HESTEGOVINY
1
duben
2 010
Již 15 let s naší ochranou...
Zpravodaj pro zaměstnance společnosti HESTEGO
Štíhlý podnik
V posledním roce a půl proběhly ve
světovém hospodářství největší změny za
posledních více než 70 let. Poklesl objem
práce a tím se dramaticky zvětšil převis
výrobních kapacit. Mnohem více firem se tak
uchází o menší množství zakázek. Zákazníci si te, více než kdykoli předtím, mohou
vybírat mezi svými dodavateli a vytvářet
vyšší tlak na kvalitu, plnění termínů a také
na cenu. Kdo v této zostřené konkurenci
neobstojí, vypadne ze hry.
Zde jako příklad uvedu naši čerstvou
zkušenost:
Počátkem března jsme byli pozváni na
jednání v rámci dodavatelského dne do firmy SIEMENS v Regensburgu.
Pozváno bylo 10 dodavatelů, kterým
byla představena další strategie směřování
firmy SIEMENS.
Základní body této strategie jsou:
Ze stávajících lokálních dodavatelů vybrat
ty nejschopnější a jim dát příležitost stát se
globálními dodavateli pro SIEMENS a rozejít
se s některými stávajícími dodavateli (plánuje
se snížení stávajících dodavatelů o 20 %).
Snížit cenu nakupovaných dílů od dodavatelů v roce 2010 o 10 %. (Byl představen
graf, z něhož vyplývá, jak je SIEMENS nucen
zákazníkům redukovat své prodejní ceny,
aby uspěl se svými výrobky na světových
trzích. Na druhé straně graf dokumentoval
nedostatečné snížení cen výrobků, které SIEMENS nakupuje od svých dodavatelů.)
Nákupčí SIEMENSu odpovědný za Hestego nám před zahájením vlastních jednání
řekl, že te „jde opravdu do tuhého a není
čas na hraní“.
Za současné situace jde opravdu
o přežití. Podniky, které chtějí prosperovat
a dlouhodobě existovat na trzích, musejí
vyrábět stále víc odlišných výrobků a přitom je udržení vysoké kvality a dodržování
dodacích termínů samozřejmostí. Tlak na
rychlou reakci (tedy na termíny dodávek)
se stále zvyšuje. Jako potvrzení tohoto
trendu zde uvedu návrh rámcové smlouvy, který nám předložila firma ABB. Zde je
požadováno dodávání nelakovaných dílů
do 5 pracovních dní, lakovaných dílů do
10 dní po objednání. Můžeme si vybrat
– splnit požadavek a mít práci nebo o práci
přijít.
V takto vyostřené konkurenci budou vítězit ti, kteří dokážou vyrábět rychle a levně
(kvalita je samozřejmá). K tomuto cíli vedou
systémy štíhlých podniků. Zde nelze mluvit
jen o štíhlé výrobě, ale i o štíhlé logistice,
konstrukci, administrativě.
Tyto štíhlé systémy začínají u přesného
plánování, pokračují přes pořádek na pracovištích (5S), trvalé zlepšování (Kaizen) až
ke sledování hodnotových toků a k dodávkám just in time (= právě včas). Kdo tento
přístup nezvládne, bude živořit.
První tři projekty jsme zahájili. (Zmínil jsem
se o nich v posledních Hestegovinách.)
Dnes bych se chtěl víc věnovat Kaizenu
a 5 S. Naše práce v tomto směru se hodně
zintenzivní a váhání již bude neakceptovatelné.
Při již zmíněné návštěvě v Regensburgu
jsme byli cca 2 hodiny prováděni výrobou.
Špičkový pořádek, přesné značení pracoviš,
logistických cest a stanoviš jsou naprostou
samozřejmostí. Zaujaly mě tam zejména
dvě věci:
a) Na každé dílně bylo několik koutků,
kde byla vizualizována řešená zlepšení.
Dozvěděli jsme se, že každé ráno se sejde zástupce dílny s logistikou, technology,
konstrukcí, zástupci kvality a řeknou si jaké
potíže se vyskytly během předchozího dne.
Tyto týmy mají předtištěné formuláře ve formátu A3, za jejichž pomoci lépe analyzují
příčiny potíží a bu na místě navrhnou jednoduché řešení nebo rozhodnou, kdo bude
za vyřešení zodpovědný. Tento člověk druhý
den referuje, jak věc vyřešil nebo, pokud je
to složité, dokdy bude vyřešena. Nosnou
myšlenkou těchto schůzek je řešit denně
sebemenší překážky v plynulosti výroby.
Tak je zaručeno, že neřešené drobnosti
nepřerostou v závažný nedostatek.
b) Průvodce nám také oznámil, že
zeštíhlováním výroby se významně snižují náklady na výrobu. Na čem se ovšem
zásadně nešetří, to je kvalita. Ta musí být
stoprocentní. Pracovníci ve výrobě jsou zodpovědní za kvalitu své práce.
