SOLARNI KOLEKTORI
I SETOVE ZA MONTAŽU
Cenovnik
05 / 2010
1
SOLARNI KOLEKTORI
SELEKTIVNI SOLARNI KOLEKTORI - ESK 2.5 SB
Ukupna površina:
Svetla površna:
Površina apsorbera:
2,49 m2
2,35 m2
2,32 m2
Visina:2149 mm
Širina:1159 mm
Dubina:90 mm
Težina: 44 kg
Apsorber:
Izolacija: Staklo:
50 001
50 002
bakarna folija sa “Eta plus” selektivni sloj,
ultra sonično zavarena
40 mm staklena vuna (50 kg/m3)
4 mm kaljeno staklo - AGC
Selektivni solarni kolektor - ESK 2.5 SB
Selektivni solarni kolektor - ESK 2.5 SB U
TERMOPAN SELEKTIVNI SOLARNI KOLEKTORI ESK 2.5 SB T
Ukupna površina:
Svetla površna:
Površina apsorbera:
2,49 m2
2,22 m2
2,20 m2
Visina:2149 mm
Širina:1159 mm
Dubina:102 mm
Težina: 70 kg
Apsorber:
bakarna folija sa “Eta plus” selektivni sloj,
ultra sonično zavarena
Izolacija pozadina: 12 mm elastomerna sunđeresta izolacija /
40 mm staklena vuna (50 kg/m3)
Stranična izolacija: 12 mm elastomerna sunđeresta izolacija /
10 mm staklena vuna (50 kg/m3)
Glass:
2x4 mm kaljeno staklo - AGC type,
sa 9 mm među prostor, napunjen argonom
50 003
50 004
2
Selektivni solarni kolektor - ESK 2.5 SB T
Selektivni solarni kolektor - ESK 2.5 SB TU
SETOVE ZA MONTAŽU
Univerzalni profil
Univerzalni profil karakteriše raznolikost i praktičnost. Tri vijak kanali M10
su zamenili matice ili šrafove sa T-glavom. Prednosti će zapamtiti svaki
tehničar na krovu. Vijak kanali su dizajnirani tako da se vijak može zategnuti s obrtnim momentom od 17 Nm. Rezultati pokazuju da univerzalna
ugradnja platforme pruža potrebnu stabilnost za naJveći vetar i sneg.
50 100
surovi materijal
E6 EV1 (eloksiran) RAL (eloksiran - boja po izoboru)
Osnovna ploča – nosač 1
Pomoču osnovne ploče da se prilagode krovne grede i crep Je vrlo jednostavno. Osnovna ploča je tako pripremljena da je uvek moguće iskoristiti najmanje tri vijci.
50 206
1 paket 25 komada Osnovna ploča – nosač 2
Pomoču nosećeg profila - nosač 2, uklanjaju se korake kao što su
podešavanje visine sa vijkom, a time skraćuje se vreme montaže, kako i
broj časova instalatera na krovu.
50 207
1 paket 25 komada Ugaoni profil
Ugaoni profil je važan element u montažu univerzalnog sistema. Koristi
se u cross-montažu, to je spojni element između univerzalnog profila i
krovne kuke - nosač 2 ili trapezne ploče.
50 203
1 paket 25 komada Stranična pločica
Pričvršćivanje kolektora na montiranu platformu izvodi se pomoču
stranične pločice.
50 211
1 paket 50 komada 3
SETOVE ZA MONTAŽU
Samo-osigurajuči vijak M10 x 20
M10x20 vijak se proizvodi isključivo za ugradnju univerzalnih profila.
Prednosti su jasne, self-locking screw - potpunost u jednom komadu.
Kako bi se izbeglo prekomerno zatezanje vijak kanala, potrebno ih je
pritegnuti do najviše 17 Nm.
50 210
1 paket 50, 100, 200 komada Spojnica za univerzalni profil
Nastavljeni spoj univerzalnog profila osigurujemo sa spojnicu na kojoj su
otvori za samo-osigurujuči vijci.
50 123
1 paket 50 komada Spojni flah
Nastavljanje univerzalnog profila izvodi se pomoču spojnog flaha.
50 209 1 set 50 pieces
Antislip zaštita
Za sprečavanje klizanja kolektora tokom montaže, na donjem profilu
postavlja se antislip zaštita - inox držače.
50 600
Materijal - inox Polu spojka - M navoj
Konektiranje kolektora sa instalacijom obavlja se pomoču polu spojke.
50 502
4
Ф 22 mm / 3/4’’
SETOVE ZA MONTAŽU
Polu spojka - F navoj
Konektiranje kolektora sa instalacijom obavlja se pomoču polu spojke.
50 503
Ф 22 mm / 3/4’’
Spojka
Međusobno konektiranje kolektora obavlja se pomoču spojke.
50 501
Ф 22 mm Univerzalni trapezni profil
Univerzalni trapezni profil je pogodan za sve trapezne krovove i
prilagođava se svakom uglu.
