
K.12 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Enerji
Kalitesine Etkileri
K.13 Diğer Konular
Enerji Verimliliği
V.01
V.02
V.03
V.04
V.05
V.06
V.07
V.08
V.09
V.10
V.11
V.12
Enerji Yönetimi
Enerji Planlaması
Endüstride Enerji Verimliliği
Binalarda Enerji Verimliliği
Aydınlatmada Enerji Verimliliği
Ulaşımda Enerji Verimliliği ve Elektrikli
Araçlar
Enerji Verimliliği Yasası ve
Uygulamaları
Dağıtılmış Üretim Sistemleri ve Akıllı
Şebekeler
Enerji Depolama Sistemleri
Elektrik Enerjisi Üretiminde Verimlilik
Uygulanmış Projeler
Diğer Konular
EMO KOCAELİ ŞUBESİ 33
Sempozyum Konuları Sanayi
• Tüketici Cihazlarında Son Teknolojiler ve Enerji Verimliliği
• Kompanzasyon ve Harmonik Filtreler
• Aydınlatmada Enerji Verimliliği
• Endüstriyel Tesislerde Enerji Verimliliği Uygulamaları
• Enerji Kalitesi Analizi ve İzleme Cihazları Teknolojileri
Uygulamaları
• Verimli Elektrik Motorları ve Sürücü Teknolojileri
• Yeni Nesil Verimli Jeneratörler
• Kesintisiz Güç Kaynaklarında Yeni Teknolojiler
• Asansörlerde Enerji Verimliliği
• Akıllı Bina Teknolojileri ve Enerji Verimliliği
• Yeni Nesil Verimli Türbin Teknolojileri
• Kompresör/Pompa’larda Enerji Verimliliği
EMO KOCAELİ ŞUBESİ 34
6.Enerji Verimliliği, Kalitesi Sempozyumu ve Sergisi
4-6 Haziran 2015 Sakarya Ünv. Kültür ve Kongre Merkezi
Panel 1 : Enerji Verimliliği Üzerine Yasal Düzenlemeler,
Uygulamalar ve Teşvikler
Panel Tarih ve Saati : 4 Haziran 2015 / 14:00
Panel Yöneticisi : Hüseyin Yeşil (EMO YK Başkanı)
Panelistler
1) Bora Omurtay (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü)
2) Naci Işıklı (Eoder YK Başkanı)
3) Verimlilik Genel Müdürlüğü (M.Hürol Mete)
4) Burçak Başkan (Gamak Motor)
5) Abdülkadir Özdabak (Siemens )
6) Mahmut Dede (Schneider)
6.Enerji Verimliliği, Kalitesi Sempozyumu ve Sergisi
4-6 Haziran 2015 Sakarya Ünv. Kültür ve Kongre Merkezi
Panel 2 : Lisanssız Enerji Üretimi ve Yenilenebilir Enerji
Kaynakları Konusunda Yasal Düzenlemeler
Panel Tarih ve Saati : 5 Haziran 2015 / 09:30
Panel Yöneticisi
: Erdal Apaçık (EMO YK Üyesi)
Panelistler :
1) Nagehan Abacılar (Tedaş)
2) Mustafa Erkeç (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü)
3) Faruk Telemcioğlu (Günder)
6.Enerji Verimliliği, Kalitesi Sempozyumu ve Sergisi
4-6 Haziran 2015 Sakarya Ünv. Kültür ve Kongre Merkezi
Panel 3 : Enerji Ekonomi-Ekoloji Politikaları ve Karar Destek
Sistemleri
Panel Tarih ve Saati : 6 Haziran 2015 / 09:30
Panel Yöneticisi: Avni Haznedaroğlu (EMO Kocaeli Şube)
Panelistler
1) Prof.Dr. Ali Osman Karababa (Ege Üniversitesi)
2) Prof.Dr. Tanay Sıdkı Uyar (Marmara Üniversitesi)
3) Prof.Dr. Cengiz Türe (Anadolu Üniversitesi)
4) Uzm.Yrd. Samet Yılancı (Çevre Bakanlığı)
5) Oğuz Türkyılmaz (TMMOB)
6.Enerji Verimliliği, Kalitesi Sempozyumu ve Sergisi
4-6 Haziran 2015 Sakarya Ünv. Kültür ve Kongre Merkezi
Endüstriyel Tesislerde Enerji Verimliliği Uygulamaları
Oturum Tarih ve Saati
1)
2)
3)
4)
5)
6)
: 5 Haziran 2015 / 14:00 – 18:00
Prof.Dr. Durmuş Kaya
Ereğli Demir Çelik (2 sunum)
Nuh Çimento
Festo
Tüpraş ( 2 sunum)
ABB
Sempozyum Duyuru ve Tanıtımları
•
•
•
•
•
•
Firmalara (+ EVD Firmaları)
TMMOB ve Şubelere
Kocaeli İKK Bileşenlerine
Yerel Yönetimlere
Enerji Verimliliği Derneği
Bildiri Sahiplerine mail yolu ile duyuru
Sempozyum Web Sayfası : www.evk.org.tr
Gelen Bildiriler
• Akademik Bildiri Sayısı : 32
• Sanayi Bildiri Sayısı : 44
Sempozyum Programı
• 4 Haziran 2015
• 5 Haziran 2015
• 6 Haziran 2015
Sempozyum Sergi Alanı
• 4 Haziran 2015
• 5 Haziran 2015
• 6 Haziran 2015
İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ..
MEHMET FİDAN
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KOCAELİ ŞUBE YÖNETİM KURULU
BAŞKANI
11 Mayıs 2015 Kocaeli Sanayi Odası
EMO KOCAELİ ŞUBESİ
Download

Enerji Verimliliği ve Uygulamaları Semineri