Son Güncelleme: 12.01.2016
Kasım ZOR - Araştırma Görevlisi
Çukurova Üniversitesi, Balcalı Kampüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 01330 Sarıçam /ADANA
+90 (322) 338 68 68 / 124
[email protected]
[email protected]
Ç AL IŞ MA A LAN LAR I
Elektrik Makineleri, Elektrik Enerjisi Üretimi, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Enerji
Ekonomisi, Kojenerasyon ve Trijenerasyon Santralleri, Dağınık Üretim, Akıllı
Şebekeler, Elektrik Yük Tahmini
KİŞ İS EL B İLG İL ER
Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti
Doğum Tarihi ve Yeri: 1987, Adana
Medeni Hali: Bekar
Askerlik Hizmeti: Teğmen ve Asteğmen, Sınıfı: Hava Savunma— (2010-2011)
Ö ĞRE Nİ M BİLG İL ERİ
Doktora Öğrenimi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, ElektrikElektronik Mühendisliği Anabilim Dalı (İngilizce) — (2015-…) [Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Doktora Öğrenimi]
(Danışman: Doç. Dr. Ahmet TEKE)
Yüksek Lisans Öğrenimi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, ElektrikElektronik Mühendisliği Anabilim Dalı (İngilizce) — (2012-2015) [Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Doktora Öğrenimi]
*Tez Başlığı: Developing a Software Program to Determine the Optimal Capacity
Rating of Cogeneration and Trigeneration Plants Driven by Gas Engines for
Unlicensed Generation of Electricity (Danışman: Doç. Dr. Ahmet TEKE)
Lisans Öğrenimi, Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce) — (2004-2010)
*Erasmus Öğrenci Değişim Programı, Linköping Üniversitesi, Linköping Teknoloji
Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce) — (2007-2008)
[*Tez Başlığı: A Survey on Renewable Energy for Electric Generation (Danışman: Prof. Dr. Mehmet TÜMAY)
Lise Öğrenimi, Ç.E.A.Ş. Seyhan Anadolu Lisesi, Fen Bilimleri (İngilizce) —
(2000-2004)
Sayfa 1 / 4
Son Güncelleme: 12.01.2016
İŞ DE NEY İML ERİ
ÖYP Araştırma Görevlisi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, ElektrikElektronik Mühendisliği Anabilim Dalı — (2013-…)
Araştırma Görevlisi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı — (2013)
Devreye Alma Mühendisi, Rolls-Royce Power Systems AG, MTU Motor Türbin
San. ve Tic. A.Ş., MTU Onsite Energy Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü —
(2012-2013)
Elektrik Montaj ve Bakım Mühendisi, Sanko Holding, Sanko Tekstil İşletmeleri
San. ve Tic. A.Ş. — (2012)
Elektrik Proje ve Kontrol Mühendisi (İnşaat Emlak Subayı), Türk Silahlı Kuvvetleri,
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1. Ordu, 2. Kolordu, 4. Mekanize Piyade Tugayı,
İstihkam Şubesi — (2011)
YAYIN LA R (ULUSLARARASI K ON FE RAN SL A R )
1. Kasım Zor, Ahmet Teke, Oğuzhan Timur, “Developing a Software Program to
Determine the Optimal Capacity Rating of Gas Engine Based Cogeneration and
Trigeneration Plants for Unlicensed Generation of Electricity”, Digital Proceedings
of the 10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and
Environment Systems, SDEWES2015.0695, 2015. (Dubrovnik, HIRVATİSTAN)
2. Kasım Zor, Ahmet Teke, “Current Status and Operation Modes of Cogeneration
and Trigeneration Plants Driven by Gas Engines”, Digital Proceedings of 21th
International Energy and Environment Fair and Conference (ICCI), 2015. (İstanbul,
TÜRKİYE)
3. Kasım Zor, Ahmet Teke, “Onsite Energy Production with Cogeneration Plants
Driven by Reciprocating Gas Engines”, Digital Proceedings of the 1st South East
European Conference on Sustainable Development of Energy, Water and
Environment Systems, SEESDEWES2014.0237, 1-9, 2014. (Ohrid, MAKEDONYA)
YAYIN LA R (ULUSAL KONFERAN SL AR)
1. Kasım Zor, Ahmet Teke, Mehmet Tümay, “Biyokütle ve Katı Atıkların Yakıt Olarak
Kullanıldığı Gaz Motorlu Kojenerasyon Santralleri ile Yenilenebilir Enerji Üretimi”,
VIII. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM 2015), Sayfa 91-95,
2015. (Adana, TÜRKİYE)
2. Kasım Zor, Ahmet Teke, Özgür Çelik, Mohammad Barghi Latran, “Türkiye'de Gaz
Motorlu Kojenerasyon ve Trijenerasyon Santralleri ile Elektrik Enerjisi Üretimi”, IV.
Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi, Sayfa 189-195, 2015. (İzmir, TÜRKİYE)
3. M. B. Latran, A. Teke, K. Zor, “Akıllı Eviriciler ile Yenilenebilir Enerji Tabanlı Dağınık
Üretim Sistemlerinin Akıllı Şebekelere Entegrasyonu”, IV. Elektrik Tesisat Ulusal
Kongre ve Sergisi, Sayfa 246-255, 2015. (İzmir, TÜRKİYE)
YAYIN LA R (SCI , SCI -EXPAN D ED DE RG İ M A K A L E L E R İ )
1. Ahmet Teke, Kasım Zor, Oğuzhan Timur, “A simple methodology for capacity
sizing of cogeneration and trigeneration plants in hospitals: A case study for a
university hospital”, Journal of Renewable and Sustainable Energy, Vol. 7(5),
Pages 1-15, DOI: 10.1063/1.4930064, 2015.
Sayfa 2 / 4
Son Güncelleme: 12.01.2016
YAYIN LA R (ULUSAL BİLİMSE L YA DA M ES L E K İ D E R G İ L E R )
1. Ahmet Teke, Oğuzhan Timur, Kasım Zor, “Calculating Payback Periods for Energy
Efficiency Improvement Applications at a University Hospital”, Çukurova
Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Sayı 30(1), Sayfa 41-56,
Haziran 2015.
2. Kasım Zor, Ahmet Teke, "Biyogaz Motorlu Kojenerasyon Santralleri İle
Yenilenebilir Enerji Üretimi”, ST. Elektrik-Enerji Dergisi, Sayı 71, Sayfa 126-128,
Mayıs 2015.
3. Kasım Zor, Ahmet Teke, “Gaz Motoru Tahrikli Kojenerasyon ve Trijenerasyon
Santrallerinin Mevcut Durumu ve Çalışma Modları”, 3e Electrotech Dergisi, Sayı
249, Sayfa 180-186, Mart 2015.
4. Kasım Zor, Ahmet Teke, “Pistonlu Gaz Motorlarıyla Tahrik Edilen Kojenerasyon
Sistemleri İle Yerinde Enerji Üretimi”, 3e Electrotech Dergisi, Sayı 234, Sayfa
176-182, Aralık 2013.
TÜ BİTAK DESTEK Lİ P ROJ E LE R
1. “Gaz Motoru Tahrikli Kojenerasyon ve Trijenerasyon Güç Santrallerinin Lisanssız
Elektrik Üretimi İçin Optimum Kapasite Değerini Belirleyen Yazılımın
Geliştirilmesi”, 113E769, Bursiyer, 14 Ay, Proje Bütçesi: 36.854,38 TL,
2014-2015.