V naší společnosti se již rozběhly pravidelné schůzky Kaizen. Z dosavadního
průběhu projektu mám dobrý pocit. Některé kroužky jsou velmi aktivní a pravidelně
přinášejí spoustu nápadů, na které bychom
jinak stěží přišli. Občas mě někdo na dílně
zastaví a vysvětluje, co by se dalo zlepšit.
Dotyčné vždy vyzvu, aby svůj námět uplatnili
ve své skupině Kaizenu. (Hodně nemile mě
překvapilo, když mi jeden pracovník při této
příležitosti řekl, že jejich kroužek se neschá-
UVNITŘ ČTĚTE
Projekt plánování
Informace
z obchodního úseku
Novinky na úseku logistiky
Zaměstnanecké benefity
zí. Nikdo ze zodpovědných koučů přitom
na nic takového neupozornil. To vnímám
jako naprosté znevažování celého úsilí, které
všichni tomuto projektu věnovali.)
Počátkem února jsme navštívili v Číně
našeho potenciálního zákazníka, kterému
bychom mohli dodávat teleskopické kryty.
K mému velkému překvapení jsem zjistil, že
jsme se ocitli ve špičkovém závodě, jehož
úroveň by mu mohla závidět většina evropských výrobců. Při vstupu do výrobních hal
byl na první pohled patrný dokonalý pořádek. Hned jsme pochopili, že zavedení 5S
mají už dávno za sebou. Te už jen systém
udržují. Tato firma má velmi ambiciózní cíle.
Každý rok se posouvá na žebříčku světových
výrobců obráběcích strojů výše. Jejich cílem
je být do pěti let největším výrobcem na
světě. Bez zavedení štíhlé výroby by to byly
jen chiméry.
Nás čeká na tomto poli ještě mnoho práce. Zde zopakuji to, co jsem uvedl v posledním příspěvku. Kdo nedokáže
zavést 5S, nedokáže učinit ani další kroky,
které jsou znamením konkurenceschopné
organizace.
Těším se, jak to společně zvládneme.
Miroslav Ostrý
Projekt plánování
Milí kolegové,
jak asi mnozí víte, od ledna letošního roku jsem přestoupil z oddělení
nákupu do oddělení plánování výroby. Důvodem mého rozhodnutí byla
výzva pustit se do implementace nového
nadstavbového softwaru pro plánování
(AHPLeitstand) a tím pomoci posunout
plánování o další kroky dále.
Dovolte mi v krátkosti představit program AHP Leitstand (dále jen „AHP“) od
firmy PROVIS, s.r.o.
Jedná se o jakousi nadstavbovou část
firemních programů, v našem případě
programu HELIOS, která dokáže vzít
potřebná data z HELIOSu, dále s nimi
pracovat dle svých možností a vrátit je
zase zpět do našeho systému.
Zjednodušeně řečeno, budeme KAPACITNĚ plánovat pro všechny stroje a pracoviště, se všemi plánovanými i neplánovanými prostoji, poruchami a podobně.
Budeme moci přesněji určovat úzká místa ve výrobě a naplánovat výrobu tak,
aby těchto úzkých míst bylo co nejméně,
v konečné fázi, aby pak nebyla žádná.
AHP nám oproti Heliosu pomůže lépe
plánovat jednotlivé výrobní operace,
poskytne grafickou vizualizaci, dá přesnější informace mistrům výroby.
Nový software AHP nám však nepomůže vyřešit naše „bolavá“ místa v zadávání údajů či dat do HELIOSu. Všechno se
vším souvisí, tudíž i tyto věci musíme vyřešit
paralelně. Vím, jak vás i mě trápí velké
množství výrobních příkazů, které nám
kolují ve výrobě, neustálé opakované přenastavování a seřizování strojů. Nic z toho
nesmí zůstat v pozadí a opomenuto.
Pevně věřím, že se nám povede velkou část problémů společně vyřešit. A to
i přes to, že to bude dlouhá a náročná
cesta. Pevně věřím, že si v závěru roku
2010 řekneme, že naše snaha je korunovaná úspěchem.
Dovolte mi Vám touto cestou předem
popřát krásné prožití velikonočních svátků.
Hodně šastných a spokojených dnů
Vám přeje
David Schier
Kapotáže pro KOVOSVIT
První čtvrtina roku je skoro za námi a možná si zaslouží takové malé ohlednutí. Když
se ohlédnu za sebe já, uvidím prchat do dáli hromadu kapotáží pro Kovosvit MAS, a.s.
Sezimovo Ústí. Je docela možné, že prchají směrem k Vám, aby Vás strašily ve snech
jako duchové paketů plechů. Já si také „pár“ bezesných nocí prožil, ale věřím tomu,
že takové jsou již za námi nebo jich alespoň bude čím dál tím méně. Sleduji to podle
přírůstku mé váhy – již nemám tolik sportovního vyžití při běhání po schodech do dílny
a zpět kvůli dotazům. Jednou z nejméně oblíbených „hlášek“ se pro konstruktéry stalo
sousloví „já ho tam pošlu“, které zaznívalo při telefonátu s dílenským provozem.