50 530
U set je uključen ugaoni profil i samo osigurajuči M10x20 vijak Ugaona ploča - promenljiva
Fiksiranje profila pod željenom uglu tokom slobodne montaže izvodi
se pomoču promenljive ugaone ploče.
50 204
1 paket 10 komada Ugaona ploča - 90o
Priprema noseče konstrukcije za slobodnu montažu obavlja se
pomoču ugaona ploča od 90o stepena.
50 205
1 paket 10 komada 5
MONTAŽA PARALELNO LINIJI KROVA
Osnovna ploča - nosač 1 (art. 50 206), montira se na krovnu
gredu pomoču M8 x 80 vijaka (art. 50 210). Osnovna ploča
(art. 50 206), je tako pripremljena da je uvek moguće iskoristiti najmanje tri vijci.
Noseći profil - nosač 2 (art. 50 207), postavlja se na Osnovne
ploče - nosač 1 (art. 50 206). Pomoču užljebljenja nosećeg
profila i osnovne ploče, smanjuje se vreme u postupcima kao
što su podešavanje visine sa vijkom, a time i broj časova
instalatera na krovu.
Pomoču samo - osigurujačeg vijka M10 x 20 (art. 50 .210),
ugaoni profil se povezuje sa nosećeg profila - nosač 2 (art.
50 207). Ugaoni profil (art. 50 203), je važan element u
montažu univerzalnog sistema. Koristi se u cross-montažu,
to Je spojni element između univerzalnog profila (art. 50 100)
i krovne kuke - nosač 2 (art. 50 207).
Univerzalni profil (art. 50 100), postavlja se na ugaonog
profila (art. 50 203). Pričvršćivanje se izvodi pomoču samo osigurujačeg vijka M10 x 20 (art. 50 210) i vijak kanali. Vijak
kanali su dizajnirani tako da se vijak može zategnuti s obrtnim momentom od 17 Nm.
6
MONTAŽA PARALELNO LINIJI KROVA
Na donjem profilu postavljaju se inox-držače (art. 50 215), za
sprečavanje klizanje kolektora tokom montaže.
Pričvršćivanje solarnog kolektora na univerzalnu platformu izvodi se pomoću stranične pločice (art. 50 211).
7
SLOBODNO MONTIRANJE
Na već montirane osnovne ploče - nosač 1 (art. 50 206) i
nosećeg profila - nosač 2 (art. 50 207), postavljamo ugaone
profile (art. 50 203) pomoču samo - osigurujačeg vijka M10 x
20 (art. 50 210), zarotirani za 90 stepeni.
Univerzalni profili (art. 50 100), pomoču samo - osigurujačeg
vijka M10 x 20 (art. 50 210) i vijak kanali postavljaju se na
ugaonog profila (art. 50 203), paralelno sa krovnim gredama.
Pomoču ugaone ploče - 90o (art. 50 205), univerzalna konstrukcija je prilagođena za ugradnju pod određenog ugla.
Postizanje željenog ugla je omogućeno pomoču promenljive ugaone ploče (art. 50 204). Univerzalni profili, pomoču
samo - osigurujačeg vijka M10 x 20 (art. 50 210) i vijak kanali
postavljaju se na ugaone ploče (art. 50 205) i (art. 50 204).
8
SLOBODNO MONTIRANJE
Na univerzalni profili (art. 50 100), pomoču samo osiguruJačeg vijka M10 x 20 (art. 50 210) i vijak kanali
postavljaju se ugaone profile (art. 50 203).
Na ugaone profile (art. 50 203), koji su zarotiranii za 90 stepeni, univerzalni profili (art. 50 100) postavljaju se normalno
sa krovnim gredama. Na već montiranu, univerzalnu platformu, na donjem profilu postavljaju se inox-držače (art. 50
215), za sprečavanje klizanje kolektora tokom montaže.
Pomoču spojnog flaha (art. 50209) i spojnice za univerzalni
profil (art. 50123) možemo nastavljati unverzalni profil na
potrebnu dužinu.
Nastavljanje se obavlja pomoču 4 (art. 50210) samo –
osigurujačeg vijka M10 x 20.
9
SLOBODNO MONTIRANJE
Pričvršćivanje solarnog kolektora na univerzalnu platformu izvodi se kao I kod
montažu paralelno liniji krova.
Ovlašćeni zastupnik za Srbiju
DOMING d.o.o.
Member of ROMSTAL group
Srbija, 11250 Beograd
Vodovodska 164E
tel: +381 11 2589 666
fax: +381 11 2577 161
www.doming.rs
Euroterm d.o.o.
Lece Koteski 50
Industriska zona - Biljana
Prilep, R. Makedonija
tel. +389 48 419 415
fax +389 48 422 981
e-mail: [email protected]
10
Download

SOLARNI KOLEKTORI