BİL İMS EL A RA ŞTIRMA P ROJ E LE R İ
1. “Gaz Motorları Tarafından Tahrik Edilen Kojenerasyon ve Trijenerasyon
Santrallerinin Optimum Kapasite Değerini Belirleyen Yazılımın Geliştirilmesi”,
Bilimsel Araştırma Projesi, Çukurova Üniversitesi, Araştırmacı, 12 Ay,
FYL-2014-2351, Proje Bütçesi: 5.948,01 TL, 2014-2015.
GÖRE V AL INA N DER Gİ VE K O NFE R ANS LA R
1. Yayın Kurulu Üyesi, Journal of World’s Electrical Engineering and Technology
(JWEET), İRAN (2015-…)
2. Hakem, Majlesi Journal of Electrical Engineering, İRAN (2013-…)
3. Hakem, IEEE International Energy Conference (ENERGYCON), Dubrovnik,
HIRVATİSTAN (13 - 16 Mayıs 2014)
4. Hakem, IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems
(IEPS), Kiev, UKRAYNA (2 - 6 Haziran 2014)
5. Oturum Eşbaşkanı (Low Carbon Power Supply), 1st South East European
Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment
Systems (SEE SDEWES), Ohrid, MAKEDONYA (27 Haziran - 3 Temmuz 2014)
6. Oturum Eşbaşkanı (District Heating and Cooling), 10th Conference on
Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES),
Dubrovnik, HIRVATİSTAN (27 Eylül - 2 Ekim 2015)
D İL BE CE RİLE Rİ
İngilizce (İleri Seviye), Almanca (Temel Seviye), İsveççe (Temel Seviye)
Sayfa 3 / 4
Son Güncelleme: 12.01.2016
Ü YELİKLE R
1. Elektrik-Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE), Öğrenci Üye, Türkiye. (2007-…)
2. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Üye, Adana. (2010-…)
3. Bir Dilek Tut (Make a Wish Turkey) Derneği, Gönüllü, Adana. (2009-2013)
4. Türk Kızılayı Çukurova Şubesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Adana. (2009-2010)
5. Adana Bilim ve Teknoloji Derneği, Üye. (2013-…)
S IN AV B İLG İL ER İ
1. ALES, Aralık 2011, Sayısal (95,687).
2. KPDS, Mayıs 2012, İngilizce (82,5).
MÜ H ENDİSL İK EĞ İTİMLERİ
1. Biyogaz Sistemlerinin Tasarımı ve Projelendirilmesi Eğitimi, BESTMER, Ege
Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, 2015.
2. Distributed Generation, Energy University by Schneider Electric, 2015.
3. Demand Response and the Smart Grid, Energy University by Schneider Electric,
2015.
4. Combined Heat and Power, Energy University by Schneider Electric, 2014.
5. Fotovoltaik Uzmanlık Eğitimi, Alman Güneş Enerji Enstitüsü (DGS), 12 Ocak
2014.
6. Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Yetki Belgesi Eğitimi, Adana
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), 2 Ocak 2012.
KİŞ İS EL G E LİŞİM E Ğ İTİMLER İ
1. TMI Zaman Yönetimi Eğitimi, 28 - 29 Eylül 2012.
2. TMI Sunum Teknikleri Eğitimi, 20 - 21 Temmuz 2012.
3. JCI Proje Yönetimi Eğitimi, 6 Ekim 2010.
4. JCI Vücut Dili, İletişim ve İmaj Eğitimi, 22 Haziran 2010.
5. YGA Moderatörlük Eğitimi, 7 Mart - 30 Mayıs 2009.
H OB İLE R
1. Taekwondo (Mavi-Kırmızı Kuşak), 1995.
2. Futbol (Amatör Lisans), 1999.
3. Sinema Bileti Koleksiyonu, 2005.
4. Alt Yazı Çevirisi, 2005.
5. Tenis, 2006.
6. Teknik Çeviri, 2007.
7. Tüplü Dalış (CMAS 1 Yıldız), 2011.
Sayfa 4 / 4
Download

Kasım ZOR - Araştırma Görevlisi