Všichni jste udělali spoustu práce na odladění výroby, naučili se dělat nové věci,
ale spousta práce nás ještě čeká. Živě vidím, jak se technologií prohnala několikrát
po sobě taková menší tsunami výkresů, nákup si mnohokrát poklekl s prosíkem před
kooperanty pro uspíšení termínů, logistika s mravenčí pílí třídila díly do přihrádek
a dílna si natáhla pracovní dobu. Nicméně pokrok je vidět a za vše mluví již celá
řada kapotáží, které úspěšně a opakovaně dodáváme do Kovosvit MAS. A už je to
SP 180/280, SP 430, MCV 1012 nebo nový stroj MCV 750, který nás ještě čeká.
Nemalou zásluhu na řešení problémů a otázek má také vstřícnost našeho partnera
– Kovosvitu MAS. Já sám mohu bohužel hovořit jen za konstrukční oddělení, se kterým
komunikuje naše konstrukce prakticky denně. Při řešení otázek ohledně kapotáží
a teleskopických krytů jsme se seznámili nejen s většinou konstruktérů, ale i spoustou
montážních pracovníků, a poznali, že žádný provoz a výroba není bez problémů.
Objevují se stále a všude, ale je nutné je řešit pokud možno v klidu a s chladnou
hlavou, mnohdy za cenu kompromisu mezi několika řešeními, o nichž si jejich zastánci
myslí, že jedině to jejich řešení je to správné. Já věřím, že těchto problémů bude co
nejméně a že budeme kapotáže sypat na jih Čech jako z rukávu.
Tomáš Habarta
Náklady na nekvalitu za rok 2009
Interní neshody v roce 2009:
V minulém roce byl stanovený cíl interních neshod (neshody způsobené ve výrobním
procesu) na 0,40 % ve vztahu k tržbám, což se s úsilím některých z nás podařilo docílit.
Pravidelně tato vyhodnocení může každý vidět na nástěnkách.
V některých měsících byl tento cíl nesplněn. K překročení stanoveného cíle došlo
v měsících lednu (0,63 %), říjnu (0,78 %) a listopadu (0,52 %).
Celkem nás interní neshody v roce 2009 stály 843.396 Kč.
Podobně jako u interních neshod se sledují i náklady na reklamace od našich
zákazníků.
V roce 2009 byl stanovený cíl 0,40 % ve vztahu k tržbám, který se ale nepodařilo
splnit a stanovený cíl byl překročen o 0,03 %.
Celkem nás reklamace v roce 2009 stály 912.015 Kč.
Pro rok 2010 byl stanoven cíl 0,35 % ke vztahu k tržbám. Cíl byl změněn oproti
roku 2009, protože je potřeba se neustále zlepšovat.
Bohužel za první měsíc v tomto roce se nepodařilo tento cíl splnit. Stanovený
ukazatel byl překročen o více jak 300 %, což nám způsobilo velkou finanční ztrátu,
ve výši 150 216 Kč.
V přiložené tabulce můžete vidět 5 nejvyšších neshod za leden 2010 – z čehož
nejvyšší podíl na uvedené sumě mělo pracoviště kapotáží a to ve výši 49 486 Kč.
PŘEHLED NEJVYŠŠÍCH NESHOD ZA LEDEN 2010
Číslo interní
neshody
1001 / 71
1001 / 42
1001 / 73
1001 / 76
1001 / 45
Číslo dílu / počet ks / hlavní příčina / původce neshody
ZE1006-11 – 10ks / VK09 - 4163
Popis neshody: Nedodržen rozměr při ohybu – neodpovídá
výkresové dokumentaci
Pracoviště kapotáží / Ohraňovací lis
GTOMM7334-133 – 105 ks / VZ09 - 16027
GTOMM7334-136 – 105 ks / VZ09 - 16027
Popis neshody: Nedodržen rozměr při ohybu – neodpovídá
výkresové dokumentaci
Dílna kooperací - Ohraňovací lis
ZE1011-11 – 7ks / VK09 - 4173
Popis neshody: Díly jsou poškrábané přes folii
Pracoviště kapotáží / Ohraňovací lis - Laser
Z93562 – 3000ks / VZ10 - 1126
Popis neshody: Barevné tečky v laku
Lakovna
Z93298-10 – 773ks / VZ10 - 1127
Popis neshody: Chyba v pálícím programu - zrcadlově
otočeno
Technologie
Náklady na IN
27 370 Kč
21 325 Kč
20 431 Kč
17 853 Kč
15 235 Kč
Vzhledem k tomu, že cíl nebyl splněn je nutné pro vybrané neshody (výběr je brán
dle nákladů na interní neshodu) stanovit účinná nápravná opatření a tím zabránit
dalšímu vzniku podobných neshod.
Je potřeba si uvědomit, že náklady na interní neshody, ale i náklady na reklamace
jsou peníze nás všech.
Přemysl Kuhn
Kontrola na TSA
Výstupní kontrola má v každé firmě nezastupitelné místo ve výrobním procesu.
Ačkoliv je některými pracovníky shazována, má velký vliv na kvalitu výrobků a také
na celkový pohled na naši firmu očima zákazníků.
Činnost výstupní kontroly nespočívá jen ve vyplňování kolonky kontroly ve výrobním
příkazu, ale je to především činnost ve výrobním procesu začínající od prvopočátečního pálení materiálu na laseru, přes ohýbaní, montáž až k závěrečnému hodnocení
v již zmíněné kolonce kontroly ve výrobním příkazu.
Obnáší také časté konzultace a už s technology nebo konstruktéry o nápravě
nedostatků ve výrobních technologických postupech, posuzování tvůrčích nápadů od
pracovníků ve výrobě, snaha o zjednodušení, zrychlení a zlevnění výroby.
Miroslav Rusňák
Informace
z obchodního úseku
Vážení spolupracovníci,
první čtvrtlení tohoto roku máme
již takřka za sebou, a tak bych Vás rád
seznámil s dosavadním a očekávaným
vývojem našich prodejů v tomto roce.
Jaký je tedy vývoj našich prodejů
doposud?
Všichni jsme jiste zaregistrovali, že
výrazně ubylo zakázek na dílně teleskopických krytů. Tato situace je dána
vývojem resp. stagnací výroby a prodejů obráběcích strojů. Bohužel je to stav
celosvětový a stále více se ukazuje krutá
pravda, že rok 2010 bude v této komoditě
ještě horší než rok předchozí. V návaznosti na tuto skutečnost se samozřejmě snížily
i objemy stěračů a nosičů energií.
Částečně se nám daří tento propad eliminovat úspěšným rozběhnutím
a postupným rozšiřováním naší výroby
kapotáží k obráběcím strojům. Tady se
ukazuje, že i přes náročnost a složitost
tohoto projektu jsme schopni zákazníkovi
zajistit kvalitní a spolehlivé řešení dle jeho
zadání, a to od konstrukce až po výrobu
lakovaných dílců. Naší chloubou může být
to, že s našimi kapotážemi jsou spokojeni
i zákaznici v tak vzdálených zemích, jako
je Španělsko.
V oblasti kooperačních výrob postupně už několik let rozšiřujeme portfolio
odběratelů našich plechových skříní a dílců. Problematiku hracícho průmyslu není
nutno zmiňovat, protože je všem jasné, že
hazardu v současné době pšenka příliš
nekvete, ale přesto se nám daří zakázky
získávat. Naší tradiční zákazníci z oblasti
elektroprůmyslu naštěstí nebyli světovou
recesí postiženi tolik, jako výrobci obráběcích strojů a tak můžeme konstatovat,
že objemy v této komoditě jsou stále
uspokojující. Poslední naše nové „úlovky“
byly pak z oblasti obslužných automatů
v dopravě, které by postupem času mohly
nahradit minulé objemy hracích kabinetů.
Výše uvedené skutečnosti tak jen jasně
vedou ke konstatování, že i v této komoditě (kooperační dílce) máme prostor na
zvyšování objemů.
Na závěr je nutno konstatovat, že jakákoliv nekvalita nebo nedodržení termínu
našim dlouholetým nebo i novým zákazníkům v dnešní
době znamená
ohrožení našeho
vztahu se zákazníky, ohrožení jeho
dalších poptávek
resp. objednávek
a ztrátu doposud
velmi pozitivní
pověsti naší firmy
na trhu.
Jiří Nevečeřal
Nová pravidla pro
odvoz nepotřebných
palet
Vážené kolegyně a kolegové,
mnozí z Vás využívají možnosti odvážet
si pro své soukromé účely nezálohované
dřevěné palety. Vhledem k tomu, že při
odvozu často dochází k záměně těchto
palet za palety zálohované či dokonce
speciální krytařské, jsme nuceni upravit
stávající systém, abychom podobným
nedopatřením předcházeli.
1) Stále platí, že pokud budete mít
zájem o palety, informujete sklad a zapíšete se do seznamu zájemců.
2) Palety, které si mohou zaměstnanci odvážet, budou nově označeny
refl exní barvou.
3) Odběr palet bude možný pouze za
přítomnosti pracovníka skladu ve všední
dny do 15:30 hod. nebo v předem jinak
dohodnutém termínu.
4) Je samozřejmostí, že si každý při
odvozu palet po sobě uklidí, jinak ztrácí
možnost na příští odvoz palet.
Karel Jaroměřský
Zaměstnanecké
benefity a DPH
Asi už víte, že od prvního ledna platí
novela zákona o DPH, která má mimo
jiné i dopad na zdanění zaměstnaneckých benefi tů. V případě Hestega se
tato novela dotýká příspěvků na závodní
stravování. V současné době přispívá
zaměstnanec na jídlo 20 Kč, dalších
35 Kč přispívá HESTEGO.
Podle již zmíněné novely zákona je
nyní Hestego povinno odvádět navíc
z každého poskytnutého jídla necelých
šest korun na DPH. Navíc nelze tuto
částku zahrnout do daňově uznatelných
nákladů společnosti. I přesto se vedení
společnosti rozhodlo, že nebude navyšovat příspěvek zaměstnance na stravu,
ale že uhradí tuto částku ze zdaněného
zisku. Příspěvek zaměstnance na stravu
tedy i nadále zůstává 20 Kč za jídlo.
Novinky na úseku logistiky
Vážené spolupracovnice, vážení spolupracovníci,
na přelomu roku došlo k personálním změnám v oddělení logistiky, pod které
spadá sklad, nákup a expedice. Rád bych Vás touto cestou, nejen o těchto změnách, informoval.
Z oddělení nákupu odešel David Schier hledat nové výzvy jako plánovač, což
pro nákup znamená citelnou ztrátu. David je totiž živá firemní encyklopedie (Davide,
promiň to přirovnání), protože v HESTEGU prošel už několika funkcemi a několika
odděleními. Nyní je jeho prioritou testování nového softwaru pro plánování, o čemž
Vám sám referuje v samostatném článku.
Tým nákupu v lednu posílil Olda Hlaváček, který má dlouholeté zkušenosti jako
mistr ve výrobě. Oldovou hlavní činností je komunikace s našimi kooperanty.
Nový projekt kapotáží nás definitivně přiměl k tomu rozšířit náš tým o další skladovou refentku, a proto jsme v únoru přijali Pavlínu Temerovou, i když zatím jen na
poloviční úvazek.
V neposlední řadě opustila nečekaně vedení logistiky Ing. Monika Šimánková. Doufám, že se nebude zlobit, když prozradím, že ji v brzké době čekají rodičovské povinnosti.
Otěže logistiky jsem po ní převzal já, a to v době, kdy HESTEGO prochází změnou
výrobního programu. Finanční krize se strojírenství dotýká velmi citelně a pokud chceme
uspět, musíme vyjet ze zajetých kolejí a zažité věci změnit. Nové projekty, a nejvíce
zmíněné kapotáže, nám ukázaly řadu úzkých míst v procesech, jak v předvýrobní, tak
ve výrobní i povýrobní fázi. Těmi se na všech frontách musíme zabývat.
Na nákupu bojujeme s tím, jak zajistit včas všechen požadovaný materiál. Sklad
rozšiřuje sortiment a trápí se s prostorem. V expedici si lámeme hlavy nad správným
zabalením podle náročných zadání našich odběratelů. Zákazníci vyžadují vysokou
kvalitu, nízkou cenu a to v době, kdy si na trhu mohou vybírat, protože moc dobře
vědí, že každý potřebuje práci. Jak se říká: „Všechno špatné je, ale pro něco dobré“
a pokud dokážeme rozlišit naše slabá místa a změnit procesy k lepšímu, obrovským
způsobem nás to posune vpřed. Myslím, že se nám to společně už daří a krůček po
krůčku se dostáváme k vyšším cílům. Ano, je to bolestivé, náročné a někdy stresující,
ale nutné proto, abychom obstáli v dnešní složité situaci. Věřím, že to všichni společně
zvládneme.
Stávající složení týmu logistiky:
nákup:
Ing. Miroslav Šubrt – vedoucí nákupu
Radka Hováthová – nákupčí
Jana Koblihová – nákupčí
Petr Moskovský – nákupčí
Oldřich Hlaváček – nákupčí
plánování:
David Schier
sklad:
Alena Martínková – referent skladu
Pavlína Temerová – referent skladu
Vladimír Horák – skladník
Roman Poč - skladník
expedice:
David Čápek
Ondřej Černý
Ladislav Sovík
Libor Zůbek
Za tým logistiky Vám přeji už jen krátkou cestu k obnovení klidného období
Karel Jaroměřský
Tvorba ABC modelu v Hestegu
Jak již někteří z Vás zjistili, zahájili jsme v naší firmě implementaci modelu Activity
Based Costing, tedy kalkulace na základě aktivit. Pro tvorbu modelu byla, po výběrovém řízení zvolena ostravská společnost MBA Kontakt, spol. s.r.o., která působí na
vzdělávacím a poradenském trhu od roku 1994 a zpracovali cca 30 ABC modelů.
Proč vlastně potřebujeme nový pohled na kalkulace a k jakým rozhodnutím
bude model ABC sloužit? V první řadě je nutné říci, že model ABC bude řešit režijní
náklady. Faktem je, že režijní náklady nabírají na významu a v některých firmách
mohou tvořit až 50 % všech nákladů. A proč vlastně v dnešní době stoupají režie?
Odpovědí na tuto otázku jsou zlepšující se technologie, zlepšují se výkony strojů a zařízení, změnu přináší využití výpočetní techniky, automatizace nahrazuje ruční práce,
nové technologie dosahují nižších nákladů na materiál, což snižuje přímé náklady.
Konkurenční boj si také žádá neustálé inovace, větší variantnost produktů, využívání
většího počtu distribučních kanálů, což způsobuje zmenšování sériovosti produktů.
Z uvedených informací vyplývá, že již nestačí rozvrhovat režijní náklady klasickým
způsobem, tedy tak, že přidělím každému výrobku průměrně stejně podle zvolené
rozvrhové základny, ale zajímá mě příčina vzniku těchto nákladů. Model ABC nám
svým pohledem přes aktivity umožní zjistit reálnou ziskovost nákladových objektů
(produktů či zákazníků), které si nadefinujeme, a pomůže nám zjistit kolik nás stojí
procesy a činnosti. Projekt byl spuštěn 8. 3. 2010, jeho ukončení je plánováno na
31. 5. 2010. Máme za sebou předávání prvotních dat a jejich zapracování do modelu.
Ve středu 17. 3. 2010 proběhl workshop, na kterém byly definovány aktivity, struktura
produktů a zákazníků, na které chceme sledovat náklady a reálnou ziskovost. Následujících 20 – 25 dní bude probíhat tvorba ABC modelu v součinnosti s pracovníky
Hestega. Chtěla bych prozatím poděkovat všem zainteresovaným pracovníkům za
spolupráci na rozjíždějící se tvorbě modelu ABC. Čeká nás ještě mnoho práce, ale
získáme výborný nástroj řízení nákladů a tím i konkurenční výhodu.
Kateřina Honemannová
Workshop k tvorbě modelu ABC
Kurz čtení výkresové dokumentace
Vzdělávání
našich zaměstnanců
v roce 2010
Při vyhodnocování výsledků Dotazníků spokojenosti se ukázalo, že většina
zaměstnanců je spokojena s tím, jak je
ve společnosti HESTEGO budován systém
vzdělávání.
Pro rok 2010 a 2011 získala společnost HESTEGO s.r.o. dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců z prostředků ESF
prostřednictvím operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR. Pro HESTEGO to znamená
možnost mimořádně se věnovat rozvoji
všech zaměstnanců, ale na druhé straně
také nutnost respektovat přísná pravidla
dotačního programu. Realizace tohoto
projektu by měla přinést zvýšení osobních
i profesních kvalit každého jednotlivce,
což by mělo vést k zefektivnění řady činností a procesů a v konečném důsledku
ke zvýšení produktivity práce.
Co se již podařilo uskutečnit? Ze
získaných prostředků jsou hrazena
momentálně probíhající školení Čtení
výkresové dokumentace a kurzy cizích
jazyků. V lednu a únoru proběhlo školení na téma Komunikace pro všechny
THP zaměstnance a na něj v současnosti
navazuje školení Týmová práce pro tutéž
skupinu zaměstnanců. Tematicky stejně
zaměřená školení chystáme na podzim
i pro zaměstnance z výroby.
Administrace vzdělávacího projektu
je hodně náročná a tak se nám dosud
nepodařilo začít se všemi plánovanými
aktivitami. Od února 2010 jsme chtěli
zahájit kurzy Základy obsluhy PC pro
zaměstnance z výroby. Doufáme, že se
nám podaří překonat některé obtíže a
připravit a zahájit tyto kurzy nejpozději
v dubnu 2010.
V současnosti také připravujeme kurz
pro vybrané svářeče, ve kterém je chceme zdokonalit ve svařování nerezových
materiálů.
Každý z nás vlastní spoustu hmotných
věcí. Auto, byt, počítač, mobilní telefon,
konto v bance. O to všechno můžeme
během krátkého okamžiku přijít. Nikdo
a nic nás však nemůže připravit o získané vědomosti a dovednosti. Právě proto
si myslím, že pokud zaměstnavatel dává
svým zaměstnancům možnost se vzdělávat,
dává jim zároveň možnost získat opravdové
bohatství. Nevím, jak vy všichni, ale já si
těchto možností nesmírně vážím.
„Není nic vznešeného na tom, být
lepší než jiní lidé. Vznešenost je v tom,
být lepší, než jsi byl sám včera.“
Eva Vavrouchová
Svátky jara
Letošní zima byla skutečně dlouhá
a myslím si, že nám dala docela slušně
zabrat. Mnohé z nás ještě dnes zabolí
v zádech, když si vzpomenou na odklízení ohromného množství sněhu, mnozí
se ještě dnes orosí, když si vybaví špatně sjízdné silnice, mnohým se protáčejí
panenky nad účtem za plyn a elektřinu
k vytápění. Věřím, že se tedy už všichni
těšíte na jaro, jehož symbolem jsou blížící
se velikonoční svátky.
Jaro znamená probuzení, omlazení,
nový život, rostoucí sílu, příliv energie.
Jaro je nové nadechnutí. Jaro nám slibuje
příchod léta a hojnosti. Jaro sice přichází každý rok, ale co kdybychom ho letos
nebrali jako samozřejmost. Co kdybychom
ho přijali s pokorou a vděčností za to, že
k nám po nepohodě a nepříjemnostech,
přichází naděje a něco hezkého.
A nemusíme tento přístup mít pouze
k jaru. Nedávno jsem dostala email. Klasický řetězový dopis, které běžně okamžitě
mažu bez ohledu nato, že pokud ho do 10
minut nepošlu padesátisedmi známým, tak
moji babičku z tatínkovy strany do dvou
dnů sežere zelenomodrý krokodýl. Tenhle
byl ale docela zajímavý, a tak jsem si ho
nechala. Doufám, že autor řetězového
dopisu se na mě nebude zlobit, když Vám
některé jeho myšlenky předám.
Jsem vděčný...
za daně, které musím platit, protože to
znamená, že mám stále zaměstnání
za nepořádek, který musím uklízet
po oslavě, protože to znamená že jsem
obklopen přáteli
za šaty, které jsou mi trochu těsné, protože to znamená, že mám co jíst
za trávník, který je třeba kosit, okna,
která je třeba umývat a okapy, které je
třeba opravovat, protože to znamená, že
bydlím ve svém domě
za únavu a bolavé svaly na konci dne,
protože to znamená, že jsem byl schopný
těžce pracovat.
Jsem vděčná za to, že po dlouhé zimě
přichází pomaličku jaro. Přeji nám všem,
aby jaro přineslo do HESTEGA i nové
zakázky, zlepšení plánování, klidnější
atmosféru, chu poprat se se všemi překážkami a ten nahoře zmiňovaný příslib
hojnosti v létě.
Přeji všem veselé Velikonoce,
Eva Vavrouchová
HESTEGO s.r.o. a Sdružení „Piafa“ ve
Vyškově – společně v roce 2010
Nedávno mne navštívila paní Jana Podrápská, ředitelka nestátního neziskového
sdružení „Piafa“ ve Vyškově, abychom si spolu popovídaly o možnostech další spolupráce mezi Piafou a společností HESTEGO. Tato vzájemná spolupráce se začala
hezky rozvíjet na jaře roku 2009.
Pro ty, kteří sdružení Piafa ještě neznají, je alespoň krátce představím.Piafa zahájila
svou činnost jako občanské sdružení na podzim roku 1994 a od začátku bylo jejím
cílem pomáhat handicapovaným dětem prostřednictvím práce se zvířaty. V uplynulých
patnácti letech tým obětavých a nadšených lidí vybudoval odborně velmi zdatnou
organizaci, která v současnosti poskytuje širokou škálu sociálních služeb. Jedná se
o sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením; sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi a sociální rehabilitace. Sdružení Piafa provozuje
například centrum Klubko, které je určeno pro zdravotně handicapované osoby od
16ti do 64 let. Lidé, kteří do Klubka docházejí, se pod dozorem terapeutů a pedagogů
věnují různým pracovním činnostem, nácvikům sociálních dovedností, rehabilitačnímu
cvičení, společně jezdí i na výlety. Piafa dále nabízí svým klientům hiporehabilitace,
canisterapii, fyzioterapii klasickými metodami, ale i alternativní metody jako jsou sujok, muzikoterapie, Rei Ki, reflexní terapie palmou ruky a ploskou nohy, čchi-kung.
Všechny tyto aktivity pochopitelně něco stojí. Piafa získává finanční prostředky
z různých dotací a grantů (protože v posledním období také pracuji na mnoha dotačních projektech, vím, jak je to nesmírně náročné), prodejem doplňkových činností
a služeb a také od nejrůznějších sponzorů.
Od dubna 2009 mezi sponzory Piafy patří i společnost HESTEGO. Jak jistě
víte, našim největším sponzorským příspěvkem bylo zakoupení klisny Vapiti. O tom,
jak si Vapity zvykla na svou novou úlohu terapeutky a o tom, jak se jí momentálně
daří, se dočtete v samostatném článku.
Dál jsme si povídaly o tom, jaké má Piafa plány na rok 2010 a jak by s jejich
uskutečňováním mohlo HESTEGO pomoci.
Paní ředitelka momentálně jedná o možnosti pronajmout od města Vyškova
za symbolickou cenu malý obchůdek, kde by klienti Piafy měli možnost prodávat
své výrobky – keramiku, plátěné tašky, povlaky na polštáře, bižuterii a podobně.
HESTEGO by mohlo vyrobit pro tento obchůdek regály.
Areál jízdárny na Cukrovarské ulici vyžaduje řadu oprav a úprav. Je třeba vybuChcete-li podpořit
dobrouboxy
věc, pro koně a zrekonstruovat krytou halu.
dovat novou elektroinstalaci,
opravit
stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru
Hodil by se DMS(mezera)PIAFA
finanční příspěvek,
nákup
potřebného
materiálu či nářadí a v neposlední
na číslo 87 777.
řadě i práce Cena
brigádníků.
Piafa
byobdrží
ráda27vKč.
tomto areálu také vybudovala dětské hřiště
DMS je 30 Kč,
PIAFA
DĚKUJEME.
se skluzavkami, prolézačkami, houpačkami a s lavičkami pro rodiče.
Možná bychom opět něco z toho
mohli v naší firmě vyrobit.
Na oplátku dostala naše společnost exkluzivní nabídku na kurzy
preventivní hiporehabilitace a příslib
pomoci při pořádání Dne dětí pro
potomky našich zaměstnanců.
Setkání s paní ředitelkou Podrápskou bylo velmi příjemné. Bezprostřednost a nadšení, se kterými se
věnuje pomoci druhým, zasluhuje
obdiv. Já osobně jsem velmi pyšná
na to, že se vedení HESTEGA rozVýtěžek z DMS podpoří projekt
hodlo podporovat aktivity sdružení
PIAFA - sociálně zdravotní rekondice
Piafa, a věřím, že většina z vás má
pro zdravotně handicapované.
www.piafa.cz
stejný pocit.
Eva Vavrouchová
Jak se má Hestekoník?
Kobylka je super, stále se pracovně
zlepšuje. Přes zimu měli naši koníci trochu odpočinku, jelikož ani prostory mimo
krytou halu nebyly moc způsobilé, všude byl pod sněhem led, což je docela
nebezpečné. Chodili tedy zejména do
terénu a na halu a ve výběhu bylo jejich
nejlepší činností ožírání stromků (nestíhali jsme je chránit a obalovat). Vapity je
moc příjemná pro práci našich uživatelů
sociální rehabilitace – nácviky dovedností
v boxu – oblékání ohlávky, čištění kopyt,
nandávání a sundávání deky, hřebelcování, apod. – je to dobrý výukový parák
vzhledem ke své výšce i povaze.
Jana Podrápská
ředitelka neziskové nestátní organizace Piafa
Hospodářská krize nebo mravní bída?
V posledním období neustále vzrůstá v České republice nezaměstnanost. K 31. 1. 2010 bylo v ČR evidováno 574 226 uchazečů o práci. Celorepubliková míra
nezaměstnanosti činila 9,8 %.
Okres Vyškov se ještě v první polovině roku 2009
pohyboval pod celorepublikovou hodnotou, bohužel
v druhé polovině roku 2009 už tomu bylo jinak. Zatímco celorepubliková míra nezaměstnanosti v říjnu 2009
činila 8,5 %, míra nezaměstnanosti na Vyškovsku byla
v tomto měsíci 8,76 %. Na okrese Vyškov se ocitlo
v evidenci úřadu práce 4 044 osob, což je o 1 895
osob více než ve stejném období roku 2008. A tento
trend bohužel stále pokračuje. K 31. 1. 2010 evidoval
vyškovský úřad práce 4 835 uchazečů a míra nezaměstnanosti činila 10,6 %, což je už 0,8 % nad celorepublikovým průměrem.
Zatímco počet uchazečů o práci vzrůstá, počet
volných míst klesá. Úřady práce v celé ČR evidovaly
k 31. 1. 2010 celkem 31 557 volných pracovních míst.
Ještě v říjnu 2009 to bylo 38 803 volných pracovních
mist. Na jedno volné místo tak připadá v průměru 18,2
uchazečů. Na Vyškovsku je situace závažnější. Volných
pracovních míst bylo k 31. 1. 2010 pouze 141, takže
na jedno místo připadlo více jak 34 uchazečů.
Nikdo z nás určitě nechce rozšířit řady nezaměstnaných. Ale zároveň všichni víme, že hospodářská situace
v České republice není nijak dobrá a že řada firem propuští zaměstnance, řada firem omezuje provoz, řada
firem nevyplácí včas a v plné výši mzdy, řada firem krachuje. Můžeme to jako jednotlivci vůbec ovlivnit? Může
každý z nás nějak přispět k tomu, aby se v HESTEGU
nepropouštělo, aby HESTEGO neomezovalo provoz,
aby se v HESTEGU mzdy vyplácely jako doposud včas
a v plné výši i s nenárokovými složkami, aby HESTEGO
nemělo existenční problémy? Mám pro Vás dobrou
zprávu. Každý z nás může. Chce to jen dobrou vůli,
vědomí zodpovědnosti, střídmost a mravnost.
Tomáš Baa v roce 1932 řekl: “To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu,
mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek.
V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací.
Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy,
nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit
a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání.
Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze,
důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“
Myslím si, že slova velkého podnikatele a moudrého člověka platí stejně dnes jako před 78 lety. Pracovat a šetřit. Když bude každý
z nás pracovat s maximálním nasazením a ve stoprocentní kvalitě, budeme tím zároveň šetřit na všech výrobních vstupech – materiálu,
energii, lidské práci, financích. Úspory na vstupu přinesou větší konečný zisk a to umožní společnosti HESTEGO překonat recesi. Takže
je to jen a jen na každém z nás, přátelé.
Eva Vavrouchová
Veselé Velikonoce
HESTEGOVINY, zpravodaj společnosti HESTEGO s. r. o. Číslo 1/2010.
Připravuje: Dagmar Hořavová a Eva Vavrouchová. Své náměty a články posílejte na adresu:
[email protected], HESTEGO s. r. o., Na Nouzce 7, 682 01 Vyškov
tel.: 517 321 011, fax: 517 321 010, e-mail: [email protected]
Pro vnitřní potřeby, zdarma.
Download

Hestegoviny duben 2010